• Arkiv

Archive for januari 3rd, 2022


Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 03 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 284

    DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 03           Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 03 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 284   […]

Inspelat samtal med regionfullmäktiges ordf Jan-Olov Häggström Region Västernorrland 2022 01 03

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu