• Arkiv

Region Västernorrland Bedrägerierna inom Region Västernorrland fortsätter…….2024 03 02 SVERIGE GRANSKAS 2024 03 02

 

 

Region Västernorrland  Bedrägerierna inom Region Västernorrland fortsätter…….2024 03 02   SVERIGE GRANSKAS 2024 03 02

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 2 mars 2024 11:28

 

Till: ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Bedrägerierna inom Region Västernorrland fortsätter…….2024 03 02
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS till Region Västernorrland är officiellt publicerad här

 

Region Västernorrland

 

 

Arbetsgivaren, alla i Regionfullmäktige ska delges denna delgivning, dessa nedanstående delges direkt i denna delgivning

Regionfullmäktige ordf Birgit Johansson

Regionstyrelsen ordf Glenn Nordlund

Regionfullmäktige ledamot Jan-Olov Häggström

 

Anders Sylvan, tf hälso- och sjukvårdsdirektör

 

Ann Holmström, vårdutvecklare

 

Med  flera anställda, se Till raden

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator begär med vändande epost dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet till [email protected]

 

Noteras särskilt att alla bilagorna ska specificeras i dagboksbladet så dessa är fullständigt rättssäkert följbara.

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet ur rättssäkerhetssynpunkt att följa lagarna och opartiskt  sakligt, objektivt – se mer i den delen svensk grundlag Regeringsformen —  handlägga ärendet rättssäkert och därtill taga samhällsansvar är av synnerligen mycket stort allmän intresse för alla skattebetalare inom Region Västernorrland

 

2024-03-02

 

Bästa regionfullmäktiges ordförande Birgit Johansson tack för trevligt bemötande i vårt telefonsamtal av fredagen 2024-03-01, samtalet bifogas som bifogad mp3 fil Region Västernorrland Birgit Johansson…… 2024 03 01, samtalet är också officiellt publicerat av SVERIGE GRANSKAS på Rumble, du/ni finner det via denna länk

https://rumble.com/v4gmw26-regionfullmktige-ordf-birgit-johansson-region-vsternorrland.html

 

Tidigare inspelade samtal med Region Västernorrland anställda finns också publicerade av SVERIGE GRANSKAS, och de är också inskickade som mp3 filer sedan tidigare till Region Västernorrland för att i laga ordning där registrerats, bl.a. dessa

 

Region Västernorrland bedriver bedrägeri…

…Och hotar professor Björn Hammarskjöld & Ulf Bittner. Till motsatsen är bevisad av den självstyrande Region Västernorrland. Den som rings upp är Malin Plantin Sjöblom 060-182463 [email protected]

Läs mera och återhör hela samtalet

https://rumble.com/v3x88n4-region-vsternorrland-verksamhetschef-malin-plantin-sjblom.html

 

 

Sjuksköterskan Marianne Liljeholt anställningsintervju med Region Västernorrland

https://rumble.com/v3w3rmm-sjuksjterskan-marianne-liljeholt-anstllningsintervju-med-region-vsternorrla.html

 

DET INSPELADE SAMTALET MED REGION VÄSTERNORRLANDS TF HÄLSO- & SJUKVÅRDSDIREKTÖR ANDERS SYLVAN

https://rumble.com/v3ui61v-det-inspelade-samtalet-med-region-vsternorrlads-tf-hlso-and-sjukvrdsfirektr.html

 

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

Regionfullmäktige ledamoten informeras om att lag åtföljes inte, Regionen underlåter att säkerställa att begärda beslut underlåtes av de anställda, bl.a. regionjuristen Sara Sultan, som ingår i tf hälso-och sjukvårdsdirektören Anders Sylvan stab, alltså underlåts och undanhålls beslut i strid mot svensk grundlag Regeringsformen, se RF 11:14 för domstolarna och 12:10 för makt- och myndighetsutövarna, och därefter bl.a. artikel 41 och 47-54, dessa rättigheter ägs av rättighetsbärarna och därmed omvänd bevisbörda, dvs. Region Västernorrland om varför dessa och med vilket lagstöd regionen underlåter att fatta beslut för laglighetsprövning.

 

I detta samtal är också Krister Bjermert uppringd om samma problemet rättssäkerhet och underlåtes/undanhålls av bl.a. regionjuristen Sara Sultan, lyssna på hyckleriet inom Region Västernorrland här nedan

Region Västernorrland hycklarnas paradis tills motsatsen är bevisad.

https://rumble.com/v3l8b8y-region-vsternorrland-hycklarnas-paradis-tills-motsatsen-r-bevisad..html

 

 

OM PCR TEST BEDRÄGERIET, SOM REGISTRATUREN ICKE REGISTRERAT, DÄRAV DETTA SAMTALET TILL KRISTER BJERMERT

SVERIGE GRANSKAS Region Västernorrland verksamhetschef Krister Bjermert 2023 08 09

https://rumble.com/v35vsys-sverige-granskas-region-vsternorrland-verksamhetschef-krister-bjermert-2023.html

 

Läs särskilt bifogade Wordfilen PCR bedrägeriet 240213

Läs särskilt bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…..

Läs särskilt bifogade Wordfilen Davide Martin tal i EU och se videon

 

Läs särskilt mailen här nedan i mailtråden och se videon, mail av den 29 februari 2024 07:50 och den 28 februari 2024 17:48, som återigen underlåtits att registrerat i laga ordning, ringde Krister Bjermert återigen om detta och påminde om att de enklaste rutinerna och viktigaste rutinerna inte fungerar, men det kom inget dagboksblad fredagen den 1 mars 2024, vilket också delgivits regionfullmäktiges ordf Birgit Johansson i telefon samtalet av 2024-03-01, som bifogas som bifogad mp3 fil och är offentligt publicerat.

 

 

Noteras särskilt att Region Västernorrland som underlagarna lagarna är självstyrande är delaktiga i och medskyldiga till ett gigantiskt planerat kriminellt utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som är ett HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt nämligen WHO. WHO terror agendan inleds med PCR TEST BEDRÄGERIET i akt, mening och syfte att försätta mänskligheten i skräck och rädsla med dessa PCR TEST BEDRÄGERIET för att sedermera presentera den enda lösningen BIOVAPEN INJEKTIONERN som bevisligen i Sverige marknadsförts som vanliga ”vaccin” vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är. Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland som är självstyrande under lagarna.

 

Terror, betyder att försätta nationen Sveriges Folk i skräck och rädsla, alltså har terror bedrivits med PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån enorma ekonomiska incitament, alltså uppsåt finnes, ekonomiska uppsåt finnes bevisligen.

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi av Margareta Skantze, se bifogade Word filen PCR…, delger bl.a. om följande, citat

 

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

 

 

Presidiekonferensen har även till uppgift att driva Region Västernorrlands inre demokratiutveckling.

 

Bästa Birgit Johansson ditt ansvar som  regionfullmäktige ordf., citat

 

Presidiekonferensen

Presidiekonferensen består av fullmäktiges presidium och gruppledare för de i fullmäktige representerade partierna.

Presidiekonferensen har till uppgift att planera inför fullmäktige-sammanträdet, som innefattar bland annat föredragningslista och talartider samt lägga fram förslag till regionens förtroendemannaorganisation, arvoden och ersättningar. Presidiekonferensen har även till uppgift att driva Region Västernorrlands inre demokratiutveckling.

Presidiekonferensen har till uppgift att lägga fram förslag till arvoden och andra ersättningar till regionens förtroendevalda i de organ där fullmäktige enligt författning, avtal eller annan överenskommelse ska besluta om ersättningsnivåer och regelverk för arvoden och ersättningar.

 

Slut citat

Källa

https://www.rvn.se/sv/Demokrati-och-insyn/Fortroendevalda-och-politisk-organisation/Regionfullmaktige/Fullmaktigeberedningar/presidiekonferensen/

 

 

Utifrån vad som bevisligen existerar fullt ut inom Region Västernorrland finns det synnerligen mycket starka skäl till att sammankalla med högsta prioritet en särskild Presidiekonferens

 

Alltså utifrån fakta och bevis existerar inte demokratin inom Region Västernorrland som är självstyrande under lagarna, partiska anställda och den politiska organisationen, som äger arbetsgivare ansvaret, har uppenbar bevisligen införlivats i ett terror agenda tillsammans med främmande makt WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av presidiet där du Birgit Johansson bevisligen ingår, detta är det minsta som skattebetalarna och väljarna är berättigade till, har du annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta utifrån de fakta och bevis som delges er i denna delgivning och då särskilt utifrån de fakta och bevis som delges er alla i regionfullmäktige i den bifogade Word filen PCR… , Wordfilen David Martin och PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA….

 

Alltså skattebetalarna och väljarna inom Region Västernorrland är synnerligen berättigade att få utifrån att ni alla ska säkerställa opartisk, saklig, objektiv fullständigt rättssäker handläggning under lagarna och rättigheterna, se bl.a. svensk grundlag Regeringsformen och Rättighetsstadgan, utifrån att bl.a. Patient lag och Patientsäkerhetslag har helt satts ur spel, bl.a. underlåtenhets brott UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT och HÖGFÖRRÄDERI i samverkan med främmande makt WHO, när bl.a. PCR TESTERNA bevisligen använts i akt, mening och syfte att olagligt och planerat kriminellt försatta skattebetalarna och väljarna i skräck och rädsla, och dessa icke vetenskapliga och icke tillförlitliga  PCR testerna används i syfte att försätta skattebetalarna och väljarna i skräck och rädsla, och att detta fortfarande pågår.

 

Noteras särskilt ska också följande

 

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

 

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

Om brottet HÖGFÖRRÄDERI

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

BROTTSBALKEN

 

6 §  Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott. Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

 

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt första stycket.

 

För underlåtenhet att förhindra brott döms också en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare som underlåter att hindra den som står under hans eller hennes vård eller lydnad från att begå brott.

 

Ansvar för underlåtenhet att avslöja eller förhindra brott förutsätter att

  1. gärningen har fortskridit så långt att den är straffbar, och
  2. brottet kan avslöjas eller förhindras utan fara för den handlande eller för någon annan och, i fall som avses i tredje stycket, att brottet kan förhindras utan anmälan till myndighet. Lag (2016:508).

 

 

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

 

FYRA ESS

 

BETÄNK SÄRSKILT FÖLJANDE BEVIS/ FAKTA SOM ALLMÄNHETEN BESITTER, 4 ESS, ENLIGT FÖLJANDE

 

 

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

Repetition

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av  Anders Tegnell /Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare  fortfarande av gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, pågår fortfarande, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

VARFÖR DEBATTATERAS DETTA INTE I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 ELLER EFTER VALET 2022, AV NÅGON RIKSDAGS LEDMOT, ALLA BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, ELLER HUR?

 

 

ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, ÄVEN DEN PARTILÖSE RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING, BESKYDDAR DET KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

FÖR DETTA FINNS INGET STÖD ALLA I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATT ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

 

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

Läs på

 

Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

 

Patientlag (2014:821)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K3

 

Nürnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

 

Helsingforsdeklarationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingforsdeklarationen

 

Terror
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

Socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver tillsammans med främmande makt WHO TERROR & BIOVAPEN KRIG AGENDA mot nationen Sveriges Folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

HÖGFÖRRÄDERIE

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver STATSTERRORISM , BIOTERRORISM OCH TERROR mot sitt egna folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

Terroristbrottslag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/terroristbrottslag-2022666_sfs-2022-666/

 

Massor av synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken presteras och levereras av dessas ovan omnämnda

Läs mera

Brottsbalk (1962:700)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/

 

Rättighetsstadgan — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR DÖDLIGA

Toppfysiker BEVISAR Covid-injektionerna orsakade 17 miljoner dödsfall över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=659b70ab1825809f5182406d

 

Häpnadsväckande 17 miljoner dödsfall efter utrullning av covid-vaccin

https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/

 

FDA vet att Pfizers mRNA-injektioner är tekniker för genredigering

Genom att felaktigt kalla injicerbara tekniker för genredigering för ”vacciner” har Pfizer, FDA och NIH medvetet ljugit för det amerikanska folket och världens civilbefolkning. Gör inga misstag, detta är kriminellt.

https://karenkingston.substack.com/p/did-the-fda-know-that-pfizers-mrna?

 

 

 

 

 

 

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

Noteras särskilt, citat

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

 Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

KLÖVER ESS

                   

                    *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

                    Sätt dig in i PATIENTLAG 3 och 4 kap. och Patientsäkerhetslag

 

 

 

 

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

 

 

Dessutom vad som utöver detta är allmänt känt, det finns ytterligare avtal mellan Sveriges regering och SKR innan avtalet nedan, alltså innan avtalet nedan, som ger vid handen att 1500:- per PCR test då stimulerar alla Sveriges 21 regioner till att testa för att sätta skräck och rädsla i nationen Sveriges Folk, vi har begärt ut detta tidigare avtal från Socialdepartementen eftersom det inte går att finna via SKR s hemsida. Det kommer förmodligen oss tillhanda denna vecka.

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

 

Läs mer

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

Fakta och bevis

Det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår trots vad som är allmänt känt sedan 2020-07-21 i Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar som ger vid handen, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

 

BONUS INFORMATION

Noteras särskilt av er delgivna denna delgivning, publicerat 2024-01-23 av den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde Karen Kingston, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen högsta trovärdighet, maskinöversättning, citat

 

Pfizers immunitet är en illusion. Förundersökningsdatum beställt för Texas vs Pfizer stämningsansökan

Pfizer är stämd. Detta är inte imaginärt. Här är varför Pfizers immunitetsargument är bedrägligt felaktiga och varför andra stater, offer och investerare kan stämma Pfizer för att ha bedragit dem.

 

Läs mer och sprid vidare till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och alla ministrar i Sveriges regering

https://karenkingston.substack.com/p/pfizers-immunity-is-delusional-pretrial?

 

 

Region Västernorrland har avsiktligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament underlåtit och undanhållit i deras uppdrag att fullständigt rättssäkert över mycket lång tid följande

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

Alltså synnerligen mycket allvarliga BROTTSMISSTANKAR har underlåtits av Region Västernorrland utifrån fakta och bevis som delgivits Region Västernorrland över mycket lång tid anmälts till rättsvårdande myndigheten och därtill har underlåtits och undanhållits allmänheten fakta och bevis om den synnerligen bedrägliga verksamhet med bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET i akt mening och syfte att beskydda detta gigantiska bedrägeri och därtill partiskt beskydda Region Västernorrland agenda med främmande makt WHO terror agenda, uppsåt finnes utifrån enorma ekonomiska incitament att därtill beskydda den kriminella läkemedelsindustrin som är en synnerligen mycket stor del i WHO agendan mot mänskligheten och alla skattebetalare/väljare inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland


Återkoppla mycket skyndsamt Birgit Johansson i epost till undertecknad om hur du och presidiet kommer gå vidare i detta ärende som pågått inom Region Västernorrland över mycket lång tid, dock senast 2024-03-06

 

 

Bilageförteckning, bilagor som bifogas denna delgivning

 

1

PCR bedrägeriet…

 

2

PCR…. på engelska

 

3

UPPDRAG GRANSKNING… inspelat samtal

 

4

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET….

 

5

David Martin tal i EU…

 

6

Region Västernorrland Birgit Johansson…

 

7

Rättighetsstadgan med förklaringar

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

.

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 februari 2024 07:50
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: KOMPLETTERING till Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS finns officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/29/uppdrag-granskning-kompletering-till-har-uppdrag-granskning-svt-for-avsikt-att-fortsatta-beskydda-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2024-02-29/

 

 

SVT

Hanna Stjärne, vd SVT

Uppdrag Granskning

Axel Björklund, Ansvarig utgivare och projektledare

 

Kopia Region Västernorrland med flera

Registraturen inom Region Västernorrland ska säkerställa att denna delgivning i laga ordning registreras, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Socialdepartementet

Registraturen vid Socialdepartementet ska i laga ordning registrera denna delgivning, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

 

2024-02-29

 

KOMPLETTERING till Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER MÄNSKLIGHETEN DENNA SYNNERLIGEN VIKTIGA INTERVJU MED KAREN KINGSTON, SE DEN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence p2 (SvenskTextad)

 

 

https://rumble.com/v4g9xox-karen-kingston-the-queen-of-proof-truth-and-evidence.-svensktextad.html

 

 

ALLT VAR PLANERAT, VILKET MED ALL TYDLIGT REDOVISAS I INTERVJUN MED KAREN KINGSTON, TILL OCH SVT /UPPDRAG GRANSKNING OCH ÖVRIGA SKATTEBETALARE I SVERIGE KAN SJÄLVA FINNA ALLA FAKTA & BEVIS OM MAN AVSÄTTER TID FÖR DETTA!

Karen Kingston är spetsspecialist sakkunnig, förmodligen den främsta inom sitt område i världen, därtill saklig, opartisk och objektiv utifrån fakta och bevis, därför har mainstream media/SVT i Sverige såklart censurerat, dvs. underlåtit och undanhållit all den kunskap, fakta och bevis som Karen Kingston delgivit över mycket lång tid

https://karenkingston.substack.com/

 

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN GIGANTISKA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET, ETT GIGATISKT BEDRÄGERI SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

Du läser mer i den delen i Word filen PCR bedrägeriet av Margareta Skantze som har samhälls ansvar och tager samhällsansvar.

 

 

Sammantaget, se mailet nedan av den 28 februari 2024 17:48, utifrån fakta och bevis som SVT/UPPDRAG GRANSKNING med flera nu delgivits av SVERIGE GRANSKAS; hur kommer SVT/UPPDRAG GRANSKNING att fortsätta att beskydda denna planerade kriminella  terror agenda med mera mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna

 

Kommer SVT/UPPDRAG GRANSKNING ta deras samhällsansvar och uppdrag för skattebetalarna och redovisa fakta och bevis på bästa sändningstid och därmed opartiskt, sakligt och objektivt säkerställa att skattebetalarna i Sverige får valuta för alla skattemedel som SVT/ UPPDRAG GRANSKNING bevisligen finansieras av, skattebetalarna är således SVT/UPPDRAG GRANSKNING arbetsgivare, som SVT/ UPPDRAG GRANSKNING ska opartiskt, sakligt och objektivt tjäna och betjäna.

 

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt för nationen Sveriges Folk/skattebetalarna är berättigade till att få ett klart och tydligt besked i denna HJÄRTEFRÅGA och överlevnads fråga för mänskligheten mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 28 februari 2024 17:48
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning till SVT från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/28/uppdrag-granskning-har-uppdrag-granskning-svt-for-avsikt-att-fortsatta-beskydda-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2024-02-28/

 

SVT

Hanna Stjärne, vd SVT

Uppdrag Granskning

Axel Björklund, Ansvarig utgivare och projektledare

 

Kopia Region Västernorrland med flera

Registraturen inom Region Västernorrland ska säkerställa att denna delgivning i laga ordning registreras, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Socialdepartementet

Registraturen vid Socialdepartementet ska i laga ordning registrera denna delgivning, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

 

2024-02-28

 

Bifogar det inspelade samtalet med Axel Björklunds telefonsvaren av denna dag, se mp 3 filen UPPDRAG GRANSKNING…..

 

Bifogar återigen WORD filen PCR bedrägeri 240213 om Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi av fd anställde inom SR Margareta Skantze, som har och tager ett enormt samhälls ansvar och under om varför SVT och UPPDRAG GRANSKNING gjort detsamma?

 

Läs den bifogade Word filen mycket nogsamt, Axel Björklund har fått denna Word fil sedan tidigare av Margareta Skantze och vad som undertecknad vet har Margareta Skantze ej fått någon återkoppling alls om  vad som bl.a. omnämnes i Word filen, citat; Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia. Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna, slut citat

 

 

 

Sedan tidigare har SVERIGE GRANSKAS och undertecknad över mycket lång tid, flera år tillbaka i tiden tipsat Axel Björklund och anställda inom UPPDRAG GRANSKNIN om detta PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån gigantiska ekonomiska incitament och även delgivet Sveriges Riksdag, Sveriges Regering, Socialdepartementet med flera medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, om detta gigantiska bedrägeri som fäller hela korthuset, utan någon återkoppling alls. Tystnads och beskyddar kulturen i Sverige som i ett nötskal.

 

Alltså att beskydda det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som inte alls är förenligt med svensk grundlag Regeringsformen, ingen har officiellt kunnat motbevisa detta, och ingen debatt alls om detta i Sveriges Riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022. Och det får då effekten att detta gigantiska bedrägeriet kriminellt beskyddas av dessa.

 

Socialutskottet och socialminister Jacob Forssmed är delgiva om detta sedan tidigare och i nutid men även därifrån totaltystnad. Alla beskyddar således detta gigantiska kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande bevisligen pågår. I den delen fullt ut bevisbart, bl.a. genom detta inspelade samtalet med Region Västernorrlands smittskyddsläkare efter att stabsläge utlystes i höstas, du hör det inspelade samtalet här

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

 

Flera anmälningar över tid har gjorts till Åklagarmyndigheten i Sverige, till riksåklagare Petra Lund och dennes efterträdare och Åklagarkammare i Sverige, som i vissa fall bara lagts ner utan förundersökning och helt utan den lagstadgade motiveringsplikten som bl.a. finns fastställt i EU-lag Rättighetsstadgan, som äger företräde över svensk grundlag Regeringsformen, se i den 11:14(för domstolar) och 12:10 för makt och myndighetsutövare. Noteras särskilt i den delen att EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och det får effekten att inskränkaren av rättigheterna äger bevisbörda att bevisa var de har stöd för inskränkningarna av bl.a. artikel 41 i Rättighetsstadgan, och sådana bevis har inte rättssäkert säkerställts av riksåklagare eller andra inom Åklagarmyndigheten i Sverige, således synnerligen allvarliga brottsmisstankar även uppstår i den delen.

 

I de 3 senaste anmälningarna om PCR TEST BEDRÄGERIET har riksåklagaren och registraturen inte ens skicka dnr eller ärende nummer till undertecknad, och dessa 3 anmälningar från höst 2023 innefattar anmälan av riksåklagare Petra Lundh, av Region Stockholm och av Folkhälsomyndigheten, alltså som synes beskyddar även Åklagarmyndigheten i Sverige även dessa detta gigantiska utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Bifogar även PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET…, 32 sidor. Läs den mycket nogsamt.

 

Ytterligare mera fakta och bevis finns till förfogande, bl.a. då  om att övertid är alla kommuniceringar och delgivningar till Socialdepartementet med många flera registrerat av registrator vid Socialdepartementet, sedan minst 2019 och fram till dagsdatum

 

 

En befogad frågeställning som alla skattebetalare i Sverige är berättigade till svar på är

 

Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu