• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 231

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 231

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG ALLA LEDAMÖTERS EPOST ADRESSER FINNER DU I DENNA PDF FIL

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Sveriges-riksdag-epost-adresser.pdf

 

 

 

 

 

Extra viktig information och upplysning

 

Till alla i Sveriges riksdag, är det någon som inte fattar verkligheten?

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

Alla kan göra något men ingen kan göra allt!

Hjälp till att sprida massutskicken till alla som synes hjärndöda i Sveriges riksdag, förhoppningsvis kan dessa riksdagsledamöter läsa innan till, eller hur?

 

”VACCINERNA” SKA SJÄLVKLART STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

DU får del idag av deras epost adresser i bifogade Word filerna.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 231

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/14/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-231/

 

 

 

 

FREDAGSMYS MED SVERIGES RIKSDAG, HAR NÅGON DÄR HJÄRNCELLERNA I BEHÅLL?

 

ÄR ALLA I SVERIGES RIKSDAG SOCIOPATER/PSYKOPATER DET ÄR EN MYCKET BEFOGAD FRÅGA?

 

VARFÖR STOPPAR SVERIGES RIKSDAG INTE DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE ;

SÅLDES HAR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER TAGIT STÄLLNING FÖR KRIMINELL YRKESDÖDAR VERKSAMHET MED ”VACCINERNA”

 

 

 

Bevisbördan åvilar därmed Sveriges riksdags alla ledamöter

 

 • att bevisa till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn var i gällande lagstiftning det finns instiftat
 • att Sveriges alla Regioner äger laglig rätt
 • att bedriva kriminell yrkesdödar verksamhet och var i gällande lagstiftning finns stöd för
 • att Sveriges riksdags alla ledamöter äger laglig rätt
 • att beskydda sådan kriminell yrkesdödar verksamhet?

 

 

 

Noteras särskilt;

 

1 enda individ/människa i Sverige som dödar en annan människa och ertappas med detta döms förmodligen mycket skyndsamt för detta utifrån Brottsbalken i domstol

 

 

I Regeringsformen framgår med all tydligt att alla ska behandlas lika inför lag, känner Sveriges riksdag till detta erkända sakförhållande som riksdagsmän/kvinnor har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande?

 

 

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar, citat

Riksdagens uppgifter

På sidan:

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

 

Det är riksdagen som stiftar alla lagar i Sverige. Foto: Melker Dahlstrand

 

 • Riksrevisionen granskar hur staten använder sina pengar.

 

Läs mer

https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/

 

 

 

 

Citat

Arbetet i riksdagen

På sidan:

Riksdagen har 349 ledamöter som representerar åtta partier. Kammaren är riksdagens hjärta, men mycket av det politiska arbetet sker också i partigrupperna och i utskotten.

 

I kammaren debatterar ledamöterna viktiga frågor och här fattar riksdagen beslut. Foto: Melker Dahlstrand

 

Läs mer

https://riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

Noteras särskilt; ca 1-10 % inrapporteras

 

 

I Sverige;

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

 

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/.

 

 

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

Är alla inom FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner fullständigt hjärndöda, som inte sammantaget STOPPAR ”VACCINERNA”?

 

 

Är alla journalister och anställda inom SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media i samma tillstånd som de ovannämnda?

 

 

 

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

 

Publicerat 2021-10-14 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, citat

COVID-19 vaccines result in far more deaths in just 10 months than all other vaccines combined for the last 30 years

https://www.afinalwarning.com/561948.html

 

 

 

 

 

 

Alla Sveriges riksdagsledamöter ska såklart se videos, här kommer några som dessa självklart ska se, hälsa från deras UPPDRAGSGIVARE SKATTEBETALARNA som finansierar deras tid och säkerställer att de har mat på bordet

 

 

 

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemi

 

 

SE VIDEO INTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

Publicerat 2021-10-14 MYCKET VIKTIG artikel, alla med hjärncellerna i behåll ska såklart få möjligheten att ta del av denna artikel, läs den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, se videon https://odysee.com/@alpha:8/Dr-McCullough-78th-AAPS:d   citat

Världsberömd epidemiolog: Corona handlar varken och hälsa eller pengar

Dr. Peter McCullough är en av USA:s mest publicerade läkare och epidemiolog med fler än 650 faktagranskade vetenskapliga artiklar.

Han klev fram offentligt redan våren 2020 då han insåg att något är allvarligt fel med corona-narrativet. I denna presentation på AAPS, American Association for Physicians and Surgeons den 2 oktober 2021, bevisar McCullough att

a) vaccinerna mot corona är helt meningslösa b) vaccination är farligare för samtliga åldersgrupper än att få corona c) 500 läkare i USA som vägar följa CDC har räddat livet på hundratusentals patienter d) de flesta inom sjukvården gör sig medskyldiga genom att inte protestera och att e) corona handlar varken om hälsa eller pengar utan har ett betydligt mer ondskefullt motiv.

 

Presentationen är en viktig hörnpelare, bland många andra presentationer som nu kommer nästan dagligen för att sätta spiken i kistan för det pågående vaccinvansinnet, coronabedrägeriet och masspsykosen.

 

Presentationens bildmaterial finns för nedladdning här och guiden för egenvård vid corona finns att hämta här. Se denna presentation. Den är väl värd din tid och bygger enbart på fakta hämtade från officiella källor.

 

Det är dock stor risk att börja gråta precis som Peter McCullough gör under sin presentation när han berättar hur många som dött helt i onödan då man förvägrats tidig vård.

Källa till ovan citerat

http://friasidor.is/varldsberomd-epidemiolog-corona-handlar-varken-och-halsa-eller-pengar/

 

 

 

MYCKET VIKTIG EXPLOSIV ÖGON ÖPPNARE FÖR ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/PCR TEST BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

FAKTA

”VACCINERNA” DÖDAR

 

2021-10-13 måste ses med öppna ögon och fullständigt fungerande hjärna! Finns sådana människodjur hos Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och deras medlöpare Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting och inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia? Citat

KILL SHOT

 

 

 

 

The genocidal globalist’s attempt to cull the human herd and create a godless world of enslavement.

https://banned.video/watch?id=6166ea821648ca3e25181fa3

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA

Publicerat 2021-10-14 MÅSE SES VIDEO, maskinöversättning, citat

Dr David Martin fördömer vax-drivande företagets VD: De begår ”terrorism” mot sina egna anställda

https://www.brighteon.com/3d2299e3-b420-446f-a8d1-7f3e10b80df0

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

FAKTA SOM UNDANHÅLLS AVSIKTLIGT AV

FOLKDÖDARMYNDIGHET/FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SVERIGES ALLA REGIONER, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA OCH STORA DELAR AV FRIA/ALTERNATIVA INTERNETMEDIA, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, SVERIGES RIKSDAG OCH ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

 

 

”VACCINERNA” i de sprutor som felaktigt kallas ”vacciner” och som har visat sig vara farliga och i många fall DÖDLIGA.

 

 

 

 

FAKTA

SPECIALSÄNDNING: Dr. Robert Malone om sin mRNA-skapelse

2021-10-14 Måste ses videon, mycket allmänbildande, sprid vidare i alla dina nätverk, spets specialist sakkunnige världskände dr Robert Malone, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, citat

 

SPECIAL BROADCAST: Dr. Robert Malone On His mRNA Creation

Maskinöversättning

Stew Peters träffade dr Robert Malone, skaparen av den mRNA-teknik som används i de sprutor som felaktigt kallas ”vacciner” och som har visat sig vara farliga och i många fall DÖDLIGA.

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vnps9l-special-broadcast-dr.-robert-malone-on-his-mrna-creation.html

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

FAKTA

 

VAERS: Minst 160 000 amerikaner har troligen dött av covidvaccin.

 

2021-10-13 ”vaccinerna” skolmedicinsk yrkes dödar verksamhet, FAKTA, citat

VAERS: At least 160,000 Americans have likely died from covid vaccines

maskinöversättning

Covid-skott har potentiellt dödat fler människor än amerikanska soldater i Vietnamkriget….

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”

https://www.afinalwarning.com/561613.html

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

FAKTA

D-vitamin skulle kunna stoppa covid, om bara media skulle prata om det

 

2021-10-13 läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Vitamin D could end covid, if only the media would talk about it

The government and media are either dumb or liars – or perhaps both

 

Maskinöversättning

Regeringen och medierna är antingen dumma eller lögnare – eller kanske både och.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/561501.html

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ÅTER ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 231

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-15

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10, och så har bevisligen inte skett!

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

FREDAGSMYS MED PSYKOPATER/SOCIOPATER

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

Att PROPAGANDAN tidigare i världshistorien haft mycket goda framgångar är allmänt känt, betänk då hur många psykopaten/sociopater existerar inom journalist kåren i dessa helt eller delvis SKATTEFINANSIERADE leden inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och för den delen även inom fria/alternativa internet media, som alla som synes varit delaktiga, varit delaktiga mer eller mindre. Alltså dessa sammantaget har inte VARNAT nationen Sveriges medborgare/invånare och barn för ”VACCINERNA” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten.

 

 

 

FREDAGSMYS MED SANNINGEN, VERKLIGHETEN OCH HERMAN

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

Inom Socialist regim, i en monarki och även demokrati, allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA DEM!

Detta har Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA med flera anställda tjänstemän/kvinnor inom staten, regionerna och kommunerna varit hängivna och synnerligen DELAKTIGA I! Och uppenbart är dessa det även idag för ”VACCINERNA” fortsätter att flöda ur injektionssprutorna i ”koncentrations lägret” Sverige.

 

 

 

FREDAGSMYS MED GÖR OM OCH GÖR RÄTT

 

 

GÖR OM OCH GÖR RÄTT! STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

Den makten finns att STOPPA ”VACCINERNA” hos MEDIA och inom journalistkåren, oavsett om dessa journalister finns inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA eller för den delen fria/alternativa internetmedia.

 

 

För inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN) och övriga ovan omnämnda finns uppenbart endast ryggradslösa människodjur och som synes psykopater/sociopater som haft alla möjligheten i världen

 

 • att STOPPA ”VACCINERNA” utifrån FAKTA om
 • att dessa ”vaccinerna” generellt och systematisk skadar och dödar i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN, det sker bevisligen globalt och nationellt, erkänt sakförhållande som alla har
 • att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda mass- FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu