• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 230

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 230

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 230  I fokus; synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar mot professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet och Universitets ledningen, är delgivna i åklagare anmälan till myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige 2021-10-13, du får del av detta i dagens massutskick.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 230

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/14/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-230/

 

 

 

 

TORSDAGSMYS MED SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

 

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/.

 

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

CHOCKERANDE VACCINKOMMENTARER FRÅN INSIDAN AV WHO

Publicerat 2021-10-14 Se videon och läs mer, SPRID VIDAR I ALLA DINA NÄTVERK, citat

SHOCKING VACCINE ADMISSIONS FROM INSIDE THE WHO

SHOCKING VACCINE ADMISSIONS FROM INSIDE THE WHO

Mere weeks before #Covid19 became a household name, The Highwire aired an entire episode exposing leading public health authorities at the “Global Vaccine Safety Summit” held by the World Health Organization at the end of 2019. Listen to what Soumya Swaminathan, Marion Gruber, Heidi Larson and other leading experts were saying about vaccines before the pandemic hit.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://dollarvigilante.tv/w/cfbHX1sCi9UUdoP1g2wfq7

 

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

  • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
  • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
  • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Läs denna mycket viktiga artikel, sprid den vidare, publicerad 2021-10-13, citat

THE VACCINE DEATH REPORT – Millions Have Died From The Injections

October 13th, 2021 Robert O. Young CPT, MS, DSc, PhD, Naturopathic Practitioner

EVIDENCE OF MILLIONS OF DEATHS AND HUNDREDS OF MILLIONS OF SERIOUS ADVERSE EVENTS RESULTING FROM THE EXPERIMENTAL COVID INJECTIONS

 

The Vaccine Death Report shows all the scientific evidence that millions of innocent people lost their lives and hundreds of millions are suffering crippling side effects, after being injected with the experimental CoV – 19 injections.

 

The report exposes the strategic methods used by governments and health agencies to hide 99% of all vaccine injuries and deaths. You will also learn who is really behind all of this, and what their true agenda is.

 

The report also shows horrifying lab results

obtained by optical microscopy investigation of several vaccine vials:

living creatures with tentacles, as well as

self-assembling nanorobots. See the micrograph below of a Hydra vulgaris parasite viewed by Dr. Madej using optical microscopy at 600x:

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/the-vaccine-death-report-millions-have-died-from-the-injections?

 

 

Artikeln bifogas också som bifogad PDF filen THE VACCINE DEATH REPORT…….

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TORSDAGSMYS MED MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ÅTER ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

Ert uppdrag innefattar att säkerställa att synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utredes, och detta ska ske utifrån opartiskhet och saklighet, ert uppdrag innefattar således inte att beskydda PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Noteras särskilt; beskyddande av synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar är en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke, därtill är brottsmisstanken om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke, delgivning/åklagaranmälan kommer Åklagarmyndigheten i Sverige denna dag till del, för mycket skyndsam handläggning med prioritet på myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lunds bord, som ex officio har att säkerställa rättssäker opartisk och saklig handläggning, se i den delen bl.a. Regeringsformen 1:9.

 

Professor Niklas Arnberg har som synes offentligt fabulerat fullständigt ovetenskapligt och som synes synnerligen grovt uppsåtligt bedrägligt i media och i inspelat samtal, som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn får kännedom om i detta massutskick, till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, du förstår strax mera bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

TORSDAGSMYS MED PROFESSOR NIKLAS ARNBERG

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET I FOKUS
Professor Niklas Arnberg

 

 

Professor vid Institutionen för klinisk mikrobiologiEnhet: Avdelningen för virologi

6M, Universitetssjukhuset, Virologi Umeå universitet, 901 85 Umeå

 

 

E-post [email protected]

 

Telefon 090-785 84 40

 

Bild och fakta källa

https://www.umu.se/personal/niklas-arnberg/

 

 

 

 

 

TORSDAGSMYS MED PROFESSOR NIKLAS ARNBERG

INSPELADE SAMTAL VI MINNS OCH ALDRIG GLÖMMER

 

Torsdagsmys med professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet

 

Tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel är som synes den synnerligen mycket allvarliga brottsmisstanken bl.a.  BEDRÄGERI och som synes bl.a. brottsmisstanken om delaktighet i brottsmisstanken om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN fortfarande högaktuellt.

 

Som synes finnes grovt planerat uppsåt med i bilden utifrån dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ovan omnämnda, FÖLJ ALLTID PENGARNA, dvs. uppsåt utifrån enorma ekonomiska incitament.

 

Regeringsformen, svensk grundlag, står över alla anna svensk lag, vilket innebär att professor Niklas Arnberg ska i dennes uppdrag vara gentemot det allmänna saklig och opartisk, men denne professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet, är uppenbarts som synes partisk och osaklig i detta inspelade samtal.

 

Du åter hör det inspelade samtalet med professor Niklas Arnberg, Umeå Universitet genom att ladda ner mp3 filen, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.jottacloud.com/s/271d8d95100c05743989f9dd3b24d02db71

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

 

BEVIS SOM ÅBEROPAS

 

Det inspelade samtalet med professor Niklas Arnberg

 

 

2.

Videon intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr. Reiner Fuellmich, nyligt publicerad på Swebb -TV, publicerat 2021-10-10, se den och sprid vidare i alla dina nätverk bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, citat

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med   coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

3

Vittnes förhör bör således hållas mycket skyndsamt med advokat dr Reiner Fuellmich och av denne väl kända spets specialist sakkunniga världsexperter på området.

 

 

4.

Ytterligare fakta

 

Läs hela denna mycket viktiga artikeln av Margareta Skantze, publicerad 2021-10-11, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Nobels fredspris bör gå till Reiner Fuellmich

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

 

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

Författare till artikeln ovan är

 

Margareta Skantzehttp://Margaretaskantze.se

 

Margareta Skantze är frilansande dramatiker, regissör och föreläsare med ett tjugoårigt    förflutet vid Sveriges Radio som producent av kulturprogram. Sedan år 1979 är hon bosatt i Karlskrona i Blekinge. Pressfoto: Staffan Lindbom.

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

DU LÄSER HELA ÅKLAGARANMÄLAN, SOM ÄR OFFENTLIGT PUBLICERAD, TILL RIKSÅKLAGAREN OCH MYNDIGHETSCHEFEN PETRA LUNDH, REKOMENDERAR STARKT DENNA LÄSNING, HÄR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

TORSDAGSMYS MED MARTIN BORIN OCH REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN MED FLERA

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Du läser också den delgivning som gjorts denna dag 2021-10-14 av Martin Borin till Region Jämtland Härjedalen med flera, i den bifogade pdf filen

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN STOPPA OMEDELBART ALLA COVID-19 INJEKTIONERNA……

Du kan skicka e-post till Region Jämtland Härjedalen och begära av registrator att få del av alla bifogade filer till denna delgivning av Martin Borin till Region Jämtland Härjedalen med flera mottagare

 

Du ser i den bifogade pdf filen vilka som är delgivna mottagare av delgivningen från Martin Borin till Region Jämtland Härjedalen [email protected]

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TORSDAGSMYS MED KALLE HELLBERG

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Kalle Hellberg delgav igår 2021-10-13 i massutskick en Word fil som är av MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE om ”vaccinerna” som systematiskt och generells skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, du får del av vad Kalle Hellberg delgav i massutskick, citat

 

Ska mördarna äntligen inför rätta?

 

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>

Skickat: den 13 oktober 2021 22:53

Till: Kalle Hellberg <[email protected]>

Ämne: Ska mördarna äntligen inför rätta?

 

Se bilaga, som innehåller bevis på att det ”vaccin” som används mot en ganska ofarlig influensa har planerats och utvecklats under många år för att effektivt kunna döda människor på ett sätt som gör att inte allmänheten misstänker den ondska som ligger bakom!

 

NU kanske det kommer att ske, det som vi länge väntat på, att skurkarna bakom det planerade massmördandet med s k ”vaccin” ställs inför domstol!

 

Meningen är att alla regeringar i världen som har gått med på att införskaffa dessa s k vacciner och propagerat för att deras medborgare ska gå med på injektioner med denna mordvätska, ska ställas inför domstol och anklagas för folkmord.

 

Det bör givetvis även gälla myndighetspersoner och ansvariga inom sjukvården (i Sverige regioner), likaså forskare och ”experter” som aktivt deltagit med propaganda för detta ”vaccin”. (Anders Tegnell lär inte komma undan).

 

Livstids fängelse är det snällare straffet som gäller i vårt land för folkmord, i många andra nationer kan det bli dödsstraff.

 

Kalle H.

Slut citat

LÄS DEN BIFOGADE WORD FILEN BEVIS FÖR PLANERAT FOLKMORD OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TORSDAGSMYS MED SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

 

 

Se videon och läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, MÅSTE SES OM BL.A. ”VACCINERNA” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten, varna alla för ”vaccinerna”, citat

Must See New Dr Peter McCullough Presentation from Association of American Physicians

 

 

https://www.knowingthetruth.com/must-see-new-dr-peter-mccullough-presentation-from-association-of-american-physicians/

 

 

 

 

 

Finns också här

DR PETER MCCULLOUGH OCT 2 2021 MUST SEE ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS 78TH ANNUAL MEETING

https://www.bitchute.com/video/r0257BdoThuC/

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TORSDAGSMYS MED SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 10 minuter alla vill SE, citat

DR. CHRISTIANE NORTHRUP: COVID-19 VAXXX INGREDIENTS

 

 

 

https://www.bitchute.com/video/aBggV5lMbUEM/

 

 

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

DR MICHAEL MCDOWELL – EXPLAINS THE TRUE AGENDA BEHIND THE CREATION OF COVID-19 – A MUST-LISTEN

https://www.bitchute.com/video/OKz06MpT2BuJ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 230

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-14

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

TORSDAGSMYS MED RIKSÅKLAGAREN OCH MYNDIGHETSCHEFEN PETRA LUNDH

 

 

70% av dem som avled med covid i september var fullvaccinerade

https://checkfact.org/7-av-10-avlidna-med-covid-i-september-var-fullvaccinerade/

 

Jag har behandlat en person med ivermektin mot långtidscovid – verkar ha blivit helt frisk

https://checkfact.org/jag-har-behandlat-en-person-med-ivermektin-mot-langtidscovid-verkar-ha-blivit-helt-frisk/

 

 

 

 

TORSDAGSMYS MED SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

 

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/.

 

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

 

 

Yrkes dödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10, och så har bevisligen inte skett!

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

TORSDAGSMYS MED PSYKOPATER/SOCIOPATER

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

Att PROPAGANDAN tidigare i världshistorien haft mycket goda framgångar är allmänt känt, betänk då hur många psykopaten/sociopater existerar inom journalist kåren i dessa helt eller delvis SKATTEFINANSIERADE leden inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och för den delen även inom fria/alternativa internet media, som alla som synes varit delaktiga, varit delaktiga mer eller mindre. Alltså dessa sammantaget har inte VARNAT nationen Sveriges medborgare/invånare och barn för ”VACCINERNA” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten.

 

 

 

TORSDAGSMYS MED SANNINGEN, VERKLIGHETEN OCH HERMAN

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

Inom Socialist regim, i en monarki och även demokrati, allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA DEM!

Detta har Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA med flera anställda tjänstemän/kvinnor inom staten, regionerna och kommunerna varit hängivna och synnerligen DELAKTIGA I! Och uppenbart är dessa det även idag för ”VACCINERNA” fortsätter att flöda ur injektionssprutorna i ”koncentrations lägret” Sverige.

 

 

 

TORSDAGSMYS MED GÖR OM OCH GÖR RÄTT

 

 

GÖR OM OCH GÖR RÄTT! STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

Den makten finns att STOPPA ”VACCINERNA” hos MEDIA och inom journalistkåren, oavsett om dessa journalister finns inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA eller för den delen fria/alternativa internetmedia.

 

 

För inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN) och övriga ovan omnämnda finns uppenbart endast ryggradslösa människodjur och som synes psykopater/sociopater som haft alla möjligheten i världen

 

  • att STOPPA ”VACCINERNA” utifrån FAKTA om
  • att dessa ”vaccinerna” generellt och systematisk skadar och dödar i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN, det sker bevisligen globalt och nationellt, erkänt sakförhållande som alla har
  • att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda mass FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu