• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 235

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 235

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 Till dagens massutskick har bifogats denna pdf fil, maskinöversättning av mycket viktig artikel

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Dr-Mercola-2021-10-20.pdf

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hur många har dött, är på väg att dö eller är redan permanent skadade av Covid-vaccin?  Visste du att om du dör en timme efter att ha fått ett Covid-vaccin kommer läkarna och sjukhusen inte att skylla på vaccinet? De gör bara ett PCR-test (nästan alltid falskt positivt resultat) och förklarar att offret dog av Covid, och tillägger att vaccinet inte hann verka (2 veckor är kravet, vilket innebär att du officiellt är ”ovaccinerad”)

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 235

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

”VACCINERNA” DÖDAR

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner.

Study by Harvard Researcher Finds Countries with Lowest COVID-19 Vaccination Rates Have Fewer Cases of COVID than Fully Vaccinated Countries

Är Sverige riksdags alla ledamöter landsförrädare? Finns det någon bland knapptryckarna i Sveriges riksdag som bryr sig om

-       att ”vaccinerna” bevisligen generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Är knapptryckarna i Sveriges riksdag gåendes i takt med den globala (och uppenbart bevisligen) nationella skolmedicinska skadar och dödar yrkesverksamheten, som uppenbart styrs av global agenda och av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins skadar och dödar yrkesverksamhet inom skolmedicinen?

Är Sveriges riksdags alla knapptryckare sakliga, opartiska och objektiva enligt gällande svensk grundlag, i deras uppdrag, i deras uppdrag som är för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

Se och lyssna på den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive världskände Wolfgang Wodarg, som delger världen om sanningen och verkligheten i denna MYCKET VIKTIGA INTERVJU av 2021-10-18, när DU gjort det så förstår allt om KNAPPTRYCKANA I SVERIGES RIKSDAG.

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Publicerat 2021-10-18 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Wolfgang Wodarg | Full Interview | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I denna intima intervju med Wolfgang Wodarg diskuterar vi den breda frågan om korruption inom WHO, hur vi bör förstå ”pandemin” eller bristen på den och hur vi måste stoppa denna djävulska trend mot en falsk medicinsk dystopi som kommer att ta över alla aspekter av våra liv.

Han är en av de mest ärliga och eftertänksamma människor som vi någonsin har träffat och han har ett fantastiskt CV och har levt ett rikt liv fullt av erfarenheter som på ett unikt sätt kvalificerar honom att förstå djupet och bredden av denna komplexa situation som vi befinner oss i.

Han grävde i frågan och upptäckte ett getingbo av lögner och korruption inom WHO.

https://rumble.com/vnwzlh-wolfgang-wodarg-full-interview-planet-lockdown.html

PCR BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Och de sk ”vaccinerna” som generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, skadar och dödar mänskligheten, erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23

 

SVERIGES RIKSDAG OCH LEDAMÖTERNA DÄR ÄGER ETT ENORMT ANSVAR MOT DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Och det ansvaret har dessa riksdagsledamöter inte tagit, således är dessa i händerna på och ”rättat in sig i ledet” efter den agenda de globalistiska krafterna och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och deras enorma ekonomiska intressen bevisligen presterat och levererat. Sveriges riksdagsledamöter envar äger bevisbördan att bevisa det motsatta dock senast 2021-10-23.

SKATTEMEDEL HAR UPPENBART BEVISLIGEN INTE ANVÄNDTS PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Det största och förmodligen det värsta bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN i världshistorien skördar nu offer dagligen över hela västvärlden, skolmedicinen och ”rätta in dig i ledet” propaganda, BLI RÄDD/VAR RÄDD, är en av effekterna i den enorma propaganda som SVT/SR/TV/RIKSMEDIA med många flera bedrivit inom stat, regioner och kommuner, som alla är mer eller minder skattefinansierade, säkerställt kommit nationen Sveriges medborgare/invånare och barn till del.

Läs mycket viktigt publicerat 2021-10-18, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Kritisk peer-reviewed studie om myokardit ”Borttages tillfälligt”

En ny PUBMED-studie av Dr. Peter McCullough använde data från Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS) för att undersöka hjärtbiverkningar (AE)- specifikt myokardit- efter injicering av den första eller andra dosen av en av de tre experimentella covid- 19 ”vacciner” som för närvarande administreras under tillstånd för nödanvändning (EUA) på ett ”aldrig tidigare skådat sätt”.

Studien avslöjade att det är säkert att anta att rapportering av hjärtrelaterade komplikationer, inklusive myokardit, hos VAERS inte är sällsynt, utan istället bara ”toppen av isberget”.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://uncoverdc.com/2021/10/18/critical-peer-reviewed-study-on-myocarditis-temporarily-removed/

MYCKET VIKTIG ARTIKEL SOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN IDAG DELGIVES, OCH DU SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DU FÖRSTÅR STRAX VARFÖR!

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av denna dag 2021-10-20, läs hela, den bifogas som bifogad pdf fil dr Mercola, och den är en maskinöversättning, så alla begriper, så även de lösryckta delar ur artikeln maskinöversatta här nedan, citat

New Normal Gestapo åker runt till människors hem för att förhöra dem om deras anti-New Normal Facebook-inlägg….

Dag efter dag, månad efter månad, har massorna utsatts för den mest destruktiva psykologiska terrorkampanjen i psykologisk terrors historia. 

Men det är inte bara en utrensning av ”de ovaccinerade”. Alla som avviker från den officiella ideologin demoniseras och förföljs systematiskt.

I Tyskland, Australien och andra New Normal -länder är det officiellt förbjudet att protestera mot New Normal . New Normal Gestapo åker runt till människors hem för att förhöra dem om deras anti-New Normal Facebook-inlägg .

Företag censurerar öppet innehåll som strider mot den officiella berättelsen .

Nya Normal goon squads strövar omkring på gatorna och kontrollerar människors ”vaccination” -papper .

 

Och det är inte bara regeringar och företag som genomför den nya normala utrensningen.

Vänner rensar ut vänner. Hustrur utrensar män. Fäder rensar barn. Barn är utrensande föräldrar. Nya normaler rensar gamla normala tankar.

Globala ”hälsomyndigheter” reviderar definitioner för att de ska överensstämma med New Normal ”vetenskap”.

Och så vidare … en ny officiell ”verklighet” tillverkas precis framför våra ögon. Allt och alla som inte överensstämmer med det rensas, opersonliga, minneshålade, raderas. Ingen av dem borde komma som en överraskning.

 

Varje begynnande totalitärt system, i något skede av sitt övertagande av samhället, lanserar en utrensning av politiska motståndare, ideologiska oliktänkande och andra ”antisociala avvikare”.

 

Sådana utrensningar kan vara korta eller öppna, och de kan anta ett antal yttre former, beroende på typen av totalitärt system, men du kan inte ha totalitarism utan dem.

Kärnan i totalitarism – oavsett vilka kostymer och ideologi den bär – är en önskan om att helt kontrollera samhället, varje aspekt av samhället, varje enskilt beteende och tänkande.

 

Varje totalitärt system, oavsett om det är en hel nation, en liten kult eller någon annan form av social kropp, utvecklas mot detta ouppnåliga mål … den totala ideologiska omvandlingen och kontrollen av varje enskilt element i samhället (eller vilken typ av social kropp det än består av). Denna fanatiska strävan efter total kontroll, absolut ideologisk enhetlighet och eliminering av all olikhet är det som gör totalitarism totalitarism.

 

Således måste varje nytt totalitärt system, någon gång i utvecklingen, lansera en utrensning av dem som vägrar att anpassa sig till dess officiella ideologi. Den måste göra detta av två grundläggande skäl:

(1) att separera eller på annat sätt eliminera faktiska politiska motståndare och dissidenter som utgör ett hot mot den nya regimen; och (2) och ännu viktigare, att etablera det ideologiska territorium inom vilket massorna nu måste begränsa sig för att undvika att segregeras eller elimineras.

 

Rensningen måste genomföras öppet, brutalt, så att massorna förstår att samhällets regler för alltid har förändrats, att deras tidigare rättigheter och friheter är borta, och att från och med nu inte kommer någon form av motstånd eller avvikelse från officiell ideologi tolereras, och kommer att hänsynslöst straffas.

 

Nej, vi är långt förbi rationalitet vid denna tidpunkt. Vi bevittnar födelsen av en ny form av totalitarism. Inte ”kommunism”. Inte ”fascism”. Global-kapitalistisk totalitarism. Pseudomedicinsk totalitarism. Patologiserad totalitarism. En form av totalitarism utan en diktator, utan en definierbar ideologi. En totalitarism baserad på ”vetenskap”, på ”fakta”, på ”verklighet”, som den skapar själv.

Så som jag ser det kommer de kommande sex månaderna att avgöra hur framgångsrika de inledande stadierna av utrullningen av denna nya totalitarism kommer att bli.

I april 2022 visar vi antingen alla våra ”papper” för New Normal Gestapo för att kunna försörja sig, gå på en skola, äta på en restaurang, resa och annars leva våra liv…..

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/20/the-great-new-normal-purge.aspx?

(artikeln försvinner efter 48 timmar pga rådande omständigheter, som bl.a. omnämnes i artikeln)

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-20

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Björn Hammarskjöld har delgivit skrivelse till Etikprövningsmyndigheten av 2021-10-19, du ser vilka som är övriga mottagare här nedan, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Etikprövningstillsånd saknas

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 19 oktober 2021 19:50
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Etikprövningstillsånd saknas

Tjänare!

Jag finner att Etikprövningsmyndigheten synes sakna utgivet etiskt tillstånd för vare sig Pfizer, Moderna, Astra Zeneca eller svensk myndighet att använda ett vaccin som är nödgodkänt och som saknar slutrapporter av de kliniska försök som avslutas tidigast 2023.

Jag begär att ONEP anmäler de bolag och de myndigheter som använt de så kallade vaccinerna mot Covid-19 som Comirnaty, Spikevax och Vaxzevria till åklagare på liknande grund som har skett tidigare enligt Läkartidningen

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/10/overklagandenamnd-studie-om-valdtaktsman-saknade-tillstand/

Kolla gärna de patent som med lätthet återfinns enligt sökning (bifogas)

Jag funderar.

Hur har det blivit så här?

Vem har satt igång injektioner av artfrämmande genetiskt material hos den svenska befolkningen?

Injektionerna med artfrämmande genetiskt material som påstås ges för att hindra spridning av Covid-19 har börjat sedan 2020-12-28 i Sverige.

Men vem har beslutat att sjukvården ska injicera ett sekretessbelagt artfrämmande genetiskt preparat, med till synes fler ingredienser än som angetts, till större delen av Sveriges befolkning?

 

Eftersom det är ett experimentellt preparat som påstås ges enligt Helsingforsdeklarationen på grund av en vanlig bonnförkylning som inte har högre dödlighet än en vanlig säsongsinfluensa så måste det begäras ett etiskt tillstånd enligt den svenska Etikprövningslagen, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

 

Denna InfluensaLika infektion (ILI) kan med lätthet förhindras när personen har tillräckligt hög nivå av vitamin D3, minst samma nivå som nyfödingar får på rekommendation av Livsmedelsverket. Nyföding ska ha 400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE blir då den dos en vuxen om 75 kg kroppsvikt ska ha. Vi ger inte nyfödingar en vuxendos av läkemedel, barnet riskerar att dö. Vi ger inte vuxna en nyfödingsdos av läkemedel, det brukar vara verkningslöst. Det är visat i flera studier att minst 125 nmol/L av vitamin D3 i blodet skyddar till nära 100 % mot ILI.

 

Så jag frågade på Etikprövningsmyndigheten vilka som har fått etiskt tillstånd att injicera främmande genetiskt material i enlighet med Etikprövningslagen.

Jag älskar registratorerna på Etikprövningsmyndigheten! De är utmärkta förebilder för den gamla tidens ämbetspersoner! De som alltid gjorde rätt, alltid tog till vara den enskilda människans rättigheter och alltid följde lag! Dessutom är de självständigt tänkande individer som verkar göra allt för att hjälpa den lilla enskilda människan!

De har snabbt och effektivt gett ut en lista på samtliga etikprövningar som är gjorda angående Covid-19 någonstans i ansökan. Det blev sammanlagt 818 poster från och med 2020-02-21.

Jag har gått igenom listan på alla 818 etikansökningarna rörande Covid-19.

Vad jag finner är att ordet ”Comirnarty” är explicit nämnt två gånger i posterna med radnummer 618 och 705.

Det saknas någon form av etikprövningsansökan från läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson och Johnson.

Jaha, här har vi ett antal läkemedelsföretag som till synes ogenerat och utan stöd i lag kränger injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra till den svenska staten som glatt verkar delar ut sagda preparat till de 21 regionerna som till synes lika ogenerat prackar på de omisstänksamma invånarna en injektion med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen, EU-rätten och Etikprövningslagen samt Lag (2014:406).

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Samtidigt hävdar Strålsäkerhetsmyndigheten att Läkemedelverket ska kontrollera solskyddsmedel 1.

Jag har gått igenom hela den underbara listan från Etikprövningsmyndigheten och finner att Folkhälsomyndigheten har en hemsida med rubriken Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19? 2 Se bilaga med samma rubrik.

 

Här framgår det att det är minst femtio (50) olika myndigheter inblandade med regeringen i toppen.

Det är det perfekta upplägget för att alla påstås ha ett kollektivt ansvar men i realiteten kan ingen lagföras för brott mot lag, förslagsvis tjänstefel. Eftersom det är myndighetsutövning mot enskild så blir ett brott som anses som ringa och därmed straffritt blir brott enligt normalgraden. Grundlagsbrott, som brott mot RF 1 kapitlet 9 §, anses vara svårare än brott mot administrativ lag, då måste man uppgradera brottet till grovt tjänstefel.

Eftersom det även är ett brott mot EU-rätten måste brottet uppgraderas till synnerligen grovt tjänstefel att till någon del medverka till att en person injiceras med injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra i strid med Helsingforsdeklarationen, Patientsäkerhetslagen, grundlagen och EU-rätten och Etikprövningslagen jämte Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Till detta kommer att injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra synes innehålla någon form av oredovisat magnetiskt material. Detta till synes oredovisade magnetiska material kan bestå av hydrogel spetsat med trevärda järnjoner (Fe (III)) 3.

Det till synes oredovisade magnetiska materialet kan också bestå av grafenoxid som också har magnetiska egenskaper 4. Dessa metoder finns publicerade i ett otal vetenskapliga artiklar som med lätthet kan återfinnas via PubMed, en av de stora databaserna där de flesta vetenskapliga artiklar kan återfinnas.

Vid genomgång av lista med 818 etikprövningar rörande Covid-19 finns följande att beakta.

Det finns sammanlagt sex etikprövningsansökningar från Folkhälsomyndigheten men de rör inte injektionerna med sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra.

Socialstyrelsen finns inte nämnt bland sökande.

Läkemedelsverket har två registerstudier om vaccinuppföljning med radnummer 554 och 742 från 2020-12-14 respektive 2021-04-19.

Socialdepartementet saknas, liksom regeringen.

SBU har en ansökan på radnummer 671 med ansökningsdag 2021-02-25 om långtidscovid.

MSB, Arbetsmiljöverket, 1177, länsstyrelserna saknas också.

I övrigt finns regioner och universitet som sökt etiskt tillstånd för ett brett spektrum av olika forskningsidéer rörande Covid-19.

Läkemedelsverket eller annan myndighet synes inte ha gjort den minsta lilla leveranskontroll för att säkerställa att Comirnaty innehåller endast det som står i innehållsförteckningen.

Den hypotes som Läkemedelsverket synes ha är att
Comirnaty innehåller inget magnetiskt material”.

Detta är en falsifierbar hypotes som faller så fort någon kan påvisa magnetiskt material i Comirnaty.

Det finns många filmer på Internet om att Comirnaty synes innehålla magnetiskt material. Då skulle hypotesen ha fallit av dessa anledningar.

Men hypotesen underhålls till synes av andra intressenter varför jag har testat på två personer som var injicerade dagen innan respektive fått dos 2 en månad tidigare.

Båda uppvisade magnetiska egenskaper vilket får hypotesen att ”Comirnaty innehåller inget magnetiskt material” att falla med ett brak som borde höras långt in till ONEP

Sammanfattningsvis synes det saknas ansökningar om etikprövning av injicerbar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper.

Det innebär att dessa injektioner av sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra inte får användas över huvud taget.

Till detta kommer att det nu finns en artikel om att injektionerna synes ge mer skada än nytta

Citation: Classen B. US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed
Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”. Trends Int Med. 2021; 1(1): 1-6.

Läs sista stycket i artikeln

In such a hostile government environment, the citizens need to individually evaluate the science of immunization with COVID-19
vaccines and not rely on philosophical arguments propagated by government officials. In this case there is no scientific evidence
that the COVID-19 vaccines improve the health of the individual, much less of the population as a whole. Mass immunization with
COVID-19 vaccines is certainly leading to a catastrophic public health event.

 

 

Jag begär att ONEP enligt etikprövningslagen och Lag (2014:406) omedelbart till åklagare ska anmäla den eller de som injicerar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat, som helt synes sakna etiskt tillstånd att injiceras.

 

Observera att även förmän till den som injicerar sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat ska lagföras enligt Lag (2014:406) 2, 13, 14, 15, 16 §§.

 

 

Jag begär att ONEP enligt etikprövningslagen och Lag (2014:406) omedelbart tillser att samtliga injektioner sekretessbelagd genetiskt modifierad naken nukleinsyra som dessutom synes innehålla i innehållsdeklarationen oredovisat material med magnetiska egenskaper som Comirnaty och liknande preparat omedelbart och skyndsamt avslutas och upphör

 

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Mikrobiolog och molekylärbiolog

070-385 09 33

Folkhälsomyndighetens information om Bilaga

Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Lyssna

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

I Sverige arbetar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär både planering inför vaccination, t.ex. vilka som ska erbjudas vaccin först, information till allmänheten och praktiskt arbete med vaccinationerna.

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Regionerna

När det finns ett godkänt vaccin är det regionerna som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Läs mer på MSB:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för föreskrifter för biologisk agens och smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar vad gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Läs mer

Läs om roller och ansvar vid en pandemi på sidan 10 i kunskapsunderlaget ”Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag”.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Läs mer på 1177.se

Uppdaterat: 2021-01-26

Skriv ut

 

1Tillverkarna ansvarar för att bestämmelserna följs, och de färdiga produkterna förhandsgranskas inte av någon myndighet. Att kraven uppfylls kontrolleras istället av myndigheterna genom stickprover eller i planerade projekt. I Sverige är det Läkemedelsverket som tillsammans med kommunerna är tillsynsmyndigheter.
Titel: Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2009
Rapportnummer: 2010:13 Författare: SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning Datum: Maj 2010

2https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/ansvarsfordelning/

3Jie ChenXicheng Wang , Hua Ye  et al, Fe (III)@TA@IGF-2 microspheres loaded hydrogel for liver injury treatment Int J Biol Macromol . 2020 Sep 15;159:183-193. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2020.04.206.

4Jing Chen, Juan Leng, Xiai Yang, Enhanced Performance of Magnetic Graphene Oxide-Immobilized Laccase and Its Application for the Decolorization of Dyes Molecules. 2017 Feb; 22(2): 221.
Published online 2017 Feb 1. doi: 10.3390/molecules22020221

 

Slut citat

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

UK’s Pfizer report reveals SHOCKING VACCINE INJURIES and deaths from the covid jab

2021-10-19 publicerat, maskinöversättning, citat

Storbritanniens Pfizer-rapport avslöjar chockerande vaccinskador och dödsfall till följd av vaccinet

Hur många har dött, är på väg att dö eller är redan permanent skadade av Covid-vaccin?

Visste du att om du dör en timme efter att ha fått ett Covid-vaccin kommer läkarna och sjukhusen inte att skylla på vaccinet?

De gör bara ett PCR-test (nästan alltid falskt positivt resultat) och förklarar att offret dog av Covid, och tillägger att vaccinet inte hann verka (2 veckor är kravet, vilket innebär att du officiellt är ”ovaccinerad”), utan att kommentera det experimentella, dödliga, blodproppsskapande hugg som patienten fick för en timme sedan, eller till och med för ett par dagar sedan.

Du kan vara säker på att om du hade testat positivt för Covid en månad tidigare skulle du helt klart bli märkt som en Covid-orsakad död.

 

Vanliga skador som anges i den brittiska regeringens Pfizer jab-data (se UKcolumn.org) avslöjar vaccinskador, varav en del inträffade nästan omedelbart eller inom några dagar, inklusive hjärtinfarkt, missfall, blodförgiftning, förlamning, Bells pares, stroke, bältros, Covid-19, dövhet, blindhet och psykiatriska störningar (prionsjukdom som galna ko-sjukan).

 

Hur kan man nu få så många hemska problem av en eller två injektioner av spikproteiner? Det är ett enkelt svar: Det finns flera miljarder spikproteiner i blodet hos dessa vaccinoffer, vilket skapar absolut kaos i hela kärlsystemet.

 

Europeisk databas listar HORRIFISKA hälsoutfall för Pfizer-Biotech, Moderna, Janssen (J&J) och AstraZeneca Covid-stackar.

 

Kom fram och få era blodproppsinjektioner gratis, oavsett vad det kostar er hälsa och kanske ert liv. Enligt pressen är man ”vetenskapsfientlig” om man inte stöder blodproppar och tiotusentals dödsfall till följd av Covid-sprutor. Ändå vänds nu återigen bladet mot falska nyheter och dålig medicin, eftersom de skador och dödsfall som orsakats direkt av Covid-sprutor hopar sig.

 

Här är bara en titt på några av de skräckhistorier om vaccinskador som publicerats och rapporterats och som man aldrig hör talas om i massmedia. Och om någon postar någon av dessa skador eller dödsfall i sociala medier blir de bannlysta permanent.

 

#1. En medicinsk arbetstagare som var tvungen att ta vaccinet måste få båda benen och en hand amputerade efter att ha blivit injicerad med miljarder blodförtunnande spikproteiner.

 

#2. En 14-årig pojke dog av en massiv hjärnblödning bara några timmar efter sin andra Pfizer-jacka.

 

#3. En bebis blev förlamad av Covid-vaccinet.

 

#4. En kvinna dog av en sällsynt hjärnsjukdom inom 12 veckor efter att ha fått den andra Pfizer-impfningen.

 

#5. En läkare i flottan avslöjar sanningen och säger att fler soldater har dött av vaccinet än av viruset.

 

#6. En mamma rapporterade att hennes dotter dog fem timmar efter att hon fått Pfizer-impfningen.

 

#7. En pojkes skola tvingade honom att få Covid-vaccinet och nu har han ett allvarligt hjärtfel.

 

#8. En kvinnas son var en frisk idrottare, nu kan han knappt gå.

 

#9. 13 % av gravida kvinnor drabbas av missfall strax efter Covid-vaccin.

 

#10. Mamma rapporterade att det andra vaccinet från Pfizer gjorde henne stum.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER

https://www.afinalwarning.com/563313.html

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Publicerat 2021-10-18 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Wolfgang Wodarg | Full Interview | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I denna intima intervju med Wolfgang Wodarg diskuterar vi den breda frågan om korruption inom WHO, hur vi bör förstå ”pandemin” eller bristen på den och hur vi måste stoppa denna djävulska trend mot en falsk medicinsk dystopi som kommer att ta över alla aspekter av våra liv.

Han är en av de mest ärliga och eftertänksamma människor som vi någonsin har träffat och han har ett fantastiskt CV och har levt ett rikt liv fullt av erfarenheter som på ett unikt sätt kvalificerar honom att förstå djupet och bredden av denna komplexa situation som vi befinner oss i.

Han började sin karriär som läkare inom internmedicin, men blev missnöjd med att fokusera på att tjäna pengar på människor som var sjuka och fortsatte därför som folkhälsoansvarig i norra Tyskland, där han kommer ifrån.

Där gjorde han undersökningar för att mäta de årliga influensavågorna genom att låta sin sekreterare ringa fabriker, skolor och företag för att se om folk var sjuka hemma.

Det var inte ovanligt att 10 procent av alla som var sjuka hemma under en bra influensavåg. Därefter blev han ledamot av det tyska parlamentet. När han var där inträffade svininfluensan och han visste att något inte stod rätt till när 800 fall i Mexiko förklarades vara en pandemi.

 

Han grävde i frågan och upptäckte ett getingbo av lögner och korruption inom WHO.

 

Han lade fram ett lagförslag som kallades Fake Pandemic och gjorde mycket för att få bort den falska skräcken på den tiden, till stor förtret för de korrupta funktionärerna i dessa institutioner. Han fortsatte att arbeta i Europas råd och är verkligen en av de mest hedervärda och ärliga rösterna som ger perspektiv på vår nuvarande situation. Vi hade äran att få en intervju på distans tidigare i år och denna personliga intervju. Lyssna och lär dig av denna man med integritet!

Se videointervjun OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK och KÖR NER I HALSEN PÅ ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG

https://rumble.com/vnwzlh-wolfgang-wodarg-full-interview-planet-lockdown.html

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Mycket viktig information och FAKTA till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

”VACCINERNA” DÖDAR

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

COVID-19-”vaccinerna” och Nürnbergkodexen. Brott mot mänskligheten, folkmord

2021-10-17

Effekten för Sveriges riksdags alla ledamöter blir som i denna artikel, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela artikeln och se video, citat

The COVID-19 “Vaccine” and the Nuremberg Code. Crimes Against Humanity, Genocide

Maskinöversättning

Vaccinet tillämpas och införs över hela världen. Målpopulationen är 7,9 miljarder människor. Flera doser planeras. Det är det största vaccinationsprogrammet i världshistorien.

”Aldrig tidigare har immunisering av hela planeten genomförts genom att leverera ett syntetiskt mRNA till människokroppen”.

WHO:s ”riktlinjer” för inrättandet av ett världsomspännande digitalt informationssystem för utfärdande av så kallade ”digitala certifikat för Covid-19″ finansieras generöst av Rockefeller- och Bill och Melinda Gates-stiftelserna.

Vaccinet med mRNA är inte ett projekt som genomförs av ett mellanstatligt FN-organ (WHO) på uppdrag av FN:s medlemsstater: Det är ett privat initiativ. De miljardärseliter som finansierar och genomför vaccinprojektet över hela världen är eugenister som är inriktade på avfolkning.

Den första principen i ”Nürnbergkodexen” säger att ”den mänskliga subjektets frivilliga samtycke är absolut nödvändigt”, och det är just detta som förnekas när det gäller ”vaccinet” (se de fetstilt skrivna meningarna nedan).

1. Den mänskliga individens frivilliga samtycke är absolut nödvändigt.

Detta innebär att den berörda personen bör ha rättslig förmåga att ge sitt samtycke, bör vara i en sådan situation att han eller hon kan utöva sin fria valfrihet utan inblandning av något element av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övertalning eller annan form av tvång eller tvång, och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för de delar av ämnet som berörs så att han eller hon kan fatta ett förstående och upplyst beslut. Denna sistnämnda faktor kräver att försökspersonen, innan han eller hon accepterar ett positivt beslut, bör informeras om försökets art, varaktighet och syfte, om den metod och de medel med vilka det ska genomföras, om alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas samt om de effekter på hans eller hennes hälsa eller person som kan tänkas bli följden av att han eller hon deltar i försöket.

 

2. Försöket bör vara sådant att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, som inte kan kontrolleras med andra metoder eller studiemedel och som inte är slumpmässigt och onödigt till sin natur.

3. Försöket bör vara så utformat och grundat på resultaten av djurförsök och kunskap om den naturliga utvecklingen av den sjukdom eller det andra problem som studeras, att de förväntade resultaten motiverar genomförandet av försöket.

 

4. Försöket bör genomföras på ett sådant sätt att allt onödigt fysiskt och psykiskt lidande och skada undviks.

 

5. Inget experiment bör genomföras där det finns en a priori anledning att tro att död eller invalidiserande skada kommer att inträffa; utom kanske i de experiment där de experimentella läkarna också fungerar som försökspersoner.

 

6. Graden av risk som ska tas bör aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av det problem som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och tillräckliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionsnedsättning eller död.

 

8. Försöket bör genomföras endast av vetenskapligt kvalificerade personer. Högsta grad av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla stadier av experimentet av dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör den mänskliga försökspersonen ha frihet att avsluta experimentet om han har nått ett fysiskt eller mentalt tillstånd där en fortsättning av experimentet förefaller honom omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvariga vetenskapsmannen vara beredd att avsluta experimentet i vilket skede som helst, om han i utövandet av den goda tro, överlägsna skicklighet och noggranna bedömning som krävs av honom troligen har anledning att tro att en fortsättning av experimentet sannolikt kommer att leda till skada, funktionsnedsättning eller dödsfall för försökspersonen.

 

betoning tillagd

Hela befolkningar i ett stort antal länder hotas för att de ska följa med och vaccinera sig.

 

Med hänvisning till Nürnbergkodexen kan de inte göra det:

 

”att utöva ett fritt val utan inblandning av något element av våld, bedrägeri, bedrägeri, list, tvång, övergrepp eller någon annan form av tvång eller tvång” (Nürnberg 1 ovan).

 

Det är väldokumenterat att det finns en uppåtgående trend när det gäller dödsfall och skador orsakade av mRNA-vaccin i hela världen, och hälsovårdsmyndigheterna är fullt medvetna om ”hälsoriskerna”, men har ändå inte informerat allmänheten. Det finns inget informerat samtycke. Och medierna ljuger genom tänderna:

 

”Inget experiment bör genomföras om det finns en a priori anledning att tro att dödsfall eller invalidiserande skador kommer att inträffa” (Nürnberg 5 ovan).

 

Det ”a priori skäl” som anges i Nürnbergprincip 5 är väl dokumenterat: Dödsfall och invalidiserande skador pågår på hela planeten. De bekräftas av den officiella statistiken över mRNA-vacciners dödlighet och sjuklighet (EU, USA, Storbritannien).

 

Video: mRNA-vaccinet lanserades i mitten eller slutet av december 2020. I många länder skedde en betydande förändring av dödligheten efter införandet av mRNA-vaccinet.

Läs mer och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-vaccine-and-the-nuremberg-code-crimes-against-humanity/5755776

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

FAKTA/MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDAR

En studie av en Harvardforskare visar att länder med lägst vaccinationsfrekvens för COVID-19 har färre fall av COVID än fullt vaccinerade länder.

2021-10-19

Study by Harvard Researcher Finds Countries with Lowest COVID-19 Vaccination Rates Have Fewer Cases of COVID than Fully Vaccinated Countries

maskinöversättning

En ny studie som publicerats i European Journal of Epidemiology bevisar vad vi konspirationsteoretiker hela tiden har sagt om COVID-19-sprutor: De orsakar symtom som leder till COVID-19-diagnoser snarare än att förebygga dem.

Läs hela studien här . Du kanske vill ladda ner .pdf -versionen, eftersom den här typen av studier som visar att Big Pharma och statliga hälsovårdsinstanser som FDA och CDC ljuger för människor tenderar att ”dras tillbaka” när de publiceras.

COVID-19-vacciner ger inte bara några fördelar, de dödar och skadar människor, varför så många avvikande läkare och forskare idag kallar dem ”biovapen.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/study-harvard-researcher-finds-countries-lowest-covid-19-vaccination-rates-fewer-cases-covid-than-fully-vaccinated-countries/5759016

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Bevis på att CDC ljuger för världen om COVID-vaccinets säkerhet

2021-10-18 läs hela artikeln, citat

Proof that the CDC Is Lying to the World About COVID Vaccine Safety

https://www.globalresearch.ca/proof-cdc-lying-world-about-covid-vaccine-safety/5758901

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

 

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

2021-10-18 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL, läs hela och sprid vidare, ”vaccinerna” yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen, hur många yrkes skadas av ”vaccinerna”, du vet strax, citat

”VACCINERNA” DÖDAR

Det finns en världsomspännande uppåtgående trend när det gäller dödsfall och skador orsakade av vaccinering.

 

De senaste officiella siffrorna (30 augusti 2021) pekar på ungefär:

 

38 488 rapporterade och registrerade dödsfall i samband med mRNA-vaccin i EU, Storbritannien och USA (tillsammans) och

6,3 miljoner rapporterade ”biverkningar”.

 

 

Men endast en liten del av offren eller familjerna till de avlidna kommer att gå igenom den tråkiga processen att rapportera vaccinrelaterade dödsfall och biverkningar till de nationella hälsomyndigheterna.

 

Dessutom är hälsomyndigheterna aktivt involverade i att dölja de dödsfall och skador som beror på det ”icke godkända” och ”experimentella” mRNA-”vaccinet”.

 

Baserat på historiska uppgifter (Electronic Support for Public Health-Vaccine Adverse Event Reporting System (ESP:VAERS, s. 6):

 

”Biverkningar av läkemedel och vacciner är vanliga, men underrapporterade. … mindre än 0,3 % av alla läkemedelsbiverkningar och 1-13 % av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras mindre än 1 % av biverkningarna av vacciner. (betoning tillagd)

 

Även om vi inte har möjlighet att göra exakta uppskattningar kan vi fastställa storleksordningen.

 

Multiplicera de officiella siffrorna (registrerade och registrerade) med den relevanta parametern för att få fram de verkliga siffrorna för dödsfall och skador.

 

Mycket höga siffror 

Om man antar att 10 % av dödsfallen och de negativa händelserna rapporteras (ett mycket försiktigt antagande enligt Harvard Pilgrim Health Care, Inc, s. 6).

 

mRNA-”vaccinet” skulle ha resulterat i följande

 

MINST 380 000 dödsfall och 63 miljoner ”negativa händelser” för en sammanlagd befolkning på cirka 830 miljoner människor (Storbritannien, EU, USA).

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE

https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363

 

DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-20, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

COVID-19 RT-PCR-testet: Hur man vilseleder hela mänskligheten. Att använda ett ”test” för att låsa samhället

Det är dags för alla att ta sig ur denna negativa trance, denna kollektiva hysteri, för svält, fattigdom och massiv arbetslöshet kommer att döda och slå ner många fler människor än SARS-CoV-2!

 

Läs hela artikeln och sprid vidare

The COVID-19 RT-PCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a “Test” To Lock Down Society

It is time for everyone to come out of this negative trance, this collective hysteria, because famine, poverty, massive unemployment will kill, mow down many more people than SARS-CoV-2!

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu