• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 228

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 228

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Till detta massutskick har bifogats 2 pdf filer,  du läser dem här nedan

 

Förvaltningsrätten i Uppsala 2021 10 12

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-i-Uppsala.-2021-10-12.pdf

 

 E-post till Läkemedelsverket 2021 07 27

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/E-post-till-L%C3%A4kemedelsverket-2021-07-27.pdf

 

 

2021-10-12 EXTRA VIKTIG INFORMATION

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 228

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare i alla dina nätverk

 

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld delger Läkemedelsverket en MYCKET VIKTIG överklagan av tidigare beslut, citat

 

 

Överklagan av Läkemedelsverkets beslut i dnr 4.1.2-2021-051147

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 12 oktober 2021 16:58
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Överklagan av Läkemedelsverkets beslut i dnr 4.1.2-2021-051147

 

Tjänare!

Begär diarieföring av detta brev och att myndigheten också skyndsamt skickar ett dagboksblad över ärendet.

Läkemedelsverkets registrator begärs att brevet också vidarebefordras till

Peter Vikström, verksjurist och föredragande

Peter Stjärnkvist, gruppchef och beslutsfattare

Björn Eriksson, generaldirektör, ytterst ansvarig

Överklagar Läkemedelsverkets beslut  i dnr 4.1.2-2021-051147 av 2021-09-06.

  1. Vi yrkar att Läkemedelsverket beslut av 2021-09-06 upphävs skyndsamt
  2. Vi yrkar att Läkemedelsverket åläggs att skyndsamt dra in tillståndet för försäljning och injicering av vacciner mot Covid-19 i avvaktan på oberoende laboratorieanalyser på grund av att det synes finnas material med magnetiska egenskaper. Dessa material med oredovisade och lättupptäckta magnetiska egenskaper saknas i innehållsförteckningen vilket innebär att injektionerna synes vara bedrägliga förfalskningar.
  3. Vi yrkar muntlig förhandling med vittnesförhör
  4. Vi yrkar att domstolen skyndsamt tar upp detta ärende

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Slut citat

 

Läs mer i de bifogade PDF filerna Förvaltningsrätten i Uppsala 2021 10 12 och E-post till Läkemedelsverket 2021-07-27 OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

 

Patent bevisar att Vaxx är en plattform för lydnadsträning

 

2021-10-11 MYCKET VIKTIG VIDEO, CA 19 MINUTER, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

RECEIPTS! Patent PROVES Vaxx is Obedience Training Platform

 

 

 

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk

https://rumble.com/vnm1cn-receipts-patent-proves-vaxx-is-obedience-training-platform.html

 

 

 

”Vaccinerna” är utformade för att döda befolkningen

Vaccines are designed to kill the population

https://www.afinalwarning.com/561095.html

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKOLMEDICINEN EN GLOBAL KRIMINELL MAFFIA DÄR YRKESDÖDAR VERKSAMHET ÄR FÖDKROKEN; ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE!

 

PhD warns that at least 150,000 Americans have died from covid vaccines (so far)

Based on data collected from the VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) database, Dr. Jessica Rose, PhD, a computational biologist, molecular biologist and immunologist, has determined that at least 150,000 people in the United States have died from Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccines” as of Aug. 28, 2021.

 

MASKINÖVERSÄTTNING

Baserat på data som samlats in från VAERS-databasen (Vaccine Adverse Event Reporting System) har Dr. Jessica Rose, PhD, en beräkningsbiolog, molekylärbiolog och immunolog, fastställt att minst 150 000 personer i USA har dött av Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vacciner” från och med den 28 augusti 2021.

 

https://www.afinalwarning.com/560707.html

 

 

 

 

 

Brott mot mänskligheten: Över 2,1 miljoner vaccinskador rapporterade till WHO under de senaste nio månaderna.

 

Crimes against humanity: Over 2.1 million vaccine injuries reported to WHO over just the last nine months

In the past nine months, over 2.1 million covid-19 vaccine injuries have been reported to the World Health Organization’s (WHO) VigiAccess database. This database was created in 2015 to allow the public to monitor medical error and various types of vaccine injury.

 

Maskinöversättning

Under de senaste nio månaderna har över 2,1 miljoner skador på vaccinet covid-19 rapporterats till Världshälsoorganisationens (WHO) VigiAccess-databas. Databasen skapades 2015 för att allmänheten ska kunna övervaka medicinska fel och olika typer av vaccinskador.

Covid-vaccin dödar tusentals människor – och medierna döljer det

https://www.afinalwarning.com/561125.html

 

 

 

 

 

Covid-vaccin dödar tusentals människor – och medierna döljer det

2021-10-12 DET MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA” DÖDAR, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE ALLA HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL, MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI OCH SKOLMEDICINSK YRKES DÖDAR VERKSAMHETEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Covid Vaccines Are Killing Thousands Of People — And The Media Is Covering It Up

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://freeworldnews.tv/watch?id=6164caf51648ca3e25fe0e4d

 

 

 

 

 

Varför får vaccinerade människor cancer efter Jab?

 

2021-10-12 ”VACCINERNA” EN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET INOM SKOLMECINEN GLOBALT OCH NATIONELLT

Why Are Vaccinated People Getting Cancer After The Jab?

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://freeworldnews.tv/watch?id=6164ef781648ca3e2502a34f

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

 • Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.
 • Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
 • Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

Senatskommittén bekräftar att djur fortsatte att dö under testerna av Covid 19-”vaccinet”

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION;

KOMMITTÉ I SENATEN BEKRÄFTAR ATT DJUR DOG UNDER TESTERNA AV COVID-19 INJEKTIONERNA SOM DÄRFÖR FICK AVBRYTAS

 

”Vaccinerna” de uppenbart dödliga injektionerna ges ändå till människor, som då får ses som försöksdjuren.

 

Arbetsgivare tvingar sina anställda att ta ”vaccinerna”/injektionerna/biovapnen som dödade försöksdjuren.

 

Se videon, ca 75 sekunders bevis, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Senate Committee Confirms That Animals Kept Dying During The Covid 19 Vaccine Tests

 

https://youtu.be/ZfOjvfjFwOg

 

 

 

Noteras särskilt; ”Vaccinerna” och Sveriges alla Regioners marknadsföring av dessa ”vaccinerna” som vanliga vaccin strider mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag och får effekten av bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken Brott Mot Mänskligheten

 

Se  Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 228

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-12 EXTRA VIKTIG INFORMATION

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/12/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-227/

 

 

 

 

Yrkes dödar verksamhet som bevisligen existerar inom Vård Sveriges alla Regioner/fd landsting

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STOR ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

 

Hur kommer Åklagarmyndigheten i Sverige agera emot som synes generell och systematisk yrkes skadar och yrkesdödar verksamheten inom Sveriges alla Regioner/fd landsting är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, eller hur Petra Lundh?

Alltså nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kan inte ha en myndighetschef och riksåklagare som beskyddar KRIMINELL SKADAR OCH YRKESDÖDAR VERKSAMHET, det förstår säkert myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Beskyddande av KRIMINELL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SYNES UTIFRÅN BROTTSBALKEN VARA EN MYCKET ALLVARLIG BROTTMISSTANKE, ELLER HUR BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH?

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10, och så har bevisligen inte skett!

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige har uppenbart ett mycket digert och svettigt arbete framför sig bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, inget av Sveriges Alla Regioner, arbetsgivaren eller anställda, kan undgå att rannsakas inför domstol utifrån BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, alltså alla de som uppenbart bevisligen deltagit i att på ett eller annat sätt varit och är delaktiga i att ”vaccinering” kunnat ske med skadar och dödar ”vaccinerna”. ”Vaccinerna” som är ett MEDICINSK EXPERIMENT, erkänt sakförhållande som är som ”hugget i sten” och inte i laga ordning motbevisats av något av alla 21 Regionerna, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges riksdag med flera.

 

Så bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh ska Du och dina anställda sitta kvar ”i båten” med dessa och fortsätta och beskydda dessa mot rannsakan infor domstol, och därmed uppenbart vara fullt ut delaktig i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN?

 

Eller kommer DU och dina anställda göra det som är er FÖRPLIKTIGAT av LAGSTIFTAREN och därmed säkerställa vad som är ditt uppdrag bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

 

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

 

Att PROPAGANDAN tidigare i världshistorien haft mycket goda framgångar är allmänt känt, betänk då hur många psykopaten/sociopater existerar inom journalist kåren i dessa helt eller delvis SKATTEFINANSIERADE leden inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och för den delen även inom fria/alternativa internet media, som alla som synes varit delaktiga, varit delaktiga mer eller mindre. Alltså dessa sammantaget har inte VARNAT nationen Sveriges medborgare/invånare och barn för ”VACCINERNA” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten.

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

Inom Socialist regim, i en monarki och även demokrati, allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA DEM!

Detta har Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA med flera anställda tjänstemän/kvinnor inom staten, regionerna och kommunerna varit hängivna och synnerligen DELAKTIGA I! Och uppenbart är dessa det även idag för ”VACCINERNA” fortsätter att flöda ur injektionssprutorna i ”koncentrations lägret” Sverige.

 

 

GÖR OM OCH GÖR RÄTT! STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART!

Den makten finns att STOPPA ”VACCINERNA” hos MEDIA och inom journalistkåren, oavsett om dessa journalister finns inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA eller för den delen fria/alternativa internetmedia.

 

 

För inom Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN och övriga ovan omnämnda finns uppenbart endast ryggradslösa människodjur och som synes psykopater/sociopater som haft alla möjligheten i världen

 

 • att STOPPA ”VACCINERNA” utifrån FAKTA om
 • att dessa ”vaccinerna” generellt och systematisk skadar och dödar i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN, det sker bevisligen globalt och nationellt, erkänt sakförhållande som alla har
 • att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

 

Som synes finns en stark beskyddar skar även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda mass FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu