• Arkiv

2013-01-26 Ytterligare förtydligande till Försäkringskassan utifrån fullständigt rättsosäker handläggning av Ulla Simmons ärendet

Att handlägga gränsöverskridande vård ärende i myndighetsutövning fullständigt rättsosäkert torde någon vara ytterst ansvarig för inom myndigheten Försäkringskassan. Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson har vid upprepade tillfällen i möte informerats av Assar Fager om vad som pågår inom myndigheten vid gränsöverskridande vård handläggning.

 

Brottsmisstankar kan icke på något sätt uteslutas men ansvarige generaldirektören Eliasson har icke agerat med att skydda allmänheten mot myndighetsutövning som är i strid emot av Sveriges riksdag beslutat, uppenbart har då generaldirektör Dan  Eliasson gjort valet att skydda sig själv och de anställda, tvärtemot dennes uppdrag, det kan icke ställas bortom all rimlig tvivel!

 

Via denna skrivelse utifrån Ulla Simmons ärendet och nu då bl.a. utifrån Kammarrätts dom 8029-11 av datum 2012-06-07, som Försäkringskassan  hittills vägrat åtlyda och tillämpa, trots 2 interna utredningar utförda av Försäkringskassan Visby Internationell vård, kan du läsa mera i ärendet.

 

Du kan läsa om bl.a. följande;

 

Då allmänheten är i beroendeställning till myndighetsutövande myndigheten Försäkringskassan och handläggning som dessa bedriver konstateras att FK icke är trovärdiga myndighetsutövare, nu vid flera tillfällen via 2 interna granskningar av ärendet Ulla Simmons ärende. Dvs. då utifrån beslut i Kammarrätten i Göteborg i mål nr 8029-11 av datum 2012-06-07. Först gjorde specialisten Lindholm en sådan, bifogas som bifogad fil återigen, denna kom Ulla Simmons tillhanda 2013-01-16 via e-post. Därefter utifrån skrivelser från u t gjorde så Storm ett försök via att internt reda ut Ulla Simmons ärendet, daterat 2013-01-22, bifogas återigen som bifogad fil.

 

Dessutom är Ulla Simmons handläggning inom Försäkringskassan anmält till JO dnr 433-2013 och till JK  dnr 676-13-21.

 

Du läser mera via dessa länkar

 

20130126 Ulla Simmons ärende utifrån beslut i domstol Kammarrätten i Göteborg 2012-06-07 och handläggning därefter via fullständigt orättssäker handläggning via enhetschef Storm Internationell Vård FK Visby

 

Inlaga till Kammarrätten i Göteborg i mål nr 8029-11 förtydligande av Ulla Simons 2012-05-28

 

Pressmeddelandet läser du via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/foersaekringskassans-generaldirektoer-dan-eliasson-kommer-eliasson-ta-sitt-ansvar-utifraan-bl-a-ulla-simmons-aerendet-831441


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu