• Arkiv

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 22

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET  — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 22

 

 

Till denna delgivning är bifogat 3 bilagor, du ser dem här nedan

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 22 maj 2024 10:05

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

Läs mer om vad riksdagsledamot Elsa Widding officiellt  offentligt publicerat här

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-22

 

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

Trots att riksdagsledamot Elsa Widding, partilös oberoende, inte har någon partipiska som styr hennes val om vad som i sak ska drivas i hennes agenda i Sveriges riksdag, så konstateras att

 

  1. Riksdagsledamot Elsa Widding har offentligt delgett om att hon är fullt medveten om att det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är ett bedrägeri, ett bedrägeri som i lagens mening enligt Brottsbalken ska anmälas, om kännedom om brottet existerar, så har inte gjorts av riksdagsledamot Elsa Widding.

 

  1. Vad som är allmänt känt är att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET är också i Folkhälsomyndighetens Vägledningar där det är  fastställt och bekräftat redan 2020-07-21, vilket alla politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding är delgivna om av Margaretas Skantze, ass professor läkare doktor Björn Hammarskjöld och SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner över mycket lång tid.

 

  1. Riksdagsledamot Elsa Widding och alla politiska partierna i Sveriges riksdag är delgivna om att det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET.

 

  1. Alla politiska partierna i Sveriges riksdag och därmed alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, inklusive den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding bör kunna läsa innan till i Brottsbalken och svensk grundlag Regeringsformen vad som gälla i sakfrågan om av dem alla känt om anmälan av detta gigantiska enorma BEDRÄGERI som uppenbart det icke vetenskapliga och icke tillförlitliga PCR TEST BEDRÄGERIET hör hemma nämligen i en anmälan till rättsvårdande myndighet där såklart förundersökning ska inledas utifrån att det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET kostat skattebetalarna och väljarna minst 26-30 miljarder.

 

  1. Alltså ingen av de folkvalda i Sveriges riksdag har presterat och levererat en sådan brottsanmälan om detta gigantiska enorma planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk och dessutom är igångsatt planerat kriminellt tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA, ett planerat kriminella HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk,  i akt, mening och syfte att kriminellt planerat försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk i SKRÄCK & RÄDSLA för att bana vägen för biovapen ”vaccinerna”, som skulle varit förbjudna för länge sedan efter som dessa skadar och dödar mänskligheten kriminellt planerat utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament mänskligheten.

 

  1. Således också  planerad kriminell terror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk som Staten Sverige är delaktiga i och medansvariga till som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges folk! Kom ihåg att Sveriges regering och Sveriges riksdag, före valet 2022  alla var synnerligen väl informerade om att det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter, sanningen, fakta och bevis finns som ingen kommer undan nämligen Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar av 2020-07-21.

 

Alltså som gick ut till alla Sveriges 21 Regioner, som också såklart är känt av f.d. statsminister Stefan Löfven, f.d. statsminister Magdalena Andersson, f.d. socialminister Lena Hallengren och nuvarande statsminister Ulf Kristersson, nuvarande justitieminister Gunnar Strömmer, nuvarande socialminister Jacob Forssmed, nuvarande justitieutskottets ledamöter i Sveriges riksdag, nuvarande socialutskottets ledamöter i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding.

 

  1. Riksdagsledamot Elsa Widding bedriver i Sveriges riksdag debatter om allt men inteen enda debatt i Sveriges riksdag, ännu, vad som fäller HELA KORTHUSET nämligen detta gigantiska bedrägeriet, planerat kriminellt PCR TEST BEDRÄGERIET, där skattebetalarna och väljarna blivit bedrägligt planerat och kriminellt blåsta på minst 26-30 miljarder som därtill fått dödliga effekter, ett gigantiskt HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA, som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

  1. Alltså en fullständig POLITISK SYSTEMKOLLAPS i Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamot Elsa Widding, partilös oberoende, Alla i Sveriges riksdag är mer måna om sin utkomst via skattemedel, sin maktposition, därför är det ingen av de 349 folkvalda som anmält till rättsvårdande myndighet om vad som FÄLLER HELA KORTHUSET nämligen det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig effekt och kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder.

 

  1. Att därtill nationen Sveriges folk tack vare ovan omnämnda församling/klan Sveriges riksdag också är delaktiga i och medskyldiga till att skadar och dödar biovapen ”vaccinerna” finns på marknaden i Sverige och inte stoppats trots att dessa i denna klan är mycket väl informerade om att utan det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET ingen pandemi, som den synnerligen samhällsansvarstagande Margareta Skantze delgett om till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag i februari 2024, se bilagda bifogade PDF PCR bedrägeri.

 

  1. Effekter av detta som nu delgivits återigen om blir när detta kommer till allmänhetens kännedom på bred front kommer Sveriges regering och Sveriges riksdag tvingas att avgå, för ingen av dessa har legitimt stöd i svensk grundlag Regeringsformen eller Brottsbalken för vad dessa sammantaget, före valet 2022 och efter valet 2022, för vad dessa sammantaget presterat och levererat gentemot nationen Sveriges Folk, skattebetalarna och väljarna.

 

Du läser mera i de tre bifogade PDF filerna

 

PCR Bedrägeri

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA….

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu

 

 

Läs och se  också vad som delgivits tidigare som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/21/sveriges-riksdag-total-systemkollaps-inom-det-politiska-systemet-i-sveriges-riksdag-regeringen-och-riksdagen-ska-avsattas-med-omedelbar-verkan-sverige-granskas-2024-05-21/

 

Staten Sverige  bedriver SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET mot sin egen befolkning ”Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken” SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/20/staten-sverige-bedriver-samhallsfarlig-verksamhet-mot-sin-egen-befolkning-receptbelagda-lakemedel-ar-den-ledande-dodsorsaken-sverige-granskas-2024-05-20/

 

 

NÄR DÖDEN KNACKAR PÅ DÖRREN med SVARA DOKTORN  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 20

https://rumble.com/v4wb9wl-nr-dden-knackar-p-drren-med-svara-doktorn.html

 

Överföring/Shedding en samhällsfara: Med Trond Wilhelmsen SVERIGE GRANSKAS 2024 05 17

https://rumble.com/v4vsjii-verfringshedding-en-samhllsfara-med-trond-wilhelmsen.html

 

 

 

Har du/ni som delgives denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt OFFENTLIGT, dock senast 2024-05-29

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu