• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 234

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 234

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Riksdagsledamot Roger Richtoff kallar i ett inlägg på sociala medier covid-19-vaccinet för ”giftspruta”.

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 234

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 

 

”Höga vaccinationsnivåer kan inte minska infektionerna, och att vaccinera de äldsta och mest sjuka har inte heller gjort särskilt mycket för de totala sjukhusvistelserna och dödsfallen. Ändå fortsätter våra regeringar, inte för att vaccinerna fungerar, utan för att de inte gör det.”

 

 

Om ”vaccinerna” som systematiskt och generellt ”slaktar mänskligheten, citat

Vi slaktas av ett fåtal sociopatiska oligarker och korrupta regeringar. Kampen om mänsklighetens själ står på spel. Den kommer bara att sluta när vi alla säger NEJ!!!!

Slut citat

 

DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT NI SPRIDER DENNA VIDEO TILL SÅ MÅNGA NI BARA KAN!

Öystein Rönne har lagt upp ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD” av Niclas, med Youtubekanal ”Strävan efter sanningen, censurerat av YouTube alldeles nyss, måste ses videon DU inte vill missa.

MÅSTE SES VIDEON/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

”Hur världen blev grundlurad” nu publicerat del 2 ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD”

https://rumble.com/vnuwal-ystein-rnne-188-niclas-levererar-igen-video-i-vrldsklass.html

 

 

 

”Höga vaccinationsnivåer kan inte minska infektionerna, och att vaccinera de äldsta och mest sjuka har inte heller gjort särskilt mycket för de totala sjukhusvistelserna och dödsfallen. Ändå fortsätter våra regeringar, inte för att vaccinerna fungerar, utan för att de inte gör det.”

 

2021-10-18

“High rates of vaccination can’t reduce infections, and vaccinating the oldest and sickest hasn’t done very much for overall hospitalisations and deaths either. Yet our governments press on, not because the vaccines are working, but because they’re not.”

https://twitter.com/akheriaty/status/1450197745894002689

 

 

Läs ännu mer, publicerat 2021-10-18

Maximum Vaccination

The vaccines can’t control Corona, which is why they won’t stop vaccinating.

https://eugyppius.substack.com/p/maximum-vaccination?

 

 

 

FRÄMMANDE MAKT/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin enorma ekonomiska intressen, som går hand i hand med skolmedicinen och därmed Sveriges alla Regioner/fd landsting, synes styra och bestämma

 

-       att den yrkes skadar och yrkes dödar agendan som det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” är, där försöksråttorna är de ”vaccinerade”, globalt och nationellt i Sverige,

-       att ”vaccinerna” som generellt och systematisk i kriminell yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, alltså

-       att effektiden blir BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, som synes beskyddas av KNAPPTRYCKARNA i Sveriges riksdag!

 

Var i svensk lagstiftning har Sveriges riksdag och KNAPPTRYCKARNA där stöd för

 

-       att beskydda denna yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet som SKOLMEDICINEN bevisligen bedriver globalt och nationellt, då inom Sveriges alla Regioner/fd landsting med bl.a. de sk ”vaccinerna”?

 

Det finns uppenbart i Sveriges riksdag ett undantag, och det är uppenbart en riksdagsman som synes vara mycket väl inläst om verkligheten och sanningen om de sk ”vaccinerna”, citat

 

Riksdagsledamot Roger Richtoff kallar i ett inlägg på sociala medier covid-19-vaccinet för ”giftspruta”.

https://sverigesradio.se/artikel/sd-toppen-jamfor-covid-vaccin-med-giftspruta

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen (bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppenbart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-19

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG/KNAPPTRYCKARNA HAR ETT VAL ATT GÖRA!

ÄR RIKSDAGSLEDAMÖTERNA I SVERIGES RIKSDAG TILL FÖR DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN?

 

Känner dessa knapptryckare till verkligheten och sanningen, känner dessa knapptryckare Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, Patient lag och

 

-       att ”vaccinerna” är ett pågående MEDICINSKT EXPERIMENT där försöksråttorna som grovt bedrägligt och uppsåtligt grovt uppsåtligt och planerat och avsiktligt vilseletts

 

-       att tro de mottagit vanliga vaccin, ”vaccinerna” är inga vanliga vaccin, och detta har bevisligen undanhållits avsiktligt av Sveriges Kommun och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting med många flera aktörer i det störst bedrägeriet i VÄRLDSHISTORIEN!

 

 

Därtill dessutom BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN eftersom ”vaccinerna” globalt och nationellt generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, bevisbördan

 

-       att bevisa det motsatta ägs av KNAPPTRYCKARNA i Sveriges riksdag, dock senast 2021-10-23(se tidigare massutskick i den delen).

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

Niclas med sin Youtubekanal ”Strävan efter sanningen” fick såklart denna video nerplockad och censurerad, den finns nu här, tack vare Öystein Rönne, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

”Hur världen blev grundlurad” del 2 ”HUR VÄRLDEN BLIR IDIOTFÖRKLARAD

https://rumble.com/vnuwal-ystein-rnne-188-niclas-levererar-igen-video-i-vrldsklass.html

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

En irländsk stad som till 99,7 % är ”fullt vaccinerad” drabbas av ett massivt covid ”utbrott”

2021-10-18

Ireland town that’s 99.7% “fully vaccinated” seeing massive covid “outbreak”

https://www.afinalwarning.com/562923.html

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Publicerat 2021-10-19 av Children’s Health Defense, citerar lösryckta delar ur artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Watch Mary Holland and Robert F. Kennedy, Jr. at the Broadway Rally for Freedom here:

“The vaccine is not safe and effective …” Kennedy told the crowd. “How can you compel Americans to take them?”

 

Kennedy noted with irony that Dr. Anthony Fauci, the person behind the push for vaccinating children as young as 5 for COVID, received the annual Bill of Rights Award by the American Civil Liberties Union of Southern California.

 

“In what universe is it okay to say, ‘we are going to make these children die in order that older people can live?’” Kennedy asked. He raised concerns about the rise of myocarditis and other COVID vaccine adverse effects on younger age groups.

 

“We have no business doing this to little children,” Kennedy said, after explaining the average age of death from COVID is 76, the same as the average life expectancy.

Subjecting children to the adverse events of COVID vaccination, he said, “is unethical. It is medical malpractice.”

 

LÄS MER OCH SE VIDEON

https://childrenshealthdefense.org/defender/thousands-protest-vaccine-mandates-new-york-city-rally-robert-f-kennedy-jr/

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

 

Vetenskapsmännen har undersökt COVID:s näsvabbar som avslöjar faran.

2021-10-18 12 minuter som ingen vill missa, se och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

COVID Nasal Swabs Examined by Scientists Reveal DANGER

Scientists have been examining the nasal swabs that get shoved up your kids’ nose at school all day, and the results will shake your soul.

https://rumble.com/vnwt2p-covid-nasal-swabs-examined-by-scientists-reveal-danger.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Forskare inom marinens elektroniska krigföring slår larm om Jab-mandatet

2021-10-18

Navy Electronic Warfare Scientist Sounds Alarm on Jab Mandate

Jennifer Roames has spent 14 years as a Senior Physicist with the Naval Surface Warfare Center. She’s an incredibly intelligent individual, and she’s decided against being forced into a shot being falsely referred to as a ”vaccine”. Roames joined Stew Peters to tell the world what’s REALLY going on behind closed doors!

https://rumble.com/vnwltb-navy-electronic-warfare-scientist-sounds-alarm-on-jab-mandate.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Ca 14 minuter som alla såklart ska se, sprid vidare i alla dina nätverk

Jab: Scientist Discovers Hatching Eggs, Parasites Birthed After Injection

This seems really scary. A polish scientist looking into the secret ”vaccine” recipe made horrific discoveries!

Maybe we know why Ivermectin is working! Get your early treatment protocol NOW, and get right with God!

https://rumble.com/vnslor-jab-scientist-discovers-hatching-eggs-parasites-birthed-after-injection.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

….to be injected with a deadly biological weapon spike protein nanoparticle isn’t exactly a wise strategy for lasting health.

 

….att injiceras med en dödlig biologisk vapenspikprotein-nanopartikel är inte precis en klok strategi för att hålla hälsan vid liv.

 

Om trenden håller i sig kommer vi under de kommande sex månaderna att få se en global våg av vaccinoffer som dör av cancer och vanliga infektioner.

2021-10-18 citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, lyssna också på podden, citat

If the trend holds, the next six months will see a global wave of vaccine victims dying from cancer and common infections

The only plausible explanation for all this is that the vaccines are, indeed, a depopulation weapon delivery system, and they function by destroying a victim’s immune system, causing them to be killed by cancer or common infections. Just today, fully vaccinated Colin Powell died from covid, marking yet another post-vaccine victim of the depopulation agenda.

 

Watch for the lying corporate media to run with the hospital crisis stories, claiming, “people are dying because selfish anti-vaxxers won’t take their vaccines!”

 

But in reality, it will be the vaccinated who will be dying from their own suicide shots, since allowing yourself to be injected with a deadly biological weapon spike protein nanoparticle isn’t exactly a wise strategy for lasting health.

 

The upshot is that the covid plandemic really is a global depopulation scheme, and the hysteria about covid was designed to drive people into accepting the very vaccines that are destroying their immune function and plunging them into near-certain death.

 

The next six months will reveal mass death across the Northern hemisphere, even as the war criminals pushing these deadly vaccines double down on their genocidal demands.

 

The reason why they want 100% of the public to be vaccinated is so that there is no control group to compare against the vaccinated. As long as a control group of unvaxxed people exists, the mortality associated with vaccine injections cannot be swept under the rug. In fact, as Alex Berenson is now reporting, there are excess post-vaccine deaths in Scotland as well as across Germany.

 

Läs hela artikeln och lyssna på podden me HEALTH RANGER Mike Adams, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/563388.html

 

 

 

 

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Ca 15 minuter video, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

RECEIPTS: Patents Expose ”Medical Devices” in Jab, Injectable Computing System

Karen Kingston continues to blow HUGE HOLES in the ”safe and effective” narrative surrounding the failed ”vaccines”, which are looking more and more like an intentional global depopulation plan.

https://rumble.com/vnsi1x-receipts-patents-expose-medical-devices-in-jab-injectable-computing-system.html

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

På begäran av Nebraska Department of Health utfärdade Nebraskas justitieminister Doug Peterson den 15 oktober ett rättsligt yttrande om att vårdgivare i Nebraska lagligen kan förskriva ivermektin och hydroxiklorokin för behandling av COVID, så länge de erhåller ett informerat samtycke från patienten.

 

2021-10-18 publicerat av Children’s Health Defense

At the request of the Nebraska Department of Health, on Oct. 15, Nebraska Attorney General Doug Peterson issued a legal opinion that Nebraska healthcare providers can legally prescribe ivermectin and hydroxychloroquine for the treatment of COVID, so long as they obtain informed consent from the patient.

https://childrenshealthdefense.org/defender/nebraska-ag-doug-peterson-legal-opinion-ivermectin-hcq-covid/?

 

 

 

 

 

MÖT VERKLIGHETEN OCH SANNINGEN OM ”VACCINERNA”

Vi slaktas av ett fåtal sociopatiska oligarker och korrupta regeringar. Kampen om mänsklighetens själ står på spel. Den kommer bara att sluta när vi alla säger NEJ!!!!

 

Dr. Vladimir Zelenko, se denna video, 3 minuter 30 sekunder, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

We are being slaughtered by a few sociopathic oligarchs and corrupt governments. The battle for the soul of humanity is at stake. It will only end when we all say NO!!!

https://banned.video/watch?id=616861987bcd2f463dd20a2b

 

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu