• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 229

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 229

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Följande PDF filer bidogades till dagens massutskick

 

Till Jämtlands gymnasieförbunds ledningsgrupp, Region Jämtland Härjedalen och där alla i regionfullmäktige, regionstyrelsen och regiondirektören

 

E-post till Läkemedelsverket 2021-07-27

 

Förvaltningsrätten i Uppsala. 2021 10 12

 

Medicinska experiment

 

Nürnbergkoden (1947)

 

 

Extra viktig information och upplysning

Vad kommer Jämtlands gymnasieförbunds ledningsgrupp rättssäkert säkerställa för att opartiskt och sakligt informera och upplysa föräldrar och barn om vad  Region Jämtland Härjedalen och där alla i regionfullmäktige, regionstyrelsen och regiondirektören har undanhållit alla Jämtlänningar och Härjedalingar?

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 229

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

Du läser mer om vad som pågår i JÄMTLAND HÄRJEDALEN utifrån att Region Jämtland Härjedalen som synes grovt uppsåtligt och bedrägligt utifrån ekonomiska incitament vilselett alla Jämtlänningar och Härjedalingar och deras barn i fråga om ”vaccinerna”

 

Du ser vilka som fått del av skrivelsen, alla e-post adresser, det blir intressant att se om Riksmedia, lokalmedia och fria/alternativa internet media gör vad som förpliktar dessa

 

Läs den bifogade PDF filen

 

Till Jämtlands gymnasieförbunds ledningsgrupp…..

 

Till den skrivelsen bifogades följande PDF filer, som du får del av

Förvaltningsrätten Uppsala…

E-post till Läkemedelsverket…..

MEDICINSKA EXPERIMENT…..

Nürnbergkoden…..

 

 

SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA OCH FRIA ALTERNATIVA INTERNET MEDIA FÅR DEL AV MASSUTSKICKEN OCH DÄRTILL ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SOCIALDEPARTEMENTET, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SOCIALSTYRELSEN, LÄKEMEDELSVERKET med många många flera i hela Sverige och utanför Sverige

 

STOPPA ”VACCINERA” OMEDELBART, DET FINNS BEVISLIGEN FAKTA SOM STYRKER ATT SÅ SKA SKE

 

 

Isobel Hadley-Kamptz

 

 

Bild källa https://www.dn.se/av/isobel-hadley-kamptz/

 

Citat

Isobel Hadley-Kamptz: Äntligen ett vaccin mot malaria!

https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-antligen-ett-vaccin-mot-malaria/

 

 

 

 

SVARA DOKTORN(SVARA DN ”FEJKNYHETER”) Sven-Erik Nordin

 

Bildkälla http://www.svaradoktorn.se/441550183

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik  Nordin delger en MYCKET VIKTIG  artikel 2021-10-12 om DAGENS ”FEJK” NYHETER, läs den och sprid vidare, citat

Dagens Nyheter i Big Pharmas tjänst

Man kan ständigt se hur Dagens Nyheter följer den allmänna trenden att gynna läkemedelsindustrins intressen – och bidra till dess astronomiska vinster. I den andan försöker man ju alltid också förlöjliga eller odugligförklara enkla naturliga och billiga medel och metoder, som kan förebygga eller bota sjukdomar.

Och man smädar dem som använder dessa metoder – och ger dem ofta nedvärderande och föraktfulla namn. Så har man t.ex. kallat Annika Dahlqvists  ”fettdoktorn” och Mikael Nordfors ”analdoktorn” – båda med anledning av de framgångsrika metoder de använt för att bota sina patienter där skolmedicinen misslyckats.

 

När ”Flexner rapporten” publicerades i USA 1910, så kan man säga, att det var ett beställningsverk av familjerna Rockefeller och Carnegie och några andra multimiljardärer.

Sammanfattningsvis innebar publikationen i förlängningen att de enda tillåtna metoderna för att förebygga och bota sjukdom därefter var kemiska preparat och kirurgi. Efter en kort övergångsperiod var detta vad alla blivande läkare vid högskolor och universitet fick lära sig. Allt annat dömdes ut som ”kvacksalveri” och förbjöds.

 

Tyvärr gäller detta i hög grad fortfarande – inte minst i Sverige.

Och läkare som framgångsrikt botar t.ex. svåra sjukdomar som cancer – utan strålning, cellgifter eller kirurgi – kan bli fråntagna sina läkarlegitimationer (för användandet av ”icke godkända metoder”).

 

Detta har hänt Erik Enby, Mikael Nordfors och andra. Hade kanske hänt Annika Dahlqvist också, om hon inte tröttnat på trakasserierna och själv lämnat ifrån sig legitimationen. Rättsvidriga övergrepp – som ofta stöds av en okunnig press!

 

Att det hela huvudsakligen har ekonomiska orsaker – och inte beror på omsorg om patienterna – är numera extremt tydligt.

Godkända, effektiva och biverkningsfria läkemedel (i den mån sådana finns) bedöms som ”overksamma” eller till och med ”farliga” – när patentet gått ut, och tillverkarna inte längre har ensamrätt och kan ta hutlöst betalt för dem.

 

Nu har Dagens Nyheters ledarskribent Isobel Hadley-Kamptz gått i fällan just i det avseendet, och i söndagens upplaga (10 oktober 2021) gör hon en insats för att gynna en vaccintillverkare.

Klädsamt nog nämner hon inte företagets namn, men hon berättar att det är WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus som rörd till tårar berättar, att ”Världens första vaccin mot malaria” har tagits fram.

 

Om han har aktier i det aktuella bolaget, så kan det möjligen handla om glädjetårar. Marknaden i jordens tropiska trakter är förstås gigantisk. Ca 230 miljoner människor smittas varje år av den myggburna encelliga parasiten plasmodium falciparum, som ger sjukdomen malaria, och mer än 400 000 människor (många barn) dör årligen av denna sjukdom.

 

Men den här nyheten är i högsta grad ”fejk”!

Om man vill vara snäll, så kan man säga att den i semantisk mening är korrekt, eftersom de medel man i närmare 70 år framgångsrikt använt inte kallats ”vacciner” – utan ”profylax” och ”botemedel”. Men de har varit oerhört säkra och effektiva!

 

Det är svårt att tro, att en ledarskribent på en av Sveriges största dagstidningar skulle vara så historielös eller okunnig, att hon inte känner till det godkända läkemedlet Hydroxiklorokin, som alltså i betydligt mer än ett halvsekel använts i förebyggande syfte – och som botemedel – mot just malaria.

 

Alla som från t.ex. Sverige som gjort semesterresor till, eller bosatt sig på platser där malaria är vanligt förekommande, har fått med sig Hydroxiklorokin – och de har inte blivit sjuka.

 

Men, patentet är förstås sedan länge utgånget, och det finns nu inte längre några stora pengar att tjäna på Hydroxiklorokin.

 

Detta var självklart också anledningen till att man i princip förbjöd medlet, när man upptäckte att det var mycket verksamt mot Covid-19!

I stället satte man, som bekant, igång en världsomfattande vaccinationskampanj med en produkt, som inte är något vaccin i traditionell mening, och som var helt oprövat. Det har visat sig vara tämligen ineffektivt – och har betydande biverkningar (inkl. dödsfall).

 

Men läkemedelsindustrin är en av världens mest korrupta branscher – och företagen har ofta visat sig vara bokstavligt talat beredda att gå över lik för att tjäna pengar!

 

Intressant, när det gäller just malaria är också, att det länge funnits även andra enkla och effektiva botemedel. Dit hör t.ex. kolloidalt silver och MMS. Men eftersom man kallar kolloidalt silver för ett ”vattenreningsmedel” och MMS för ett ”blekmedel”, så anser man sig därmed ha bevisat att dessa båda ämnen inte kan vara något som fungerar mot malaria.

 

Ungefär lika smart som att kalla de injektioner man nu ger mot covid-19 för ”vacciner” – och därmed tro att de på något magiskt sätt förvandlas till just vacciner – som kan förhindra att man smittas av covid-19, vilket det alldeles uppenbart inte gör!

Länk om användning av kolloidalt silver här nedan.

http://www.svaradoktorn.se/427029039/3873508/posting/katastrofen-i-kongo

 

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7076450/posting/dagens-nyheter-i-big-pharmas-tj%C3%A4nst

 

 

 

 

MURDER FOR MONEY ”VACCINERNA” BIOWEAPON/BIOVAPEN

2021-10-12 se videointervjun om SKOLMEDICINENS SKADAR OCH DÖDAR YRKES VERKSAMHET, sprid vidare i alla dina nätverk, se äkta nyheter från en äkta journalist nämligen Stew Peters som delger om verkligheten och sanningen om SKOLMEDICINENS systematiska och generella skadar och dödar yrkesverksamhet bl.a. med DÖDAR YRKESVERKSAMHET med ”VACCINERNA”, citat

Respiratory Therapist Blows Whistle: ”I’m Watching People DIE”

 

Mark Bishofsky has over 20 years of experience as a respected respiratory therapist at a large metropolitan hospital, and he’s had enough. Bishofsky blew the whistle on today’s ”Stew Peters Show”.

https://rumble.com/vnnp0z-respiratory-therapist-blows-whistle-im-watching-people-die.html

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKOLMEDICINEN EN GLOBAL KRIMINELL MAFFIA DÄR YRKESDÖDAR VERKSAMHET ÄR FÖDKROKEN; ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE!

 

PhD warns that at least 150,000 Americans have died from covid vaccines (so far)

Based on data collected from the VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) database, Dr. Jessica Rose, PhD, a computational biologist, molecular biologist and immunologist, has determined that at least 150,000 people in the United States have died from Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccines” as of Aug. 28, 2021.

 

MASKINÖVERSÄTTNING

Baserat på data som samlats in från VAERS-databasen (Vaccine Adverse Event Reporting System) har Dr. Jessica Rose, PhD, en beräkningsbiolog, molekylärbiolog och immunolog, fastställt att minst 150 000 personer i USA har dött av Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vacciner” från och med den 28 augusti 2021.

 

https://www.afinalwarning.com/560707.html

 

 

 

 

 

Brott mot mänskligheten: Över 2,1 miljoner vaccinskador rapporterade till WHO under de senaste nio månaderna.

 

Crimes against humanity: Over 2.1 million vaccine injuries reported to WHO over just the last nine months

In the past nine months, over 2.1 million covid-19 vaccine injuries have been reported to the World Health Organization’s (WHO) VigiAccess database. This database was created in 2015 to allow the public to monitor medical error and various types of vaccine injury.

 

Maskinöversättning

Under de senaste nio månaderna har över 2,1 miljoner skador på vaccinet covid-19 rapporterats till Världshälsoorganisationens (WHO) VigiAccess-databas. Databasen skapades 2015 för att allmänheten ska kunna övervaka medicinska fel och olika typer av vaccinskador.

Covid-vaccin dödar tusentals människor – och medierna döljer det

https://www.afinalwarning.com/561125.html

 

 

 

 

 

Covid-vaccin dödar tusentals människor – och medierna döljer det

2021-10-12 DET MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA” DÖDAR, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE ALLA HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL, MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI OCH SKOLMEDICINSK YRKES DÖDAR VERKSAMHETEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Covid Vaccines Are Killing Thousands Of People — And The Media Is Covering It Up

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://freeworldnews.tv/watch?id=6164caf51648ca3e25fe0e4d

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

Senatskommittén bekräftar att djur fortsatte att dö under testerna av Covid 19-”vaccinet”

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION;

KOMMITTÉ I SENATEN BEKRÄFTAR ATT DJUR DOG UNDER TESTERNA AV COVID-19 INJEKTIONERNA SOM DÄRFÖR FICK AVBRYTAS

 

”Vaccinerna” de uppenbart dödliga injektionerna ges ändå till människor, som då får ses som försöksdjuren.

 

Arbetsgivare tvingar sina anställda att ta ”vaccinerna”/injektionerna/biovapnen som dödade försöksdjuren.

 

Se videon, ca 75 sekunders bevis, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Senate Committee Confirms That Animals Kept Dying During The Covid 19 Vaccine Tests

 

https://youtu.be/ZfOjvfjFwOg

 

 

 

Noteras särskilt; ”Vaccinerna” och Sveriges alla Regioners marknadsföring av dessa ”vaccinerna” som vanliga vaccin strider mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag och får effekten av bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten

 

Se  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 229

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-13

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

Yrkes dödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10, och så har bevisligen inte skett!

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

Att PROPAGANDAN tidigare i världshistorien haft mycket goda framgångar är allmänt känt, betänk då hur många psykopaten/sociopater existerar inom journalist kåren i dessa helt eller delvis SKATTEFINANSIERADE leden inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och för den delen även inom fria/alternativa internet media, som alla som synes varit delaktiga, varit delaktiga mer eller mindre. Alltså dessa sammantaget har inte VARNAT nationen Sveriges medborgare/invånare och barn för ”VACCINERNA” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten.

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

Inom Socialist regim, i en monarki och även demokrati, allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA DEM!

Detta har Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA med flera anställda tjänstemän/kvinnor inom staten, regionerna och kommunerna varit hängivna och synnerligen DELAKTIGA I! Och uppenbart är dessa det även idag för ”VACCINERNA” fortsätter att flöda ur injektionssprutorna i ”koncentrations lägret” Sverige.

 

 

GÖR OM OCH GÖR RÄTT! STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

Den makten finns att STOPPA ”VACCINERNA” hos MEDIA och inom journalistkåren, oavsett om dessa journalister finns inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA eller för den delen fria/alternativa internetmedia.

 

 

För inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN) och övriga ovan omnämnda finns uppenbart endast ryggradslösa människodjur och som synes psykopater/sociopater som haft alla möjligheten i världen

 

 • att STOPPA ”VACCINERNA” utifrån FAKTA om
 • att dessa ”vaccinerna” generellt och systematisk skadar och dödar i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN, det sker bevisligen globalt och nationellt, erkänt sakförhållande som alla har
 • att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda mass FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu