• Arkiv

Stabschef Tina Sahlen hos socialminister Jakob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET –Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17 — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17

 

 

Stabschef Tina Sahlen hos socialminister Jakob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET  — Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17  — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 17

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 17 november 2023 21:05

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘registrato[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17
Prioritet: Hög

 

 

Bilagarna till denna delgivning finner du här

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2023 11 17

 

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 

 

Bilder/diagram som delges i denna delgivning finner du här, syns inte här nedan men i mailet till de delgivna

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

DET INSPELADE SAMTALET DENNA DAG MED STABSCHEF TINA SAHLEN HOS SOCIALMINISTERN JACOB FORSSMED FINNER DU HÄR

https://rumble.com/v3wcvwj-socialminister-jacob-forssmeds-stabschef-tina-sahlen.html

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

 

”Veritas vos liberabit” – Sanningen skall göra dig fri.

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

 

2023-11-17

 

Tack för återigen trevligt bemötande Tina Sahlén i vårt telefonsamtal av 2023 11 17, bifogar samtalet som bifogad mp3 filen Socialminister Jacob Forssmed stabschef Tina Sahlén 2023 11 17, som i laga ordning också ska registreras av registrator, begär därtill att registrator och Tina Sahlén bekräftar att det inspelade samtalet är fullt ut återhörningsbart, tack på förhand.

 

Tina för att ”friska upp minnet” hos dig, socialminister Jacob Forssmed och dina kollegor bifogas det senaste dagboksbladet/ diarieförteckningen från Socialdepartementets registrator, se bifogade PDF filen Socialdepartementet………….2023 11 17

 

För att ytterligare friska upp detta minne läs vad ni sedan tidigare delgivits, många gånger, utan att vidtagas någon ting från Socialminister Jacob Forssmed, som därmed får anses vara och får effekten att densamma beskyddare det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Socialminister Jacob Forssmed som underlåtit och undanhållit att opartisk, sakligt och objektivt säkerställa de plikter denna har enligt bl.a. svensk grundlag Regeringsformen, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed. Se i denna del bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin……..om Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning,

 

Noteras utifrån dessa fakta och bevis som Görel Thurdin tog fram tillsamman med de ”vassaste knivarna i lådan” på den tiden framgår synnerligen mycket tydligt att socialminister Jacob Forssmed ska ingripa med stor kraft, styrka och taga tag i ”taktpinnen” utifrån att PCR TEST BDRÄGERIET är ett generellt och systematiskt gigantiskt planerat kriminellt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament tillsamman med främmande makt nämligen WHO och deras terror agenda gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed,

 

Alltså då i akt, mening och syfte för den enda LÖSNINGEN nästa gigantiska mega bedrägeri med de så kallade ”vaccinerna” som i Sverige marknadsförts mot allmänheten med skattemedel som vanliga vaccin, vilket detta medicinska experiment med dessa toxiska mRNA-”vacciner” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten bevisligen inte är vanliga vaccin som dessa ”vaccinerna” planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament har marknadsförts som med skattemedel gentemot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarna, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed.

 

Notera särskilt att WHO TERROR AGENDAN ingår Sverige i fullt ut utifrån bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET, avsikten var uppenbart att sätta SKRÄCK & RÄDSLA i hela befolkningen, se vad terror betyder — Terrorism (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[1] , källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Terrorism , bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR ENLIGT LAGENS MENING ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE & NOTORISKT FAKTUM

Har socialminister Jacob Forssmed annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta utifrån fakta och bevis, som ni delgivits över mycket lång tid och därtill är känt av Sveriges regering och riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, därtill är väl känt av och delgivet till Socialdepartementet över samma period. Alltså då även av alla politiska partierna i Sveriges riksdag över samma tidsperiod, och alla är därmed beskyddare av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCT TEST BEDRÄGERIET och efterföljande effekter. Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialminister Jacob Forssmed.

 

Att därtill makt- och myndighetsutövarna, bl.a. alla Sveriges 21 Regioner har avsiktligt och planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten om vad som återigen delgives socialminister Jacob Forssmed är därtill erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, dessa har en informations och upplysningsplikt därtill utifrån att dessa ska vara opartiska, sakliga och objektiva och avsiktligt planerat och kriminellt undanhållit och underlåtit att informera och upplysa allmänheten om detta sammantaget är således i strid med svensk grundlag Regeringsformen, har socialministern annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt.

 

 

Ur artikel nyligt publicerat, 2023-11-10 maskinöversättning citat

KARY MULLIS UPPFINNARE AV PCR

Den Nobelprisbelönade uppfinnaren av PCR, Kary Mullis, sade att PCR ”inte berättar för dig att du är sjuk, eller att det som du fick i dig kommer att skada dig eller något liknande”.

 

Icke desto mindre baseras hela fallet för rädslan, de påbjudna åtgärderna inklusive de obligatoriska nödstoppen av företag, skolor och andra sociala arenor globalt på ett test som inte kan diagnostisera en människas smittsamma status på något bevisat sätt och ingen konsekvent länk har någonsin hittats mellan ett sjukdomstillstånd och PCR-resultaten. ( Källa ).

 

Kort sagt, det har förekommit en felaktig tillämpning, missbruk av bedräglig applikation, kalla det vad du vill, av PCR som betyder att COVID-19 är en  vetenskapligt meningslös konstruktion som inte representerar något annat än en referensillusion . Från början skulle PCR ge den statistiska grunden för ”Pandemin” baserat på en sjukdom som uppfanns för en agenda som gynnar en liten minoritet av människor. det finns en stor chans att du inte är en av dem. ( källa).

 

Slut citat

Läs mer

https://expose-news.com/2023/11/10/critics-cast-doubt-on-drosten-the-pusher-of-the-pcr-protocol-alleged-qualifications/

 

 

 

TERROR & PCR TEST BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK PÅGÅR FORTFARANDE UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Citat

 

Från: Svarstjänst <[email protected]>
Date: fre 10 nov. 2023 08:03
Subject: VB: En fråga från allmänheten
To: [email protected] <[email protected]>
Cc: Svarstjänst <[email protected]>

Hej,

Tack för ditt mejl.

För realtids-PCR är Folkhälsomyndighetens program 45 cykler. Ett prov körs dubbelt och kriterier för godkänt positivt prov är att vi ser normala amplifieringskurvor över threshold i båda brunnarna. Skulle endast en brunn bli positiv vid högt ct-värde körs provet om. Blir det positivt igen i en brunn svaras det ut som positivt, annars negativt.

Vänliga hälsningar,

Svarstjänst

________________________

Folkhälsomyndigheten

Från: Inger Oja [mailto:[email protected]]
Skickat: den 5 november 2023 06:58
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Ämne: En fråga från allmänheten

Hej

Jag undrar vilket CTvärde (PCRtest) som förnärvarande  är det högsta som används och är godkänt av er.

Vänligen

Inger Oja

 

Slut citat

 

 

 

BEVIS FÖR PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR FASTSTÄLLT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OCH NOTORISKT FAKTUM ÄR FASTSLAGET I FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGARE UNDERTECKNAT AV ANDERS TEGNELL 2020-07-21

 

 

Fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET har delgivits er sedan tidigare, fakta och bevis direkt från Folkhälsomyndigheten, repetion

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

Fakta och bevis

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten fortfarande av Folkhälsomyndigheten/ Anders Tegnell och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

BEGÄR ETT I LAGA ORDNING BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING I DENNA OVAN ER DELGIVNA FRÅGESTÄLLNING MYCKET SKYNDSAM, DOCK SENAST 2023-11-17

 

 

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-test-bedrageriet-fakta-bevis-hogforraderiet-sverige-granskas-2023-10-27/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/10/27/pcr-tes-bedrageriet-var-planerat-sverige-granskas-2023-10-27/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta som delgivits er delgivna denna delgivning  ägs av socialminister Jacob Forssmed, har socialminister annan uppfattning i den delen hänvisas ministern till svensk grundlag Regeringsformen(RF) och där i särskilt vad som gälla för domstolarna i Sverige, se RF 11:14, och för makt- och myndighetsutövarna, se RF 12:10. Noteras särskilt att det är rättighetsbärarna som äger rättigheterna i Rättighetsstadga, svensk EU-lag, i Lissabonfördraget, som äger företräde över all svensk lag enligt företrädesprincipen och rättssäkerhetsprincipen, bevisbördan att bevisa inskränkningarna utifrån svensk lag ägs av socialminister Jacob Forssmed( alltså omvänd bevisbörda). Noteras ska att EU-domstolen praxis ger vid handen att endast lagstiftning gillas för inskränkaren del när motsatsen ska motbevisas, dvs. var i svensk lagstiftning inskränkaren av rättigheterna som ägs av rättighetsbärarna som lagstiftningen ger rätt till inskränkning av de rättigheter som rättighetsbärarna är rättighetsbärare av.

 

Rättighetsstadgan med förklaringar finner du här

 

 

SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA, FAKTA OCH BEVIS SOM UNDANHÅLLS OCH UNDERLÅTS ATT INFORMERAS OCH UPPLYSAS OM TILL ALLMÅNHETEN  AV  MAKT OCH MYNDIGHETSUTÖVARNA I SVERIGE UTIFRÅN DEN INFORMATIONS OCH UPPLYSNING PLIKT SOM ÄG LAGSTADGAD, ATT ÅTFÖLJA LAG OCH DÄRTILL VARA OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV OCH DÄRMED FULLSTÄNDIGT RÄTTSSÄKERT TJÄNA & BETJÄNA NATIONEN SVERIGE FOLK INGÅR I UPPDRAGET

 

Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av socialministern om denna har annan uppfattning.

 

Du skall inte vittna falskt mot din nästa är ett bra sätt att tänka bästa socialminister Jacob Forssmed

 

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

 

Uppgifter från det israeliska hälsoministeriet från mars 2023 visar att ”vaccinerna” dödar människor. Hur kommer det sig att ingen märkte det?

 

Den enda fråga de inte kan besvara

Jag har hittat den. En enda fråga: ”Om COVID-vaccinet är säkert, kan du förklara det för mig?” Vad som händer är att de svarar med ad hominem-attacker. De kan inte svara på den här frågan. Aldrig någonsin.

 

Sammanfattande redogörelse

Den enda fråga som de inte kan besvara har hittats.

 

De kommer antingen att byta ämne eller börja tala om för dig hur dum du är.

 

Frågan lyder: ”Om covidvaccinet är så säkert, hur förklarar du då figur 1 i den här artikeln?” (återges nedan)

 

 

Figur 1 från min tidigare artikel. Ingen kan förklara hur dödsfallen kunde öka så snabbt, i princip mer än fördubblades på bara 2 veckor (dag 35 jämfört med dag 49). Detta är dödsfall efter dos nr 2 i Israel. Se texten för referensartikeln.

 

Bakgrund

Jag vill tacka Dr. Graham Bottley för inspirationen till detta. Jag har äntligen en enda enkel fråga som alla vanliga läkare kommer att springa ifrån.

 

Bottley är en ”vetenskapsman” vars referenser är så formidabla (enligt hans egen uppfattning), att han inte behöver svara på några frågor. Jag ställde två enkla frågor till honom och han undvek att svara på dem och begärde istället att jag skulle svara på hans fråga. Jag sa ”gärna, direkt efter att du svarat på min fråga.”

 

De två frågorna ställde jag i ett DM till honom:

 

 

 

Graham Bottley kunde inte svara på denna enkla fråga. Det kommer inte att bli mycket till debatt om vi undviker enkla frågor.

 

 

 

Jag ville också ta reda på om Bottley kunde läsa och förstå en epidemiologisk studie. Återigen undvek han att svara:

 

 

Dr. Bottley kunde inte heller svara på den här frågan. Den här tabellen är från https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803749

 

 

 

Jag ställde sedan ytterligare en fråga till honom, i full offentlighet, som han vägrade att besvara.

 

Här är den:

 

 

 

 

Det de gör när du ställer den här frågan är att angripa dig eller byta ämne.

 

Debatten är över på en fråga. De kan inte förklara grafen. Du kan inte ha en 7x variation i stapelhöjden under de första 60 dagarna. Alla som försöker försvara detta kommer att misslyckas.

 

Så de tillgriper ad hominem-attacker mot mig för att jag ställde frågan.

 

 

Sammanfattning

Frågan: ”Om COVID-vaccinet är så säkert, hur förklarar du Fig 1 i den här artikeln?”

 

Jag kommer nu att lägga mindre tid på debatter. Den här frågan avslutar debatten. En fråga. En duckar för svaret. Allt i öppen dager. Guldstandarddata från just den regering som drev på jabbarna.

 

Debatterna är över. Denna enda siffra bevisar att vaccinerna orsakar enorma mängder överdödlighet. Det finns ingen annan förklaring.

 

Om du gillar mitt arbete kan du överväga att bli en betalande prenumerant så att jag kan ha tillräckligt med medel för att avsluta jobbet. Med din hjälp kommer vi att vinna detta, sannolikt inom de närmaste 60 dagarna kommer det inte att finnas någon plats för dem att gömma sig på. Det finns stora saker på gång. Du kommer att få se.

 

Slut citat, källa till ovan citerat

 

https://kirschsubstack.com/p/the-one-question-they-cannot-answer

 

 

 

Frågan blir då till socialministern Jacob Forssmed är denne med eller mot sitt egna folk nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i det som delgivits i bl.a. denna delgivning, dvs. är ministern delaktig i och medansvarig i HÖGFÖRRÄDERIET mot det egna folket utifrån fakta och bevis som delgivits denna dag och i tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över tid?

 

Svenska folket/ allmänheten är synnerligen berättigade till tydligt offentlig delgivning om detta som delgivits över tid till socialministern och därtill mycket skyndsamt tydliggörande från socialministern om var denne står i detta för allmänheten så avgörande utifrån att detta berör allmänhetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, har socialministern annan uppfattning äger socialministern bevisbördan att bevisa det motsatta.

 

 

Är något otydligt eller oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Att bedriva ett planerat kriminellt utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med de så kallade ”vaccinerna”, som marknadsförts över tid , som bevisligen av er marknadsförts som vanliga vaccin är fullständigt vansinne utifrån FAKTA & BEVIS som delgivits er över tid. REN ONDSKA & VANSINNE, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu