• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 233

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 233

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

COVID’s plan was to kill

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 233

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAD DELAKTIGHET OCH ANSVAR I BROTTSMISSTANKE OM DEN SYNNERLIGEN MYCKET ALLVARLIGA BROTTSMISSTANKEN OM BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till at sprida vidare massutskicket

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/18/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-233/

 

 

Publicerat 2021-10-18 Rekommenderar alla att läsa och sprida vidare denna åklagaranmälan och sprida vidare i alla dina nätverk, citat

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/17/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-ytterligare-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-nu-i-fokus-region-jamtland-harjedalen-2021-10-17/

 

 

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

Offentligt publicerat 2021-10-16

DELGIVNINGS BEVIS för att Sveriges Riksdags alla ledamöter delgivits massutskicket av 2021 10 16

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/16/delgivnings-bevis-for-att-sveriges-riksdags-alla-ledamoter-delgivits-massutskicket-av-2021-10-16/

 

 

 

Den senaste UKHSA-rapporten visar att vaccinerade stod för 80% av dödsfall i covid-19 och 60% av sjukhusinläggningar under de senaste 4 veckorna

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppenbart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-18

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

Läs Björn Hammarskjölds överklagan om ”vaccinerna” till Förvaltningsrätten i Uppsala och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur ök, citat

ÖVERKLAGAN AV LÄKEMEDELSVERKETS BESLUT

 

Yrkanden

 

Vi yrkar att Läkemedelsverket beslut av 2021-09-06 upphävs skyndsamt

Vi yrkar att Läkemedelsverket åläggs att skyndsamt dra in tillståndet för försäljning och injicering av vacciner mot Covid-19 i avvaktan på oberoende laboratorieanalyser på grund av att det synes finnas material med magnetiska egenskaper.

 

Dessa material med oredovisade och lättupptäckta magnetiska egenskaper saknas i innehållsförteckningen vilket innebär att injektionerna synes vara bedrägliga förfalskningar.

 

Vi yrkar muntlig förhandling med vittnesförhör

 

Vi yrkar att domstolen skyndsamt tar upp detta ärende

 

Slut citat

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://kostkunskap.blogg.se/2021/october/overklagan-av-lakemedelsverkets-beslut.html

 

 

 

Björn Hammarskjöld delger Uppsala kommunstyrelse skrivelse av 2021-10-17, citerar lösryckta delar, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Hörde på radion att Uppsala kommun tänker ta reda på vilka medarbetare som är vaccinerade mot Covid-19 för att omplacera vissa personer.

 

Brukar kallas diskriminering annorstädes och är förbjudet i lag.

 

Om ni vill skydda de äldre och sköra personerna som i Uppsala har överlevt Covid-19 ska kommunen rekommendera att alla invånare äter vitamin D3 i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendation för nyfödingar.

 

Här anger Livsmedelsverket att nyfödingar ska ha 10 mikrogram (400 IE)  vitamin D3 per dag och 3 kg. Man ger inte en nyföding en vuxendos av ett läkemedel, barnet riskerar att dö. Man ger inte heller en nyföddshetsdos av ett läkemedel till vuxna, den är overksam.

 

En vuxen om 75 kg ska då ha 10 mikrogram/3 kg*75 kg= 250 mikrogram eller 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE vitamin D3 per dag.

 

Denna dos vitamin D3 gör att nivån av vitamin D3 i blodet uppgår till minst 125 nmol/L och man förhindrar mer än 90 % av alla InluensaLika Infektioner (ILI) där även Covid-19 ingår.

 

Vi måste även inse att en frisk person smittar inte.

 

En frisk person smittar inte vare sig den är vaccinerad eller inte.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är sjuk ska stanna hemma oavsett om personen är vaccinerad eller inte.

Detta innebär att det från Folkhälsomyndigheten sida görs ingen skillnad på den som är vaccinerad eller inte.

https://kostkunskap.blogg.se/2021/october/ta-reda-pa-vaccinstatus-och-diskriminera-medarbetare-i-uppsala.html

 

 

Se videointervjun och sprid vidare, massor om ”vaccinerna” som dödar, citat

Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

https://www.medicdebate.org/node/2525

 

 

Börje Peratt delger mycket viktig artikel, läs hela, citat

Vaccinationsbevis strider mot grundlagen

https://humanismkunskap.org/2021/10/17/vaccinationsbevis-strider-mot-grundlagen/

 

Börje Peratt delger i artikel, citat

Agnes Wold dömd av Folkdomstolen för bedrägeri, vilseledning och brott mot mänskligheten

https://humanismkunskap.org/2021/10/15/agnes-wold-domd-av-folkdomstolen-for-bedrageri-vilseledning-och-brott-mot-manskligheten/

 

Noteras särskilt; det inrapporteras ca 1–10 %, betänk det när du läser nedanstående;

maskinöversättning ur artikel här nedan, publicerat 2021-10-18 citat

…..över 90 000 dödsfall till följd av influensavaccinet år 2021, när det vanliga antalet är omkring 100 per år, TROR DU att det kan vara klokt att STOPPA och ompröva dessa så kallade ”vacciner” mot virus 19 och influensa NU?

 

JAG FÖRESLÅR STARKT ATT MAN STOPPAR VACCINATIONERNA NU – DET HANDLAR OM LIV OCH DÖD FÖR HELA MÄNSKLIGHETEN!!!!

Slut citat

 

 

Läs hela artikeln, publicerad 2021-10-18, sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

What Should Our Scientists Recommend NOW?

 

Now, if in October of 2020 the FDA knew that ‘vaccine enhanced disease’ was a possible risk of the Covid-19 vaccines, and if in December of 2020 the FDA acknowledged that the risk of ‘vaccine enhanced disease’ over time was unknown, and in early 2021, a PhD virologist and lifelong vaccinologist states that the flu vaccine will put you at risk if you are vaccinated for Covid-19, and if just a little later a doctor who won the 2008 Nobel Prize in Medicine states that he is worried that flu season will bring the risk of ‘antibody dependent enhancement’; (a.k.a. ‘vaccine enhanced disease’) for those who receive the Covid-19 and/or Influenza vaccine, and then in October of 2021 the CDC’s own VAERS database is showing over 90,000 deaths from the flu vaccine in 2021, when the usual number is around 100 per year, DO YOU THINK it might be prudent to STOP and reconsider these CoV – 19 and Influenza so-called ‘vaccines’ NOW?

 

MAY I STRONGLY SUGGEST TO STOP THE INOCULATIONS NOW – THIS IS A MATTER OF LIFE AND DEATH FOR ALL OF HUMANITY!!!!

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.drrobertyoung.com/post/is-the-flu-vaccine-the-cov-19-vaxx-or-the-cov-19-vaxx-the-flu-vaccine?utm_campaign=516e8f45-09f9-41dc-b98c-f90d6aa455ae&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=92a1433f-9d7e-41e7-97be-e1b6de38e12c

 

 

FAKTA SOM SVERIGES RIKSDAG ALLA LEDAMÖTER HAR ATT MOTBEVISA, ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN, DOCK SENAST 2021-10-23

MYCKET ALLMÄNBILDANDE OM ”VACCINERNA” OCH DEN PLANERADE PANDEMIN/PLANDEMIN OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Publicerat 2021-10-17, av dr Mercola, citat

COVID’s plan was to kill

all the mom and pop shops, all the personal businesses, so that we’re all dependent upon these multinational corporations that are under the control of the same people that are behind all of this.

They can then make sure that all of our supplies, everything we need to get by in our lives, are controlled by people that are controlled by them so that they can then control our lives. That’s really what this game is about.”

Läs mer i den bifogade pdf filen miki willis….., du kan också läsa vad som sägs i intervjun som dr Mercola gör med Mikki Willis, läs den bifogade pdf filen Dr Joseph Mercola…..

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER SKA SÅKLART KLARA AV ATT LÄSA EN BOK, ELLER HUR? DE SKA OCKSÅ KLARA AV ATT SE FILMERNA SOM SEDAN TIDIGARE FINNS ATT FINNA PÅ INTERNET, ELLER HUR?

Du förstår strax mer, bästa riksdagsledamot i Sveriges riksdag!

 

Boken, citat

Plandemic: Fear Is the Virus. Truth Is the Cure. 

Maskinöversättning

Den otroliga sanna historien om den mest förbjudna dokumentären i historien.

En undersökande journalist utforskar kontroversen som uppstår efter att det virala fenomenet som kallas  Plandemic , den mest sedda och censurerade dokumentären i historien, släpptes , och försöker motbevisa och avvisa påståenden som gjorts genom hela filmen. Istället öppnar journalisten en Pandoras låda för att på egen hand bevittna en underjorden av korruption, lögner och de mörkaste av olösta mysterier.

Resultatet? En fascinerande berättelse bakom kulisserna om skapandet av  Plandemic  och  Plandemic: Indoctornation; en exponering av sanningen bakom ursprunget till COVID-19; en alarmerande undersökning av individer, som Dr. Anthony Fauci och Bill Gates, och organisationer som bland annat CDC, NIH, WHO och Bill & Melinda Gates Foundation, som driver den globala vaccinationsagendan; och en titt på teknikjätten och vanliga mediekrafter som gör sitt yttersta för att tysta och undertrycka sanningen i dessa fynd.

Den undersökande filmaren Mikki Willis fokuserar sin obefläckade lins på två nyckelämnen: virolog Dr Judy Mikovits, som talar uppriktigt om de metoder för kontroll och vinst som förstör individer och institutioner som har till uppgift att övervaka folkhälsan; och Dr David E. Martin, vars forskning och chockerande data bekräftar påståenden om intressekonflikter.

De amerikanska medierna och faktakontrollerna fördömde de två dokumentärerna som ”farlig konspirationsteori”.

Idag hyllas den tvådelade bomben globalt för att varna världen för de brott mot mänskligheten som just nu avslöjas.

Från sin brors och mammas död på grund av dålig medicin, till hans uppvaknande vid Ground Zero 9/11, beskriver Mikki Willis i detalj de otroliga livserfarenheter som fick honom att riskera sin karriär och säkerhet för att skapa  Plandemic  -serien.

Källa till ovan citerat

https://www.amazon.com/Plandemic-Fear-Virus-Truth-Cure/dp/1510765549

 

 

 

DELGIVNINGAR VI MINNS

Publicerat 2020-11-26 ca 1 månad innan SVERIGE GRANSKAS stängdes ner utan förvarning av Sound Cloud, citat

UMEÅ UNIVERSITET: Delgivning om meddelat ansvar till professor Niklas Arnberg & Delgivning om meddelat ansvar till Umeå Universitet, ägare av arbetsgivare ansvaret för den anställde professor Niklas Arnberg – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/26/umea-universitet-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-professor-niklas-arnberg-delgivning-om-meddelat-ansvar-till-umea-universitet-agare-av-arbetsgivare-ansvaret-for-den-anstallde-professor-ni/

 

 

 

DELGIVNING SOM ÄR I FOKUS; ANMÄLAN TILL MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH, ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, VI MINNS

Mycket skyndsam handläggning är begärt, det återstår att se vad som händer och sker, särskilt utifrån den verklighet som är verkligheten, citat

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/13/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-far-en-aklagaranmalan-pa-sitt-bord-2021-10-13/

 

 

 

TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER NU I FOKUS OM YTTERLIGARE MER DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Publicerat 2021-10-16 FAKTA måste läsas och spridas vidare i alla dina nätverk, varna alla för ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som systematiskt och generellt i yrkesverksamhet inom SKOLMEDICINEN skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, erkänt sakförhållande som Sveriges riksdag äger bevisbördan att motbevisa, dock senast 2021-10-23(se i den delen massutskicket av 2021-10-16).

 

Om KRIMINELL SKOLMEDICINSK YRKES DÖDAR VERKSAMHET OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

Den senaste UKHSA-rapporten visar att vaccinerade stod för 80% av dödsfall i covid-19 och 60% av sjukhusinläggningar under de senaste 4 veckorna

Många kommer att hävda att detta beror på att majoriteten av den vuxna befolkningen nu är helt vaccinerade, men samma människor kommer att glömma att Covid-19-injektionerna ska minska risken för sjukhusvistelse och död.

Därför är det så oroväckande att se att dödsfall i covid-19 mellan den 13 september och 10 oktober 2021 var cirka 30 gånger högre än samma period 2020 då det inte fanns några påstådda 95% effektiva vacciner.

Anledningen till att de var så låga den här gången förra året är på grund av säsongsmässighet som hjälpte till att hålla ett påstådd andningsvirus i schack fram till vintern, som alltid har hänt genom historien.

Det faktum att säsongsmässighet inte har kunnat göra det den här gången när det förmodligen har fått hjälp av ett 95% effektivt vaccin tyder på att de helt vaccinerade borde vara extremt bekymrade för sin hälsa den kommande vintern.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://theexpose.uk/2021/10/16/latest-ukhsa-report-80-percent-covid-deaths-vaccinated/

 

 

FAKTA

En analys av Covid-19-vaccinets effektivitet visar att de helt enkelt inte fungerar.

Publicerat 2021-10-15 läs hela artikeln

An analysis of Covid-19 Vaccine Effectiveness shows they simply don’t work

https://theexpose.uk/2021/10/15/an-analysis-of-covid-19-vaccine-effectiveness-shows-they-simply-dont-work/

 

 

Har KNAPPTRYCKAR KOMPANIET DVS. SVERIGES RIKSDAG STÖD I SVENSK LAGSTIFTNING FÖR

 

-      ATT BESKYDDA DEN YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SOM SKOLMEDICINEN BEDRIVER GLOBALT OCH NATIONELLT INOM SVERIGE?

 

 

 

Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin bedriver bevisligen yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet globalt och nationellt bl.a. med de sk ”vaccinerna” och detta beskyddas uppenbart av Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, således är dessa partiska och osakliga i deras uppdrag.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de omnämnda starkare parterna. Alltså bevisa till deras UPPDRAGSGIVARE, nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns instiftat

-      att skolmedicinen/ den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin och därmed Sveriges alla Regioner/fd landsting äger legal rätt

-      att bedriva yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet i skattefinansierad verksamhet mot deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

 

 

”Vaccinerna” skulle varit STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN UTIFRÅN FAKTA!

 

Fakta som bl.a. delgivits i massutskicken över tid och är väl kända över hela världen, dvs. erkända sakförhållanden som dessa ovan omnämnda har att motbevisa, men bevisligen inte kunnat motbevisa, således erkända sakförhållanden som ovan omnämnda har att förhålla sig till.

 

 

Alltså vilket strider mot gällande grundlag Regeringsformen, alltså systematisk och generellt grundlagsbrott, eftersom dessa sammantaget uppenbart inte går alls att lita på, deras TROVÄRDIGHET är fullständigt förbrukad

 

 

 

MEDICINSKT EXPERIMENT; DE SK ”VACCINERNA” STRIDER MOT NURNBERG KODEN, HELSINGFORS DEKLARATIONEN OCH SVENSK LAGSTIFTNING

Varken Sveriges regering, Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting eller för den delen har motbevisat detta därmed erkända sakförhållande. Alltså dess omnämnda har haft möjlighet till det men tystnads och förtryckare kulturen råder, alltså diktatoriska förhållanden som i en diktatur!

 

Vilket får effekten att dessa sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är i strid med svensk grundlag, Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, Patientlag med mera och därtill uppenbart faller in under den mycket allvarliga brottsmisstanken om generellt och systematiskt planerat med ekonomiska uppsåt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! Sveriges riksdag har att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, se i den delen massutskicket av 2021-10-16.

 

Noters särskilt; det finns behandlingar, kostnadseffektiva och fullt fungerande mot Covid och därför skulle de sk ”vaccinerna” varit STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN!

 

 

 

FAKTA; läs denna mycket viktiga artikel, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

En jämförelse av officiella regeringsrapporter tyder på att de helt vaccinerade utvecklar förvärvat immunsviktsyndrom

 

De senaste brittiska PHE-vaccinövervakningsrapportens siffror om Covid-fall visar att dubbelvaccinerade 40-70-åringar har tappat 40% av sin immunförmåga jämfört med ovaccinerade.

 

Deras immunförsvar försämras med cirka 5% per vecka (mellan 2,7% och 8,7%).

 

Om detta fortsätter kommer 30-50-åringar att ha 100% försämring av immunsystemet, noll virusförsvar till jul och alla dubbelvaccinerade personer över 30 kommer att ha tappat immunförsvaret i mars nästa år.

 

Pfizer hävdade ursprungligen 95% effektivitet för sitt vaccin (beräknat som i den sista kolumnen ovan). Siffrorna ovan indikerar att deras siffror mycket väl kan ha varit korrekta direkt efter vaccinationen (de yngre åldersgrupperna har fått vaccinet för kortast tid).

Men siffrorna ovan visar också att vaccinerna INTE bara förlorar effektivitet över tid ner till noll effektivitet, de skadar gradvis immunsystemet tills en negativ effektivitet uppnås. De lämnar för närvarande någon över 30 i en sämre situation än de var före vaccinationen För mer se här.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://theexpose.uk/2021/10/10/comparison-reports-proves-vaccinated-developing-ade/?

 

 

 

 

 

OM ”VACCINERNA” I DENNA VIDEOINTERVJU; THAT`S MURDER

MÅSTE SES INTERVJU, se den och sprid vidare, om ”vaccinerna” som alla ska se och sprida vidare, med den spetsspecialist sakkunnige världskände Michael Yeadon, publicerad 2021-10-13, ca 9 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk

Michael Yeadon | Fertility & the Jab | Planet Lockdown

Maskinöversättning

I det här korta avsnittet tar Michael Yeadon upp hur Covid-vaccinerna kan påverka kvinnors fertilitet. Hösten 2020 skrev han ett brev till den europeiska tillsynsmyndigheten där han beskrev dessa problem och blev ignorerad. Han tar också upp några av de grundläggande frågorna kring oinformerad medverkan i medicinska förfaranden och den bredare etiska frågan kring Covid-19-vaccinationskampanjen. Ett måste för den fullt informerade medborgaren.

https://rumble.com/vnpw33-michael-yeadon-fertility-and-the-jab-planet-lockdown.html

 

 

 

Mycket allmänbildande intervju med Mads Palsvig, publicerad 2021-10-13, se den och sprid vidare i alla dina nätverk

Mads Palsvig | Studio Interview Copenhagen | Planet Lockdown

https://rumble.com/vnpurb-mads-palsvig-studio-interview-copenhagen-planet-lockdown.html

 

 

 

Måste ses videointervju publicerad av Swebb-Tv, MYCKET VIKTIGA FAKTA delges i denna videointervju, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

GRATTIS TILL SWEBB-TV, LARS BERN OCH LÄKAREN STURE BLOMBERG

Citerar lösryckta delar ur publicerad artikel av 2021-10-16, läs hela artikeln och se videointervjun, citat

 

Lars Bern ser en agenda bakom vaccineringen.

– Läkemedelsindustrins plan är att göra människor helt beroende av deras preparat, säger han. Därför gör man sitt ytterst för att motverka naturlig immunförsvar. Man vill ha en ordning där vi människor får en rutin att ta injektioner flera gånger per år. Detta är en perfekt storm för läkemedelsindustrin.

 

– Men att vaccinera mot kraftigt muterande influensavirus är ingen hållbar strategi, påpekar han.

 

Enligt Lars Bern finns det redan en medicin som är överlägsen de antivirala läkemedel som nu tas fram mot covid-19: Ivermektin. Det är mer effektivt och dessutom säkert, eftersom det funnits så länge, förklarar han.

 

– Trots att man redan har en medicin som är bättre ska man nu introducera preparat där man inte vet vilka biverkningar som finns och som dessutom är sämre. Och som kanske kommer kosta hundra gånger mer per dos. Läkemedelsindustrin vill kunna ta patent, men det kan man inte göra på Iverkmektin.

 

 

Ivermektin har 86 procent profylaktisk (förebyggande, vår anm) effekt, enligt Bern.

 

Även Sture Blomberg är mycket positiv till Ivermektin.

 

– Jag måste säga att jag är imponerad av de resultat som kommit från Ivermektin. Ivermektin måste fram, påpekar han.

 

Doktorer måste läsa på. Det finns hur många studier som helst som visar vilken effekt det har.

 

Slut citat

 

Läs mer och se videon, ca 58 minuter

https://nyheter.swebbtv.se/lars-bern-lakemedelsindustrin-vill-gora-oss-beroende-av-vaccin/

 

 

 

Läs denna Mycket Viktiga artikel av Lars Bern och sprid den vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-10-17, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Är målet att ruinera människors immunförsvar?

Det är för mig helt uppenbart att strategin för det medicinindustriella komplexet är att uppnå en situation där människors immunförsvar är kraftigt försvagat och vi därför blir helt beroende av industrins kemiska preparat i form av piller och vacciner. Vi ser hela tiden hur deras propaganda går i den riktningen.

 

Ju mer jag lär mig om de falska vacciner som nu injiceras mot coronaepidemin, ju mer misstänker jag att slutmålet är att helt rasera människors immunförsvar mot, i detta fall, virus.

 

Därmed skulle alla bli beroende av att ständigt tvingas ta injektioner och andra medikament mot virusinfektioner eftersom den egna kroppen inte längre kan bekämpa dem.

https://anthropocene.live/2021/10/17/ar-malet-att-ruinera-manniskors-immunforsvar/

 

 

Citat

För 12–15-åringar medför covidvaccination högre risk för skador och sjukdomar än att vara ovaccinerad

Läkaruppropet kommer att publicera debattartiklar med anknytning till uppropet och som inte publicerats av etablerad media eller som vi vill publicera för att ämnet är angeläget. Den första artikeln handlar om varför inte barn 12 till 15 år ska vaccineras. Den är skriven av Anette Stahel, filosofie magister i biomedicin, och även undertecknad av en immunolog samt 14 läkare.

Läkartidningen och Dagens Medicin tackade nej till att publicera artikeln.

https://lakaruppropet.se/2021/10/15/covidvaccinering-risk/

 

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat

Video alla borde se!

 

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>

Skickat: den 17 oktober 2021 20:46

Till: Kalle Hellberg <[email protected]>

Ämne: Video alla borde se!

 

Jag har skickat ut denna första video tidigare, för ett år sedan kom första filmen ”Plandemic”. Den har visats i världen över en miljard gånger, trots många försök att radera den från Internet, den har hittills alltid återuppstått. Här en version med svensk text, har ni inte sett den, se den!

https://video.selea.se/w/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61

 

En uppföljare är denna ”Plandemic indoctornation”, även kallad Plandemic 2, den har visats i världen över tvåhundra miljoner gånger! Den är för oss svenskar uppdelad i tre avsnitt, här är del 1 av Plandemic 2, svensk text:

https://humanismkunskap.org/2020/09/07/plandemic-indoctornation-svensk-sub-part-1/

 

Här är andra delen av Plandemic 2, svensk text:

https://humanismkunskap.org/2020/09/12/plandemic-indoctornation-svensk-sub-avsnitt-2/

 

Här är tredje delen av Plandemic 2 video, svensk text.

https://humanismkunskap.org/2020/10/09/plandemic-indoctornation-del-3-av-3-svensk-textad-25-min/

 

Missa inte dessa filmer, de ger så bra förklaring och bakgrund till de galenskaper vi nu upplever, och det värsta av allt, det vi nu måste genomleva är helt framställt genom lögner och bedrägeri, allt är bluff!

 

Mycket ”nöje”!

 

Kalle H.

Slut citat

 

 

Se videointervjun och sprid vidare

Läkare rekommenderade behandling mot C19 – fick sin legitimation indragen

Läkaren Mikael Nordfors satt på middag hemma hos en bekant då han upptäckte att det var problem med förskrivningstjänsten av läkemedel. Efter att ha varit i kontakt med en patient som inte längre kunde få ut sin medicin fick han veta att patienten talat med en apotekare, som nämnt att Nordfors förskrivningskod var spärrad. Efter många undringar nåddes Nordfors senare av budet att hans läkarlegitimation dragits in efter en anmälan av Inspektionen för vård och omsorg.

 

En av anledningarna som anförs i utlåtandet från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är att Mikael Nordfors diagnosticerat patienter och behandlat dessa för piriformissyndrom, något som uppges ha skett trots disciplinåtgärder från IVO. Behandling med ozon anges även som ett skäl för att bedöma Nordfors som grovt oskicklig i sin yrkesutövning, då man anser att han utsatt sina patienter för ”stor patientsäkerhetsrisk med en intravenös behandling som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.”

 

IVO skriver att doserna för mängden ozon som administrerats inte går att urskilja och att underlåtit att dokumentera väsentliga uppgifter såsom fullständig status och anamnes i journalen. Nordfors å andra sidan menar att han har backning för sina behandlingsmetoder från kollegor i utlandet som menar att behandling med ozon är i stort sett helt ofarligt. I utlåtandet anförs även att Nordfors torgfört behandlingar mot Covid-19 som strider mot läkemedelsverkets rekommendationer.

 

Han har bland annat rekommenderat läkare att behandla med hydroxiklorokin, och på grund av detta enligt myndigheterna underminerat tilltron till den svenska sjukvården. Nordfors anser å andra sidan att han har täckning för sina rekommendationer i internationell forskning och att beslutet att dra in hans legitimation inte har något att göra med hans yrkesskicklighet eller vården av hans patienter, utan menar istället att myndigheternas åtgärder handlar om att han är politiskt obekväm för den rådande politiska makten och läkemedelsindustrin.

 

Se videon

https://www.medicdebate.org/node/2525

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

Läs denna mycket viktiga artikel och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar ur artikel, citat

 

Professorernas chockerande upptäckt

14 oktober, 2021

 

Presentation vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland september 2021

 

Antalet chockerande nyheter avlöser varandra nästan på daglig basis. Var och en av dessa skulle i en normal situation ge rubriker i månader men vi befinner oss inte i ett normalt läge utan i ett krig – ett informationskrig.

 

Ett antal tyska professorer har dragit sitt strå till stacken genom att mycket professionellt och noggrant obducera avlidna vaccinerade samt studera prover från de så kallade vaccinerna.

 

Dessa undersökningar är så utförliga och oklanderliga att den tre timmar långa presentationen förtjänar att lyftas fram extra i floden av andra nu i stort sett dagligen förekommande bevis. Det de presenterar är chockerande.

Sammanfattning – presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutlingen, Tyskland

 

Den 20 september 2021 hölls en presskonferens vid Patologiska Institutet i Reutligen, Tyskland. Den direktsändes på Internet och finns dubbad på engelska. Det som presenteras är a) fynd från obduktioner av 40 patienter som dött inom två veckor från

 

att ha injicerats med ett så kallat coronavaccin b) okänt material och komponenter i vaccinerna som bland annat en österrikisk forskargrupp funnit. Presskonferensen börjar med obduktionerna för att i del två (ca: 1:20) göra en djupdykning i vaccinernas innehåll.

 

Obduktionerna har utförts av professor Dr. Arne Burkhardt med över fyra decenniers erfarenhet av obduktioner med tiotusentals obducerade samt 150 faktagranskade artiklar i vetenskapliga tidskrifter, professor Dr. Walter Lang, med 25 års erfarenhet av obduktioner och som expert inom området på ett flertal välkända sjukhus samt professor Dr. Werner Bergholz, med decenniers erfarenhet från elektromekanik och kvalitetskontroll. Deras fynd är granskade samt verifierade av andra professorer och har därför hög trovärdighet.

 

Fynden bekräftar de som gjorts av Dr. Peter Schirmacher, chefspatolog på universitetet i Heidelberg, där han funnit att 30 till 40 procent av 40 avlidna vaccinerade, dött till följd av vaccinet.

 

Obduktionerna visar också en stor mängd märkliga, ofta oförklarliga, föremål, strukturer och partiklar i vävnaderna.

 

En österrikisk forskargrupp som är en av ett trettiotal andra grupper, i ett löst sammansatt världsomspännande nätverk, bekräftar i sin analys det andra grupper, bland annat från Spanien, USA och Japan, kommit fram till beträffande coronavaccinernas innehåll – de innehåller mängder av okänt material, partiklar och strukturer i rörelse och metalliskt material.

 

Sammantaget är dessa fynd, både obduktionerna och vaccinernas okända innehåll, så chockerande att det lett till legala och politiska krav att omedelbart avbryta den pågående vaccinationskampanjen i Tyskland, inleda en omfattande statlig utredning av vaccinernas innehåll samt att genomföra obduktioner av vaccinerade som avlidit.

 

Ett tiotal läkare, professorer och advokater deltog i panelen på konferensen.

 

 

Vid 50 minuter berättar Dr. Arne Burkhardt om fyndet av en extremt förstorad lymfkörtel man funnit som tyder på en kraftig överreaktion hos immunsystemet. Sammanfattningsvis ser vi ett immunsystem som överreagerar och attackerar kroppens egna vävnader och alla organ, det som kallas autoimmun reaktion. Man ser uppförstorade gigantiska, sprängda, celler och celler vars yttre väggar kontaminerats med metalliska ämnen.

 

Vid 56 minuter visas bilder från vacciner som undersökts och som tydligt visar okänt främmande material och partiklar i olika former. Det man funnit är enligt professorerna inget som någon skulle vilja ha i sin kropp.

 

 

Sammanfattningsvis säger Dr. Arne Burkhardt att det inte är omöjligt att 30 till 40 procent av de obducerade avlidit som en direkt konsekvens av vaccinerna.

 

Han avslutar med att påpeka att myndigheterna ofta varnar dem som inte tar vaccinerna att deras liv kommer att bli svårt.

 

Dr. Arne Burkhardt menar att det är uppenbart att samma gäller för de som tar vaccinerna – de får också leva med konsekvenserna av sitt val att ta det.

 

Immunförsvaret sjunker dramatiskt efter vaccinering

 

Slut citat

Läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, se videon

 

http://friasidor.is/professorernas-chockerande-upptackt/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

 

BÄSTA PETRA LUNDH BEGÄR HÄRMED ÅTER ETT BESTLUT I LAGA ORDNING MED BESVÄRSHÄNVISNING, FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART OCH FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLBJART MOTIVERAT MYCKET SKYNDSAMT, ALLTSÅ SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, OCH KOMMER PUBLICERAS OFFENTLIGT I KOMMANDE MASSUTSKICK

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödar verksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

ALLMÄNT KÄNT OM PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

Noteras särskilt; ca 1-10 % inrapporteras

 

 

I Sverige;

Det kom ett mail som du får del av, citat

Max Gustaf Segerström skrev:

 

ÖPPET BREV TILL FHM, REGERINGEN & LÄKEMEDELSVERKET

Imorgon, torsdagen den 14 oktober 2021, kommer Läkemedelsverket ut med sina nya rapporter över handlagda biverkningar. Då kommer de hittills inrapporterade biverkningarna, för de dryga nio månader som vaccinerna använts, att vara fler än samtliga inrapporterade biverkningar under de senaste ELVA åren sammantaget för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som används i Sverige.

 

Enligt den svenska vetenskapliga studien, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras färre än 10% av alla allvarliga biverkningar. När det gäller mindre allvarliga biverkningar, är skillnaden ännu större, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/ .

Detta bekräftas också av Region Uppsala, som till och med ger ännu dystrare siffror, https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

 

 

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

 

 

Det verkliga antalet biverkningar, både allvarliga och mindre allvarliga är således till och med högre än astronomiska.

 

Om inrapporteringen av allvarliga biverkningar kommer att följa samma mönster som för inrapporteringen av biverkningar av Pandemrix, kommer dessa dessutom att fortsätta under cirka 10 år efter att vaccinationerna avslutats.

 

Vad är det exakt i statistiken över dödligheten under pandemin, jämfört med övriga år, som berättigar detta och att Sverige snart spenderat runt 1 000 miljarder kronor extra eller kanske ännu mer, på grund av denna otroligt hemska och fruktansvärda pandemi?

Slut citat

 

 

Är alla inom FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN), Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner/fd landsting, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner fullständigt hjärndöda, som inte sammantaget STOPPAR ”VACCINERNA”?

 

 

FAKTA/ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN som Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta, dock senast 2021-10-23, om så inte sker är därmed dessa FAKTA erkända sakförhållanden av Sveriges riksdags alla ledamöter och de sk ”vaccinerna” SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

COVID-19-vaccin leder till betydligt fler dödsfall på bara 10 månader än alla andra vacciner tillsammans under de senaste 30 åren.

 

Publicerat 2021-10-14 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, citat

COVID-19 vaccines result in far more deaths in just 10 months than all other vaccines combined for the last 30 years

https://www.afinalwarning.com/561948.html

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu