• Arkiv

2013-09-16 Sveriges regering och Sveriges riksdag har de ett ansvar att följa upp Sveriges riksdags tidigare beslut?

Självklart, i en demokratisk rättsstat, skall de beslut som riksdagen fattat sedan tidigare kontrolleras om de fått den betydelse och avsikt som lagstiftaren avsåg när beslutet klubbades i Sveriges riksdag. Men har detta skett på det specifika området EU-rättigheten till fri rörlighet och då den EU-rättighet som berör området bättre/effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet som ägs av alla svenska medborgare via ett unionsmedborgarskap.

 

Sveriges riksdag beslutade att staten Sverige skull träda in i EU-gemenskapen men tager Sveriges Regering och Sveriges Riksdag sitt ansvar att följa upp av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare?

 

Svaret är NEJ utifrån att väldigt många myndighetsutövare tillåtits över tid generellt och systematiskt förhindra och underlåta/undanhåll  att EU-rättigheten till fri rörlighet till gränsöverskridande bättre/effektivare vård får åtnjutas av allmänheten i Sverige.

 

Jerry Persson är endast ett av väldigt många ärenden som bevisar att så har skett. Ulla Simmons, Irma Larsson, Helen Andersson, Jan Axelsson, Anders Lundgren, Ulf Bittner, Inger Larsson, Berit Nygren ja listan kan göras mycket mycket längre men det är uppenbart att detta icke sker i ”ett enskilt fall” utan att det bevisligen sker systematiskt och generellt att myndighetsutövare inom landsting, försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna helt sonika förhindra EU-rättigheten till fri rörlighet på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård.

 

 

 Ansvarstagandet ifrågasättes

Sveriges Regering och Sveriges riksdag har således icke alls följt upp sina beslut och ombesörjt att värna rättssäkerhet och patientsäkerhet för allmänheten trots att vi har kontinuerligt informerat via skrivelse och e-post dessa omnämnda över mycket lång tid, således ifrågasättes dessa omnämnda och deras ansvarstagande. 

 

Var är då Sverige som rättsstat och demokratisk stat, enligt uppfattningen som de flesta har utomlands av Sverige, på väg att bli, och faktiskt är, jo en stat som icke alls värnar rättssäkerheten och patientsäkerheten för allmänheten/skattebetalarna.

Således konstateras att liv och hälsa och framtida livskvalité icke alls värnas.

Således konstateras att rättssäkerhetsprincipen icke alls värnas.

Således konstateras att i Sverige är det legitimt med ”maktmissbruk” och därtill på bred front inom myndighetsutövning att det uppenbart förekommer maktkorruption och förmodad dold politisk agenda. Politisk korruption?

Således konstateras att skattebetalarna och allmänheten är, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom all rimlig tvivel, utsatt av den så kallade rättsstaten Sverige och dess myndighetsutövare för att en ”stat i staten” uppenbart är existerande där dessa myndighets/maktutövare verkar fritt utan att straffas/rannsakas inför domstol.

 

Alla ska vi fråga oss varför ministrarna icke alls agerat eller reagerat utifrån att detta icke alls är i ett ”enskilt ärende” utifrån att det tillåtits och tillåts ske systematisk och generellt?

 

Alla ska vi fråga oss varför Sveriges riksdag icke alls agerat och reagerat utifrån att detta icke alls är i ett ”enskilt ärende” utifrån att det tillåtits och tillåts att ske systematiskt och generellt gentemot allmänheten/skattebetalarna?

 

OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2013, kommer icke alls förändra något utifrån att direktverkande EU-rättspraxis på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård redan idag gäller som svensk direktverkande lag.

 

Du når Jerry Persson via e-post [email protected] eller via mobiltelefon 070-780 18 71

Läs mera om Jerry Persson ärendet via denna länk

Till Jerry Persson och Sveriges Radio Eko redaktionen och ledningen för Sveriges Radio 20130911

 

Du når Assar Fager via telefon 090-670 42 

Läs mera om Assar Fager och dennes alla Läges rapporter

Alla lägesrapporter av Assar Fager 2012 -2013 finner du på sidan 17 i Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager

Läs mera om Assar Fager och dennes Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa

Gränsöverskridande vård en gränslös myndighetsvurpa Av Assar Fager 2013

Läs mer om Assar Fager och dennes skrivelse till EU-kommissionen

Frågeställningar till EU-kommissionen från Assar Fager 20130203

 

Läs mer om EU-rättsprofessor von Quitzow och dennes skrivelse 2010

Patientfrihet i Europa von Quitzow dec 2010

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu