• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 236

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 236

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 236

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-236/

 

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Alla ledamöter i SVERIGES RIKDAG, sk knapptryckarna, är delgivna FAKTA från Björn Hammarskjöld, om det MEDICINSKA EXPERIMENTET, där försöksråttorna är de ”vaccinerade”, de ”vaccinerade” som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt, utifrån enorma ekonomiska incitament (uppsåt finnes) avsiktligt och planerat vilseledds att det är vanliga vaccin dessa erbjudes, så är det bevisligen inte!

Alltså de sk ”vaccinerna” är yrkesdödar verksamhet inom skolmedicinen i Sverige, erkänt sakförhållande som ska motbevisas av alla ledamöter i Sveriges riksdag, dock senast 2021-10-23.

Varför BESKYDDAR Sveriges riksdags alla ledamöter Sveriges alla Regioner/fd landsting och deras yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” är en befogad frågeställning som alla Sveriges riksdagsledamöter har att besvara, dock senast 2021-10-23.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, denna delgivning skickas denna dag i detta massutskick till bl.a. SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter.

 

 

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

 

 

FAKTA DELGIVNA SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER AV BJÖRN HAMMARSKJÖLD 2021-10-20

 

Det blir 288 gånger högre risk att dö av en vaccination än att dö av infektionen.

 

 

Björn Hammarskjöld DELGIVER SVERIGES RIKSDAG om gällande förutsättningar utifrån FAKTA & SVENSK GRUNDLAG

Björn Hammarskjöld är som synes blockerad av riksdagsledamot Anders W Jonsson, dvs. epost till riksdagsledamot Jonsson är blockerad, enligt Björn Hammarskjöld, jämför det med att ett vanligt brev skickas till riksdagsledamoten Anders W Jonsson.

Alltså så frågan blir då till SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter med vilket lagstöd agerar då riksdagsledamoten Anders W Jonsson utifrån yttrandefrihet (svensk grundlag) och därtill att Sveriges riksdags alla ledamöter är finansierade av deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare

 

Så här svarade en riksdagsledamot på Björn Hammarskjölds delgivning Lagföljande bland riksdagsledamöter till alla Sveriges riksdagsledamöter av 2021-10-20, citat

Ämne: SV: Lagföljande bland riksdagsledamöter

Datum:

Wed, 20 Oct 2021 11:41:26 +0000
Från: Mathias Tegnér <[email protected]>
Till: Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Hej Björn,

Tack för ditt mail. Jag ser det som rimligare att du framför dina synpunkter direkt till ledamoten, än att vi ska framföra ditt budskap.

I sak, gällande din referens till våra grundlagar, så är det ju mig veterligen så att våra lagar inte får strida mot grundlagarna, dvs. grundlagarna har inte rättsverkan mot individer som jag tror du gör gällande i ditt meddelande.

Utöver detta tackar jag för informationen i ditt mail.

Ha en fin dag!

Hälsningar

Mathias

   
Mathias Tegnér Riksdagsledamot (S)

Tyresö, Stockholms Län

 

Näringsutskottet

EU-nämnden

 

 

Mobil: +46 (0)725 41 53 42

Telefon:+46 (0)8-786 48 27

Blogg: www.mathiastegner.com

https://www.facebook.com/tegnerfortyreso

 

 

Slut citat

Denne riksdagsledamot Mattias Tegnér visste såklart inte om att riksdagsledamot Anders W Jonsson blockerat Björn Hammarskjöld.

 

Riksdagsledamoten Kristina Nilsson kommunicerad till Björn Hammarskjöld enligt nedan, läs mailtråden nerifrån, citat

Den 2021-10-20 kl. 16:34, skrev Kristina Nilsson:

Aha, då förstår jag. Jag skriver ut ditt mail och ger det till honom vid tillfälle.

Med vänlig hälsning,

Kristina

Skickat från min iPhone

 

20 okt. 2021 kl. 15:56 skrev Björn Hammarskjöld <[email protected]>:

Hej Kristina!

Tack för ditt vänliga svar.

Jag har skickat till Anders också men han hävdar tidigare att han ska blocka mig så då får hans kollegor bibringa honom den kunskap han synes ha viss brist på.

Vänligen  Björn

Den 2021-10-20 kl. 15:07, skrev Kristina Nilsson:

Hej Björn,

Jag delar många av dina synpunkter, men föreslår att du kontaktar Anders W Jonsson själv.

Med vänlig hälsning,

Kristina

Skickat från min iPhone

Slut citat

 

 

 

Här är vad Björn Hammarskjöld delgiver alla SVERIGES RIKSDAGS ledamöter av datum 2021-10-20 i epost skrivelsen, citat

Lagföljande bland riksdagsledamöter

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 oktober 2021 13:21
Ämne: Lagföljande bland riksdagsledamöter

Tjänare min bästa/e riksdagsledamot!

Jag hörde på nyheterna att kollegan Anders W Jonsson vill att alla riksdagsledamöter ska förhöras om vaccinstatus för att få vistas i Riksdagen.

Jag vet att du kan de lagar som gäller för oss alla och som Anders W Jonsson verkar vilja bortse ifrån.

Jag vill att du upplyser riksdagspersonen Anders W Jonsson att han har att följa Regeringsformen 1 kapitlet 1 § 3 st. och 9 §, 2 kapitlet 2, 3, 5, 6, 12, 19 §§, 11kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §, EKMR 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13 och 17 artiklarna och att EURS artikel 1, 2, 3, 21, 22, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 gäller sedan 2009-12-09 alla personer inom EU.

Sedan bör riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson känna till Patientsäkerhetslagen 6 kapitlet 12, 13, 14 §§ rörande sekretess samt att riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson har att iaktta Offentlighets- och sekretesslagen 21 kapitlet 1 §.

Sammanfattningsvis så får riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson fråga om en annan person är vaccinerad men svaret är sekretessbelagt och det är förbjudet att registrera svaret.

Jag ser det som besynnerligt att riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson över huvud taget föreslår att riksdagen tar upp lag- och grundlagsstridiga förslag.

Riksdagspersonen tillika läkaren Anders W Jonsson borde i sin profession också veta att det finns ett enkelt sätt att förhindra att en person drabbas av InfluensaLika Infektioner (ILI) där bland andra Covid-19 ingår.

Vi måste även inse att en frisk person smittar inte.

En frisk person smittar inte vare sig den är vaccinerad eller inte.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk ska stanna hemma oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Detta innebär att det från Folkhälsomyndigheten sida görs ingen skillnad på den som är vaccinerad eller inte.

Vi vet åldersfördelningen bland riksdagsledamöterna. Det är 296 som är under 60 år.

Deras risk att dö av Covid-19 är mycket liten se tabell och diagram nedan.

Det saknas därför anledning att vidta några som helst ”smittskyddsåtgärder” i Riksdagen.

Vi vet att Livsmedelsverket sedan urminnes tider vet att nyfödingar om 3 kg ska ha 10 µg (400 IE) vitamin D3 för att slippa få rakit eller Engelska sjukan. Då slipper också dessa barn alla förkylningar under ett halvår med tillräckligt med vitamin D3.

Alla över 6 kg bör därför få ett tillskott på vitamin D3 för att slippa nästan alla ILI.

Då bör man dosera precis som Livsmedelsverket doserar till nyfödingar, 10 µg (400 IE) per tre kg och dag.

Vi ger inte en vuxendos av läkemedel till nyfödingar, de kan dö . Vi ger inte heller en nyföddhetsdos av läkemedel till vuxna, det är då overksamt.

Alltså ska vi ge alla vuxna en dos som motsvarar kroppsvikten. Som exempel bör en person om 75 kg ta en dos som räknas ut med följande enkla formel

400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE (10 µg/3 kg*75 kg=250 µg)

Förenklat blir det

133 IE/kg*75 kg=10 000IE (3,3 µg/kg*75 kg=250 µg)

Risk för överdosering saknas så länge man håller sig under 125 000 IE eller 3 125 µg per dag till vuxen. Den doseringen hade man i Finland under 1950-talet fram till 1964 då finska nyfödingar fick 125 µg eller 5 000 per dag.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/10/20/the-great-new-normal-purge.aspx

Tabell 1.

Relativ risk att dö per 100 000 invånare jämfört med personer under 20 år

Åldersgrupp Relativ risk

0-9 år 1

10-19 år 1

20-29 år 2

30-39 år 4

40-49 år 10

50-59 år 33

60-69 år 104

70-79 år 364

80-89 år 1 483

90 plus år 4 228

Nu finns det vaccin som har använts på 155 000 av dessa 2,4 miljoner barn och det finns enligt Läkemedelsverkets statistik minst en person under 20 år som vaccinerat sig och dött av injektionen.

En av 288 dödsfall som Läkemedelsverket redovisar.

 

 

Det blir 288 gånger högre risk att dö av en vaccination än att dö av infektionen.

 

 

Då är man uppe i samma risk som en 70-åring att dö i Covid 19. Se tabell ovan och diagram nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå stapel antal gånger fler dödsfall än barn 0-19 år i respektive åldersgrupp

Röd stapel Antal avlidna per 100 000 invånare per ILI-säsong i respektive åldersgrupp.

Slut citat

 

Länken Björn Hammarskjöld delger i delgivning, den artikeln, bifogas som bifogad PDF fil the great new normal……

 

 

Artikeln bifogas detta massutskick som PDF fil, du kan läsa den här

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/the-great-new-normal-purge-pdf.pdf

 

 

 

SAMMAN FATTNING

 

De sk ”vaccinerna” som i yrkesverksamhet inom skolmedicinen dvs. inom Sveriges Regionerna/fd landsting, Sveriges alla Regioners yrkesdödar och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS AV SVERIGES RIKSDAG med omedelbar verkan.

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-21

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG DENNA DAG 2021-10-21, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu