• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 239

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 239

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Mycket viktig information och upplysning till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Majoriteten av COVID-dödsfallen i Sverige och Storbritannien inträffar bland fullt vaccinerade.

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 239

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

En analys konstaterar att de ovaccinerade ser allt smartare ut för var dag som går.

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

 

Om du tar covid vaxet kan du ALDRIG uppnå full immunitet igen – statlig statistik avslöjar den skrämmande sanningen.

 

FAKTA SOM SKA MOTBEVISAS AV SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Uppenbart är utifrån Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen och svensk lag bl.a. Patientlag strider ”vaccinerna”/DET MEDICINSKA EXPERIMENTET mot dessa och

-       att det framgår med all tydlighet

-       att ingen får utföra MEDICINSKA EXPERIMENT på mänskligheten/nationen Sveriges medborgare/invånare och barn utan

-       att dessa informerats fullt ut OM ALLA RISKER och

-       att människan därtill är en försöksråtta i ett medicinskt experiment och därtill avgett utifrån alla kända risker som vi idag vet, sedan länge är bl.a.

-       att dessa sk ”vaccinerna” är dödliga injektioner, detta får således inte undanhållas för då kan inte INFORMERAT SAMTYCKE avges, och då blir effekten som synes

-       att detta får effekt som faller in under Brott Mot Mänskligheten och MEDICINSK TORTYR, som strider emot svensk grundlag, där både EKMR och Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget ingår.

 

Syftet med informerat samtycke är

-       att ge mänskligheten alla uppgifter om ett medicinskt ingrepp/medicinskt experiment, som ”vaccinerna” bevisligen är, så

-       att människor/individer kan fatta ett välgrundat beslut innan de ger sitt samtycke.

 

SVERIGES ALLA REGIONER undanhåller nationen Sveriges medborgare/invånare och barn saklig, objektiv och opartisk fullständig information och upplysning om de sk ”vaccinerna”.

Därmed säkerställs bevisligen generella och systematiska grundlagsbrott, brott mot mänskligheten, brott mot EKMR och brott mot Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som inte alls är förenligt med den demokrati och rättsstat som nationen Sveriges utger sig för att vara gentemot övriga världens mänsklighet.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt globalt MEDICINSKT EXPERIMENT på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. I detta gigantiska MEDICINKSA EXPERIMENT på mänskligheten är de ”vaccinerade” försöksråttorna, och detta erkända sakförhållande har inte motbevisats av de ovan omnämnda! Således erkänt sakförhållande som alla har att förhålla sig till.

 

GROVT UPPSÅTLIGT PLANERAT OCH BEDRÄGLIGT, utifrån enorma ekonomiska incitament, har mänskligheten utsatts för detta enorma grovt uppsåtliga MEDICINSKA EXPERIMENT, så även nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

Alltså har Sveriges alla Regioner/Sveriges Kommuner och Regioner och därtill ovan omnämnda uppsåtligt, planerat och grovt bedrägligt undanhållit detta MEDICINSKA EXPERIMENT för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vaccin och detta har skett planerat och grovt uppsåtligt avsiktligt därför förmodligen hade annars ingen vid sina sinnes fulla bruk gett INFORMERAT SAMTYCKE TILL ATT VARA FÖRSÖKSRÅTTA i detta medicinska experiment!

Vi vet idag att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt i yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Vi vet idag

-       att SVERIGES ALLA REGIONER, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag alla ledamöter, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), Sveriges regering och deras medlöpare inte lyft ett enda finger för

-       att STOPPA ”VACCINERNA”

 

ALLMÄNT KÄNT OM SOCIOPATER/PSYKOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Vi vet idag

-       att i nationen Sverige är det som synes sociopater/psykopater som styr denna agenda med de sk ”vaccinerna”, om så inte kan motbevisas är detta uppenbart erkänt sakförhållande som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn har

-       att förhålla sig till som erkänt sakförhållande och ännu är det uppenbart så

-       att några sådana bevis finnes inte ”på bordet”

 

MASSTESTNING FÖR ATT RÄTTSSÄKERT SANERA BORT FRÅN MAKT & MYNDIGHET SOCIOPATER/PSYKOPATER ÄR SOM SYNES LÖSNINGEN, ELLER FINNES ANDRA ALTERNATIV?

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att bedriva inom skolmedicinen/Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som dödar och skadar nationen Sveriges medborgare?

 

Var i svensk lagstiftning finns legaliteten/lagligt stöd för att Sveriges riksdagsledamöter ska beskydda skolmedicinens/Sveriges alla Regioner och yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med dödliga mediciner och sk ”vacciner”? (som bevisligen är ett MEDEICINSKT EXPERIMENT där de ”vaccinerade är försöksråttorna, som generellt och systematiskt globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten))

 

Angående DÖDLIGA MEDICINER är det uppenbart som synes så att Sveriges riksdag ledamöter inte läst boken Dödliga mediciner och organiserad brottslighet : hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården, LÄS DEN!

https://www.bokus.com/bok/9789187207372/dodliga-mediciner-och-organiserad-brottslighet-hur-lakemedelsindustrin-har-korrumperat-sjuk-och-halsovarden/

 

 

Minns särskilt den sakliga, opartiska och objektiva redovisning Du fick del av i massutskicket av 2021-10-21 där FAKTA delgavs dig från Björn Hammarskjöld, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/21/28-800-storre-risk-att-do-av-vaccinerna-an-att-do-av-covid/

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-26

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

Majoriteten av COVID-dödsfallen i Sverige och Storbritannien inträffar bland fullt vaccinerade.

 

2021-10-25

 

Majority of COVID deaths in Sweden and the UK are among the fully vaccinated

Maskinöversättning

 

Fullt vaccinerade individer utgjorde den stora majoriteten av dödsfallen i Wuhan coronavirus (COVID-19) i Sverige och Storbritannien under den senaste månaden, enligt statliga uppgifter. Detta är i linje med ökningen av genombrottsfall och dödsfall i västländer.

 

Sveriges  folkhälso Agency  rapporterade tidigare att av de 130 COVID-19 dödsfall mellan September 1-24, är 70 procent fullt vaccinerade .

 

Möjliga orsaker till ökningen av dödsfall inkluderar den minskande effektiviteten av vaccinet över tid, lättade restriktioner och ökningen av deltastammen.

Antalet fall i Sverige sjönk efter att hälsovårdstjänstemän minskade restriktionerna i början av juni, och inga dödsfall rapporterades i landet under hela juli och augusti.

 

Dödsfallen började dock stiga i mitten av september, då nästan 75 procent av svenskar äldre än 16 var helt vaccinerade.

 

Den senaste tidens ökning av infektioner ledde också till det högsta antalet fall bland äldreomsorgsinvånare sedan februari.

 

Ett nytt testprotokoll som tillkännages av svenska myndigheter kan dock göra att genombrottsfall blir mindre av betydelse för framtida rapportering. Bara dagar efter att myndigheten rapporterade ökningen av dödsfall efter vaccination meddelade Sveriges hälsomyndighet att fullvaccinerade individer med symtom kommer att undantas från testkrav.

 

I Storbritannien observerades liknande genombrottsstegringar. En rapport från  UK Health Security Agency  (UKHSA) noterade att de flesta brittiska COVID-19-dödsfall också var bland de fullt vaccinerade, liksom sjukhusinläggningarna

 

Mellan den 6 september och den 3 oktober inträffade 70 procent av de dödliga fallen av covid hos fullt vaccinerade individer. Det fanns 2 281 dödsfall hos vaccinerade individer jämfört med 611 hos ovaccinerade inom 28 dagar efter ett positivt test.

 

Covid-19 dödsfallen bland de fullt vaccinerade har visat en dramatisk ökning sedan augusti. Rapporter visade att det hade förekommit 600 dödsfall av covid-19 i den ovaccinerade befolkningen mellan 9 augusti och 5 september, medan 1 659 dödsfall registrerades i de fullt vaccinerade.

 

De senaste siffrorna visade också att vaccinerade patienter utgjorde större delen av sjukhusvistelsen med covid-19. Det var 3 910 vaccinerade patienter som togs in mellan 6 september och 3 oktober jämfört med 2 400 ovaccinerade patienter.

Ökningen av genombrottsfall i Storbritannien speglar trender i andra högvaccinerade länder, inklusive USA. En presentation från försvarsdepartementet fann att cirka 60 procent av äldre Medicare- patienter på sjukhus för covid-19  före den 7 augusti var ”fullständigt vaccinerade.”

 

Vermont rapporterade att fullt vaccinerade individer står för 76 procent av dödsfallen från coronaviruset, medan Maryland rapporterade att mer än 40 procent av de senaste virusrelaterade dödsfallen i delstaten kom från helt vaccinerade patienter.

Offentliga uppgifter visade också att många andra länder nu kämpar med COVID-19 genombrottsfall, inklusive Australien där 36 av 49 invånare på vårdhem som dog av viruset var helt vaccinerade

 

LÄS MER OM YRKES DÖDAR ”VACCINERNA”, som generellt och systematiskt inom skolmedicinen yrkesdödar mänskligheten och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/564676.html

 

 

 

 

Över 30 studier visar att naturlig immunitet är det bästa försvaret mot covid

2021-10-25

30-plus studies prove that natural immunity is the best defense against covid

 

Maskinöversättning

 

Varför ”vaccineras” för Wuhan-coronaviruset (Covid-19) när naturlig immunitet är ett mycket bättre och mycket säkrare alternativ ?

 

Även om det kan vara politiskt inkorrekt att säga det, är naturlig immunitet ”robust, långvarig och i stort sett effektiv även i fallet med mutationer”, för att citera en ny rapport från Brownstone Institute, som identifierade ett 30-tal olika studier som visar sig naturliga immunitet är att föredra framför falsk vaccin ”immunitet”.

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/563402.html

 

 

 

Om du tar covid vaxet kan du ALDRIG uppnå full immunitet igen – statlig statistik avslöjar den skrämmande sanningen.

2021-10-24 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

If you take the covid vax, you can NEVER achieve full immunity again – government stats unveil the horrifying truth

 

Maskinöversättning

 

Den brittiska regeringen har avslöjat att när man väl har blivit ”vaccinerad” mot Wuhan coronavirus (Covid-19) kommer man aldrig mer att kunna få full naturlig immunitet.

 

I sin rapport om övervakning av COVID-19-vaccinet från vecka 42 medgav den brittiska hälsoskyddsmyndigheten på sidan 23 att ”N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos personer som smittas efter två vaccinationsdoser”. Vidare förklaras att denna minskning av antikroppar i princip är permanent.

 

”Vad betyder detta? Flera saker, alla dåliga”, skriver Alex Berenson. ”Vi vet att vaccinerna inte stoppar infektion eller överföring av viruset (i själva verket visar rapporten på annat håll att vaccinerade vuxna nu smittas i mycket HÖGRE utsträckning än ovaccinerade).”

 

”Vad britterna säger är att de nu finner att vaccinet stör kroppens medfödda förmåga att efter infektion producera antikroppar mot inte bara spikproteinet utan även andra delar av viruset. Specifikt verkar vaccinerade personer inte producera antikroppar mot nukleokapsidproteinet, virusets skal, vilket är en avgörande del av svaret hos ovaccinerade personer.”

 

På lång sikt kommer människor som tar en ”Operation Warp Speed”-vaccination att vara mycket mer sårbara för eventuella mutationer i spikproteinet som kan komma, även om de redan har blivit smittade och återställda en gång, eller flera gånger.

 

De ovaccinerade kommer däremot att få en varaktig, om inte permanent, immunitet mot alla stammar av det påstådda viruset efter att ha smittats med det naturligt även om de bara har blivit smittade en gång.

 

”Det betyder också att viruset sannolikt kommer att välja mutationer som går i exakt den riktningen, eftersom de i huvudsak kommer att ge det en enorm sårbar population att infektera”, varnar Berenson vidare. ”Och det är förmodligen ännu mer bevis för att vaccinerna kan störa utvecklingen av robust långsiktig immunitet efter infektionen.”

 

Det finns helt enkelt inget behov av att ta en injektion för ett virus som för de flesta människor inte visar några symtom alls, än mindre för ett virus som aldrig ens har isolerats och bevisats existera överhuvudtaget.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/564932.html

 

 

 

 

 

Läkaren Sture Blomberg delger i MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs hela, citerar lösryckta delar, citat

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

 

Detta visar återigen att SARS-CoV-2 viruset inte är ett naturligt virus fram-sprunget genom mutationer från andra coronavirus-stammar – utan ett artificiellt konstruerat virus på laboratoriet i Wuhan, Kina.

 

Man räknar med att det kan produceras c:a 100.000 olika proteiner i en mänsklig cell. Med tjugo olika aminosyror att välja mellan kan en pentapeptid variera i amino-syresekvens på 20^5 = 3.200.000 olika sätt.

 

Sannolikheten för att denna peptid skall uppstå på naturlig väg genom mutationer är en chans på 32 (1/32). Sannolikheten att 60 gemensamma pentapeptider spontant skulle uppstå är en chans på 20^(5×60), vilket blir ett tal på mindre är 1/ 1000….. (mer än trehundra nollor i nämnaren ). Således bevisar också detta att viruset är artificiellt framtaget. 

 

Det bevisar antagligen också att de lungembolier och sinustromboser i hjärnan, som varit mycket uppmärksammade komplikationer till COVID-19 och vaccinationssprutorna, inte kommit som en överraskning för dem som konstruerat detta SARS-CoV-2-virus utan måste ha ingått i planeringen av detta ”monstervirus”. För hur kan man annars förklara att 31 av 60 gemensamma epitoper berör just bildningen av blodproppar? 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/10/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_19.html

 

 

Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

 

2021-10-26 se hela videon, ca 7 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Kamala Harris Admits COVID Vaccine Is Experimental

Kamala Harris is now admits in a viral tweet that the Covid vaccine is simply an massive experiment on the population.

Maskinöversättning

Kamala Harris erkänner att COVID-vaccinet är experimentellt

Kamala Harris erkänner nu i en viral tweet att Covid-vaccinet helt enkelt är ett massivt experiment på befolkningen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banthis.tv/watch?id=6177403136593f15b6485837

 

 

Läs mer om Kamala Harris, citat

Kamala Harris

Kamala Devi Harris[a] (/ˈkɑːmələ ˈdeɪvi/ (listenKAH-mə-lə DAY-vee;[2][3] born October 20, 1964) is an American politician and attorney who is the 49th and current vice president of the United States. She is the first female vice president and the highest-ranking female official in U.S. history, as well as the first African American and first Asian American vice president.[4][5]

https://en.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris

 

 

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL/SPRID VIDARE

Citerar lösryckta delar ur artikel publicerad av Lars Bern 2021-10-25, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Att påstå att den pågående vaccinationen skulle vara en framgång är ju fullständigt groteskt….

Kan vi i dessa yttranden skönja den verkliga drivkraften bakom den fullständigt livsfarliga och besinningslösa kampanjen för att injicera hela mänskligheten med dessa experimentella genpreparat?

 

För inte räddade tekniken oss ur pandemin.

Det är snarast tvärt om, nu när vi börjar se tecken på en förvärrad smitta vid ytterligare injektioner genom det kända fenomenet Antibody-Dependent Enhancement. Den här typen av vaccinationer har misslyckats upprepade gånger i djurförsök, ändå sätter man igång det på hela mänskligheten.

 

Att påstå att den pågående vaccinationen skulle vara en framgång är ju fullständigt groteskt, med tanke på att man aldrig någonsin haft så många svåra biverkningar och dödsfall på grund av ett vaccin.

 

Därtill visar det sig att vaccinet ger ett ytterst dåligt och kortvarigt skydd som varken skyddar från att bli sjuk eller att sprida smitta.

 

Däremot skadar det den vaccinerades naturliga immunförsvar permanent och även mot andra organismer än spikproteinet från SARS-CoV-2.

 

Exempelvis har en grupp på 57 forskare, läkare och folkhälsopolitiska experter från hela världen släppt en rapport som ifrågasätter den förmodade säkerheten och effektiviteten hos Wuhan-vaccinerna.

 

Denna internationella expertgrupp kräver ett omedelbart slut på alla massvaccineringsprogram.

 

Ändå framhärdar Big Pharma och deras forskare och de driver frenetiskt den okunniga politiska klassen framför sig med skrämselpropaganda och korruption.

En analys konstaterar att de ovaccinerade ser allt smartare ut för var dag som går.

 

Man konstaterar att forskningsutbildade som kan läsa forskningsrapporter och bedöma risker är de som är mest ovilliga att låta sig injiceras. Detsamma gäller dem som i sitt arbete ser vilka allvarliga skador som genpreparaten orsakar.

 

För Big Pharma öppnar mRNA-tekniken oanade möjligheter att ta fram vacciner mot allt möjligt och man vet att inkomsterna kommer att bli astronomiska om man lyckas.

 

Drömsitsen för industrin är när man helt lyckats bryta ner människors naturliga immunförsvar, så att vi blir helt beroende av olika injektioner regelbundet – flera ggr i månaden sannolikt.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://anthropocene.live/2021/10/25/raddar-den-nya-mrna-tekniken-oss-ur-pandemin/

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av läkaren Sture Blomberg, läs hela artikeln och sprid vidare, om de sk ”vaccinerna”, citat

Risker med vaccination mot SARS-CoV-2

Antikroppsberoende förstärkning (ADE) vid ny exponering för cirkulerande coronavirus riskerar att orsaka omfattande sjukdom

När det gäller SARS-CoV-1 så har man klarlagt att de försöksdjur, makak-apor, som vaccinerades 2002 med mRNA för SARS-CoV-1 blev avsevärt mycket försämrade när de exponerades för SARS-CoV-1. Alla försöksdjur hade autoimmuna skador på lungorna efter ny exponering. 

För de individer som fått en mRNA-injektion för SARS-CoV-2 finns det således en växande oro för den sjukdom som kommer att utvecklas när dessa individer utsätts för vanliga coronavirus eller SARS-CoV-2-viruset.

https://stureblomberg.blogspot.com/2021/07/risker-med-vaccination-mot-sars-cov-2_3.html

 

 

 

 

Börje Peratt har publicerat, läs hela, citat

Svenska Folkdomstolen har bedömt vilka som bär skuld till olaglig vaccinering av unga och folkmord på äldre.

https://borjeperattdebate.wordpress.com/2021/10/24/svenska-domstolen-har-bedomt-vilka-som-bar-skuld-till-olagliga-vaccinering-av-unga-och-folkmord-pa-aldre/

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu