• Arkiv

Search Results

You searched for "sjukhusläkarna". Here are the results:


SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 213

    SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 213   SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK   NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!     OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande […]

2014-12-02 Har Landstingen i Sverige levt upp till deras skyldighet?

  Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, men vad blir ”straffet” och konsekvensen när dessa landsting icke tillämpar lag och rätt? Vad har landsting att rätta sig efter utifrån känd lag och rätt?   Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) Kvalitetssäkring 31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten […]

2014-03-03 Landstinget Västernorralnd; Lissabonfördraget med däri Rättighetsstadga gäller för alla svenska unionsmedborgare

Rättighetsstadgan läser du via denna länk  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF    I denna Rättighetsstadga finnes via artikel 35 följande, citat, Artikel 35 Hälsoskydd Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas vid […]

2013-09-26 Till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna : Allmänheten utkräver ert ansvarstagande

Läs hela skrivelsen till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna m.fl. via denna länk Skrivelse till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna 20130926

2013-09-25 Varför skyddar EU-kommissionen medlemsstaten Sverige?

EU-kommissionen Viviane Reding, kommissionär Pierre Schellekens Ana Minda   Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär dnr med vändande e-post till [email protected] som bekräftelse på att tillskrivna emottagit denna skrivelse.   2013-09-24   EU-kommissionen har över åren fått del av väldigt många anmälningar, från svenska medborgare som är kända av oss, och […]

2013-09-16 Sveriges regering och Sveriges riksdag har de ett ansvar att följa upp Sveriges riksdags tidigare beslut?

Självklart, i en demokratisk rättsstat, skall de beslut som riksdagen fattat sedan tidigare kontrolleras om de fått den betydelse och avsikt som lagstiftaren avsåg när beslutet klubbades i Sveriges riksdag. Men har detta skett på det specifika området EU-rättigheten till fri rörlighet och då den EU-rättighet som berör området bättre/effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet som […]

2013-09-15 Till ansvarig minister Göran Hägglund, Läkarförbundet och Sjukhusläkarna om att taga ansvar för patientsäkerhet och särskilt då utifrån det levande beviset Jerry Persson

Har minister Göran Hägglund m.fl.  tagit sitt ansvar? Har Läkarförbundet och Sjukhusläkarna tagit sitt ansvar? Det handlar om patientsäkerhet och rättssäkerhet som uppenbart ingen vill ta ansvar för!   Det handlar således om patientsäkerhet och rättssäkerhet och ANSVAR, som uppenbart ingen vill ta på sig ansvaret för! Att besitta MAKT är ett enormt ANSVAR, men att […]

2013-09-05 Landstinget Dalarna har över tid begått som synes grundlagsbrott och därtill undanhållit och underlåtit EU-rätt till fri rörlighet för Jerry Persson, Borlänge.

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.   Alltså Landstinget Dalarna har över tid(sedan 2001) kränkt Jerry Perssons EU-rättighet till fri rörlighet, en EU-rättighet som ägs av Jerry Persson, samma […]

2013-03-08 Tidningen Sjukhusläkaren har idag fått en kommentar utifrån ansvaret sjukhusläkarna har utifrån av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare

Tidningen Sjukhusläkaren, www.sjukhuslakaren.se , håller ställningarna men vilka ställningar är de måna om att framhäva?   Sjukhusläkare har ett mycket stort ansvar, särskilt då att upplysa om bättre/effektivare vård, en skyldighet dessa är skyldiga att tillämpa för annars sker yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvård i strid emot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.   Dvs. att […]

2013-01-23 Tidningen Sjukhusläkaren har Intressant artikel om ”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU” där bl.a. omnämns om ” Svenska patienters rätt att söka vård i andra EU-länder”.

Sjuhusläkarnas egen tidning tar upp det som är av intresse för sjukhusläkarna, nämligen  ”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU”  Via denna länk kan du läsa artikeln http://www.sjukhuslakaren.se/2013/01/17/pengar-att-tjana-pa-att-salja-vard-till-eu/   Om Sjukhusläkarföreningen, citat; Tidningen Sjukhusläkaren ges ut av Sjukhusläkarföreningen, som är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med ca 17 000 medlemmar. På Sjukhusläkaren.se hittar […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu