• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 222

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 222

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Läkaren och doktor Mikael Nordfors intervjuas i SVERIGE GRANSKAS av Ulf Bittner 2021-10-06, se intervjun, på engelska, ca 30 minuter, läs undertexten, och sprid vidare i dina nätverk över hela världen, citat

 

Dr Mikael Nordfors in a very important interview about killer ”vaccines” and the situation in Sweden 2020-10-06

 

 

 

Read this article

A reply to the Swedish Tabloid Aftonbladet regarding defamation of Mikael Nordfors M.D.

https://www.medicdebate.org/node/2502?language=en

 

 

 

 

You can read the full article on school medicine, which is mentioned in the interview, including the following quotes;

”Each practicing physician kills an average of one patient per year, thus taking the lives of 35 patients in his 35 years of practice”.

The article ”The art of survival in an over-medicated world” can be found here
https://newsvoice.se/2019/01/recension-av-peter-gotzsches-bok-konsten-att-overleva-i-en-overmedicinerad-varld/

 

In Sweden there are about 50 000 licensed doctors

When you make the following calculation, based on the above quote, it becomes clear that licensed doctors under 35 years of age in Sweden are engaged in professional killing with the patronage of the state of Sweden

50,000 x 35 = 1,750,000 deaths of Swedish licensed doctors in Sweden over a 35 year period

 

CRIMINAL PROFESSIONAL KILLING ACTIVITY AND CRIMES AGAINST HUMANITY

”Vaccines” systematically and generally harm and kill humanity and the nation of Sweden’s citizens and children.

You can read more about this terrible school medical professional killing activity, quote

The combined totals for CDC’s reporting agencies VAERS (US) and EudraVigilance (Europe) are as follows (the numbers below represent less than 10 percent of the actual deaths and injuries that have occurred since inoculations began in January 2021):

34,052 DEATHS & amp; 5,410,944 INJURIES*

(Less than 1% actually reported

US reported injuries 545,337 and deaths at 12,366 and Europeans reported 1,960,607 injuries and 20,525 deaths through July 30, 2021)

Estimated unreported deaths and injuries worldwide

34,052,000 DEATHS & 541,410,00 INJURIES*
[*Harvard Pilgrim Health Care Study 2010]

So again, if nothing else has impressed you, just look at the VAERS and EudraVigalnce NUMMERS and then let the light of truth speak to your soul and start learning all you should know and do to protect yourself and your loved ones!

End quote

Read more
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/06/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-221/
You can read and see more about and by Dr Mikael Nordfors here

Welcome to Medic Debate!, The cure against Medical Misinformation and Propaganda!

https://www.medicdebate.org/?language=en

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.brighteon.com/cf2eced9-f006-490e-87f3-76af124d314b

 

 

 

OBS när DU sprider vidare på sociala medier använd denna länk för Brighteon länkar censureras av sociala medier

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/06/dr-mikael-nordfors-in-a-very-important-interview-about-killer-vaccines-and-the-situation-in-sweden-2020-10-06/

 

 

 

Please use this link when sharing on social media because Brighteon links are censored by social media

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/06/dr-mikael-nordfors-in-a-very-important-interview-about-killer-vaccines-and-the-situation-in-sweden-2020-10-06/

 

 

 

 

 

 

Svenske läkaren Sture Blomberg delger

SARS-CoV-2 och mRNA-injektionerna är biologiska vapen

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/06/sars-cov-2-och-mrna-injektionerna-ar.html

 

 

BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH OCH ALLA ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Utifrån alla massutskick Du och dina anställda delgivits över tid så är detta förmodligen endast början, ”snöbollen som startar en enorm lavin” alltså en  ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI är förmodligen i antågandet, gör om och gör rätt bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, bidra med ATT STOPPA ALLA ”VACCINERNA” GENOM ATT INLEDA EN MASSFÖRUNDERSKNING av Sveriges alla Regioners/fd landstings yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet!

 

 

2021-10-06

BREAKING: Sweden, Denmark both ban Moderna covid vaccine for causing myocarditis in young people

https://www.afinalwarning.com/560301.html

 

 

 

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige får ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

Alla nationen Sveriges medborgare har uppenbart grovt uppsåtligt och bedrägligt utsatts för ett ENORMT BEDRÄGERI eftersom de sk vaccinerna bevisligen inte är vaccin utan är ”vacciner”/biovapnen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ”vaccinerna”/biovapnen har marknadsförts gentemot nationen Sveriges medborgare som vanliga vacciner, som dessa ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte är!

 

MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN INFORMERAT SAMTYCKE I STRID MOT HELSINGFORS DEKLARATIONEN, NURNBERG KONVENTIONEN, SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN OCH BL.A. PATIENT LAG 3 OCH 4 KAP.

Effekten av det blir således som synes uppsåtligt grovt och väl planerat utifrån ekonomiska incitament synes

  • att inom skolmedicinen i Sverige, Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner, och där då arbetsgivaren(politikerna) och de anställda, som injicerat ”vaccinerna” i nationen Sveriges medborgare/invånare och barn blir effekten
  • att den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken om Brott Mot Mänskligheten är fullt ut applicerbar utifrån vad lagstiftaren instiftat i svensk lag nämligen  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser https://lagen.nu/2014:406

 

Dessa ”vaccinerna”/biovapnen är uppenbart bioterrorism mot mänskligheten, ett genetiskt experiment, som uppenbart strider mot Nürnberg koden eftersom nationen Sveriges medborgare inte fått information och upplysning om dessa faktum, och därmed sker systematiskt och generellt Brott Mot Mänskligheten, tills dessa att den starkare parten den samhällsfarligaste Klanen i Sveriges nämligen klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR bevisat motsatsen(den starkare parten äger bevisbördan).

Listan över brottsmisstänkta kan göras mycket lång som du säkert själv förstår bästa Petra Lundh, ditt ansvar att säkerställa opartisk och saklig lista över alla brottsmisstänkta, dvs. om du förstår innebörden av opartisk och saklig rättssäker handläggning av ärendet utifrån alla fakta som uppenbart delgivits dig och därmed hela Åklagarmyndigheten i Sverige.

Att systematisk och generell skadar och dödar verksamhet sker finansierat med skattemedel är uppenbart, och det ska du bästa Petra Lundh förstå alla 24 timmar om dygnet inte är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare.

Sverige alla regioner och deras anställda bedriver uppenbart skadar och dödar verksamhet finansierat via skattemedel, var i svensk lagstiftning finns bevisen för att denna skadar och dödar verksamhet är förenlig med vad lagstiftaren instiftat i svensk lag bästa Petra Lundh?

Var i de grundläggande mänskliga rättigheterna, EKMR och Rättighets stadgan i Lissabonfördraget, som är en rättsakt och därmed svensk lag, finner Du bästa Petra Lundh att denna generella och systematiska skadar och dödar yrkesverksamheten är förenligt med vad som är stadgat däri dessa väl kända rättigheterna för nationen Sveriges medborgare?

 

Noteras särskilt bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sveriges

  • att ex officio har ni
  • att handlägga dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om generell och systematisk yrkesskadar och yrkesdödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

 

85% av covid-19 dödsfall i New South Wales, Australien är bland de helt ”vaccinerade”

2021-10-05 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”vaccinerna” skolmedicinsk global och nationell yrkesdödar verksamhet, citat

85% of Covid-19 deaths in New South Wales, Australia are among the Fully Vaccinated

https://theexpose.uk/2021/10/05/85-of-covid-19-deaths-in-new-south-wales-australia-are-among-the-fully-vaccinated/

 

 

Nu är tiden inne och kommen

 

  • att bl.a. Sveriges alla Regioner/fd landsting och där då särskilt regionfullmäktiges ordf, regionstyrelsens ordf och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf delger BEVIS till deras uppdragsgivare. Alltså nämligen skattebetalarna och väljarna/invånarna/medborgarna inom respektive Region, 21 regioner i Sverige, som uppenbart tillsammans med deras anställda läkare/sjuksköterskor injicerar i deras uppdragsgivare/medborgare /invånare och barn sk kallade ”vaccinerna” som uppenbart BEVISLIGEN är BIOVAPAEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Ingen kan göra allt med alla kan göra något

Du som läsare av massutskicken, och särskilt då detta massutskick, kan vara med och påverka och göra skillnad, skicka HELA DETTA MASSUTSKICK till följande epost adresser;

 

[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; [email protected];

 

 

TILL ALLA OVANNÄMNDA MOTTAGARE AV DETTA MASSUTSKICK OCH KOMMUNICERING OM FAKTA

 

  • ATT ”VACCINERNA” ÄR BIOVAPEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD, DOCK SENAST 2021-10-10 AV SVERIGES REGIONER MED FLERA

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN OM SVERIGES REGIONER INTE KAN SÄKERSTÄLLA RÄTTSSÄKRA BEVIS I ETT FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART RÄTTSÄKERT BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING SENAST 2021-10-10

 

Begär att detta MASSUTSKICK ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill dagboksblad/diarieblad med vändande epost och begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på vem som handlägger ärendet

 

 

Läs och begrunda om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen och sprid vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten tills motsatsen är bevisad av Sveriges alla Regioner med flera, dock senast 2021-10-10

 

 

 

 

Till Sveriges riksdags alla ledamöter, till Sveriges alla regioners politiker och anställda, till Sveriges Kommuner och Regioner och där alla involverade, till Folkhälsomyndigheten/FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, till Socialdepartementet/SOCIOPATDEPARTEMENTET, till alla anställda inom Läkemedelsverket, till alla journalister och anställda inom SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA, till alla inom fria alternativa  internetmedia och till nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, läs dagens massutskick mycket nogsamt och sprid vidare i alla dina nätverk.

 

Citerar lösryckta delar ur en MYCKET VIKTIG artikel, du förstår strax varför, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, ”vaccinerna” generellt och systematiskt skadar och dödar i yrkesverksamheten inom skolmedicinen, alltså skadar och dödar yrkesverksamhet.

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

 

 

 

 

EN KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som bevisligen inte i SVERIGE FINNS NÅGOT LAGSTÖD FÖR ALLS.

 

 

 

 

Den starkare parten Sveriges alla Regioner/fd landsting äger arbetsgivare ansvaret över alla de anställda som uppenbart utför jobbet att injicera ”vaccinerna”, som inte är vacciner, som är injektioner som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN globalt och nationellt i Sverige.

 

Denna skadar och YRKESDÖDAR VERKSAMHET är kriminell i Sverige tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla regioner, var i lagstiftning finnes angivet att arbetsgivaren/politikerna och de anställda har laga stöd för att bedriva yrkesverksamhet som bevisligen är och innefattar SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla Regioner, deras politiker/arbetsgivaren och deras anställda, har stöd för att bedriva BEDRÄGERI och marknadsföra ”vaccinerna” som vanliga vaccin och dessutom AVSIKTLIGT OCH MED UPPSÅT undanhålla att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT?

 

Alltså som därtill är en yrkesverksamhet som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN(vilket också undanhålls av Sveriges alla regioner och Sveriges Kommuner och Regioner med flera)?

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 222

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

SURVIVING THE PLAGUE OF CORRUPTION – Part 2

 

Maskinöversättning

 

Kerry Cassidy Intervjuer Dr. Robert O Young och Dr. Judy Mikovits om virus, vacciner och viralteorin!

 

DR. LUC MONTAGNIER, NOBEL PRIZE WINNING VIROLOGIST kan ha uttalat följande, ”ingen chans att överleva från någon form av [CoV19] -vaccinet” …. det finns ingen chans att överleva för personer som har fått någon form av vaccinet. I den chockerande intervjun uttalade världens ledande virolog rent ut:

 

”Det finns inget hopp och ingen möjlig behandling för dem som redan har vaccinerats. Vi måste vara beredda att kremera kropparna. ” Det vetenskapliga geni stödde påståenden från andra framstående virologer efter att ha studerat ingredienserna i vaccinet. ”De kommer alla att dö av antikroppsberoende förbättring. Det är allt som kan sägas. ”

 

Är dessa sanningar uttalanden av Dr. Luc Montagnierr?

 

Montagnier har krediterats för att vara den första som upptäckte hiv, förresten, efter att ha varnat förra våren att Wuhan-influensan innehåller artificiellt splitsat DNA från det autoimmuna provocerande viruset. Det verkar nu som om samma förändringar kan hittas i ”kinesiska virus” -vacciner, som potentiellt förbereder människors kroppar för en eventuell plötslig död.

 

Montagnier uppgav också förra året att ”förekomsten av element av hiv och bakterier av malaria i genomet av coronavirus är mycket misstänkt och att virusets egenskaper inte kunde ha uppstått naturligt.” Det visar sig att han hade rätt.

 

Här är ett undantag för hans senaste intervju nu delvis översatt från FRANSKA till ENGLISH – hela intervjun kommer snart:

 

www.brighteon.com/d3335274-24b1-4a68-942c-92fb8d692255

 

DR. JUDY MIKOVITS och DR ROBERT O YOUNG känner till och har arbetat med Dr. Luc Montagnier personligen och kommer att prata om HANS uttalanden torsdagen den 27 maj kl. 13.00 på KERRY CASSIDY -showen!

 

Ytterligare uppdatering: De har varnat alla, men miljontals människor runt om i världen vaccineras som får till slakten!

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SE VIDEON

 

https://rumble.com/vhpo0h-solutions-to-pollutions-from-air-water-food-vaccines-radiation-and-more.html

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-01 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citerar lösryckta delar ur denna livsavgörande FAKTA artikeln, maskinöversättning, se dessutom videon, citat

ADE accelererar i det fullständigt ”vaccinerade” för varje vecka som går

 

De alarmerande fynden visar att de allra flesta covid-sjukhusinläggningarna förekommer bland fullt vaccinerade individer och att resultaten bland de helt vaccinerade blir sämre för varje vecka som går.

 

Detta verkar passa mönstret för så kallad antikroppsberoende förbättring, där behandlingsinterventionen (mRNA-vacciner) försämrar hälsoutfallet och leder till överskott av sjukhusvistelser och dödsfall.

 

Dessa data, som presenteras här, krossar den officiella Biden / Fauci -berättelsen som felaktigt hävdar att Amerika upplever, ”en pandemi av de ovaccinerade.”

 

Data visar att pandemin faktiskt verkar påskyndas av covid-19-vacciner, medan icke-vaccinerade individer har mycket bättre resultat än de vaccinerade.

 

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/559002.html

 

 

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

 

Läs mycket nogsamt de 2 bifogade filerna

 

1 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER

 

2 Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12

 

Läs dessutom den bifogade filen

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021 09 02

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-07

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

 

 

 

 

2021-10-06 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Feds Hunting Parents That Speak Out Against Poisonous Abuse of Kids!

https://rumble.com/vnenav-feds-hunting-parents-that-speak-out-against-poisonous-abuse-of-kids.html

 

 

 

 

 

DEATH BY MEDICINE

De stora bankerna är skyldiga till brott mot mänskligheten

 

De stora bankerna är skyldiga till brott mot mänskligheten

2021-10-06 Se videon, ca 6 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk

The Big Banks Are Guilty Of Crimes Against Humanity

 

 

https://banned.video/watch?id=615dc5054daba232a27fe9e2

 

 

 

 

2021-10-06 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Feds Hunting Parents That Speak Out Against Poisonous Abuse of Kids!

https://rumble.com/vnenav-feds-hunting-parents-that-speak-out-against-poisonous-abuse-of-kids.html

 

 

 

2021-10-06 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

HORROR: Exclusive VIDEO Captures ”Organism” From Vaxxed Soldier’s Body

https://rumble.com/vnehhz-horror-exclusive-video-captures-organism-from-vaxxed-soldiers-body.html

 

 

 

2021-10-06 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

VAXX VIALS Breaking Development: Discs Carry ”Mystery Payload”

https://rumble.com/vneorx-vaxx-vials-breaking-development-discs-carry-mystery-payload.html

 

 

 

 

 

 

KVACKSALVERI SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR I YRKESVERKSAMHET ÄR VAD SKOLMEDICINEN PRESTERAR OCH LEVERAR GLOBALT TILL MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONELLT I SVERIGE MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNAR

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar Ole Dammegård och Uffe Bejerstrand om SITUATION SVERIGE, Vad Händer egentligen i Sverige just nu? Se och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

 

https://lightonconspiracies.com/ole-ulf-ulf-vad-hander-egentligen-i-sverige-just-nu/

 

 


2021-10-06 SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger om ”vaccin” skadar och dödar yrkesverksamheten i Sverige, läs artikeln och sprid vidare, citat

Folkhälsomyndigheten böjer sig för fakta?

 

Under hela tiden ”pandemin” pågått har bekräftade uppgifter om hur bl.a. Ivermectin, Hydroxiklorokin och något så enkelt som rejäla tillskott av vitamin D3 dramatiskt minskat risken för Covid-19. Sådana vetenskapligt säkerställda har kommit från världens alla hörn – och från läkare, som framgångsrikt använt dessa medel!
Men Folkhälsomyndigheten har hela tiden avfärdat allt sådant – och tragiskt nog försökt lura i oss att dessa medel är overksamma – eller till och med FARLIGA!


Fruktansvärt ovetenskapligt, omdömeslöst och okunnigt!

I stället har man kämpat oupphörligt för att alla skall injiceras med något man kallar ”vacciner” - men som i själva verket är oprövade genetiska experiment! Och att dessa injektioner varken skyddar mot att smittas av det aktuella viruset (SARS-CoV-2) eller förhindrar att smittan sprids av de ”vaccinerade” – det har man helt negligerat! Det verkar till och med ha funnits planer på TVÅNGSVACCINATION!

Inte nog med att ”vaccinerna” har mycket dålig skyddande funktion. De ger dessutom allvarliga biverkningar – varav vissa akut dödliga! Men även detta har man negligerat och bortförklarat – och fortsatt hävda, att i princip ALLA måste vaccineras – nu ända ner till 12 års ålder!

Och de som är pålästa och därför vägrat ”vaccination” har i olika sammanhang allvarligt diskriminerats – i strid mot såväl Nürnbergkonventionen som Helsingforsdeklarationen (som säger att ingen får utsättas för medicinska experiment, utan ”informerat samtycke”). Och hur skall en 12-åring kunna ge ”informerat samtycke” i en fråga som kanske 90 % av de vuxna inte förstår?

Nu har skadeverkningarna av framför allt Modernas ”vaccin” blivit omöjliga att bortförklara, och Folkhälsomyndigheten tvingas därför besluta om att injektioner av dessa preparat skall ”pausas” för alla födda 1991 eller senare – alltså alla yngre än 30 år!

Bättre sent än aldrig – men nog är det fullkomligt oacceptabelt att Folkhälsomyndigheten genom sitt agerande med stor sannolikhet medverkat till att många liv förkortats i onödan
– och att samhället skadats i grunden, både hälsomässigt, ekonomiskt och på andra sätt! Om detta ens går att reparera, så kommer det att ta decennier!

Länk till Folkhälsomyndighetens yttrande:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7074777/posting/folkh%C3%A4lsomyndigheten-b%C3%B6jer-sig-f%C3%B6r-fakta
Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu