• Arkiv

Archive for januari 20th, 2022


Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 20 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 297

      DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 20     Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 20 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 297       […]

Hälso- och sjukvårdspersonal kräver brådskande utredning av dödsfall hos unga män

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Förvaltningsrätten i Uppsala erhåller komplettering i mål mot LÄKEMEDELSVERKET OM LÄKEMEDELS FÖRFALSKNING 2022 01 20

Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21   NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta […]

LÄKEMEDELSVERKET delgives skrivelse av datum 2022 01 20 från ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

    NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia   […]

Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld KOMPLETTERING av datum 2022 01 20

        NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!         OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!       Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu