• Arkiv

2013-01-21 Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus anmäls till Åklagarmyndigheten i Sundsvall utifrån brottsmisstankar icke kan uteslutas inom yrkesverksamhet i hälso- och sjukvården

Det är ett faktum att lagstiftningar skall gälla lika för alla oavsett inom vilket landsting man bor. Nu är  Landstinget Västernorrland föremål för anmälan utifrån brottsmisstankar och det är åklagarens uppgift att bedöma utifrån substansen i anmälan om förundersökning skall inledas.

 

Anmälan avser bl.a. brottsmisstankar om underlåtelse och undanhållande av EU-rättigheten till fri rörlighet vid kommunicerat behandlingsalternativ från landstingsskattebetalare om bättre/effektivare vård vid så kallad gränsöverskridande vård.

 

Dessutom undanhållan och underlåtelse av skyldigheten, för landsting och Sundsvalls sjukhus, att tillämpa skyldigheten att erbjuda landstingsskattebetalare en andra bedömning.

 

Du kan via dessa länkar läsa anmälan

Anmälan om brott inom Sundsvalls sjukhus och Landstinget Västernorrland 20130121 (2)

 

Komplettering av anmälan till Åklagarmyndigheten i Sundsvall från Ulf Bittner 20130121

 

Pressmeddelandet kan du läsa via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/landstinget-vaesternorrland-sundsvalls-sjukhus-anmaels-till-aaklagarmyndigheten-i-sundsvall-utifraan-brottsmisstankar-icke-kan-uteslutas-829754 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu