• Arkiv

Archive for januari 29th, 2013


2013-01-29 Åklagarmyndigheten i Falun har nu fått del 3 (Diarienr:AM-12889-13) av Jerry Perrson anmälan emot Landstinget Dalarna

I Jerry Perssons anmälan mot Landstinget Dalarna, som bl.a. berör området gränsöverskridande vård dvs. bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom EU/EES, har nu Åklagarmyndigheten i Falun fått del 3 av anmälan.   Jerry Persson(JP) omnämner bl.a. följande i denna del 3:   Kårandan inom sjukhusläkarekåren har varit viktigare är JP:s liv och hälsa och framtida […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu