• Arkiv

2013-01-29 Åklagarmyndigheten i Falun har nu fått del 3 (Diarienr:AM-12889-13) av Jerry Perrson anmälan emot Landstinget Dalarna

I Jerry Perssons anmälan mot Landstinget Dalarna, som bl.a. berör området gränsöverskridande vård dvs. bättre/effektivare vård utanför Sverige men inom EU/EES, har nu Åklagarmyndigheten i Falun fått del 3 av anmälan.

 

Jerry Persson(JP) omnämner bl.a. följande i denna del 3:

 

Kårandan inom sjukhusläkarekåren har varit viktigare är JP:s liv och hälsa och framtida livskvalité dvs. således har varit viktigare att förhindra att JP får vård, utifrån de skyldigheter LD och sjukhusläkare/vårdpersonal är skyldiga att tillämpa utifrån vad Sveriges riksdag beslutat!

 

Dessutom har ansvariga inom LD ledning uppenbart ställt sig bakom att yrkesverksamheten sköts på ett sådant sätt, dvs. i strid emot de skyldigheter som LD är skyldiga att tillämpa, och vägrat ta till sig vad som försiggår utifrån att JP begärt tid för möte för att delge dessa i ledningsansvariga positioner om hur yrkesverksamheten bedrivs i strid emot Sveriges Riksdags beslut.

Bifogar som bevis underlag enligt bilageförteckning här nedan.

 

Du läser skrivelsen, del 3 av anmälan, via denna länk

 

Åklagarkammaren i Falun del 3 med bilageförteckning

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu