• Arkiv

Sveriges Kommuner och Regioner — Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner — Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 september 2023 09:25

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Oystein Ronne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige ……. — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER delgivning till Sverige alla 21 Regioner

Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 09 07

 

KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT; DET HANDLAR OM RIKETSSÄKERHET& DITT/ERT ANSVAR MOT ERA VÄLJARE, SKATTEBETALARE  & ANSTÄLLDA I VARJE ENSKILD REGION, SOM ÄR SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA

 

NI/DU HAR EN INFORMATIONS & UPPLYSNINGS PLIKT GENTEMOT DESSA OVAN OMNÄMNDA!

 

Till alla folkvalda i regionfullmäktige i de 21 Regionerna i Sverige, de folkvalda som äger arbetsgivare ansvaret över de anställda inom den så kallade hälso- och sjukvården och därtill konstateras att varje enskild region är enligt lag självstyrande

 

OBS; Mycket viktig information till registrator; denna information, upplysning och delgivning får inte CENSURERAS, alltså ska delges till alla folkvalda i regionfullmäktige utifrån Yttrandefrihet och rikets säkerhet, dvs. nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, de folkvaldas väljares säkerhet och era uppdragsgivare skattebetalarnas säkerhet

 

Denna delgivning  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

2023-09-07

 

KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT, DU/NI FÖRSTÅR STRAX MERA

 

 

Alla av er delgivna denna delgivning kanske inte förstår engelska så bra därför har det gjorts en maskinöversättning till svenska och det finns således svensk text till denna video som du/ni alla delgivna denna delgivning ska se och sprida vidare till alla era väljare och skattebetalarna i er/din Region, utgår från att du/ni har moral, etik, medmänsklighet kvar inom er och utgår från att du/ni har barn, barnbarn, vänner, släkt, partikamrater med mera som alla är lika vilseförda som du/ni alla bevisligen är.

 

Denna videodokumentär med den förmodligen främste i världen inom sitt område dr David E Martin, som således är spetsspecialist sakkunnig, opartisk, saklig, objektiv och synnerligen besitter högsta trovärdighet, denna videodokumentär är visad över 4 miljarder gånger enligt dr David E Martin och du kommer förstå varför när du/ni sett dessa 21 minuter.

 

Apropå trovärdighet, du/ni läser mera om vilket trovärdighet Folkhälsomyndigheten har i sakfrågan PCR TEST BEDRÄGERIET, alltså NOLL TROVÄRDIGHET, vad mer har dessa undanhållit och underlåtit att informera och upplysa nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare om, ja du/ni får tänka själva, går det någonsin mer alls att lita på något av vad Folkhälsomyndigheten och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET  med mera presterar och levererar?

 

Du/ni förstår ännu mer efter sett denna videodokumentär med dr David E Martin och dessutom läst mera i mailtråden här nedan om vad som delgavs i delgivning till vår statschef kung Carl XVI Gustaf och Sveriges riksdag, Sveriges regering med väldigt många flera 2023-09-06, allt officiellt publicerat därtill

 

kung Carl XVI Gustaf  — Statschef Kung Carl XVI Gustaf delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk — SVERIGE GRANSKAS 2023-09-06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/kung-carl-xvi-gustaf-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-delgivning-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-sverige-granskas-2023-09-06/

 

Sveriges Riksdag — KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

Därutöver officiellt publicerat som bör intressera dig/er är följande

Åklagarmyndigheten i Sverige  — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

 

Kom särskilt ihåg att detta som hänt i Sverige, som du/ni är delansvariga i och medansvariga i strider mot Nürnberg koden, Geneve deklarationen, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget som är överstående svensk grundlag Regeringsformen och därtill direktverkande lag i Sverige, se i den delen RF 11:14 och RF12:10, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag, se särskilt 3 och 4 kap., stora delar i Brottsbalken.

 

Noteras ska att det är synnerligen kvalificerade brott utifrån att det finns enorma ekonomiska incitament med i PCR TEST BEDRÄGERIET och MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen är BIOVAPEN, men i Sverige med skattemedel kriminellt planerat marknadsförts och marknadsförs fortfarande som vanliga vaccin, som ni/du är delaktiga i och medansvariga i

 

 • att marknadsföra som vanliga vaccin gentemot nationen Sveriges Folk, Ban och skattebetalare, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt gentemot era väljare och skattebetalare i respektive Region då ni är självstyrande, DOCK SENAST 2023-09-14.

 

 

 

 

PMINNELSE INNAN DU/NI SER VIDEODOKUMENTÄREN

 

Ny studie visar att alla Covid-varianter har gjorts i ett BioLab

Mark Steyn påpekade en nyligen genomförd japansk studie som visar att alla tidigare SARS-CoV-2-varianter inte förekom naturligt och gjordes i ett laboratorium. Baserat på detta kan vi anta att de nya EG.5.1- och BA.X-varianterna också har varit det, oavsett vilket land som hävdar varianten som sin egen.

 

För sin studie ville Atsuki Tanaka och Takayuki Miyazawa, från Osaka Medical University och Kyoto University, spåra den historiska utvecklingen av omicron-varianten av SARS-CoV2 genom att studera virala sekvenser som hittats ”i det vilda” och deponerats i offentliga databaser.

Genom att göra detta hittade de cirka 100 separata omicron-subvarianter som inte kunde tänkas ha uppstått genom naturliga processer. Förekomsten av dessa varianter tycks ge definitiva bevis på storskalig labbskapande och frisättning av covid-virus.

 

Dessutom verkar varianterna bilda omfattande paneler av mutationer som är typiska för de som används i ”omvänd genetik”-experiment för att systematiskt testa egenskaperna hos olika delar av virus, skrev Substacker PSMI .

 

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE TILL ALLA ERA ANSTÄLLDA, VÄLJARE & SKATTEBETALARE I DIN SJÄLVSTYRANDE REGION

 

https://expose-news.com/2023/08/31/all-covid-variants-have-been-made-in-a-lab/

 

 

 

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

Publicerat 2023-09-05

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

Undertexten läser du här

Läs mer här:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot- nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

En väldigt viktig dokumentär på bara 21 min där Dr. David Martin avslöjar den hemska sanningen om Covid inför EU-parlamentet i Brüssel. SVENSKTEXTAD

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=NFSXo3EazBc

 

Källa till del 1 av hela Internationella Covid-toppmötet i EU-parlamentet:
https://www.youtube.com/watch?v=bFLPWWCAHfQ

 

 

Tidigare publicerad i SVERIGE GRANSKSAS serien som är av intresse utifrån denna intervju finner du här

 

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad- 202.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS
https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

Florida på väg att förklara mRNA Covid injektionerna som ett biovapen – SVERIGE GRANSKAS 2023 07 18
https://rumble.com/v30pdgg-florida-p-vg-att-frklara-mrna-covid-injektionerna-som-ett-biovapen-sverige -.html

 

 

Viktigt meddelande till Svenska befolkningen från Pascal Najadi (SV-TEXT)
https://rumble.com/v30d3zc-viktigt-meddelande-till-svenska-befolkningen-frn-pascal-najadi..html

 

 

The Third Reich Never Died – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)
https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich -och-emil-b.html

 

 

Avsluta WHO. Sweden Under Review intervjuar James Roguski & Emil Borg
https://rumble.com/v2z7afi-exitwho.-sverige-granskas-intervjuar-james-roguski-and-emil-borg.html

 

 

Vad har dom ställt till med?
https://rumble.com/v2ytirq-vad-har-dom-stllt-till-med.html

 

 

Lösningen på 15 minuter städerna. Dr Reiner Fuellmich, Michael Tellinger, Emil Borg, Dexter Ryneveldt
https://rumble.com/v31u5nw-lsningen-p-15-minutersstderna.-reiner-fuellmich-michael-tellinger-emil-borg.html

 

 

 

Tacksam för återkoppling i offentligt tillkännagivande och uttalande utifrån de fakta och bevis som delgivits dig/er i alla 21 självstyrande Regioner, dock senast 2023-09-14

 

 

Alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022, i Sveriges riksdag är delaktiga i och medansvariga i detta det värsta HÖGFÖRRÄDERIET i svensk historia och ingen av dessa partierna har legalt stöd för eller legitimitet för att regera nationen Sverige, då utifrån gällande svensk grundlag Regeringsformen.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av HÖGFÖRRÄDARNA och deras medlöpare, du/ni förstår mera efter att läst ytterliga mera i denna delgivning, se mailtråden här nedan av den 6 september 2023 17:06, av den 3 september 2023 13:11, av den 31 augusti 2023 21:39, av den 29 augusti 2023 18:01 och av den 13 augusti 2023 12:22

 

 

När DU/ni GÅTT IGENOM  detta som du/ni delgivits om behöver ni/du förmodligen hjälp med krishantering, samtalsterapi/gruppterapi och förmodligen hjälp av psykolog/beteendevetare, för utifrån vad ni/du är delaktig i och medansvarig i är ett gott råd, sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare och förklara varför just DU/NI gör det, alltså gör om gör rätt, och var med

 

 • att STOPPA de så kallade ”vaccinerna”/biovapen! 

 

 

 

Utgår från att du/ni värnar om dina/era väljare, skattebetalarna, barn och barnbarn, vänner, släkt och nära å kära!

 

 

Vänligen BEVISA OFFENTLIGT att ni i svensk grundlag Regeringsformen har stöd och bevis för att utifrån legal och legitim grund att ni har rätt enligt grundlagen  Regeringsformen att sitta kvar vid makten och regera/styra i din/er REGION över nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och era väljare, MYCKET SKYNDSAMT, dock senast 2023-09-14

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 6 september 2023 17:06
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Statschef Kung Carl XVI Gustaf delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk — SVERIGE GRANSKAS 2023-09-06
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är officiellt publicerat här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/kung-carl-xvi-gustaf-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-delgivning-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-sverige-granskas-2023-09-06/

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk — SVERIGE GRANSKAS 2023-09-06

 

Bästa statschef Kung Carl XVI Gustaf; statschefen delges vad som denna dag delgivits Sveriges riksdag med flera, statschefen har ett ansvar gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, hur kommer statschefen att agera?

 

Statschefen se först denna videodokumentär, statschefen förstår efter dessa 21 minuter varför

 

Publicerat 2023-09-05

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

 

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

Undertexten läser du här

Läs mer här:
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot- nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

 

En väldigt viktig dokumentär på bara 21 min där Dr. David Martin avslöjar den hemska sanningen om Covid inför EU-parlamentet i Brüssel. SVENSKTEXTAD

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=NFSXo3EazBc

 

Källa till del 1 av hela Internationella Covid-toppmötet i EU-parlamentet:
https://www.youtube.com/watch?v=bFLPWWCAHfQ

 

 

Tidigare publicerad i SVERIGE GRANSKSAS serien som är av intresse utifrån denna intervju finner du här

 

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31
https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad- 202.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS
https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

Florida på väg att förklara mRNA Covid injektionerna som ett biovapen – SVERIGE GRANSKAS 2023 07 18
https://rumble.com/v30pdgg-florida-p-vg-att-frklara-mrna-covid-injektionerna-som-ett-biovapen-sverige -.html

 

 

Viktigt meddelande till Svenska befolkningen från Pascal Najadi (SV-TEXT)
https://rumble.com/v30d3zc-viktigt-meddelande-till-svenska-befolkningen-frn-pascal-najadi..html

 

 

The Third Reich Never Died – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)
https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich -och-emil-b.html

 

 

Avsluta WHO. Sweden Under Review intervjuar James Roguski & Emil Borg
https://rumble.com/v2z7afi-exitwho.-sverige-granskas-intervjuar-james-roguski-and-emil-borg.html

 

 

Vad har dom ställt till med?
https://rumble.com/v2ytirq-vad-har-dom-stllt-till-med.html

 

 

Lösningen på 15 minuter städerna. Dr Reiner Fuellmich, Michael Tellinger, Emil Borg, Dexter Ryneveldt
https://rumble.com/v31u5nw-lsningen-p-15-minutersstderna.-reiner-fuellmich-michael-tellinger-emil-borg.html

 

 

 

Tacksam för återkoppling i offentligt tillkännagivande och uttalande utifrån de fakta och bevis som också statschefen delgivits, dock senast 2023-09-13

 

 

LÄS OCH BEGRUNDA FAKTA OCH BEVIS BÄSTA STATSCHEF Kung Carl XVI Gustaf;

 

 

Sveriges Riksdag — KORTHUSET RASAR  SAMMAN TOTALT; DELGIVNING  TILL SVERIGES RIKSDAG MED FLERA OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/06/sveriges-riksdag-korthuset-rasar-samman-totalt-delgivning-till-sveriges-riksdag-med-flera-om-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalare-sverige-granskas-2023-09-06/

 

DELGIVNING OM DELAKTIGHET I OCH MEDANSVAR I HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, före valet 2022 och efter valet 2022, dessa har allierat sig med FRÄMMANDE MAKT och säkerställt därmed det värsta HÖGFÖRRÄDERIET i svensk historia, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dessa HÖGFÖRRÄDARE ovan omnämnda

 

Alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022, i Sveriges riksdag är delaktiga i och medansvariga i detta det värsta HÖGFÖRRÄDERIET i svensk historia och ingen av dessa partierna har legalt stöd för eller legitimitet för att regera nationen Sverige, då utifrån gällande svensk grundlag Regeringsformen.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av HÖGFÖRRÄDARNA och deras medlöpare, du/ni förstår mera efter denna delgivning

 

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

 

2023-09-06

 

Till er alla riksdagsledamöter och övriga delgivna denna delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET

 

DEL 3, SOM DU LÄSER MERA OM LÄNGRE NER I DENNA DELGIVNING, ETT SMAKPROV;

 

 

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här av SVERIGE GRANSKAS, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Alltså allt var planerat utifrån det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som bara det kostat skattebetalarna 26-30 miljarder, fakta och bevis delges om i denna delgivning om meddelat ansvar i och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare.

 

 

 

Du/ni läser mera fakta och bevis i den delen i del 3 längre ner i denna delgivning. Ytterligare mera ur del 3, fakta och bevis

 

EMA:s godkännande av covid-vaccinet för barn orsakar en chockerande 63 060 % ökning av antalet dödsfall bland barn över hela Europa;

 

Du/ni läser mera fakta och bevis i den delen i del 3 längre ner i denna delgivning

 

 

 

 

 

 

DEL 1 AV 3 DELAR I DENNA DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I OCH DELAKTIGHET I HÖGFÖRRÄDERIET

 

 

INLEDNING UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

Publicerat 2023-09-05, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

63 060 % ökning av antalet dödsfall bland barn över hela Europa

”Er regering försöker döda dig”

Det verkar som att vi redan har mer än tillräckligt med bevis för att hävda att Covid-19-”vaccination” orsakar massavfolkning, och Deagels apokalyptiska siffror för västvärlden 2025 är på väg att förverkligas.

 

Deagel förutspådde 2020 att USA skulle se sin befolkning minska med 68,5 % till år 2025.

Deagel förutspådde 2020 att Tyskland skulle se sin befolkning minska med 65,1 % till år 2025.

Deagel förutspådde 2020 att Australien skulle se sin befolkning minska med 34,6 % till år 2025.


Samtidigt som man förutspår en enorm nedgång bland många andra västländer.

En fullständig lista över Deagels ursprungliga apokalyptiska avfolkningsförutsägelser kan ses här .

https://nobulart.com/deagel-2025-forecast-resurrected/

 

Konfidentiella läckor: Pfizer Docs. bevisa att Deagels Grim 2025 avfolkningsprognosen inte är fantasi!

LÄS MER & SPRID VIDARE TILL ALLA DINA VÄLJARE/ SKATTEBETALARE

https://expose-news.com/2023/09/05/pfizer-documents-deagel-2025-depopulation/


 

 

 

HYCKLARNA INOM SVERIGES REGERING ÄR DELAKTIGA I OCH MEDANSVARIGA I HÖGFÖRRÄDERIET  MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE  FAKTA & BEVIS

 

Publicerad 05 september 2023, citat

 

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

[email protected]

 

 

Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

 

Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024. För 2025 beräknas 429 miljoner kronor.

 

Vaccination utgör alltjämt det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Vaccinationerna mot covid-19 kommer att fortsätta i Sverige, framför allt på grund av behovet av påfyllnadsdoser för riskgrupper.

 

Läs mer

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringen-sakerstaller-tillgangen-av-vaccin-mot-covid-19/

 

 

 

 

 

Publicerat 2023-09-05, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

VANDRANDE BIOVAPENFABRIKER: HÄLFTEN av de människor som ”vaccinerats” mot covid-19 kommer att fortsätta att tillverka dödliga spikproteiner FÖR ALLTID, visar en studie

 

Integreras eller transkriberas mRNA från covid-19-jabs i mänskliga celler?

Det är viktigt att notera att studien var utformad för att bara titta så långt tillbaka som sex månader för spike-fragment. Om den hade utformats för att leta ännu längre är chansen stor att studien skulle ha visat att spikproteiner fortsätter att bildas i kroppen hos de fullt vaccinerade i flera år, om inte för alltid.

 

Eftersom ”vaccinerna” släpptes ut i snabb takt – även om många nu tror att ”vaccinerna” utvecklades för flera decennier sedan och bara fick det att se ut som om de släpptes ut på marknaden i all hast när covid-19 kom – fanns det inte tillräckligt med säkerhetstester.

 

Forskarna presenterade tre spekulativa teorier om varför spikproteiner fortsätter att produceras på obestämd tid hos de fullt vaccinerade:

 

1) Att mRNA från sprutorna kan integreras eller omtranskriberas i vissa celler

 

2) Att pseudo-uridiner vid en viss sekvensposition inducerar bildandet av ett spike-protein som alltid är konstitutivt aktivt

 

3) Att den mRNA-innehållande nanopartikeln plockas upp av bakterier som normalt förekommer på basal nivå i blodet

 

Forskarna anser att alternativ 2 är mycket osannolikt, och den här författarens åsikt, baserad på allt som har kommit ut sedan covid-19 började, är att alternativ 1 mycket sannolikt kommer att spela en viktig, om inte den dominerande, rollen i produktionen av ändlöst spikeprotein.

 

Alternativ 1 är förresten också känt som omvänd transkription. Det innebär att mRNA från vaccinet blir en del av det mänskliga DNA-genomet, vilket i praktiken förvandlar en person till en genetiskt modifierad organism (GMO).

 

HIV-viruset, som tros orsaka AIDS, transkriberar för övrigt också omvänt och integrerar sig självt i mänskligt DNA. När detta sker producerar en människas kropp oändligt många kopior av HIV, vilket är anledningen till att det inte finns något botemedel mot HIV, utan endast läkemedel.

 

”På samma sätt kan mänskliga celler med COVID-vaccinets genetiska kod omvänt transkriberad till dem också oändligt producera spike-proteinet för de drabbade individernas liv”, säger Chudov.

 

Allt detta kan också förklara IgG4-immuntolerans, som sänker en persons immunsvar mot allt, vilket gör honom mer mottaglig för alla sjukdomar som kommer, precis som vad som händer med en person med hiv eller aids.

 

”Studien av Brogna et al. som vi diskuterar visar oss mekanismen för hur immuntolerans mot spikprotein utvecklas”, avslutar Chudov.

 

”Anledningen är att spikprotein, som produceras utan slut, ser ut som en ‘miljöirritation’ för den ”vaccinerade” organismen istället för att ses som en farlig inkräktare.”

 

Nedfallet av COVID-”vaccinet” har bara börjat. Läs mer på ChemicalViolence.com .

 

SPRID VIDARE TILL ALLA ERA VÄLJARE & SKATTEBETALAR

LÄS HELA ARTIKELN

https://www.naturalnews.com/2023-09-05-half-vaccinated-covid-spike-proteins-forever-study.html

 

 

 

 

TILL ER ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH ÖVRIGA DELGIVNA DENNA DELGIVNING OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

 

Till er alla riksdagsledamöter och övriga delgivna denna delgivning om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare ni alla är delaktig i och medansvariga i tills motsatsen är av er motbevisat i offentligt debatt i Sveriges riksdag utifrån fakta och bevis som ni bl.a. delges i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid,  som såklart ska var direktsänd i SVT/SR/TV och rapporteras sedermera om i riks- och lokalmedia.

 

 

Noteras särskilt; det är ni delgivna denna delgivning att motbevisa vad som delges er alla, du/ni äger BEVISBÖRDAN utifrån att era väljare/skattebetalarna, era uppdragsgivare äger rättigheterna i Rättighetsstadgan, dvs. är rättighetsbärarna av rättigheterna vilket är bevisligen stående är svensk grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och RF 12:10.

 

 

Rättighetsstadgan är direktverkande svensk lag överstående svensk lag med direktverkan och äger företräde utifrån företrädesprincipen över alla annan svensk lag, grunden till detta är Lissabonfördraget som Sverige som ordförandeland i EU drev igenom 2009-12-01, du finner Rättighetsstadgan här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

 

ALLT VAR PLANERAT OCH PATENTERAT, BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE,  ALLTSÅ BIOTERRORISM/ BIOVAPEN & STATS TERRORISM, TERROR MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK

 

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

 

DEL 2

 

Mycket viktiga 21 minuters video som visats över hela världen, enligt dr David E Martin självt uttalat nyligen, över 4 miljarder visningar, så bästa delgivna denna ska du/ni se, 21 minuter, för det handlar om rikets säkerhet, alltså era uppdragsgivare skattebetalarnas och nationen Sveriges Folk och Barn och deras säkerhet och framtida liv, hälsa och framtida livskvalitet, så det är ert ansvar att se denna video som är av synnerligen största vikt att du/ni delgivna ser och såklart sprider vidare till era väljare, skattebetalare och nationen Sveriges Folk och Barn.

 

 

FAKTA & BEVIS I HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

Svensk textad, maskinöversättning av denna video, publicerat 2023-09-05, som ni alla delgivna delgives och ska se, flera gånger, så det går in ordentligt i era hjärnceller vad ni alla delgivna är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

 

Världskände spetsspecialist sakkunnige, förmodligen den främste i världen inom sitt område, dr David E Martin delger med högsta trovärdighet, opartisk, sakligt, objektivt om fakta och bevis

 

”Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot människosläktet, och det erkändes skriftligen att detta var ett finansiellt rån och ett ekonomiskt bedrägeri.”

 

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av er delgivna, och det finns ingen av er delgivna som kan motbevisa utifrån fakta och bevis TILLS MOTSATSEN är av dig/er delgivna denna delgivning om delaktighet och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skatebetalare

Dr David E Martin delger i dessa 21 munter om Sanningen om CORONA VIRUS i detta tal inför EU-parlamentet.

Se videon och sprid vidare till alla era väljare och skattebetalare

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

På engelska publicerad på RUMBLE, samma video som ovan men med  i undertexten TRANSKRIPT AV Dr David E Martins tal inför EU-parlamentet, maskinöversättning, citat

 

Det är en, det är en särskilt intressant plats för B att sitta idag, med tanke på att jag för över ett decennium sedan satt i just den här stolen här i Europeiska unionen Parlament.
Och vid den tiden varnade jag världen för vad som skulle komma, under det samtalet som då var värd för de gröna och EFA och ett antal andra partier i Europeiska unionen, för olika representationer.
Vi hade ett samtal om huruvida Europa borde anta USA:s policy att tillåta patent på biologiskt härledda material.
Och vid den tiden uppmanade jag den här kroppen och jag uppmanade människor runt om i världen att beväpningen av naturen mot mänskligheten fick fruktansvärda konsekvenser.
Tragiskt nog sitter jag här idag, med den där olyckliga repliken som jag inte gillar att säga, som är ”Jag sa det till dig.”
Men faktum är att vi inte är här för repressalier mot tidigare beslut. Vi är här för att faktiskt, än en gång, komma till ansiktet på det mänskliga tillståndet och ställa frågan, vem vill vi vara?
Hur vill vi att mänskligheten ska se ut?
Och snarare än att se detta som en övning i meningslöshet, vilket är väldigt lätt då och då när du är i den position jag är i, ser jag faktiskt inte detta som en övning i meningslöshet.
Jag ser detta som en av de största möjligheterna som står inför oss eftersom vi nu har ett offentligt samtal, som nu är centralt i människors medvetande.
När detta var en esoterisk konversation om biologiska patent brydde sig ingen.
Men när det samtalet kom hem, då blev det något folk kan bry sig om.
Så jag är faktiskt ganska tacksam för denna möjlighet.
Jag tackar parlamentsledamöterna för att de var värdar för detta.
Jag tackar alla översättare som jag ber om ursäkt på förhand.
Jag kommer att använda terminologi som förmodligen är mycket svår att översätta, så jag ber om ursäkt, och jag vill också erkänna det faktum att många av er är medvetna om mitt engagemang i detta till stor del på grund av det fantastiska arbete som min underbara fru har gjort, Kim Martin, som uppmuntrade mig under de första dagarna av denna pandemin att ställa mig framför kameran och prata om all information som jag hade delat med mycket små grupper runt om i världen.
Och det var faktiskt hennes uppmuntran som satte mig på en plats där många av er har hört vad jag har att säga.
Ironiskt nog var världen som jag kom från som brukade vara väldigt populär, mina CNBC- och Bloomberg-presentationer, som sändes på tv i mainstream-media runt om i världen, var en publik som jag förlorade.
Jag kan med tillförsikt säga att Covid minskade min berömmelse, men jag kan också med säkerhet säga att jag hellre skulle stå bland människorna som jag står med idag än någon av de människor som var en del av den tidigare världen.
Så det här är en mycket bättre plats att vara.
Min roll i dag är att sätta scenen för det här samtalet i ett historiskt sammanhang, för detta har inte kommit under de senaste tre åren.
Detta har inte kommit under de senaste fem eller sex åren.
Detta är faktiskt en pågående fråga som troligen började här i Europa i de tidiga stadierna av mitten av 1900-talet, men säkerligen 1913, 1914 började denna konversation just här i Centraleuropa.
Pandemin som vi påstås ha inträffat under de senaste åren hände inte heller över en natt.
Faktum är att den mycket specifika pandemin med coronavirus började i en helt annan tid.


De flesta av er vet inte att Coronavirus som en modell av en patogen isolerades 1965.

Coronavirus identifierades 1965 som en av de första infektiösa, replikerbara virala modellerna som kunde användas för att modifiera en rad andra upplevelser av mänskligt tillstånd.
Det var isolerat en gång i tiden i samband med förkylning.
Men det som är särskilt intressant med dess isolering 1965 var att det omedelbart identifierades som en patogen som kunde användas och modifieras av en mängd olika skäl.
Och du hörde mig rätt, det var 1965.
Och förresten, dessa bilder är allmän egendom.
Du är välkommen att titta på varje enskild referens.
Varje kommentar som jag gjorde är baserad på publicerat material.
Så se till att du tittar på dessa referenser.
Men 1966 användes den allra första COV Coronavirus-modellen som ett transatlantiskt biologiskt experiment i mänsklig manipulation, och du hörde datumet 1966. Jag hoppas att du
förstår poängen med vad jag säger.

Det här är ingen övernattning.
Det här är faktiskt något som har varit under lång tid.
Ett år innan jag föddes hade vi det första transatlantiska datadelningsexperimentet med coronavirus mellan USA och Storbritannien.
Och 1967, året jag föddes, gjorde vi de första mänskliga försöken på att inokulera människor med modifierat coronavirus.
Är inte det fantastiskt?
För 56 år sedan, framgången över en natt för en patogen som har varit 56 år inom ingenjörskonst, och jag vill att det ska kylas av med er alla.
Var var vi när vi faktiskt tillät i strid med biologiska och kemiska vapenavtal?
Var var vi som mänsklig civilisation när vi trodde att det var en acceptabel sak att göra att ta en patogen för USA och infektera världen med den?
Var var det samtalet och vad borde ha varit det samtalet 1967?
Det samtalet fördes inte. Ironiskt nog förvandlades förkylningen till en chimär på 1970-talet, och 1975, 1976 och 1977 började vi fundera på hur man modifierar coronaviruset genom att sätta det i olika djur.
Grisar och hundar.
Och inte överraskande, när vi kom till 1990, fick vi reda på att coronavirus som ett smittämne var ett industriellt problem för två primära industrier, hundar och grisar.
Hunduppfödare och grisar fann att Coronavirus skapade mag-tarmproblem, och det blev grunden för Pfizers första spikeproteinvaccin.
Patent inlämnat. Är du redo för detta 1990?
Hörde du vad jag sa?
1990.
Operation Warpspeed.
Jag är ledsen.
Var är varpen och hastigheten?
Pfizer 1990.
Det allra första spikeprotein vaccinet mot Coronavirus.
Är inte det fascinerande?
Är det inte fascinerande att vi var, vi fick höra att, ja, spikproteinet är en ny sak.
Vi fick precis reda på att det är det som är problemet.
Nej
. Faktum är att vi inte bara fick reda på att det inte var just nu.
Nu är problemet, vi upptäckte det 1990 och lämnade in de första patenten på vacciner 1990 för spikproteinet från Coronavirus.
Och vem skulle ha trott Pfizer?

Helt klart den oskyldiga organisationen som inte gör annat än att främja människors hälsa.
Det är klart att Pfizer, organisationen som inte har köpt rösterna i den här kammaren, i varje kammare i varje regering runt om i världen, inte den där Pfizer, förvisso skulle de inte ha haft något med detta att göra, men ja, det gjorde de.
Och 1990 fick de reda på att det fanns ett problem med vacciner.
De fungerade inte.

 


Vet du varför de inte fungerade?

Det visar sig att Coronaviruset är en väldigt formbar modell.
Det förvandlas och det förändras, och det muterar över tiden.
Faktum är att varje publikation om vacciner mot Coronavirus från 1990 till 2018, drog varje enskild publikation slutsatsen att Coronavirus undkommer vaccinimpulsen eftersom det modifierar och muterar för snabbt för att vacciner ska vara effektiva.
Och sedan 1990 till 2018, det är den publicerade vetenskapen mina damer och herrar, det är att följa vetenskapen, att följa vetenskapen är deras egen anklagelse mot sina egna program som sa att det inte fungerar.
Och det finns tusentals publikationer om det, inte några hundra. Och inte betalas av läkemedelsföretag.
Dessa är publikationer som är oberoende vetenskaplig forskning som visar otvetydigt inklusive ansträngningar av chimära modifieringar som gjorts av Ralph Bair vid University of North Carolina Chapel Hill.
Alla av dem visar att vacciner inte fungerar mot coronavirus.
Det är vetenskapen, och den vetenskapen har aldrig ifrågasatts.
Men sedan hade vi en intressant utveckling 2002, och detta datum är viktigast för 2002 patenterade University of North Carolina Chapel Hill, och jag citerar, en smittsam replikationsdefekt klon av coronavirus.
Lyssna på de orden …
Infektiös replikering, defekt.


Vad betyder den frasen egentligen?

För er som inte är bekanta med språk, låt mig packa upp det åt er.
Infektiös replikation.
Defekt betyder ett vapen.
Det betyder något som är avsett att rikta in sig på en individ men inte ha en bilateral skada på andra individer.
Det är vad infektiös replikeringsdefekt betyder.
Och det patentet lämnades in 2002 på arbete finansierat av NIAD:s Anthony Fauci från 1999 till 2002, och det verket som patenterats vid University of North Carolina Chapel Hill föregick på ett mystiskt sätt SARS 1.0 med ett år.
”Dave, menar du att SARS 1.0 inte kom från en våt marknad i Wuhan?”


”Antyder du att det kan ha kommit från ett laboratorium vid University of North Carolina Chapel Hill?”

Nej, jag föreslår det inte.
Jag säger dig att det är fakta vi konstruerade SARS.
SARS är inte ett naturligt förekommande fenomen.

Det naturligt förekommande fenomenet kallas förkylning.
Det kallas influensaliknande sjukdom.
Det kallas gastroenterit.
Det är det naturligt förekommande coronaviruset.
SARS är den forskning som utvecklats av människor som beväpnar en livssystemmodell för att faktiskt attackera människor, och de patenterade den 2002.
Och 2003, en gigantisk överraskning, lämnade CDC in patentet på Coronavirus isolerat från människor, vilket återigen kränkte biologiska och kemiska vapen, fördrag och lagar som vi har i USA, och jag är väldigt, väldigt exakt på detta.

 

 

USA gillar att prata om sina rättigheter och allt annat, och om rättsstatsprincipen och allt nonsens som vi gillar att prata om, men vi ratificerar inte fördrag om, jag vet inte, att försvara människor.
Vi undviker på ett påfallande sätt att vi faktiskt har en bra erfarenhet av att förespråka mänskliga rättigheter och sedan förneka dem när det kommer till att faktiskt vara en del av det internationella samfundet, vilket är en lite problematisk sak.
Men låt oss få något mycket klart.


När CDC i april 2003 lämnade in patentet på SARS Coronavirus isolerat från människor, vad gjorde de?

De laddade ner en sekvens från Kina och lämnade in ett patent på den i USA.
Alla som är bekanta med fördrag om biologiska och kemiska vapen vet att det är ett brott.
Det är ett brott.
Det är ingen oskyldig, oj; det är ett brott.


Och USA:s patentverk gick så långt som att avslå den patentansökan vid två tillfällen tills CDC beslutade att muta patentverket för att åsidosätta patentgranskaren för att till slut utfärda patentet 2007 på SARS Coronavirus.
Men låt oss inte låta det komma ifrån oss, för det visar sig att RT PCR, som var testet som vi påstås använda för att identifiera riskerna förknippade med coronavirus, faktiskt identifierades som ett bioterrorismhot av mig i Europa Unionen sponsrade evenemang 2002 och 2003, för 20 år sedan som hände här i Bryssel och i hela Europa.
2005 märktes just denna patogen specifikt som en bioterrorism och biovapenplattforms teknologi, beskriven som sådan.
Det är inte min terminologi som jag använder på den.
Det beskrevs faktiskt som en biovapenplattformsteknologi 2005.
Och från 2005 och framåt var det faktiskt ett medel som möjliggör biokrigföring.

Det är officiell klassificering från 2005 och framåt.

Jag vet inte om det låter som folkhälsa för dig, eller hur?
Biologisk krigföring möjliggör teknologi som känns som inte folkhälsa, som känns som inte medicin, som känns som ett vapen, designat för att ta ut mänskligheten.
Det är så det känns, och det känns så för det är precis vad det är.
Vi har lockats att tro att EcoHealth Alliance och DARPA och alla dessa organisationer är vad vi borde peka på.
Men vi har specifikt uppmanats att ignorera fakta om att över 10 miljarder dollar har kanaliserats genom svarta operationer, genom kontrollen av Anthony Fauci och en sida vid sida bokföring där NIAD har en balansräkning, och bredvid den finns ett biologiskt försvar. balansräkning.
Motsvarande dollar för dollarmatchning som ingen i media pratar om, och det har pågått sedan 2005.
Vår vinst av funktion moratorium.
Moratoriet som var tänkt att frysa alla ansträngningar för att göra vinst av funktionsforskning.
Lämpligen, hösten 2014, fick University of North Carolina, Chapel Hill ett brev från NIAD som sa att även om moratoriet för att få funktionsvinster på coronavirus in vivo skulle avbrytas, eftersom deras anslag redan hade finansierats, fick de ett undantag.
Hörde du vad jag sa?
En laboratorieanläggning för biologiska vapen vid University of North Carolina Chapel Hill fick ett undantag från vinst av funktionsmoratorium så att vi senast 2016 kunde publicera tidskriftsartikeln som sa att SARS Coronavirus är redo för mänsklig uppkomst 2016 och vad, kan du fråga Dave , var coronaviruset redo för mänsklig uppkomst?
Det var WIV ONE.
Wuhan Institute of Virology Virus One.
Förberedd för mänsklig uppkomst under 2016 vid förhandlingarna av National Academy of Sciences, så att när vi kommer till 2017 och 2018, kommer följande fras att bli vanligt i samhället, kommer det att ske en oavsiktlig eller avsiktlig frigivning av en respiratorisk patogen.
Det operativa ordet, uppenbarligen i den frasen, ordet release, låter det som läcka?
Låter det som att en fladdermus och en Pangolin gick in på en bar på Wuhan-marknaden och umgicks och hade sex?
Och, och se, vi har SARS Cov-2.
Ingen oavsiktlig eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen var terminologin som användes.

Och fyra gånger i april 2019, sju månader före påståendet om patient nummer ett, modifierades fyra patentansökningar från Moderna för att inkludera termen oavsiktlig eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen som motivering för att göra ett vaccin mot något som inte existera.
Om du inte har gjort det, vänligen se till att du i varje undersökning hänvisar till dettas överlag, eftersom det var i september 2019 som världen informerades.
Att vi skulle ha en olycka eller avsiktlig frisättning av en respiratorisk patogen så att det i september 2020 skulle finnas en världsomspännande acceptans av en universell vaccinmall.
Det är deras ord precis framför dig på skärmen.
Avsikten var att få världen att acceptera en universell vaccinmall, och avsikten var att använda coronavirus för att komma dit.
Låt oss, låt oss läsa det här för vi måste läsa in det här i journalen vart jag än går.
”Tills en infektionssjukdomskris är mycket verklig närvarande och vid nödtröskeln som ofta till stor del ignoreras för att upprätthålla finansieringsbasen bortom krisen.”
Han sa, ”vi måste öka allmänhetens förståelse för behovet av medicinska motåtgärder, såsom ett paninfluensa- eller pankoronavirusvaccin.”
”En viktig drivkraft är media och ekonomin kommer att följa hypen. Vi måste använda den hypen till vår fördel för att komma till de verkliga problemen. Investerare kommer att svara om de ser vinst i slutet av processen.”
Låter som folkhälsa.
Låter som det bästa av mänskligheten.
Nej.


Mina damer och herrar, detta var överlagd inhemsk terrorism som sades vid konferensen av National Academy of Sciences 2015, publicerad framför dem.
Detta är en handling av biologisk och kemisk krigföring som begåtts mot människosläktet, och det erkändes skriftligen att detta var ett finansiellt rån och ett ekonomiskt bedrägeri.
”Investerare kommer att följa efter om de ser vinst i slutet av processen.”
Låt mig avsluta med att ge fem mycket korta rekommendationer.
Den sista rutschkanan, naturen kapades.
Hela den här historien började 1965 när vi bestämde oss för att kapa en naturlig modell och besluta oss för att börja manipulera den.
Vetenskapen kapades när de enda frågorna som kunde ställas var frågor godkända under patentskyddet av CDC, FDA, NIH och deras motsvarande organisationer runt om i världen.

Vi hade ingen oberoende vetenskap.
Vi hade kapat vetenskapen, och tyvärr fanns det ingen moralisk tillsyn i strid med alla koder som vi står för.
Det har inte funnits någon oberoende, ekonomiskt ointresserad oberoende granskningsnämnd som någonsin varit engagerad kring coronaviruset.
Inte en enda gång, inte en enda gång, inte sedan 1965.
Vi har inte en enda oberoende IRB någonsin insatt kring Coronaviruset.
Så moralen avbröts för medicinska motåtgärder, och till slut gick mänskligheten förlorad eftersom vi bestämde oss för att tillåta det att hända.
Vår uppgift idag är att säga, ingen mer vinst av funktion forskningsperiod.
Ingen mer beväpning av naturperioden.


Och viktigast av allt, inget mer företags beskydd av vetenskap för deras eget intresse om de inte tar på sig 100 % produktansvar för varje skada och varje dödsfall som de upprätthåller.

Tack så mycket.
Dr David E. Martin

 

Källa till ovan citerat

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

 

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

Denna video är relevant och viktig, av datum i grunden 2023-08-20, här med svensk text/maskinöversättning till svenska, alltså ytterligare fakta och bevis som styrker vad dr David E Martin delgav inför EU-parlamentet, denna ska du/ni delgivna se, 1 timme drygt, men värt varenda sekund att se

SASHA LATYPOVA delar med sig av fakta och bevis om militariserad sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

 

 

 

DEL 3

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN EN DEL AV HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARE

 

WHO TERROR AGENDAN som började med att försätta mänskligheten i SKRÄCK & RÄDSLA, notera särskilt Terror (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[ https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror , med det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera effekter efter detta som t.ex. MEGA BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen som i Sverige marknadsförts och marknadsförs fortfarande som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är.

 

 

 

Fakta och bevis, som Folkhälsomyndigheten undanhöll och underlät att delge om, informera och upplysa om till nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare på bästa sändningstid i SVT/SR TV4 och riksmedia, som kostat skattebetalare bara i delen PCR TEST BEDRÄGERIET 26-30 miljarder

 

 

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här, citat

 

 

"Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte."

 

Källan till citatet är följande

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs 

 

 

 

 

Ytterligare källa till vad som ovan är citerat

Vägledning om kriterier för bedömning av infektionsfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Du kan läsa mera publicerat här

Folkhälsomyndigheten – HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare - SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

LÄS MER

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

 

 

 

BIOTERRORISM, TERROR, STATSTERRORISM MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

För att formellt säkerställa att Säkerhetspolisen i Sverige säkerställer fullständigt rättssäker utredning i vad som rubricerats i denna artikeln ingavs denna dag 2023-08-24 via Säkerhetspolisens egen hemsida kl.09:05,

till/ på deras egen hemsida
https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/form

 

 

Du/ni läser mera här i detta offentligt publicerat

Säkerhetspolisen - Högförräderi, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare - SVERIGE UNDER UPPSIKT 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Enbart PCR TEST bedrägeriet kostade skattebetalarna i Sverige 26-30 miljarder SEK. Att det är ett högförräderi tillsammans med främmande makt, dvs tillsammans med WHO:s TERROR-agenda, är alltså fullt spårbart och bevisbart, och så är det i resten av västvärlden, alla med samma syfte att via denna samordnade WHO TERROR-agenda med de 194 medlemsländerna, inklusive Sverige, är nu fullt bevisbart och borde därför gynna mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalar, eller hur?

 

 

 

 

Bifogar några SVERIGE GRANAKAS-intervjuer som kan vara av intresse, som också styrker vad dr David E Martin bevisat inför EU-parlamentet, och vad SASHA LATYPOVA delger i videon ,här ovan er delgivet.

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och evidens 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Svensk textad finner du här

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS

Mycket viktigt; statschefen är delgiven denna, skickat till Fredrik Wersäll [email protected] eftersom statschefen såklart ska informeras, upplysas och delgivas om dessa biovapen/”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare generellt och systematisk

 

Här i denna video delger professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis om vad vår statschef med väldigt många flera vet om historiens värsta planerade Brott mot mänskligheten med mera

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

 

Tredje riket dog aldrig - Sweden Under Review intervjuar Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg

https://rumble.com/v2zgb54-the-third-reich-never-died-reiner-fuellmich-and-emil-borg.html

 

 

 

 

 

DEL 3

 

Publicerat 2023-09-05, maskinöversättning, citat

 

"Er regering försöker döda dig"

”Och tyvärr tyder bevisen starkt på att Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning.”

EMA:s godkännande av covid-vaccinet för barn orsakar en chockerande 63 060 % ökning av antalet dödsfall bland barn över hela Europa;

 

Det verkar som att vi redan har mer än tillräckligt med bevis för att hävda att Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning, och Deagels apokalyptiska siffror för västvärlden 2025 är på väg att förverkligas.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH DINA VÄLJARE

https://expose-news.com/2023/09/05/pfizer-documents-deagel-2025-depopulation/

 

 

 

Du/ni läser ännu mera i mailtråden här nedan, av den 3 september 2023 13:11

SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige 2023 09 03/

 

 

 

 

 

 

När DU/ni GÅTT IGENOM  detta som du/ni delgivits om behöver ni/du förmodligen hjälp med krishantering, samtalsterapi/gruppterapi och förmodligen hjälp av psykolog/beteendevetare, för utifrån vad ni/du är delaktig i och medansvarig i är ett gott råd, sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare och förklara varför just DU/NI gör det, alltså gör om gör rätt, och var med

 

 • att STOPPA de så kallade ”vaccinerna”/biovapen! 

 

 

 

Utgår från att du/ni värnar om dina/era väljare, skattebetalarna, barn och barnbarn, vänner, släkt och nära å kära!

 

 

Vänligen BEVISA OFFENTLIGT att ni i svensk grundlag Regeringsformen har stöd och bevis för att utifrån legal och legitim grund att ni har rätt enligt grundlagen  Regeringsformen att sitta kvar vid makten och regera/styra SVEA RIKE, nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, MYCKET SKYNDSAMT, dock senast 2023-09-13

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 3 september 2023 13:11
Till: '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>
Kopia: '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; 'Swebbtv' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; 'Talmannen' <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige från SVERIGE GRANSKAS 2023 09 03
Prioritet: Hög

 

Denna åklagaranmälan är offentligt publicerat här/ This prosecution report is publicly published here.

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige 2023 09 03/

 

SWEDEN UNDER REVIEW notifies the Public Prosecutor's Office in Sweden, headquarters in Stockholm, of the complaint against the Public Health Agency of Sweden 2023 09 03

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected] 

https://www.aklagare.se/

 

Swedish Prosecution Authority

Head Office
P.O. Box 5553
114 85 Stockholm, SWEDEN

Switchboard: +46 10 562 50 00

https://www.aklagare.se/en

 

 

 

Kopia för kännedom/ Copy for information

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf/ Head of State King Carl XVI Gustaf/

Statschefen är sedan tidigare delgiven om att de så kallade ”vaccinerna” är biovapen, se denna video som delgivits statschefen

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

The Head of State has already been notified that the so-called "vaccines" are bioweapons, see this video notified to the Head of State.

Notification to King Carl XVI Gustaf from SVERIGE GRANSKAS, Swedish subtitled, 2023-07-31.

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

Talman i Sveriges Riksdag Andreas Norlén/ Speaker of the Swedish Parliament Andreas Norlén

[email protected]

[email protected]

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/andreas-norlen_46bb7675-2a79-4efa-8a0d-c513ad32a47d/

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/arbetet-i-riksdagen/talmannen/

 

 

Justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges Regering/ Minister of Justice Gunnar Strömmer, Swedish Government

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

 

Justitiedepartementet

Expeditionschef/rättschef Jenny Kvarnholt/

Ministry of Justice

Head of Department/Chief Legal Officer Jenny Kvarnholt

[email protected]

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/

 

Socialminister Jakob Forssmed, Sveriges Regering/ Minister of Social Affairs Jakob Forssmed, Swedish Government

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

 

Socialdepartementet

Expeditionschef/rättschef Andreas Krantz

Ministry of Social Affairs

Head of Department/Chief Legal Officer Andreas Krantz

[email protected]

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/socialdepartementet/

 

Riksrevisionen/ The Swedish NAO

[email protected]

https://www.riksrevisionen.se/

https://www.riksrevisionen.se/en.html

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich/ Lawyer Dr Reiner Fuellmich

[email protected]

https://icic.law/

 

EU-parlamentariker Christine Andersson/ Member of the European Parliament Christine Andersson

[email protected]

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197475/CHRISTINE_ANDERSON/home

 

 

The HighWire

Del Bigtree

https://thehighwire.com/

[email protected]

 

BAKOMKULISERNA

Yrsa Häggström

[email protected]

https://bakomkulisserna.biz/

 

 

Säkerhetspolisen i Sverige/ Swedish Security Service

[email protected]

https://www.sakerhetspolisen.se/

https://www.sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska.html

 

 

SWEBBTV

https://nyheter.swebbtv.se/

https://swebbtv.se/

Ansvarig utgivare Mikael Willgert/ Editor in chief Mikael Willgert

Lars Bern

Magnus Stenlund

Ulf Gabrielsson

 

Riksdagsledamot i Sveriges riksdag Elsa Widding/ Elsa Widding, Member of the Swedish Parliament

[email protected]

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/elsa-widding_e97a0939-8ba6-40c6-973e-2cc03cfb475c/

 

 

Om SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding kan du läsa mera om i denna PDF fil, de bifogad PDF fil

 

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

file:///C:/Users/Ulf%20Bittner/Documents/1%20SVERIGE%20GRANSKAS%20delger%20SWEBBTV%20och%20riksdagsledamot%20Elsa%20Widding%20delgivning%202023%2005%2010%20fk.pdf

 

Finns här offentligt publicerad

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/swebbtv-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

You can read more about SWEBBTV and MP Elsa Widding in this PDF file, the attached PDF file.

SWEDEN UNDER REVIEW notifies SWEBBTV and Member of Parliament Elsa Widding of notification 2023-05-10

file:///C:/Users/Ulf%20Bittner/Documents/1%20SVERIGE%20GRANSKAS%20delger%20SWEBBTV%20och%20riksdagsledamot%20Elsa%20Widding%20delgivning%202023%2005%2010%20fk.pdf

 

 

Publicly published here

SWEDEN UNDER REVIEW notifies SWEBBTV and Member of Parliament Elsa Widding of notification 2023-05-10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/swebbtv-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

Denna åklagaranmälan ska i laga ordning registreras av registrator hos alla de myndigheter och departement som är mottagare av denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten, begär bevis för att så har i laga ordning rättssäkert säkerställs, begär bevis för detta med att diarienummer och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av anmälan/ärendet  skickas med vändande epost till [email protected]

 

This prosecution report must be duly registered by the registrar of all the authorities and ministries that are recipients of this prosecution report against the Public Health Agency of Sweden, requesting proof that this has been duly ensured, requesting proof of this by sending the file number and full contact details of the person handling the report/case by return email to [email protected]

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagaranmälan mor Folkhälsomyndigheten i Sverige är av synnerligen mycket stort allmänt nationellt och internationellt intresse

 

Confidentiality assessment; no confidentiality as this prosecution report by the Public Health Agency of Sweden is of particularly high public national and international interest.

 

 

2023-09-03

 

Tidigare är ingivet åklagaranmälningar till Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm,  gjorda mot riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, och Region Stockholm, offentligt publicerat här

 

Previously filed prosecution complaints to the Swedish Prosecution Authority, headquarters in Stockholm, made against Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, Swedish Prosecution Authority, and Region Stockholm, publicly published here

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-13 och kompletteringen av 2023-08-29 mot Region Stockholm;

 

Region Stockholm — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

This publicly published article includes the basic prosecution report of 2023-08-13 and the supplement of 2023-08-29 against Region Stockholm;

Region Stockholm - Complementation of date 2023-08-29 to; Prosecution report against Region Stockholm (RS) which over time has marketed the "vaccines"/bioweapons against the taxpayers with tax money and in addition, these "vaccines"/bioweapons are still marketed/marketed as ordinary vaccines, which these "vaccines"/bioweapons are demonstrably not, from SWEDEN REVIEWED 2023-08-13 - SWEDEN REVIEWED 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-11 och komplettering av 2023-08-29 i åklagaranmälan mot riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh;

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

This publicly published article includes the basic prosecutor's report of 11 August 2023 and the supplement of 29 August 2023 in the prosecutor's report against the Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh;

 

Prosecutor General Petra Lundh - Completion of date 2023-08-29 to; Prosecutor's report against the ultimately responsible Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, at the headquarters in Stockholm, Prosecution Authority of Sweden of 2023 08 11 -SWEDEN UNDER  REVIEWE 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

SAMORDNING AV DESSA 3 ÅKLAGARANMÄLNINGAR BEGÄRES SÅ ATT SKATTEMEDEL ANVÄNDES PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA

 

COORDINATION OF THESE 3 PROSECUTIONS WAS REQUESTED SO THAT TAXPAYERS' MONEY WAS USED IN AN EFFICIENT WAY FOR TAXPAYERS

 

 

 

 

Denna video är relevant och viktig i åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten och de tidigare åklagaranmälningarna här ovan delgivna om

This video is relevant and important in the prosecution of the Public Health Authority and the previous prosecution notices served here above about

 

 

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

Denna video är relevant och viktig i åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten.

SASHA LATYPOVA delar med sig av fakta och bevis om militariserad sjukvård/biovapen mot mänskligheten

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

This video is relevant and important in the prosecution of the Public Health Agency of Sweden.

SASHA LATYPOVA shares facts and evidence on Militarised healthcare/bioweapons against humanity

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

Alltså effekten som blir efter WHO TERROR AGENDAN som Sverige och Folkhälsomyndigheten är delaktiga i och medansvariga i blir att nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare utsätts för statsterrorism, terror, bioterrorism, med de så kallade "vaccinerna" biovapen, vilket redogörs för i videon här ovan.

 

Thus, the effect of the WHO TERROR AGENDA, which Sweden and the Public Health Agency of Sweden are involved in and co-responsible for, is that the nation of Sweden's people, children and taxpayers are exposed to state terrorism, terror, bioterrorism, with the so-called "vaccines" bioweapons, as described above.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET var planerat för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i RÄDSLA & SKRÄCK , terror/Terror (från latin terror 'rädsla, fruktan') [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

The PCR TEST FRAUD was planned to put humanity and the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers in FEAR & SCAR, terror/Terror (from Latin terror ‘fear, dread’) [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

 

Läs mer i den delen här

PCR TEST BEDRÄGERIET FAKTA & BEVIS — SVERIGE GRANSKAS 2023 06 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

Read more in that section here

PCR TEST FRAUD FACTS & EVIDENCE – SWEDEN UUNDER REVIEW 2023 06 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/17/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-sverige-granskas-2023-06-17/

 

 

 

FAKTA & BEVIS i denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige

 

Folkhälsomyndigheten i Sverige

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 

Fakta & Bevis

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten som de själva publicerade 2020-07-21 har medvetet och planerat undanhållits från hela nationen Sverige, fakta och bevis som du tillhandahålls här, citat

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Källan till citatet är följande

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs 

 

 

Vägledning om kriterier för bedömning av infektionsfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Folkhälsomyndigheten – HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Anmäld till Säkerhetspolisen i Sverige

https://tips.sakerhetspolisen.se/tips/form

 

 

Säkerhetspolisen – Högförräderi, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges folk, barn och skattebetalare – SVERIGE UNDER UPPSIKT 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Enbart PCR TEST bedrägeriet kostade skattebetalarna i Sverige 26-30 miljarder SEK.

 

 

Att det är ett högförräderi tillsammans med främmande makt, dvs tillsammans med WHO:s TERROR-agenda, är alltså fullt spårbart och bevisbart, och så är det i resten av västvärlden, alla med samma syfte att via denna samordnade WHO TERROR-agenda med de 194 medlemsländerna, inklusive Sverige, är nu fullt bevisbart och borde därför gynna mänskligheten, eller hur?

 

 

 

Bifogar några SVERIGE GRANAKAS -intervjuer som kan vara av intresse.

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och evidens 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Svensk textad finner du här

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS

Mycket viktigt; statschefen är delgiven denna, skickat till Fredrik Wersäll [email protected] eftersom statschefen såklart ska informeras, upplysas och delgivas om dessa biovapen/”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare generellt och systematisk

 

Här i denna video delger professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis om vad vår statschef med väldigt många flera vet om historiens värsta planerade Brott mot mänskligheten med mera

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

 

Tredje riket dog aldrig – Sweden Under Review intervjuar Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg

https://rumble.com/v2zgb54-the-third-reich-never-died-reiner-fuellmich-and-emil-borg.html

 

 

 

 

 

 

The Public Health Agency of Sweden 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/

 

 

 

Facts & Evidence

Facts and evidence from The Public Health Agency of Sweden (Folkhälsomyndigheteten) which they themselves published 2020-07-21 have been deliberately and planned withheld from the entire nation of Sweden, facts and evidence that you are provided here, quote

 

 

”The PCR technique used in tests to detect viruses cannot distinguish between viruses capable of infecting cells and viruses rendered harmless by the immune system and therefore these tests cannot be used to determine whether someone is infectious or not.”

 

The source of the quote is as follows

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Guidance on criteria for assessing COVID-19 freedom from infection 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

Public Health Agency of Sweden – HIGH TREASON, state terrorism, bioterrorism, terror against the nation Sweden’s People, Children and Taxpayers – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

 

Notified to Swedish Security Service in Sweden

https://www.sakerhetspolisen.se/ovriga-sidor/other-languages/english-engelska.html

 

 

Swedish Security Service – High Treason, State Terrorism, Bioterrorism against the Nation Sweden’s People, Children and Taxpayers – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

All published in Swedish,  in the article above, use google translation or other machine translation on the blog about this high treason against the nation of Sweden’s people, children and taxpayers, just to put the Swedish people in Horror & Fear that the pathway for harming and killing the ”vaccines, a planned WHO TERROR agenda together with 194 member countries, Sweden one of the WHO member countries.

 

The PCR TEST fraud alone cost taxpayers in Sweden 26-30 billion SEK.

 

 

That it is a high treason together with a foreign power, i.e. together with the WHO TERROR agenda, is thus fully traceable and provable, and so it is in the rest of the Western world, all with the same purpose of via this coordinated WHO TERROR agenda with the 194 member countries, including Sweden, is now fully provable and should therefore benefit humanity, right?

 

 

 

Includes some SWEDEN UNDER REVIEW interviews that may be of interest.

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

Message to King Carl XVI Gustaf from Pascal Najadi.

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

Notification to King Carl XVI Gustaf from SWEDEN UNDER REVIEW

Very important; the Head of State has been notified of this, sent to Fredrik Wersäll [email protected]  as the Head of State should of course be informed, enlightened and notified of these bioweapons/”vaccines” that harm and kill humanity and the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers in general and systematically.

 

Here in this video, Professor of International Law Francis A Boyle shares facts and evidence about what our Head of State and many others know about the worst planned Crimes against Humanity in history, etc.

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

The Third Reich Never Died – Sweden Under Review interviews Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg

https://rumble.com/v2zgb54-the-third-reich-never-died-reiner-fuellmich-and-emil-borg.html

 

 

 

 

 

 

SAMORDNING BEGÄRES/ COORDINATION IS REQUESTED

Begär att denna åklagaranmälan samordnas med de tidigare ingivna åklagaranmälningarna mot Riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm och åklagaranmälan mot Region Stockholm, där ytterligare mera bevis och fakta är delgivna, och därmed inte behöver upprepas här i denna åklagaranmälan mot Folkhälsomyndigheten

 

Request that this prosecution report be coordinated with the previously filed prosecution reports against the Prosecutor General and the head of the authority Petra Lundh, Prosecution Authority of Sweden, head office in Stockholm and the prosecution report against Region Stockholm, where further evidence and facts have been provided, and thus do not need to be repeated here in this prosecution report against the Public Health Agency of Sweden.

 

 

Du/ni finner dessa offentligt publicerade här/ You can find these publicly published here

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-13 och kompletteringen av 2023-08-29 mot Region Stockholm;

 

Region Stockholm — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

This publicly published article includes the basic prosecution report of 2023-08-13 and the supplement of 2023-08-29 against Region Stockholm;

Region Stockholm – Complementation of date 2023-08-29 to; Prosecution report against Region Stockholm (RS) which over time has marketed the ”vaccines”/bioweapons against the taxpayers with tax money and in addition, these ”vaccines”/bioweapons are still marketed/marketed as ordinary vaccines, which these ”vaccines”/bioweapons are demonstrably not, from SWEDEN REVIEWED 2023-08-13 – SWEDEN REVIEWED 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

 

 

Denna offentligt publicerade artikel innefattar grund åklagaranmälan av 2023-08-11 och komplettering av 2023-08-29 i åklagaranmälan mot riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh;

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

This publicly published article includes the basic prosecutor’s report of 11 August 2023 and the supplement of 29 August 2023 in the prosecutor’s report against the Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh;

 

Prosecutor General Petra Lundh – Completion of date 2023-08-29 to; Prosecutor’s report against the ultimately responsible Prosecutor General and Head of Authority Petra Lundh, at the headquarters in Stockholm, Prosecution Authority of Sweden of 2023 08 11 -SWEDEN UNDER  REVIEWE 2023 08 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

 

Här finner åklagaren ytterligare mera om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt och internationellt

2023 06 15 HÖGFÄRRÄDERI & LANDSFÖRRÄDERI — SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare

https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

 

 

Here the prosecutor finds even more about the HIGH TREASON against the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers which is of extremely high public interest nationally and internationally.

2023 06 15 HIGH TREASON & COUNTRY TREASON – SWEDEN UNDER REVIEW serves notice to the Swedish Government, the Swedish Parliament and their accomplices.

https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

 

 

 

 

 

Europaparlamentet – Internationella covid-toppmötet III

 

EU-parlamentet har tidigare delgivit vad stora delar av världen känner mycket väl till, bl.a. tack vare EU-parlamentariker Christine Andersson, och detta är ett mycket viktigt bevis som åklagaren har att notera särskilt och tillföra dessa bevis i alla dessa åklagare anmälningarna som begäres samordnas bl.a. utifrån att skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna, er uppdragsgivare skattebetalarna. Beviset säkerställer att som vittnen under vittnes ed ska kallas EU-parlamentariker Christine Andersson, dr David E Martin och professor i internationell rätt Francis A Boyle, se denna video så förstår åklagaren att förundersökning ska inledas mycket skyndsamt

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/fluoride-report-or-systematic-review-of-the-science-or-may-4-or-12-30pm-et/fluoride-report-systematic-review-of-the-science-may-4/

 

 

Här bara dr David E Martin, hans ca 21 minuter parentation om fakta och bevis inför EU-parlamentet

Dr David E. Martin PhD – Covid Summit – European Union Parliament May 2023

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

 

 

European Parliament – International Covid Summit III

 

The European Parliament has previously communicated what large parts of the world know very well, including thanks to MEP Christine Andersson, and this is a very important piece of evidence that the prosecutor has to take special note of and add to this evidence in all these prosecutor notifications that were requested to be coordinated, among other things, based on the fact that tax funds should be used efficiently for the taxpayers, your client the taxpayers. The evidence ensures that as witnesses under the oath of witnesses should be called EU parliamentarians Christine Andersson,  Dr David E Martin and Professor of International Law Francis A Boyle, see this video so the prosecutor understands that the preliminary investigation should be initiated very urgently

https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/fluoride-report-or-systematic-review-of-the-science-or-may-4-or-12-30pm-et/fluoride-report-systematic-review-of-the-science-may-4

/

 

 

Here only Dr David E Martin, his approx. 21 minutes presentation on facts and evidence before the EU Parliament

Dr David E. Martin PhD – Covid Summit – European Union Parliament May 2023

https://rumble.com/v2ncp8w-dr-david-e.-martin-phd-covid-summit-european-union-parliament-may-2023.html

 

 

Fakta och bevis

Det framgår klart och tydligt från bevis och fakta som delges åklagaren att det så kallade ”viruset” är ett biovapen producerat i biovapen labb, kom ihåg att vanliga naturliga virus går inte att patentera, det går heller inte att patentera naturligt C-vitamin eller andra naturliga vitaminer, för det naturliga går inte att patentera!!

 

Alltså ett biovapen krig, bioterrorism, statsterrorism, terror mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, finansierat i Sverige med skattebetalarnas medel, och för detta finns inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen eller någon annan lag

 

Facts and evidence

It is clear from the evidence and facts provided to the prosecution that the so-called ”virus” is a bioweapon produced in bioweapon labs, remember that ordinary natural viruses cannot be patented, nor can natural vitamin C or other natural vitamins be patented, because natural cannot be patented!!!

 

Thus, a bioweapon war, bioterrorism, state terrorism, terror against the nation of Sweden’s People, Children and taxpayers, financed in Sweden with taxpayers’ funds, and for this there is no support at all in the Swedish Constitution, the Instrument of Government or any other law.

 

 

 

Noteras särskild; bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de anmälda till åklagaren, de nu 3 åklagaranmälningarna, utifrån att svensk grundlag Regeringsformen(RF) ger vid handen bevis för det, se RF 11:14 och RF 12:10.

To be noted especially; the burden of proof to prove the opposite is owned by the defendants to the prosecutor, the now 3 prosecution reports, based on the fact that the Swedish constitution Regeringsformen (RF) gives us

 

Rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och därmed ägs bevisbördan att motbevisa vad som åklagaranmälninganar bevisar, alltså omvänd bevisbörda, utifrån att inskränkarna av EU-rättigheterna är riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, Region Stockholm och deras medlöpare(Sveriges alla 21 Regioner) och Folkhälsomyndigheten i Sverige.

 

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

The rights in the Charter of Rights are owned by the rights holders and thus the burden of proof to disprove what the prosecutor’s report proves, i.e. the reverse burden of proof, based on the fact that the violators of EU rights are the Director of Public Prosecutions and Head of Authority Petra Lundh, the Public Prosecution Service in Sweden, the head office in Stockholm, Region Stockholm and their fellow runners (all 21 Regions of Sweden) and the Public Health Agency of Sweden.

 

Charter of Rights – Charter of Rights with explanations – SWEDEN UNDER REVIEWE 2023 08 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

Publicerat 2023-06-18 läs hela artikel och se vilka mottagarna av detta offentligt publicerade var

Sveriges regering med flera delaktiga medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  –  ”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 06 18

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/18/sveriges-regering-med-flera-delaktiga-medlopare-i-pcr-test-bedrageriet-med-mera-det-som-verkligen-ar-hapnadsvackande-ar-att-de-flesta-nationer-i-varlden-under-2017-och-2018-plotsligt-borj/

 

Published 2023-06-18 read the full article and see who the beneficiaries of this publicly published were

Swedish government with several complicit co-conspirators in the PCR TEST FRAUD and more – ”What is truly astonishing is that in 2017 and 2018, most nations in the world suddenly started distributing countless COVID-19 test kits.   A year before the pandemic, all countries were piling up PCR test kits that would be used during the pandemic.”  – SWEDEN AUDITED 2023 06 18

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/06/18/sveriges-regering-med-flera-delaktiga-medlopare-i-pcr-test-bedrageriet-med-mera-det-som-verkligen-ar-hapnadsvackande-ar-att-de-flesta-nationer-i-varlden-under-2017-och-2018-plotsligt-borj/

 

 

 

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

If there is anything unclear or difficult to understand, please get back to us very quickly.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 31 augusti 2023 21:39
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige …….
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning är offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/31/sveriges-kommuner-och-regioner-delgivning-till-alla-21-regioner-i-sverige-om-delaktighet-i-och-medansvar-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas/

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

Delgivning till alla 21 Regioner i Sverige om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

Till alla folkvalda i regionfullmäktige i de 21 Regionerna i Sverige, de folkvalda som äger arbetsgivare ansvaret över de anställda inom den så kallade hälso- och sjukvården och därtill konstateras att varje enskild region är enligt lag självstyrande

 

OBS; Mycket viktig information till registrator; denna information, upplysning och delgivning får inte CENSUERAS, alltså ska delges till alla folkvalda i regionfullmäktige utifrån Yttrandefrihet och rikets säkerhet, dvs. nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna, de folkvaldas väljare säkerhet och era uppdragsgivare skattebetalarnas säkerhet

 

Denna delgivning  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

2023-08-31

 

Här nedan denna delgivning ser du som folkvald i din region åklagaranmälan mot Region Stockholm av datum den 13 augusti 2023 12:22 och komplettering av åklagaranmälan mot Region Stockholm av datum den 29 augusti 2023 18:01, dessa sammantaget talar sitt mycket tydliga språk utifrån Fakta & Bevis som du/ni också delgives, för du/ni alla 21 Regioner är envar självstyrande och därmed också ansvariga arbetsgivare för era anställda och därtill sammantaget alla delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare.

 

 

BEVIS BÖRDAN att motbevisa detta ägs av varje enskild Region, som är självstyrande, och arbetsgivarna/ de anställda som också är delaktiga i och medansvariga i detta HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare. Det blir svårt och näst intill omöjligt att hävda vad många nazister gjorde vid Nürnberg rättegångarna att ”vi lydde bara order” utifrån vad Folkhälsomyndigheten avslöjats med föregående vecka, detta HÖGFÖRRÄDERIE som också Folkhälsomyndigheten är delaktiga i och medansvariga i, du/ni läser mera i de delarna här nedan i mailtråden.

 

 

 

Alltså en WHO TERROR AGENDA i samverkan med 194 medlemsländer, däribland Sverige, som bl.a.. innefattar det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som leder vidare till vad som numera är utifrån fakta & bevis Historiens Värsta Planerade Folkmord och Brott Mot Mänskligheten i mänsklighetens historia och nationen Sveriges Folks, Barns och skattebetalares historia, som ni alla är delaktiga i och medansvariga i till motsatsen är av dig/er bevisad utifrån att det är du/ni som äger bevisbördan.

 

 

 

Innan Du går vidare och läser åklagaranmälan mot Region Stockholm kan det vara bra för dig/er att veta om följande

 

riksåklagare Petra Lundh — Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige av 2023 08 11 –SVERIGE GRANSKAS 2023 08 29

Du läser mera i den åklagaranmälan via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/riksaklagare-petra-lundh-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndig/

 

 

Ytterligare mera av synnerligen mycket stort allmänt intresse för alla era väljare och skattebetalarna, och såklart din/er framtid

 

Publicerat 2023-08-31

SVERIGE GRANSKAS DELGER

SASHA LATYPOVA delger fakta och bevis om Militariserad hälso-och sjukvård/biovapen mot mänskligheten

Svensk textad, intervjun inspelad 2023-08-20, se denna mycket vikta redovisning av fakta och bevis av den världskände och förmodligen främsta i världen inom sitt område SASHA LATYPOVA med högsta trovärdighet, något som inte finns att  uppbåda inom Sverige, sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare

https://rumble.com/v3dl592-sasha-latypova-delger-fakta-och-bevis-om-militariserad-hlso-och-sjukvrdbiov.html

 

 

Publicerat 2023-08-31

Ny studie visar att alla Covid-varianter har gjorts i ett BioLab

Läs mer och sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare

https://expose-news.com/2023/08/31/all-covid-variants-have-been-made-in-a-lab/

 

 

Publicerat 2023-08-31

Läckta regerings- och Pfizer-dokument avslöjar Bill Gates & Schwabs depopulationsagenda: Covid-vacciner används för folkmordisk befolkningskontroll

Läs mer och sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare

https://expose-news.com/2023/08/31/gates-schwab-pfizer-genocidal-population-control/

 

 

Publicerat 2023-08-30

En ny studie visar att covid-injektioner orsakar VAID hos barn

Läs mer och sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare

https://expose-news.com/2023/08/30/covid-injections-cause-vaids-in-children/

 

Publicerat 2023-08-30

Här är det HÅRDA BEVIS för att covid- ”vaccinerna” var avsiktligt utformade för att döda ofödda barn

Läs mer och sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare

https://www.naturalnews.com/2023-08-30-proof-covid-vaccines-intentionally-kill-unborn-babies.html

 

 

 

När DU/ni GÅTT IGENOM  detta som ni delgivits om behöver ni/du förmodligen hjälp med krishantering och samtalsterapi/gruppterapi och förmodligen hjälp av psykolog/beteendevetare, för utifrån från vad ni/du är delaktig i och medansvarig i är ett gott råd, sprid vidare till alla dina väljare och skattebetalare och förklara varför just DU/NI gör det, alltså gör om gör rätt, och var med

 

 • att STOPPA de så kallade ”vaccinerna”/biovapen! 

 

 

 

Utgår från att du värnar om dina väljare, skattebetalarna, barn och barnbarn, vänner, släkt och nära å kära!

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 augusti 2023 18:01
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Yahoo Mail’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘Sven Erik Nordin’ <[email protected]>; ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Yahoo Mail’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson KT’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘<[email protected]>’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Nya Dagbladet’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Rönne Öystein’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘LegeNet Holistisk detektivbyrå’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Komplettering av datum 2023-08-29 till Åklagaranmälan mot Region Stockholm som över tid marknadsfört……. SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning /komplettering är offentligt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/29/region-stockholm-komplettering-av-datum-2023-08-29-till-aklagaranmalan-mot-region-stockholmrs-som-over-tid-marknadsfort-vaccinernabiovapen-mot-skattebetalarna-med-skattemedel/

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning/komplettering

 

Komplettering av datum 2023-08-29 till; Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa  ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13

 

Som synes är Region Stockholm delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected]

 

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

justitieminister Gunnar Strömmer

[email protected]

 

Rättschef/expeditionschef Jenny Kvarnholt 

[email protected]

 

Telefon 08-405 38 65

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Andreas Krantz, expeditionschef/rättschef

 

[email protected]

 

 

Riksrevisionen

[email protected]

 

 

 

Talman Andreas Norlén

[email protected]

[email protected]

 

Alla Politiska partierna i Sveriges riksdag

[email protected] ; [email protected]; [email protected];[email protected][email protected];[email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

 

BAKOMKULISSERNA

[email protected]

 

 

SWEBBTV

Mikael Willgert

Magnus Stenlund

Lars Bern

Katerina Janouch

Lennart Matikainen

 

 

Säkerhetspolisen

[email protected]

 

 

Denna delgivning/åklagaranmälan  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning/ åklagaranmälan, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING I ÅKLAGAR ANMÄLINGSÄRENDET ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

SÄRSKILD PÅMINNELSE

Åklagarmyndigheten i Sverige har underlåtit och undanhållit att delge anmälaren dnr på grundanmälan av 2023-08-13, vilket lagstöd har Åklagarmyndigheten i Sverige för att underlåta och undanhålla dnr på grundanmälan är av särskilt stort allmänt nationellt och internationellt intresse. Begär ett särskilt beslut i den delen med besvärshänvisning för laglighetsprövning i domstol.

 

 

 

2023-08-29

 

Som synes är Region Stockholm delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 

Kom särskilt ihåg vad som delgivits och publicerats officiellt redan 2020-12-02, citat

 

PCR TESTERNA KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDAS AV VÅRD SVERIGE: Björn Hammarskjöld delger; VÅRDEN KAN INTE LÄNGRE ANVÄNDA RTRT-PCR FÖR SARS-COV-2 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare – CORONA MAFFIAN

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/02/pcr-testerna-kan-inte-langre-anvandas-av-vard-sverige-bjorn-hammarskjold-delger-varden-kan-inte-langre-anvanda-rtrt-pcr-for-sars-cov-2-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nation/

 

 

 

”26-30 miljarder till detta planerade utifrån enorma ekonomiska incitament kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET av skattebetalarnas medel, alltså ett mega bedrägeri med skattebetalarnas medel, som banade vägen för nästa planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADS FÖRINGS-BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, vilket SVERIGE GRANSKAS delgivet de ovan tidigare omnämnda över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022”

 

 

 

Du/ni läser mera i den delen  här

SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Skattemedel ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna i Sverige, alltså arbetsgivaren skattebetalarna som finansierar Region Stockholms(och alla andra 21 Regioner i Sverige) dagliga verksamhet, som synes har Region Stockholm(och alla andra 21 Regioner i Sverige) över tid haft en helt annan agenda, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av förövarna inom Region Stockholm(och alla andra 21 Regioner i Sverige)

 

 

 

FOKUS PÅ FAKTA & BEVIS SOM TILLKOMMIT

Fakta och bevis som tillkommit , och nu delgives i denna komplettering, sedan åklagaranmälan av Region Stockholm gjorde 2023 08 13, enligt följande;

 

 

Fokus på fakta och bevis

 

Att Folkhälsomyndigheten undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten/ nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare om fakta och bevis, på bästa sändningstid i SVTSR/TV och riksmedia om PCR TEST BEDRÄGERIET trots

 

 • att det ingår i deras uppdrag, har kostat ca 26-30 miljarder av skattemedel och dels säkerställt
 • att nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare försattes i SKRÄCK OCH RÄDSLA uppsåtligt kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament via PCR TEST BEERÄGERIET, fakta och bevis som Folkhälsomyndigheten undanhållit och underlåtit  tillsammans med Region Stockholm och de 21 Regionerna i Sverige
 • att delge nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetaler, bevisligen,  som redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

 

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

 

Slut citat.

 

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

 

 

 

Därtill konstateras att redan 2020-07-21 var dessa bevis kända inom Folkhälsomyndigheten, fakta och bevis

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

Noteras särskilt om följande på sidan 12 i ovan angiven PDF fil av 2020-07-21, citat

 

 

Arbetsgruppen

Lars-Magnus Andersson, ordförande Svenska Infektionsläkarföreningen och verksamhetschef,

Överläkare, Infektion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Hedvig Glans, sektionschef och Biträdande överläkare, Infektion, Karolinska

Universitetssjukhuset

Martin Sundqvist, ordf Föreningen för klinisk mikrobiologi och Överläkare,

Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro

Lena Serrander, Överläkare, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping

Birgitta Arnholm, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland

Jenny Stenkvist, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

Per Hagstam, Biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Bengt Wittesjö, Smittskyddsläkare, Smittskydd Blekinge

Gunlög Rasmussen, Smittskyddsläkare, Smittskydd Örebro

Peter Gröön, Regionjurist och enhetschef, Smittskydd Stockholm

Anders Johansson, ordförande Svenska Hygienläkarföreningen, Hygienöverläkare Västerbotten

Inger A v Rosen, Nationell smittskyddssamordning, Folkhälsomyndigheten

Maximilian Riess, Mikrobiolog, Folkhälsomyndigheten

Jerker Jonsson, Infektionsläkare och epidemiolog, Folkhälsomyndigheten

 

Slut citat

 

 

Noteras särskilt, sidan 9, citat

Om publikationen

Denna vägledning har tagits fram enligt önskemål om konsensus på nationell nivå angående

kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19. Dessa har förankrats med företrädare för

specialistföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, vårdhygien och smittskydd.

Uppdatering kommer att ske när ny kunskap om covid-19 tillkommer.

Målgrupper är i första hand smittskydden samt omsorg och sjukvård.

Ansvarig projektledare på Folkhälsomyndigheten har varit Jerker Jonsson, utredare EU-FD.

Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell

Avdelningschef för folkhälsoanalys och datautveckling

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

 

 

VITTNEN

Vittnen som kallas för att under vittnesed/förhör vidimera HÖGFÖRRÄDERRIET inom Folkhälsomyndigheten i Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare, då i sakfrågan PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Karin Tegmark Wisell, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten

Bitte Bråstad, chefsjurist, Folkhälsomyndigheten

Anders Tegnell, fd statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten

 

 

 

 

WHO TERROR AGENDAN, terror att försätta människor i SKRÄCK & RÄDSLA, för

 

 • att bana vägen för planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” utifrån enorma ekonomiska incitament hade kunnat stoppats utifrån fakta och bevis som uppenbart Folkhälsomyndigheten var i besittning av och som alla 21 Regioner i Sverige, alltså inklusive Region Stockholm, således var väl förtrogna med,

 

 • att PCR TESTERNA icke var tillförlitliga och icke var vetenskapliga, som också bevisligen fastställts i 2 fastställande domar i portugisisk domstol, alltså inom EU, i Portugal, hösten 2020. Vilket Folkhälsomyndigheten och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET bevisligen visste om redan 2020-07-21

 

 

Fakta och Bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

 

 

Fakta och bevis om vad som publicerats under föregående vecka av SVERIGE GRANSKAS som tillföres som komplettering av denna åklagaranmälan mot Region Stockholm delges här nedan

 

statschef Carl XVI Gustaf –  Delgivning till statschef Carl XVI Gustaf om Folkhälsomyndighetens HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sverige  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 26

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/27/statschef-carl-xarl-vi-gustaf-delgivning-till-statschef-carl-xvi-gustaf-om-folkhalsomyndighetens-hogforraderiet-mot-nationen-sverige-sverige-granskas-2023-08-26/

 

 

SWEBBTV — Delgivning till SWEBBTV om fakta och bevis i Folkhälsomyndighetens HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  SVERIGE GRANSKAS 2023 08 26

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/26/swebbtv-delgivning-till-swebbtv-om-fakta-och-bevis-i-folkhalsomyndighetens-hogforraderi-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-26/

 

 

Folkhälsomyndigheten — Delgivning till HÖGFÖRRÄDERI förövarna inom Folkhälsomyndigheten; delgivning och begäran om dnr i laga ordning  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 25

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/25/folkhalsomyndigheten-delgivning-till-hogforraderi-forovarna-inom-folkhalsomyndigheten-delgivning-och-begaran-om-dnr-i-laga-ordning-sverige-granskas-2023-08-25/

 

 

Folkhälsomyndigheten  –   Fakta och Bevis i sakfrågan HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  –   SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-fakta-och-bevis-i-sakfragan-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-delgivning-2023-08-24/

 

 

Folkhälsomyndigheten  –  HÖGFÖRRÄDERIET, statsterrorism, bioterrorism, terror mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-terror-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Säkerhetspolisen — Högförräderiet, statsterrorism, bioterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 24

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/24/sakerhetspolisen-hogforraderiet-statsterrorism-bioterrorism-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-24/

 

 

Folkhälsomyndigheten –  Högförräderiet mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare –  SVERIGE GRANSKAS  2023 08 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/23/folkhalsomyndigheten-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-skattebetalare-sverige-granskas-2023-08-23/

 

 

Pascal Najadi  –  Meddelande till Statschef Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 08 20

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/22/pascal-najadi-meddelande-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-08-20/

 

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 13 augusti 2023 12:22
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sassersson Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>
Ämne: Åklagaranmälan mot Region Stockholm som över tid marknadsfört……. SVERIGE GRANSKAS 2023 08 13
Prioritet: Hög

 

Denna åklagaranmälan är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/aklagarmyndigheten-i-sverige-aklagaranmalan-mot-region-stockholm-som-over-tid-marknadsfort-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh

Åklagaranmälan mot Region Stockholm(RS) som över tid marknadsfört ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel och därtill marknadsförts/marknadsförs fortfarande dessa  ”vaccinerna”/biovapen som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är, från SVERIGE GRANSKAS 2023-08-13

 

Bevisbördan

 • att motbevisa detta ägs av Region Stockholm gentemot skattebetalarna, som är rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan, som äger företräde över all annan svensk lag, Rättighetsstadgan som är direktverkande EU-lag t.o.m. över svensk grundlag, se i den delen svensk grundlag Regeringsformen 11:14(för domstolar) och 12:10(för myndigheter, som t.ex. Åklagarmyndigheten i Sverige).

 

 

Denna åklagaranmälan är således en EU-åklagaranmälan utifrån EU-rättslig grund, EU-domstolen praxis och därtill utifrån de EU-rättigheter som rättighetsbärarna dvs. skattebetalarna inom Region Stockholm är rättighetsbärare av, Rättighetsstadgan med förklaringar finns officiellt publicerad bl.a. här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

Ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel

 

BEGÄR ATT DENNA ÅKLAGARANMÄLAN MOT RS SAMORDNAS MED ÅKLAGAR ANMÄLAN MOT RIKSÅKLAGARE OCH MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH AV 2023-08-11

 

Alltså därför uppenbart är att ex officio principen har inte rättssäkert säkerställts över tid under ledning av riksåklagaren och myndighetschef Petra Lundh av Åklagarmyndigheten i Sverige

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige

[email protected]

[email protected]

 

Noteras särskilt bäste riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och ledningsstaben, huvudkontoret Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige att följande gälla fullt u, och ska vägas in och därmed vara en viktig del i denna åklagaranmälan av 2023-08-13, alltsåt vad som delgivits i delgivning från SVERIGE GRANSKAS, sedan tidigare av 2023-08-11, citat

riksåklagare Petra Lundh — Åklagar anmälan mot ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh,  vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige 2023 08 11 — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/riskaklagare-petra-lundh-aklagar-anmalan-mot-ytterst-ansvarige-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-vid-huvudkontoret-i-stockholm-aklagarmyndigheten-i-sverige-2023-08-11-sverige-gra/

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

 

Statschef Kung Carl XVI Gustaf

[email protected]

[email protected]

[email protected]

 

 

justitieminister Gunnar Strömmer

[email protected]

 

Rättschef/expeditionschef Jenny Kvarnholt 

[email protected]

 

Telefon 08-405 38 65

 

Noteras särskilt bäste justitieminister Gunnar Strömmer

 

Justitieministern ska agera kraftfullt för att säkerställa att opartiskhet, saklighet och objektivitet därtill fullständig rättssäkerhet säkerställes i denna åklagaranmälan, se särskilt i den delen vad som delges i detta dokument, citat

 

Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten

Läs ytterligare mera i detta mycket viktiga dokument

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

Socialdepartementet

[email protected]

 

Andreas Krantz, expeditionschef/rättschef

 

[email protected]

 

 

 

Denna delgivning/åklagaranmälan  ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som delgives denna delgivning/ åklagaranmälan, begär att som bevis för detta är registrerat i laga ordning av registrator, och därtill vem som är handläggare, och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren, att erhålla dagboksblad/ diarie blad/nummer i vändande epost till [email protected]

 

 

SEKRETES PRÖVNING; INGEN SEKRETESS DÅ ÄRENDET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

 

ALL KOMMUNCERING I ÅKLAGAR ANMÄLINGSÄRENDET ska ske genom epost till [email protected] då anmälaren kan befinna sig på resande fot och därtill vistas utom riket över tid

 

 

 

2023-08-13

 

 

 

ÅKLAGAR ANMÄLAN MOT REGION STOCKHOLM(RS)

 

RS har marknadsfört och marknadsför fortfarande de så kallade ”vaccinerna”/biovapen mot skattebetalarna med skattemedel som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna”/biovapen bevisligen inte är

 

 

 

Vittnen som kallas till denna åklagaranmälan

 

 • att vittna inför domstol, noteras särskilt
 • att ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är ingen domstol  för
 • att delge under vittnes ed vad dessa ”vaccinerna”Biovapen använts som mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalarna och mänskligheten

 

Dr David E Martin

 

Professor i internationell rätt Francis A Boyle

 

EU-parlamentariker Christine Andersson

 

Karen Kingston

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich

 

Pascal Najadi

 

Ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld

Som delgivit i officiellt publicerat vad som delges i denna PDF fil

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare inom Region Stockholm(RS), således stats- och bioterrorism med mera tills motsatsen är bevisad av RS. Noteras särskilt att BEVIS BÖRDAN ägs av RS, då utifrån att det är rättighetsbärarna av EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan som äger rättigheterna och är därmed är rättighetsbärarna av rättigheterna i Rättighetsstadgan

 

Fakta och Bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva med synnerligen högsta trovärdighet´, som inte finns inom Sverige, dessutom är dessa kända över stora delar av världen

 

Dr David E Martin delger om fakta och bevis om vad mänskligheten är utsatt för, här en kort video, ca 2 minuter,, om det så kallade Corona viruset, utifrån fakta och bevis, maskinöversättning, citat

Dr David Martin Coronavirus, covid-19. Det hela var överlagt. Det var aktiv terrorism från en stat mot världen. Låt oss kalla det vad det är

Sprid till alla skattebetalare som finansierar Åklagarmyndigheten i Sverige

https://twitter.com/mariusknulst/status/1673686770477662210

 

 

BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Dr David E Martin framträdde i EU-parlamentet och här delges i längre vittnes mål i denna video, ca 20 minuter, svensk textad/maskinöversättning

David Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

Sprid till alla skattebetalare som finansierar Åklagarmyndigheten i Sverige

https://swebbtube.se/w/f30e2a0f-929e-4271-9b97-8160662726c0

 

Här delger drabbad av ”vaccinerna”/biovapen Pascal Najadi fakta och bevis i denna videointervju

Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

 

 

Här delger i denna videointervju den världskände med synnerligen högsta trovärdighet den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive professor i internationell rätt Francis A Boyle om fakta och bevis, som styrker vad den drabbade Pascal Najadi delgett här ovan i videointervju

Delgivning till Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, 2023-07-31

https://rumble.com/v33m8eb-delgivning-till-kung-carl-xvi-gustaf-frn-sverige-granskas-svensk-textad-202.html

 

 

Läs också undertexten till denna ovan videointervjun av 2023-07-31, citat

Video intervjun som är svensk textad / maskinöversättning, originalet på engelska, finner du källan till här
https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/shows/doctors-and-scientists-with-brian-hooker-phd/biowarefare–terrorism/

Sedan tidigare är delgivet följande från SVERIGE GRANSKAS till Kung Carl XVI Gustaf, publicerat på RUMBLE
Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v32pbrq-meddelande-till-hrm-carl-xvi-gustaf-frn-pascal-najadi.-svensktextad.html

NOTERAS SÄRSKILT

Detta ovan, och här nedan, delgivet Kung Carl XVI Gustaf är mycket viktig utifrån, citat

H.M. Konungens uppgifter som statschef
Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.
1. kap. 5 § Regeringsformen
Läs mer
https://www.kungahuset.se/kungl.-huset/h.m.-konungen

Slut citat

Tidigare kommunicerat/ delgivet till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGES GRANSKAS finns publicerat här

Åklagarmyndigheten i Sverige/ Justitiedepartementet – BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi – SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/aklagarmyndigheten-i-sverige-justitiedepartementet-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

SVERIGES RIKSDAG med flera 2023 07 28; DELGIVNING om BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. — SVERIGE GRANSKAS 2023 07 28
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/28/sveriges-riksdag-med-flera-2023-07-28-delgivning-om-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-sverige-granskas-2023-07-28/

Kung Carl XVI Gustaf — BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN Meddelande till Kung Carl XVI Gustaf från Pascal Najadi. SVENSKTEXTAD SVERIGE GRANSKAS 2023 07 27
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/27/kung-carl-xvi-gustaf-biovapen-kriget-mot-manskligheten-meddelande-till-kung-carl-xvi-gustaf-fran-pascal-najadi-svensktextad-sverige-granskas-2023-07-27/

Du läser ännu mera här vad SVERIGE GRANSKAS delgivit justitieminister Gunnar Strömmer, Sveriges regering, Sveriges riksdag , Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh med många flera makt- och myndighets missbrukare i Sverige före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i det PLANERADE KRIMINELLA utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera. Alla dessa beskyddar det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

LÄS ÄNNU MERA OM DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA SOM DESSA OVAN OMNÄMNDA BESKYDDAR MED NÄBBAR OCH KLOR, TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OFFICIELLT AV DESSA OVAN OMNÄMNDA, OCH HUR SKA DET GÅ TILL UTIFRÅN FÖLJANDE CITAT

2023 06 15 HÖGFÄRRÄDERI & LANDSFÖRRÄDERI — SVERIGE GRANSKAS delger delgivning till Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare
https://bakomkulisserna.biz/2023/06/15/2023-06-15-hogfarraderi-landsforraderi-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sveriges-regering-sveriges-riksdag-och-deras-medlopare/

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

Du kan också läsa ännu mera på BAKOMKULISSERNA här
https://bakomkulisserna.biz/?s=sverige+granskas&x=11&y=9

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER
https://twitter.com/SverigeGranskas

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE
https://rumble.com/c/c-3348662

Sverige
e-post [email protected]
e-post [email protected]
e-post [email protected]
telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

 

Mycket viktig, kort och intensiv, video med den människovänlige  EU-parlamentariken Christine Andersson, som bryr sig om mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare

 Christine Anderson This Covid Madness Was a Test Balloon…..

https://swebbtube.se/w/dGd2g1G7oEiy6Hvb17KVQL

 

 

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt område den högst trovärdige spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive Karen Kingston delger fakta och bevis som är styrkta

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence 2023-04-07

https://swebbtube.se/w/n78X6ScxqJb187SgRh71sk

 

 

LÄS OCKSÅ UNDER TEXTEXTEN TILL INTERVJUN AV 2023-04-07 citat

 

You can read more by/about Karen Kingston here

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

Slut citat

 

Intervjun med KAREN KINGSTON finns också svensktextad här

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

Mycket viktig intervju med den förmodligen främste i världen inom sitt område den synnerligen med högsta trovärdighet advokat dr Reiner Fuellmich, som intervjuat världseliten inom detta segment som denna åklagaranmälan berör, delger om

 

Det tredje riket dog aldrig – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)

https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich-and-emil-b.html

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS

Se i den delen åklagaranmälan mot riksåklagaren Petra Lundh av 2023-08-12

 

Se också detta som delgivits och publicerats offentligt

 

Biovapen — Nanoteknik finns i både injicerade och icke injicerade — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 11

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/11/biovapen-nanoteknik-finns-i-bade-injicerade-och-icke-injicerade-sverige-granskas-2023-08-11/

 

 

SVERIGE GRANKSAS DELGIVNING om Är du/ni Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera?  2023 08 10

Är du/ni

Med eller Mot att avslöja det KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETLARE

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/10/sverige-granksas-delgivning-om-ar-duni-med-eller-mot-att-avsloja-det-kriminella-planerade-utifran-enorma-ekonomiska-incitament-pcr-test-bedrageriet-med-mera-2023-08-10/

 

 

Sveriges riksdag –  DET FINNS INGA BIOVAPEN SOM ÄR ”SÄKRA & EFFEKTIVA”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 08 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/08/sveriges-riksdag-det-finns-inga-biovapen-som-ar-sakra-effektiva-sverige-granskas-2023-08-08/

 

 

Region Stockholm  –  SVERIGE GRANSKAS inspelat samtal med Region Stockholm 2023-08-04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/region-stockholm-sverige-granskas-inspelat-samtal-med-region-stockholm-2023-08-04/

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERI, Delgivning till Sveriges alla Regioner och deras regionfullmäktige folkvalda och till Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) Sara Catoni, Avdelningschef SKR:s Jurister  — SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/hogforraderi-delgivning-till-sveriges-alla-regioner-och-deras-regionfullmaktige-folkvalda-och-till-sveriges-kommuner-och-regionerskr-sara-catoni-avdelningschef-skrs-jurister-sverige-granskas/

 

 

REGION STOCKHOLM HÖGFÖRRÄDERI TILLS MOTSASEN ÄR BEVISAD AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 06

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/06/region-stockholm-hogforraderi-tills-motsasen-ar-bevisad-av-er-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-06/

 

 

Region Stockholm — Region Stockholm delgivning om delaktighet i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/04/region-stockholm-region-stockholm-delgivning-om-delaktighet-i-det-planerade-kriminella-utifran-enorma-ekonomiska-incitament-pcr-test-bedrageriet-med-mera-sverige-granskas-2023-08-04/

 

 

Varför beskyddar du/ni fortfarande det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET?  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/varfor-beskyddar-duni-fortfarande-det-kriminella-planerade-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-08-02/

 

 

SVERIGES RIKSDAG 2023 08 02  med flera delges om Delgivning till statschef Kung Carl XVI Gustaf från SVERIGE GRANSKAS, svensk textad, med flera delgivna denna delgivning SVERIGE GRANSKAS 2023 08 01  — SVERIGE GRANSKAS 2023 08 02

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/02/sveriges-riksdag-2023-08-02-med-flera-delges-om-delgivning-till-statschef-kung-carl-xvi-gustaf-fran-sverige-granskas-svensk-textad-med-flera-delgivna-denna-delgivning-sverige-granskas-2023-08-01/

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA & BEVIS HAR PUBLICERATS OFFENTLIGT UNDER JULI 2023 OCH ÅTERFINNS HÄR

 

Archive for juli, 2023

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/

 

 

FÖR HELA ÅRET 2023 OCH BAKÅT FINNER DU YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS PUBLICERADE HÄR

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

Har du/ni frågor, och om något är oklart och svårt att förstå, vänligen återkoppla mycket skyndsamt via epost

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu