• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TORTYR av nationen SVERIGES FOLK 2021 12 09 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 273

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 09

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TORTYR av nationen SVERIGES FOLK  2021 12 09 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 273

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

TORTYREN AV NATIONEN SVERIGES FOLK SKA UPPHÖRA, ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS OMEDELBART!

 

 

 • ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 273

 

 • ROBERT F KENNEDY JR AVSLÖJAR VARFÖR SVERIGES RIKSDAG BESKYDDAR KRIMINELL BROTTSLIG VERKSAMHET OCH KRIMINELL BROTTSLIG TORTYR AV NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 • FAKTA & BEVIS OM HUR MÅNGA SOM DOG I/AV COVID-19

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

 • Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

 

 • ”VACCINERNA” SKA STOPPAS OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS

 

 • Måste ses videos

Sjuksköterskor som slår larm: En alarmerande sanning om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqg8v7-nurse-whistleblowers-an-alarming-truth.html

 

 

 • Svensk läkare/visselblåsare slår larm och delger om sanningen och verkligheten om bl.a. ”vaccinerna” och pågående fullständiga vansinne

https://rumble.com/vqd1sz-ystein-rnne-220-vrldsdiktaturens-ansikte-del-2.html

 

 

 • Svensk sjuksköterska/visselblåsare slår larm om ´”vaccinerna”

https://rumble.com/vq1w09-sjukskterskan-sarah-delin-ekstrand-visselblsaren-delger-sanningen-om-vaccin.html

 

 

 • SVENSK RIKSDAGSMAN/VISSELBLÅSARE SLÅR LARM OM ”VACCINERNA”

https://rumble.com/vq0aar-roger-richthoff-riksdagsman-i-sveriges-riksdag-sverige-granskas.html

 

 

 • VACCINERNA” ÄR ETT GIGANTISKT MEDICINSKT EXPERIMENT/ läkemedelsexperiment och

 

 • ”Det är en kopia av vad nazist läkarna gjorde på människor” under 2:a världskriget

 

 • SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR KRIMINELL TORTYR MOT NATIONEN SVERIGES FOLK

 

 • Lissabonfördraget Europeiska Unionens  RÄTTIGHETSSTADGA ger vid handen i artikel 4 bestämmelse om förbud mot tortyr.

 

 • Förklaring till artikel 4 – Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Rättigheten i artikel 4 motsvarar den som garanteras i artikel 3 i Europakonventionen med samma lydelse: ”Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Enligt artikel 52.3 i stadgan har den alltså samma innebörd och samma räckvidd som i Europakonventionen.

https://lagar.nj.se/allmanna-och-institutionella-bestammelser/CELEX32007X1214_01

 

 

 • Rättighetsstadgan är en EU-rättsakt som gäller som svensk lag sedan 2009-12-01, och företrädesprincipen stadgar att denna EU-rättsakt står över alla annan svensk lag, se Regeringsformen 11:14 och 12:10

 

 • CHRISTINE ANDERSON I EU-PARLAMENTET

2021-12-06 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, om sanningen och verklighet om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och ”vaccinerna” som DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, se videon om drygt 2 minuter, citat

CHRISTINE ANDERSON OF THE EU PARLIAMENT

Maskinöversättning

Jag kommer att göra allt jag kan för att göra världen medveten om att er en gång fria och liberala demokrati har förvandlats till en totalitär regim som trampar på de mänskliga rättigheterna, de medborgerliga friheterna och rättsstatsprincipen…

 

Jag är tysk och vi frågade en gång våra mor- och farföräldrar hur de bara kunde stå tyst och låta en fruktansvärd totalitär regim komma till stånd. Vem som helst kunde ha vetat, allt de behövde göra var att öppna ögonen och ta en titt. Den stora majoriteten valde att inte göra det.

 

Så vad kommer du att säga till dina barnbarn? Kommer ni att säga att ni inte visste? Kommer ni att säga att ni bara följde order?

 

Ni måste förstå att det inte handlar om att bryta den fjärde vågen. Det handlar om att bryta människor…

 

Vi måste stoppa våra regeringar från att omvandla våra fria och demokratiska samhällen till totalitära regimer. Vi måste göra det nu. Vi måste stå upp nu.”

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/uyHDu3LMco2H/

 

 • Läs vad ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger svensk riksdagskvinna i skrivelse, citat

Vaccinationskrav Motion 2021/22:2963 av Ulrika Karlsson (M)

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 273

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

 

 

ROBERT F KENNEDY JR AVSLÖJAR VARFÖR SVERIGES RIKSDAG BESKYDDAR KRIMINELL BROTTSLIG VERKSAMHET OCH KRIMINELL BROTTSLIG TORTYR AV NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Du förstår strax mer, även om du bara är en enskild riksdags ledamot som ska vara opartisk, saklig och objektiv i ditt uppdrag för dina UPPDRAGS GIVARE nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Publicerat 2021-12-08 Måste läsas artikel för

 

 • att förstå varför SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter KRIMINELLT BESKYDDAR BL.A. BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — en global agenda som Sveriges riksdags alla ledamöter uppenbart försvarar med näbbar och klor –  och nationen Sveriges FOLK & BARN, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Med sin extraordinära nya bok, The Real Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health, RFK, Jr. har gjort det mycket tydligt…..

 

Det krävs inte stor intelligens för att inse att när länder över hela världen agerar på ett synkroniserat sätt för att låsa in sin befolkning och upprepar samma budskap på kö att sådana händelser är centralt samordnade. Hela propagandakampanjen för covid-19, som kulminerade med dess strävan att genomdriva flera vacciner som inte är vacciner och som är baserade på bedrägliga PCR-tester , har varit länge under förberedelse och underrättelsetjänsternas fingeravtryck finns över hela planeringen.

 

Krigsspelsscenarier, vapenvaccin, CIA, NIH, Gates, Fauci, NIAID, DARPA, Wired magazine, finanseliten och deras maktcentra som World Economic Forum, etc. – de är alla inblandade i en konspiration för att påtvinga ett rigid globalt tyranni över vanliga människortill förmån för världens superrika . Sedan Faucis samordnade nedstängningar i början av 2020 har det skett en 3,8 biljoner dollarförskjutning i välstånd uppåt till de superrika, vilket skapat 500 nya miljardärer , samtidigt som medelklassen pulveriserats, småföretagen förstörts, Fauci och hans företagspartners inom läkemedels- och rånbaronen berikats. , och orsakar enormt lidande och död över hela världen. Inget av detta är av misstag. Kennedy dokumenterar allt.

 

Han skriver:

 

Dark Winter, Atlantic Storm och Global Mercury var bara tre av över ett dussin Germ Games arrangerade av militära, medicinska och underrättelseplanerare som ledde fram till COVID-19. Var och en av dessa Kafkaesque-övningar blev kusliga prediktorer för en dystopisk tidsålder som pandemiplanerare kallade ”det nya normala”. Den konsekventa egenskapen är en affinitet bland deras simulatordesigners för att militarisera medicin och införa centraliserad autokratisk styrning.

 

Varje repetition slutar med samma bistra punchline: den globala pandemin är en ursäkt för att rättfärdiga införandet av tyranni och tvångsvaccination.

 

Upprepningen av dessa övningar tyder på att de fungerar som ett slags repetition eller träningsövning för en underliggande agenda för att koordinera den globala nedmonteringen av demokratiskt styre…

 

Praktiskt taget all scenarioplanering för pandemier använder tekniska antaganden och strategier som är bekanta för alla som har läst CIA:s ökända manualer för psykologisk krigföring för att krossa ursprungssamhällen, utplåna traditionell ekonomi och sociala band, för att använda påtvingad isolering och rivning av traditionella ekonomier för att krossa motstånd, för att främja kaos, demoralisering, beroende och rädsla, och för att påtvinga centraliserad och autokratisk styrning.

 

Amerikanska och utländska underrättelsetjänster har dominerat det militära COVID-19-projektet från början.

 

CIA och Fauci är centrala för den officiella ”konspirationsteorin” – exakt kallad fakta – inklusive ” Operation Warp Speed ” under Trump. Trump fortsatte helt enkelt sina föregångares arbete, inklusive Obama, men agerade som om han var emot det. Det har alltid varit ett tvåpartiprogram eftersom CIA driver båda partierna.

 

 

När han satt i fängelse i Tyskland efter att ha återvänt 1939 från Union Theological Seminary i NYC för att motsätta sig Hitler, skrev den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer följande från sin fängelsecell innan han avrättades:

Mot dumhet har vi inget försvar. Varken protester eller våld kan röra den. Resonemang är till ingen nytta. Fakta som motsäger personliga fördomar kan helt enkelt inte tros – ja, dåren kan motverka genom att kritisera dem, och om de är obestridliga kan de bara skjutas åt sidan som triviala undantag. Så dåren, till skillnad från skurken, är helt självbelåten.

Faktum är att de lätt kan bli farliga, eftersom det inte krävs mycket för att göra dem aggressiva. Av den anledningen krävs större försiktighet än med en illvillig. Aldrig mer kommer vi att försöka övertala den dumma personen med skäl, för det är meningslöst och farligt.

Med dum menade han inte att sådana människor saknade intellektuell förmåga, för de var ofta mycket smarta, utan att de hade hamnat i den offentliga maktens förtrollning och förlorat all självständighet i sinnet. Sålunda tillägger han: ”Han är under en förtrollning, förblindad, missbrukad och misshandlad i själva verket. Efter att ha blivit ett sinneslöst redskap, kommer den dumma personen också att vara kapabel till allt ont och samtidigt oförmögen att se att det är ont.”

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/robert-francis-kennedy-jr-heroic-resistance-cia-continuing-covid-coup-detat/5763960

 

 

 

CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan att bevisa det motsatta som återigen delgives varje enskild riksdagsledamot, alltså vad som är allmänt känt över hela världen, och som är grunden till det värsta och största planerade, uppsåtliga, grovt uppsåtliga då det finnes enorma ekonomiska incitament i BEDRÄGERIET mot nationen SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Att SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter i knapptryckarkompaniet BESKYDDAR KRIMINELLT GROVT UPPSÅTLIGT OCH PLANERAT BEDRÄGERI mot nationen Sveriges Folk och Barn utsätter nationen Sveriges Folk och Barn för synnerligen mycket stor fara för deras liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

Och det är uppenbart en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN, särskilt utifrån

 

 • att det finns enorma ekonomiska incitament i grunden för det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk historia mot nationen SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

Du förstår i egenskap av

 

 • att ska vara fullständigt opartisk, saklig och objektiv i ditt uppdrag som enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag på UPPDRAG för nationen Sveriges Folk och barn

 

 • att du i ditt uppdrag inte längre kan utifrån moral, etik och ditt samvete i din viktiga uppgift som del av Sveriges riksdags lagstiftande verksamhet fortsätta

 

 • att beskydda KRIMINELL VERKSAMHET som innefattar det största och värsta BEDRÄGERIET i svensk historia och därtill får effekten av

 

 • att nationen Sveriges Folk och Barn utsätts för KRIMINELL TORTYR, precis som verkställdes under andra världskriget av nazisterna under den sk FÖRINTELSEN. Och du förstår då också

 

 • att du som enskild riksdags ledamot inte längre kan utifrån din moral, etik och ditt samvete fortsätta 

 

 • att BESKYDDA KRIMINELL VERKSAMHET SOM FÅR EFFEKTEN AV BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn i ditt uppdrag för din UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges Folk och Barn.

 

Du förstår också

 

 • att i ditt uppdrag där du ska vara opartisk, saklig och objektiv

 

 • att det är av största vikt

 

 • att läsa innantill och verkställa opartisk, sakligt och objektivt vad som då krävs av dig i ditt uppdrag för din UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges Folk och Barn, läs hela artikeln och därefter skickar varje enskild riksdagsledamot ett mail till undertecknad om vad DU kommer fram till ska göras med omedelbar verkan, då nationen Sveriges Folk och Barn är berättigad till

 

 • att få fullständig insikt i vad just ditt ställningstagande som enskild riksdags ledamot är efter denna genomläsning av dagens massutskick och tidigare massutskick DU delgivits.

 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig och avgörande artikel, maskinöversättning, som du nu läser igenom i sin helhet och återkopplar mycket skyndsamt om ditt enskilda ställningstagande i egenskap av folkvald riksdagsledamot, citat

WHO bekräftar att PCR-testet Covid-19 är bristfälligt: Uppskattningar av ”positiva fall” är meningslösa. Avspärrningen saknar vetenskaplig grund

Den största lögnen, som är bestämt erkänd av både vetenskapliga åsikter och WHO, är att RT-PCR-testet som används för att ”upptäcka” spridningen av viruset (liksom varianterna) inte bara är felaktigt utan HELT OGILTIG.

Du läser såklart mer och SER VIDEOS, OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDAR OM VAD SVERIGES RIKSDAG ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR NÄMLIGEN TORTYR OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Fauci och Gates använder pandemier för totalitarism, varnar Robert Kennedy Jr.

 

Du ser intervjun med Robert F Kennedy Jr om KRIMINELLA Covidbedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, ett planerat MEDICINSK EXPERIMENT med ”vaccinerna”/BIOVAPNEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, se och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 23 minuter ingen vill missa om sanningen och verkligheten/bakgrunden till det vansinne som ”vaccinerna” och TORTYREN mot nationen Sveriges Folk och Barn som effekten blir av denna globala agenda mot mänskligheten,  citat

 

Fauci & Gates Using Pandemic for Totalitarianism, Warns Robert Kennedy Jr.

 

 

https://rumble.com/vpp571-fauci-and-gates-using-pandemic-for-totalitarianism-warns-robert-kennedy-jr..html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs vad ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger svensk riksdagskvinna i skrivelse, citat

Vaccinationskrav Motion 2021/22:2963 av Ulrika Karlsson (M)

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 7 december 2021 13:20
Till: [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Vaccinationskrav Motion 2021/22:2963 av Ulrika Karlsson (M)

 

Registrator!
Begär dagboksblad med diarienummer att skickas skyndsamt via e-post

Tjänare Ulrika Karlsson M!

Jag ser att du har skickat in en motion till Riksdagen med rubriken

Vaccinationskrav Motion 2021/22:2963 av Ulrika Karlsson (M)

Jag ser också att du har följande juridiska specialkunskaper från ditt arbete i diverse utskott.

Justitieutskottet

 • Ledamot 2010-10-12 – 2012-12-02
 • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04

Konstitutionsutskottet

 • Suppleant 2021-05-06 – 2022-01-09

Sammansatta justitie- och socialutskottet

 • Suppleant 2008-03-13 – 2008-05-07

EU-nämnden

 • Ledamot 2012-12-03 – 2018-09-24

Europarådets svenska delegation

 • Ledamot 2013-03-23 – 2014-11-01

Du tillhör den lagstiftande församlingen i Sverige.

Som jag ser det bör du då ha mycket goda kunskaper om våra lagar inklusive mänskliga rättigheter enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st, 9 §, 2 kapitlet 1-12, 19 §§, 11 kapitlet 14 §, 12 kapitlet 10 §, notoriska fakta

Likaså bör du har goda kunskaper om RF 2 kapitlet 19 §, 11 kapitlet 14 § och 12 kapitlet 10 § och sedan mycket goda kunskaper om EKMR artiklarna 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 17 och EURS artiklarna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 51, 52, 53, 54, jämte EU-rätten bifogas men borde vara notoriska fakta

Det är då med viss förvåning som jag finner att du skriver en motion som strider mot våra rättigheter enligt ovan.

Att bara föreslå alla dessa inskränkningar i våra rättigheter utan att först kolla om dina idéer strider mot lag ser jag som synnerligen besynnerligt.

Enligt mitt förmenande har du då två alternativ.

1. Dra tillbaka motionen som okonstitutionell

2. Avgå som riksdagsperson då du föreslår lagändringar som strider mot de lagar som du själv är en del av och du eller någon av dina företrädare ha varit med att stifta.

 

Jag  begär att du besvarar detta brev och redogör för vad du tänker göra och en redogörelse  varifrån du har fått förslaget att lämna in denna motion

.Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

 

Slut citat, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

”VACCINERNA” ETT LÄKEMEDELS / MEDICINSKT EXPERIMENT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OCH NOTORISKT FAKTUM SVERIGES RIKSDAG ALLA LEDAMÖTER HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

 

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

While drug companies profit billions, people are dying by the millions.

 

BIG PHARMAS KEMISKA KRIGFÖRING MOT MÄNSKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR ANTALET OFFER SOM DÖDATS AV ALLA VÄRLDSKRIG OCH TERRORHANDLINGAR TILLSAMMANS…

Medan läkemedelsföretagen gör miljardvinster dör människor i miljontals fall.

 

 

Skolmedicinen/den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin, läkare och sjuksköterskor,Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen SVERIGES FOLK& BARN, därtill SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter, ingår alla i en KRIMINELL DÖDSPATRULL, som tillsammans BESKYDDAR denna generella och systematiska  yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET!

 

Att BESKYDDA sådan kriminell skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET är inte förenligt med svensk grundlag Regeringsformen vilket får effekten

 

  • att Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då Sveriges riksdags alla ledamöter inte på något sätt är opartiska, sakliga och objektiva, och därmed har dessa
  • att avgå med omedelbar verkan.
  • ”VACCINERNA” SKA STOPPAS, då dessa generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

 

 

 

Om du någonsin har undrat hur många människor som dör varje dag på grund av receptbelagda läkemedel, kemoterapi och medicinska misstag, kan du hitta chockerande siffror på vår nya webbplats som bygger på citerade källor.

 

PharmaDeathClock.com ger dig en realtidsräkning av alla dessa dödsfall, sammanställda från den 1 januari 2000.

 

Läs och se mer OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

http://pharmadeathclock.com/

 

 

 

 

Vad de inte vill att du ska veta | Dr. Bruce Lipton (MÅSTE SE!!!!)

 

VILKEN TROVÄDIGHET HAR SKOLMEDICINEN OCH SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, SVERIGES RIKSDAG OCH ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER SOM BESKYDDAR ”VACCINERNA”, SKOLMEDICINEN OCH DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN?

 

 

Måste ses video, sprid vidare i alla dina nätverk

FAKTA & BEVIS

SKOLMEDICINEN, MEDICINER/”VACCINER” OCH LÄKARE ÄR STÖRSTA DÖDSORSAKEN’

 

 

Vad de inte vill att du ska veta. Dr Bruce Lipton avslöjar vad samtida hälso- och sjukvårdsindustri inte vill att du ska veta i detta förbluffande tal

Ca 15 minuter video som alla bör se och SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

What They Don’t Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)

maskinöversättning

Vad de inte vill att du ska veta | Dr. Bruce Lipton (MÅSTE SE!!!!)

Dr Bruce Lipton avslöjar vad den samtida sjukvårdsindustrin inte vill att du ska veta i detta häpnadsväckande tal.

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

 

 

 

 

2021-12-08 Pfizer och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin/skolmedicinen är uppenbart KRIMINELLA och därtill sedan tidigare väl kända för att inte på något sätt alls vilja att ”läka” mänskligheten, dvs. vi vet sedan tidigare vad som gäller i den delen, vilket du ser i videon under denna rubrik, som talar för sig själv, maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Pfizer och Big Pharma ökar sin lobbyverksamhet för att stoppa och förhindra lagen om skydd av visselblåsare

https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-big-pharma-lobbying-law-protecting-whistleblowers/?

 

 

 

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER vad som uppenbart bevisligen ”vaccinerna” är;

 

”VACCINERNA” ÄR ETT GIGANTISKT MEDICINSKT EXPERIMENT/ läkemedelsexperiment och ”Det är en kopia av vad nazist läkarna gjorde på människor” under 2:a världskriget

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot i SVERIGE RIKSDAG, som ska vara opartiska, sakliga och objektiva i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen SVERIGES FOLK. Och det finns inga undanflykter alls för dessa riksdagsledamöter, det ingår i deras uppdrag att vara opartiska, sakliga och objektiva.

 

Dessutom ska svaret av varje riksdagsledamot komma till allmänhetens kännedom mycket skyndsamt

 

Att beskydda pågående grovt uppsåtligt(med enorma ekonomiska incitament) planerat BEDRÄGERI, det värsta i nationen Sveriges historia, se bl.a. massutskicket av 2021-12-06(och tidigare massutskick som Sveriges riksdags alla ledamöter delgivits, vilket är fullt bevisbart) är uppenbart en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN.

 

Att beskydda ett globalt och nationellt pågående BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD är uppenbart en synnerligen mycket allvarlig brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN.

 

Bara misstanken om dessa synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar mot alla Sveriges riksdags ledamöter ska såklart få effekten

 

 • att nationen SVERIGE FOLK säkerställer
 • att få full insikt i om Sveriges riksdags varje enskild riksdagsledamot är för eller mot att OMEDELBART STOPPA ”VACCINERNA” utifrån vad som bevisligen är erkända sakförhållanden och notoriska fakta som är som huggna som i sten.

 

 

 

 

 

SWEBB-TV, NEWSVOICE OCH ALLA FRIA ALTERINATIVA INTERNETMEDIA OCH STORBLOGGARNA TILLSAMMANS MED SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA ska såklart, om de är med och för

 

 • att rädda NATIONEN SVERIGES FOLKS liv, hälsa och framtida livskvalitet, ställa denna fråga till envar av alla Sveriges riksdagsledamöter. Det finns inget annat som kan vara VIKTIGARE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK!!

 

Varför beskyddar SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER vad som uppenbart bevisligen ”vaccinerna” är;

”VACCINERNA” ÄR ETT GIGANTISKT MEDICINSKT EXPERIMENT/ läkemedelsexperiment och ”Det är en kopia av vad nazist läkarna gjorde på människor” under 2:a världskriget.

 

 

Dessa ovan omnämnda redaktörer, ansvariga utgivare och journalister kan referera till advokat dr Reiner Fuellmich, fullständigt trovärdig källa och dessutom förmodligen den mest uppdaterade opartiske, saklige och objektive spetsspecialist sakkunnige i världen just nu.

 

 

Lyssna på den senaste SVERIGE GRANSKAS intervjun  med advokat dr Reiner Fuellmich, och du kan också fakta granska via advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

 

 

 

Facts presented in this interview include; The ”vaccines”/ injections are a huge medical experiment. –

The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of a huge global and national crime against humanity. – The ”vaccines” are injections that harm and kill humanity. -  The ”vaccinated” are super spreaders of disease/Covid-19 – The pcr tests are a huge fraud.- Fauci is a murderer

 

Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.

You can read more about and by Ulf Bittner here

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SE VIDEON, SOM ALLA FRIA ALTERNATIVA INTERNETMEDIA OCH STORBLOGGARE GRATIS KAN DELGE SINA LÄSARE, DETSAMMA GÄLLER SÅKLART OCKSÅ SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och alla andra som värnar NATIONEN SVERIGES FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Du som läsare kan HJÄLPA till att säkerställa att så sker genom att maila till alla dessa redaktörer, journalister och storbloggare OCH SÅKLART SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

 • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
 • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-09

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

Absolute number deaths per age group and season
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu