• Arkiv

Archive for januari 25th, 2013


2013-01-25 Försäkringskassans handläggning av Ulla Simmons ärende bedrivs fullständigt orättssäkert även i internutredning

Försäkringskassan Visby Internationell Vård skall besitta spetskompetens på området gränsöverskridande vård, men bedriva rättssäker handläggning i Ulla Simmons ärende kan icke presteras och levereras, trots intern utredning fortsätter fullständig rättsosäker handläggning! Den anställde enhetschefen som utrett Ulla Simmons ärendet har uppenbart icke förmåga att kunna läsa innantill och därtill bevisligen icke fakta som tillställdes som […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu