• Arkiv

Archive for januari 21st, 2013


2013-01-21 Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus anmäls till Åklagarmyndigheten i Sundsvall utifrån brottsmisstankar icke kan uteslutas inom yrkesverksamhet i hälso- och sjukvården

Det är ett faktum att lagstiftningar skall gälla lika för alla oavsett inom vilket landsting man bor. Nu är  Landstinget Västernorrland föremål för anmälan utifrån brottsmisstankar och det är åklagarens uppgift att bedöma utifrån substansen i anmälan om förundersökning skall inledas.   Anmälan avser bl.a. brottsmisstankar om underlåtelse och undanhållande av EU-rättigheten till fri rörlighet vid kommunicerat behandlingsalternativ från […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu