• Arkiv

Archive for januari 23rd, 2022


SVERIGES MYNDIGHETER OCH VÅRDEN PLANERADE MORD PÅ COVID-19 SMITTADE ÄLDRE ISTÄLLET FÖR SYRGASBEHANDLING

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 23 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 300

    Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 23 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 300       NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna […]

Åklagaranmälan mot LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld DIARIEUTSKRIFT AM-9377-22

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu