• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 238

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

BEVIS FÖR MILJONTALS DÖDSFALL OCH HUNDRATALS MILJONER ALLVARLIGA BIVERKNINGAR TILL FÖLJD AV DE EXPERIMENTELLA INJEKTIONERNA AV COVID.

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238 ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER Man skiter totalt i vilken skada man orsakar.

 

Rädda ett liv, döda 15 Enligt en rapport på Global Research, för varje 1 liv som RNA Covid-19 räddar, dör 15 människor av vaccinet.  Endast 1 dödsfall sparas per 22 000 vaccinerade individer.  Uppskattningsvis 150 000 amerikaner dog av vaccinet och 10 000 liv räddades.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 238

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Alla i Sveriges regering, Sveriges riksdag, i Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN/Folkhälsomyndigheten, SOCIOPATDEPARTEMENETET/Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia ska så klart förmedla detta till nationen Sveriges medborgare/invånare och medborgare, se video presskonferensen och sen förstår DU varför, citat

Europaparlamentets presskonferens

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_walPWEACsc&feature=share&fbclid=IwAR3shM3Mv2nIXijXp4v3qiJH6seotbTFoAojJyuFbM1TuLstiFQnVtkWcLs

 

 

Mycket viktig artikel som Du ska hjälpa till att sprida vidare till alla i Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner och såklart SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia, maskinöversättning, citat

BEVIS FÖR MILJONTALS DÖDSFALL OCH HUNDRATALS MILJONER ALLVARLIGA BIVERKNINGAR TILL FÖLJD AV DE EXPERIMENTELLA INJEKTIONERNA AV COVID.

 

 

Vaccine Death Report visar alla vetenskapliga bevis för att miljontals oskyldiga människor har förlorat sina liv och att hundratals miljoner lider av förlamande biverkningar efter att ha injicerats med det experimentella vaccinet CoV – 19 injektioner.

 

Rapporten avslöjar de strategiska metoder som regeringar och hälsovårdsmyndigheter använder för att dölja 99 procent av alla vaccinskador och dödsfall.

Slut citat

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/the-vaccine-death-report-millions-have-died-from-the-injections

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

Publicerat 2021-10-24 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, så här fungerar det i verkligheten i Sveriges alla Regioner. Nu i fokus Region Jämtland Härjedalen, och den yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet som bedrivs inom Sveriges alla Regioner. Alltså som är uppenbart erkänt sakförhållande, som dessa haft möjlighet att motbevis, men så inte gjort.

Därav är det erkänt sakförhållande att alla Sveriges Regioner bedriver med bl.a. ”vaccinerna” yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet, som strider emot svensk grundlag Regeringsformen. Se videon, ca 36 minuter och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Region Jämtland Härjedalen, Experter på undanflykter

 

Region Jämtland Härjedalen och övriga 21 Regioner i Sverige undviker att svara på folkets frågor. De marknadsför injektionerna som Vaccin trots att det är genetiska medicinska experiment. Det enda Region Jämtland säkerställer är att ingen kan ge ett informerat samtycke då information till patienten saknas. Regionen bryter mot Patientlagen 3 & 4 kapitlet, samt bryter mot Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen vilket är brott mot mänskligheten.

Allt detta känner regionerna till, men gör allt för att undanhålla patienten. Regionerna misstänks därför för uppsåt att undanhålla information. Alla försök till dialog eller svar på frågor har regionen avböjt att svara på.

Slut citat

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo6btd-region-jmtland-hrjedalen-experter-p-undanflykter.html

 

”Vaccinerna” skadar och dödar i yrkesverksamhet inom skolmedicinen över hela väst världen och det undanhålls nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, och det undanhålls avsiktligt av Sveriges alla Regioner, som därmed säkerställer grundlagsbrott dvs. detta förfaringssätt är partiskt och osakligt! Alltså Regeringsformen/svensk grundlag delger i bl.a. Regeringsformen 1 kap. 9 §, citat

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408). Slut citat

Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner känner mycket väl till svenska grundlag och därmed Regeringsformen men dessa sammantaget undanhåller alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn vad som ges vid handen i svensk grundlag Regeringsformen.

Detta sker som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt och det finns ekonomiska incitament inom Sveriges alla Regioner för att vara partiska och osakliga.

”Vaccinerna” som bevisligen är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/ett gentiskt experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna,  är således ingen vanligt vaccin i traditionell bemärkelse.

Alltså detta undanhålls också som synes grovt uppsåtligt och grovt bedrägligt och det finns ekonomiska incitament inom Sveriges alla Regioner för att vara partiska och osakliga dvs. systematiskt och generellt inom alla Regionerna/fd landsting är detta satt i system med grundlagsbrott.

Det är nämligen av  stor ekonomisk betydelse att skolmedicinen är partiska och osakliga i deras yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet, vilket delgivits om i tidigare massutskick som du delgivits.

Detta sker inom skolmedicinen globalt och inom skolmedicen nationellt, och det sker inom Sverige i Sveriges alla Regioner, och det beskyddas som synes av Sveriges riksdags alla partier/riksdagsledamöter och därtill uppenbar som synes beskyddas detta därtill av Sveriges Regering.

Dessa har sammantaget inte bevisat motsatsen, trots att dessa haft möjlighet och tillfälle till det, således erkänt sakförhållande

-       att Sveriges riksdag och Sveriges regering beskyddar skolmedicinen och Sveriges alla Regioners yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”!

 

Hur många inom ovanstående omnämnda KLAN är sociopater/psykopater är en synnerligen mycket viktig fråga (och därtill högaktuell fråga)?

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdags ledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

 

Minns särskilt den sakliga, opartiska och objektiva redovisning Du fick del av i massutskicket av 2021-10-21 där FAKTA delgavs dig från Björn Hammarskjöld, citat

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-25

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

2021-10-24 maskinöversättning, se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Sars-Cov2 är inte isolerad

Danska myndigheter kan inte förklara för journalisten på presskonferensen varför de inte kan tillhandahålla några bevis för att SARS-CoV-2 är isolerat och renat.

Ladda ner åtkomst till dokument från SSI:

https://www.dropbox.com/s/njdstn0t8ndhe7j/isoleringafsarscov2.jpg?dl=0

SE VIDEON, ca 3 minuter och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo5pil-sars-cov2-er-ikke-isoleret.html

 

Mycket VIKTIG ARTIKEL OCH BEVIS utifrån fakta, sanningen och verkligheten ”vaccinerna” DÖDAR, maskinöversättning, läs hela artikeln, publicerad 2021-10-22, citat

Folkmordet på våra äldre

Äldre över 65 år utgör 76% av de registrerade dödsfallen efter ett skott av covid-19, vilket innebär 12 396 dödsfall enligt den senaste statistiken. ( Källa .)

Hur många seniorer har dött efter vaccination för alla vacciner under de senaste 30 åren, innan COVID-19-skotten fick tillstånd för nödanvändning?

Det fanns 1 068 dödsfall hos personer över 65 år efter ALLA vacciner under de senaste 30 åren. ( Källa .)

Så under de senaste 10 månaderna har det varit 11,6 gånger fler dödsfall bland personer över 65 år än det har varit de senaste 30 åren efter ALLA vacciner.

Och ändå har CDC och FDA just godkänt ett tredje ”booster”-skott för COVID-19 för denna åldersgrupp.

Och vi vet från vittnesbörd idag om frontlinjearbetare som arbetar med patienter på sjukhusen att det finns ett enormt tryck på sjuksköterskor och läkare att INTE rapportera biverkningar från COVID-19-skotten till VAERS-databasen.

Men nu har en omfattande analys av underrapporteringen av covid-19 biverkningar utförts av Dr. Jessica Rose, som har en kandidatexamen i tillämpad matematik, en MSc i immunologi och en doktorsexamen i beräkningsbiologi.

Vad hon upptäckte var att anafylaxi underrapporterades i VAERS med 41X. Läs hennes fullständiga analys här:  STUDIE: Regeringens egna data avslöjar att minst 150 000 förmodligen döda i USA efter COVID-19-vacciner

Så lika fördömande som regeringens nuvarande data är som jag just förklarade ovan i den här artikeln, ta den här statistiken för de senaste 10 månaderna efter COVID-19-skott och multiplicera dem med 41X, och då får du ett santare antal verkligheter än vad regeringen rapporterar för närvarande.

Detta är överlägset den största dölja och skandalen i mänsklighetens historia.

https://www.globalresearch.ca/cdc-16310-dead-778685-injured-following-covid-19-shots-2-5x-more-deaths-than-following-all-vaccines-past-30-years-2102-fetal-deaths/5758319

 

 

Om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och DE DÖDLIGA ”VACCINERNA”, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Big Pharma äger världen

Och du behöver inte ha Big Pharmas fingeravtryck på dödsfallen.  Politiker kan trycka på avtryckaren med vaccinationsmandat.  Underrättelsetjänster penetrerar nyhetskällor och förvandlar medicinska sjukdomsrapporter till propaganda.

Vaccination: det är ologiskt

Om du bara blir förvirrad av siffror kanske logiken kan lösa upp de korsade trådarna om pandemin.  Glöm statistiken, pandemipaniken saknar logisk grund.  Som en sjuksköterska nyligen frågade: ”Varför måste de skyddade skyddas från de oskyddade genom att tvinga de oskyddade att använda det skydd som inte skyddade de skyddade från början?”

Credot att vaccinera för att skydda andra är ologiskt.  Det är som att säga att man ska bära en regnjacka för att andra inte ska bli blöta.

Rädda ett liv, döda 15

Enligt en rapport på Global Research, för varje 1 liv som RNA Covid-19 räddar, dör 15 människor av vaccinet.  Endast 1 dödsfall sparas per 22 000 vaccinerade individer.  Uppskattningsvis 150 000 amerikaner dog av vaccinet och 10 000 liv räddades.

Men för Big Pharma är detta bara siffror, inte döda människor.  Vem ska bry sig om deras dödliga produkter utan ansvar?                 

https://www.globalresearch.ca/big-pharma-owns-world/5759312

 

 

 

2021-10-22 Mycket FAKTA och bevis om ”vaccinerna” som dödar, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Hög registrerad dödlighet i länder som kategoriseras som ”Covid-19-vaccinmästare”. Vaccinerade lider av ökad risk för dödlighet jämfört med icke-vaccinerade

Data om dödlighet i de mest vaccinerade länderna. Ökade sjukhusinläggningar av de vaccinerade

På Island tror man inte längre på flockimmunitet

I detta lilla land med 360 000 invånare är mer än 80% primo-vaccinerade och 75% har en fullständig vaccinationscykel. Men i mitten av juli 2021 hade nya dagliga infektioner ökat från cirka 10 till cirka 120, innan de stabiliserades i en högre takt än före vaccinationsperioden. Denna plötsliga upprepning övertygade chefsepidemiologen om omöjligheten att erhålla kollektiv immunitet genom vaccination. ”Det är en myt ”, förklarade han offentligt.

 

Israel: uppenbar katastrof efter vaccination som förnekats av tjänstemän

Israel, förkämpe för Pfizer-injektionen, som en gång överallt nämndes som ett exempel på effektivitet, påminns nu hårt om verkligheten och är nu modellen för vaccinfel.

70 % av befolkningen är primovaccinerade, och nästan 90 % av de som är i riskzonen har en fullständig vaccinationscykel. Men epidemin har återhämtat sig starkare än någonsin sedan slutet av juni , och mer än 11 ​​000 nya fall registrerades på en dag (14 september 2021) som överträffade topparna i januari 2021 under utbrottet efter de första Pfizer -injektionerna med nästan 50% .

 

Slutsatser

De nuvarande pseudovaccinerna är inte tillräckligt effektiva . De förhindrar inte att epidemin återkommer, inte heller sjukhusvistelser eller svåra former eller dödsfall. I Israel och Storbritannien, som anger offrens vaccinationsstatus, drabbas de vaccinerade av en ökad risk för dödlighet jämfört med de icke-vaccinerade .

Strävan efter en policy för enbart vaccin leder till en dödlig återvändsgränd , medan länder som officiellt rekommenderar tidig behandling (Indien) eller tillåter sina läkare att skriva ut det (Japan, Korea) klarar sig mycket bättre.

Vad väntar våra hälsomyndigheter på för att sluta tro på falska simuleringar som utförs av epidemiologer som är för nära kopplade till vaccinföretag, för att titta på de bevisade fakta och avbryta deras bedrägliga och skadliga vaccinationskampanj och rekommendera tidig behandling ?

Fortsättningen av förbudet mot tidig behandling av behandlande läkare leder till förlorade chanser för många patienter och engagerar direkt ansvaret för regeringen och särskilt hälsoministern.

Dr Gérard Delépine är onkolog och statistiker

https://www.globalresearch.ca/high-recorded-mortality-in-countries-categorized-as-covid-19-vaccine-champions-increased-hospitalization/5757173

 

”Vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt och Sveriges riksdag, Sveriges regering, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting har inte bevisat det motsatta, trots att dessa fått möjligheten till det!

Dessa, i denna KLAN, undanhåller således avsiktligt nationen Sveriges medborgare/invånare och barn dessa avgörande FAKTA, ställ dig frågan om varför? FÖLJ ALLTID PERNGARNA!!!!!

 

Lars Bern har publicerat mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

…spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna.

Denna nedbrytning av blodhjärnbarriärens integritet orsakad av enbart spikproteinet är oroväckande eftersom produktion av spikproteiner är själva avsikten med de s.k. COVID-19-vaccinationerna.

Helt följdriktigt har också många nyligen vaccinerade människor drabbats av neurologiska symptom som förlamningar, huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och okontrollerad tremor…..

Slut citat

https://anthropocene.live/2021/10/24/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2-del-4/

 

 

2021-10-23 svensk textad intervju, se den, och läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Dr Roger Hodkinson varnar kraftfullt för riskerna med covidvacciner – Intervju av Del Bigtree

Men… vaccinet har aldrig behövts i sådan brådska för något som i det stora hela är så trivialt. Att man kallar det “en nödsituation” är det som ligger till grund för detta, början på det. Det har aldrig varit en nödsituation, och det är ingen nödsituation nu.

Bara för att vaccinet finns tillgängligt betyder inte att det ska användas utan vidare på alla dessa kategorier av människor som faktiskt aldrig har ingått i en klinisk prövning till att börja med.

Som du sa tidigare är detta i storleksordning den största okontrollerade kliniska prövning i medicinsk historia.

En osäker produkt injiceras i miljarders människors armar, utan att ha någon aning om de långsiktiga riskerna.

Det är medicinsk felbehandling i den mest groteska skala. Vi har aldrig sett något liknande tidigare.

https://newsvoice.se/2021/10/del-bigtree-dr-roger-hodkinson-risker-covidvacciner/

 

 

 

 

Svensk textad intervju, se den och sprid vidare, citat

REINER FUELLMICH INTERVJUAD AV MIKE ADAMS

 

Mike Adams intervjuar den internationella människorättsadvokaten Reiner Füellmich, vars team i Tyskland undersöker bevis på brott mot mänskligheten som härrör från de globala covidrelaterade kränkningarna av mänskliga rättigheter. Dr Reiner Füellmich tar även upp de kommande tribunalerna.

https://rumble.com/vo2a57-reiner-fuellmich-intervjuad-av-mike-adams.html

 

Det kom ett mail om de DÖDLIGA ”vaccinerna”, se videon, läs nedanstående, citat

Det bevittnas nu även runt om i världen att folk i unga åldrar nu dör i ovanligt hög grad utan förklaring. Men enda rimliga förklaringen är att de dör av injektionerna.

Det bevittnas nu även runt om i världen att folk i unga åldrar nu dör i ovanligt hög grad utan förklaring. Men enda rimliga förklaringen är att de dör av injektionerna.

Döden av injektionerna är nämligen fördröjd i 6 månader och framåt. Det tar tid innan immunförsvaret har brutits ned av injektionerna och när det är tillräckligt svagt då kan du dö av nästan vad som helst. Det är sanningen.

Dödsorsakerna kommer att vara väldigt olika men bero på ett immunförsvar som har skadats av injektionerna. Ju fler injektioner ju mer skadat blir ditt immunförsvar.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vo4g7h-deaths-from-all-causes-are-abnormally-high.html

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu