• Arkiv

Andreas Norlén — SVERIGE GRANSKAS Delgivning 6 till talman Andreas Norlén, Sveriges riskdag , Sveriges regering och deras medlöpare i Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, delgivning av/från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 08

 

 

Bifogade filer till denna delginving finner du här

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 08

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-08.pdf

 

SVERIGE GRANSKAS tillsammans med ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp gd stabens Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten 2023-05-08

 

Du åter hör det inspelade samtalet via att ladda ner ljudfilen, ca 8 minuter inspelat samtal, och sprider vidare i alla dina nätverk och till alla skattebetalarna

https://www.jottacloud.com/s/271e4a82c20363c4790b122e93695f05620

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 6 om  Historiens Värsta Folkmord &  BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN   med mera 2023 05 08

 

 

All makt utgår från folket……

 

EN NATIONELL FOLKRÖRELSE MOT HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD ÄR EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR ATT ÅTERTA DEMOKRATIN I SVERIGE

Fascismen råder nämligen fullt ut i Sverige 2023

 

 

Du förstår mera efter att läst dagens HELA delgivning från SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

Delgivning 6 till talman Andreas Norlén, Sveriges riskdag , Sveriges regering och deras medlöpare i Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, delgivning av/från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 08

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/08/andreas-norlen-sverige-granskas-delgivning-6-till-talman-andreas-norlen-sveriges-riskdag-sveriges-regering-och-deras-medlopare-i-historiens-varsta-folkmord-brott-mot-manskligheten-delgi/

 

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

Noteras särskilt, EX OFFICIO PRINCIPEN

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Ex officio innebär också att man genom sitt ämbete per automatik blir tilldelad andra poster eller förtroendeuppdrag.

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

2023-05-08

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord/ UTROTNING

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

Det började med det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET  som banade vägen för det synnerligen utifrån enorma ekonomiska incitament MEGA BEDRÄGERIET MARKANDSFÖRINGS BEDRÄGERIETmed de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de marknadsfördes som i Sverige, alltså de så kallade ”vaccinerna” är BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Se i den delen vad som över tid har delgivits av SVERIGE GRANSKAS till de ovan omnämnda över mycket lång tid och är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet, se bl.a. bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTE…..2023 05 08

 

Du kan också läsa mera publicera här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

 

 

 

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET TILLÄTS FORSÄTTA AV FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH DÄRMED SVERIGES REGERING,

 

SKATTEMILJARDER om ca 26-30 MILJARDER FINANSIERADE DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET OCH BANADE VÄGEN FÖR SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

 

 

 

 

Karin Tegmark Wisell

Generaldirektör

 

Källa

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/pressbilder/ledningsgrupp/

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

SVERIGE GRANSKAS tillsammans med ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld ringer upp gd stabens Pär Vikström, Folkhälsomyndigheten 2023-05-08

 

Du åter hör det inspelade samtalet via att ladda ner ljudfilen, ca 8 minuter inspelat samtal, och sprider vidare i alla dina nätverk och till alla skattebetalarna

https://www.jottacloud.com/s/271e4a82c20363c4790b122e93695f05620

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld delger FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN DELGIVNING/ SKRIVELSE 2023 05 -08, citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 8 maj 2023 16:10
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Pär Vikström <[email protected]>

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]

Ämne: Nu frågor tidigare Fwd: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

 

Tjänare!

Till Registrator Begär skyndsam diarieföring av denna skrivelse enligt lag delge oss dagboksblad med vändande e-post

Vi tackar för ett mycket vänligt och korrekt bemötande från Pär Vikström på FHM i dagens telefonsamtal. Bifogar fil på det inspelade samtalet.

 

Vi har ett par frågor där vi undrar

 

1. När beställde FHM eller annan myndighet de PCR-tester för SARS-CoV-2 som fanns tillgängliga redan i februari 2020?

 

2. Regeringen betalade till regionerna 1 500 SEK för varje PCR-test som regionerna gjorde alltsedan 2020 till 1 januari 2022, därefter 1 100 SEK per test fram till och med 2022. Det har kostat oss skattebetalare nästan 30 000 miljoner bara i statssubventioner av regionerna för att regionerna skulle till synes mutas att lägga sina resurser på provtagning med som mest över 40 000 tester på en enda dag i stället för att lägga pengarna på sin ordinarie verksamhet.

 

Vilka skäl fanns för att regeringen skulle slösa bort nästan hela försvarsbudgeten på ett test som inte har kunnat rädda ett enda liv?

 

En bifråga: Fick de privata aktörerna som testade alla som vill ha ett PCR-test samma summa per test som regionerna? Dessa privata aktörer brukade ta mellan 2 000 och 3 000 SEK per test med intyg om resultatet så att man kunde resa utrikes.

 

 

Begär ett skyndsamt svar på våra frågor

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Molekylärbiolog

 

 

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

 

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat
——– Vidarebefordrat meddelande ——–

Ämne: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.
Datum: Wed, 2 Dec 2020 13:41:14 +0100
Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Till: [email protected], [email protected], [email protected]
Kopia: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Lina Berg <[email protected]>, [email protected], [email protected], [email protected]

 

Hej!

En artikel om rtRT-PCR-testet publicerad av Corman, Drosten et al den 23 januari 2020 i Eurosurveillance ligger till grund för all testning av SARS-CoV-2 och Covid-19 [1].

Den artikeln skickades in för publicering 2020-01-23 och publicerades ett dygn senare. Någon peer-review kan knappast ha gjorts på högst ett dygn.

Nu har en peer-review publicerats av Borger och Kämmerer tillsammans med 20 andra oberoende vetenskapare i International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) [2].

I denna peer-review-rapport framkommes så grava felaktigheter i Corman-Drostens artikel att hela problemet med rtRT-PCT-testet för SARS-CoV-2 och Covid-2 invaliderar testet.

Artikeln av Borger-Kämmerer finner att Eurosurveillance saknar möjlighet att underlåta att dra tillbaka Corman-Drosten-artikeln på grund av mycket stora metodologiska och vetenskapliga problem. Till detta kommer flera författares i Corman-Drostenartikeln underlåtelse att redovisa samtliga jäv (Conflict of Interest, CoI).

ICSLS har begärt att Eurosurveillance kommer till slutsatsen att det finns ingen annan möjlighet än att dra tillbaka artikeln av Corman-Drosten [3] .

Detta innebär att resultaten av de rtRT-PCR-tester som gjorts enligt Corman-Drosten är minst sagt otillförlitliga och hela systemet med rtRT-PCR för SARS-CoV-2 faller och får inte användas kliniskt.

Slutsats: Vården kan inte längre använda rtRT-PCR för SARS-CoV-2.

Då kan vi följa våra grundlagsfästa fri- och rättigheter igen. Fri rörlighet, yttrandefrihet med mera [5]

Då kan vi öppna samhället igen, helt och fullt.

Och vi kommer att må mycket bättre, ekonomin har då en möjlighet att förbättras, arbetslösheten går ner igen, människorna mår bättre. Den befarade svälten i världen som med nuvarande begränsningar kommer att öka för hundratals miljoner människor kan begränsas.

Så nu faller det på Folkhälsomyndigheten, som har goda kontakter med EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC), att erkänna att hela coronapandemin var ett stort lurendrejeri för att enskilda skulle tjäna pengar på människornas rädsla att dö i en vanlig säsongsförkylning. Fortfarande saknas en total överdödlighet från 1 januari 2020 till och med vecka 45. Läs mer på https://kostkunskap.blogg.se/2020/november/regeringen-vill-bryta-grundlag.html

Om Folkhälsomyndigheten, som en oberoende svensk myndighet, vågar följa vetenskapen återstår att se. Jag är medveten om att det finns enormt stora ekonomiska intressen bakom coronapandemifalsariet som med lätthet kan påverka myndigheter. Ett annat stort problem är att kunna lugna alla som är livrädda att dö i Covid-19 blir en svår uppgift för alla våra myndigheter och även för den enskilde.

Man kan, för att kraftigt minska samhällets kostnader ,och den enskildes lidande, för förkylningar inklusive Covid-19 [4], följa Livsmedelsverkets rekommendationer om vitamin D3 för nyfödda barn. Nyfödingar och barn upp till ett års ålder är sällan förkylda. Nyfödingar ska enligt Livsmedelsverket ha 10 mikrogram vitamin D3 från dag 1 och dagligen därefter. En vuxen om 75 kg ska då ha 250 mikrogram vitamin D3, 25 gånger mer än en nyföding om 3 kg.Varför ska man ge spädbarnsdos av vitamin D3 till vuxen när man inte ger vuxendos av antibiotika till spädbarn?

Östervåla 2020-12-02

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi, Stockholms universitet (1971)
Oberoende Senior Vetenskapare i Nutrition

 

Referenser:

1. Corman Victor M, Landt Olfert, Kaiser Marco, Molenkamp Richard, Meijer Adam, Chu Daniel KW, Bleicker Tobias, Brünink Sebastian, Schneider Julia, Schmidt Marie Luisa, Mulders Daphne GJC, Haagmans Bart L, van der Veer Bas, van den Brink Sharon, Wijsman Lisa, Goderski Gabriel, Romette Jean-Louis, Ellis Joanna, Zambon Maria, Peiris Malik, Goossens Herman, Reusken Chantal, Koopmans Marion PG, Drosten Christian.
Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

2. Pieter Borger, Bobby Rajesh Malhotra(, Michael Yeadon , Clare Craig, Kevin McKernan, Klaus Steger, Paul McSheehy, Lidiya Angelova, Fabio Franchi, Thomas Binder, Henrik Ullrich, Makoto Ohashi, Stefano Scoglio, Marjolein Doesburg-van Kleffens, Dorothea Gilbert, Rainer Klement, Ruth Schruefer, Berber W. Pieksma, Jan Bonte, Bruno H. Dalle Carbonare, Kevin P. Corbett, Ulrike Kämmerer
Corman-Drosten review report. Curated by an International consortium of scientists in life sciences (ICSLS) Submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th November 2020. https://cormandrostenreview.com/report/

3. Retraction request letter to Eurosurveillance editorial board https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

4. https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/comment-page-2/#commentshttps://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23242238/

5. https://kostkunskap.blogg.se/2020/july/where-did-our-freedom-go.html

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT;

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN/ SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET VAR FULLT UT INFORMERADE, UPPLYSTA & DELGIVNA OM DET SYNNERLIGEN KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET REDAN 2020-02-12

 

 

Fakta & BEVIS

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN HAR MOTTAGIT BJÖRN HAMMARSKJÖLDS SKRIVELS/ DELGIVNIG OM PCR TEST BEDRÄGERIET 2020-12-02

 

Citat

 

Från: Pär Vikström [mailto:[email protected]]
Skickat: den 2 december 2020 16:26
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Ärendenummer hos Folkhälsomyndigheten
Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Ärendenr: 05709-2020 hos oss.

 

Ärendebeskrivning: Fråga om användandet av rtRT-PCR för SARS-CoV-2 i vården

 

Vänliga hälsningar,

Pär

__________________________________

Pär Vikström
Utredare – Internationell samordning
010 – 205 21 75

070 – 994 63 75

 

Folkhälsomyndigheten

Generaldirektörens kansli
[email protected]

 

Slut citat

 

 

 

Du läser ännu mera i den delen i delgivningen från SVERIGE GRANSKAS av

 

SVERIGE GRANSKAS delgiver Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare delgivning 5 om  Historiens Värsta Folkmord &  ”ETT VARNINGSORD”  ……. 2023 05 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/06/sveriges-regering-sveriges-riksdag-sverige-granskas-delgiver-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare-delgivning-5-om-historiens-varsta-folkmord-ett-varningsord/

 

 

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

 

COVID-”VACCINER” ÄR DÖDLIGA

Publicerat 2023-05-07, sprid vidare i alla dina nätverk och till alla skattebetalarna i Sverige, maskinöversättning, citat

Detta diagram från VAERS, USA:s rapporteringssystem för biverkningar av vacciner, visar tydligt att covid-”vaccinet” är dödligt, att det faktiskt dödar många av dem som injiceras med dessa så kallade ”vacciner”.

 

Detta tydliga diagram bör också göra det möjligt för politiker och myndighetspersoner att dra rätt slutsatser. Observera också att rapporteringsgraden till VAERS normalt är cirka 1 %.

 

Se och läs mera och sprid vidare till alla skattebetalare och därmed era UPPDRAGSGIVARE

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1655295884719005700?s=20

 

 

 

 

 

 

 

 

Historiens Värsta Folkmord/ UTROTNING pågår och Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare är delaktiga

och beskyddar detta fullständiga vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de ovan omnämnda, inga sådana motbevis har delgivits officiellt till nationen Sveriges Folk & Barn, alltså dessa ovan omnämnda som väl känner till detta fullständiga vansinnet, — de ovan omnämnda är delgivna i många delgivningar om detta från SVERIGE GRANSKAS –  mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Alltså inga motbevis alls har ännu presenterat officiellt av några parti ledare för de politiska partierna i Sveriges riksdag eller av någon av riksdagsledamöterna i de politiska partierna i Sveriges riksdag eller av Sveriges regering, och Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera har för avsikt

 

  • att åka till WHO möte 21-26 maj 2023 i Schweiz och som synes fortsätta
  • att beskydda HSITORIENS VÄRSTA FOLKMORD, Brott Mot Mänskligheten, PCR TEST BEDRÄGERIET med mera.

 

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

Lyssna på det inspelade samtalet och sprid vidare i alla dina nätverk

Socialdepartementet — SVERIGE GRANSKAS ringer 2023-05-04 upp Socialdepartementet angående Sveriges möte med WHO 2023-05-21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/05/socialdepartementet-sverige-granskas-ringer-2023-05-04-upp-socialdepartementet-angaende-sveriges-mote-med-who-2023-05-21/

 

 

 

Finns också publicerat här

Den uppringde är tillförordnad enhetschef Ziba Zareie (bilden) på Socialdepartementet, det inspelade samtalet kan du lyssna på via att ladda ner mp3-fil via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271059d51ad0d404b8ba09d9f2d0304f50a

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2023/05/04/sverige-granskas-ringer-2023-05-04-upp-socialdepartementet-angaende-sveriges-mote-med-who-2023-05-21/

 

 

 

 

Finns även publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/06/sveriges-regering-sveriges-riksdag-sverige-granskas-delgiver-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare-delgivning-5-om-historiens-varsta-folkmord-ett-varningsord/

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

”CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning”

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

https://usawatchdog.com/cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston/

 

VIDEOINTERVJU FINNS OCKSÅ PUBLICERAT PÅ RUMBLE HÄR

https://rumble.com/v2l6638-cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston.html

 

 

 

 

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

Varför undanhålls och underlåts debatt i Sveriges riksdag om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Varför stoppas inte de så kallade ”vaccinerna” / BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen SVERIGES Folk & Barn?

 

 

PCR TESTERNA och därmed PCT TEST BEDRÄGERIET som är grunden till att bana vägen för dessa BIOVAPEN/ ”vaccinerna”, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen SVERIGES Folk & Barn, alltså erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som inte på något sätt har motbevisats av Sveriges regering, Sveriges riksdags alla politiska partierna och deras medlöpare, trots

 

  • att dessa över tid, före valet 2022 och efter valet 2022, haft hur många möjligheter som helst, då bl.a. utifrån
  • att SVERIGE GRANSKAS delgivet de ovan omnämnda om fakta och bevis som inte bestridits av dessa ovan omnämnda.

 

 

 

 

Alltså dessa ovan omnämnda är delaktiga i och delgivna om meddelat ansvar i HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD, Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn,

av SVERIGE GRANSKAS och det debatteras inte alls i Sveriges riksdag, alla skattebetalare i Sverige och nationen Sveriges Folk & Barn ska såklart ställa sig frågan om varför?

 

 

 

 

 

EN NATIONELL FOLKRÖRELSE MOT HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD ÄR EN GRUNDFÖRUTSÄTTNING FÖR ATT ÅTERTA DEMOKRATIN I SVERIGE

Fascismen råder nämligen fullt ut i Sverige 2023

 

 

 

 

COVID-”VACCINER” ÄR DÖDLIGA

Publicerat 2023-05-07, sprid vidare i alla dina nätverk och till alla skattebetalarna i Sverige, maskinöversättning, citat

Detta diagram från VAERS, USA:s rapporteringssystem för biverkningar av vacciner, visar tydligt att covid-”vaccinet” är dödligt, att det faktiskt dödar många av dem som injiceras med dessa så kallade ”vacciner”.

 

Detta tydliga diagram bör också göra det möjligt för politiker och myndighetspersoner att dra rätt slutsatser. Observera också att rapporteringsgraden till VAERS normalt är cirka 1 %.

 

 

 

Sprid vidare, läs och se mera

https://twitter.com/lakaruppropet1/status/1655295884719005700?s=20

 

 

 

 

 

 

Riksdagsledamoten Elsa Widding kan göra skillnad och behöver nationen Sveriges Folks stöd, denne riksdags kvinna med ryggrad, civilkurage och mod är numera partilös och representerar nationen Sveriges Folk & Barn bl.a. då utifrån vad som är delgivet sedan tidigare om av SVERIGE GRANSKAS;

 

 

Dags att prata om vaccinet, biverkningar och WHO – Elsa Widding i Swebbtv Embedded (Censurerad på YouTube)

https://swebbtube.se/w/4J42GZe3oFZwyW2bhKEinm

 

 

 

 

 

 

DOM SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN ÄR SÅKLART I STRID MOT NURNBERG KODEN MED MERA

Att Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET och Marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, de sk ”vaccinerna” är uppenbart bevisligen BIOVAPEN, vilket SVERIGE GRANSKAS redovisat/ delgivit i delgivningar till ovan omnämnda om över tid i vad som är i laga ordning registrerat av bl.a. registrator vid Socialdepartementet. Alltså över tid innefattar bl.a. över tiden 2019-2023 till och med dagens datum.

 

Att Sveriges riskdag, Sveriges regering och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, därmed ingår och är synnerligen delaktiga i HISTORIENS VÄRSTA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN är uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum

 

 

 

SE MERA, LÄSR MERA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://tube.childrenshealthdefense.eu/w/sUz7dFMVR4FjqXEoLuBhNg

 

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL DEN PLANDERADE WHO PANDEMIN 2020, ETT ENORMT BDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

LÄS OCH SE MERA, SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://tube.childrenshealthdefense.eu/w/sUz7dFMVR4FjqXEoLuBhNg

 

 

 

 

 

 

PCRTEST BEDRÄGERIET YTTERLIGARE MERA BEVIS

 

 

https://tube.childrenshealthdefense.eu/w/sUz7dFMVR4FjqXEoLuBhNg

 

 

 

 

SVERIGE REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE INGÅR I EN GLOBAL MAFFIA SOM BEDRIVER OCH BESKYDDAR Historiens Värsta Folkmord & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

FAKTA & BEVIS

 

NOTERAS SÄRSKILT ATT PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS OCKSÅ AV ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Här finner du bevis, 2 fastställande domar som delger om

 

  • att PCR TESTERNA är icke vetenskapliga och är icke tillförlitliga, i 2 fastställande domar inom EU i Portugal, som Sveriges regering, Sveriges riksdag, Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare i det uppenbart kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET beskyddar med näbbar och klor.

 

Alltså ställ dig frågan om varför beskyddar dessa ovan omnämnda det KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET och vilket lagstöd har dessa för det?

 

Noteras särskilt att detta gälla de ovan omnämnda före valet 2022 och efter valet 2022. Citat

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu