• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 242

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 242

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

Till dagens massutskick bifogades denna pdf fil som du får del av

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Varför beskyddas skadar och dödar ”vaccinerna” av Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, Myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige och Sveriges regering och deras medlöpare bl.a. då SVT/SR/TV4, riksmedia, fria alternativa internet media utifrån FAKTA redovisade till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i den opartiska, sakliga och objektiva CORONA KOMMITTÉN?

 

 

”VACCINERNA” ÄR ETT MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & DETTA MEDICINSKA EXPERIMENT STRIDER mot bl.a. Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och Patient lag.

 

Noteras särskilt;

 

- Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.

- Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 242

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/02/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-242/

 

 

 

”Covidpandemin som gick upp i rök – en statistisk analys”

Publicerat 2021-11-02, citerar lösryckta delar ur artikeln, rekommenderar alla att läsa hela artikeln, citat

Vi behöver inte vara epidemiologer för att med facit i hand kallt konstatera att vi har blivit bedragna av våra folkvalda.

 

Trenden för året visar på att det inte finns någon uppblossande farsot, det har aldrig funnits någon till att börja med. Vi behöver inte vara epidemiologer för att med facit i hand kallt konstatera att vi har blivit bedragna av våra folkvalda.

 

Det uppstår många frågor om brottsmisstankar, lagar, etik, korruption och inte minst om det kan vara så att galna teorier kring konspiration blivit förankrade i verkligheten?

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://newsvoice.se/2021/11/covidpandemin-statistisk-analys/

 

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-11-02

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERA” som uppenbart är biovapen attack mot mänskligheten, ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten.

 

2021-10-30 maskinöversättning, se videointervjun med den världsberömde spetsspecialist sakkunnige livräddande dr Zelenko. Dr. Zelenkos team var ett av de första i landet som framgångsrikt behandlade tusentals Covid-19-patienter i prehospitala miljöer. Se och ta del av fakta som uppenbart är sanningen och verkligheten som inte släpps fram i mainstream media, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och de flesta fria/alternativa intermedia i Sveriges, citat

 

 

Dr. Zelenko – Vi lever genom en global biovapenattack, människor har botemedlet att bekämpa det

 

Dr. Zelenko utvecklade sitt nu berömda ”Zelenko-protokoll”, som har räddat otaliga liv världen över. Dr Zelenko rekommenderade att president Trump skulle ta hydroxiklorokin. Dr Zelenko inleder samtalet och förklarar att vi lever genom en global biovapenattack, folket har botemedlet för att bekämpa den. Men denna attack var väl koordinerad och världseliten var med på den. Det huvudsakliga målet är avfolkning och kontroll.

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vogp3p-dr.-zelenko-we-are-living-through-a-global-bio-weapon-attack-people-have-th.html

 

 

LÄS DEN BIFOGADE FILEN  OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffsse/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Du kan här nedan läsa vad som är publicerat i den bifogade pdf filen

 

 

 

WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

PCR BEDRÄGERIET ÄR FASTSTÄLLT I DOMSTOL INOM EU OCH MYNDIGHETSCHEF & RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH ÄR VÄL KÄND MED DESSA FASTSTÄLLANDE DOMAR

 

”PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga”

Citerar del ur åklagaranmälan till myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, citat

 

[1]Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17 000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Slut citat.

 

Världens korrupta och kriminella regeringar (inklusive Sveriges regering) ”rättade in sig i ledet” och var direkt med på ”banan”/noterna i den planerade plandemin. Alltså en planerad pandemi, som således planerat satt världen i fullständig skräck och rädsla, vilket var grundplanen, som ingen motbevisat ännu, således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

Media över hela världen trumpetade ut propagandan, och svensk media likaså, då särskilt i Sverige de med skattemedel finansierade media (mer eller mindre) SVT/SR/TV4 OCH RIKSMEDIA. SVT/SR fullständigt skattefinansierade, de övriga delvis, av skattebetalarna alltså till stora delar finansierat av nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Denna agenda/propaganda sker utifrån ett gammalt historiskt välkänt koncept, dvs. beprövad erfarenhet och vetenskap, nämligen följande, citat

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

Slut citat.

 

”Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati” och det är uppenbart att så har skett tidigare i historien och att detta väl beprövade koncept återigen användes som en väl beprövad erfarenhet och vetenskap.

 

Skolmedicinen har övertid, ska särskilt noteras, använt sig av begreppet beprövad erfarenhet och vetenskap, och skolmedicinen är i fokus i denna planerade pandemi/plandemi, för i Covid-19 skräcken och rädslan fanns planerat ”vaccinerna” från början, som enda lösningen, trots att det var välkänt om botemedel mot Covid-19, men de förbjöds att användas inom hela västvärldens korrupta och kriminella regeringar/skolmedicin, så även Sverige.

I Sveriges vårdplanerades alla äldre som hade hemtjänst eller var boende på särskilda boenden så att dessa inte skulle få åtnjuta syrgas/sjukhusvård, de skulle således ”dödas” i hemmet eller i särskilda boenden, och det var helt planerat, och således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

 

Alltså en väl beprövad erfarenhet och vetenskap att skolmedicinen generellt och systematiskt utan lagstöd i svensk lagstiftning bedriver yrkesverksamhet i Sverige mot den egna befolkningen som bevisligen är kriminell och planerad skadar yrkesverksamhet och dödar yrkesverksamhet.

 

Denna yrkes skadar verksamhet och yrkes dödar verksamhet beskyddas uppenbart av SVT/SR/TV/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia. Noteras särskilt att inom skolmedicinen finns inge lagstöd för att i yrkesverksamhet bedriva yrkes skadar verksamhet eller yrkes dödar verksamhet, som alla Sveriges Regioner (fd landsting) anställda leg. läkare uppenbart anser är deras rätt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Arbetsgivaren ansvaret ägs av respektive 21 Regioners politiker, och dessa beskyddar uppenbart denna skadar och yrkesdödar verksamhet, som inte alls finns lagstöd för.

Sveriges Kommuner och Regioner känner väl till detta faktum, således beskyddar denna arbetsgivareorganisation också denna yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom Sveriges alla Regioner, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

 

Dessutom beskyddas denna kriminella yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet (utan lagstöd för skadar och dödar yrkesverksamhet) av Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, du förstå det efter att lyssnat på inspelat samtal med på riksåklagarens vägnar utsett beslutsfattare biträdande tillsynschef Sofie Lundin.

 

[2]Petra Lundh, myndighetschef och riksåklagare, Åklagarmyndigheten i Sverige, nu i fokus fullständigt rättsosäkert BESLUT av 2021 10 20

 

 

 

Vad som också är allmänt känt inom hela EU, och såldes inom Sverige, utöver ovanstående rubricerat och publicerat om Åklagarmyndigheten i Sverige och myndighetschef/riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda är, vad Petra Lundh och dennes anställda är mycket välinformerade om, är fast ställande domar inom EU, fastställande domar som bevisligen fastställer att grunden till WHO PANDEMIN är fastställt vara ett enormt BEDRÄGERI.

 

Fakta som bevisar detta enligt nedan, som också Åklagarmyndigheten i Sveriges under ledning av myndighetschef/riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda är väl kända med, bevis för att så är finner du i 2 separata åklagaranmälningar, via dessa länkar

 

[3]Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får en åklagaranmälan på sitt bord 2021 10 13

 

[4]Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige får ytterligare en åklagaranmälan på sitt bord nu i fokus Region Jämtland Härjedalen 2021 10 17

 

 

Här i dessa åklagare anmälningar till myndighetschef/riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda vid huvudkontoret i Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, framgår med all tydlighet följande, citat

 

Här följer några exempel. Den 28 november fastställde hovrätten i Lissabon att det var ett rättsövergrepp att beröva en tysk turist hans frihet. Han hade tillsammans med tre kamrater satts i karantän på ett hotellrum på Azorerna sedan det visat sig att han, trots avsaknad av symptom, konstaterats sjuk i Covid-19 enbart med hjälp av PCR-test. I domen fastslås att PCR-testerna är ovetenskapliga och otillförlitliga. Domslutet har blivit epokgörande för kommande rättegångar.

 

En av följdverkningarna är att förvaltningsdomstolen i Lissabon den 19 maj 2021 fastslog att regeringens uppgift om antalet döda i Covid-19 i Portugal under perioden 20 januari 2020 varit lögnaktiga.

 

Den officiella siffran är 17 000 dödsfall men måste nu skrivas ner till enbart 152 dödsfall, eftersom resten enbart konstaterats med hjälp av de ovetenskapliga PCR-testerna.

 

I Indien har en grupp jurister i sammanslutningen Indian Bar Association (IBA) tagit initiativ till ett åtal mot doktor Soumya Swaminathan, chefsforskare vid WHO. I en stämningsansökan inlämnad den 26 maj 2021 anklagas hon för folkmord eftersom hon mörkat data om Ivermectin som effektivt botemedel mot Covid-19.

 

I USA har sju advokater inlämnat en brett upplagd stämningsansökan mot landets hälsomyndigheter representerade av den nytillträdde ministern Xavier Becerra. Också här spelar argumentet om de ovetenskapliga PCR-testerna en viktig roll.

 

De amerikanska advokaterna lägger dessutom stort fokus vid den undermåliga rapporteringen av de dödsfall och skador som följt i vaccinationens spår under det gångna halvåret och hävdar att myndigheterna avsiktligt mörkar denna statistik.

Slut citat, källa till ovan citerat är de bägge åklagare anmälningarna, som du fått del av i denna skrivna redogörelse.,

 

Där i dessa åklagaranmälningarna finner du än mer intressant av mycket stort allmänt internationellt intresse och synnerligen mycket stort allmänt intresse för alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Alltså som uppenbart är nertystat av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia, inga av dessa har rapporterat om vad som du får del av i denna skrivna redogörelse.

Dessa ovanstående får del av massutskicken som mer eller mindre dagligen över tid har skickats ut av undertecknad ända sedan Corona bedrägeriet startades upp av WHO.

Den 30 oktober 2021 publicerades en artikel som är av mycket stort allmänt internationellt intresse och såklart synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, som du får del av här, maskinöversättning av rubriken, du läser såklart hela artikeln, och sprider den vidare i alla dina nätverk, citat

[5]71 av 75 distrikt i Uttar Pradesh, Indien – dess mest befolkade delstat – rapporterade inga fall av covid-19 under 24 timmar efter implementering av Ivermektin Protocol

 

Publicerat 2021-10-28 vittnesmål av ass professor och läkare Björn Hammarskjöld till internationell oberoende, sakliga och objektiva Corona Kommittén under ledning av advokat dr Reiner Fuellmich

 

Av synnerligen mycket stort internationellt intresse och såklart synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn är vad ass professor och läkare Björn Hammarskjöld delgivit till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén i Tyskland.

 

Alltså detta team under ledning av advokat dr Reiner Fuellmich som har ett världsomspännande opartiskt, sakligt och objektivt nätverk av advokater och därtill delgivna vittnesmål från mänskligheten och sakkunniga spetsspecialist sakkunniga, som svensk media undanhåller nationen Sveriges medborgare/invånare och barn,

 

Alltså detta vittnesmål av ass professor och läkare Björn Hammarskjöld är internationellt publicerat, och därtill publicerat i massutskicken, tillika med på [6]bloggen, till nationen Sverige och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

Publicerat 2021-10-28, som delger om följande fullständigt CHOCKERANDE fakta, du ser ass professor och läkaren Björn Hammarskjölds vittnesmål och om vad som framkommer som fakta i vittnesmålet, sprid såklart vidare i alla dina nätverk, citat

28 800% STÖRRE RISK ATT DÖ AV ”VACCINERNA” ÄN ATT DÖ AV COVID

[7]Ad-hoc 16 | Björn Hammarskjöld & Ulf Bittner

 

 

Dessa fakta som ass professor och läkare Björn Hammarskjöld delger om i vittnesmålet till denna internationellt mycket väl kända Corona Kommitté under ledning av advokat dr Reiner Fuellmich är sedan tidigare delgivna Sveriges riksdags ledamöter, Sveriges Regering, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (fd landsting), SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia med många flera mottagare i Sverige och internationellt, men TOTAL TYSTNAD RÅDER i Sverige från alla mottagare parters sida, tystnadskulturen/förtryckare kulturen och nepotismen härskar i Sverige.

 

RÄTTSSTATEN OCH DEMOKRATIN I SVERIGES EXISTERAR UPPENBART INTE

Alltså diktatur fasoner som i en diktatur eller som inom en fascism styrd nation, som uppenbart ingår i en global agenda där ett globalt MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna” pågår och där mänskligheten planerat och avsiktligt är försöksråttorna i detta medicinska genetiska experiment med de sk ”vaccinerna”.

Alltså i yrkesverksamhet inom skolmedicinen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt i planerad YRKES DÖDAR VERKSAMHET, således sker även detta inom bl.a. skolmedicinen i Sverige mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

ETT MEDICINSKT GENETISKT EXPERIMENT SOM INTE ÄR VANLIGA VACCIN MEN MARKNADSFÖRST SOM VANLIGA VACCIN

De sk ”vaccinerna” har marknadsförts som vanliga vacciner till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, det har skett planerat och med uppsåt grovt bedrägligt för att grovt bedrägligt lura, bedra och grovt uppsåtligt vilseleda de RÄDDA OCH SKRÄMDA i nationen Sverige.

Och detta har man lyckats mycket bra med, tack vare propagandaorganen SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia som bistått Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Publicerat 2021-10-31, maskinöversättning, se denna mycket FAKTA SPÅCKADE video, ca 90 minuter, men väl värd varenda sekund, och sprid den vidare om sanningen och verkligheten som DU undanhålls, och således kan ingen lämna INFORMERAT SAMTYCKE till de sk ”vaccinerna” citat

[8]NYHETSRAPPORT 2 | TUSENTALS LÄKARE OCH FORSKARE KRÄVER ATT COVID-INJEKTIONER, VACCINATIONSMANDAT UPPHÖR

Sammanfattande nyhetsrapport som lyfter fram de ytterst viktiga uttalandena och förklaringarna från stora grupper av läkare och forskare över hela världen som kräver ett stopp för COVID-injektioner och vaccinmandat som orsakar ett stort antal dödsfall och mycket allvarliga biverkningar eller vaccinskador över hela världen, och uppmanar föräldrar överallt att inte vaccinera deras barn.

 

Artikel:
Tusentals läkare och forskare världen över kräver ett stopp för de osäkra och giftiga covid-vaccinerna, för ett stopp för vaccinationsmandaten och för frihet att utöva medicin och dela forskning utan rädsla för censur – när medicinska nämnder utfärdar ovetenskapliga edikter och censurerar sanningsförklaringar Dokument /
https://everydayconcerned.net/2021/10/25/thousands-of-doctors-scientists-worldwide-call-for-a-halt-to-the-unsafe-toxic-covid-vaccines-for-a- stoppa-till-vaccin-mandat-för-frihet-att-praktisera-medicin-dela-forskning-utan-rädsla-för-ce/

 

Alla artiklar som hänvisas till i videon från everydayconcerned.net är länkade i artikeln ovan

 

VÄNLIGEN DELA DENNA NYHETSRAPPORT PÅ VARJE SOCIAL MEDIEKANAL, VIDEOPLATTFORM, E-POSTLISTSERV DU KAN SÅ DEN NÅR ALLA LÄNDER OCH ERBJUDER LIVSRÄDDANDE INFORMATION TILL ALLA SOM BLIR FEL FAKTA MED VACCINBEHANDLINGAR OCH DIG!

 

LÄNKAR FÖR MER:

FRIGÖR DIG FRÅN MATRIXEN AV INNEHÅN, SKULDER OCH RIGGAD DOMSTOL: Logga
in på Matrix Freedom-plattformen för mer information:
https://matrixfreedom.life/know-the-biggest-secret/?code=15059&ag=Ramola%20D

 

DETOX NANOTECH och RENGÖRA DIN tallkottkörtel
Prova Clean Slate, Zero-In och Restore för detox och daglig hälsa på denna länk (som stöder den här kanalen): https://therootbrands.com/micmar

 

HITTA UTSKRIFTS-/VIDEOINNEHÅLL: Mediasajt
och tidskrift: everydayconcerned.net
Författarwebbplats: ramolad.com
Ramola D Reports är på Bitchute, Brighteon, Odysee, Live 528, Rumble

 

SNÄLLA PRENUMERERA varje månad, STÖD MITT ARBETE:
Patreon: Patreon.com/RamolaD .
Paypal: Paypal.me/RamolaD

 

KONTAKT MED REVISIONER FÖR INTERVJUER, INFO:
[email protected]

Slut citat

 

Vänligen se också denna video av Mike Willis, nyligt publicerat, som får dig att förstå ännu mer om verkligheten och sanningen om Corona bedrägeriet/PCR bedrägeriet/ Brott Mot Mänskligheten och

-       att agendan hela tiden varit

-       att alla ska ”vaccineras” med vad som marknadsförts som vanliga vaccin av Sveriges alla Regioner (fd landsting) och beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia, se och sprid vidare denna video om ca 9 minuter, maskinöversättning, citat

 

 

[9]How Dr. Zelenko Bypassed The ”Hydroxychloroquine (HCQ) Ban” to Beat COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA” ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE SOM ALLA SVERIGES REGIONER OCH RÄTTSSTATEN SVERIGE, SVERIGES REGERING OCH DERAS MELÖPARE HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

Noteras särskilt; Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och bl.a. de sk ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt globalt och nationellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Notera särskilt följande om de sk ”vaccinerna”

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter.

Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen.

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet.

 

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder.

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.

Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

 

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem som vaccinerat sig.

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt.

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, och får därmed effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

[10]Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

Notera särskilt följande;

-      Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.

-      Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

-      Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

[11]Nürnbergkoden (1947)

Tillåtna medicinska experiment

Se detta.

Den stora tyngden av bevisen framför oss för att påverka att vissa typer av medicinska experiment på människor, när de hålls inom rimligt väldefinierade gränser, överensstämmer i allmänhet med etik inom läkaryrket.

Huvudpersonerna i utövandet av mänskliga experiment motiverar sina åsikter utifrån att sådana experiment ger resultat för samhällets bästa som är opraktbara med andra metoder eller studiemetoder. Alla är dock överens om att vissa grundläggande principer måste iakttas för att tillfredsställa moraliska, etiska och juridiska begrepp:

 

1.Det frivilliga samtycket från det mänskliga subjektet är absolut nödvändigt.

Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att ge samtycke; bör vara så belägen att den kan utöva sin fria valfrihet utan ingripande av någon kraft, bedrägeri, bedrägeri, tvång, överansträngning eller annan baktan av tvång eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för elementen i ämnet som berörs för att han ska kunna fatta ett förstående och upplyst beslut.

Detta sistnämnda element kräver att före experimentets godkännande av ett bekräftande beslut ska det göras känt för experimentets art, varaktighet och syfte; metoden och medlen för hur den ska genomföras; alla olägenheter och faror som rimligen kan förväntas;

Plikten och ansvaret för att säkerställa kvaliteten på samtycket vilar på varje individ som initierar, leder eller deltar i experimentet. Det är en personlig plikt och ett ansvar som inte får överlåtas till en annan utan straff.

 

2. Experimentet bör vara av sådant slag att det ger fruktbara resultat för samhällets bästa, opraktbart med andra metoder eller studiemetoder, och inte slumpmässigt och onödigt.

3. Experimentet bör vara så utformat och baserat på resultaten från djurförsök och kunskap om sjukdomens naturliga historia eller andra problem som studeras att de förväntade resultaten motiverar experimentets utförande.

4. Experimentet bör genomföras så att alla onödiga fysiska och psykiska lidanden och skador undviks.

5. Inget experiment bör utföras där det finns en priorianledning att tro att dödsfall eller handikappande skada kommer att inträffa. förutom kanske i de experiment där experimentläkarna också fungerar som ämnen.

 

6. Risknivån ska aldrig överstiga den som bestäms av den humanitära betydelsen av problemet som ska lösas genom experimentet.

 

7. Korrekta förberedelser bör göras och lämpliga faciliteter tillhandahållas för att skydda försökspersonen mot även avlägsna möjligheter till skada, funktionshinder eller dödsfall.

 

8. Experimentet bör endast utföras av vetenskapligt kvalificerade personer. Den högsta graden av skicklighet och omsorg bör krävas genom alla skeden av experimentet för dem som utför eller deltar i experimentet.

 

9. Under experimentets gång bör det mänskliga subjektet ha frihet att avsluta experimentet om han har nått det fysiska eller mentala tillstånd där fortsättningen av experimentet tycks vara omöjlig.

 

10. Under experimentets gång måste den ansvarige forskaren vara beredd att avsluta experimentet när som helst, om han har sannolika skäl att vid utövandet av god tro, överlägsen skicklighet och noggrann bedömning krävas av honom, att en fortsättning av experimentet kommer sannolikt att resultera i skada, funktionshinder eller dödsfall hos försökspersonen.

Slut citat, rekommenderar att du läser hela artikeln och sprid vidare

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu