• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 247

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 247

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Dessa bägge pdf filer bifogades till dagens massutskick

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

 

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/Den-farligaste-teknologin-n%C3%A5gonsin.pdf

 

 

 

 

 

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

Publicerat 2021-11-06, läs hela artikeln och se videon, citat

Ansedde medicinske redaktören Peter Doshi hävdar att covidvaccinen saknar vetenskapligt stöd – ”Utan data så är det inte vetenskap”

https://checkfact.org/ansedde-medicinske-redaktoren-peter-doshi-havdar-att-covidvaccinen-saknar-vetenskapligt-stod-utan-data-sa-ar-det-inte-vetenskap/

 

 

Lars Bern delger om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin 2021-11-07 citat

Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse med dessa medicinföretag.

 

Dr Peter McCullough är med i Alex Jones Show för att utfärda en varning till allmänheten och avslöja korruptionen bakom det växande medicinska tyranniet.

 

Dr Robert Malone ”Vaccinerade” människor är superspridarna

https://www.youtube.com/watch?v=EWWvk2SaMS4

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER

 

Sveriges riksdags alla ledamöter ska vara opartiska, sakliga, objektiva och utifrån det har dessa endast

-       att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

 

FAKTA/BEVIS FÖR ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är ”vaccinerade” människor, inte ovaccinerade.

 

RÄTTSPROCESS I USA MOT BIDEN ADMINISTRATIONEN

Publicerat 2021-11-06 mycket viktig artikeln som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn bör läsa (minst 2 ggr), i artikeln framkommer bl.a. följande, maskinöversättning, citat

Fifth Circuit Court of Appeals utfärdar nödstopp för Bidens grundlagsstridiga vaccinmandat

En stadig ström av publicerade vetenskapliga studier har länge visat att vacciner inte förhindrar spridningen av covid . Faktum är att det senaste ”VE”-betyget – Vaccine Effectiveness – som kommer från data från Storbritannien visar att VE är ett negativt tal på  minus 73 procent .

Detta innebär att personer som tar vaccinet har en ökad risk för sjukhusinläggningar och dödsfall jämfört med de som undviker vaccinet.

Om något är vaccinerade människor ”superspridarna” som borde isolera sig hemma. En publicerad vetenskaplig studie utförd av University of Oxfords Clinical Research Group upptäckte att vaccinerade personer bär 251 gånger högre virusmängder i sina näsborrar, vilket gör att de kan sprida viruset till andra.

Den verkliga faran för folkhälsan, visar det sig, är vaccinerade människor, inte ovaccinerade.

https://www.afinalwarning.com/569176.html

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 247

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

2021-11-05 är följande pressmeddelande publicerat och offentlig gjort av läkaruppropet, sprid det vidare i alla dina nätverk, citat

Pressmeddelande

Forskningsfusk hos underleverantör till Pfizer, nu kräver 16 läkare och forskare att vaccinationen i Sverige pausas.

I British Medical Journal (BMJ) avslöjas den 2 november 2021 att en underleverantör till Pfizer sannolikt bedrivit omfattande forskningsfusk under fas-III-studien av Pfizers covidvaccin hösten 2020. Artikelns huvudvittne är Brook Jackson, i september 2020 regionchef i Texas för forskningsorganisationen Ventavia Research Group, som arbetade med Pfizers vaccinstudier.

Av Jacksons vittnesmål framgår att företaget förfalskade data, avblindade patienter, anställde otillräckligt utbildade vaccinatörer och var långsamma med att följa upp biverkningar som rapporterades i fas-III-studien. Personalen som utförde kvalitetskontroller var överväldigad av mängden problem som de upptäckte.

Efter att upprepade gånger ha meddelat Ventavia om bristerna skickade Brook Jackson 25 september 2020 ett klagomål via e-post till FDA (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten). Ventavia avskedade henne senare samma dag.

Jackson har för att styrka sin kritik försett BMJ med dussintals interna företagsdokument, foton, ljudinspelningar och e-postmeddelanden. BMJ underbygger hennes vittnesmål med utsagor från många tidigare anställda på Ventavia.

I artikeln framkommer också att FDA aldrig gjorde någon granskning av verksamheten där Brook Jackson arbetade. Artikeln beskriver att FDA har för lite resurser för att granska kliniska studier.

Åren 2000 till 2005 granskades bara cirka 1 procent av alla studier, därefter har antalet granskningar minskat. I augusti 2021 publicerade FDA en sammanfattning av antalet granskningar av Pfizers covidvaccinstudier. Totalt hade 9 av 153 studieplatser granskats, vilket motsvarar 6 procent av studiens forskningscentra.

Vi anser att det som BMJ rapporterat är synnerligen allvarligt. Det kullkastar förtroendet för Pfizer, som är ansvariga för testningen av vaccinet samt för säkerheten hos det vaccin som just nu används till svenskar, varav hundratusentals är barn.

Omfattningen av antalet rapporterade misstänkta biverkningar av covidvaccinen är dessutom gigantisk, till exempel har det i Sverige under de tio månader som vaccinering skett rapporterats in 83 744 misstänkta biverkningar, vilket är mer än 10 gånger fler än alla biverkningar som rapporterats per år under de närmast föregående åren för alla läkemedel och vaccin, inalles cirka 25 000 substanser.

Ett tjugotal studier har visat att vaccinens effekt är mycket svag. En av dessa studier, som är svensk, visade att vaccinen hade god effekt under cirka två månader, att AstraZenecas vaccin inte hade någon effekt mot deltavarianten efter fyra månader och att detsamma gällde Pfizers vaccin efter sju månader.

Den starka misstanken om att delar av den kliniska prövningen för Pfizers vaccin inte utförts på ett vetenskapligt acceptabelt sätt och där studieresultatet inte kan anses tillförlitligt, i kombination med den stora omfattningen av inrapporterade misstänkta biverkningar efter vaccinering, många av allvarlig art, gör oss som läkare, forskare och immunologer djupt bekymrade.

Inte minst för barnen som löper extremt låg risk för allvarlig sjukdom med covid-19, men som riskerar allvarliga biverkningar.

Att vaccinens effekt redan efter några månader har avklingat kraftigt och är svag mot deltavarianten av viruset bidrar till vår slutsats att covidvaccineringen i Sverige bör pausas tills att risk/nytta kalkyler görs för alla åldersgrupper.

Vårt ställningstagande sker i ljuset av avslöjandet i BMJ och det vi idag vet om riskerna för patienten.

Nils Littorin, leg läkare; doktor i klinisk mikrobiologi
Magnus Burling, specialist i allmänmedicin,
Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård; docent
Ragnar Hultborn, specialist i onkologi; professor emeritus
Lilian Weiss, specialist i allmänkirurgi; docent
Ann-Cathrin Engwall, immunolog och virolog; doktor i molekylär cellbiologi med immunologisk inriktning
Sebastian Rushworth, AT-läkare
Maria Papadopoulou, ögonspecialist
Carina Ljungfelt, specialist i allmänmedicin
Christina Malm, specialist i allmänmedicin,
Bo Jonsson, specialist i allmänpsykiatri; med dr
Anette Stahel, fil mag i biomedicin,
Nina Yderberg, specialist i barn- och ungdomspsykiatri
Dinu Dusceac, specialist i kardiologi; disputerad
Margareta Andersson, specialist i allmänmedicin
Hanna Åsberg, specialist i allmänmedicin

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1
https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/
https://brownstone.org/articles/16-studies-on-vaccine-efficacy/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://lakaruppropet.se/pressmeddelanden/

 

 

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

LIVSAVGÖRANDE INFORMATION OCH UPPLYSNING

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA STÄLLAS TILL SVARS FÖR ATT DESSA UPPENBART BESKYDDAR YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR ”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR PLANERAT GLOBALT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

Dr Peter McCullough är med i Alex Jones Show för att utfärda en varning till allmänheten och avslöja korruptionen bakom det växande medicinska tyranniet.

Publicerat 2021-11-05 Spetsspecialist sakkunnig opartisk, saklige och objektiv och världskände/aktade dr Peter McCullough delger mänskligheten FAKTA som ingen kan komma ifrån, se och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Peter McCullough Issues Emergency Warning: Vaccine Created Spike Protein is Deadly in the Human Body

 

maskinöversättning

Dr Peter McCullough är med i Alex Jones Show för att utfärda en varning till allmänheten och avslöja korruptionen bakom det växande medicinska tyranniet.

Slut citat

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://freeworldnews.tv/watch?id=6185b407e19ed5372ded8319

 

 

Se Robert F Kennedy Jr tala om bl.a. yrkes skadar, yrkes dödar skolmedicinen och ”vaccinerna”, sprid vidare om pågående globala MEDICINSKA TYRANNIET mot mänskligheten

Publicerat 2021-11-04 se och sprid vidare

https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-defender-show/-ZWZ-WY6zM

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger om sanningen och verkligheten, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-11-06, citat

Många skall skämmas!

Nu har ”pandemin” fyllt spalter och TV-tablåer i snart ett par år. Och det gigantiska Covid-bedrägeriet blir allt tydligare!

 ”Vaccinerna” skyddar inte mot Covid-19 – och ger massor av biverkningar. Antalet döda och svårt skadade av dessa injektioner (som INTE är några vacciner i egentlig mening) ökar för varje dag och är sannolikt redan betydligt fler än de som avlidit av Covid-19.

Men myndigheter, regeringar, läkare och media gör precis ALLT för att dölja detta.

All information som bara antyder tveksamhet mot injektionerna blockeras snabbt, och de som vill diskutera frågan utmålas som vidskepliga och okunniga ”foliehattar”.

Klar och tydlig statistik undanhålls – och de som sprider OFFICIELLT KONTROLLERAD STATISTIK idiotförklaras!

De tusentals välmeriterade läkare och forskare världen över, som är helt klara över vad detta handlar om, de förhindras att framträda i media – och beskrivs som okunniga amatörer av dem som inte tycks ha en aning om vad som nu sker. I stället tar man fram människor med egna intressen i vaccinbranschen (som Matti Sällberg, chef och delägare i Vaccinfabriken AB), eller stolpskott som Björn Olsen (som avråder från intravenös behandling med C-vitamin – ”för det är ju en syra”!).

Eller skämtet Agnes Wold, som med en dåres envishet hela tiden berättar, att ”immunförsvaret kan vi inte påverka”!

För de flesta blir detta förstås teoretiska resonemang – men för dem som drabbas blir det blodigt allvar, och ibland en fråga om liv eller död. Och de som skadas allvarligt av dessa ”vacciner” kan inte räkna med något stöd från samhället. De kan behandlas som psykiskt sjuka, och de nonchaleras ofta av sjukvården, där man än inte har fattat att injektionerna är livsfarliga.

Och vanliga regler gäller inte. Man slussas mellan olika instanser inom vården utan att få någon hjälp. Och om man via Facebook söker kontakt med andra som drabbats, så stängs ens konto av! Eller annars raderas alla kommentarer från sympatisörer. Det livsviktiga för drabbade – att få kontakt med andra i samma situation FÖRHINDRAS! Till sist kan kommentarsfältet blockeras helt! Diskussionen slut (har Facebook bestämt).

Den ultimata kränkningen blir i det här beskrivna fallet, när Sundsvalls Tidning intervjuar flickan, skickar ett manus för hennes godkännande – och sedan publicerar en helt annan artikel i tidningen, där vaccinsprutan inte ens nämns – eller något av hennes mardrömsupplevelser i vården!

Ett upprörande bedrägeri – och förfalskning av den intervjuades uppgifter!

Detta är fruktansvärt – och sannolikt bara ett enda fall av många! Och tyvärr kan vi förvänta oss fler, när biverkningarna ökar!

Någon borde åtminstone anmäla Sundsvalls Tidning för deras fullkomligt oetiska (för att inte säga kriminella) agerande!

Länk till ovan nämnda intervju.

 https://rumble.com/voppdv-frn-frisk-och-kry-till-rullstolsbunden-p-10-dagar-jennifer-melin-20-r-frn-s.html?

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7082925/posting/m%C3%A5nga-skall-sk%C3%A4mmas

 

 

 

OM DE SK ”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT SOM MARKNADS FÖRTS SOM VANLIGA VACCIN, MEN BEVISLIGEN INTE ÄR DET!

2021-11-05 Sebastian Rushworth MD delger en mycket viktig artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Vad kan vi då dra för slutsatser?

Vaccinerna är mycket mindre effektiva än vad man ursprungligen trodde, och effektiviteten minskar snabbt. Med detta i åtanke är idén om att det kommer att vara möjligt för länderna att vaccinera sig själva mot pandemin uppenbarligen nonsens.

Det enda sättet att få ett slut på pandemin är att tillräckligt många människor smittas och utvecklar naturlig immunitet, vilket är samma sätt som alla tidigare pandemier med luftvägsvirus har slutat på.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE  https://sebastianrushworth.com/2021/11/05/covid-how-long-does-vaccine-based-immunity-last/

 

Vännen Lars Bern delger i mycket viktig artikel 2021-11-07 bl.a. följande, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA ARTIKELN, citat

När jag i samband med den s.k. vaccinationskampanjen dagligen läser dokumentation av hur miljontals människor blir sjuka och dör helt i onödan, p.g.a. den brottsliga verksamhet som florerar inom läkemedelsindustri, väcker det funderingar om hur detta skulle kunna förhindras. Denna verksamhet inom Big Pharma har tidigare redovisats av den berömde professorn Peter Gøtzsche  i ett antal böcker.

Den italienska maffian och Sydamerikas knarkkarteller förbleknar fullständigt vid en jämförelse med dessa medicinföretag.

Jag har vittnesmål från framstående läkare som på konferenser har fått feta kuvert med kontanter. Böter och mutor är en naturlig och accepterad rörelsekostnad inom denna djupt oetiska industri.

Det är ett politiskt ansvar att göra något åt detta och att återupprätta allmännyttan som drivkraft bakom hela sjukvården.

Vi måste stifta lagar som sätter stopp för företag som bedriver ekonomisk brottslighet och vi måste utdöma fängelse och näringsförbud för styrelseledamöter och direktörer som har ansvaret för företagens drift. Svårare än så är det inte. Det handlar enbart om att tillämpa samma regler för etablissemangets företag som för vanliga småföretagare som ägnar sig åt skattebedrägerier och annat skojeri.

Lars Bern

https://anthropocene.live/2021/11/07/satt-styrelserna-i-fangelse/

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-        att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Du förstår strax mera efter att läst dagens massutskick

Dr. Zev Zelenko, Covid injections are a depopulation weapon against humanity

https://rumble.com/voqkzn-dr.-zev-zelenko-covid-injectionsare-a-depopulation-weapon-against-humanity.html

 

GONE IN 60 SECONDS – COVID vaccines DEPLETE oxygen from red blood cells – Dr. Richard Fleming

https://rumble.com/vorijf-covid-19-injections-deplete-oxygen-from-red-blood-cells.html

 

 

MÄNNISKOR DÖR TILL FÖLJD AV ”VACCINERNA” I HELA VÄRLDEN

PEOPLE DROPPING DEAD FROM THE VACCINE WORLDWIDE

https://www.brighteon.com/f606859c-fce0-49e5-9ab7-921882234ac2

 

Dr. Brian Ardis warns America approaching ONE MILLION DEATHS from remdesivir and ventilator homicide

https://www.brighteon.com/786597c9-0c4d-4d0a-9c28-dd94395c29e1

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-11-07

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

DEN FARLIGASTE TEKNOLOGI SOM NÅGONSIN UPPFUNNITS

 

Det kom ett massutskick från Kalle Hellberg med innehåll som alla bör läsa och förstå, citat

Om detta är den verkliga orsaken, kan du då tänka dig att leva helt utan den trådlösa tekniken, för att rädda Jorden och livet?

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>
Skickat: den 6 november 2021 13:03
Till: Kalle Hellberg <[email protected]>
Ämne: Den verkliga klimatkatastrofen

Tag dig tid att läsa bilagan, den beskriver vår verklighet så som du aldrig kan få den förmedlad via massmedia och definitivt inte från politiker eller s k ”experter”. Är detta den verkliga orsaken till att det snabbt går mot avgrunden med allt levande, allt medan maktens folk sprider lögner om klimatkatastrofer, CO2, temperaturhöjningar, covid-19-trams, vaccinationer……?

Om detta är den verkliga orsaken, kan du då tänka dig att leva helt utan den trådlösa tekniken, för att rädda Jorden och livet?

Undrar Kalle H.

Jag tog personligen det steget redan 1992, det har jag aldrig ångrat och jag har inte saknat den tekniken heller (jag visste inte då hur skalig tekniken är, men jag ville inte bli beroende, så som jag såg att andra blev)! Jag har sedan 1994, då jag förstod allvaret med skaderisker av denna teknik, vikt en stor del av mitt liv i försök att informera andra om dessa risker (det har inte gått så bra….)!

Sprid gärna detta mail………..

Slut citat

Läs den bifogade pdf filen Den farligast teknologin någonsin

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu