• Arkiv

PETRA LUNDH; RIKSÅKLAGARE & YTTERST ANSVARIGE PETRA LUNDH GRUNDLAGSBROTT presterat/effektuerat och beskyddat av ytterst ansvarige………. 2022 07 14

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

GRUNDLAGSBROTT med mera presterat/effektuerat och beskyddat av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige

 

”ER REGERING FÖRSÖKER DÖDA DIG”,  backas upp med ett berg av bevis.

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

SEKRETSS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

För att säkerställa yttrandefriheten, som Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, i Stockholm, tidigare i hemligt beslut att kontrollera och säkerställa att yttrande friheten endast gäller emot huvudkontoret i Stockholm, som redovisats i massutskicken tidigare, så har detta massutskick också säkerställts från epost adress som Åklagarmyndigheten i Sverige inte kontrollerar och därmed inte kan förhindra nå alla åklagare i Sverige, dvs. styra om till endast huvudkontorets epost adress, och alltså YTTRANDEFRIHETS GRUNDLAGS BROTT, registraturen där, nämligen [email protected]

Följande epost mottagare har fått massutskicket i separat epost denna dag;

från: [email protected]

till; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Ämne RIKSÅKLAGARE & YTTERST ANSVARIGE PETRA LUNDH GRUNDLAGSBROTT presterat/effektuerat och beskyddat av ytterst ansvarige……….

 

 

OM DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN I ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Citerar lösryckta delar, du läser mer i dagens massutskick om det som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, som bevisligen därmed är det största planerade uppsåtliga BEDRÄGERIET i svensk historia utifrånenorma ekonomiska incitament, en planerad agenda av globalisterna, den kriminella MAFFIAN, dvs den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin, skolmedicinen och MAFFIAN inom WHO, som du läser mera om i dagens massutskick. Citat

de s.k. Covid 19 ”vaccinerna”, som inte är några vaccin i traditionell mening

(dvs en avdödad eller försvagad mikroorganism med immunförsvarsstimulerande proteiner som injiceras i individen för att åstadkomma ett immunsvar som ska kunna skydda mot framtida infektioner).

Det rör sig i själva verket om ett gen-modificerande läkemedel som blivit kallat vaccin för att kunna kringgå de mera strikta säkerhetsbestämmelserna för genmodifierande läkemedel jämfört med vaccin.

Dessa läkemedel är inte testade rörande vare sig långtidsbiverkningar eller effekt på gravida, respektive framtida fruktsamhet, men det har framkommit en i det närmaste lavinartad ökning av ”vaccin” relaterade dödsfall i både Europa och USA, där man t.ex. enligt det Amerikanska s.k. VAERS registret registerat > 15 000 dödsfall, vilket är mycket mer an alla andra vaccin tillsammans under VAERS 30-åriga historia.

 

Till detta kommer att det är ett etablerat faktum att endast 1-10 % av samtliga vaccinbiverkningar brukar rapporteras till VAERS, vilket innebär att dödssiffran snarare handlar om 100 000 tals personer, enbart i USA.

Det finns också massor med rapporter om hur läkare som försökt rapportera in vaccinbiverkningar råkat ut för repressalier och blivit t.ex hotade att förlora sina jobb.

DU LÄSER MERA I DAGENS MASSUTSKICK

 

 

DNA:t kommer att kunna kontrollera din kropp och själ! Covid-”vaccinet” är ett mRNA-vaccin, vilket är en helt ny typ som aldrig tidigare har godkänts, licensierats och distribuerats i stor omfattning. Det förändrar din kropps DNA och replikerar och kontrollerar din kropp.

Du läser mera och sprider vidare i alla dina nätverk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/07/dnat-kommer-att-kunna-kontrollera-din-kropp-och-sjal-covid-vaccinet-ar-ett-mrna-vaccin-vilket-ar-en-helt-ny-typ-som-aldrig-tidigare-har-godkants-licensierats-och-distribuerats-i/

 

 

 

 

Noteras särskilt

Att Åklagarmyndigheten i Sverige och ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och åklagarna i Sverige är mycket väl informerade och upplysta bl.a. via dessa massutskick, men underlåter att inleda förundersökningar, alltså BESKYDDAR det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk historia, för

 

 • att bl.a. BESKYDDA Sveriges alla politiska partier i Sveriges riksdag, dvs. alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, som också får massutskicken.

 

Alltså Sveriges riksdags ledamöter och därmed Sveriges riksdag alla politiska partier BESKYDDAR detta enorma KRIMINELLA BEDRÄGERI, du läser mera i dagens massutskick, och dessa beskyddas av Åklagarmyndigheten i Sverige, som därmed ingår i en globalistisk och nationell agenda, med de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Har Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och Sveriges riksdags alla politiska partier och Åklagarmyndigheten i Sverige annan uppfattning vänligen men bestämt vänd er med BEVISEN till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team, kontakt uppgifterna finner ni som vanligt i dagens massutskick.

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 365

VÄNLIGEN HJÄLP till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

 

2022-07-14

Dr Francis Boyle: ”Biovapen” mRNA-”vacciner” bryter mot Nürnbergs dom mot nazisternas grymhet

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/05/dr-francis-boyle-bioweapon-mrna-vaccines-violate-nuremburg-ruling-against-nazi-cruelty/

 

 

UPPSÅTLIGT PLANERAT BEDRÄGERI UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT SOM FÅR EFFEKTEN AV PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

De sk ”vaccinerna” är uppenbart bevisat vara något helt annat än vanliga vaccin, alltså det största och värsta BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Noteras särskilt bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

Noteras särskilt av samtliga politiska partier i Sveriges riksdag, och därmed alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

 

 

Maskinöversättning

Pfizer kan nu bli föremål för stämningar eftersom en ny studie visar att injicerade med ”vaccinet” kan ha förändrat DNA:t för alltid.

I en rundabordsdiskussion med läkarna Peter McCullough och Richard Bartlett diskuterades en studie från Sverige som avslöjade att covid-”vaccinet” från Pfizer har en benägenhet att modifiera mänskligt DNA .

 

Studien i fråga genomfördes av Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, där författarna ”undersökte effekten av BNT162b2 på den mänskliga levercellinjen Huh7 in vitro.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.redvoicemedia.com/2022/07/pfizer-could-now-be-open-for-lawsuits-as-new-study-reveals-jabbed-could-have-altered-dna-forever-video/ref/6/

 

 

 

Noteras särskilt bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

Noteras särskilt av samtliga politiska partier i Sveriges riksdag, och därmed alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

 

Mycket viktig artikel, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Informerat samtycke — Hälsominister säger att läkare har en juridisk skyldighet att ge tillräcklig information om riskerna för covid-injektioner för informerat samtycke

I Österrike har den enorma skada som orsakats av Covid-”vaccinerna” på människors liv och hälsa resulterat i att den österrikiska hälsoministern har flyttat ansvaret till läkare som svikit sitt medicinska ansvar att informera patienter om riskerna med ”vaccinet”.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/06/informerat-samtycke-halsominister-sager-att-lakare-har-en-juridisk-skyldighet-att-ge-tillracklig-information-om-riskerna-for-covid-injektioner-for-informerat-samtycke/

 

 

Noteras särskilt;

I Sverige har lagstiftaren, alltså Sveriges riksdag, instiftat Patientlag, se i denna lag 3 kap. och 4 kap., som handlar om Information(3 kap.) och Samtycke(4 kap.), men samma lagstiftare, alltså Sveriges riksdag,

 

BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET och vad du återigen idag kan läsa om i massutskicket nämligen BEDRÄGERI 2

 

I Sverige har de sk ”vaccinerna” marknadsförts mot/till nationen Sveriges Folk & Barn som vanliga vaccin, grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, och också detta med skattemedel, och media är uppenbart involverade/medskyldiga och delaktiga i bägge bedrägerierna.

 

 

PATIENTLAG läser du om här

https://lagen.nu/2014:821#K3

 

 

 

Ytterligare att noteras särskilt

Lagstiftaren, Sveriges riksdag, har också säkerställt i majoritets beslut om att tjänstemanna/ ämbetsmanna ansvaret inte existerar, alltså BESKYDDAR Sveriges riksdag/lagstiftaren alla anställda tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner, således konstateras

 

 • att lagstiftaren Sveriges riksdag BESKYDDAR pågående PCR TEST BEDRÄGERIET, BEDRÄGERI 2  med de sk ”vaccinerna”, och dessutom alla anställda involverade tjänstemän/ kvinnor inom stat, kommuner och regioner!

 

 

 

Men denna KRIMINELLA MAFFIA i Sverige kan inte av lagstiftaren BESKYDDAS för och från delaktighet i

Brott Mot Mänskligheten / Planerat Överlagt Mord med de sk ”vaccinerna” / biovapen, biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med mera, som DU kan läsa ytterligare mera om i dagens massutskick, och läst om i tidigare massutskick!

 

 

 

 

OM PFIZER; DE KÄNDE TILL BEDRÄGERIET – Pfizer hävdar att de kan komma undan med bedrägerier

Du läser mera i dagens massutskick

 

 

I dagens massutskick bl.a. om

2022-07-13 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Europeiska unionen erkänner äntligen att ”vaccin” mot covid-19 förstör ditt immunförsvar

Fler covid-19-vaccinationer ökar sannolikheten för dödsfall

”The Daily Veracity”-värden Vincent James noterade att även en ändring av tiden mellan booster ”vaccinationer” sannolikt inte kommer att göra någon skillnad och människor kommer fortfarande att uppleva försvagande effekter när de tar ”vaccinerna”.

”Om ”vaccinet” och upprepade doser av ”vaccinet” förstör ditt immunsystem, vilket är vad EU nyligen medgav, då gör detta dig mer mottaglig för alla sjukdomar”, varnade James.

”Och om det gör dig mer mottaglig för sjukdomar, då ökar sannolikheten för att du dör, eftersom vaccinet förstör ditt immunsystem.”

James varnade människor för att ta bara ett ”vaccin” mot covid-19, eftersom bevis pekar på det faktum att de inte bara förstör immunförsvaret, ”men de dödar dig också direkt.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/european-union-finally-admits-covid-19-vaccines-destroy-your-immune-system/5786509

 

 

Covid-19-”vaccin”: Bevis på dödlighet. Över ett tusen vetenskapliga studier

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/covid-19-vaccines-scientific-proof-lethality/5767711

 

 

 

2022-07-13 läs denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL om det fullständigt odemokratiska och synnerligen mycket farliga för mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

Alltså nämligen det fullständigt PARTISKA WHO, som är medlöpare till den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin och där deras skadar och dödar sk ”mediciner” och  sk ”vacciner”/ biovapen, i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

WHO eldar på covidhysterin – vill att regeringar ”hittar de ovaccinerade”

Mitt i sommaren och efter det så kallade vaccinet ökar nu covid-19. Viruset ”löper fritt”, hävdar WHO, som kräver att världens regeringar återinför ”åtgärder” mot smittan och ”hittar” de personer som ännu är ovaccinerade.

Trodde du att covid var över? Nej, nej. Inte om Världshälsoorganisationen, WHO, får bestämma.

 

Den är inte alls över, påstår den globalistiska organisationen.

 

WHO – vars näst största finansiär är Bill & Melinda Gates Foundation – kräver nu att åtgärder återinförs för att hejda det förkylningsliknande viruset omikron.

Det så kallade vaccinet, som kostat världens regeringar ofattbara summor, har inte stoppat viruset över huvud taget. Förra veckan beräknas 2,7 miljoner britter ha smittats av covid-19.

Och 96 procent av dem som dör med smittan är ”vaccinerade”.

Den globalistiska gruppen kräver bland annat att munskydd, som inte fungerar, återinförs.

Det förklarar WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus, som har en bakgrund inom den vänsterextrema paramilitära gruppen TPLF i Etiopen (genom medlemskap, enligt BBC) som ingått i den revolutionära vänsterrörelsen Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/who-eldar-pa-covidhysterin-vill-att-regeringar-hittar-de-ovaccinerade/

 

 

Maskinöversättning

Hur CIA och andra globala underrättelsebyråer använder media för att marknadsföra ”The Great Reset”

När det gäller hälsa har covid-19- rapportering tagit censur och mediamanipulation till helt nya höjder, vilket överskuggar nästan alla tidigare propagandainsatser. De döljer inte ens partiskheten längre.

När det till exempel kommer till covid-injektionerna / ”vaccinerna”  vet vi att den amerikanska regeringen spenderade 1 miljard dollar på en mediekampanj för att bygga upp allmänhetens förtroende för, och upptagande av, injektionerna med hjälp av vanliga nyhetskanaler.

I utbyte mot den lönechecken slog media rabiat ut mot alla som ifrågasatte det ostödda påståendet att ”vaccinerna” var ”säkra och effektiva” som antingen en galen konspirationsteoretiker, en okunnig vetenskapsförnekare, en farlig desinformationsagent med ett personligt vinstsyfte, en inhemsk terrorist som är angelägen om att maximera dödssiffran, eller alla fyra.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/cia-global-intelligence-media-great-reset-cola/?

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN I ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN

Publicerat 2022-07-13 läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videos, citat

Havanna Kuba-syndromet orsakat av riktade pulserande EMF-mikrovågor Nästa plandemi kommer snart!

 

Det finns en avancerad metod för att kontrollera, tysta eller till och med orsaka smärta, lidande och död!

 

Det kallas för ”Havanametoden”!

 

 

Havannasyndromet orsakas av ett pulserande, högeffektmikrovågsradiofrekvensriktade energivapen eller ”DEWs” eller neurologiskt riktade energivapen eller ”NDEWs”[2]

Tusentals och tusentals till; oräkneliga siffror fler i USA och över hela världen är måltavlor!

Och nu riskerar alla som har inokulerats med kontaktspårande radioaktiverad grafenoxid som finns i nanolipidkapsiden av CoV-19-”vaccinet” att drabbas av riktad skada eller till och med dödsfall om de riktas mot energivapen av ”dåliga aktörer” eller de på ”höga platser” som anser dig vara en risk av NÅGON anledning![3]

 

Runt 2016 blev både USA:s och kanadensiska diplomater , deras makar och barn, och åtta CIA undercover-officerare, stationerade i Havanna, Kuba, måltavla med försvagande pulserande mikrovågsradiofrekvenser, vilket orsakade låg energi, feber, andningssvårigheter, yrsel, yrsel och svåra traumatiska hjärnbalansskador. Alla symtom orsakades av strålningsförgiftning och INTE vissa fantomvirus som influensa, Zika, Ebola eller det falska coronaviruset!

 

Under den första delen av 2019 har Nils Melzer, FN:s särskilda rapportör för tortyr tagit upp utredningen av dessa avskyvärda övergrepp som en form av tortyr och har med rätta stämplat tekniken som CYBERTORTURE, för om du upplever pulserande MW RF-dagg, du blir verkligen cyberförföljd och bevakad på någons Atari-, XBOX- eller Nintendo-typ RADAR-pistols datorskärm.

Om världspolitikerna eller faktiska härskare inte kommer att lyckas kontrollera maktbegäret som en grundläggande princip för sin verksamhet, kan vi förvänta oss att en ny elektronisk totalitär makt kommer att etableras i världen, som kommer att vara omöjlig att ”rösta bort” eller störta, eftersom folk inte ens kommer att kunna tänka på det.

Det åligger vårt amerikanska justitiedepartement (DOJ), vår högsta brottsbekämpande myndighet, att förvara och försäkra att amerikanska medborgare inte torteras och inte angrips på detta sätt (eller på något sätt) inklusive med en så -kallat ”vaccin” som innehåller ett adjuvans av grafenoxid resonerar med pulserande mikrovågsstrålning som orsakar skada och dödsfall! [42 ] [43] [45]

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOS OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/the-havana-syndrome-pulsating-microwaves?utm_campaign=b8db3b6e-b325-4450-a487-250c2fb8ec06&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=92a1433f-9d7e-41e7-97be-e1b6de38e12c

 

 

 

Författaren, föreläsaren, Knapptryckare medlemmen, läkare och doktor Mikael Nordfors går i svaromål, läs hela svaromålet och en av Aftonbladets artiklar, citerar lösryckta delar, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Svaromål till Tidningen Aftonbladet angående förtalande artiklar

Detsamma kan dock inte sägas om den skamlösa propagandakampanj som Aftonbladet och våra myndigheter har utsatt det Svenska folket för vad gäller de s.k. Covid 19 ”vaccinerna”, som inte är några vaccin i traditionell mening (dvs en avdödad eller försvagad mikroorganism med immunförsvarsstimulerande proteiner som injiceras i individen för att åstadkomma ett immunsvar som ska kunna skydda mot framtida infektioner).

Det rör sig i själva verket om ett gen-modificerande läkemedel som blivit kallat vaccin för att kunna kringgå de mera strikta säkerhetsbestämmelserna för genmodifierande läkemedel jämfört med vaccin.

Dessa läkemedel är inte testade rörande vare sig långtidsbiverkningar eller effekt på gravida, respektive framtida fruktsamhet, men det har framkommit en i det närmaste lavinartad ökning av ”vaccin” relaterade dödsfall i både Europa och USA, där man t.ex. enligt det Amerikanska s.k. VAERS registret registerat > 15 000 dödsfall, vilket är mycket mer an alla andra vaccin tillsammans under VAERS 30-åriga historia.

 

Till detta kommer att det är ett etablerat faktum att endast 1-10 % av samtliga vaccinbiverkningar brukar rapporteras till VAERS, vilket innebär att dödssiffran snarare handlar om 100 000 tals personer, enbart i USA.

Det finns också massor med rapporter om hur läkare som försökt rapportera in vaccinbiverkningar råkat ut för repressalier och blivit t.ex hotade att förlora sina jobb.

I en studie som för närvarande utförs av professor Sucharit Bhakdi från Tyskland, en av världens mest publicerade virologer, har man enligt preliminära resultat lyckats påvisa att 60 % av de som blivit ”vaccinerade” visat upp en ökning av laboratorieparametern D-dimer, vilket tyder på att de fått små mikroblodproppar som riskerar att utvecklas till stora skadande blodproppar.

Det har mer och mer framkommit att det verkar vara det s.k. Spike proteinet som framkallar den ökning av blodproppar som kunnat ses hos Covid 19 patienter, och lett till att det i första hand varit sådana med dåligt hjärtan och dåliga blodkärl som drabbats av allvarliga följder.

 

Att då injicera människor med ett läkemedel som får de injicerade att producera denna giftiga substans i sina egna celler måste anses som mer eller mindre skogstokigt, vilket verkligheten har visat vara ett sant faktum. Detta är som gjort för att framkalla blodproppar och autoimmuna reaktioner.

 

Efter denna kliniska studie har läkare runt om i världen nu rätt att lagligt använda klordioxid i enlighet med punkt 37 i Helsingforsdeklarationen *.

Den terapeutiska användningen av klordioxid ger nytt hopp om att få stopp på COVID-19-pandemin och rädda miljontals liv. 

Helsingforsdeklarationen har utfärdats av World Medical Association som en grupp av etiska principer som bör vägleda det medicinska samfundet, och i punkt 37 står det följande:

”När det inte finns bevisade ingrepp i vården av en patient eller andra kända ingrepp har varit ineffektiva, kan läkaren, efter att ha sökt expertråd, med informerat samtycke från patienten eller en auktoriserad juridisk representant, få använda obevisade ingrepp, om enligt hans åsikt ger detta ett visst hopp om att rädda liv, återställa hälsan eller lindra lidande.

Läs mera och sprid vidare

https://www.medicdebate.org/node/2500

 

Aftonbladets senaste artikel om Almedalen och bl.a. doktor och Knapptryckare medlemmen läkaren Mikael Nordfors, publicerad 2022-07-11, läs hela artikeln

Citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Analdoktorn har startat parti. Mikael Nordfors, som han egentligen heter, är den första i Almedalen som pratar politik med mig och den som berättar att han, av Aftonbladet, blivit utnämnd till ”analdoktorn”.

Detta eftersom han behandlat patienter med en högst ovetenskaplig och smärtsam massage, vilket verkar vara en av anledningarna till att Nordfors förlorat sin läkarlegitimation.

Jag har varit i Visby två dagar och har svårt att utröna en valrörelse, men det parti som flest gånger gett mig ett flygblad är Nordfors parti Knapptryckarna.

 

”Jag är socialfall idag på grund av Aftonbladet”, säger analdoktorn Mikael Nordfors. Han ser lite medtagen ut, bakom bokbordet i Knapptryckarnas ena tält.

Bredvid honom sitter en medelålders kvinna med smala, svarta solglasögon. Samtidigt som han pratar med mig masserar han ledigt kvinnans ena axel. ”Det här är vad jag blev anklagad för”, säger han och menar massagen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/47MWwe/tone-schunnesson-besoker-almedalsveckan

 

 

Maskinöversättning, läs hela artiklarna och sprid vidare

Medan du distraherades av att Boris avgick, publicerade den brittiska regeringen en rapport som bekräftar att det är 13 633 % mer sannolikt att helt ”vaccinerade” barn dör av covid än ovaccinerade barn

https://expose-news.com/2022/07/13/distracted-boris-ukgov-reveal-vaccinated-children-137x-likely-die-covid/

 

Medan du blev distraherad av att Boris avgick, publicerade den brittiska regeringen data som bekräftar att COVID-dödsfrekvensen per 100 000 nu är högst bland helt ”vaccinerade”; tyder på att de lider av antikroppsberoende förstärkning

https://expose-news.com/2022/07/12/distracted-boris-uk-gov-revealed-vaccinated-highest-covid-death-rate/

 

Medan du distraherades av att Boris avgick, publicerade den brittiska regeringen tyst en rapport som bekräftar att de ”vaccinerade” står för 94 % av alla dödsfall i covid-19 sedan april, varav 90 % var trippel-/fyrdubbelt.

https://expose-news.com/2022/07/11/boris-distraction-uk-gov-revealed-triple-vaccinated-94percent-covid-deaths/

 

Exklusiv undersökning av konfidentiella Pfizer-dokument visar att COVID- ”vaccination” kommer att orsaka massavfolkning

Covid-19-vaccination kommer att leda till massavfolkning.

Detta är ett ganska djärvt påstående att göra. ”Er regering försöker döda dig” är ännu djärvare.

Men tyvärr har dessa djärva påståenden nu backats upp med ett berg av bevis, och de flesta av dessa bevis kan hittas i de konfidentiella Pfizer-dokumenten som US Food & Drug Administration har tvingats publicera genom domstolsbeslut.

https://expose-news.com/2022/07/10/exclusive-pfizer-docs-covid-vacccination-depopulation/

 

 

2022-07-11 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE, MASKINÖVERSÖVERSÄTTNING

Att Sveriges regering och deras medlöpare och BESKYDDARE, bl.a. då alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och dessutom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, ingår i en globalistisk och nationella MAFFIA.

 

Alltså där deras agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, bevisbördan att bevisa det motsatta har inte kunnat presterats och levererats från de ovan omnämnda, och dessa har inte värnat om

 • att STOPPA SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN mot mänskligheten, dessa ovan omnämnda BESKYDDAR denna MAFFIAS agenda, och därmed DELAKTIGA I BL.A. MASSMORD/ PLANERAT ÖVERLAG MORD med mera fruktansvärda hemskheten, läs mer och se videos, maskinöversättning, citat

Enligt svensk studie kan COVID-injektionerna/ ”vaccinerna” modifiera mänskligt DNA

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/07/per-sweden-study-covid-shot-can-modify-human-dna/

 

 

 

Den kriminella MAFFIAN, alltså den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, särskilt då MAFFIAN inom PFIZER, som staten Sverige(SS) har skrivit avtal med om ”vaccinerna”, som skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn, kan du läsa mera om och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Pfizer kan nu bli föremål för stämningar eftersom en ny studie visar att injicerade med ”vaccinet” kan ha förändrat DNA:t för alltid.

I en rundabordsdiskussion med läkarna Peter McCullough och Richard Bartlett diskuterades en studie från Sverige som avslöjade att covid-”vaccinet” från Pfizer har en benägenhet att modifiera mänskligt DNA .

 

Studien i fråga genomfördes av Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, där författarna ”undersökte effekten av BNT162b2 på den mänskliga levercellinjen Huh7 in vitro.”

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.redvoicemedia.com/2022/07/pfizer-could-now-be-open-for-lawsuits-as-new-study-reveals-jabbed-could-have-altered-dna-forever-video/ref/6/

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Dr Bhakdi varnar läkare: Om ni tillåter er att bli instrumentaliserade kommer ni att vara medskyldiga till massmordet

Se videon och sprid vidare till alla i Sverige och andra länder, de sk LÄKARNA och deras medlöpare som BESKYDDAR DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN  i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn ska DELGES om MEDDELAT ANSVAR  & DELAKTIGHET I PLANERAT ÖVERLAGT MASSMORD och PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera.

 

Alltså mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, videon ca  2 minuter och 25 sekunder, på engelska med engelsk text, med den spets specialist sakkunnige opartiske, saklige, objektive och med synnerligen HÖGSTA TROVÄRDIGHET och KOMPETENS professor dr Sucharit Bhakdi

Dr Bhakdi Warns Doctors: If You Allow Yourself To Be Instrumentalized You Will Be Complicit In Mass Murder

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1bou0t-dr.-bhakdi-warns-of-greatest-conceivable-manmade-catastrophe-of-all-time.html

 

 

 

 

Se också artikel av SWEBBTV, se video intervjun och sprid vidare i alla dina nätverks, publicerat 2022-07-12

Professorn BRUTALT besviken på svenskar: ”Vaccinet är dödligt farligt – var är era hjärnor?”

Professor emeritus Sucharit Bhakdi, en thailändsk mikrobiolog född i USA, är gruvligt besviken på att även Skandinavien låtit sig luras av covidhysterin och den så kallade vaccineringen.

 

”Vaccinen” är mycket farliga, dödligt farliga – och meningslösa. Det säger han i en intervju med Swebbtvs Jesper Johansson. Sucharit Bhakdi planerade att tillbringa sina sista år i Skandinavien, men har nu ändrat sig eftersom han är så ”bittert besviken” på den vetenskapliga ignorans som visat sig bland skandinaver under covid.

 

Hans kritik mot svenska läkare och så kallade experter är totalt skoningslös.
– Res er upp och läs på om dessa så kallade vaccin. För guds skull, ta tillbaka er skandinaviska identitet och säg nej! Oavsett vem som säger ja, så kan ni säga nej, för ni är suveräna!, dundrar professorn i en uppmaning till svenska folket i Swebbtv.

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/professorn-brutalt-besviken-pa-svenskar-vaccinet-ar-dodligt-farligt-var-ar-era-hjarnor/

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, citat

Informerat samtycke — Hälsominister säger att läkare har en juridisk skyldighet att ge tillräcklig information om riskerna för covid-injektioner för informerat samtycke

I Österrike har den enorma skada som orsakats av Covid-”vaccinerna” på människors liv och hälsa resulterat i att den österrikiska hälsoministern har flyttat ansvaret till läkare som svikit sitt medicinska ansvar att informera patienter om riskerna med ”vaccinet”.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/06/informerat-samtycke-halsominister-sager-att-lakare-har-en-juridisk-skyldighet-att-ge-tillracklig-information-om-riskerna-for-covid-injektioner-for-informerat-samtycke/

 

 

Noteras särskilt;

I Sverige har lagstiftaren, alltså Sveriges riksdag, instiftat Patientlag, se i denna lag 3 kap. och 4 kap., som handlar om Information(3 kap.) och Samtycke(4 kap.), men samma lagstiftare, alltså Sveriges riksdag, BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET och vad du återigen idag kan läsa om i massutskicket nämligen BEDRÄGERI 2

 

 

I Sverige har de sk ”vaccinerna” marknadsförts mot/till nationen Sveriges Folk & Barn som vanliga vaccin, grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, och också detta med skattemedel, och media är uppenbart involverade/medskyldiga och delaktiga i bägge bedrägerierna.

 

 

PATIENTLAG läser du om här

https://lagen.nu/2014:821#K3

 

 

 

Ytterligare att noteras särskilt

Lagstiftaren, Sveriges riksdag, har också säkerställt i majoritets beslut om att tjänstemanna/ ämbetsmanna ansvaret inte existerar, alltså BESKYDDAR Sveriges riksdag/lagstiftaren alla anställda tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner, således konstateras

 

 • att lagstiftaren Sveriges riksdag BESKYDDAR pågående PCR TEST BEDRÄGERIET, BEDRÄGERI 2  med de sk ”vaccinerna”, och dessutom alla anställda involverade tjänstemän/ kvinnor inom stat, kommuner och regioner!

 

 

Men denna KRIMINELLA MAFFIA i Sverige kan inte av lagstiftaren BESKYDDAS för  och från delaktighet i Brott Mot Mänskligheten / Planerat Överlagt Mord med de sk ”vaccinerna” / biovapen, biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med mera, som DU kan läsa ytterligare mera om i dagens massutskick, och läst om i tidigare massutskick!

 

 

 

 

OM PFIZER; DE KÄNDE TILL BEDRÄGERIET – Pfizer hävdar att de kan komma undan med bedrägerier

Du läser mera i dagens massutskick

 

 

ÖVERLÄKARE LARMAR OM EXPLOSIV ÖKNING AV CANCER

Dr. Ute Kruger, forskare och överläkare på regionsjukhuset i Kalmar, har arbetat inom patologi i 25 år och 18 år med bröstcancerdiagnostik.

Dr. Ute Kruger har studerat 8 000 obduktioner och larmar nu i en intervju, från Norska Läkares och Hälsovårdsarbetares Förbund, om explosiv ökning av cancer och tidigare aldrig förekommande inflammationer i blodkärl hos patienter som avlidit efter injicering av mRNA-preparaten, slarv med obduktioner, okunskap, avlidna som felaktigt registrerats som ”ovaccinerade”, anmälningar till Läkemedelsverket som ignoreras, förnekelse hos forskarkollegor och mycket mer.

LÄS MERA, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/07/04/overlakare-larmar-om-explosiv-okning-av-cancer/

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen. Ett biovapen krig mot mänskligheten, ett planerat biovapen krig! Bevisa motsatsen om DU har en annan uppfattning!

Vänd dig i största förtroende med dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich, kontakt uppgifterna finner du i detta massutskick.

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

Bästa riksåklagare och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det finns spetsspecialist sakkunniga opartiska och sakliga med synnerligen högsta trovärdighet och kompetens, som ni såklart har tillgång till tack vare åberopad vittnesmål i alla åklagaranmälningar som gjorts av ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner.

 

 

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes kontakter över hela världen, som åberopats som vittnen i många åklagaranmälningar, som DELGIVITS om i tidigare massutskick och i tidigare ÅKLAGARANMÄLNINGAR.

 

 

 

Alltså som bevisligen är gjorda, men lagts ner utan förundersökning, i fullständigt rättsosäkra beslut, vilket är erkända sakförhållanden, som inte motbevisats av Åklagarmyndigheten i Sverige i laga ordning, eftersom det undanhållits BESLUT, som begärts, för att i förvaltningsdomstol prövas fullständigt rättssäker.

 

 

 

Det är nämligen allmänt känt och erkänt sakförhållande

 

 • att ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är en myndighet och därmed inte är en domstol

 

 

 

 

Riksåklagare Petra Lundh: Varför BESKYDDAR riksåklagaren Petra Lundh synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och tystnadskulturen, som är ett hot mot demokratin?

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, var i Almedalen och i ett frukost seminarium den 5 juli 2022 närvarade och deltog Petra Lundh i följande ämne som togs upp

 


8.30– 9.30 Frukostseminarium
Ingen pratar – tystnadskulturen vid brott. Ett hot mot demokratin?

 

 

Men frågan som alla av nationen Sveriges Folk & Barn såklart ska ställa sig är varför undanhöll och underlåter ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh

 

 • att denna ytterst ansvarige inom Åklagarmyndigheten i Sverige uppenbart BESKYDAR  tystnadskulturens anda, alltså ett HOT EMOT DEMOKRATIN, följande som uppenbart ytterst ansvarige myndighetschefen Petra Lundh är mycket väl informerad och upplyst  om, bl.a. då via massutskicken, som är i laga ordning registrerade hos bl.a. registrator Socialdepartementet och registrator Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, Stockholm

 

 

 

BEDRÄGERI 1

Vad som ”kommit till” oss, och alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed varje enskild riksdagsledamot, som dessa är delgivna om, i massutskicken över tid, är BEDRÄGERI 1, och notoriskt faktum och erkänt sakförhållande är

 

-       att PCR TEST BEDRÄGERIET är fastställt i bl.a. 2 Portugisiska fastställande domar, som fastställt

 

-       att PCT TESTERNA är ovetenskapliga och inte tillförlitliga.

 

 

 

Inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag, lagstiftaren, och ingen av riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag har bestridit ovanstående, trots att dessa haft möjligheten, alla dessa i Sveriges riksdag är delgivna dessa fakta i massutskicken över tid.

 

 

Trots detta erkända sakförhållande inom EU har inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag, därmed ingen enskild riksdagsledamot, säkerställt offentlig debatt i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET gentemot nationen Sveriges Folk & Barn. 

 

 

Effekten blir således att PCR TEST BEDRÄGERIET är allmänt känt och beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed då också av varje enskild riksdagsledamot.

 

 

Erkänt sakförhållande är uppenbart att skattemedel utifrån enorma ekonomiska incitament används för

 

 • att grovt uppsåtligt och planerat bedrägeri och som borgat vägen för de sk ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt.  Därmed då också nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Således konstateras att PCR TEST BEDRÄGERIET i Sverige mot nationen Sveriges Folk & Barn är det största bedrägeriet i Sveriges historia, och detta har finansierats med skattemedel.

 

 

Och detta TYSTAS NER av bl.a. Sveriges riksdags alla politiska partier, därmed också av alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, och därtill tystas ner av ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, huvudkontoret, Åklagarmyndigheten i Sverige, och anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Noteras särskilt; att detta PCR TEST BEDRÄGERI är en del i den globalistiska agendan som får nationella konsekvenser då bl.a. i Sverige.

 

 

 

 

BEDRÄGERI 2

I Sverige har de sk ”vaccinerna” marknadsförts mot/till nationen Sveriges Folk & Barn som vanliga vaccin, grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, och också detta med skattemedel, och media är uppenbart involverade/medskyldiga och delaktiga i bägge bedrägerierna.

 

 

De sk ”vaccinerna” är bevisligen inga vanliga vaccin, de är toxiska genterapier och spikproteinerna är toxiska gifter som generellt och systematiskt förgiftar, skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt, i en globalistisk agenda, som i Sverige nationellt BESKYDDAS av Sverige regering, Sveriges riksdag och alla deras medlöpare.

 

 

För att nämna några av dessa medlöpare Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, Åklagarmyndigheten i Sverige och SVT/ SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och uppenbart också beskyddas av fria alternativa internetmedia.

 

 

Alltså då utifrån att alla dessa ovan omnämnda får/delgives massutskicken och dessa uppenbara synnerligen värsta planerade BEDRÄGERIERNA i svensk historia mot nationen Sveriges Folk & Barn. Och fortfarande pågår och riksdagsledamöterna är inte ”uthängda” och ”drevade” offentligt utifrån dessa notoriska fakta, bevis och erkända sakförhållanden som bevisligen alla kan och kunnat läsa sig till bl.a. i massutskicken.

 

 

 

 

Noteras att följande fick den 4 juli 2022 del av vad som DU nu också får del av idag 2022-07-14

 

Följande är mottagare av denna skrivelse, tack vare hjälp från epost avsändare [email protected] som inte är styrd/kontrollerad och förhindrad YTTRANDEFRIHET av ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 • att epost direkt gå till registrator huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, som Ulf Bittners alla epost adresser som är använda i massutskicken gör.

 

 • Alltså dvs. YTTRANDEFRIHETEN har förhindrats, undanhålls och underlåts i hemligt olagligt beslut massutskicken, information och upplysning från Ulf Bittner, detta har säkerställts inom huvudkontoret Åklagarmyndigheten i Sverige, alltså säkerställts

 

 • att inga andra Åklagarkammare i Sverige kan få direkt till sig informationen och upplysningen i massutskicken, vilket delgivits och bevisats om i tidigare massutskick.

 

Således GRUNDLAGSBROTT tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel säkerställt av ytterst ansvarige myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda vid huvudkontoret i Stockholm

 

 

Från: [email protected]

Skickat: den 4 juli 2022 20:49

 

 

 

Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

 

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

 

Ämne: Varför BESKYDDAR riksåklagaren Petra Lundh synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och tystnadskulturen, som är ett hot mot demokratin?

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/04/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-synnerligen-mycket-allvarliga-brottsmisstankar-och-tystnadskulturen-som-ar-ett-hot-mot-demokratin/

 

 

 

 

 

 

Verkligheten & Sanningen går inte att stoppa

Fakta & Bevis

 

ROLL OUT OF THIS BIOWEAPONS / UTPLACERING AV DESSA BIOVAPEN / ”VACCINERNA” i biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Session 112: The Disgrace  /  Session 112: Skammen

Karen Kingston vittnar och delger om till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona-utredningskommittén 2022-07-08 bl.a. om, ca 3:53: 35 och framåt, om citat

ROLL OUT OF THIS BIOWEAPONS , alltså de sk ” vaccinerna ” / biovapen, se och sprid vidare i alla dina nätverk

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/s112en:b

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR/ BIOVAPEN & SKADAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, ”VACCINERNA” / BIOVAPEN I ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Dessa sk ”vaccinerna”/ biovapen har i Sverige, via skattemedel, marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är.

 

Alltså dessa sk ”vaccinerna”/ biovapen är genterapi injektioner, och därmed också spikproteiner, toxiner,  som bevisligen är ett medicinskt experiment, som därtill tillkommit ”marknaden” genom WHO plandemi BEDRÄGERIET.

 

Alltså eftersom PCR BEDRÄGERIET, som bevisligen är fastställt inom EU, i Portugal, i 2 fastställande domar, som ger vid handen

 

 • att PCR TESTERNA är ovetenskapliga och inte tillförlitliga, alltså ett BEDRÄGERI, som borgat och säkerställt dvs. öppnat vägen för de sk ”vaccinerna” / biovapen mot mänskligheten, som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten i yrkesverksamhet inom skolmedicinen, i samverkan med MAFFIAN, den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin.

 

 

 

Alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, som varken Sveriges regering, Sveriges riksdag, och där alla politiska partierna, dvs. alla riksdagsledamöter, och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner/fd landsting, alla  haft möjligheten

 

 • att motbevisa, men bevisligen inte ens DEBATTERAT i Sveriges riksdag. Alltså DEBATTEN har undanhållits och underlåtits nationen Sveriges Folk & Barn. Alltså undanhållits och underlåtits deras UPPDRAGSGIVARE nämligen skattebetalarna och väljarna.

 

 

Deras BESKYDDARE, dvs. ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE och SVT/ SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internet media, som uppenbart inte ” drevat” och ”hängt” ut riksdagens ledamöter, som är partiska, osakliga och odemokratiska, eftersom dessa undanhållit och underlåtit OFFENTLIGT DEBATT om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Därtill säkerställt att det största och värsta BEDRÄGERIET I SVENSK HISTORIA kan fortsätta, med skattemedel, nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET, som borgat för och öppnat vägen för VACCIN BEDRÄGERIET.

 

Alltså som marknadsförts som vanliga vaccin, men de sk ”vaccinerna” är inga vanliga vaccin, dessa sk ”vaccinerna” DÖDAR och skadar, generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Alltså då tack vare partiska, osakliga och KORRUPTA skolmedicinen(fullt ut skattefinansierad) i samverka med MAFFIAN den kriminella vaccin / läkemedelsindustrin, och de sk ”vaccinerna”, som är fullt ut skattefinansierade, i HEMLIGT AVTAL!

 

 

 

Alltså som  avtalats i HEMLIGT AVTAL emellan staten Sverige/ SS, fullt ut med skattemedel, som inte offentliggöres till skattebetalarna/ UPPDRAGSGIVARNA, alltså de som styr och ställer/ AVTALAR är partiska, osakliga och uppenbart BEDRAGARE.

 

 

 

Alltså ett bedrägeri som är i strid mot svensk grundlag Regeringsformen och därtill uppenbart ger vid handen synnerligen mycket allvarliga BROTTSMISSTANKAR om  bl.a. BEDRÄGERI brott, som uppenbart BESKYDDAS AV ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE.

 

 

 

Alltså Åklagarmyndigheten i Sverige som generellt och systematiskt underlåter och undanhåller rättssäkra förundersökningar, vilket delgivits om i många massutskick, alltså inga förundersökningar inleds, då utifrån sk beslut, som är fullständig rättsosäkra.

 

Dvs. är fullständig omotiverade, dvs. inte fullt följbart och förståeligt om hur åklagaren kommit fram till grunderna för

 

 • att lägga ner åklagaranmälningarna, som är väldigt många.

 

 

Bl.a. åklagar anmälningar mot Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Region Västernorrland, Region Jämtland/ Härjedalen och professor Niklas Arnberg / Umeå Universitet, av ass professor, läkaren och doktorn Björn Hammarskjöld och Sverige Granskas Ulf Bittner, som redogjorts för i massutskicken.

 

 

 

 

 

Verkligheten & Sanningen går inte att stoppa

Fakta & Bevis

Publicerat 2022-07-07, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

7 532 200 dödsfall och 593 831 800 skador i Europa och USA

 

På samma sätt rapporteras färre än 1 % av vaccinbiverkningarna.  Låga rapporteringsfrekvenser förhindrar eller bromsar identifieringen av ”problem” läkemedel och vacciner som äventyrar folkhälsan. Nya övervakningsmetoder för läkemedels- och vaccinbiverkningar behövs. ( Källa .)

 

Så om vi tar de offentligt tillgängliga uppgifterna från VAERS och Europeiska EMA och multiplicerar med 100, skulle dessa vara det verkliga antalet biverkningar efter covid-19-vaccin: 7 532 200 dödsfall och 593 831 800 skador i Europa och USA

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/75322-dead-5938318-injured-recorded-europe-usa-following-covid-vaccines-babies-toddlers-hallucinating-having-seizures-after-shots/5785941

 

 

 

 

Verkligheten & Sanningen går inte att stoppa

Fakta & Bevis

Uruguay stoppar covid-19- ”vaccin” för barn under 13 år, domare kräver att regeringstjänstemän överlämnar Pfizer-kontrakt

Uruguay stoppade COVID-19-”vacciner” för barn under 13 år efter att en domare på torsdagen utfärdade ett föreläggande om att stoppa ”vaccinationer” i den åldersgruppen tills regeringstjänstemän lämnar över kontrakten med Pfizer.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/uruguay-covid-vaccine-kids/?

 

 

 

 

 

Verkligheten & Sanningen går inte att stoppa

Fakta & Bevis

2022-07-09 läs hela denna artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln om DÖDAR ”VACCINERNA”, maskinöversättning, citat

DE ”VACCINERNADE” STÅR FÖR 93 % AV COVID-DÖDSFALLEN I KANADA

 

Detta innebär att den ovaccinerade befolkningen stod för bara 7 % av dödsfallen i samband med Covid-19, medan den ”vaccinerade” befolkningen stod för 93 %, varav 50 % var bland de fyrdubbla och 41 % var bland de trippel injicerade/ ”vaccinerade”.

 

Bör vi verkligen se detta om Covid-19-injektionerna är effektiva?

 

Absolut inte. Dessa siffror tyder på att ju fler injektioner du har, desto mer sannolikt är det att du blir inlagd på sjukhus eller att du mister livet om du utsätts för det påstådda Covid-19-viruset.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/07/09/canada-93percent-covid-deaths-vaccinated/

 

 

 

 

 

Verkligheten & Sanningen går inte att stoppa

Fakta & Bevis

PORTUGAL DET MEST ”VACCINERADE” LANDET I  EU

 

2022-07-01 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Portugal: Det mest ”VACCINERADE” landet i Europa har nu ”sina värsta COVID-utfall”

 

Vad som sker över hela världen är en massiv ökning av dödlighet och sjuklighet som kan tillskrivas Covid-”vaccinet”.

 

De vanliga media rapporterna i kör pekar på en ökning av Covid-fall (PCR-positiva), utan att erkänna att ökningen av sjukhusinläggningar såväl som dödligheten till stor del beror på ”vaccinet”. 

 

Inträngande analys av Jordan Schachtel om Portugal, det mest ”vaccinerade” landet i EU

 

Praktiskt taget varenda vuxen i Portugal har tagit minst två doser av ”mirakelkur” COVID- ”vaccin”, med den stora majoriteten ”boostad” också. 

 

Men den här månaden har Europas mest uppmärksammade land konsekvent rapporterat sina sämsta resultat.

 

 

En gång ansetts vara den bäst positionerade nationen i Europa för att hantera framtida anfall med coronaviruset, har en verklighetsbomb drabbat Lissabon.

 

Av alla länder i Europa har ”Portugal upplevt den mest dramatiska vågen”, rapporterar The Guardian . ”Med infektioner per miljon kvar på ett sjudagarsgenomsnitt på 2 043 på måndagen – den näst högsta antalet nya fall i världen.”

 

 

Det verkar som om ”mirakelkuren”- ”vaccinerna” inte bara har misslyckats med att stävja covid-problemet, utan har potentiellt gjort det värre.

Jordan Schachtel, The Dossier

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.globalresearch.ca/snake-oil-most-vaxxed-country-europe-now-has-worst-covid-outcomes/5785224

 

 

 

 

COVID-19 ”VACCINERNA” FÅR CANCER ATT FULLSTÄNDIGT EXPLODERA!

Se denna mycket viktiga video och sprid vidare i alla dina nätverk

Covid-19 mass ”vaccination” och patologiska fynd, Ute Kruger dr med

Ute Kruger berättar om sina observationer genom undersökning av histologi från organ från den avlidne efter ”vaccination” mot SARS-CoV-2

 

SE VIDEON, CA 26 MINUTER, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bCJRp0GNCyY

 

 

 

 

Trudeau får panik när hans regering avslöjar att 4 av 5 COVID-dödsfall i Kanada sedan februari beror på de fullt vaccinerade.

https://expose-news.com/2022/07/06/trudeau-panics-fully-vaccinated-4-in-5-covid-deaths-5-months/

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Se denna korta och intensiva videon, du kan senare se hela, BÖRJA MED DENNA, du förstår sen varför DU ska se hela och sprida vidare i alla dina nätverk, den korta intensiva videon om ca 4 intensiva minuter,  maskinöversättning, citat

NANO VAPEN FÖR BLODKOAGULERING

hela videon här. det här klippet är på 43 minuter.

https://www.youtube.com/watch?v=aUtQbriWt64

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/WMwrqTTqSFPJ/

 

 

 

 

 

Hela videon ser DU och sprider vidare, mycket ALLMÄNBILDANDE och viktig information, upplysning och kunskap, maskinöversättning, citat

Hjärnvetenskap från bänk till slagfält: verkligheten – och riskerna – med neurovapen | CGSR-seminarium

 

Diskussionen vid det senaste mötet i konventionen om biologiska vapen, toxinvapen och vapen (BTWC) och de pågående insatserna i en arbetsgrupp inom Europeiska unionens projekt Human Brain Project förstärkte behovet av att mer rigoröst ta itu med forskning och användning av hjärnforskning som kan användas som vapen.

 

I denna briefing diskuterar neurovetenskapsmannen och neuroetikern James Giordano från Georgetown University Medical Center hur den nya utvecklingen inom hjärnforskningen kan vara användbar i militära, underrättelse- och krigsrelaterade operationer, han tar upp konsekvenserna av neurovapen och redogör för behovet av förbättrad identifiering, övervakning, vägledning och styrning av hjärnforskning som kan användas i militära och krigsrelaterade tillämpningar, och som därmed utgör en definierad risk och ett definierat hot mot säkerhetsintressen.

 

SE HELA VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=aUtQbriWt64

 

 

 

 

 

2021-07-06

MÅSTE SES VIDEON OM DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN OCH DÄRMED BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

23 gånger fler dödsfall i samband med detta covid-”vaccin” än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 20 åren. Så de borde ha dragit bort det här från marknaden direkt.

 

 

Och när du tittar på datainsamlarna, som EMA, så är det Europeiska läkemedelsmyndigheten. Uppgifterna visar inom de första sju månaderna efter utrullningen av detta så kallade COVID-”vaccin”.

 

Det har rapporterats 20 gånger fler allvarliga biverkningar och 23 gånger fler dödsfall i samband med detta covid-”vaccin” än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 20 åren. Så de borde ha dragit bort det här från marknaden direkt.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.redvoicemedia.com/2022/07/airmageddon-dangerous-side-effects-from-the-jab-are-putting-the-lives-of-airline-passengers-at-risk-video/ref/6/

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, erkänt sakförhållande

 

Alltså som Sveriges regering och Sveriges riksdags alla politiska partier, alltså varje enskild riksdagsledamot och deras medlöpare, bl.a. då ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE och där ytterst ansvarige riksåklagaren Petra Lundh och anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige, äger bevisbördan att motbevisa gentemot  nationen Sveriges Folk & Barn, därtill mycket skyndsamt.

 

 

Uppenbart BESKYDDAR dessa och deras ovanstående OCH DERAS MEDLÖPARE biovapenkriget/ ”vaccinerna”, eftersom dessa inte STOPPATS, och därmed är dessa ovanstående DELAKTIGA i och medansvariga till bl.a. Brott Mot Mänskligheten / PCR TEST BEDRÄGERIET/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD!

 

 

Notera särskilt att de sk ”vaccinerna” marknadsförts som vanliga vaccin till / mot, och marknadsförs fortfarande, som vanliga vaccin mot/ till nationen Sveriges Folk & Barn, vilka dessa sk ”vaccinerna” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

 

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk denna artikel,

Användningen av RNA-”vacciner” för att kontrollera den mänskliga hjärnan förklaras av en neurobiologiexpert från CIA vid en konferens på West Point Military Academy

 

Den oberoende journalisten Guy Boulianne har en mycket viktig information om möjligheten att använda RNA-”vaccin” för att manipulera våra hjärnor.

 

Denna hypotes kom inte från en skrytsam konspirationsteoretiker: det var en neurobiologiexpert från CIA som presenterade den för West Point Military Academy.

 

DNA:t kommer att kunna kontrollera din kropp och själ

 

Covid-”vaccinet” är ett mRNA-vaccin, vilket är en helt ny typ som aldrig tidigare har godkänts, licensierats och distribuerats i stor omfattning. Det förändrar din kropps DNA och replikerar och kontrollerar din kropp. 

 

Hon är extremt farlig på många sätt. dr Morgan avslöjar att de nu kan lagra och gömma bilder och filma i DNA och bakterier, han säger också att bara 1 gram mänskligt DNA kan lagra motsvarande 7 miljarder iPADS, tänk på det, bara 1 gram, det är helt fantastiskt!!!

 

Han säger att informationen och bilderna också kan lagras i bakterier på människokroppen, som sedan kan placeras i en skål, och om samma bakterier förökar sig, deras ättlingar är också kodade med samma information.

 

Han säger också att det är möjligt att programmera en cell och rikta den till vilken del av kroppen som helst, inklusive hjärnan, som sedan också kan omprogrammeras och kontrolleras av en yttre kraft.

 

 

Det betyder att Covid-19-”vaccinet” kan innehålla all teknik som du kommer att höra i den här videon. 

 

Precisionsnivån för denna teknik är så hög att nanorobotar i miniatyr av dammpartiklar kan programmeras att attackera vilken del av kroppen som helst för att leverera nyttolast eller virus direkt in i blodomloppet, organ, hjärna, ögon, etc. till. Den kan också ligga vilande i vilken del av kroppen som helst och förbli där obemärkt tills lämplig elektronisk signal avges för att återaktivera den.

 

Läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/

 

 

 

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vapentillämpningen av bioteknik är ett sådant brott,

så det är inte bara polisen som behöver oroa sig och som är bäst betjänt av att erkänna sanningen och hjälpa till att ställa det brottssyndikat som de har blivit delaktiga i inför rätta.

 

 

Det räcker här inte att anmäla åklagare som arbetar för samma brottssyndikat eftersom det vid det här laget står klart att åklagarna också är medskyldiga av vilka skäl som helst, rädsla eller andra skäl.

 

 

Vi behöver snarare militär rättvisa och militära domstolar, eftersom de civila domstolarna är komprometterade. 

 

Läs mer och se videos, sprid vidare i alla dina nätverk

https://iceni.substack.com/p/the-weaponization-of-biotech

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

Dr Charles Morgan berättar om möjligheterna med CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

 

Syftet med detta dokument är att förklara varför människor inte vaccinerar sig mot Covid-19!

https://www.docdroid.net/1YveDZi/why-i-am-not-vaccinated-against-covid-19warum-ich-nicht-gegen-covid-19-geimpft-bin-pdf

 

 

CRISPR är tekniken som används för att göra Covid-19- ”vaccinerna”.

Dr Charles Morgan talar med kadetter och fakulteter vid West Point om en rad ämnen, inklusive psykologi, neurobiologi och vetenskapen om människor i krig.

 

Dr Morgans neurobiologiska och rättsmedicinska forskning har etablerat honom som en internationell expert på posttraumatisk stressyndrom, ögonvittnesminne och mänsklig prestation under förhållanden med hög stress.

 

Evenemanget organiserades och hölls av Modern War Institute i West Point. Hela videon: https://www.youtube.com/watch?v=FDYaj…

 

CIA neurobiologiexpert på mänsklig hjärnkontroll med hjälp av RNA-”vacciner” https://unser-mitteleuropa.com/cia-ne…

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=FAnM9XhUdio

 

 

 

Varför jag inte är ”vaccinerad” mot Covid-19

Läs hela pdf filen och sprid vidare

Why I am not ”vaccinated” against Covid-19

https://www.docdroid.net/1YveDZi/why-i-am-not-vaccinated-against-covid-19warum-ich-nicht-gegen-covid-19-geimpft-bin-pdf

 

 

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich om BIOVAPEN / SPIKPROTEINER som dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, se denna video intervju och sprid vidare i alla dina nätverk, på engelska, ca 54 minuter, bl.a. om skadar och DÖDAR ”vaccinerna” / biovapen och därmed biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://americanmediaperiscope.com/grand-jury-vs-the-deep-state-with-reiner-fuellmich-msom-ep-520-2/

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-07-14

 

Delgivning om DELAKTIGHET och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera,

alltså bl.a. med de sk ”vaccinerna” och de sk ”medicinerna”,

till Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed till Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter och deras medlöpare

 

Medlöparna innefattar bl.a. Sveriges Regering, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner och Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Därtill medlöparna inom SVT / SR / TV4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internetmedia, som uppenbart bevisligen inte har avslöjat och ”drevat” och ”hängt ut” t.ex. Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter.

 

 

Alltså då om varför DEBATTEN om bl.a. PCR BEDRÄGERIET undanhållits och underlåtits av SVERIGES RIKSDAG gentemot nationen Sveriges Folk & Barn, och därmed har alla enskilda riksdagsledamöter beskyddat detta fullständiga pågående vansinne, som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick.

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

Kom särskilt ihåg; nazisterna som följde order hängdes efter fällande domar i Nürnberg rättegångarna.

 

 

2022-07-06

Sanningen och verkligheten går inte att stoppa, PFIZER MAFFIAN, dvs. den kriminella vaccin / läkemedelsindustrin är ökända över hela världen sedan tidigare, dvs. skolmedicinen / den kriminella vaccin / läkemedelsindustrin bedriver yrkesverksamhet som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

I Sverige BESKYDDAS denna MAFFIA bl.a. av Sveriges regering, Sveriges riksdag, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alltså av alla riksdagsledamöter, och deras medlöpare.

 

Alltså ingen DEBATT alls i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET,  de sk DÖDAR och skadar ”vaccinerna” har inte STOPPATS, trots att Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare är mycket väl informerade, bl.a. via dessa massutskicken.

 

Alltså inkluderat medlöparen ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, och där ytterst ansvarige riksåklagare Petra Lundh och åklagarna inom Åklagarmyndigheten i Sverige, som är väl informerade bl.a. via massutskicken  -  i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET, är fullt medvetna om att de sk ”vaccinerna” generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Uruguayansk domare kräver att regeringen och Pfizer överlämnar dokument när domstolen behandlar begäran om att stoppa COVID-vaccin för barn

 

Uruguays regeringstjänstemän och Pfizer beordrades att infinna sig i domstol på onsdagen för att lämna in dokument för granskning om ”vaccin” ingredienser, biverkningar och avtal som skyddar läkemedelsjätten från ansvar.

 

Domare Alejandro Recarey vid Administrative Litigation Tribunal använde sina inkvisitoriska befogenheter för att kräva att Uruguays folkhälsoministerium, State Health Services Administration och presidentens kansli lämnade in all information om kontrakten för köp av covid-19- ”vacciner”, inklusive avtalsinformation relaterad till eventuella klausuler om civilrättsligt gottgörelse eller straff frihet för leverantörerna i händelse av negativa effekter.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/uruguayan-covid-vaccine-kids-pfizer/

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

OM PFIZER; DE KÄNDE TILL BEDRÄGERIET – Pfizer hävdar att de kan komma undan med bedrägerier

 

2022-07-05 citerar lösryckta delar ur en MYCKET VIKTIG artikel om PFIZER, dvs. om MAFFIAN, den kriminella vaccin / läkemedelsindustrin, och därmed skolmedicinen, som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

”Pfizer, ett av de mest kriminellt bötfällda läkemedelsföretagen i världen, vill försvaga de lagar som håller dem ansvariga”, sa Barnes till The Defender.

 

Barnes sa att utgången av Jacksons fall mot Pfizer är viktig inte bara för hans klient, utan också för den amerikanska allmänheten.

 

”Det här fallet kommer att avgöra om Big Pharma kan lura det amerikanska folket genom att använda en farlig drog som skadar miljoner utan någon rättslig åtgärd eftersom de hävdar att regeringen var med i bluffen.”

 

Jackson lämnade in sitt klagomål i augusti 2021 till US District Court, Eastern District of Texas, Beaumont Division, och påstod att Pfizer, Ventavia och ICON ”avsiktligt undanhöll avgörande information från USA som ifrågasätter säkerheten och effekten av deras ”vaccin”.”

 

”Pfizer hävdar att de kan komma undan med bedrägerier så länge som regeringen skulle skriva ut en check till dem trots att de kände till bedrägeriet”, sa advokaten Robert Barnes.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-whistleblower-lawsuit-fraud/?

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

2022-07-05 Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

De bästa advokaterna i Amerika vidtar rättsliga åtgärder mot FDA

”De har övergivit våra mest värdefulla och sårbara, så vi kommer att vidta rättsliga åtgärder för att stoppa dem.”

LÄS MERA OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
https://thevigilantfox.substack.com/p/the-best-lawyers-in-america-take?sd=pf

 

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur Expressen 2022-06-14, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Polisen utreder riksdagspolitikers misstänkta bedrägerier med adresser

Förundersökning inleds efter SVT:s Uppdrag gransknings, UG:s, avslöjande om riksdagsledamöter som anklagats för att vara skrivna på felaktiga adresser och kvitterat ut ersättningar från riksdagen.

Brottsmisstanken gäller bedrägeri.

Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) avgick från alla sina uppdrag sedan det visat sig att han var skriven i ett ödehus utan avlopp och toalett.

– Jag har beslutat att inleda förundersökning, säger chefsåklagare Per Nichols till Expressen.

– Vi börjar brett sedan vid nu tittat på materialet. Vi måste metodiskt ta reda på vilka som kan misstänkas för det här. Det är uppenbart via programmet att en eller flera kan utpekas, men det är en del av utredningen att i formell mening klara ut vilka individer som eventuellt kan misstänkas för brott, säger chefsåklagare Per Nichols.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.expressen.se/dinapengar/polisen-utreder-riksdagspolitikers-misstankta-bedragerier-med-adresser/

 

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, GÅR DENNA MYNDIGHET ATT LITA PÅ, SÄKERSTÄLLER DESSA UPPDRAGET RÄTTSSÄKERT, OPARTISKT, SAKLIGT OCH OBJEKTIVT UNDER LAGARNA OCH GÄLLANDE PRAXIS?

 

Svaret är NEJ tills motsatsen är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel i opartisk, saklig, objektiv och rättssäker domstol!!

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp tillsammans med ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

 

 

DU LYSSNAR PÅ SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIDA DENNA LÄNK, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/23/aklagarmyndigheten-i-sverige-tomas-mattsson-tf-aklagarkammarchef-norrorts-aklagarkammare-i-stockholm-inspelat-samtal-2022-06-21/

 

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige delges skrivelse, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och anställda åklagare är som synes involverade i att BESKYDDA ett enormt KRIMINELLT BEDRÄGERI!

 

 

2022-06-23

Ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld delger Åklagarmyndigheten i Sverige skrivelse som påvisar och bevisar vad DU själv nu får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 23 juni 2022 02:18
Till: [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]
Ämne: Fwd: Administrativa ärenden 1 och 2 av 2022-06-17

 

Tjänare!

Bilagor

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter (EKMR)

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EURS)

 

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21 (Ljudfil)
Länkar till bilagorna finns i dokumentet

 

Vi tackar för ett vänligt och informativt telefonsamtal med vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson 2022-06-21.

Vänligen ladda ner mp3 filen och registrera i laga ordning därtill bekräfta att det inspelade samtalet är fullt hörbart

Tomas Mattsson tf åklagarkammarchef Norrorts Åklagarkammare i Stockholm, inspelat samtal 2022-06-21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/23/aklagarmyndigheten-i-sverige-tomas-mattsson-tf-aklagarkammarchef-norrorts-aklagarkammare-i-stockholm-inspelat-samtal-2022-06-21/

 

 

För att säkerställa att åklagarkammaren har tagit emot denna handling begär vi att skyndsamt få ett dagboksblad i ärendet.

Sekretessprövning: Ingen sekretess.

 

 

Vår erfarenhet av inte bara Norrorts åklagarkammare utan även andra åklagarkammare i Sverige är att åklagarkammare i Sverige synes underlåta att fatta rättssäkra beslut. Det verkar därför vara ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem

Rättigheterna i EU:s rättighetsstadga (EURS [1]), i Lissabonfördraget undertecknades av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och är därefter svensk lag.

 

Rättigheterna i EURS ägs av rättighetsbärarna det vill säga du och jag, bevisbördan åvilar Åklagarmyndigheten att bevisa det motsatta.

 

Domstolar och myndigheter ska följa svensk lag inklusive EURS som gäller över svensk lag enligt vår egen grundlag, Regeringsformen (RF) 1 kapitlet 1 § 3 st., 9 §, 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 §. I de sista två lagarna står det att om en förordning strider mot EU-rätten får den inte användas. Det står också där att Grundlag går före lag.

 

Vi finner att Norrorts åklagarkammare har underlåtit att upprätta något administrativt ärende enligt vår begäran av 2022-06-17. Detta visas av att myndigheten har underlåtit att skyndsamt tillställa oss diarieblad i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att den anställda Jenny Östling ska göra en omprövning av beslutet att underlåta starta en förundersökning i ärendet AM-82341-22.

 

Detta förfarande synes ur rättssäkerhetssynpunkt vara förkastligt på grund av jäv enligt RB 4 kapitlet 13, 14 och 15 §§ förutom FL 16, 17, 18 §§, en person synes inte kunna ompröva sitt beslut baserat på rättssäkerhetens grundpelare saklighet, opartiskhet, allas likhet inför lag samt proportionalitetsprincipen.

 

Denna omprövning skulle kunna göras av annan åklagare inom Norrorts åklagarkammare eller annorstädes för att slippa jävsproblematiken då samtliga rättstjänare fattar sitt eget självständiga beslut på eget personligt ansvar enligt RF 1 kapitlet 9 §.

 

I och med att vi har begärt att ett administrativt ärende ska upprättas då ett beslut som tagits av den anställda Jenny Östling synes ha hanterats felaktigt då utredning synes ha underlåtits, kontroll av uppgifterna synes ha underlåtits samt att fattat beslut synes underlåta att följa lag som FL 10, 23, 24, 25 §§ jämte ex officio (förslag till beslut ska delges oss innan beslut kan fattas).

 

Dessutom undanhålls en rättssäker motivering till beslutet enligt FL 31 och 32 §§ jämte EURS artikel 41 [2] med flera, se Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget (EURS) som antogs av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och gäller sedan dess som överordnad svensk lag enligt RF 1:1 3 st., 1:9, 2:19, 12:10. I den sista av dessa lagar står också att ”Grundlag går före lag”.

 

Även Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter (EKMR [3]) ingår bland de EU-rättsliga dokument som gäller alla svenska myndigheter utan undantag. Sverige har i konvention åtagit sig att följa EU-rätten som överordnad svensk lag. Så när svensk domstol eller myndighet bryter mot EU-rätten begår domstolen eller myndigheten ett allvarligt konventionsbrott mot EU och kan kosta Konungariket Sverige ansenliga summor i skadestånd.

 

Rättssäkerheten synes ha havererat och enligt EURS artikel 51, 52, 53, 54 är det Norrorts åklagarkammares skyldighet att med alla till buds stående medel skydda oss enskilda EU-medborgare från myndighets ( i detta fall Norrorts Åklagarkammares) maktmissbruk då åklagarkammaren synes underlåta följa lag.

 

Vi begär att Norrorts åklagarkammare följer lag och utreder AM-82341-22 i enlighet med lag och hör åtminstone de som lämnat in anmälan till Norrorts åklagarkammare så att grunden för anmälan kan utredas på ett rättsäkert tillfredsställande sätt innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ och EURS artikel 41, 51, 52, 53, 54.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut med överklagandehänvisning till förvaltningsrätt om Norrorts åklagarkammare underlåter att utreda grunden för anmälan på ett tillfredsställande sätt innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ jämte ex officio och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54.

 

Det är nu ett erkänt sakförhållande att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef vid Norrorts åklagarkammare Tomas Mattsson synes underlåta att öppna ett administrativt ärende, underlåta att inleda förundersökning rörande inkommen anmälan om misstänkta allvarliga brott och underlåta att följa lag vilket utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets och domstols beslut.

 

 

Då det gäller administrativt ärende nummer 2 så har vi begärt att få ut samtliga handlingar i ärendet AM-82341-22 via e-post.

 

Vi finner att Norrorts åklagarkammare har underlåtit att upprätta något administrativt ärende enligt vår begäran av 2022-06-17. Detta visas av att myndigheten har underlåtit att skyndsamt tillställa oss diarieblad i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att underlåta att skicka begärda handlingar via e-post.  Detta visas av att något diarieblad inte har tillställts oss skyndsamt i detta ärende trots att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef Tomas Mattsson synes ha beslutat att:

”Myndigheten mejlar inte handlingar med personuppgifter på grund av GDPR.”

 

Norrorts åklagarkammare synes därmed ha underlåtit att delge oss de begärda handlingarna via e-post. Vi har rätt att upphäva sekretess rörande ärenden som berör oss och då gäller inte GDPR.

 

Vi har upphävt sekretessen i vår första begäran om delgivning och då gäller detta beslut som vilken annan fullmakt enligt Lag (1915:218) om avtal som helst till dess beslutet återkallas av oss.

 

Vi finner att myndigheten underlåtit att ange vilken artikel i GDPR som åberopas varför kontroll av lagligheten i beslutet inte kan göras, återigen underlåten motivering enligt FL 31 och 32 §§, EURS artikel 41 förutom underlåtenhet att delge handling enligt FL 10, 23, 24, 25 §§ och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54.

 

Beslutet skulle ha delgetts oss som förslag till beslut så att vi skulle kunna hjälpa myndigheten att korrigera förslaget så att det uppfyller lag. Se på Försäkringskassan och Skatteverket, de är föredömen att följa FL, dessa två myndigheter skickar alltid förslag till beslut och tillräcklig tid att överväga och godkänna förslaget innan beslut fastställs.

 

Det synes vara mycket dyrare för Norrorts åklagarkammare att skicka handlingar som papperskopior via brev eller att vi ska hämta handlingarna i form av papparskopior på en åklagarkammare nära oss när det är mycket enklare och billigare att skicka dessa digitaliserade handlingar via e-post, krypterad eller ej.

 

Detta förfarande synes strida mot FL 1, 5, 6 och 9 §§ och EURS artikel 20, 41, 51, 52, 53, 54. Återigen har rättssäkerheten havererat då underlåtenhet att fatta beslut i enlighet med lag som FL 1, 5, 6, 9, 10, 23, 24, 25 §§ och EURS artikel 41, 51, 52, 53, 54. (förslag till beslut ska delges oss innan beslut kan fattas)

 

 

Slutsats:

Vi finner att myndigheten visst kan skicka handlingar med personuppgifter när myndigheten skickar dem via krypterad e-post om vi inte upphävt sekretessen. Nu har vi upphävt sekretessen och då duger även den vanliga okrypterade e-posten, helt i enlighet med lag och GDPR.

 

Dessutom saknas en rättssäker motivering till beslutet enligt FL 31 och 32 §§ jämte EURS artikel 41. EURS antogs av Sverige som ordförandeland i EU 2009-12-01 och gäller sedan dess som överordnad svensk lag enligt RF 1:1 3 st., 1:9, 2:19, 12:10. I den sista av dessa lagar står också att ”Grundlag går före lag”.

 

Rättssäkerheten synes ha havererat och enligt EURS artikel 51, 52, 53, 54 är det Norrorts åklagarkammares skyldighet att med alla till buds stående medel skydda oss enskilda EU-medborgare från myndighets ( i detta fall Norrorts Åklagarkammares) maktmissbruk då tjänstepersoner inom åklagarkammaren inte synes följa lag.

 

Båda parter har att komma ihåg att det är myndigheten Norrorts åklagarkammare som har bevisbördan att bevisa att Norrorts åklagarkammare på ett rättssäkert sätt följer lag som FL, RF och EURS inklusive EU-rätten enligt EU-domstolarnas domslut som är praxis inom hela EU.

 

Vi begär att Norrorts åklagarkammare via e-post delger oss de handlingar Norrorts åklagarkammare redan har beslutat delge oss men ännu inte levererat via e-post enligt begäran.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut med överklagandehänvisning till förvaltningsrätt om Norrorts åklagarkammare underlåter att delge handlingarna via e-post  också innan beslut fattas enligt FL 10, 23, 24, 25, 31, 32 §§ jämte ex officio.

 

Vi begär att få ett skriftligt, välmotiverat beslut om Norrorts åklagarkammare underlåter att det upprättats ett administrativt ärende hos myndigheten.

 

Det är ett erkänt sakförhållande att vice chefsåklagare tillika tillförordnad kammarchef vid Norrorts åklagarkammare Tomas Mattsson underlåter öppna ett administrativt ärende, underlåter att skicka handlingar via e-post och underlåter att följa lag vilket utan ytterligare bevisning ska ligga till grund för myndighets och domstols beslut.

 

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik
Ombud

Slut citat

DU LÄSER ÄNNU MER OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/23/aklagarmyndigheten-i-sverige-delges-skrivelse-riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-och-anstallda-aklagare-ar-som-synes-involverade-i-att-beskydda-ett-enormt-kriminellt-bedrageri/

 

 

 

 

Bästa riksåklagare och ytterst ansvarige Petra Lundh, huvudkontoret, Stockholm, och alla anställda åklagare i Sverige inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Generellt och systematiskt har Åklagarmyndigheten i Sverige beskyddat PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, vilket delgivits Åklagarmyndigheten i Sverige i väldigt många massutskick, och delgives återigen.

 

Det finns enormt många brottsmisstänkta inom ramen för vad Brottsbalken ger vid handen.

 

Bl.a. Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, som också delgivits om delaktighet och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, i massutskicken, och återigen delgives detsamma i dagens massutskick.

 

Därtill har ass professor och läkaren doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner gjort många åklagaranmälningar, som redovisats i massutskicken, och därmed också delgivits till Sveriges riksdag med flera medlöpare i Corona bedrägerit/ PCR TEST BEDRÄGERIT med mera.

 

Allt är i laga ordning registrerat hos Socialdepartementets registratur och dessutom registrerat av registrator hos Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, och därmed delgivits till ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

 

Men Uppdrag Granskning, som också delgives dessa massutskick, har inte granskat det största och värsta BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, alltså nämligen PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera.

 

 

Bevisat är sedan tidigare i massutskicken

Att det finns inom EU 2 st. fastställande domar, i Portugisisk domstol, som fastställt att PCR TESTERNA är ett bedrägeri, dvs. är fullständigt ovetenskapliga och inte alls tillförlitliga.

 

Alltså detta har delgivits Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, Uppdrag Granskning, Åklagarmyndigheten i Sverige, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYÅ med väldigt många flera i Sverige och utomland som får dessa massutskicken.

 

 

 

FÖRUNDERSÖKNING UNDANHÅLLS OCH UNDERSLÅTS

Alltså ingen förundersökning har inletts inom Åklagarmyndigheten i Sverige och ingen granskning eller rapportering har utförts av media i Sverige.

 

 

Noteras särskilt; vilket är fullt ut bevisbart, i dagens och tidigare massutskick DELGIVES om följande;

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

 

Så vem ska granska ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE och ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställa åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån

 

 • att dessa underlåtit och undanhållit nationen Sveriges Folk & Barn
 • att inleda förundersökningar utifrån fakta och bevis som bevisligen delgivits Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

Noteras särskilt

 • att den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kontakter som avgivit vittnes mål i Corona Investigative Committee har åberopats som vittnen, dels i ÅKLAGARANMÄLNINGARNA och dels i massutskicken.

 

Därtill har advokaten dr Reiner Fuellmich med flera säkerställt bevis och fakta som redovisats i GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION, och det är vittnes mål som såklart Åklagarmyndigheten i Sverige opartiskt, sakligt och objektivt då har

 • att införliva i en fullständigt rättssäker FÖRUNDERSÖKNING, annat bör betraktas som landsförräderi och högförräderi mot UPPDRAGSGIVARNA nationen Sveriges Folk & Barn, och såklart skattebetalarna i Sverige.

 

 

Att Åklagarmyndigheten i Sverige har BESKYDDAT synnerligen mycket allvarliga BROTTMISSTANKAR

och underlåtit och undanhållit nationen Sveriges Folk & Barn och skattebetalarna rannsakning av ytterst synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, och underlåtit och undanhållit

 • att FÖRUNDERSÖKNINGAR inledes är synnerligen mycket allvarligt och anmärkningsvärt.

 

 

Än mer synnerligen mycket anmärkningsvärt är

 • att de anställda och ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige fullständigt rättsosäkert undanhållit och underlåtit, alltså i rättssäker, opartisk, saklig och objektiv handläggning undanhållit och underlåtit
 • att tillämpa svensk grundlag Regeringsformen och vad som ges vid handen i överstående över svensk grundlag EURS/ Rättighetsstadgan, en rättsakt i Lissabonfördraget, som gäller som svensk direktverkande lag.

 

Och därtill undanhållit och underlåtit EU-domstolens och Europa domstolen för mänskliga rättigheters prejudicerande domar.

 

 

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan utifrån

 • att rättighetsbärarna är rättighetsbärare av rättigheterna i Rättighetsstadgan/ EURS
 • att bevisa det motsatta, inskränkaren, Åklagarmyndigheten i Sverige, av rättigheterna äger bevisbördan

 

 

Rättighetsstadgan finner DU här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/22/rattighetsstadgan-en-rattsakt-i-lissabonfordraget/

 

 

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter finner Du här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/22/europeiska-konventionen-for-manskliga-rattigheter/

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN i ett biovapenkrig mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Notera särskilt följande

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Citat

 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

 

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

 

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

 

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Landsförräderi mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Citat

Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

– 22 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

 

 

 

2022-06-21

Nu faan får det vara nog – Knapptryckarlåten, av läkaren doktor Mikael Nordfors

 

 

SE VIDEON, LYSSNA, LÄS UNDERTEXTEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=eRDsoy7qi3c

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

 

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid den vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

COVID-19-pandemin var aldrig vad de hävdade, men ”vaccin” pandemin är VERKLIG

 

Wuhan-coronaviruset (COVID-19) orsakade aldrig en pandemi. Men de så kallade vaccinerna som skapats för att svara på COVID-19 gjorde det.

 

Detta enligt Dr Reiner Fuellmich, en tysk rättegångsadvokat som framgångsrikt har vunnit mål mot megabolag. I sitt hemland leder Fuellmich den extra parlamentariska Corona Investigative Committee, en organisation som ligger i spetsen för att kämpa mot covid-19-restriktioner och vaccinationer  och som arbetar för att få till en Nürnberg-liknande rättegång mot de nationer och företag som har begått brott mot mänskligheten under pandemisk. (Relaterat: Chockerande rapport tyder på att COVID-19-vaccin har orsakat miljontals dödsfall över hela världen .)

 

 

Han tillade att den verkliga pandemin är de hälsokomplikationer som orsakas av covid-19-vaccinerna . ”Ingenting som vi ser är verkligt förutom den skada som vaccinerna – de så kallade vaccinerna – framkallar.”

 

 

Fuellmich leder kampen för att hålla anstiftare av pandemi ansvariga

Fuellmich leder också en organisation som heter People’s Court of Public Opinion. Den här gruppen har publicerat flera rapporter som beskriver de många kränkningar av mänskliga rättigheter som politiker, forskare och företagsledare runt om i världen tillfogade under covid-19-pandemin.

 

Under en offentlig utfrågning i februari, som sammankallades för att stimulera allmänhetens stöd för att väcka rättsliga mål mot de viktigaste kriminella enheterna och organisationerna, utvecklade Fuellmich i detalj hur pandemin orsakad av coronaviruset utformades .

 

”För det första finns det ingen corona-pandemi, utan bara ett PCR-test ”plandemi” som drivs av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning,” förklarade han. ”Den här agendan har varit planerad länge.”

 

Fuellmich hänvisar till polymeraskedjereaktionstester som allmänt krediteras som det mest exakta sättet som människor kan ta reda på om de har covid-19 eller inte. Men som Ben Armstrong noterade under sitt program, ”The Ben Armstrong Show”, var testerna felaktiga från första början.

 

 

De flesta som testade positivt fick veta att de var asymtomatiska fall. Men, som Armstrong noterade, i verkligheten var de alla falska positiva.

 

”Du vet att det är en bluff. Det finns inget sådant”, sa han. ”Om du är asymtomatisk betyder det att du inte är sjuk. [Du kan inte] infektera andra människor medan du har noll symtom. Nej, det händer inte. Om du är sjuk och du är smittsam där du kan smitta andra människor, kommer du alltid att ha symtom. Det kommer att finnas symptom på det.”

 

Fuellmich noterade att de konspiratörer som var ansvariga för pandemin också var avgörande för att främja användningen av ”dödliga experimentinjektioner” och för att demonisera och avfärda användningen av effektiva behandlingar som vitamin C och D och zinkregimer, ivermektin och hydroxiklorokin.

 

Slutmålet för pandemin, enligt Fuellmich, är att upprätta en en världsregering som använder en gemensam valuta.

 

”Detta involverar befolkningskontroll som, enligt deras uppfattning, kräver både en massiv minskning av befolkningen och manipulering av DNA från den återstående populationen med hjälp av experimentella mRNA-injektioner,” sa Fuellmich.

 

Se det här avsnittet av ”The Ben Armstrong Show” från  New American när programledaren Ben Armstrong berättar om hur covid-19-vaccinerna orsakade den verkliga pandemin .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/623695.html

 

 

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

GLAD OCH TREVLIG FORTSÄTTNING PÅ DEN SVENSKA SKÖNA VARMA SOMMAREN TILL ALLA GODA MEDMÄNNISKOR

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu