• Arkiv

Archive for januari 18th, 2022


IVO: Varför existerar inte generell och systematisk RÄTTSSÄKERHET INOM TILLSYNSMYNDIGHETEN IVO?

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld 2022 01 18

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 18 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 295

    DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 18     Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 18 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 295       NOTE! […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu