• Arkiv

Elsa Widding & SWEBBTV — Fakta och Bevis som säkerställer att staten Sverige icke har regering och riksdag som är i legal besittning att regera över nationen Sveriges Folk & Barn …… SVERIGE GRANSKAS 2023 05 19

 

 

 

Bifogad PDF fil till denna delgvining finner du här

 

 

Bifogad PDF fil till denna delgivning finner du här

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKA DELGER

 

 

 

Fakta och Bevis som säkerställer att staten Sverige icke har regering och riksdag som är i legal besittning

 

- att regera över nationen Sveriges Folk & Barn eftersom dessa och deras medlöpare är alla involverade, före valet 2022 och efter valet 2022, i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

LÄS MAITRÅDEN, DELS TILL SOCIALMINSTERN MED FLERA OCH DELS TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN MED FLERA två separata delgivningar av dagens datum 2023-02-19

 

 

Du finner också dagens pressmeddelande om vilka som representerar Sverige 21-26 maj i Schweiz i mötet; Sjukvårdsministern leder Sveriges delegation till Världshälsoförsamlingen i Genève

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 maj 2023 13:42
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nya Dagbladet’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Socialminister Jacob Forssmed 2023 05 19 med flera delges delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera av SVERIGE GRANSKAS
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

2023-05-19 OM PCR TEST BEDRÄGERIET & HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD MED MERA

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

 

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

 

 

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla epost adresser,

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

 

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm

[email protected]

[email protected]

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

 

2023-05-18

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Läs delgivningen här nedan av den 19 maj 2023 13:26

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 19 maj 2023 13:26
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>
Ämne: Till er delgivna makt- och myndighets utövare/ missbrukare i Staten Sverige som uppenbart är delaktiga i Historiens Värsta Folkmord, delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 19
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

 

 

 

Denna delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera ska i laga ordning registreras av registrator hos de makt- och myndighets utövare/ missbrukare av makt- och myndighet, som delgives denna delgivning, begär med vändande epost bevis för att så har skett med dagboksblad/diarieblad till [email protected]

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då delgivningen är av synnerligen mycket stort nationellt och internationellt intresse utifrån bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

Noteras särskilt

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

2023-05-19

 

 

 

 

Regeringar betalade 1,95 miljarder dollar för Covid-”vacciner” som orsakade 36 miljoner dödsfall 2023 05 19

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/19/regeringar-betalade-195-miljarder-dollar-for-covid-injektioner-som-orsakade-36-miljoner-dodsfall-2023-05-19/

 

 

 

 

Karen Kingston delger världen 2023-05-18 om WHO, maskinöversättning, citat

Alla COVID-19-”vacciner” som förtecknas på Världshälsoorganisationens webbplats innehåller Bluetooth smart-teknik och Ai-mikroorganismer (mRNA lipidnanopartiklar).

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/19/karen-kingston-alla-covid-19-injektioner-som-fortecknas-pa-varldshalsoorganisationens-webbplats-innehaller-bluetooth-smart-teknik-och-ai-mikroorganismer-mrna-lipidnanopartiklar-2023-05-18/

 

 

 

Generaldirektör Karin Tegnell Wisell och ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten — Delgivning till Folkhälsomyndigheten om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

Läs mer och sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/generaldirektor-karin-tegnell-wisell-och-ledningsgruppen-for-folkhalsomyndigheten-delgivning-till-folkhalsomyndigheten-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-historiens-varsta-folkmord-planerat-brot/

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed med flera delges delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

Läs mer och sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delges-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-historiens-varsta-folkmord-med-mera-av-sverige-granskas-2023-05-18/

 

 

 

 

Forskare bevisar att Graphene Nanobots finns i Covid-vaccinerna och sprider sig från de vaccinerade till de ovaccinerade; Men det finns ett sätt att ta bort dem 2023 05 18

Läs mer och sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/forskare-bevisar-att-graphene-nanobots-finns-i-covid-injektionerna-och-sprider-sig-fran-de-injicerade-till-de-oinjicerade-men-det-finns-ett-satt-att-ta-bort-dem-2023-05-18/

 

 

 

Publicerat 2023-05-19 citat

 

Sjukvårdsministern leder Sveriges delegation till Världshälsoförsamlingen i Genève

 

Publicerad 19 maj 2023

 

Acko Ankarberg Johansson leder den delegation som på söndag, den 21 maj, reser till Genève för att delta i Världshälsoförsamlingen (WHA). WHA äger rum årligen och Sverige deltar vanligtvis med statsråd, representanter för Socialdepartementet och Utrikesdepartementet, Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer, Sida samt Vårdförbundet och Läkarförbundet.

 

 

Vilka frågor som rör pandemier kommer att behandlas under årets WHA?

 

 

Förhandlingarna om ett globalt pandemifördrag sker i den mellanstatliga förhandlingsgruppen, INB, som etablerades hösten 2021 efter beslut av WHO:s 194 medlemsländer. En lägesuppdatering om den pågående förhandlingsprocessen kommer att presenteras för WHA i år. Inga beslut kommer att fattas. En slutrapport ska läggas fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.

 

Det internationella hälsoreglementet (IHR, 2005) kommer att diskuteras under dagordningspunkten

 

”Implementation of the International Health Regulations (2005)”.

 

WHO:s generaldirektör kommer att presentera en lägesrapport om genomförandet av IHR, vilket sker varje år. Översynen av IHR görs av IHR:s översynskommitté i samarbete med medlemsländerna och inte på WHA. Förslag om en revidering av IHR läggs fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.

 

 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 
08-405 10 00
Mobil 
076-1279394
e-post till Joel Apelthun

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/sjukvardsministern-leder-sveriges-delegation-till-varldshalsoforsamlingen-i-geneve/

 

 

 

 

 

 

LÄS SÄRSKILT NOGSAMT DEN BIFOGADE PDF FILEN MOTION TILL RIKSDAGEN…….

 

 

Av PDF filen framgår med all tydlighet vad som redan 1996/97 existerade, alltså kortfattat; ansvarig minister i Sveriges regering, och därmed Sveriges regering,  ska ingripa och agera i ärendet utifrån

 

  • att detta som påvisas/delgives utifrån Fakta & Bevis från SVERIGE GRANSKAS uppenbart är ett generellt och systematiskt problem gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk/skattebetalare

 

Citat

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt.

 

Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

 

Slut citat, läs mer i den bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin….

 

 

 

Se därtill alla fakta/ bevis i fråga om det synnerligen väl planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera som delgivits om över tid från SVERIGE GRANSKAS/UNDERTECKNAD, före valet 2022 och efter valet 2022, sedan 2019 och fram till dags datum, som är i laga ordning registrerat av registrator bl.a. hos Socialdepartementet.

 

 

 

 

De så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN  SKA SÅKLART STOPPAS ÄVEN I SVERIGE, citat

 

 Schweiz har dragit in mRNA-sprutan helt och hållet.

 

Staten i Schweiz ansvarar inte längre för några biverkningar utan det måste tas av läkaren administrerade sprutan. Det är ett stort steg i rätt riktning och man skulle hoppas världen följer deras exempel.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://newsvoice.se/2023/05/politiker-desinformationskampanj-om-covid/

 

https://newsvoice.se/2023/04/schweiz-slutar-rekommendera-covidvaccin/

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu