• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 13 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 253

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter får denna delgivning i deras epost denna dag 2021-11-13

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 13 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 253

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/13/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-foklmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-253/

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/13/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-foklmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-253/

 

 

Läs ytterligare mer

http://medborgarinitiativet.nu/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

http://www.svaradoktorn.se/427029039

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter får denna delgivning i deras epost denna dag 2021-11-13

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOKLMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

FAKTA & BEVIS AV BL.A. 2021-11-12 DELGER OM ATT STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”Historien om hösten har varit historien om ”genombrottsinfektioner”.

Det visar sig att vacciner inte fungerar och att ingen tror på dem.

Det finns inget resonemang, ingen egentlig forskning, ingen kostnads-nyttoanalys, inte en enda rationell tanke från någon av de högutbildade och högavlönade yrkesmän som har gjort sig till diktatorer av våra liv.

Ingen förstår detta bättre än dr Peter McCullough, en kardiolog, internist och epidemiolog, som har varit en orubblig förespråkare för alternativa Covid-behandlingar som hydroxiklorokin.”

Se videointervjun om ca 26 minuter och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vp4vzb-urgent-dr.-peter-mccullough-calls-for-immediate-vaxx-halt.html

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-        att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads epostadress [email protected]

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 253

VARNING TILL ALLMÄNHETEN/ NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART UTIFRÅN BEVIS & FAKTA

Fakta och bevis finns tillgängliga för att omedelbart STOPPA ”VACCINERNA” som bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

2021-11-12 DELGES MÄNSKLIGHETEN AV VÄRLDSKÄNDE SPETSPECIALIST SAKKUNNIGE OPARTISKE, SAKLIGE OCH OBJEKTIVE DR PETER MCCULLOUGH FAKTA & BEVIS FÖR ATT OMEDELBART STOPPA ”VACCINERNA”, se videointervjun, ca 26 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, läs artikel, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

URGENT: DR. PETER MCCULLOUGH CALLS FOR IMMEDIATE VAXX HALT

 

The story of this fall has been the story of “breakthrough” infections. It turns out vaccines don’t work and nobody actually believes in them. There’s no reasoning, no actual research, no cost-benefit analysis, not a single rational thought from any of the highly-trained and highly-paid professionals who have made themselves the dictators of our lives. Nobody understands this better than Dr. Peter McCullough, a cardiologist, internist, and epidemiologist, who has been a steadfast advocate for alternative Covid treatments like hydroxychloroquine.

https://rumble.com/vp4vzb-urgent-dr.-peter-mccullough-calls-for-immediate-vaxx-halt.html

 

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-13

CDC Confirms They Have No Recorded Case of Someone Who Has Natural Immunity Being Re-Infected or Transmitting Covid

Maskinöversättning

CDC bekräftar att de inte har något registrerat fall där någon som har naturlig immunitet har blivit återinfekterad eller överfört Covid.

 

Som svar på en begäran enligt Freedom of Information Act (FOI) har U.S. Centers for Disease Control & Prevention (”CDC”) medgett att de inte har några dokumenterade fall där ovaccinerade personer återinfekteras eller överför Covid till en annan person efter att ha fått naturlig immunitet.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/13/cdc-confirms-they-have-no-recorded-case-of-someone-who-has-natural-immunity-being-re-infected-or-transmitting-covid/

 

 

MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT DÄR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SOM BEDRÄGLIGT OCH UPPSÅTLIGT LURATS

- ATT TRO

- ATT ”VACCINERNA” ÄR VANLIGA VACCIN, SOM DE INTE ÄR!

DÄR DESSA ”VACCINERADE” ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I LÄKEMEDELSEXPERIMNENTET, MEN INTE INFORMERATS OM DETTA AV VARE SIG SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ELLER AV SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, SVERIGES 21 REGIONER, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

 

VARFÖR BESKYDDAS DENNA KRIMINELLA VERKSAMHET AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER OCH SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, OCH VILKET LAGSTÖD HAR DEN ENSKILDE RIKSDAGSLEDAMOTEN FÖR ATT BEDRIVA KRIMINELL BESKYDDAR VERKSAMHET OCH VILKET LAGSTÖD HAR DEN ENSKILDE MINISTERN I SVERIGES REGERING FÖR ATT BESKYDDA DENNA KRIMINELLA VERKSAMHET?

DEN ENSKILDE REGERINGS MINISTERN OCH DEN ENSKILDE RIKSDAGSLEDAMOTEN SOM VAR OCH EN SKA VARA OPARTISKA, SAKLIGA OCH OBJEKTIVA ENLIGT GÄLLANDE REGERINGSFORM (SVENSK GRUNDLAG) I DERAS UPPDRAG FÖR DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-13 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pfizers data från kliniska prövningar tyder starkt på att deras Covid-19-vaccin leder till att mottagaren utvecklar förvärvat immunbristsyndrom.

Jag har upptäckt några ytterst oroande fynd i Pfizer Fas I-II-III kliniska prövningsdata. Dödsfrekvensen för sepsis i den 21 926 dubbelvaccinerade gruppen i den kliniska fas III-prövningen av Pfizer var tjugoen gånger högre än normalt, och den kardiovaskulära dödligheten var två gånger högre än normalt. 

Detta indikerar starkt att Pfizer Covid-19-injektionen faktiskt orsakar en ny form av ”förvärvat immunbristsyndrom”, vilket har föreslagits av ett berg av data tillgängliga från UK Health Security Agency , eftersom sepsis orsakas av immunsvikt. systemet.

 

När du kombinerar dessa siffror med den veckovisa nedbrytningen av immunsvaret på 5 % katalogiserad av UKHSA från veckorna 35-41 – https://theexpose.uk/2021/11/06/uk-gov-lying-and-hiding-the-fact -covid-19-vaccinated-are-developing-ade/ , du börjar se en bild som tyder på att de vaccinerade håller på att utveckla förvärvat immunbristsyndrom.

För att vara ärlig har vi turen att ha de dödsfallsuppgifter som de hittills har tillhandahållit. Låt oss inse fakta. Det pågår inga långsiktiga kliniska prövningar av säkerheten för dessa vacciner. Snarare tvärtom faktiskt. För man kan argumentera för att syftet med Pfizers lobbade vaccinmandat är att utrota alla ovaccinerade kontrollgrupper från existens för att förhindra en korrekt utvärdering av vaccinets biverkningar på medellång sikt.

För detta ändamål, här är ett redigerat brev som nyligen skickats till Storbritanniens Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) –

Kära medlemmar i SAGE

Jag skriver för att informera er om ett förbiseende i era vetenskapliga råd om Covid-19.

1. Som ni alla är medvetna om är den enda acceptabla vetenskapliga metoden för att bestämma säkerheten eller effektiviteten av en medicinsk intervention att jämföra dess effekt på en slumpmässigt vald experimentgrupp med en kontrollgrupp av statistiska skäl helst av liknande storlek.

I de kliniska fas III-prövningarna för Pfizer fanns 21 921 deltagare i den vaccinerade gruppen och 21 926 i placebogruppen, kontrollgruppen.

Kontrollgruppen, placebogruppen är den måttstock med vilken vi mäter effektiviteten av interventionen. Endast genom jämförelse med en kontrollgrupp kan en forskare avgöra om en intervention har en statistiskt signifikant effekt på en experimentgrupp, och möjligheten att dra en felaktig slutsats är matematiskt och exakt definierad. Denna AB-jämförelse mellan interventions- och kontrollgrupper kallas den vetenskapliga metoden.

Så utan en kontrollgrupp har den vetenskapliga metoden övergetts, vi följer inte längre någon vetenskap alls, och ingen statistiskt giltig slutsats kan dras från interventionen. Istället har vetenskapen och dess metod gått ut genom fönstret och vi är tillbaka i den mörka tidsåldern av påvliga dekret.

2. Säkerheten eller effekten på medellång sikt (1-3 år) för Adenovirus-DNA-vaccinerna och lipidnanopartikel-mRNA-vaccinerna är ännu inte känd eftersom de ännu inte har undersökts i den allmänna befolkningen på mer än 10 månader. 

I detta land är interventionsgruppen för dessa vacciner i åldersgruppen över 18 år nu över 90 % av befolkningen.

Varför har den vetenskapliga rådgivande gruppen för nödsituationer misslyckats med att råda den brittiska regeringen att följa den vetenskapliga metoden och formulera en lämplig kontrollgrupp vem tar inte vaccinet?

Hur ska vi bedöma effektiviteten av dessa vaccininterventioner i frånvaro av en sådan grupp?

Hur kan en grupp forskare misslyckas så spektakulärt att följa inte bara ”vetenskapen” utan faktiskt vilken vetenskap som helst i vad som utan tvekan är den viktigaste medicinska interventionen i Storbritannien i vetenskapens historia och medicinsk praxis?

Får jag därför i vetenskapens namn insistera på att du tar på dig dina laboratorierockar och råder detta lands regering utan ytterligare dröjsmål att bevara alla för närvarande ovaccinerade människor som medlemmar av en mycket underdimensionerad, underrepresenterad utarmad och tyvärr mindre än motsvarande kontrollgrupp för att hela detta vaccinationsexperiment faktiskt kan nå en statistiskt giltig och meningsfull slutsats och för att visa för regeringen och för den brittiska allmänheten och för världen i allmänhet – vad vetenskap faktiskt är.

Om du dessutom kommer att använda barn som laboratorieråttor till förmån för vuxna och mot JCVI:s råd, skulle du vänligen se till att endast 50 % av dem är vaccinerade och de återstående 50 % hålls fria från intervention som ett korrekt storlek kontrollgrupp så att vi kan lära oss något av regeringens avskyvärda medicinska experiment på dem.

Yours Vetenskapligt ,

En bekymrad läsare

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/13/pfizer-trial-data-suggests-covid-19-vaccine-causes-aids/

 

 

FAKTA & BEVIS

Covid-19 ”Lögnpaket, Brott Mot Mänskligheten / Covid-19 ”Pack of Lies, Crimes against Humanity

Citerar lösryckta delar av artikel med FAKTA & BEVIS om WHO CORONA BEDRÄGERIET& BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN som uppenbart SVERIGES REGERING och deras medlöpare och BESKYDDARE bl.a. SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER med många flera, bl.a. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia.

Läs hela artikeln och se videos, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

WHO:s STORA LÖGN motbevisas av WHO.

Den påstådda pandemin är en bluff. Det är något som inte kan förnekas eller vederläggas.

 

Det finns en rad rena lögner och påhitt som använts för att rättfärdiga långtgående politiska beslut under de senaste 18 månaderna.

Den största lögnen, som erkänns både av den vetenskapliga opinionen och av WHO, är att det RT-PCR-test som används för att ”upptäcka” spridningen av viruset (liksom varianterna) inte bara är bristfälligt utan helt och hållet INVALID.

Från början i januari 2020 baserades alla långtgående politiska beslut som upprätthölls och presenterades för allmänheten som ett ”sätt att rädda liv” på bristfälliga och ogiltiga RT-PCR-fallpositiva tester.

Dessa ogiltiga Covid-19-”uppskattningar” har använts för att rättfärdiga inspärrning, social distansering, ansiktsmask, förbud mot sociala sammankomster, kultur- och sportevenemang, nedläggning av ekonomisk verksamhet samt det mRNA-”vaccin” som lanserades i november 202o.

Testet Real Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (rRT-PCR) antogs av WHO den 23 januari 2020 som ett sätt att påvisa sars-COV-2-viruset, efter rekommendationer från en virologisk forskargrupp (baserad vid Charité universitetssjukhus i Berlin), med stöd från Bill and Melinda Gates Foundation. (För ytterligare information se Drosten-undersökningen)

Exakt ett år senare, den 20 januari 2021, drar WHO tillbaka sin rapport. De säger inte ”Vi gjorde ett misstag”. Återtagandet är noggrant formulerat. (Se det ursprungliga WHO-dokumentet här samt i bilagan).

Även om WHO inte förnekar giltigheten av sina vilseledande riktlinjer från januari 2020, rekommenderar de ändå att man ”testar på nytt” (vilket alla vet är en omöjlighet).

Världshälsoorganisationen (WHO) medger underförstått ett år senare att ALLA PCR-tester som utförs med en amplifieringströskel (Ct) på 35 cykler eller högre är INVALIDA. Men det är vad de rekommenderade i januari 2020, i samråd med virologgruppen vid Charité-sjukhuset i Berlin.

Om testet utförs vid en tröskel på 35 Ct eller högre (vilket rekommenderades av WHO) kan genetiska segment av SARS-CoV-2-viruset inte påvisas, vilket innebär att ALLA så kallade bekräftade ”positiva fall” som tabellerats under de senaste 18 månaderna är ogiltiga.

Enligt Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra, Michael Yeadon m.fl. har Ct > 35 varit normen ”i de flesta laboratorier i Europa och USA”.

WHO:s Mea Culpa

Nedan följer WHO:s omsorgsfullt formulerade ”Retraction” (återkallelse). Den fullständiga texten med länk till originaldokumentet finns i bilagan:

WHO uppmanar till ”omtestning”, vilket är liktydigt med ”vi klantade oss”.

Den rekommendationen är proforma. Det kommer inte att ske. Miljoner människor världen över har redan testats, med början i början av februari 2020. Trots detta måste vi dra slutsatsen att om man inte testar igen är dessa uppskattningar (enligt WHO) ogiltiga. 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

 

FAKTA & BEVIS

Och sedan december 2020 har den påstådda ”Covid-19-pandemin” använts för att övertyga människor världen över att Covid-19-vaccinet (tillsammans med vaccinpasset) är ”lösningen” för att bromsa spridningen av sjukdomen.

The Covid-19 Pandemic Does Not Exist

2021-11-10 FAKTA & BEVIS som SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER UNDANHÅLLER nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Covid-19-pandemin existerar inte

Polymeraskedjereaktionstestet (PCR-RT) 

Det ”anpassade” och felaktiga PCR-RT-testet (som inte under några omständigheter identifierar SARS-CoV-2-viruset) har använts över hela världen för att generera miljontals felaktiga Covid-positiva fall. De senare användes sedan för att upprätthålla illusionen att den påstådda pandemin var verklig och att SARS-CoV-2-viruset spred sig obevekligt till alla större regioner i världen. 

Denna bedömning baserad på felaktiga siffror användes sedan för att leda rädslakampanjen. 

 

Felaktiga siffror på positiva fall är nu en del av en gigantisk databas, tillsammans med falska uppgifter om så kallad Covid-19-dödlighet.

I sin tur används dessa miljontals positiva fall för att motivera varje enskild Covid-19-relaterad policy som antagits sedan mars 2020, inklusive nedstängning, instängning av arbetskraften, social distansering, ansiktsmasken, nedläggning av skolor, högskolor och universitet, avstängning av kultur- och sportevenemang m.m.  

Denna tabell över Covid-positiva fall användes också som en förevändning för att motivera ” stängningen”  av den globala ekonomin i mars 2020 (samtidig ”stängning” av 190 nationella ekonomier i FN:s medlemsländer) påstås ha i syfte att rädda liv.

Och sedan december 2020 har den påstådda ”Covid-19-pandemin” använts för att övertyga människor världen över att Covid-19-vaccinet (tillsammans med vaccinpasset) är ”lösningen” för att bromsa spridningen av sjukdomen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-pandemic-does-not-exist/5760903

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-10 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Överflödiga dödsfall pekar på en agenda för avfolkning

Exemplen finns överallt på Internet. Du behöver inte leta särskilt långt. Överallt där massvaccinationer har ägt rum har moralen stigit även där. Och – återigen – detta är inte Covid-dödsfall. Det är främst hjärtinfarkter, stroke, blodproppar, cirkulationssjukdomar och neurologiska problem; samma vaccininducerade åkommor som vi varnades för av de läkare och vetenskapsmän som har berättat sanningen för oss från början. Det visar sig att de hade rätt trots allt.

 

Enkelt uttryckt ökar vaccinerna dödligheten, inte minskar den. De gör saker och ting värre, inte bättre. De vidmakthåller krisen, inte avslutar den. Och det är därför som den röda linjen i diagrammet pekar uppåt. Det är en indikation på att dödstalen kommer att fortsätta att öka så länge vi fortsätter att göra det vi gör nu, att vaccinera miljontals människor med en cytotoxisk patogen som utlöser blodproppar, inflammation och autoimmunitet.

Här är ett annat diagram över Skottland med en kort kommentar från The Daily Skeptic:

 

Har du undrat varför fler människor dog i år av Covid än under hela 2020? Enligt Johns Hopkins dödade Covid 353 000 personer i USA år 2020. Men på bara 10 månader under 2021 har 390 000 människor dött. Hur kan det vara möjligt? När allt kommer omkring:

100 miljoner människor (enligt CDC) har redan överlevt Covid och har nu naturlig immunitet.

Och 190 miljoner människor har blivit dubbelvaccinerade.

Detta är fyra anledningar till att dödsfallen borde minska. Men de minskar inte, de ökar. Varför inte?

 

På grund av vaccinet.

Och varför är de länder som har den högsta dödligheten i Covid-19 också de mest vaccinerade länderna? Det beror på att ”det finns en massiv positiv korrelation mellan vaccinationsprocent och dödsfall”.

Nyligen gick professor Norman Fenton vid Queen Mary London-universitetet igenom regeringens statistik (ONS) för att se om han kunde ”fastställa den övergripande risk-nytta-fördelningen av Covid-19-vaccin” genom att jämföra ”dödligheten av alla orsaker mellan vaccinerade och ovaccinerade i varje ålderskategori”.

 

Han tänkte på saken på ett enkelt sätt:

”Om Covid är så farligt som det påstås – och om vaccinet är så effektivt som det påstås – borde vi vid det här laget ha sett många fler Covid-relaterade dödsfall bland de ovaccinerade än bland de vaccinerade…. (och) Om vaccinet är så säkert som det påstås, borde det ha varit mycket få fler dödsfall av orsaker som inte har med Covid att göra bland de vaccinerade än bland de ovaccinerade (i varje åldersgrupp).

Så antalet dödsfall av alla orsaker borde vara högre bland de ovaccinerade än bland de vaccinerade (i varje åldersgrupp), vilket bekräftar att fördelarna med vaccinering överväger riskerna.” (Diskrepanser och inkonsekvenser i brittiska regeringens dataset äventyrar noggrannheten i jämförelser av dödligheten mellan vaccinerade och ovaccinerade).

 

Enkelt, eller hur? Med andra ord, om vaccinet är så bra så borde det framgå tydligt av uppgifterna. Men det är inte vad Fenton fann.

Det han fann var tvärtom. Han fann att dödligheten av alla orsaker är högre bland vaccinerade personer än bland ovaccinerade.

 

”På akutmottagningen på Sparrow Hospital i Lansing, Michigan, kämpar personalen för att ta hand om patienter som dyker upp mycket sjukare än de någonsin har sett.

Tiffani Dusang, sjuksköterskechef på akutmottagningen, vibrerar praktiskt taget av uppdämd ångest när hon tittar på alla patienter som ligger på en lång rad bårar som är tryckta upp mot de beige väggarna i sjukhusets korridorer.

”Det är svårt att se på”, säger hon med sin varma texanska ton.

Men det finns inget hon kan göra. Akutmottagningens 72 rum är redan fyllda.

Upprepa: ”buksmärtor, andningsproblem, blodproppar, hjärtproblem”. Med andra ord kan överbeläggningen på akutmottagningarna lika lätt kopplas till vaccininducerade skador som till ”försenade behandlingar”.

Lägg märke till hur författaren verkar uppriktigt oroad över de växande akutmottagningarna, men inte en enda gång nämner elefanten i rummet: vaccinet. Var det bara ett misstag från hans sida eller var hans verkliga avsikt att lura sina läsare från början?

”Det finns inget logiskt slutspel … förutom totalitärt tyranni … och massavfolkning … En del kollegor håller med om tyranniet, men drar sig för avfolkningen. (Men) bevisen pekar tydligt på det.”

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/excess-deaths-point-depopulation-agenda/5761182

 

FAKTA & BEVIS

SJUKHUS I BELGIEN RAPPORTERAR NU ATT 100 % AV DERAS COVIDFALL ÄR DUBBELT ”VACCINERADE”.

Publicerat 2021-11-09 FAKTA & BEVIS, se videon och sprid vidare

HOSPITALS IN BELGIUM ARE NOW REPORTING THAT 100% OF THEIR COVID CASES ARE DOUBLE “VACCINATED”

 

https://brandnewtube.com/watch/hospitals-in-belgium-are-now-reporting-that-100-of-their-covid-cases-are-double-vaccinated_GYfEYwJv3bYvkgw.html

 

FAKTA & BEVIS

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador vaccinerna kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

MÅSTE SES VIDEON

Explosive! Dr. Robert Malone: They’re Rushing Into Killing Children

 

 

Dr. Robert Malone joins Kristi Leigh to reveal the level of damage the vaccines are going to cause to our children and what it might take to wake people up to this danger.

Maskinöversättning

Dr Robert Malone är med Kristi Leigh för att avslöja hur stora skador vaccinerna kommer att orsaka våra barn och vad som kan krävas för att väcka folk till liv om denna fara.

https://banthis.tv/watch?id=618dc8042fa19644c8b64393

 

 

FAKTA & BEVIS

MYCKET VIKTIG PRESSKONFERENS MED MASSOR AV FAKTA & BEVIS OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD SOM BL.A. BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE

Som t.ex. Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Alla 21 Regioner (fd landsting), tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stor delar av fria alternativa internet media.

Se presskonferensen och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/?language=en

 

 

 

FAKTA & BEVIS

EXCLUSIVE – 89% of Covid-19 deaths in the past 4 weeks were among the Fully Vaccinated according to the Latest Public Health data

The latest official Public Health data shows that the fully vaccinated accounted for 89% of Covid-19 deaths in the past four weeks, whilst also accounting for 77% of Covid-19 hospitalisations and 65% of alleged Covid-19 cases from October 9th through to November 5th.

Maskinöversättning

EXKLUSIVT – 89 % av dödsfallen i Covid-19 under de senaste fyra veckorna var bland de fullt vaccinerade enligt de senaste folkhälsodata.

De senaste officiella uppgifterna från folkhälsoinstitutet visar att 89 % av dödsfallen i Covid-19 under de senaste fyra veckorna har inträffat bland de fullt vaccinerade, medan 77 % av sjukhusvistelserna och 65 % av de påstådda fallen av Covid-19 har inträffat mellan den 9 oktober och den 5 november.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://theexpose.uk/2021/11/11/89-percent-of-covid-19-deaths-were-among-the-fully-vaccinated-in-the-past-month

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

FAKTA & BEVIS

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

FAKTA & BEVIS

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

 

 

FAKTA & BEVIS

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu