• Arkiv

SWEDISH GOVERNMENT and Minister of Social Affairs Lena Hallengren is aware of the Corona fraud / Crime against humanity and the nation Sweden’s citizens

 

 

MUST BE READ AND DISTRIBUTED IN ALL YOUR NETWORKS ABOUT CORONA FRAUD / CRIME AGAINST HUMANITY AND THE NATION OF THE NATION OF SWED

 

 

NOTIFICATION TO THE SWEDISH GOVERNMENT AND MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS LENA HALLENGREN

 

 

SWEDISH GOVERNMENT and Minister of Social Affairs Lena Hallengren is aware of the Corona fraud / Crime against humanity and the nation Sweden’s citizens

 

 

What will the Swedish Government do on the basis of this now well-known by the government about the general and systematic Corona fraud, Crimes against humanity and the nation of Sweden’s citizens?

 

 

Please use google translation to read the entire email letter that was distributed this day to e.g. Swedish Government and Minister of Social Affairs Lena Hallengren, quotation

 

 

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

 2020-11-07

DELGIVNING TILL SVERIGES REGERING OCH SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Vad kommer Sveriges Regering göra utifrån detta nu välkända av regering om det generella och systematiska Corona bedrägeriet, Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Lena Hallengren socialminister [email protected]  [email protected]

Sari Båging kanslisekreterare åt Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

Kopia till Advokat/ dr. Reiner Fuellmich

[email protected]

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), SVT/SR och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SKA FRAM ÄVEN I SVERIGE

 

SVERIGES REGERING och socialminister Lena Hallengren känner till Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Från: Pär Pettersson [mailto:[email protected]] För S Registrator
Skickat: den 6 november 2020 10:24
Till: Ulf Bittner
Ämne: Sv: Så jobbar SVT! Michael Oddane berättar om Kungsträdgården upplevelsen …. DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 39 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL….

Med vänlig hälsning

 

Pär Pettersson
Registrator Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Juridik- och affärsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 1000
[email protected]
www.regeringen.se

 

Från: Ulf Bittner <[email protected]>
Skickat: den 6 november 2020 07:51
Till: S Registrator <[email protected]>; Lena Hallengren <[email protected]>; Sari Båging <[email protected]>; Yvonne Mörke <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]
Ämne: Så jobbar SVT! Michael Oddane berättar om Kungsträdgården upplevelsen …. DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 39 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den bifogade filen TILL….
Prioritet: Hög

Slut citat

Bifogar bifogad pdf fil RK Innehållsförteckning S2020-0025 av 2020-11-06 till detta massutskick, som styrker att Sveriges regering, socialminister är informerad och upplyst om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Bl.a. detta har Sveriges Regering och socialminister Lena Hallengren fått delgivet 2020-11-06, alltså i gårdagen massutskick, citat

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Noteras särskilt frågeställningen/skrivelsen till Folkhälsomyndigheten från Solveig Silverin, som inte alls registrerats i laga ordning, men nu sker under dagen((2020-11-05) tack vare ingripandet från SVERIGE GRANSKAS, citat

Från: Solveig Silverin <[email protected]>
Skickat: den 4 november 2020 10:06
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <[email protected]>
Ämne: Gällande Covid19

Till Folkhälsomyndigheten

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

Solveig Silverin

 

Slut citat

Folkhälsomyndigheten ingår uppenbart i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, den starkare parten Folkhälsomyndigheten äger bevis bördan att bevisa det motsatta!

 

Solveig Silverin skickar 2020-11-06 e-post skrivelser till Socialministern Lena Hallengren och dennes närmaste igår 2020-11-06, citat

Från: Solveig Silverin [mailto:[email protected]]
Skickat: den 6 november 2020 11:05
Till: [email protected]
Ämne: Begäran om svar på dessa frågor

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?
  2. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

 

Mvh

Solveig Silverin

Slut citat

 

Noteras särskilt vem Yvonne Mörke är hos Socialminister Lena Hallengren

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

 

 

 

Ytterligare ett mail från Solveig Silverin samma dag, citat

Från: Solveig Silverin [mailto:[email protected]]
Skickat: den 6 november 2020 11:03
Till: [email protected]
Ämne: Begäran om svar på dessa frågor

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?
  2. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

Mvh

Solveig Silverin

 

Slut citat

 

 

Noteras särskilt vem Sari Båging är hos Socialminister Lena Hallengren

 

Sari Båging kanslisekreterare åt Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

 

Ytterligare mail från Solveig Silverin 2020-11-06, nu till Folkhälsomyndigheten, se även i mailtråden hur Folkhälsomyndigheten gör allt för att mörka vilka som ingår i nCov-gruppen, citat

Från: Solveig Silverin [mailto:[email protected]]
Skickat: den 6 november 2020 11:15
Till: Info Folkhälsomyndigheten
Ämne: Begäran om uppgift i Ärende 05158-2020

Tack för svar!

 

Jag har rätt att få veta vem eller vilka personer som handlägger mitt ärende. Ni är skyldiga att uppge det, enligt Förvaltningslagen 16 § gällande jäv.

Mvh

Solveig Silverin


Från: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Skickat: den 6 november 2020 10:33
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Svar – Begäran om uppgift Solveig Silverin 2020-11-05

Hej,

Det är olika utredare som bemannar denna funktion och vi delger inte enskilda medarbetare. Svaren som kommer från ncov förankras som sig bör i myndigheten innan svar ges ut.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                                       Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                        Box 505

831 26 Östersund

 

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

Från: Solveig Silverin <[email protected]>
Skickat: den 5 november 2020 17:19
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <[email protected]>
Ämne: 05158-2020 enligt dagboksblad

 

Ärende 05158-2020: 

Enligt dagboksblad är nCov-gruppen handläggare i mitt ärende. Jag begär därför att bli delgiven, vilka som ingår i nCov-gruppen

 

Mvh

 

Solveig Silverin

 


Från: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Skickat: den 5 november 2020 15:52
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Svar – Begäran om dagboksblad

 

Hej!
Efterfrågade ärendeutdrag kommer här.

 

Ditt senaste ärende är vidarebefordrat till vår svarstjänst som kommer att besvara din fråga, därav finns ingen specifik handläggare.
Frågor inkomna till vår svarstjänst hanteras i turordning.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                 Box 505

831 26 Östersund

 

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 Slut citat

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, HUVUDKONTORET, GÖR ALLT FÖR ATT UNDERLÅTA ATT REGISTRERA MASSUTSKICKEN SOM HANDLAR OM SYSTEMATISKTS OCH GENERELLT CORONA BEDRÄGERIE/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Notera särskilt att Socialdepartementet registrerar i laga ordning fullt följbart massutskicken dagligen och Folkhälsomyndigheten gör likas så, se bifogade pdf filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN REGERISTERUTDRAG…

 

 

Bästa Åklagarmyndigheten i Sverige, myndighetschefen/riksåklagaren Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström vad är likabehandlingsprincipen i svensk grundlag Regeringsformen(som står över all annan svensk lag)?

 

Det kom ett mail från Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, verksjuristen, som bevisligen inte är diariefört av verksjuristen Roger Waldenström, dnr saknas helt, som ni alla får del av, citat

Från: Reg Huvudkontoret [mailto:[email protected]]
Skickat: den 6 november 2020 10:49
Till: Ulf Bittner
Ämne: Svar från Åkagarmyndigheten

Ulf Bittner

Angående ditt e-postmeddelande

Du har tidigare informerats om att skrivelser som du skickar in till myndigheten inte registreras och att de kommer att gallras. Du har därefter varit i kontakt med undertecknad och framfört synpunkter på att dina e-postmeddelanden inte registreras i laga ordning och på den underrättelse som du erhållit om att din skrivelse inte föranleder någon åtgärd.

Du har nu kommit in med ett nytt e-postmeddelande som du begär att myndigheten ska registrera. Vidare begär du att du ska erhålla en kopia av dagboksblad med e-post.  I likhet med dina tidigare skrivelser framgår inte att du vill anmäla något brott eller att skrivelsen avser något ärende vid myndigheten. Inte heller på annat sätt framgår att skrivelsen är av betydelse för myndighetens verksamhet. Syftet med dina skrivelser synes i första hand vara att du vill att uppgifter om det som du benämner Corona bedrägeriet ska spridas. Även om du tidigare har erhållit information från verksarkivarien om registrering och gallring av allmänna handlingar vid Åklagarmyndigheten vill jag upplysa dig om följande.

En myndighets skyldighet att registrera allmänna handlingar som kommer in till myndigheten regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:4009). Av 5 kap. 1 § (här med mina understrykningar) framgår följande.

1 §   Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

Det föreligger således ingen skyldighet för Åklagarmyndigheten att registrera ditt e-postmeddelande eller ditt tidigare e-postmeddelande. Inte heller av annan anledning finns de skäl att registrera dina e-postmeddelanden. Med anledning härav kan du inte heller erhålla något diarieblad eftersom ett sådant skapas först när en handling registreras och ett ärende skapas.

Ditt e-postmeddelande föranleder inte heller i övrigt någon åtgärd från Åklagarmyndigheten.

På Åklagarmyndighetens vägnar

Roger Waldenström

verksjurist

 

Registrator

 

Huvudkontoret

Box 5553 | 114 85 Stockholm

Tel 010-562 50 06 | Växel: 010-562 50 00

www.aklagare.se        Slut citat

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE OM VAD SOM HÄNDER I DANMARK

Måste ses video, översatt från danska till svenska, publicerat 2020-11-05, sprid vidare i alla dina nätverk, se videon och förstå att det är det samma vansinne i Sverige i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat

Sanningen om staten

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Y_AN55gCM&fbclid=IwAR2GlxFUrOLrhTw5amwvizCWSGmSjjCwNcSdLVNsKY1MKRmiPUbRh7wLp_8

 

I GÅRDAGENS MASSUTSKICK 2020-11-06 DELGAVS SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN, SVERIGES REGERING OCH ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE M. FL. FÖLJANDE

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

 

Läs särskilt detta, citat

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

 

 

Se videon med dr Reiner Fuellmich

MUST SEE VIDEO

Dr. Reiner Fuellmich – Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

 

 

PRESS MEDDELANDE till er alla hemliga mottagare, än så länge hemliga mottagare!

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 5 november 2020 12:07
Till:[email protected]
Kopia:[email protected]
Ämne: PRESS MEDDELANDE till er alla hemliga mottagare, än så länge hemliga mottagare!
Prioritet: Hög

SVT/SR, TV4, riksmedia och alternativ/internetmedia får nu bekänna färg, kommer detta delges era läsare? Allt detta kan såklart delges era läsare och tittare, då det uppenbart existerar Corona bedrägeri/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare!

Undanhålls denna information bör allmänheten anse er alla som medskyldiga och medlöpare i detta Corona bedrägeri/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare! Hemliga mottagare kan komma att delges till allmänt beskådande, som t.ex. här denna dag(läs också pdf filerna som innehåller bevis och fakta)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/05/folkhalsomyndigheten-far-nu-bekanna-farg-massutskick-till-makt-och-myndighetsutovarna-i-sverige-2020-11-05/

Det är allvarligt att detta inte säkerställts utifrån fakta som är kända av er alla

Begär en presskonferens där ni alla närvarar och ställer Folkhälsomyndigheten mot väggen utifrån vad som redan är känt! En samordnad manöver från er alla som gör anspråk på att förmedla nyheter och publicerar dessa i pappersform, ljud, bild eller på internet är vad som förväntas av er alla om ni alls ska vara trovärdiga!

 

 

 

 

Här kommer fakta om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sverige medborgare

SVERIGE GRANSKAS

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN gd staben Pär Vikström får kritik återigen nu av Solveig Silverin 2020 11 05

Lyssna, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-gd-staben-par-vikstrom-far-kritik-aterigen-nu-av-solveig-silverin-2020-11-05

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Noteras särskilt frågeställningen/skrivelsen till Folkhälsomyndigheten från Solveig Silverin, som inte alls registrerats i laga ordning, men nu sker under dagen tack vare ingripandet från SVERIGE GRANSKAS, citat

Från: Solveig Silverin <[email protected]>
Skickat: den 4 november 2020 10:06
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <[email protected]>
Ämne: Gällande Covid19

Till Folkhälsomyndigheten

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

Solveig Silverin

 

Slut citat

 

 

Folkhälsomyndigheten ingår uppenbart i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, den starkare parten Folkhälsomyndigheten äger bevis bördan att bevisa det motsatta!

Lyssna och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

 

Läs särskilt detta, citat

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

 

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

 

 

Se videon med dr Reiner Fuellmich

MUST SEE VIDEO

Dr. Reiner Fuellmich – Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

 

 

Kalle Hellberg massutskick om det fullt ut skattefinansierade SVT, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Så jobbar SVT!

Från: Kalle Hellberg [mailto:[email protected]]
Skickat: den 5 november 2020 19:06
Till: Kalle Hellberg
Ämne: Så jobbar SVT!

En mycket lång intervju med Linda Karlström (vaccinkunnig) om sin kommande uthängning i SVT.

Tag dig tid att lyssna till hur SVT:s journalister jobbar, med lögner, smicker, påhopp, allt för att få ett offer att säga saker som de kan klippa ihop i ett skandalprogram, för att förgöra en människa….och detta har här skett under 2 års jobb med filmning, intervjuer, hemma-hos reportage mm, allt bekostat av skattepengar, ska snart visas i ”Dokument Inifrån”. Lyssna så du är beredd och ser igenom bluffen, när programmet visas i SVT

https://www.spreaker.com/user/10042798/68rcb-linda-karlstroem-om-sin-kommande-u

SPRID!   Slut citat

 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk

Phase 2 – a DNA-Lockdown? Save yourself if you can!

If the just forced lockdown of our world economy is only in phase 1 of a well-rounded world domination plan, then a worldwide DNA lockdown is to be expected in phase 2. This broadcast will explain what a DNA lockdown means. Save yourself if you can! [continue reading]

https://www.kla.tv/16966?autoplay=true

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL OM CORONABEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Citerar lösryckt del ur en enormt viktig och allmänbildande artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Till alla soldater och poliser:

Redan innan corona hade regeringarna runt om i världen inlett en ny kurs som förmodligen inte kommer att ändras. 

Efter många årtionden av stor frihet och ekonomisk högkonjunktur driver världen nu tydligt igen i riktning mot auktoritära regeringsformer med massövervakning, censur och omfattande befolkningskontroll. Många människor har känt igen dessa tendenser och försvarar sig med rätta mot dem.

Det är också mycket troligt att fler och fler medborgare under de kommande månaderna och åren kommer att inse att deras frihet och välstånd hotas allvarligt.

Det är lika troligt att denna insikt kommer att leda till omfattande protest mot regeringen och den globala företagsmakten.

I det här fallet ber jag er, kära soldater och poliser, att inte glömma vems skydd du faktiskt har åtagit dig med din tjänst. 

Kom ihåg att en stat som endast tjänar på intressen av en vinstdrivande minoritet också hotar dig och din familjs frihet.

Det är ingen tillfällighet att koncentrationen av välstånd bland ett fåtal ökar okontrollerat, samtidigt som befolkningen ägs mindre och tvingas till allt större beroende.

Medierna och politik försöker redan desperat att förolämpa protesterna mot denna utveckling och kallar den även för högerextremistiskt. De tvekar inte att hävda felaktiga framställningar, vilket rapporteringar om protesterna mot corona tydligen visar. 

Skulle mitt betänkande få en större räckvidd, kommer jag säkert att kallas för högerextremist eller konspirationsteoretiker. Det spelar ingen roll för mig för det är bara en tidsfråga innan medborgarna ser igenom denna otäcka propagandan mot avvikande åsikter.

I slutändan kommer folkets goda vilja och äkta solidaritet att råda. Jag tvivlar inte på det.

För att avsluta denna rapport vill jag ställa två frågor:

Vilka inskränkande åtgärder skulle gå för långt för dig?

Vad tänker du göra om restriktionerna upprätthålls även när ett vaccin är tillgängligt?

Vidare läsning:

Prof. Dr. Rainer Mausfeld, ”Varför är lammen tysta?”

Dr. Sahra Wagenknecht, ”Mod mot strömmen” och ”Frihet istället för kapitalism”

Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bruder, ”Digitalisering – siren sång eller stridsrop av en kannibalistisk världsordning”

Paul Schreyer, ”Vem styr pengarna” och ”Krönika om en aviserad kris”

Edward Bernays, ”Propaganda”

Aldous Huxley, ”Reunion with the Brave New World”

Hemsida:

www.wie-soll-es-weitergehen.de

Telegram:

t.me/Wiesollesweitergehen

Twitter:

@es_soll

Vi bestämmer.

Sebastian FriebelFöre detta parlamentarisk rådgivare till den tyska förbundsdagen

Slut citat

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.vaken.se/sebastian-friebel-hur-ska-det-fortsatta/

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE

And you doctor, are going to be arrested for crimes against humanity…

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/06/maste-ses-video-and-you-doctor-are-going-to-be-arrested-for-crimes-against-humanity/

 

 

SVARA DOKTORN:

En av de absolut vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är ”iatrogena sjukdomar”, d.v.s. sjukdomar som direkt är en följd av läkemedel och läkares ingrepp i sina patienters liv.

Den amerikanske cellbiologen och pionjären inom epigenetik, Bruce Lipton, hävdar med emfas och på goda grunder, att iatrogena sjukdomar är den absolut vanligaste dödsorsaken, åtminstone i USA, vanligare än t.ex. både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns egentligen ingen anledning tro att det skulle vara på annat sätt i Sverige.

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/svara-doktorn-en-av-de-absolut-vanligaste-dodsorsakerna-i-vastvarlden-ar-iatrogena-sjukdomar-d-v-s-sjukdomar-som-direkt-ar-en-foljd-av-lakemedel-och-lakares-ingrepp-i-sina-patient/

 

 

SVARA DOKTORN:

Jag har i flera sammanhang nämnt apotekare Cecilia Lenanders undersökning av 1700 äldre skåningars medicinanvändning för några år sedan. Hon fann att åtta av tio (80 %) hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare förskrivna ”godkända läkemedel”!!

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/svara-doktorn-jag-har-i-flera-sammanhang-namnt-apotekare-cecilia-lenanders-undersokning-av-1700-aldre-skaningars-medicinanvandning-for-nagra-ar-sedan-hon-fann-att-atta-av-tio-80-hade-sjukdomar-so/

 

 

Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar fler än covid-19

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/lakare-starkt-kritisk-till-svensk-vard-big-pharma-korruption-dodar-fler-an-covid-19/

 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE, TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

SVERIGES REGERING BÖR AVGÅ MED OMEDELBAR VERKAN

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen.

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

 

 

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA BEDRÄGERIET AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA?

 

 

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET TILLKOM?

Kom särskilt ihåg

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

AV MÄNNISKA PRODUCERAT DÖDLIGT BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR ORSAKEN TILL ATT WHO FÖRKLARADE CORONAVIRUS PANDEMI

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DE SAMHÄLLSFARLIGAS KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

 

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Syltryggarnas paradis

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream

media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu