• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 19 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 258

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 19

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 258

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

Svensk forskning avslöjar galenskapen!

Och våra myndigheter, politiker och nästan alla läkare – och framför allt media – anstränger sig för att ALLA skall få dessa potentiellt dödliga injektioner. Det finns knappt ord för att beskriva denna totala galenskap!

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 258

 

Hjälp till att sprida vidare, alla kan göra något men ingen kan göra allt

 

FAKTA & BEVIS

CDC erkänner att det finns noll bevis för att naturligt immuna individer sprider COVID-19

https://www.afinalwarning.com/571854.html

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”

Citerar lösryckt del ur mycket ruggig artikel, läs hela, publicerat 2021-11-18, maskinöversättning, citat

GLOBALISTERNA SLAKTAR EFFEKTIVT 15 MILJONER PER DAG

Det är TVÅ nazistiska förintelser varje dag, varje dag, eftersom vaccinförintelsen fortsätter att mass-mörda mänskligheten. 

Alla dödsfall är inte omedelbara, så det kommer att ta år för dessa siffror att bli fullt realiserade, men när en person väl har injicerats räknar deras dödsklocka redan ner.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/572120.html

En ny studie från Sverige har potential att förändra allt vi vet om COVID-vaccinets spikproteiner, inklusive var de hamnar i mänskliga celler. Medan vetenskapen håller på att komma ikapp, tyder chockerande resultat på stora störningar i cellens DNA- reparationsmekanismer.

https://rumble.com/vp9jax-is-spike-protein-causing-catastrophic-damage-to-dna.html

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-11-17 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Svensk forskning avslöjar galenskapen!

Ingenting främmande bör få komma in i våra cellers kärnor – och där påverka vårt DNA!

Men spikproteinerna i de ”vacciner” man nu försöker injicera i hela världens befolkning tycks kunna göra just det – tränga in i cellkärnorna! Följderna kan bli världshistoriens största mardröm!

 

Ändå arbetar nu våra myndigheter intensivt för att till och med barn skall utsättas för dessa injektioner!

 

Det är så totalt bortom all rim och reson att man in i det längsta vägrar att tro det, men tyvärr är det sant. Våra barn, som absolut inte har någon risk att skadas eller dö av Covid-19 (om de inte har någon annan allvarlig sjukdom) skall nu alla ”vaccineras” med något som sannolikt kommer att innebära svår sjukdom och död för ganska många av dem!

 

Och våra myndigheter, politiker och nästan alla läkare – och framför allt media – anstränger sig för att ALLA skall få dessa potentiellt dödliga injektioner. Det finns knappt ord för att beskriva denna totala galenskap!

Den som inte är hjärntvättad – och behärskar engelska hyfsat – kan få mer information på följande länk…

 https://rumble.com/vp9jax-is-spike-protein-causing-catastrophic-damage-to-dna.html

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7085822/posting/svensk-forskning-avsl%C3%B6jar-galenskapen

 

 

MEDICINSK TYRANNI/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD SKA STOPPAS, vilket är självklart i en demokratisk rättsstat.

I Staten Sverige (SS) är uppenbart nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i händerna på en global / nationell skolmedicin och därmed den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins yrkes skadar och yrkes dödar KLAN som inte skyr några medel alls!

Att återta demokrati och rättssäkerhet i Sverige är uppenbart av störtats vikt för alla och

-       att det som pågår/ pågått över tid GLOBALT och NATIONELLT inom Staten Sverige (SS) mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn uppenbart är BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD

Skriv på och sprid vidare i alla dina nätverk!

Stoppa Vaccinpass i Sverige

https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-vaccinpass-i-sverige?

 

 

Repetion och verkligheten

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING

TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS

 

Spike-proteinvacciner är biologiska vapen riktade mot mänskliga barn.

 

2 993 400 dödsfall till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

280 490 000 skador till följd av Covid ”vaccinerna” inom EU, utifrån mindre än 1 % är inrapporterat

 

Ovedersägliga bevis för att COVID-vaccinerna är de mest dödliga vaccinerna i mänsklighetens historia

allt ovan repetion ur massutskick, se i den delen

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/17/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-15-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-256/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Det kom ett massmail som du får del av, citat

Hej igen alla. Nu har jag fått ärendet hos Justitieombudsmannen registrerat med diarienummer 8948-2021, vilket innebär att det är sökbart och även all min korrespondens med FHM.

Jag tror att timingen är ganska bra nu när Dr Fauci är under luppen med alla dessa kongressförhör av både kongressledamöterna Rand Paul, Jim Jordan med flera. Så nu har Dr Fauci svårt att försvara sig länge till, med finansieringen av Wuhan labbet via NHI, Gain of funktion, och skapandet av ett kraftfullt virus.

Även Joe Biden led nederlag i frågan om ”vaccine mandate” när det togs upp förra veckan i The Suprime Court. Så det kan vara läge att sätta ytterligare press på FHM så de inte får för sig att införa nya restriktioner.

Med vänlig hälsning Martin Zetterstedt

Slut citat

Du läser mer i den bifogade pdf filen JO-anmälan 2021-11-11 och ytterligare mer kan du läsa om korrespondensen med FHM om bl.a. PCR BEDRÄGERIET (5 MB pdf fil), som du laddar ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27106eb62c483484956906023a9c32c3fba

 

 

Läs också följande mycket viktiga artikel, publicerad 2021-11-18, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

Det kan knappast ha undgått någon att regeringen nu kommunicerat att de avser att gå vidare med förslaget om vaccinationsbevis. Mot denna bakgrund följer här en kommentar från representanter ur Bio-Medico Legala Nätverket.

Bio-Medico Legala Nätverket protesterar mot olaglig diskriminering genom vaccinationsbevis

Ska ovaccinerade vara rädda för att sitta bredvid vaccinerade? Eller ska vaccinerade vara rädda för att sitta bredvid ovaccinerade? Frågorna hänger i luften efter onsdagens presskonferens där regeringen föreslår att vaccinationsbevis införs som innebär begränsningar av ovaccinerades rättigheter att delta i samhällsaktiviteter på samma villkor som andra medborgare.

Åtgärden som föreslås är inte bara meningslös ur ett smittskyddsperspektiv. Den ställer olika grupper mot varandra.

Den bedöms vara oproportionerlig och grundlagsstridig. Skälen för detta har ingående redogjorts för i ett remissvar till Socialdepartementet författat av Bio-Medico Legala Nätverket.

Men regeringen tycks inte se några hinder mot att implementera regelverket. Med vetskap om de legala begränsningarna börjar regeringen med ett litet ”oskyldigt” steg som ger arrangörer möjligheten att välja mellan ”särskilda smittskyddsåtgärder” eller vaccinationsbevis. I förbigående nämner regeringen att de på nytt vill förlänga pandemilagen och att ytterligare åtgärder inte kan uteslutas. När tar det slut?

I ett läge där 80 procent av den vuxna populationen är vaccinerad (under hot om införande av vaccinpass) samt alltfler registrerade rapporter om vaccinets begränsade effektivitet och misstänkta biverkningar, räknar regeringen förmodligen nu kallt med att motståndet inte kommer att vara särskilt stort mot åtgärden i den ”fullvaccinerade” delen av befolkningen.

Tvärtom är det inte orimligt att anta att många i den gruppen nu vill kunna kapitalisera på sin vaccinationsstatus. Och några kanske vill se det som en bekräftelse på att man ”gjorde rätt”.

Man drog sitt strå till stacken, vaccinerade sig och intentionerna var goda. Kanske ville man med sin vaccinering bidra till att undvika den utveckling som nu tyvärr står för dörren. Vaccinpass. Restriktioner. Demontering av grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Vi är många som orubbligt kommer stå fast vid vårt fria val att bestämma över våra egna kroppar. För vår egen skull, men också för din. Alla svenska medborgare, vaccinerade som ovaccinerade, måste nu samarbeta och se till det som förenar oss som människor snarare än det som skiljer oss åt.

Vi måste se verkligheten för vad den är. Hjälp till att uttrycka ditt missnöje med regeringens nu inslagna väg. Många, många människor – medmänniskor – känner innerst inne vad som är rätt och vad som är fel. Gör din röst hörd.

Läs remissvaret här:

Slut citat Rekommenderar alla att läsa remissvaret, sprid vidare i alla dina nätverk Källa till ovan citerat

http://lakaruppropet.se/2021/11/18/olaglig-diskriminering-genom-vaccinationsbevis/

 

FAKTA & BEVIS

Det kom ett massmail som du får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Hur sjukvården och myndigheterna bedrar patienterna, undanhåller information, döljer biverkningar, undviker att rapportera skador osv.

Om du som anställd av sjukvården bryr dig om att informera dina patienter om riskerna. Ja, då får du sparken.

Covidbedrägeriet har blivit ett självspelande piano av korruption, bedrägeri och brott mot mänskligheten.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

http://medborgarinitiativet.nu/myndigheters-bedrageri/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Det kom ytterligare ett massmail som du får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Norsk läkare berättar om hur alternativa behandlingsmetoder mot Coronavirus varit känd länge.

Men med anledning av att sjukvården är totalt korrumperad så har alternativa behandlingsmetoder effektivt motarbetats.

Endast Covid injektionen har marknadsförts på ett bedrägligt sätt som säker och effektiv. Detta trots att Covid injektionerna har skapat enorma mängder biverkningar och dödsfall.

Dödsfall som myndigheterna har kunnat undvika. Åter igen myndigheternas Brott mot mänskligheten.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

http://medborgarinitiativet.nu/alternativa-metoder/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2021-11-17

Tjugo studier har visat att vacciner mot Wuhan coronavirus (COVID-19) inte ger någon hälsofördel och faktiskt är skadliga för samhället.

https://www.afinalwarning.com/571028.html

 

Varför Beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter BIOVAPEN attacken med de sk ”vaccinerna” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

Ägs SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter av Bill Gates och dennes allmänt kända agenda att han planerade att minska världens befolkning med några miljarder människor genom att använda ”vacciner”?

”VACCINERNA” KAN OCH SKA STOPPAS AV SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER, SOM SKA TJÄNA DERAS UPPDRAGSGIVARE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE & BARN!

 

Om så inte sker senast 2021-11-20 är det uppenbart så

-      att Sveriges riksdags alla ledamöter inte värnar nationen Sveriges medborgares/invånares och barns liv, hälsa och framtida livskvalitet och

-      att dessa alla Sveriges riksdagsledamöter är landsförrädare och uppenbart går i ledband som hundar åt globalisterna och deras agenda

-      att planerat, avsiktligt med uppsåt och utifrån enorma ekonomiska incitament generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet säkerställa med bl.a. ”vaccinerna” och

-      att SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter BESKYDDAR planerat och uppsåtligt Brott Mot Mänskligheten och det värsta FOLKMORDET I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA!

 

Du förstår strax ännu mer!

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 258

 

 

Frågan är om SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER ska rannsakas inför domstol och där dömas till lagens strängaste straff utifrån delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och Folkmord, finns det någon annan viktigare fråga än denna?

 

DU förstår frågan ännu bättre efter att läst hela dagens massutskick, om du inte förstår då är DU förmodligen inte läskunnig, eller hur?

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

Varför undanhåller SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barn fakta och bevis om att THE VACCINE IS MORE DANGEROUS THAN COVID-19?

 

Varför företräder inte SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter nationen Sveriges medborgare/invånare och barns intresse i att STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET med ”vaccinerna”, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”?

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter skolmedicinens anställda läkare och sjuksköterskors skadar yrkesverksamhet och DÖDAR YRKES VERKSAMHET med de sk ”vaccinerna”?

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

 

 

 

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

 

 

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

 

Emotser sådana motbevis från varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag dock senast 2021-11-20 till undertecknads e-postadress [email protected]

 

 

FAKTA & BEVIS

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-19

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, sprid den vidare, maskinöversättning, publicerad 2021-11-18, citat

När Bill Gates varnar för något sånt här beror det oftast på att globalister planerar att genomföra det.

Den goda nyheten är att Biden – vaccinets mandat nästan säkert kommer att slås ner av den sjätte kretsdomstolen . Detta kommer att ge Biden ett förkrossande nederlag av hans försök att massutrota det amerikanska folket via ”vaccin” biovapen.

Den dåliga nyheten är att när vaccinmandatet väl har avskaffats kommer globalister att tvingas ta till sin nästa förödande strategi för att uppnå sina mål om folkmord och avfolkning. Det ser ut som att deras nästa vapen kommer att bli Marburg, Ebola eller Smittkoppor.

Smittkoppor är det mest troliga valet eftersom det är extremt smittsamt och nästan ingen har immunitet mot det. Bill Gates har upprepade gånger varnat – med ett läskigt leende – att Amerika borde vara redo för en smittkopps-terrorattack riktad mot amerikanska flygplatser. När Bill Gates varnar för något sånt här beror det oftast på att globalister planerar att genomföra det.

Yahoo News rapporterade denna vecka att flaskor märkta ”smittkoppor” upptäcktes i ett Merck-laboratorium, i strid med amerikansk lag.

I det kontinentala USA är endast CDC:s anläggning i Atlanta auktoriserad att lagra smittkoppsflaskor. Så vad gör Merck – en vaccintillverkare – med smittkoppsflaskor?

Du skulle inte vara galen att anta att de arbetar på nästa stora biovapensläpp för att generera ytterligare en vinstvåg från smittkoppsvaccin.

Men en smittkoppsutsättning av globalisterna åstadkommer mycket mer än bara avfolkning…

Kommer de verkligen att trycka på avtryckaren och släppa den? Vi har inget sätt att veta i förväg, men vi har redan sett deras vilja att släppa lös andra fasansfulla vapen mot mänskligheten som leder till massdöd över hela planeten (dvs. spikprotein-vaccininjektioner som är mordvapen för biokrigföring).

Enligt OurWorldInData.org har 52,4 % av världens befolkning fått ett covid-vaccin. Det är över 4 miljarder människor, och antalet växer med nästan 30 miljoner per dag. Med en långtidsdödlighet på 50 % av dessa vacciner – som sträcker sig över kortsiktiga, medellång och långvariga dödsorsaker – betyder det att globalister effektivt slaktar 15 miljoner människor per dag.

LÄS HELA ARTIKELN, LYSSNA PÅ PODDEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/572120.html

 

CDC erkänner att det finns noll bevis för att naturligt immuna individer sprider COVID-19

https://www.afinalwarning.com/571854.html

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu