• Arkiv

Torbjörn Sassersson NewsVoice — Delgivning till NewsVoice och Torbjörn Sassersson från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 09

 

 

 

Torbjörn Sassersson NewsVoice — Delgivning till NewsVoice och Torbjörn Sassersson från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 09

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 9 september 2023 19:36

Till: ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning till NewsVoice och Torbjörn Sassersson från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 09
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning är offentligt publicerad här

 

Delgivning till NewsVoice och Torbjörn Sassersson från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 09

 

Torbjörn

 

Med anledning av att NewsVoice utger sig för att vara  Public Service på riktigt och nyligt och publicerat denna artikel

Motarbetat seminarium i Riksdagen: Hur säkra och effektiva är covidvaccinerna?

https://newsvoice.se/2023/09/seminarium-riksdagen-covidvaccinerna/

 

 

Alltså då bör det vara i Public Service på riktigt och ert intresse och era läsares intresse Torbjörn att publicera fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERRIET som du/ni delges om direkt från hästens mun nämligen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, alltså fakta och bevis som vidimerar utifrån fakta och bevis att Sverige och Folkhälsomyndigheten tillsammans med WHO TERROR AGENDAN säkerställt

 

- att Sverige fullt ut är delaktiga i och medansvariga i denna WHO TERROR agenda, alltså statsterrorism, bioterrorism, terror med bl.a. grunden i PCR TEST BEDRÄGERIET som sedermera effektivt utifrån enorma ekonomiska incitament till kriminell verksamhet som det inte alls finnes något stöd för i svensk grundlag Regeringsformen.

 

Du/ni läser mera här nedan i mailtråden av den 9 september 2023 12:16

 

Efter det mailet sågs denna mycket intressanta videointervjun, som såklart är av synnerligen mycket stort allmänt nationellt och internationellt intresse, som såklart också fångar ditt intresse Torbjörn

Publicerat9 SEPTEMBER 2023, maskinöversättning, citat

Biomassförstörelsevapen med James Corbett

James Corbett intervjuar Dr. Meryl Nass i hennes hyllade nya artikel som avslöjar hur WHO:s föreslagna fördrag kommer att öka människoskapade pandemier. Lär dig hur katastrofala labbrymningar blir allt mer oundvikliga i ett framtida science fiction-landskap där 94+ länder ”incitaments och uppmuntras” att utföra gain-of-function experiment och att dela sina beväpnade genomiska sekvenser med medlemsländerna genom ett stort nytt ”bioförsvar” övervakningsnätverk .

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/good-morning-chd/bioweapons-of-mass-destruction-with-james-corbett/

 

Finns också på RUMBLE här

https://rumble.com/v3g8uvs-bioweapons-of-mass-destruction-with-james-corbett.html

 

 

 

Du är duktig att skriva och berätta Torbjörn, och vad kan vara viktigare än vad du/ni delgives i denna delgivning Torbjörn, så förslagsvis skriver du/ni en artikel om Folkhälsomyndighetens TROVÄRDIGHET, som uppenbart är lika med noll, och detsamma om Sveriges riksdag och Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 och eftre valet 2022, för det är väl vad som förväntas av Public Service på riktigt, eller hur Torbjörn Sassersson?

 

Är det något som är svårt att förstå eller något annat så gör SVERIGE GRANSKAS mycket gärna en intervju med dig Torbjörn, för Public Service på riktigt är synnerligen viktigt och speciellt i detta ärende som krossar TROVÄRDIGHETEN totalt för de delaktiga i och medansvariga i detta HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare , eller hur Torbjörn?

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt för detta är av synnerligen mycket stort allmänt nationellt och internationellt intresse för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 9 september 2023 12:16

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Bra jobbat Oisin men nu handlar det om RIKETS SÄKERHET
Prioritet: Hög

 

Denna delgivnings från SVERIGES GRANSKAS är offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/09/oisin-cantwell-aftornbladet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-aftonbladet-med-flera-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-sveriges-granskas-2023-09-09/

 

Aftonbladet

Oisin Cantwell

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

2023-09-09

 

Bra jobbat Oisin, läste nyss denna artikel av dig

https://www.aftonbladet.se/av/oisin-cantwell

 

Bra jobbat Oisin men nu handlar det om RIKETS SÄKERHET alltså alla skattebetalarnas säkerhet och därmed nationen Sveriges Folks och barns säkerhet och det är bråttom att du Oisin och Aftonbladet gör ert jobb i denna verklighet som tyvärr är verklig utifrån fakta och bevis som du/ni delgives.

 

 

Nu till det verkligt stora problemet, som fäller alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, som alla, före valet 2022 och efter valet 2022, är involverade i och delgivna om över mycket lång tid om från SVERIGES GRANSKAS nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande marknadsförings bedrägeriet med de sk ”vaccinerna”/biovapen, som marknadsförts och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, allt sammantaget planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament i en WHO TERROR agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

Bara PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna 26-30 miljarder och att Folkhälsomyndigheten inte alls längre är trovärdiga, ja det begriper du med lätthet Oisin, fakta och bevis om vad staten Sverige och Folkhälsomyndigheten avsiktligt och planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament undanhållit dig Oisin och alla skattebetalare Oisin, dvs. underlåtit och undanhållit avsiktligt, för att fortsätta statsterrorismen och terror agendan mot folket i vårt land, alltså för att fortsätta sätta skräck och rädsla i folket med PCR TESTERNA, den planerade kriminella WHO TERROR agenda som Sverige är delaktiga i och medansvariga i, för att bana vägen för de sk ”vaccinerna” som enda lösningen.

 

Här har du inledningsvis fakta och bevis som styrker detta och är som ”hugget i sten” Oisin, direkt från hästens mun Folkhälsomyndigheten;

 

 

Allt bevisligen i laga ordning registrerat hos bl.a. Socialdepartementets registrator, se bifogade PDF filen Socialdepartementet 2023 09 07, detsamma finns för alla åren bakåt i tiden, från 2019 fram till dags datum Oisin.

 

 

Ett ”smakprov” på verkligheten Oisin, citat;

 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN EN DEL AV HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

 

WHO TERROR AGENDAN som började med att försätta mänskligheten i SKRÄCK & RÄDSLA, notera särskilt Terror (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[ https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror , med det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera effekter efter detta som t.ex. MEGA BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts och marknadsförs fortfarande som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

 

 

Fakta och bevis, som Folkhälsomyndigheten undanhöll och underlät att delge om, informera och upplysa om till nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare på bästa sändningstid i SVT/SR TV4 och riksmedia, som kostat skattebetalare bara i delen PCR TEST BEDRÄGERIET 26-30 miljarder

 

 

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här, citat

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Källan till citatet är följande

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs 

 

 

 

 

Ytterligare källa till vad som ovan är citerat

Vägledning om kriterier för bedömning av infektionsfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Du kan läsa mera publicerat här

Folkhälsomyndigheten – HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

LÄS MER

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

 

 

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

Publicerat 2023-09-05

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

 

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

Publicerat 2023-09-08 av SVERIGE GRANSKAS

Pandemin var ett biologiskt vapen för folkmord enligt Dr. David E Martin

https://rumble.com/v3fw3b2-pandemin-var-ett-biologiskt-vapen-fr-folkmord-enligt-dr.-david-e-martin.html

 

 

 

BIOTERRORISM, TERROR, STATSTERRORISM MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

För att formellt säkerställa att Säkerhetspolisen i Sverige säkerställer fullständigt rättssäker utredning i vad som rubricerats i denna artikeln ingavs denna dag 2023-08-24 via Säkerhetspolisens egen hemsida kl.09:05,

till/ på deras egen hemsida
https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/form

 

 

Du/ni läser mera här i detta offentligt publicerat

Säkerhetspolisen – Högförräderi, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE UNDER UPPSIKT 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Enbart PCR TEST bedrägeriet kostade skattebetalarna i Sverige 26-30 miljarder SEK. Att det är ett högförräderi tillsammans med främmande makt, dvs tillsammans med WHO:s TERROR-agenda, är alltså fullt spårbart och bevisbart, och så är det i resten av västvärlden, alla med samma syfte att via denna samordnade WHO TERROR-agenda med de 194 medlemsländerna, inklusive Sverige, är nu fullt bevisbart och borde därför gynna mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, eller hur?

 

 

 

 

Bifogar några SVERIGE GRANAKAS-intervjuer som kan vara av intresse, som också styrker vad dr David E Martin bevisat inför EU-parlamentet, och vad SASHA LATYPOVA delger i videon ,här ovan er delgivet.

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och evidens 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Svensk textad finner du här

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS

Mycket viktigt; statschefen är delgiven denna, skickat till Fredrik Wersäll [email protected] eftersom statschefen såklart ska informeras, upplysas och delgivas om dessa biovapen/”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare generellt och systematisk

 

Här i denna video delger professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis om vad vår statschef med väldigt många flera vet om historiens värsta planerade Brott mot mänskligheten med mera

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

 

Publicerat denna vecka också följande av synnerligen mycket stort allmänt intresse Oisin och ni övergå delgivna, fakta och bevis delgives dessa, offentligt publicerat, du/ni ser vilka som är mottagare

 

Sveriges Kommuner och Regioner — Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/07/sveriges-kommuner-och-regioner-delgivning-till-alla-21-regioner-i-sverige-om-delaktighet-i-och-medansvar-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-grans/

 

 

kung Carl XVI Gustaf  — Statschef Kung Carl XVI Gustaf delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk — SVERIGE GRANSKAS 2023-09-06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/kung-carl-xvi-gustaf-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-delgivning-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

Sveriges Riksdag — KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

Åklagarmyndigheten i Sverige  — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

 

Oisin och er övriga delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS; ni alla synes ingå i detta HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare om ni fortsätter på den ingivna linjen med att underlåta och undanhålla era läsare, tittare och skattebetalarna fakta och bevis, fakta och bevis som bevisligen bevisar att Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament vad som ni nu alla är delgivna. Fortsätter er tystnads och beskyddar kultur utifrån vad ni alla är delgivna så är det uppenbart att ni är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och mänskligheten.

 

Allt det som ni delgives om har säkerställts PRO BONO för att värna demokrati, yttrandefrihet och nationen Sveriges Folks, Barns och skattebetalarnas liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

 

HYCKLARNA INOM SVERIGES REGERING ÄR DELAKTIGA I OCH MEDANSVARIGA I HÖGFÖRRÄDERIET  MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE  FAKTA & BEVIS

 

Publicerad 05 september 2023, citat

 

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

[email protected]

 

 

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

 

Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

 

Vaccination utgör alltjämt det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Vaccinationerna mot covid-19 kommer att fortsätta i Sverige, framför allt på grund av behovet av påfyllnadsdoser för riskgrupper.

 

Läs mer

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

 

 

Publicerat 2023-09-05, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

VANDRANDE BIOVAPENFABRIKER: HÄLFTEN av de människor som ”vaccinerats” mot covid-19 kommer att fortsätta att tillverka dödliga spikproteiner FÖR ALLTID, visar en studie

 

Integreras eller transkriberas mRNA från covid-19-jabs i mänskliga celler?

Det är viktigt att notera att studien var utformad för att bara titta så långt tillbaka som sex månader för spike-fragment. Om den hade utformats för att leta ännu längre är chansen stor att studien skulle ha visat att spikproteiner fortsätter att bildas i kroppen hos de fullt vaccinerade i flera år, om inte för alltid.

 

Eftersom ”vaccinerna” släpptes ut i snabb takt – även om många nu tror att ”vaccinerna” utvecklades för flera decennier sedan och bara fick det att se ut som om de släpptes ut på marknaden i all hast när covid-19 kom – fanns det inte tillräckligt med säkerhetstester.

 

Forskarna presenterade tre spekulativa teorier om varför spikproteiner fortsätter att produceras på obestämd tid hos de fullt vaccinerade:

 

1) Att mRNA från sprutorna kan integreras eller omtranskriberas i vissa celler

 

2) Att pseudo-uridiner vid en viss sekvensposition inducerar bildandet av ett spike-protein som alltid är konstitutivt aktivt

 

3) Att den mRNA-innehållande nanopartikeln plockas upp av bakterier som normalt förekommer på basal nivå i blodet

 

Forskarna anser att alternativ 2 är mycket osannolikt, och den här författarens åsikt, baserad på allt som har kommit ut sedan covid-19 började, är att alternativ 1 mycket sannolikt kommer att spela en viktig, om inte den dominerande, rollen i produktionen av ändlöst spikeprotein.

 

Alternativ 1 är förresten också känt som omvänd transkription. Det innebär att mRNA från vaccinet blir en del av det mänskliga DNA-genomet, vilket i praktiken förvandlar en person till en genetiskt modifierad organism (GMO).

 

HIV-viruset, som tros orsaka AIDS, transkriberar för övrigt också omvänt och integrerar sig självt i mänskligt DNA. När detta sker producerar en människas kropp oändligt många kopior av HIV, vilket är anledningen till att det inte finns något botemedel mot HIV, utan endast läkemedel.

 

”På samma sätt kan mänskliga celler med COVID-vaccinets genetiska kod omvänt transkriberad till dem också oändligt producera spike-proteinet för de drabbade individernas liv”, säger Chudov.

 

Allt detta kan också förklara IgG4-immuntolerans, som sänker en persons immunsvar mot allt, vilket gör honom mer mottaglig för alla sjukdomar som kommer, precis som vad som händer med en person med hiv eller aids.

 

”Studien av Brogna et al. som vi diskuterar visar oss mekanismen för hur immuntolerans mot spikprotein utvecklas”, avslutar Chudov.

 

”Anledningen är att spikprotein, som produceras utan slut, ser ut som en ‘miljöirritation’ för den ”vaccinerade” organismen istället för att ses som en farlig inkräktare.”

 

Nedfallet av COVID-”vaccinet” har bara börjat. Läs mer på ChemicalViolence.com .

 

SPRID VIDARE TILL ALLA ERA VÄLJARE & SKATTEBETALAR

LÄS HELA ARTIKELN

https://www.naturalnews.com/2023-09-05-half-vaccinated-covid-spike-proteins-forever-study.html

 

 

 

På engelska publicerad på RUMBLE, samma video som ovan men med  i undertexten TRANSKRIPT AV Dr David E Martins tal inför EU-parlamentet, maskinöversättning, citat

 

Det är en, det är en särskilt intressant plats för B att sitta idag, med tanke på att jag för över ett decennium sedan satt i just den här stolen här i Europeiska unionen Parlament.
Och vid den tiden varnade jag världen för vad som skulle komma, under det samtalet som då var värd för de gröna och EFA och ett antal andra partier i Europeiska unionen, för olika representationer.
Vi hade ett samtal om huruvida Europa borde anta USA:s policy att tillåta patent på biologiskt härledda material.
Och vid den tiden uppmanade jag den här kroppen och jag uppmanade människor runt om i världen att beväpningen av naturen mot mänskligheten fick fruktansvärda konsekvenser.
Tragiskt nog sitter jag här idag, med den där olyckliga repliken som jag inte gillar att säga, som är ”Jag sa det till dig.”
Men faktum är att vi inte är här för repressalier mot tidigare beslut. Vi är här för att faktiskt, än en gång, komma till ansiktet på det mänskliga tillståndet och ställa frågan, vem vill vi vara?
Hur vill vi att mänskligheten ska se ut?
Och snarare än att se detta som en övning i meningslöshet, vilket är väldigt lätt då och då när du är i den position jag är i, ser jag faktiskt inte detta som en övning i meningslöshet.
Jag ser detta som en av de största möjligheterna som står inför oss eftersom vi nu har ett offentligt samtal, som nu är centralt i människors medvetande.
När detta var en esoterisk konversation om biologiska patent brydde sig ingen.
Men när det samtalet kom hem, då blev det något folk kan bry sig om.
Så jag är faktiskt ganska tacksam för denna möjlighet.
Jag tackar parlamentsledamöterna för att de var värdar för detta.
Jag tackar alla översättare som jag ber om ursäkt på förhand.
Jag kommer att använda terminologi som förmodligen är mycket svår att översätta, så jag ber om ursäkt, och jag vill också erkänna det faktum att många av er är medvetna om mitt engagemang i detta till stor del på grund av det fantastiska arbete som min underbara fru har gjort, Kim Martin, som uppmuntrade mig under de första dagarna av denna pandemin att ställa mig framför kameran och prata om all information som jag hade delat med mycket små grupper runt om i världen.
Och det var faktiskt hennes uppmuntran som satte mig på en plats där många av er har hört vad jag har att säga.
Ironiskt nog var världen som jag kom från som brukade vara väldigt populär, mina CNBC- och Bloomberg-presentationer, som sändes på tv i mainstream-media runt om i världen, var en publik som jag förlorade.
Jag kan med tillförsikt säga att Covid minskade min berömmelse, men jag kan också med säkerhet säga att jag hellre skulle stå bland människorna som jag står med idag än någon av de människor som var en del av den tidigare världen.
Så det här är en mycket bättre plats att vara.
Min roll i dag är att sätta scenen för det här samtalet i ett historiskt sammanhang, för detta har inte kommit under de senaste tre åren.
Detta har inte kommit under de senaste fem eller sex åren.
Detta är faktiskt en pågående fråga som troligen började här i Europa i de tidiga stadierna av mitten av 1900-talet, men säkerligen 1913, 1914 började denna konversation just här i Centraleuropa.
Pandemin som vi påstås ha inträffat under de senaste åren hände inte heller över en natt.
Faktum är att den mycket specifika pandemin med coronavirus började i en helt annan tid.


De flesta av er vet inte att Coronavirus som en modell av en patogen isolerades 1965.

Coronavirus identifierades 1965 som en av de första infektiösa, replikerbara virala modellerna som kunde användas för att modifiera en rad andra upplevelser av mänskligt tillstånd.
Det var isolerat en gång i tiden i samband med förkylning.
Men det som är särskilt intressant med dess isolering 1965 var att det omedelbart identifierades som en patogen som kunde användas och modifieras av en mängd olika skäl.
Och du hörde mig rätt, det var 1965.
Och förresten, dessa bilder är allmän egendom.
Du är välkommen att titta på varje enskild referens.
Varje kommentar som jag gjorde är baserad på publicerat material.
Så se till att du tittar på dessa referenser.
Men 1966 användes den allra första COV Coronavirus-modellen som ett transatlantiskt biologiskt experiment i mänsklig manipulation, och du hörde datumet 1966. Jag hoppas att du
förstår poängen med vad jag säger.

Det här är ingen övernattning.
Det här är faktiskt något som har varit under lång tid.
Ett år innan jag föddes hade vi det första transatlantiska datadelningsexperimentet med coronavirus mellan USA och Storbritannien.
Och 1967, året jag föddes, gjorde vi de första mänskliga försöken på att inokulera människor med modifierat coronavirus.
Är inte det fantastiskt?
För 56 år sedan, framgången över en natt för en patogen som har varit 56 år inom ingenjörskonst, och jag vill att det ska kylas av med er alla.
Var var vi när vi faktiskt tillät i strid med biologiska och kemiska vapenavtal?
Var var vi som mänsklig civilisation när vi trodde att det var en acceptabel sak att göra att ta en patogen för USA och infektera världen med den?
Var var det samtalet och vad borde ha varit det samtalet 1967?
Det samtalet fördes inte. Ironiskt nog förvandlades förkylningen till en chimär på 1970-talet, och 1975, 1976 och 1977 började vi fundera på hur man modifierar coronaviruset genom att sätta det i olika djur.
Grisar och hundar.
Och inte överraskande, när vi kom till 1990, fick vi reda på att coronavirus som ett smittämne var ett industriellt problem för två primära industrier, hundar och grisar.
Hunduppfödare och grisar fann att Coronavirus skapade mag-tarmproblem, och det blev grunden för Pfizers första spikeproteinvaccin.
Patent inlämnat. Är du redo för detta 1990?
Hörde du vad jag sa?
1990.
Operation Warpspeed.
Jag är ledsen.
Var är varpen och hastigheten?
Pfizer 1990.
Det allra första spikeprotein vaccinet mot Coronavirus.
Är inte det fascinerande?
Är det inte fascinerande att vi var, vi fick höra att, ja, spikproteinet är en ny sak.
Vi fick precis reda på att det är det som är problemet.
Nej
. Faktum är att vi inte bara fick reda på att det inte var just nu.
Nu är problemet, vi upptäckte det 1990 och lämnade in de första patenten på vacciner 1990 för spikproteinet från Coronavirus.
Och vem skulle ha trott Pfizer?

Helt klart den oskyldiga organisationen som inte gör annat än att främja människors hälsa.
Det är klart att Pfizer, organisationen som inte har köpt rösterna i den här kammaren, i varje kammare i varje regering runt om i världen, inte den där Pfizer, förvisso skulle de inte ha haft något med detta att göra, men ja, det gjorde de.
Och 1990 fick de reda på att det fanns ett problem med vacciner.
De fungerade inte.

 


Vet du varför de inte fungerade?

Det visar sig att Coronaviruset är en väldigt formbar modell.
Det förvandlas och det förändras, och det muterar över tiden.
Faktum är att varje publikation om vacciner mot Coronavirus från 1990 till 2018, drog varje enskild publikation slutsatsen att Coronavirus undkommer vaccinimpulsen eftersom det modifierar och muterar för snabbt för att vacciner ska vara effektiva.
Och sedan 1990 till 2018, det är den publicerade vetenskapen mina damer och herrar, det är att följa vetenskapen, att följa vetenskapen är deras egen anklagelse mot sina egna program som sa att det inte fungerar.
Och det finns tusentals publikationer om det, inte några hundra. Och inte betalas av läkemedelsföretag.
Dessa är publikationer som är oberoende vetenskaplig forskning som visar otvetydigt inklusive ansträngningar av chimära modifieringar som gjorts av Ralph Bair vid University of North Carolina Chapel Hill.
Alla av dem visar att vacciner inte fungerar mot coronavirus.
Det är vetenskapen, och den vetenskapen har aldrig ifrågasatts.
Men sedan hade vi en intressant utveckling 2002, och detta datum är viktigast för 2002 patenterade University of North Carolina Chapel Hill, och jag citerar, en smittsam replikationsdefekt klon av coronavirus.
Lyssna på de orden …
Infektiös replikering, defekt.


Vad betyder den frasen egentligen?

För er som inte är bekanta med språk, låt mig packa upp det åt er.
Infektiös replikation.
Defekt betyder ett vapen.
Det betyder något som är avsett att rikta in sig på en individ men inte ha en bilateral skada på andra individer.
Det är vad infektiös replikeringsdefekt betyder.
Och det patentet lämnades in 2002 på arbete finansierat av NIAD:s Anthony Fauci från 1999 till 2002, och det verket som patenterats vid University of North Carolina Chapel Hill föregick på ett mystiskt sätt SARS 1.0 med ett år.
”Dave, menar du att SARS 1.0 inte kom från en våt marknad i Wuhan?”


”Antyder du att det kan ha kommit från ett laboratorium vid University of North Carolina Chapel Hill?”

Nej, jag föreslår det inte.
Jag säger dig att det är fakta vi konstruerade SARS.
SARS är inte ett naturligt förekommande fenomen.

Det naturligt förekommande fenomenet kallas förkylning.
Det kallas influensaliknande sjukdom.
Det kallas gastroenterit.
Det är det naturligt förekommande coronaviruset.
SARS är den forskning som utvecklats av människor som beväpnar en livssystemmodell för att faktiskt attackera människor, och de patenterade den 2002.
Och 2003, en gigantisk överraskning, lämnade CDC in patentet på Coronavirus isolerat från människor, vilket återigen kränkte biologiska och kemiska vapen, fördrag och lagar som vi har i USA, och jag är väldigt, väldigt exakt på detta.

 

 

USA gillar att prata om sina rättigheter och allt annat, och om rättsstatsprincipen och allt nonsens som vi gillar att prata om, men vi ratificerar inte fördrag om, jag vet inte, att försvara människor.
Vi undviker på ett påfallande sätt att vi faktiskt har en bra erfarenhet av att förespråka mänskliga rättigheter och sedan förneka dem när det kommer till att faktiskt vara en del av det internationella samfundet, vilket är en lite problematisk sak.
Men låt oss få något mycket klart.


När CDC i april 2003 lämnade in patentet på SARS Coronavirus isolerat från människor, vad gjorde de?

De laddade ner en sekvens från Kina och lämnade in ett patent på den i USA.
Alla som är bekanta med fördrag om biologiska och kemiska vapen vet att det är ett brott.
Det är ett brott.
Det är ingen oskyldig, oj; det är ett brott.


Och USA:s patentverk gick så långt som att avslå den patentansökan vid två tillfällen tills CDC beslutade att muta patentverket för att åsidosätta patentgranskaren för att till slut utfärda patentet 2007 på SARS Coronavirus.
Men låt oss inte låta det komma ifrån oss, för det visar sig att RT PCR, som var testet som vi påstås använda för att identifiera riskerna förknippade med coronavirus, faktiskt identifierades som ett bioterrorismhot av mig i Europa Unionen sponsrade evenemang 2002 och 2003, för 20 år sedan som hände här i Bryssel och i hela Europa.
2005 märktes just denna patogen specifikt som en bioterrorism och biovapenplattforms teknologi, beskriven som sådan.
Det är inte min terminologi som jag använder på den.
Det beskrevs faktiskt som en biovapenplattformsteknologi 2005.
Och från 2005 och framåt var det faktiskt ett medel som möjliggör biokrigföring.

Det är officiell klassificering från 2005 och framåt.

Jag vet inte om det låter som folkhälsa för dig, eller hur?
Biologisk krigföring möjliggör teknologi som känns som inte folkhälsa, som känns som inte medicin, som känns som ett vapen, designat för att ta ut mänskligheten.
Det är så det känns, och det känns så för det är precis vad det är.
Vi har lockats att tro att EcoHealth Alliance och DARPA och alla dessa organisationer är vad vi borde peka på.
Men vi har specifikt uppmanats att ignorera fakta om att över 10 miljarder dollar har kanaliserats genom svarta operationer, genom kontrollen av Anthony Fauci och en sida vid sida bokföring där NIAD har en balansräkning, och bredvid den finns ett biologiskt försvar. balansräkning.
Motsvarande dollar för dollarmatchning som ingen i media pratar om, och det har pågått sedan 2005.
Vår vinst av funktion moratorium.
Moratoriet som var tänkt att frysa alla ansträngningar för att göra vinst av funktionsforskning.
Lämpligen, hösten 2014, fick University of North Carolina, Chapel Hill ett brev från NIAD som sa att även om moratoriet för att få funktionsvinster på coronavirus in vivo skulle avbrytas, eftersom deras anslag redan hade finansierats, fick de ett undantag.
Hörde du vad jag sa?
En laboratorieanläggning för biologiska vapen vid University of North Carolina Chapel Hill fick ett undantag från vinst av funktionsmoratorium så att vi senast 2016 kunde publicera tidskriftsartikeln som sa att SARS Coronavirus är redo för mänsklig uppkomst 2016 och vad, kan du fråga Dave , var coronaviruset redo för mänsklig uppkomst?
Det var WIV ONE.
Wuhan Institute of Virology Virus One.
Förberedd för mänsklig uppkomst under 2016 vid förhandlingarna av National Academy of Sciences, så att när vi kommer till 2017 och 2018, kommer följande fras att bli vanligt i samhället, kommer det att ske en oavsiktlig eller avsiktlig frigivning av en respiratorisk patogen.
Det operativa ordet, uppenbarligen i den frasen, ordet release, låter det som läcka?
Låter det som att en fladdermus och en Pangolin gick in på en bar på Wuhan-marknaden och umgicks och hade sex?
Och, och se, vi har SARS Cov-2.
Ingen oavsiktlig eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen var terminologin som användes.

Och fyra gånger i april 2019, sju månader före påståendet om patient nummer ett, modifierades fyra patentansökningar från Moderna för att inkludera termen oavsiktlig eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen som motivering för att göra ett vaccin mot något som inte existera.
Om du inte har gjort det, vänligen se till att du i varje undersökning hänvisar till dettas överlag, eftersom det var i september 2019 som världen informerades.
Att vi skulle ha en olycka eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen så att det i september 2020 skulle finnas en världsomspännande acceptans av en universell vaccinmall.
Det är deras ord precis framför dig på skärmen.
Avsikten var att få världen att acceptera en universell vaccinmall, och avsikten var att använda coronavirus för att komma dit.
Låt oss, låt oss läsa det här för vi måste läsa in det här i journalen vart jag än går.
”Tills en infektionssjukdomskris är mycket verklig närvarande och vid nödtröskeln som ofta till stor del ignoreras för att upprätthålla finansieringsbasen bortom krisen.”
Han sa, ”vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder, såsom ett paninfluensa- eller pankoronavirusvaccin.”
”En viktig drivkraft är media och ekonomin kommer att följa hypen. Vi måste använda den hypen till vår fördel för att komma till de verkliga problemen. Investerare kommer att svara om de ser vinst i slutet av processen.”
Låter som folkhälsa.
Låter som det bästa av mänskligheten.
Nej.


Mina damer och herrar, detta var överlagd inhemsk terrorism som sades vid konferensen av National Academy of Sciences 2015, publicerad framför dem.
Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot människosläktet, och det erkändes skriftligen att detta var ett finansiellt rån och ett ekonomiskt bedrägeri.
”Investerare kommer att följa efter om de ser vinst i slutet av processen.”
Låt mig avsluta med att ge fem mycket korta rekommendationer.
Den sista rutschkanan, naturen kapades.
Hela den här historien började 1965 när vi bestämde oss för att kapa en naturlig modell och besluta oss för att börja manipulera den.
Vetenskapen kapades när de enda frågorna som kunde ställas var frågor godkända under patentskyddet av CDC, FDA, NIH och deras motsvarande organisationer runt om i världen.

Vi hade ingen oberoende vetenskap.
Vi hade kapat vetenskapen, och tyvärr fanns det ingen moralisk tillsyn i strid med alla koder som vi står för.
Det har inte funnits någon oberoende, ekonomiskt ointresserad oberoende granskningsnämnd som någonsin varit engagerad kring coronaviruset.
Inte en enda gång, inte en enda gång, inte sedan 1965.
Vi har inte en enda oberoende IRB någonsin insatt kring Coronaviruset.
Så moralen avbröts för medicinska motåtgärder, och till slut gick mänskligheten förlorad eftersom vi bestämde oss för att tillåta det att hända.
Vår uppgift idag är att säga, ingen mer vinst av funktion forskningsperiod.
Ingen mer beväpning av naturperioden.


Och viktigast av allt, inget mer företags beskydd av vetenskap för deras eget intresse om de inte tar på sig 100 % produktansvar för varje skada och varje dödsfall som de upprätthåller.

Tack så mycket.
Dr David E. Martin

 

Källa till ovan citerat

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

 

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

Denna video är relevant och viktig, av datum i grunden 2023-08-20, här med svensk text/maskinöversättning till svenska, alltså ytterligare fakta och bevis som styrker vad dr David E Martin delgav inför EU-parlamentet, denna ska du/ni delgivna se, 1 timme drygt, men värt varenda sekund att se

SASHA LATYPOVA delar med sig av fakta och bevis om militariserad sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu