• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 25 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 261

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 25

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 261

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Vaccinerna ska STOPPAS OMEDELBART, BEVISEN ÄR FULLSTÄNDIGA

Publicerat 2021-11-22 ca 4 minuter som BEVISAR att ”vaccinerna” det MEDICINSKA EXPERIMENTET ska STOPPAS OMEDELBART!

Till sist! Medicinskt bevis för Covid ”vaccinerna” är ”mord”

https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 261

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

 

 

Det kom ett mail, med denna video och följande text, som Du får del av, citat

Politikerna, Regeringen, Myndighetspersonal är under mind control

Problemet med Covidiotin är att många politiker och regeringsmedlemmar, anställda på myndigheter osv är under stark mind control.

 

Även familjemedlemmar, skolpersonal, kommunal personal osv. De är alla under mind control av media.

 

De är alla medberoende i en typ av förhållande där de utnyttjas på samma sätt som i familjeförhållanden där de pågår psykologisk misshandel eller våld.

 

Kognitiv dissonans uppstår där de inblandade inte själva förstår att de ingår i ett självdestruktivt förhållande till den organisation / förhållande de tillhör.

Slut citat

Se videon så förstår DU texten här ovan citerad

Reiner Fuellmich Interview w/ Meredith Miller On Recovering From The Trauma

https://rumble.com/vpiyu1-reiner-fuellmich-interviews-meredith-miller-on-recovering-from-the-trauma.html

Måste ses, sprid vidare i alla dina nätverk, EU-parlamentariker som delgett sanningen och verkligheten om ”vaccin” vansinnet blir MOBBADE och utelåsta i deras demokratiska uppdrag för EU-medborgarna, se själv, svenska text,  ca 13 minuter, citat

Politiker utlåsta från EU-parlamentet.

https://www.facebook.com/tobias.wallentin.3/videos/606285090711528?utm_campaign=cmp_2840510&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

 

ALLA BEVIS FINNS FÖR ATT SVERIGES RIKSDAG SKA STOPPA ”VACCINERNA!

Sveriges riksdags alla ledamöter, knapptryckare kompaniet, har redan alla bevisen för att STOPPA ”VACCINERNA”, men har inte säkerställt vad som anbefalles dem alla i deras uppdrag — nämligen att vara fullständigt opartiska, sakliga och objektiva som svensk grundlag Regeringsformen förpliktar dessa riksdagsledamöter i deras uppdrag — från deras uppdragsgivarna nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Det bevisar att Sveriges riksdagsledamöter uppenbart är fullständigt korrupta och att dessa knapptryckare i Sveriges riksdag värnar om och beskyddar den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins och skolmedicinens globala och nationella yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet, som inte finns något lagstöd för alls i svensk lagstiftning, med bl.a. de sk ”vaccinerna”.

”Vaccinerna” som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt inom skolmedicinens yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Sveriges riksdags alla ledamöter har haft möjligheten att bevisa det motsatta, men tystnad råder, tystnads och förtryckare kulturen råder, trots att alla dessa Sveriges riksdagsledamöter är fullt ut informerade och upplysta om

-       att SS (Staten Sverige) uppenbart planerat grovt uppsåtligt och i ett MEGA BEDRÄGERI marknadsförts de DÖDLIGA ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen inte är, gentemot nationen Sveriges medborgare.

 

Det har bevisligen undanhållits av SS att de ”vaccinerade” är försöksråttorna i ett pågående globalt och nationellt MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår minst till år 2023.

SS har därmed säkerställt att bevis finns för

-       att SS undanhåller och går emot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen och svensk grundlag Regeringsformen och underliggande lagar och förordningar.

Och dessutom är det också uppenbart så

-       att Sveriges riksdags alla ledamöter är delaktiga i det värsta bedrägeriet i världshistorien och därtill delaktiga i och medansvariga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD.

 

Dessa alla ledamöter i Sveriges riksdag har delgivits om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD och ingen av dessa ledamöter i Sveriges riksdag har bestridit detta i laga ordning, trots

-       att alla riksdagsledamöter har det ansvaret och haft den möjligheten.

 

Således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum är

-       att dessa alla Sveriges riksdagsledamöter genom deras tysta medgivande inser och erkänner deras delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD.

 

Frågan är om SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ska rannsakas inför domstol och där dömas till lagens strängaste straff utifrån delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och Folkmord, finns det någon annan viktigare fråga än denna?

 

 

DU förstår frågan ännu bättre efter att läst hela dagens massutskick, om du inte förstår då är DU förmodligen inte läskunnig, eller hur?

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att ”VACCINERNA” ÄR FARLIGARE ÄN COVID-19

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

VARFÖR GRANSKAR INTE DE OVANSTÅNDE MEDIA SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER?

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

 

 

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

 

Noteras särskilt; 2021-11-21 har ingen av Sveriges riksdagsledamöter motbevisat notoriska fakta och erkända sakförhållanden dessa delgivits.

Dessa knapptryckare i Sveriges riksdag beskyddar därmed BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet. Som bevisligen inte finns något lagstöd för alls i svensk lagstiftning.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-25

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

Ytterligare FAKTA & BEVIS delgives denna dag Sveriges riksdags alla ledamöter i denna delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD

 

Se dessa videos, du förstår varför efter att sett dem.

Publicerat 2021-11-24 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Pfizer Emails Confirm Graphene: Intentional Cover-up By Chief Scientist Revealed

 

https://rumble.com/vpr104-pfizer-emails-confirm-graphene-intentional-cover-up-by-chief-scientist-reve.html

 

Till sist! Medicinskt bevis för Covid ”vaccinerna” är ”mord”

Publicerat 2021-11-22 MÅSTE SES, SPRID VIDARE, ca 4 minuter video

Finally! Medical Proof the Covid Jab is ”Murder”

 

Please watch and share this vital video. Thanks to the jab lovers for the thumbs down.
The journal quoted is ”Circulation” Nov 8 2021 vol 144 issue suppl_1
The title of the article is ”Abstract 10712 Mrna Covid Vaccine Dramatically Increases Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning’


Please note this video has been suppressed (not by BNT) and the comments have been hacked. The source article is easy to find. But please make sure you find the right one.
https://www.vernoncoleman.org
https://www.thelightpaper.co.uk

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html

 

Måste ses video för att förstå agendan bakom ”vaccinerna”, mycket viktig videointervju med Robert F Kennedy Jr om hans bok, citat

The REAL Anthony Fauci with Robert F. Kennedy, Jr.

https://odysee.com/@corbettreport:0/rfkjr-fauci720p:e

Läs också denna artikel, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-11-24 citat

‘Dr. Fauci, Mr. Hyde’: RFK, Jr. delar information om ny bok om ‘The Corbett Report’

I ett nytt avsnitt av ”The Corbett Report” intervjuade journalisten och forskaren James Corbett Robert F. Kennedy, Jr. om hans senaste bok, ”The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health” .”

På frågan varför han skrev boken sa Kennedy:

”Under de senaste 20 månaderna [har det skett] en statskupp mot den liberala demokratin, och en av nyckelaktörerna i denna medicinska kartell eller medicinska teknokrati är Dr. Anthony Fauci.

”Det finns en hel koalition av olycksbådande krafter [inklusive] läkemedelsföretag, underrättelsetjänster, medicinska byråkrati, titanerna för sociala medier, mainstreammedia och militären, som alla är insvepta i denna utplåning av konstitutionella rättigheter och användningen av en hälsokris för att införa totalitära kontroller.”

Kennedy citerade också den dramatiska ökningen av kroniska sjukdomar sedan Fauci tillträdde, och påpekade att Fauci har misslyckats med att skydda allmänheten från miljöhot.

Andra ämnen som behandlas av Kennedy och Corbett inkluderar hur Fauci ”låsts in i” att utföra kontroversiell forskning för att förbättra sin funktion för militären, hur en stor del av Faucis lön kommer från Pentagon och involveringen av Central Intelligence Agency i pandemiplanering och politik.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/james-corbett-robert-f-kennedy-jr-the-real-anthony-fauci/?

 

 

 

Skrivelsen till SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER av 2021-11-23 återges här nedan i fulltext, citat

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

 

Sveriges riksdag

Alla riksdagsledamöter får denna skrivelse/kommunicering i deras e-post brevlåda denna dag 2021-11-23

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator [email protected] , begär dagboksblad/diarieblad/dnr som bevis på att registrator i laga ordning registrerat denna skrivelse till Sveriges riksdags alla ledamöter

Kopia för kännedom och åtgärd

Sveriges regering

Minister Lena Hallengren

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator Socialdepartementet   [email protected] , begär dagboksblad/diarieblad/dnr som bevis på att Socialdepartementet i laga ordning registrerat denna skrivelse och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av skrivelsen.

 

2021-11-23

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

MEDICINSKT EXPERIMENT SOM ÄR I STRID MOT NURNBERG KONVENTIONEN, HELSINGFORS DEKLARATIONEN OCH SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Det är allmänt känt och därtill väl känt av Sveriges riksdags alla ledamöter, då genom massutskick från undertecknad, att ett MEDICINSKT EXPERIMENT är pågåendes sedan längre tid inom Sverige på nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Detta medicinska experiment har marknadsförts som vanligt vaccin, vilket det bevisligen inte är, vilket delgivits otaliga gånger om i dessa massutskick som Sveriges riksdags alla ledamöter erhållit över tid, därtill har de samma massutskicken delgivits Socialdepartementet och därmed således också ytterst ansvarige i Sveriges regering nämligen minister Lena Hallengren.

Utifrån vad är delgivit Sveriges riksdags alla ledamöter, om dessa opartiskt, sakligt och objektivt representerat deras uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som svensk grundlag Regeringsformen förpliktigar dessa, så skulle dessa sk ”vaccinerna”/ det medicinska experimentet varit stoppat för länge sedan, men så har att inte skett!

Att Staten Sverige (SS) därmed grovt uppsåtligt, bedrägligt och planerat deltager i en global och nationell skadar och dödar verksamhet med dessa sk ”vacciner” är uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

 

Sveriges riksdags alla ledamöter har delgivits ansvaret

-       att bevisa det motsatta men ingen i Sveriges riksdag har bevisligen kunnat prestera och leverera bevis för

-       att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Sveriges regering har delgivits detsamma ansvaret men ingen har där heller presterat och levererat några bevis för

-       att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Därav erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att de sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

Ett medicinskt experiment, som är i strid mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen och svensk grundlag Regeringsformen.

Ett medicinskt experiment som marknadsförts gentemot nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn som vanliga vaccin, är uppenbart det värsta BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i SS(Staten Sveriges) historia.

De som planerat och uppsåtligt bedrägligt lurats via propaganda att ta dessa sk ”vaccinerna” är alla helt ovetandes om att de ”vaccinerande” är försöksråttorna i detta medicinska experiment, och ni i Sveriges riksdag och därtill Sveriges regering är fullt ut informerade och upplysta om detta i massutskicken över tid, fullt bevisbart.

Att skattemedel inte använts på ett effektivt sätt för era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är fullt bevisbart.

Att beskydda sådan verksamhet är KRIMINELLT!

Att alls bedriva affärer med kriminella är kriminellt.

Att den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin i samverkan med skolmedicinen bedriver kriminell yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”, dels globalt och dels nationellt inom nationen Sverige, är påvisat i massutskicken över tid, och ingen av er har STOPPAT DESSA ”VACCINERNA”!

 

Det får effekten att Sveriges riksdag och Sveriges regering beskyddar global och nationell KRIMINELL skolmedicinsk yrkes skadar och KRIMNELL yrkes dödar verksamhet.

Vilket lagstöd har Sveriges riksdags alla ledamöter för sådan KRIMINELL BESKYDDAR skadar och dödar yrkesverksamhet, det svaret är Sveriges riksdags alla enskilda ledamöter envar skyldiga nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Emotser mycket skyndsamt via e-post; svar från varje enskild riksdagsledamot till undertecknads e-postadress [email protected] vilket lagstöd som åberopas av den enskilde riksdagsledamoten för denna kriminella beskyddarverksamhet som uppenbart bevisligen den enskilde riksdagsledamoten anser ingår i dennes uppdrag utifrån svensk grundlag Regeringsformen och därunder gällande lagar med mera.

 

Noteras särskilt att det förpliktigas den enskilde riksdagsledamoten att vara opartisk, saklig och objektiv i dennes uppdrag.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu