• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 243

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 243

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Ny svensk skräckrapport om ”vaccinet”

5G-exponering, chemtrail-exponering, exponering för livsmedelskemikalier, mammografi och till och med exponering för solljus kommer att orsaka förödelse hos dem som har tagit mRNA-vacciner.

 

Med andra ord kommer personer som utsätts för 5G-strålning, mammografiundersökningar, mjukgörare i livsmedel och cancerframkallande ämnen i personliga hygienprodukter (tvättmedel, parfymer, schampon, hudkrämer, etc.) inte att kunna reparera DNA-skadorna som orsakas av dessa exponeringar. Efter relativt små exponeringar kommer de att börja mutera och utveckla cancer i hela kroppen.

 

 

Grattis alla som förstått att säga nej till sprutan!

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 243

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR ETT MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & DETTA MEDICINSKA EXPERIMENT STRIDER mot bl.a. Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och Patient lag.

 

Noteras särskilt;

 

- Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.

- Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

Det kom ett mail från Kalle Hellberg som DU får del av och såklart ska sprida vidare i alla dina nätverk, du förstår strax varför, citat

Ny svensk skräckrapport om ”vaccinet”

 

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>
Skickat: den 3 november 2021 10:20
Till: Kalle Hellberg <[email protected]>
Ämne: Ny svensk skräckrapport om ”vaccinet”

 

I den amerikanska siten Natural News kan vi i dag läsa om en svensk skräckrapport som behandlar de s k vaccinet och vad det ställer till för de som oklokt låtit sig injiceras.

https://www.naturalnews.com/2021-11-02-science-horror-vaccine-spike-protein-enters-cell-nuclei-suppresses-dna-repair-engine-of-the-human-body-cancer-aging.html

 

Att vi får läsa detta hos SR eller SVT verkar inte troligt, detta ska inte vi veta (SVT har fått frågar om när de ska beskriva detta)!

 

På svenska, se bilaga! Ur texten:

 

5G-exponering, chemtrail-exponering, exponering för livsmedelskemikalier, mammografi och till och med exponering för solljus kommer att orsaka förödelse hos dem som har tagit mRNA-vacciner.

Med andra ord kommer personer som utsätts för 5G-strålning, mammografiundersökningar, mjukgörare i livsmedel och cancerframkallande ämnen i personliga hygienprodukter (tvättmedel, parfymer, schampon, hudkrämer, etc.) inte att kunna reparera DNA-skadorna som orsakas av dessa exponeringar. Efter relativt små exponeringar kommer de att börja mutera och utveckla cancer i hela kroppen.

 

Grattis alla som förstått att säga nej till sprutan!

 

Kalle H.

 

Slut citat Du läser mer i den bifogade Word filen Ny svensk rapport

 

Källan till Word filen, som du kan sprida vidare i alla dina nätverk via denna länk, artikeln finner du här, använd denna länk som inte censureras av sociala medier

https://www.afinalwarning.com/567688.html

 

 

 

 

 

Det finns en ”knapptryckare” i SVERIGES RIKSDAG som heter HANS ROTENBERG som uppenbart behöver all hjälp denna kan få av nationen Sveriges alla goda medborgare som kan läsa innantill och förstår allvaret utifrån det MEDICINSKA EXPERIMENT och genetiska experiment som de sk ”vaccinerna” är, och som skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin i kriminell yrkes DÖDAR VERKSAMHET bevisligen med bl.a. dessa sk ”vaccinerna” DÖDAR mänskligheten, du förstår strax varför, han skickade sent igår kväll ett mail till undertecknad, som du får del av

 

 

Riksdagsledamot Hans Rothenberg delger om massutskicket  ”Vilket kvalificerat dravel.” och öppnar därmed för debatt i riksdagen om WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN(läs återigen den bifogade pdf filen WHO….., som skickades ut i gårdagens massutskick)

 

Citat

Från: Hans Rothenberg <[email protected]>
Skickat: den 2 november 2021 23:27
Till: [email protected]
Ämne: SV: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 242 WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

Vilket kvalificerat dravel.

 

Med vänliga hälsningar / Best regards

 

Hans Rothenberg
Riksdagsledamot (M) / Member of ParliamentUtrikesutskottet / The Committee on Foreign Affairs

EU-nämnden / The Committee on European Union Affairs

  +46 8 7864749+46 703 988200
[email protected]

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 2 november 2021 17:49
Till: Noria Manouchi <[email protected]>; Louise Meijer <[email protected]>; Lotta Olsson <[email protected]>; Erik Ottoson <[email protected]>; Lars Püss <[email protected]>; Saila Quicklund <[email protected]>; Edward Riedl <[email protected]>; Jessica Rosencrantz <[email protected]>; Jessika Roswall <[email protected]>; Hans Rothenberg <[email protected]>; Magdalena Schröder <[email protected]>; Fredrik Schulte <[email protected]>; Maria Stockhaus <[email protected]>; Helena Storckenfeldt <[email protected]>; Magnus Stuart <[email protected]>; Elisabeth Svantesson <[email protected]>; Cecilie Tenfjord Toftby <[email protected]>; Camilla Waltersson Grönvall <[email protected]>; John Weinerhall <[email protected]>; Sofia Westergren <[email protected]>; Cecilia Widegren <[email protected]>; John Widegren <[email protected]>; Niklas Wykman <[email protected]>; Viktor Wärnick <[email protected]>; Boriana Åberg <[email protected]>; Ann-Britt Åsebol <[email protected]>
Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 242 WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN
Prioritet: Hög

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Varför beskyddas skadar och dödar ”vaccinerna” av Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, Myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige och Sveriges regering och deras medlöpare bl.a. då SVT/SR/TV4, riksmedia, fria alternativa internet media utifrån FAKTA redovisade till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i den opartiska, sakliga och objektiva CORONA KOMMITTÉN?

 

 

”VACCINERNA” ÄR ETT MEDICINSKT EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMENT SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & DETTA MEDICINSKA EXPERIMENT STRIDER mot bl.a. Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen och Patient lag.

 

Noteras särskilt;

 

- Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.

- Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

- Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 242

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/02/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-242/

 

 

Slut citat

 

 

 

 

Utifrån vad knapptryckare Hans Rothenberg i Sveriges riksdag har för uppfattning om verkligheten, och vad alla hans knapptryckande kollegor i SVERIGES RIKSDAG har för uppfattning, som alla delgives massutskicken, så även detta, ska såklart sakinnehållet i den bifogade pdf filen WHO…… debatteras i Sveriges riksdag mycket skyndsamt i TV sänd debatt, då tillsammans med det sakinnehåll som i dagens massutskick delgives alla riksdagsledamöter i SVERIGES RIKSDAG denna dag.

 

 

 

WHO PANDEMIN är uppenbart ett enormt bedrägeri mot mänskligheten i akt, mening och syfte att bana vägen för skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”, och enorma ekonomiska incitament där uppenbart som synes skattemedel stjäls och förmedlas till den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, Sveriges riksdags alla ledamöter äger BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta till NATIONEN SVERIGES alla medborgare/invånare och barn mycket skyndsamt, dock senast 2021-11-11.

 

 

 

Uppenbart är att brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN är fullt ut applicerbar utifrån vad som är allmänt känt World Wide och i Sverige, det är enkelt att följa upp i alla massutskicken som är i laga ordning registrerade av registrator i Socialdepartementet bl.a.

 

Läs lagen om FOLKMORD OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp ”knapptryckaren” Hans Rothenberg denna dag 2021-11-03 för att försöka förstå om denne knapptryckare i SVERIGES RIKSDAG alls kan läsa innantill

 

 

 

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.jottacloud.com/s/271649ae318e55b4f338bef1cf80d436215

 

 

 

 

 

Se återigen denna av SWEBB TV publicerade intervjun som journalisten Jesper Johansson gjort med advokat dr Reiner Fuellmich

 

Intervju med advokat dr Reiner Fuellmich om bedrägeriet med coronapandemin

https://swebbtv.se/w/gYzN8WUEiTAD62Y2qv9KWW

 

 

Se återigen videon och ta del av följande FAKTA delgivna World Wide av ass professor och läkaren Björn Hammarskjöld till bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

28 800% MORE LIKELY TO DIE FROM ”VACCINES” THAN FROM COVID

Ad-hoc 16 | Björn Hammarskjöld & Ulf Bittner

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/29/reiner-fuellmich-ad-hoc-16-bjorn-hammarskjold-ulf-bittner-2021-10-28/

 

 

 

 

The COVID vaccines are killing people – no way around this fact.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine?

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-11-03

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk

 

 

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu