• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 232

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL DAGENS MASSUTSKICK BIFOGADES DESSA PDF FILER

 

Socialdepartementets registrator 2021 10 15

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/SOCIALDEPARTEMENTETS-REGISTRATOR-RK_Innehallsforteckning_1053-2021-10-15T160725.013.pdf

 

 

 Brev till grundskolorna i Sverige

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Brev-till-grundskolorna-i-Sverige.pdf

 

DEBATT  Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen Dagens Juridik

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/DEBATT_-_F%C3%B6rslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen_-Dagens-Juridik.pdf

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)?

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 

 

Alla som vill kan skicka via epost till Sveriges riksdag vad som idag delgives Sveriges alla riksdagsledamöter i detta massutskick, ni/du fick deras epost adresser i gårdagens massutskick, detta massutskick får alla Sveriges riksdagsledamöter i deras epost inkorg, precis som DU!

 

 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)?

 

 

Alla som kan läsa och se förstår att den frågan är synnerligen mycket befogad eftersom över hela världen, vilket är delgivet över tid i dessa massutskick

 

 • att bl.a. med de sk ”vaccinerna” skolmedicinen, och därmed den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, globalt och nationellt i Sverige, systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

 

Erkänt sakförhållande, ovan angivna fakta, och vad som delges i dagens massutskick, och delgivits i tidigare massutskick, som Sveriges riksdags ledamöter äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23

 

 

Till Sveriges riksdag alla ledamöter, som delges detta massutskick denna dag, erkända sakförhållanden som ni nu är delgivna, och som av er ska motbevisas till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn senast 2021-10-23, om så inte sker, dvs. ni använder er av den berömda svenska tystnads och förtryckare kulturen, så är det uppenbart

 

 • att du/ni i Sveriges riksdag fullt ut accepterar vad som nu delgives er alla i detta massutskick, dvs. ni/du accepterar fullt ut vad som delgivits er denna dag(och i tidigare massutskick, som är i laga ordning registrerade av registrator bl.a. hos Socialdepartementet, se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET av datum 2021-10-15) i detta massutskick som erkända sakförhållanden och säkerställer därmed rättssäkert

 

 • att alla sk ”vaccinerna” STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

 

 

”Vaccinerna” som generellt och systematiskt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, erkänt sakförhållande som ni/du har att motbevisa dock senast 2021-10-23

 

 

 

 

Läs hela artikeln, citat

 

COVID-FAKTA 2021: NU KAN INGEN LÄNGRE NEKA TILL ATT “PANDEMIN” ÄR EN ENDA STOR LÖGN

https://blueshift.nu/covid-fakta-2021/

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

Erkända sakförhållanden delgivna av världskände spetsspecialist sakkunnige advokaten dr Reiner Fuellmich, som Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter har att motbevisa till era uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, dock senast 2021-10-23, annars är vad advokat dr Reiner Fuellmich delgiver i denna videointervju av er erkända sakförhållanden som ni fullt ut accepterat som erkända sakförhållanden, citat

 

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

 

 

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

Läs också Margareta Skantzes mycket avslöjande och viktiga artikel, som bl.a. delger följande fakta, citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, citat

 

 

I juni 2020 startade Reiner Fuellmich och tre kollegor

Stiftung Ausschuss Corona i Berlin med målsättningen att inhämta och sprida så gedigen kunskap som möjligt om den “pandemi”, som nu drabbar världen. De inledde sitt arbete med tre grundläggande frågeställningar.

 1. Hur farlig är sjukdomen SARS-CoV-2?
 2. Hur stor skada har de vidtagna restriktionerna vållat?
 3. Hur säkra är PCR-testerna som metod för att konstatera pågående infektion?

 

Stiftelsens tillvägagångssätt är att på nätet lägga ut flera timmar långa utfrågningar av experter inom ekonomi, medicin, juridik och psykologi. De kompletteras med Reiner Fuellmichs egna sammanfattningar och analyser. Ett sjuttiotal sådana möten har hittills ägt rum.

Härigenom har en imponerande kunskapsbank byggts upp och med den som bas ska åtal väckas mot de personer och myndigheter som bedöms vara ansvariga för “coronaskandalen”. De ska ställas inför rätta och dömas till långa fängelsestraff.

Svaren på de tre frågorna pekar entydigt på att:

 

 1. Sjukdomen SARS -CoV-2 är jämförbar med en medelsvår säsonginfluensa.
 2. Restriktionerna har vållat ekonomiska och psykiska skador som är i det närmaste oöverblickbara.
 3. PCR-testerna är otillförlitliga.

 

 

Metoden uppfanns år 1983 av den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis. Han har i flera intervjuer påpekat att den är avsedd för forskningsarbete och är inte kan användas för att konstatera pågående infektion. Trots detta antogs PCR-testerna på rekommendation av WHO i januari 2021 som ”gold standard”. Kary Mullis hade avlidit några månader tidigare, så han kunde inte protestera.

Reiner Fuellmich har byggt upp ett världsomfattande nätverk av experter och jurister som nu träget och outtröttligt arbetar med att initiera rättegångar över hela världen.

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättgångar.

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga. Den officiella siffran är 17000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

Trots att all denna information finns tillgänglig på nätet går det inte att hitta en enda artikel eller ett enda reportage i svenskt etablerat media som beskriver Reiner Fullmichs arbete eller de många rättegångarna. 

 

Slut citat

Läs hela artikel

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

ETT MEDICINSKT EXPERIMENT ”VACCINERNA”, som strider mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag.

 

”VACCINERNA” SOM MARKNADSFÖRTS I SVERIGE SOM VANLIGA VACCIN ÄR ETT ENORMT BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Citat

”Det största medicinska experimentet någonsin”

 

”Detta är det största okontrollerade kliniska försöket (försök på människor) i medicinsk historia. En osäker substans sprutas in i kroppen utan att någon har en aning om riskerna på lång sikt. Det är medicinskt missbruk i grotesk skala.”

Mannen som säger det här heter Roger Hodkinson och är en extremt välmeriterad patolog i Alberta, Kanada. Här intervjuas han av Del Bigtree som driver sajten The Highwire.

Om du bara ska se en enda video om Covid-19 och så kallade ”vacciner” rekommenderar jag den här. Den är upplysande, saklig och ärlig.

Slut citat, läs hela artikeln och se videon

https://juliacaesar.blog/2021/06/26/det-storsta-medicinska-experimentet-nagonsin/

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

Läs den mycket viktiga DEBATT artikeln, som bifogas som bifogad PDF fil DEBATT…., publicerad 2021-10-15 i Dagens Juridik, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”

DEBATT – av Axel Berglund, jurist, Elnaz Madani, jurist, 
Ida Kjos, chefsjurist, Elisabeth Bernin, jurist, Rebecca Ahlstrand, jurist, Ruth Nordström, advokat och Fatemeh Pakyari, advokat

 

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs.

 

En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning.

 

Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

 

 

Enligt svensk grundlag (2 kapitlet 6 § regeringsformen) är var och en gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, vilket inkluderar vaccinering, och denna rättighet får endast begränsas genom lag och måste underställas riksdagens prövning (2 kapitlet 20 och 22 §§ regeringsformen).

 

Vaccinationsbevis föreslås nu införas genom förordning efter bemyndigande i covid-19-lagen. Därmed undgår förslaget lagrådets granskning och riksdagens prövning.

 

Lagrådet bör enligt vår uppfattning involveras för att granska förslaget i dess helhet inklusive den fortsatta tillämpningen av covid-19-lagen. Adekvat analys kring förslagets proportionalitet måste ske. Därutöver måste patientlagens regler om informerat samtycke beaktas.

 

Ett samtycke till vaccinering är inte frivilligt om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.

 

 

 

Dessa frågor berörs närmare i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket, där en ingående analys görs av förslagets proportionalitet. Nätverket inkluderar ett 40-tal läkare, jurister, immunologer och praktiker inom vård- och omsorg och en version som allmänheten kan ta del av har publicerats på hemsidan www.lakaruppropet.se .

 

Vi får inte glömma bort att personer löper olika stor risk för allvarlig sjukdom av covid-19 och att många redan har haft infektionen och har fått en bred T-cellsimmunitet. Avvägningen mellan risk och nytta måste göras individuellt.

Att genom vaccinpass indirekt tvinga människor som inte vill eller behöver vaccinera sig mot covid-19 kan aldrig vara en proportionerlig åtgärd. Det skall här tilläggas att regeringen inte ens har bedömt eller på något sätt lyckats kvantifiera några mål med avseende på smittspridningsreduktion.

Vår uppfattning är att förslaget inte är proportionerligt oavsett smittspridningsläge och därmed bedöms strida mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och att regeringen därför bör dra tillbaka förslaget.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-forslaget-om-vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

Det kom ett mail som du får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, läs den bifogade PDF filen Brev till grundskolorna i Sverige….., citerar lösryckta delar, citat

Brev till grundskolorna i Sverige. Angående aktuellt vårdläge

 

Vi är en stor grupp föräldrar däribland läkare, jurister, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som är väl insatta i det vi nu kommer att skriva om. Många av oss har suttit i föräldraråd, skolråd, föreningar och i åratal stöttat er rektorer, lärare, sköterskor, fritidsgårdar etc och värnat om barnens utbildning, kamratskap och hälsa.

 

Vårt syfte med mailet är att skydda våra barn och ungdomar och rädda deras hälsa och liv som vi nu menar är hotade!

 

Den senaste tiden har så allvarlig information kommit fram att vi vill SLÅ LARM och KRÄVA ETT OMEDELBART STOPP av vaccinationer tills alla fakta är utredda! Vilket är vad SVENSK LAG kräver enligt våra jurister! Du som fått detta mail kan vara PERSONLIGT ANSVARIG!

 

 

Det finns inte heller något godkänt vaccin som man felaktigt påstår utan det är en klinisk prövning (experiment) som pågår för tex Pfizer fram till december 2023 (se Läkemedelsverket och EMA).

 

För sådant krävs tillstånd av Etikprövningsmyndigheten och patienten skall informeras därefter vilket alltså inte sker.

 

Ett stort missförstånd som föreligger också i dialog med skolor är att man tror att man inte riskerar att personligen hamna i fängelse eller bli straffansvarig om man bara följer riktlinjerna från FHM, Regionvården och Regeringen.

 

Men det är inte så lagen fungerar. Alla som är delaktiga i att marknadsföra, tillhandahålla lokal, förmedla falsk information, vaccinera, förberedelse av vaccination såsom inhämtning av samtycke kan bli ställda till svars inför domstol.

 

Vi rekommenderar, för att skydda såväl er anställda som våra barn, att noga studera följande lagar och medicinska referenser.

 

Det går idag inte att följa eller hänvisa till Regionsjukvården, Regeringen eller FHM för det innebär i viktiga delar att vi bryter mot lagen och agerar oetiskt. Därför summerar vi nu:

 

Slut citat

 

Du läser mer i den bifogade PDF filen Brev till ….., och sprider vidare i alla dina nätverk

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, DOCK SENAST 2021-10-23

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk,citat

NEWS REPORT | 1 | OCT 14, 2021 | FOUR PARASITES FOUND IN PFIZER AND MODERNA COVID-19 VACCINES

 

https://www.bitchute.com/video/hCJIEuU4H2zO

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

Läs denna mycket viktiga artikel och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikel, citat

 

Professorernas chockerande upptäckt

14 oktober, 2021

 

Presentation vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland september 2021

 

Antalet chockerande nyheter avlöser varandra nästan på daglig basis. Var och en av dessa skulle i en normal situation ge rubriker i månader men vi befinner oss inte i ett normalt läge utan i ett krig – ett informationskrig.

 

Ett antal tyska professorer har dragit sitt strå till stacken genom att mycket professionellt och noggrant obducera avlidna vaccinerade samt studera prover från de så kallade vaccinerna.

 

Dessa undersökningar är så utförliga och oklanderliga att den tre timmar långa presentationen förtjänar att lyftas fram extra i floden av andra nu i stort sett dagligen förekommande bevis. Det de presenterar är chockerande.

Sammanfattning – presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland

 

Den 20 september 2021 hölls en presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutligen, Tyskland. Den direktsändes på Internet och finns dubbad på engelska. Det som presenteras är a) fynd från obduktioner av 40 patienter som dött inom två veckor från

 

att ha injicerats med ett så kallat coronavaccin b) okänt material och komponenter i vaccinerna som bland annat en österrikisk forskargrupp funnit. Presskonferensen börjar med obduktionerna för att i del två (ca: 1:20) göra en djupdykning i vaccinernas innehåll.

 

Obduktionerna har utförts av professor Dr. Arne Burkhardt med över fyra decenniers erfarenhet av obduktioner med tiotusentals obducerade samt 150 faktagranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, professor Dr. Walter Lang, med 25 års erfarenhet av obduktioner och som expert inom området på ett flertal välkända sjukhus samt professor Dr. Werner Bergholz, med decenniers erfarenhet från elektromekanik och kvalitetskontroll. Deras fynd är granskade samt verifierade av andra professorer och har därför hög trovärdighet.

 

Fynden bekräftar de som gjorts av Dr. Peter Schirmacher, chefspatolog på universitetet i Heidelberg, där han funnit att 30 till 40 procent av 40 avlidna vaccinerade, dött till följd av vaccinet.

 

Obduktionerna visar också en stor mängd märkliga, ofta oförklarliga, föremål, strukturer och partiklar i vävnaderna.

 

En österrikisk forskargrupp som är en av ett trettiotal andra grupper, i ett löst sammansatt världsomspännande nätverk, bekräftar i sin analys det andra grupper, bland annat från Spanien, USA och Japan, kommit fram till beträffande coronavaccinernas innehåll – de innehåller mängder av okänt material, partiklar och strukturer i rörelse och metalliskt material.

 

Sammantaget är dessa fynd, både obduktionerna och vaccinernas okända innehåll, så chockerande att det lett till legala och politiska krav att omedelbart avbryta den pågående vaccinationskampanjen i Tyskland, inleda en omfattande statlig utredning av vaccinernas innehåll samt att genomföra obduktioner av vaccinerade som avlidit.

 

Ett tiotal läkare, professorer och advokater deltog i panelen på konferensen.

 

 

Vid 50 minuter berättar Dr. Arne Burkhardt om fyndet av en extremt förstorad lymfkörtel man funnit som tyder på en kraftig överreaktion hos immunsystemet. Sammanfattningsvis ser vi ett immunsystem som överreagerar och attackerar kroppens egna vävnader och alla organ, det som kallas autoimmun reaktion. Man ser uppförstorade gigantiska, sprängda, celler och celler vars yttre väggar kontaminerats med metalliska ämnen.

 

Vid 56 minuter visas bilder från vacciner som undersökts och som tydligt visar okänt främmande material och partiklar i olika former. Det man funnit är enligt professorerna inget som någon skulle vilja ha i sin kropp.

 

 

Sammanfattningsvis säger Dr. Arne Burkhardt att det inte är omöjligt att 30 till 40 procent av de obducerade avlidit som en direkt konsekvens av vaccinerna.

 

Han avslutar med att påpeka att myndigheterna ofta varnar dem som inte tar vaccinerna att deras liv kommer att bli svårt.

 

Dr. Arne Burkhardt menar att det är uppenbart att samma gäller för de som tar vaccinerna – de får också leva med konsekvenserna av sitt val att ta det.

 

Immunförsvaret sjunker dramatiskt efter vaccinering

 

Slut citat

Läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, se videon

 

http://friasidor.is/professorernas-chockerande-upptackt/

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

Se video, mycket viktig video, SE DEN OCH SPRID VIDARE, varna alla för ”vaccinerna”, som bevisligen i skolmedicinsk yrkesdödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet systematiskt och generellt mänskligheten dödar och skadar mänskligheten, erkänt sakförhållande som Sveriges Riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23,

 

Se denne mycket viktiga intervju med den världskände spetsspecialist sakkunnige dr Robert Malone och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

SPECIAL BROADCAST: Dr. Robert Malone On His mRNA Creation

https://rumble.com/vnps9l-special-broadcast-dr.-robert-malone-on-his-mrna-creation.html

 

 

 

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

Se video, mycket viktig video, SE DEN OCH SPRID VIDARE, varna alla för ”vaccinerna”, som bevisligen i skolmedicinsk yrkesdödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet systematiskt och generellt dödar och skadar mänskligheten, erkänt sakförhållande som Sveriges Riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23, citat

FAKE JAB Caught on Tape: Endless Injections Target Kids & Military While Leaders Opt Out

https://rumble.com/vnshk3-fake-jab-caught-on-tape-endless-injections-target-kids-and-military-while-l.html

 

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ÅTER ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-16

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

LÖRDAGSMYS MED SVERIGES RIKSDAG, HAR NÅGON DÄR HJÄRNCELLERNA I BEHÅLL?

 

ÄR ALLA I SVERIGES RIKSDAG SOCIOPATER/PSYKOPATER DET ÄR EN MYCKET BEFOGAD FRÅGA?

 

VARFÖR STOPPAR SVERIGES RIKSDAG INTE DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE ;

SÅLDES HAR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER TAGIT STÄLLNING FÖR KRIMINELL YRKESDÖDAR VERKSAMHET MED ”VACCINERNA”

 

 

 

Bevisbördan åvilar därmed Sveriges riksdags alla ledamöter

 

-att bevisa till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn var i gällande lagstiftning det finns instiftat

-att Sveriges alla Regioner äger laglig rätt

-att bedriva kriminell yrkesdödar verksamhet och var i gällande lagstiftning finns stöd för

-att Sveriges riksdags alla ledamöter äger laglig rätt

-att beskydda sådan kriminell yrkesdödar verksamhet?

 

 

 

Noteras särskilt;

 

1 enda individ/människa i Sverige som dödar en annan människa och ertappas med detta döms förmodligen mycket skyndsamt för detta utifrån Brottsbalken i domstol

 

 

I Regeringsformen framgår med all tydligt att alla ska behandlas lika inför lag, känner Sveriges riksdag till detta erkända sakförhållande som riksdagsmän/kvinnor har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande?

 

 

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

Noteras särskilt; ca 1-10 % inrapporteras

 

 

I Sverige;

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

 

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/ .

 

 

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

 

 

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

Är alla inom FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner fullständigt hjärndöda, som inte sammantaget STOPPAR ”VACCINERNA”?

 

 

Är alla journalister och anställda inom SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media i samma tillstånd som de ovannämnda?

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

 

Publicerat 2021-10-14 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, citat

COVID-19 vaccines result in far more deaths in just 10 months than all other vaccines combined for the last 30 years

https://www.afinalwarning.com/561948.html

 

 

 

 

 

GÖR OM OCH GÖR RÄTT! STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

 

Den makten finns att STOPPA ”VACCINERNA” hos MEDIA och inom journalistkåren, oavsett om dessa journalister finns inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA eller för den delen fria/alternativa internetmedia.

 

 

För inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN) och övriga ovan omnämnda finns uppenbart endast ryggradslösa människodjur och som synes psykopater/sociopater som haft alla möjligheten i världen

 

 • att STOPPA ”VACCINERNA” utifrån FAKTA om
 • att dessa ”vaccinerna” generellt och systematisk skadar och dödar i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN, det sker bevisligen globalt och nationellt, erkänt sakförhållande som alla har
 • att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda mass- FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu