• Arkiv

Archive for januari 2nd, 2022


Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 02 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 283

    DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 02     Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 02 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 283       NOTE! […]

Åklagaranmälan till Stockholm Citys åklagarkammare om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER 2021 12 31

        NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges […]

Åklagaranmälan till Västerorts åklagarkammare 2021 12 27 synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

        NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 29 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 282

    DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 29           Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2021 12 29 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 282   […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu