• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 24 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 260

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 24

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 260

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

PDF FILER SOM BIFOGAS TILL DETTA MASSUTSKICK FINNER DU HÄR NEDAN

 

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter 2021 11 23

 

WHO är en institution för korruption

 

WHO Is an Institution of Corruption

 

How the COVID-19 Vaccine Destroys Your Immune System

 

Hur covid-19-vaccinet förstör ditt immunförsvar

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

FAKTA & BEVIS

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

I Afrika är bara 6% ”vaccinerade”, och covid har praktiskt taget försvunnit… forskarna ”förbryllade”?

https://www.naturalnews.com/2021-11-22-africa-6percent-vaccinated-covid-disappeared-scientists-baffled.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 260

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/24/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-24-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-260/

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter delgavs 2021-11-23 särskild skrivelse riktad till varje enskild riksdagsledamot

 

 

Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn 2021-11-23

 

 

Du får del av den skrivelsen, se den bifogade pdf filen Sveriges riksdags alla…..

 

 

Skrivelsen är i laga ordning registrerad av riksdagsförvaltningens registrator med dnr 25-2021/22.

 

Kommer någon av riksdagens parti eller enskilda riksdagsledamöter bjuda in advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer för att säkerställa att riksdagen säkerställer rättssäker opartisk, saklig och objektiv utredning i fråga om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

Den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kollega advokat Vivianne Fischer ser fram emot en inbjudan från Sveriges Riksdag

Dessa numera världskända spetspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva advokater i den internationellt välkända och högt aktade Corona Investigative Committee kommer självklart till Sveriges riksdag för att även bistå nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, precis som man bistod Polen under föregående vecka.

Utifrån vad som är känt sedan tidigare och utifrån FAKTA & BEVIS förmedlade till alla Sveriges riksdagsledamöter är det av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn.

Alltså då ur rättssäkerhetssynpunkt för den rättsstat Sverige utger sig för att vara och att Sveriges riksdag i demokratin ska företräda nationen Sveriges medborgare, invånare och barn.

Därtill utifrån att Sveriges riksdags alla ledamöter har att säkerställa att deras arbetet och uppdrag ska säkerställas under lagarna, särskilt då under svensk grundlag Regeringsformen, uppenbart är att så har inte skett.

Vilket delgivits om i massutskick delgivna sedan tidigare till Sveriges riksdags alla ledamöter.

Det är därmed att konstatera av Sveriges riksdag kan tillföras opartisk, saklig och objektiv samlad spetspecialist sakkunskap som gynnar nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn genom

-       att säkerställa

-       att den internationellt väl kända spetsspecialist sakkunskap som advokat dr Reiner Fuellmich och hans team bevisligen är i besittning av, kunskap som uppenbart inte någon i Sveriges riksdag har tagit till sig ännu, kommer nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn till del.

Du läser mer om Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

 

Noteras särskilt;

Korruptionen inom SVERIGES RIKSDAG, där uppenbart alla riksdagsledamöter beskyddar den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin och skolmedicinens globala och nationella KRIMINELLA yrkes DÖDAR VERKSAMHET och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” ingår inte i riksdagsledamöternas uppdrag för deras uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn,

Uppdraget Sveriges riksdags alla ledamöter har för deras uppdragsgivare är och ska vara under lagarna och därtill utföras och säkerställas fullständigt opartiskt, sakligt och objektivt.

Att SS (staten Sverige) ingår avtal med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och beskyddar skolmedicinens yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet, globalt och nationellt, ingår uppenbart inte i Sveriges riksdags uppdrag för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN

En planerad pandemi, plandemi, som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, eftersom ”vaccinerna” inte STOPPATS av knapptryckarna i Sveriges riksdag.

Alltså Sveriges riksdag är lika korrupta som WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot.

Publicerat 2021-11-24 Måste läsas artikel, se videon, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

The WHO Is an Institution of Corruption

Maskinöversättning

 

  • Grundläggande korruption vid Världshälsoorganisationen (WHO) bidrog till att tillverka en ”testpandemi”

 

  • Dr. Wolfgang Wodarg, tidigare hälsochef vid Europarådet, förklarar att en pandemi förr var förknippad med utbredd svår sjukdom och död, men genom att ändra definitionen, ta bort kriterierna för svårighetsgrad och hög dödlighet, kan WHO nu skapa en pandemi när den vill

 

  • COVID-19 är en ”test”-pandemi, inte en viruspandemi, eftersom PCR-tester kan ge ett positivt resultat när det upptäcker fragment av coronavirus som har funnits i 20 år, ett virusfragment som är för litet för att göra dig sjuk eller ett fragment av covid-19 som var där för veckor sedan

 

  • Masskampanjen för covid-19-skott är full av intressekonflikter på en grundläggande nivå, och dessa konflikter sätter människors liv på spel genom att sätta vaccinproduktion före sjukdomsförebyggande

 

  • Som Wodarg noterade, om du vill tjäna pengar på att producera vacciner, behöver du nya marknader för att använda dem och nya sjukdomar så att du kan sälja ditt vaccin

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/24/who-institution-of-corruption.aspx?

Du kan också läsa artikeln i de bifogade pdf filerna WHO…..( 2 st., en maskinöversatt till svenska och en på engelska)

 

 

FAKTA & BEVIS

Om ”vaccinerna”

MER ÄN 800 GÅNGER DÖDLIGARE ÄN DET DÖDLIGASTE VACCINET I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Publicerat 2021-11-17 där dr Mercola intervjuar Steve Kirsch, citat

THE DEADLIEST SHOTS IN MEDICAL HISTORY- INTERVIEW WITH STEVE KIRSCH

 

 

Maskinöversättning

I den här intervjun går Steve Kirsch, verkställande direktör för COVID-19 Early Treatment Fund, igenom några av de COVID jab-data som han har presenterat för den amerikanska läkemedelsmyndigheten och Centers for Disease Control and Prevention under olika möten.

 

- Uppgifterna tyder på att 1 av 317 pojkar i åldern 16-17 år kommer att få hjärtmuskelinflammation av COVID-sprutan, och efter en tredje boostersprutan kan siffran vara ännu högre.

 

- VAERS-rapporteringen är sannolikt 41 gånger för låg. Eftersom över 8 000 inhemska dödsfall har rapporterats till VAERS, och 98 % av dessa dödsfall är ”överdödliga”, tyder detta på att så många som 300 000 amerikaner kan ha dött av COVID-sprutor hittills.

 

- Beräkningar baserade på statliga uppgifter från 35 % av världens befolkning tyder på att vi i genomsnitt dödar ungefär 411 personer per miljon doser. Moderna och Pfizer har båda två doser, vilket ökar antalet dödsfall till 822 per miljon fullt vaccinerade. Och det är bara den kortsiktiga dödligheten. Vi har fortfarande ingen uppfattning om hur dessa sprutor kan påverka dödlighet och sjuklighet på längre sikt.

 

- En italiensk undersökning visade att om COVID:s dödlighetsdefinition ändras så att den endast omfattar de fall där det inte finns någon befintlig komorbiditet, uppgår dödligheten till följd av COVID till endast 2,9 % av det totala antalet rapporterade fall. Detta tyder på att om dödsfall orsakade av COVID omdefinierades till att vara dödsfall ”till följd av” COVID snarare än ”med” COVID, skulle antalet dödsfall kunna vara betydligt mindre än 760 000 och kan vara mindre än antalet dödsfall orsakade av vaccinerna.

 

- Det dödligaste vaccinet som någonsin har tillverkats är vaccinet mot smittkoppor, som dödade 1 av 1 miljon vaccinerade personer. COVID-sprutan dödar 822 personer per miljon fullvaccinerade, vilket gör den mer än 800 gånger dödligare än det dödligaste vaccinet i mänsklighetens historia.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/o0CJqnVmM91g/

 

 

Hur COVID-19- ”vaccinerna” förstör ditt immunförsvar

2021-11-23 MYCKET VIKTIG ARTIKEL.

How the COVID-19 Vaccine Destroys Your Immune System

Läs mer i de bifogade pdf filerna, maskinöversättning till svenska Hur covid 19……, och originalspråket How the COVID 19……

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/11/23/coronavirus-antibody-dependent-enhancement.aspx?

 

 

Bästa läsare av massutskicket. Lyssna och se återigen på dessa videos och framförallt sprid vidare i alla dina nätverk

SVERIGE GRANSKAS

Reiner Fuellmich intervjuas av Ulf Bittner om injektionerna /”vaccinerna” som är ett stort medicinskt experiment som skadar och dödar mänskligheten 2021 11 20

I intervjun presenteras bland annat följande fakta;

”Vaccinerna”/injektionerna är ett stort medicinskt experiment. Injektionerna är inte vacciner, de är ett enormt hot mot mänskligheten och en del av ett enormt globalt och nationellt brott mot mänskligheten. ”Vaccinerna” är injektioner som skadar och dödar mänskligheten. De ”vaccinerade” är superspridare av sjukdomar/Covid-19. Pcr-testerna är ett enormt bedrägeri. Fauci är en mördare.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

VÄRLDSNYHET/FAKTA

VÄRLDS NYHET, det hände förra veckan i Polen, advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer var inbjudna till Polska parlamentet, se videon och sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Polens representanthus utredningskommitté: Invigning med Dr. Reiner Fullmich

Vi kommer att samla in och registrera dokumentation och enskilda rättsakter kommer att förberedas för att formulera åtal och åtala specifika personer som är direkt eller indirekt ansvariga för de begångna brotten. Vi kommer också att registrera professionell arkivdokumentation och på grundval av den kommer vi att publicera historiska tidskrifter under samlingsnamnet ”Journals Nuremberg 2.0″.

Vad var anledningen till att projektet startade?
Som en konsekvens av besluten från den polska regeringen, och i synnerhet av hälsoministeriet och dess underordnade myndigheter, orsakades många mänskliga orättvisor och klagomål och offren var i första hand polacker – medborgare i Republiken Polen.

Läs mer, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vpk0dz-poland-house-of-representatives-investigation-committee-inauguration-with-d.html

 

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE VIDEON DU SER/SETT!

Publicerat 2021-11-21 MÅSTE SES INTERVJUN MED DR JUDY MIKOVITS & MIKKI WILLIS, nu med svensk text, tack vare Leif Erlingsson (mycket bra jobbat Leif), ca 25 minuter, se den och sprid vidare i alla dina nätverk (hänvisa alltid till källan), citerar lösryckta delar ur texten, citat

3 BOMBER Dr. Judy Mikovits Mikki Willis – [SVENSK TEXT]

I en sällsynt dubbel intervju, Dr Judy Mikovits och Mikki Willis, producent av Plandemic Series och författare till Plandemic Series https://plandemicseries.com/ på Health and Freedom Conference.

Vi diskuterar vem som är ansvarig, vem som är gripen och varför uppgifterna kommer att ta ner alla.

https://rumble.com/vple5n–steel-truth-nov-13-2021-exclusive-3-bombs-dr.-judy-mikovits-mikki-willis-s.html

 

FAKTA OCH BEVIS

SS (Staten Sverige) är uppenbart involverade i det största BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia

2021-11-22 FAKTA; MEDICINSKA EXPERIMENTET DE DÖDLIGA ”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

Ovanstående är erkända sakförhållanden och notoriska fakta, det har inte kunnat motbevisats av någon i Sveriges Regering eller av deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Ovanstående är erkända sakförhållanden och notoriska fakta, det har inte kunnat motbevisats av Sveriges riksdags folkvalda ledamöter, alla riksdagens ledamöter har haft möjlighet till det, alla ledamöterna är delgivna massutskicken över tid.

Alltså alla SVERIGES RIKSDAGS ledamöter / knapptryckare har fått möjligheten att bevisa

-       att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna när Staten Sverige (SS) investerat i det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” som uppenbart GLOBALT och NATIONELLT systematiskt och generellt i KRIMINELL skolmedicinsk yrkes verksamhet inom skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten med bl.a. de sk ”vaccinerna”.

 

 

Det finns inga bevis alls från någon i Sveriges riksdag att lagstöd existerar för

-       att BESKYDDA denna generella och systematiska KRIMINELLA yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen globalt eller nationellt inom Sverige.

 

Det finns heller inga bevis alls från någon av arbetsgivarna i de 21 Regionerna (fd landsting), politikerna i Sveriges 21 Regioner äger arbetsgivare ansvaret, alla 21 Regionerna i Sverige ingår i arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – alla dessa dvs SKR och de 21 självstyrande Regionerna får del av massutskicken – om

-       att dessa äger lagligt stöd för

-       att bedriva kriminell yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet med MEDICINSKA EXPERIMENT tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin

 

Att ”VACCINERNA” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, globalt och nationellt inom Sverige är ”som hugget i sten”!

Alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som inte motbevisats av Sveriges regering och deras medlöpare, Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner eller av arbetsgivarna i de 21 självstyrande Regionerna, som äger arbetsgivare ansvaret över de anställda leg, läkarna och leg, sjuksköterskorna som injicerar de skadande och dödande ”vaccinerna” i nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Det är heller inte motbevisat, alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum

-       att SS (Staten Sverige) planerat och grovt uppsåtligt och bedrägligt marknadsfört de skadande och dödande ”vaccinerna”, det MEDICINSKA EXPERIMENTET, som vanliga vaccin, vilket dessa inte är, och bevis finns för det.

 

Alltså påvisat, är

-       att dessa MEDCINSKA EXPERIMENT/”vaccinerna” är

-       att likställa med medicinska experiment utan informerat samtycke, som fördömdes i Nürnberg konventionen, och ingår i Helsingfors deklarationen, som fördömde vad nazisterna säkerställde under 2:a världskriget mot mänskligheten

 

Alltså att ”vaccinerna”/MEDICINSKA EXPERIMENTET är uppenbart BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är som hugget i sten, och det har inte motbevisats av Sveriges regering och deras medlöpare, trots att dessa har haft möjligheten till det, bevisligen är det så.

 

Om Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. SS (Staten Sverige) har annan uppfattning (Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla självstyrande 21 Regioner) äger dessa bevisbördan

 

-       att bevisa det motsatta, men har bevisligen inte kunnat prestera och leverera sådana bevis, trots

 

-       att alla dessa har haft den möjligheten så finns inga sådana bevis delgivna offentligt till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

 

Du kan också maila Aftonbladets Robert Aschberg, maila honom hela massutskicket, för Aftonbladet och Robert Aschberg har att granska Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, det är uppenbart, eller hur?

 

Bildkälla

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/xPKPJ8/hyckleriet-nadde-fantastiska-hojder

e-post [email protected]

 

Robert Aschberg fick mail 2021-11-23, du får del av det, citat

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 23 november 2021 10:52
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Robban är tiden inne för att du som journalist sätter dig in i fakta?
Prioritet: Hög

Aftonbladet

Robert Aschberg

2021-11-23

Robban är tiden inne för att du som journalist sätter dig in i fakta?

Med anledning av vad Aftonbladet publicerat Robban

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G36jzx/ulf-kilman-corona-ar-ett-javla-skriveri-bara

 

Om ”vaccinerna” är i fokus Robban, resten i artikeln är inte alls av intresse i grunden till denna kommunicering

Robban det kan vara läge, om du ska vara opartisk och saklig, att kontakta den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kollega advokat Vivianne Fischer i den opartiska, sakliga och objektiva Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

 

Robban du kan börja med att se/lyssna vad som delgavs av advokat dr Reiner Fuellmich i intervjun undertecknad gjorde med honom i lördags

 

SVERIGE GRANSKAS

Reiner Fuellmich intervjuas av Ulf Bittner om injektionerna /”vaccinerna” som är ett stort medicinskt experiment som skadar och dödar mänskligheten 2021 11 20

I intervjun presenteras bland annat följande fakta;

”Vaccinerna”/injektionerna är ett stort medicinskt experiment. Injektionerna är inte vacciner, de är ett enormt hot mot mänskligheten och en del av ett enormt globalt och nationellt brott mot mänskligheten. ”Vaccinerna” är injektioner som skadar och dödar mänskligheten. De ”vaccinerade” är superspridare av sjukdomar/Covid-19. Pcr-testerna är ett enormt bedrägeri. Fauci är en mördare.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

Här om vad som hände i inledningen av förra veckan

VÄRLDSNYHET/FAKTA

VÄRLDS NYHET, det hände förra veckan i Polen, advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer var inbjudna till Polska parlamentet, se videon och sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Polens representanthus utredningskommitté: Invigning med Dr. Reiner Fullmich

Vi kommer att samla in och registrera dokumentation och enskilda rättsakter kommer att förberedas för att formulera åtal och åtala specifika personer som är direkt eller indirekt ansvariga för de begångna brotten. Vi kommer också att registrera professionell arkivdokumentation och på grundval av den kommer vi att publicera historiska tidskrifter under samlingsnamnet ”Journals Nuremberg 2.0″.

Vad var anledningen till att projektet startade?
Som en konsekvens av besluten från den polska regeringen, och i synnerhet av hälsoministeriet och dess underordnade myndigheter, orsakades många mänskliga orättvisor och klagomål och offren var i första hand polacker – medborgare i Republiken Polen.

Läs mer, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vpk0dz-poland-house-of-representatives-investigation-committee-inauguration-with-d.html

 

Bistår dig gärna Robban med att hjälpa dig i att få kontakt med dessa, hör av dig så fixar vi det per omgående

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post voulf561[email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

 

FAKTA & BEVIS

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

I Afrika är bara 6% ”vaccinerade”, och covid har praktiskt taget försvunnit… forskarna ”förbryllade”?

https://www.naturalnews.com/2021-11-22-africa-6percent-vaccinated-covid-disappeared-scientists-baffled.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 260

 

 

Frågan är om SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ska rannsakas inför domstol och där dömas till lagens strängaste straff utifrån delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och Folkmord, finns det någon annan viktigare fråga än denna?

 

DU förstår frågan ännu bättre efter att läst hela dagens massutskick, om du inte förstår då är DU förmodligen inte läskunnig, eller hur?

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att ”VACCINERNA” ÄR FARLIGARE ÄN COVID-19

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

 

 

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

Noteras särskilt; 2021-11-21 har ingen av Sveriges riksdagsledamöter motbevisat notoriska fakta och erkända sakförhållanden dessa delgivits.

Dessa knapptryckare i Sveriges riksdag beskyddar därmed BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet. Som bevisligen inte finns något lagstöd för alls i svensk lagstiftning.

 

 

FAKTA & BEVIS

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-24

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

Massor av viktigt framkommer i Corona Kommittén under ledning av advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer fredagen 19 november 2021. Se den bit för bit eller allt på en gång. 

Ämnesutdrag: ▫️Kommitténs syfte ▫️ Psykogram över makthavarna ▫️Agenda 21 och hur en global omvandling äger rum under täckmantel av miljöskydd, hållbarhet och globalisering. ▫️En titt på Indien ▫️Europaparlamentariker mot det gröna passet ▫️Den farliga osäkerheten med mRNA-genbehandlingar ▫️Vaccinskador från J&J – inget botemedel i sikte ännu ▫️Arbetsavtal för arbetsgivare som driver på vaccinering

Mycket allmänbildande som du inte kommer att få del av via Sveriges Regering/ SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/ invånare och barn, sprid vidare i alla dina nätverk, om sanningen och verkligheten, som DU definitivt inte får av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia, citat

Session 79: Technocracy Gone Wild

https://www.youtube.com/watch?v=ojrDjZYgK5o&t=4s

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

 

 

OM SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”, EN SKADAR & DÖDAR TSUNAMI MOT MÄNSKLIGHETEN

SOM UPPENBART BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, SOM UPPENBART BESKYDDAR DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH DERAS ENORMA EKONOMISKA INTRESSEN FÖRE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES/INVÅNARE OCH BARNS LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET!

 

ALLTSÅ EFTERSOM ”VACCINERNA” INTE STOPPATS, TROTS ATT FAKTA & BEVIS STYRKER ATT ”VACCINERNA” SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

 

The Highwire, den senaste, se den, du förstår varför när du sett den, drygt 2 timmar, men massor av allmänbildande, som DU definitivt inte får av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internet media, så det är upp till dig att ta eget ansvar, maskinöversättning, citat

EPISODE 242: INTERVJUN MED VANDEN BOSSCHE

FDA kommer att avslöja Pfizer-data…på 56 år?!; Bidens mandat är uppskjutet; CDC misslyckas med naturlig immunitet; Vaccinexpertens direkta varning för masscovidvaccinering

Gäster: Aaron Siri, Esq., Geert Vanden Bossche, PhD, DVM

https://thehighwire.com/watch/

 

2021-11-17

Sedan september behandlas japaner med ivermektin i stället för boosterdos och smittofallen sjunker dramatiskt

Japan har en tradition av mer ifrågasättande avseende vacciner än andra västerländska länder. De ger till exempel väldigt få vaccin till barn före ett års ålder, och påbörjade massvaccinering mot covid-19 två månader senare än andra västländer.

Den 13 augusti höll läkaren Haruo Ozaki, ordförande för the Tokyo Metropolitan Medical Association, en presskonferens om att ivermektin omedelbart måste börja förskrivas till japaner under informerat samtycke. Han berättade om hur framgångsrikt Indien behandlat covidinfektinen sedan 28 april med malariamedicinen hydroxiklorokin och parasitläkemedlet ivermektin. Han lyfte även fram andra länder som lyckat lika väl: Argentina, Mexico och delar av Bangladesh.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://checkfact.org/sedan-september-behandlas-japaner-med-ivermektin-i-stallet-for-boosterdos-och-smittofallen-sjunker-dramatiskt/

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu