• Arkiv

SVERIGES RIKSDAG beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN massutskick 2022-09-23

 

ALLA SKA MED

 

 

Är Knapptryckarkompaniet i Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera en lagstiftande samling riksdagsledamöter som BESKYDDAR främmande makts enorma ekonomiska intressen före nationen Sveriges Folks & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet?

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

ALLA SKA MED; PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

2022-09-22 maskinöversättning

Harvard-studie drar slutsatsen att covid-”vaccinerna” är farligare än covid i sig

 

Kan det vara så att covid-”vacciner” är den verkliga dödsdomen och inte ”covid” i sig? 

 

Ny forskning från Harvard University tyder på exakt det.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/658289.html

 

 

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

SEKRETESS PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING VÄRNAR OM MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVITS er i detta massutskick.

 

 

 

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 373

Hjälp till att sprida massutskicket vidare i alla dina nätverk

 

 

 

 

 

Sverige regering, Sveriges riksdag , ledningstrojkan inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ledningstrojkan inom SVT med flera medlöpare

är delaktiga i att BESKYDDA det uppenbart kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET / ”VACCIN” BEDRÄGERIET 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-09-23

 

 

Covid- ”vaccinationer” är nu FÖRBJUDNA hos personer under 50 år i Danmark

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://citizens.news/657360.html

 

 

 

 

Noteras särskilt

 

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

 

 

 

Missa inte detta

Riksåklagare Petra Lundh kan inte svara på frågor om åtgärder mot PCR-bedrägeriet

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

 

 

 

 

OM TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE

 

EU parlamentarikern Christine Anderson lovar att ställa upp på bästa sändningstid i SVT och delge nationen Sveriges Folk & Barn om PCR TEST BEDRÄGERIET och det värsta BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i världshistorien, alltså de sk ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten.

 

 

EU parlamentarikern Christine Anderson ser fram emot en inbjudan och välkomnar sådan inbjudan från SVT.

 

 

SVT som är fullständigt skattefinansierade ska vara opartiska och sakliga, men har över tid varit beskyddare av PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket strider emot deras fullständigt skattefinansierade uppdrag.

 

 

Uffe Bejerstrand är grundaren av KNAPPTRYCKARNA, en folkrörelse för folkets röst och direktdemokrati kommer förmodligen också välkomna inbjudan från SVT för att delge om den rätta lösningen för nationen Sveriges Folk & Barn nämligen direktdemokrati!

 

För uppenbart är den fullständigt korrupta representativa demokratin i Sverige och Sveriges riksdag ett enormt HOT mot nationen Sveriges Folk & Barn, vilket du förstår bättre efter att läst hela dagens massutskick.

 

 

 

 

Måste ses intervjun med EU-parlamentariker Christine Anderson och Uffe Bejerstrand delges du bl.a. om i detta massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk

 

Intervju med EU-parlamentariker Christine Anderson och Ulf Bejerstrand 2022-09-21

SE INTEVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7

 

 

Du kan läsa mer om Christine Anderson och titta på videor via dessa länkar

 

https://duckduckgo.com/?q=Christine+Anderson+mep+videos&t=chromentp&atb=v314-1&iax=videos&ia=videos

 

https://duckduckgo.com/?q=Christine+Anderson+mep+&t=chromentp&atb=v314-1&ia=web

 

 

Du kan läsa mer om direktdemokrati och om grundaren av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand via följande länkar

http://knapptryckarna.se

 

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

 

Du kan läsa hela riksåklagarens anmälan mot alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partier i Sveriges riksdag via denna länk, på engelska

 

Petra Lundh, myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, anmälan av PCR TEST FRAUD and CRIME AGAINST HUMANITY 2022 09 10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-chief-prosecutor-of-sweden-notification-of-pcr-test-fraud-and-crime-against-humananity-2022-09-10/

 

 

Du kan läsa samma riksåklagare anmälan på svenska via denna länk

Petra Lundh, riksåklagare i Sverige, anmälan av PCR TEST BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN 2022 09 10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/21/petra-lundh-riksaklagare-i-sverige-anmalan-av-pcr-test-bedrageriet-och-brott-mot-manskligheten-2022-09-10/

 

 

Du kan läsa mer av och om SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

 

 

 

 

 

OM TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE

 

2022-09-22

Varför undanhåller JUSTITIEDEPARTEMENTET vad lagstiftningen säkerställer?

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp ytterst ansvarige tjänstekvinnan på Justitiedepartement expeditionschef Jenny Kvarnholt och tvingas påminna Justitiedepartementet om vad lagstiftning delger om, nämligen vad som begärts i epost skrivelse av 2022-09-15, se mailet här nedan, citat

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad / diarieutskrift med vändande epost till [email protected] och därtill fullständiga kontakt uppgifter till handläggaren av denna delgivning.

Slut citat

 

Alltså det kan uppfattas som om Justitiedepartementet haft för avsikt att undanhålla bevis för att kommunicerat mail av den 15 september 2022 19:48, se mailet och mailtråden här nedan, bl.a. då om riksåklagare anmälan av 2022-09-10 och vilka som därefter fått del av den, massor av mottagare, du läser mer om det och lyssnar på det inspelade samtalet med expeditionschef Jenny Kvarnholt, offentligt publicerat 2022-09-22

 

 

Riksåklagare anmälan kan laddas ner via dessa länkar

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10

pdf svenska

https://www.jottacloud.com/s/27154ee47cf20ee4d878eaec37f85bbb4d6

 

 

Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh pdf english

https://www.jottacloud.com/s/2716c3b805719f04ec1a5b1f86babd0a174

 

 

Här kan du läsa mera, och lyssna på det inspelade samtalet med expeditionschef Jenny Kvarnholt

Justitiedepartementet har hittills undanhållit dagboksblad / diarieutskrift som begärdes 2022-09-15

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/09/22/justitiedepartementet-har-hittills-undanhallit-dagboksblad-diarieutskrift-som-begardes-2022-09-15/

 

 

 

 

 

 

 

OM TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE

 

Noteras särskilt; till Uppdrag Granskning bifogades samma filer som här ovan nämligen riksåklagare anmälan av 2022-09-10

UPPDRAG GRANSKNING / SVERIGES TELEVISION, FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE, HAR FÅTT DELGIVNING OM VAD SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT OCH INTERNATIONELLT INTRESSE

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 september 2022 18:12
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Av större allmänintresse, granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag
Prioritet: Hög

 

SVERIGES TELEVISON UPPDRAG GRANSKNING

 

031-837 054 telefon tid tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan kl. 10.00-11.00

Ansvarig utgivare Axel Björklund

Epost [email protected]

Redaktionschef Peter Bagge

Epost [email protected]

Reporter Staffan Floren

[email protected]

2022-09-14

 

Hej på er alla inom Uppdrag Granskning

Av större allmänintresse, granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag med flera medlöpare, ni förstår strax mer.

 

Se i den delen bifogade PDF filerna och mailet i tråden under detta mail till er på Uppdrag Granskning

 

För att säkerställa er opartiskhet och saklighet gentemot skattebetalarna, i slutänden er Uppdragsgivare, vänligen återkoppla i vändande epost med fullständiga kontaktuppgifter på den hos er på Uppdrag Granskning som är av er utsedd att hantera det som delgives Uppdrag Granskning denna dag.

 

Har utifrån vad som delgivits er på Uppdrag Granskning, efter att ni återkopplat, se här ovan, för avsikt att kontakta er på telefon, tacksam för att den av er utsedde namnges och därtill delger undertecknad förslag på lämplig tid för detta telefonmöte, och direkt telefon nr, utifrån sakfrågorna som delgivits er denna dag.

 

Ni förstår säkert att nationen Sveriges Folk & Barns liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsföringsbedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är, att det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och internationellt vilket såklart är uppenbart.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, toxiska genterapi injektioner, som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, enligt ledande världsexperter, opartiska och sakliga världskända synnerligen högst trovärdiga med högsta kompetens, som SVT med flera medlöpare undanhållit och underlåtit att rapportera om till skattebetalarna.

 

SVT har varit partiska och osakliga, det är uppenbart, och som synes även Åklagarmyndigheten i Sverige, vilket ni läser mer om i bifogade bilagorna.

 

Uppdrag Granskning har tidigare granskat Sveriges riksdag i fråga om vad som sedermera fick effekten att förundersökning inleds av åklagare i Sverige, mer om den delen i bifogade filerna.

 

Ser fram emot begärt telefonmöte, tacksam för mycket skyndsam återkoppling, särskilt utifrån att värna demokrati, rättssäkerhet och rättsstatens fundament, som synes ingår i ert uppdrag att granska.

 

Vänligen bekräfta att ni på Uppdrag Granskning emottagit denna delgivning om granskning som är av större allmänt intresse nationellt och internationellt.

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 september 2022 00:16
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ALLA SKA MED
Prioritet: Hög

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected], [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2022-09-10

 

ALLA SKA MED

 

Se bifogade PDF filerna, Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 och den engelska versionen Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh 2022 09 10

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

 

 

OM TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE

 

Noteras särskilt; till Socialdepartementet bifogades samma filer som här ovan nämligen riksåklagare anmälan av 2022-09-10

SOCIALDEPARTEMENTET HAR DELGIVITS RIKSÅKLAGARE ANMÄLAN AV 2022-09-10

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 september 2022 19:33
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Socialdepartementet; till expeditionschef Andreas Krantz, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman inom Socialdepartementet
Prioritet: Hög

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Expeditionschef Andreas Krantz, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman inom Socialdepartementet

Direkt telefon 08-4058102

Epost [email protected]

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad / diarieutskrift med vändande epost till [email protected] och därtill fullständiga kontakt uppgifter till handläggaren av den delgivning.

 

2022-09-15

 

Delgivning till Socialdepartementet om meddelat ansvar och delaktighet i pågående PCR TEST BEDRÄGERI och MARKNADSFÖRINGS bedrägerit med de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket detta MEDICINSKA EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

Du läser mer i den delen i bifogade PDF filerna och i mailtråden här nedan.

 

Tidigare har även kommunicerats om riksåklagaranmälan av 2022-09-11, se mailtråden under denna delgivning, och de bifogade PDF filerna, till följande mottagare

 

Alla åklagarkammare inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022-09-14, enligt nedan

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Uppdrag Granskning 2022-09-14

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

SVT/ SR med flera 2022-09-12

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ’[email protected]’; ’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

 

Vad kommer Socialdepartementet vidtaga för åtgärder utifrån denna delgivning av datum 2022-09-15 är av synnerligen mycket stort allmänt intresse?

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt med ert ställningstagande efter att genomläst den bifogade PDF filen Myndighetschef….. och dessutom säkerställt

  • att genomläst de massutskick med information och upplysning som i laga ordning är av Socialdepartementets registrator sedan tidigare registrerade, då under 2020 till 2022, se bifogade PDF för år 2022, som bifogas som bifogad PDF fil RK Innehållsförteckning……2022-09-07

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

OM TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE

Noteras särskilt; till TT bifogades samma filer som här ovan nämligen riksåklagare anmälan av 2022-09-10 och dessutom bifogades PDF filen RK innehållsförteckning, som du kan läsa, se bifogade PDF filen RK innehållsförteckning……2022-09-16, som bifogas detta massutskick

 

2022-09-22

TT HAR FÅTT DELGIVNING OM RIKSÅKLAGARE ANMÄLAN

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 22 september 2022 16:15
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: PCR TEST BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN
Prioritet: Hög

 

TT  NYHETSBYRÅ

 

Ansvariga för bevakning inom ämnesområden Inrikes nyheter inom TT i Sverige

Rebecka Fogelmarck 08-692 27 04

[email protected]

 

2022-09-22

 

Delger TT nyhetsbyrå och dig Rebecka Fogelmark om den riksåklagare anmälan som delgavs riksåklagare Petra Lundh före valet 11 september 2022, se mailet nedan och bifogade pdf filerna, en på svenska och en på engelska, då denna riksåklagare anmälan mot alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och internationellt.

 

Delger dig och TT också den intervju som gjordes igår 2022-09-21 med EU-parlamentarikern Christine Anderson och grundaren av Knapptryckarna Uffe Bejerstrand , se den och delge dina chefer och kollegor.

 

SVERIGE GRANSKAS

Interview with EU Parliamentarian Christine Anderson and Ulf Bejerstrand 2022-09-21

https://swebbtube.se/w/s7U9NNN7KQ1gbcdXtVxhp7

 

Delger dig och TT också den intervju som gjordes med advokat dr Reiner Fuellmich och Uffe Bejerstrand 2022-08-10, se den och delge dina chefer och kollegor.

 

SVERIGE GRANSKAS

Sprängstoff: Bejerstrand, Bittner & Reiner Fuellmich

https://swebbtube.se/w/8xF3gfjaczpfk3mYDfwMDC

 

 

Dessutom delges du och dina kollegor på TT denna intervju om vad som pågått i Sverige över tid, mycket lång tid, se den och säkerställ så dina chefer också ser den Rebecka, den publicerades för ca 3 veckor sedan.

 

SVERIGE GRANSKAS

POLITISK ATOMBOMB: FOLKETS RÖST FÖDS I HJÄRNAN

https://swebbtube.se/w/p1dxrjrdm36dXiN5LUQYKv

 

 

Läs också undertexterna till dessa publicerade intervjuerna.

 

Rebecka och alla anställda, i synnerhet dina chefer och ledningsgruppen inom TT, ni har tidigare fått dessa i massutskicken med information och upplysning, som undertecknad skickar ut.

 

Dessa massutskicken är många under åren 2020-2022, och de registreras i laga ordning, bl.a. hos Socialdepartementet, se bifogade pdf filen nr 3 RK innehållsförteckning…..2022-09-16, då för året 2022, fram till datumet 16 september 2022.

 

Ert uppdrag, som undanhåller och underlåter nationen Sveriges Folk & Barn hittills  att få del av bägge sidorna av myntet, det är faktiskt riktigt ruggigt det ni hittills presterat att undanhålla och underlåta sammantaget. Alltså utifrån om vad som uppenbart ni delger om på er hemsida, särskilt då utifrån vad ni delgivits om över tid i bl.a. massutskicken, och bl.a. delgives om denna dag, citat

 

 

Vi är ett vaket öga mot nyhetsvärlden i dag och i morgon.

Sveriges nationella nyhetsbyrå sedan 1921.

Vår oberoende nyhetsförmedling såg sitt ljus under namnet Tidningarnas Telegrambyrå år 1921. I dag heter vi kort och gott TT Nyhetsbyrån och vi gör nyheter som läses av nästan hela Sverige. Över hundra journalister arbetar hos oss. Dygnet runt och året om strävar vi efter att opartiskt förmedla alla nyhet er som påverkar svenskar från Ystad till Haparanda. Nästan alla medier i hela landet anförtror oss med det viktigaste de har; allmänhetens förtroende. De litar på att vi skriverfotograferarritar infografikdirektrapporterar eller livesänder från alla de viktiga händelserna.

Trovärdigt, korrekt och snabbt

  • Trovärdighet är TT Nyhetsbyråns främsta adelsmärke.

Slut citat

https://tt.se/om/nyheter/nyhetstjansten

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner avser att granska er inom TT, och den uppenbara tystnadskultur som ni synes vara en del i inom Sverige, och ber dig att avsätta tid för intervju mycket skyndsamt Rebecka, tänker också bjuda in till den intervjun grundaren av Knapptryckarna Uffe Bejerstrand, och försöka göra denna intervju med TT och Ulf Bejerstrand nästa vecka.

 

Vänligen återkoppla om 2 av varandra oberoende tider för intervjun om ca 1 timme under nästa vecka Rebecka. Ulf Bejerstrand får kopia och efter att TT avsatt förslag på tid för intervjun och kommunicerat ert förslag om tider för intervjun, så kontaktar undertecknad Ulf Bejerstrand för att koordinera och därefter återkoppla till er.

 

Ser fram emot att intervjua TT och Ulf Bejerstrand, som också är en av medanmälarna i åklagaranmälan av 2022-09-10, vilket framgår i mailet nedan och åklagaranmälan, se pdf filerna till riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

Tacksam för återkoppling mycket skyndsamt Rebecka

 

Mvh

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 september 2022 00:16
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nöjestorget AB’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ALLA SKA MED
Prioritet: Hög

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh

[email protected]

Åklagarmyndigheten i Sveriges, huvudkontoret i Stockholm

 

Växel 010-562 50 00

 

Registrator

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator Åklagarmyndigheten i Stockholm, huvudkontoret i Stockholm, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad.

 

Begär dessa uppgifter med vändande epost till, se undertecknades/ anmälares epost adresser, längst ner i denna anmälan, och därtill till [email protected] , [email protected], [email protected] och [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

Övrig information; anmälan delgives dels på svenska och dels på engelska till Åklagarmyndigheten i Sveriges, då utifrån vad som ovan redogjorts för.

 

 

2022-09-10

 

ALLA SKA MED

 

Se bifogade PDF filerna, Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh 2022 09 10 och den engelska versionen Head of Authority and Prosecutor General Petra Lundh 2022 09 10

 

Mvh

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Ulf Bejerstrand

Fantastiska Nöjen AB & Nöjestorget.se

Box 10011

12126 Stockholm-Globen

Telefon 073-370 76 01

Epost [email protected]

 

Joel Widengren

Nyckelpigsgatan 19b

AX 220 70 Eckerö

Åland/Finland

Epost [email protected]

Telefon +358 (0) 456 344 7330

Mobil telefon +46 (0)76 276 49 49

 

 

Emil Borg

Bagaregårdsgatan 7 A

416 70 Göteborg

Telefon 072-003 04 24

Epost [email protected]

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

2022-09-18 maskinöversättning

EU tvingas inleda en Europatäckande utredning om 700-1600% ökning av antalet dödsfall bland barn sedan EMA godkände COVID-”vaccinet” för barn….

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/09/18/eu-forced-investigate-17x-increase-excess-deaths-children/

 

 

Maskinöversättning

Pfizer COVID-”vaccin” förändrar ditt DNA enligt studie

En svensk studie har visat och bekräftat att mRNA i Pfizer/BioNTech Covid-injektioner infiltrerar celler och transkriberar sitt budskap till mänskligt DNA inom 6 timmar, vilket förändrar vårt eget DNA. 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/09/22/pfizer-covid-vaccine-alters-your-dna/

 

 

 

Maskinöversättning

Vi har data för att bevisa att ”vaccinerna” är ineffektiva och osäkra, så varför ser folk det inte?

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2022/09/21/we-have-the-data-why-dont-people-see-it/

 

 

 

Måste ses videointervju med dr Judy Mikovits, sprid vidare i alla dina nätverk, ca 12 minuter, citat

Cancerfrekvenserna exploderar efter dödar ”vaccinerna”: Dr Mikovits slår larm om massavfolkningen som sker NU

 

Dr Judy Mikovitz har från början varnat för att den verkliga planen med Covid-”vaccinerna” var att förändra människors DNA för att driva upp cancerfrekvensen i befolkningen.

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1jtv4x-cancer-rates-exploding-after-death-jab-dr.-mikovits-sounds-alarm-on-mass-de.html

 

 

Här kan du se videointervjun med svensk text

https://swebbtube.se/w/vg1sf9f4bg8ni8LFnF2XXv

 

 

 

 

 

Sanningen om verkligheten, den går inte att stoppa,  fakta och bevis

Sveriges Regering, Sveriges riksdag och alla riksdagsledamöterna, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, är uppenbart BESKYDDARE av den kriminella globalistiska agendan med de sk ”vaccinerna” / biovapen som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

SVT/SR och riksmedia, och stora delar av alternativa internet media BESKYDDAR dessa ovanstående, för hade dessa gjort deras jobb hade den sk ”vaccinerna” / biovapen varit stoppade för mycket länge sedan.

 

 

Alla dessa ovan omnämnda är uppenbart delaktiga i världshistoriens värsta BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

Minns Nürnberg rättegångarna, de som bara lydde order dömdes också till döden

 

 

 

PCR TESTBEDRÄGERIERNA ÖPPNADE VÄGEN FÖR MASSINJEKTIONERNA

Har det nu skapats prejudikat att alla människor kan förvandlas utan deras informerade samtycke till försökspersoner för farliga medicinska experiment?

 

Har den eugeniska utrotningen av den mänskliga befolkningen antagits som ett acceptabelt inslag i det tjugoförsta århundradets medicinska praktik och hälsovård?

 

 

Val har ingen legitimitet om medborgare luras av den information som vi behöver för att formulera rimliga och informerade valbeslut.

 

Mycket viktig artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

”Våra regeringar arbetar för att skada oss”

 

”Det är inte en Corona-pandemi. Det är en PCR-testpandemi.”

 

”Och säg inte att du inte visste. För vem som helst kunde ha vetat”

Christine Anderson fortsatte längs vägen för motstånd som pionjärer av Dr. Muguuli och Doctors 4 COVID Ethics. En frispråkig ledamot av EU-parlamentet, Anderson gick bortom Dr. Yeadons avslöjande av den kriminella avsikten bakom maktövertagandet av covid.

 

Anderson fångade första gången internationell uppmärksamhet våren 2022 när denna EU-parlamentariker dömde Justin Trudeau till hans ansikte som en ”skamlig för all demokrati.” Se detta .

 

Anderson fortsatte sina reflektioner över demokratins krav efter att ha förutspått att COVID-injektionskampanjen ”kommer att bli känd som det största brottet som någonsin begåtts mot mänskligheten.” Se detta .

 

Anderson presenterade denna häpnadsväckande förutsägelse medan han ledde ett EU-relaterat evenemang som lyfte fram det kaos som injektionsmandat ålagt flygindustrin och särskilt piloter.

 

När han introducerade detta ämne överraskade Anderson delegaterna genom att flytta fokus till att kollektivt ta itu med ”varje vald representant för folket i varje västerländsk demokrati.” Hon frågade: ”Vad har du gjort”? Anderson svarade sedan retoriskt på sin egen fråga och hävdade,

 

 

”Du gjorde inte ditt jobb. Och säg inte att du inte visste. För vem som helst kunde ha vetat. Och om du hade brytt dig tillräckligt med att bry dig om ditt eget folk, om du hade brytt dig tillräckligt för att göra ditt jobb borde du ha vetat det. Och dessutom är det ditt jäkla jobb att veta. Det är ditt jobb att skydda de människor du valdes av och som ditt jobb är att representera. Vad har du gjort?”

 

 

Andersons kritik är träffande och välförtjänt.

Väldigt få förtroendevalda har agerat proaktivt för att skydda sina väljare från injiceringsskador. Varför kan detta vara?

 

Hur mycket mutor, bakslag, utpressning och andra former av politiskt snatteri har covid-syndikatet tillämpat för att åstadkomma sådana förödande representationsmisslyckanden när och var det behövdes som mest?

 

Vilka andra kategorier av tjänstemän, offentliganställda och yrkesgrupper har pressats till underkuvande av liknande former av frestelser, hot och förnedring. Vad gjordes för att vända eventuella motstånd så att de skulle gå med i, snarare än att motstå, covid-kraftgreppet?

 

Varför överläts det till Christine Anderson att påpeka de utbredda misslyckandena hos våra valda tjänstemän i parlament, lagstiftande församlingar och andra gestaltningar av nationell suveränitet? De flesta parlamentariker höll tillbaka från att ens ställa frågor om möjligheten att kroppsliga och psykiska skador tillfogades deras egna lokala väljare på uppdrag av avlägsna oansvariga globalister?

 

Vad har de gjort? Vad har vi gjort? Finns det ens något liknande demokrati längre efter att PCR-testbedrägerierna öppnade vägen för massinjektionerna, det väsentliga inslaget i COVID-19-makten?

 

Har det nu skapats prejudikat att alla människor kan förvandlas utan deras informerade samtycke till försökspersoner för farliga medicinska experiment?

 

Har den eugeniska utrotningen av den mänskliga befolkningen antagits som ett acceptabelt inslag i det tjugoförsta århundradets medicinska praktik och hälsovård? Se detta .

 

Vissa skulle säga att rollen för de officerare som ansvarar för sammanlänkning av media, underrättelsetjänst, militär och sökmotorkarteller har varit mer avgörande än politiker för att utvidga gränserna för covid-19 organiserad brottslighet.

 

När allt kommer omkring har politiker som vill bli valda eller omvalda inte mycket annat val än att dansa till tonerna som skapats av ägarna och operatörerna av de stora mediekartellerna.

 

Denna censur av information som är avgörande för vår individuella hälsa och kollektiva välbefinnande hjälper till att stoppa det demokratiska livets sista flämtningar i valet och verksamheten hos våra regeringar. Val har ingen legitimitet om medborgare luras av den information som vi behöver för att formulera rimliga och informerade valbeslut.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/covid-19-power-grab-organized-crime-2/5793438

 

 

 

 

 

 

2022-09-18

Video: Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Different Batches” och ”Dödliga doser”, ”Vaccinerna är designade för att döda”

https://www.globalresearch.ca/video-reiner-fuellmich-50-lawyers-vaccines-designed-kill-depopulate-the-planet/5767034

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

Den israeliska regeringen är ansvarig för skadan och döden av otaliga MILJONER människor

Sanningen och verkligheten går inte att stoppa bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Det samma gäller såklart för Sveriges Television, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

2022-09-16 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Israelisk hälsominister planerade att manipulera expertrapporten om covid- ”vaccin” för att undvika rättstvister

Den israeliska regeringen är ansvarig för skadan och döden av otaliga MILJONER människor

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/657080.html

 

 

 

SVERIGES TELEVISION & SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare har undanhållit och underlåtit att delge nationen Sveriges Folk & Barn om fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, de sk ”vaccinerna” har bevisligen BEDRÄGLIGT planerat och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin.

 

 

Dessa har också över tid undanhållit och underlåtit att delge nationen Sveriges Folk & Barn att de sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, därmed är dessa delaktiga i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, då utifrån Nürnberg koden, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag med mera.

 

 

 

Om ”vaccinerna” / biovapen som dödar mänskligheten, som över tid har BESKYDDATS av Sveriges riksdag. Sveriges Television och deras medlöpare i bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

FAKTA & BEVIS GÅR INTE ATT STOPPA MEN DÖDAR ”VACCINERNA” GÅR ATT STOPPA & PCR TEST BEDRÄGERIET GÅR ATT STOPPA

2022-09-15  Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Harvard & Johns Hopkins publicerar explosiv sanning: vetenskapliga artiklar BEVISAR COVID 19 ”VACCINERNA” DÖDAR

https://rumble.com/v1k83un-harvard-and-johns-hopkins-publish-explosive-truth-scientific-papers-prove-c.html

 

 

 

 

2022-09-16 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Covid- ”vaccinationer” är nu FÖRBJUDNA hos personer under 50 år i Danmark

Det danska tillkännagivandet innebär att injektioner av messenger RNA (messenger RNA) är förenade med mycket större risker än de påstådda fördelarna. Detsamma gäller för de icke-mRNA-covid-sprutor som fortfarande marknadsförs också.

 

Danmark förväntar sig ytterligare en ”stor våg” av covider under vintern, men eftersom ”vaccinationerna” inte hjälper finns det ingen anledning att tillåta dem.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://citizens.news/657360.html

 

 

 

 

2022-09-16 maskinöversättning, citat

Dr. Rochelle Walensky, chef för Centers for Disease Control and Prevention (CDC), medgav att hennes byrå spred felaktig information  om säkerheten för ”vaccinerna” mot Wuhan coronavirus (COVID-19).

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/657108.html

 

 

 

 

Covid-19-injektionerna / de sk ”vaccinerna” är biovapen, de sk

”vaccinerna” är ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu