• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 14 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 277

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 14

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2021 12 14 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 277

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något för att rädda nationen Sveriges FOLK & BARN från pågående TERROR & TORTYR från SS(Staten Sverige)

 

 

 

 • VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 277

 

 • Alla fas 3-försök med COVID-19-vaccin pågår och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 2022/början av 2023.

 

 • ”Vaccinerna” är därför för närvarande experimentella och det finns endast begränsade uppgifter om säkerhet på kort sikt och inga uppgifter om säkerhet på lång sikt för vuxna.

 

 • Covid-19-”vaccinerna” uppfyller inte kraven för att kunna kategoriseras som vacciner och är i själva verket genterapi

Det är inte en vaccination

 

 • Bevisligen det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET i svensk historia mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

 • Varken Sveriges riksdags alla ledamöter eller Sveriges regering och deras medlöpare har kunnat bevisa det motsatta, trots

 

  • att dessa har erbjudits och avkrävts det, tystnads och förtryckare kulturen, och terrorn och tortyren av/mot nationen Sveriges FOLK & BARN  beskyddas uppenbart av den farligaste KRIMINELLA MAFFIA KLANEN i Sveriges historia, landsförrädarna i bl.a. Sveriges riksdag beskyddar som en KRIMINELL MAFFIA KLAN utan stöd i gällande svensk lagstiftning, beskyddar lagstiftaren Sveriges riksdags alla ledamöter denna fullständiga kriminella verksamhet med ”vaccinerna” mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

 • Covid-”vacciner” hindrar mottagare från att NÅGONSIN skaffa verklig immunitet

https://www.afinalwarning.com/576341.html

 

 

 • Studie: 5G-exponering är en ”betydande faktor” för fler fall av Covid dödsfall

Exponering för trådlös strålning minskar nivåerna av ”master antioxidant” glutation

https://www.afinalwarning.com/577655.html

 

 • D-vitamintillskott kan stoppa covid-pandemin, visar forskning

https://www.afinalwarning.com/577408.html

 

 

Du ska idag vara särskilt aktsam och uppmärksam på vad Sveriges regering och deras medlöpare, vilket inkluderar Sveriges riksdags alla ledamöter, med många flera som t.ex. alla politiker inom Sveriges 21 Regioner(fd landsting) och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner, som alla uppenbart BESKYDDAR DET KRIMINELLA MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”, som inte är vanliga vaccin, vilket bevisats tidigare i massutskicken gång efter annan, men som BEDRÄGLIGT grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin.

 

Detta fullständiga vansinne som beskyddas av denna KRIMINELLA MAFFIA KLANEN, utan personligt ansvar, som ska vara opartiska, sakliga och objektiva i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges FOLK & BARN är uppenbart inte det. Alltså dessa är uppenbart LANDSFÖRRÄDARE som beskyddar det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET i svensk historia, som också bevisligen är en global agenda som dessa i denna kriminella maffia klanen är en del av och delaktiga därmed också i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

”Vaccinerna” som generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkes verksamhet SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN, erkänt sakförhållande som är notoriskt faktum, och som inte bestridits i laga ordning av de ovan omnämnda, som uppenbart bedriver KRIMINELL BESKYDDAR verksamhet, helt utan något lagstöd alls, noteras särskilt att KRIMINELL BESKYDDAR VERKSAMHET som dessa sammantaget bedriver ingår inte alls i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARE nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

TORTYR & TERROR av deras Uppdragsgivare nationen Sveriges FOLK & BARN ingår inte alls i deras uppdrag för deras UPPDRAGSGIVARNA nationen Sveriges FOLK & BARN, och det som sker för öppen ridå, med bl.a. stöd av SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media är ett pågående BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. Du har fått del av det i massutskicken över tid, senast i gårdagens massutskick av 2021-12-13.

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer, bägge ingåendes i teamet som äger och besitter högsta TROVÄRDIGHET, dvs. Corona Investigative Committee, som du läser mer om här https://corona-ausschuss.de/en/ , advokat Tom Renz och advokat Robert F Kennedy Jr, bägge USA, som bägge äger och besitter högsta TROVÄRDIGHET, alltså dessa är opartiska, sakliga och objektiva och värnar sanningen och verkligheten.

 

Och därtill BESKYDDAR mänskligheten mot pågående fullständiga vansinne med de sk ”vaccinerna” genom att sätta ljuset och FOKUS på att bevisa vad som är sanningen och verkligheten och därigenom beskydda och värna mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

Den KRIMINELLASTA KLANEN I SVERIGE, de ovan omnämnda beskyddar uppenbart bevisligen det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” med näbbar och klor

 

Alltså eftersom dessa sammantaget inte alls gjort allt vad som står i deras makt för att STOPPA ”VACCINERNA”, de värsta och DÖDLIGASTE ”VACCINERNA” i mänsklighetens historia som därtill BEVISLIGEN är också de som  GLOBALT & NATIONELLT  i skolmedicinsk yrkesverksamhet och MEDICINSKT EXPERIMENT SKADAT FLEST MÄNNISKOR i mänsklighetens historia.

 

Sveriges regering och deras medlöpare, de som bl.a. ovan omnämnts, de som ska i deras uppdrag för nationen Sveriges FOLK & BARN, deras uppdragsgivare, ska enligt Regeringsformen vara, notera ska vara opartiska, sakliga och objektiva enligt gällande grundlag Regeringsformen.

 

Men denna Sveriges farligast MAFFIA KLAN är uppenbart bevisligen det motsatta för annars hade de DÖDLIGAST ”VACCINERNA” i världshistorien varit STOPPADE för länge sedan.

 

 

 

Alltså  STOPPADE av SVERIGES REGERING & SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter i samverkan för

 

 • att skydda nationen Sveriges FOLK & BARN mot denna MEDICINSKA TYRANNIN, TERRORN & TORTYREN som uppenbart ”vaccinerna” och Corona bedrägeriet innefattar sammantaget, det värsta och största BEDRÄGERIET & BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens historia är ett FAKTUM, som ingen av dessa i DEN KRIMINELLA MAFFIA KLANEN kunnat motbevisa.

 

 

 

Du ska idag få ytterligare mera kött på benen för att kunna förstå att detta fullständiga vansinne existerar och fortfarande pågår, du förstår strax mer.

 

 

Publicerat 2021-12-13 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, ställ in svensk undertext, videon om ca 10 minuter, maskinöversättning, citat

Europaparlamentariker Cristian Terhes om Ursula von der Leyens avsikt att införa obligatorisk vaccination i EU

Bryssel, Europaparlamentet – presskonferens 8 december 2021 Europaparlamentarikern Cristian Terhes, tillsammans med andra fyra ledamöter, svarar på Ursula von der Leyens avsikt att starta diskussionen om obligatorisk vaccination.

 

Hela presskonferensen hittar vi här: https://www.youtube.com/watch?v=YTIvlu9DjdI&t=2297s

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=WjIlrT6qeHQ

 

EU RÄTTIGHETERNA SOM DEN FARLIGAST KLANEN I SVERIGES HISTORIA GÖR ALLT FÖR ATT UNDANHÅLLA FINNER DU HÄR, dessa omnämnes särskilt om i videon här ovan, läs den bifogade pdf filen EURS…..

 

 

Noteras särskilt att Rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av alla inom EU i egenskap av EU-medborgare, och dessa rättigheter gör den KRIMINELLASTE KLANEN I SVERIGE allt för

 

 • att undanhålla och frånta nationen Sveriges FOLK & BARN, noteras ska

 

 • att Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget är svensk lag sedan 2009-12-01, och står över all annan svensk lag, till och med över svensk grundlag Regeringsformen, se i den delen Regeringsformen 11:14 och 12:10. Läs om företrädesprincipen, vilket du själv kan söka på och om via internet.

 

 

 

 

 

Peter Krabbe delger en mycket viktig artikel 2021-12-11 om inlaga inlämnad till Internationella domstolen i Haag, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Är stubinen tänd nu?

 

Internationella domstolen i Haag

 

 

Maskinöversättning

 

Överträdelser av Nürnbergkodexen – Överträdelse av artikel 6 i Romstadgan – Överträdelse av artikel 7 i Romstadgan – Överträdelse av artikel 8 i Romstadgan – Överträdelse av artikel 8 bis3 i Romstadgan

 

På grundval av de omfattande påståendena och den bifogade dokumentationen anklagar vi de ansvariga för följande många överträdelser av Nürnbergkodexen, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och brott

av aggression i Storbritannien, men inte begränsat till individer i dessa länder.

 

 

Vacciner mot Corona-viruset är en innovativ medicinsk behandling, som endast har fått ett tillfälligt tillstånd enligt förordning 174 i Human Medicine Regulations Act (2012). De långsiktiga effekterna och

behandlingens säkerhet hos mottagarna är okända.

 

Det är viktigt att notera att Coronaviruset ”vacciner” är världens första introduktion av syntetisk m-RNA-teknik och att alla tidigare immuniseringar fungerade på ett helt annat sätt, genom att införa ett

in i kroppen med ett inaktiverat eller försvagat virus för att utlösa en naturlig väckning av immunförsvaret.

mot det. Som Dr Mike Yeadon beskriver i detalj, är de risker som denna innovativa medicinska

behandling bifogas härmed som bilaga 1 till denna begäran.

 

Alla fas 3-försök med COVID-19-vaccin pågår och kommer inte att avslutas förrän i slutet av 2022/början av 2023.

 

”Vaccinerna” är därför för närvarande experimentella och det finns endast begränsade uppgifter om säkerhet på kort sikt och inga uppgifter om säkerhet på lång sikt för vuxna.

 

Dessutom används en helt ny mRNA-vaccinteknik som aldrig tidigare har godkänts för användning på människor.

 

MRNA är i praktiken en pro-drog och man vet inte hur mycket spikprotein en individ kommer att producera. Eventuella sena effekter kan ta månader eller år innan de visar sig. De begränsade försök med barn som hittills genomförts är helt undermåliga för att utesluta ovanliga men allvarliga biverkningar.

 

Covid-19-”vaccinerna” uppfyller inte kraven för att kunna kategoriseras som vacciner och är

i själva verket genterapi (bilaga 8).

 

Merriam-Webster-ordboken ändrade tyst och stilla den definitionen av begreppet ”vaccin” för att inkludera komponenterna i COVID-19 m-RNA-injektionen.

 

Definitionen av vaccin ändrades specifikt på grund av Covid-19-injektionen februari 2021. Dr Mike Yeadon, som är medsökande i denna ansökan, hävdar att påståenden som kallar Covid19-injektionerna för ett ”vaccin” är offentlig manipulation och felaktig framställning av klinisk behandling.

 

Det är inte en vaccination.

Det är ett sätt genom vilket din kropp tvingas till att tillverka ett gift som sedan påstås vara din kropp.

på något sätt vänjer sig vid att hantera det, men till skillnad från ett vaccin, som utlöser immunförsvaret

svar, är detta att utlösa skapandet av toxinet.

 

 

PCR-tester

En granskning från Centre for Evidence-Based Medicine vid universitetet i Oxford (bilaga 2).

fann att standard-PCR-testet är så känsligt att det kan upptäcka gamla infektioner genom att ta upp

fragment av döda virusceller.

 

Ursprungligen utvecklades testet för att påvisa förekomst av DNA och RNA i

biologiska prover, men till och med dess Nobelprisvinnande uppfinnare Kary Mullis förklarade att PCR var

aldrig var avsedd att diagnostisera en sjukdom.

 

Den upptäcker helt enkelt förekomsten av specifikt genetiskt material,

vilket kan eller inte kan indikera en infektion. Som Dr. Kary Mullis uttryckte det kan PCR-tekniken

hitta nästan vad som helst hos vem som helst. PCR-testet använder sig av amplifieringscykler för att hitta viralt RNA.

 

Provet amplifieras upprepade gånger kemiskt för att öka RNA-kopiorna tills de kan

upptäckas. Varje ”cykel” av förstärkning fördubblar antalet molekyler i provet. Om du

kör tillräckligt många cykler kan man effektivt hitta en enda molekyl av vilket ämne som helst.

 

Covid är ett biologiskt vapen

 

Vi vill upprepa:

Det är ytterst brådskande att ICC vidtar omedelbara åtgärder, med hänsyn till allt detta, för att stoppa införandet av Covid ”vaccinationer”, införandet av olagliga vaccinationspass och alla andra typer av olaglig krigföring som nämns här som för närvarande förs mot folket i Förenade kungariket genom ett Omedelbart domstolsföreläggande.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/12/11/ar-stubinen-tand-nu/?fbclid=IwAR24vOEH2Bv4UNPgBBmT5XzShJrUAo5ghgSRSuiP1qRwXG7ldxx37w_npFw

 

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel som är av MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, publicerad 2021-12-13, citat

 

Antar världen Nazitysklands sätt?

 

 

När det gäller att motstå någon form av tyranni är ett vanligt påstående att om man gör några jämförelser med Nazityskland så förlorar man argumentet. Verkligen? Tänk på det här:

 

Den 25 augusti 2021 skrev ”We For Humanity”, en internationell sammanslutning av läkare, forskare, advokater, journalister och andra yrkesverksamma, ett brev till statliga myndigheter i Europa, Australien, Nya Zeeland och Kanada där de fördömer massvaccinationsprogram för covid-19 på uppdrag av överlevande från Förintelsen, deras barn och barnbarn.

 

”Vi, de som överlevde de grymheter som begicks mot mänskligheten under andra världskriget, känner oss skyldiga att följa vårt samvete och skriva detta brev.

 

Det är uppenbart för oss att ytterligare en förintelse av större omfattning äger rum framför våra ögon. Majoriteten av världens befolkning inser ännu inte vad som händer, för omfattningen av en organiserad brottslighet som denna ligger utanför deras räckvidd. Vi vet dock. Vi minns…Vi uppmanar er att omedelbart stoppa detta ogudaktiga medicinska experiment på mänskligheten.”

 

Brevet fortsätter med att påpeka att vaccinerna har visat sig vara ”farligare” än covid-19 , fördömer dem som ”ett hädiskt intrång i naturen”, fördömer ”utfrysning av de ovaccinerade” eftersom judarna ”demoniserades som spridare av infektionssjukdomar” och fortsätter med att säga:

 

”Aldrig tidigare har immunisering av hela planeten åstadkommits genom att leverera ett syntetiskt mRNA till människokroppen.

 

Det är ett medicinskt experiment som Nürnberg-koden måste tillämpas på … Omkring 52 % av världens befolkning har enligt uppgift fått minst en injektion. Ärligt avslöjande av det verkliga antalet ”vaccin” skadade, dödligt skadade såväl som avlidna över hela världen har länge väntat… Ge oss det verkliga antalet Covid-vaccinskadade nu.”

 

Den 21 november 1945 började den internationella militärtribunalen i Nürnberg, Tyskland.

 

Överlevande tyska ledare och andra framstående nazister inklusive läkare som utförde omänskliga experiment på oskyldiga människor ställdes inför rätta för Förintelsen och andra krigsförbrytelser. USA:s högsta domstolsdomare

 

Robert H. Jackson (1892-1954), en av de fyra chefsåklagarna, gjorde detta inledande uttalande:

 

”Privilegiet att inleda den första rättegången i historien för brott mot världsfreden ålägger ett stort ansvar. De fel som vi försöker fördöma och straffa har varit så beräknade, så elakartade och så förödande att civilisationen inte kan tolerera att de ignoreras, eftersom den inte kan överleva att de upprepas.”

 

Så justice Jackson visste att nazistiska grymheter kunde hända igen.

 

 

Dr. Wilhelm Reich MD (1897-1957) kände också till och uttalade det mycket tydligt i sin bok ”The Mass Psychology of Fascism.”

Sida 320:

 

”Hur bittert det än är, faktum kvarstår: det är oansvarighet hos massor av människor som ligger till grund för fascismen i alla länder, nationer och raser, etc…Det är inte ett karaktärsdrag som är specifikt begränsat till tyskar eller italienare. Det är uppenbart i varje enskild individ i världen.”

 

Det som Reich och Jackson sa betyder inte nödvändigtvis att något land kommer att anta hakkorset, låta sina soldater göra det gamla gåssteget och förklara Adolf Hitler (1889-1945) till deras skyddshelgon.

 

Det betyder att samma folkmords- och propagandataktik som nazisterna använde kan användas igen.

Det spelar ingen roll vilken form den här typen av ondska tar eller hur den är förpackad, så lyssna på deras ord eftersom det händer nu. Och det händer över hela världen. Det är därför Nürnbergkoden skapades 1947.

 

Så, USA Today medgav indirekt att covid-19-vaccinmandat bryter mot Nürnbergkoden eftersom vaccinerna verkligen är experimentella. 

”Undersökande”, som det står på FDA:s webbplats, är ett annat ord för ”experimentell.” FDA- webbplatsen säger också att under en EUA har människor ”möjlighet att acceptera eller vägra vaccinet.” Och enligt Nürnbergkodexen vägra utan rädsla för någon form av straff eller diskriminering.

 

Det faktum att vissa människor kan vara så blinda är verkligen häpnadsväckande. Men det är människans natur. Vissa människor kan helt enkelt inte se mönster och samband. Eller som det gamla ordspråket säger, de kan inte se skogen genom träden. I deras sinnen om tyranner inte kallar sig nazister och om de fördömer nazister så kan de inte begå grymheter liknande vad nazisterna gjorde.

 

Korruptionen av regeringar och medicinsk vetenskap av företagsintressen och de rika har dokumenterats väl i den vetenskapliga litteraturen i åratal som visas här och här och det finns ingen COVID-19-pandemi. Det är de enkla fakta.

 

Tänk på det här:

I genomsnitt dör 56 miljoner människor varje år världen över. De första fallen av covid-19 rapporterades i december 2019. På knappt två år av en global befolkning på över 7,9 miljarder har lite över 5 miljoner människor världen över dött av covid-19. En ingenting summa. Var är pandemin? 

 

Och låt oss inte glömma, CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention) webbplats (se komorbiditeter och andra tillstånd) rapporterar  att mindre än 6 % av alla dödsfall berodde enbart på covid-19. Alla de andra hade flera samsjukligheter – andra sjukdomar som dödade dem. Så det patetiskt lilla antalet dödsfall på fem miljoner är grovt överdrivet. Återigen, var jag frågar är pandemin?

 

 

Människorna bakom denna vidriga agenda och människorna som stöder dem är förrädare och massmord som måste ställas inför rätta. Dessa vita krageterrorister måste betala för döden och den ekonomiska omvälvningen de orsakar.

 

Ärligt talat, vill ni verkligen stå på historiens sida som inte gjorde något? Hur kan du leva med dig själv? Hur kan du se dina barn i ögonen om du låter detta hända? Hitta modet att stå upp och göra motstånd om inte för er själva så för era familjer och för framtida generationer.

 

Den medicinska polisstaten är här. Och varje polisstat blir successivt värre tills folket har fått nog. Har du fått nog? Eller är du villig att låta dem göra vad de vill med din kropp? Kommer du bara att fortsätta ställa upp som boskap för nästa vaccin de rullar ut, och nästa och nästa? 

 

Kom bara ihåg att om du beter dig som boskap kommer du att bli behandlad som boskap. Och vet du vad som till slut händer med boskap?

 

De blir slaktade och uppätna.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/world-adopting-ways-nazi-germany/5764525

 

 

 

 

Läkaren doktor Mikael Nordfors höll bejublade  tal till nationen Italiens FOLK & BARN i helgen som var, du ser dom i dessa videos, sprid vidare i alla dina nätverk;

 

Spola fram till ca 40:20 i denna konferens och se/hör vad läkaren doktor Mikael Nordfors delger

 

https://www.dailymotion.com/video/x867czo

 

 

Spola fram till ca 19:07 för att höra och se vad läkaren doktor Mikael Nordfors delger folket i Italien

https://www.dailymotion.com/video/x867ggn?  

 

 

 

 

Advokat Robert F Kennedy Jr om varför han skrev boken om Fauci, citerar lösryckt del ur artikeln av 2021-12-13, maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

 

Dr Faucis misslyckande med att uppnå folkhälsomålen under COVID-pandemin är tyvärr inga onormala fel, utan överensstämmer med ett återkommande mönster där folkhälsa och säkerhet offras på läkemedelsvinsternas och egenintressets altare. Han prioriterade konsekvent läkemedelsindustrins vinster framför folkhälsan.

 

Alla hans strategier under COVID – att förfalska vetenskap för att få ut farliga och ineffektiva läkemedel på marknaden, att undertrycka och sabotera konkurrerande produkter som har lägre vinstmarginaler, även om kostnaden är att förlänga pandemier och förlora tusentals livalla dessa strategier har ett gemensamt syfte: den kortsiktiga hängivenheten till läkemedelsindustrin.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://childrenshealthdefense.org/defender/jfk-jr-why-i-wrote-the-real-anthony-fauci/

 

 

 

 

 

Varför STOPPAR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER INTE DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE SOM BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE?

 

Vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag, den lagstiftande Sveriges riksdag, för att BESKYDDA KRIMINELL TORTYR OCH TERROR mot nationen Sveriges Folk och Barn?

 

Vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag för att BESKYDDA KRIMNELLT PLANERAT BEDRÄGERI utifrån att alla Sveriges 21 Regioner grovt uppsåtligt bedrägligt manipulerat nationen Sveriges Folk och Barn i det största och värsta BEDRÄGERI och MEDICINSKA EXPERIMENT i Sveriges historia?

 

 

 

 

Alla Sveriges riksdagsledamöter i Sveriges riksdag är mycket väl informerade och upplysta i massutskicken om

 

 • att alla 21 av Sveriges Regioner inte upplyst och informerat nationen Sveriges Folk och Barn om

 

 • att de som lurats grovt planerat och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament till

 

 • att ”vaccinera” sig, med injektionerna som definitivt bevisligen inte är vanliga vaccin, som dessa ”vaccinerna” bedrägligt uppsåtlig planerat marknadsförts som, dessutom har undanhållits avsiktligt med uppsåt utifrån enorma ekonomiska incitament

 

 • att de ”vaccinerade” är försöksråttorna i detta läkemedels experiment/MEDICINSKA EXPERIMENT, som pågår till 2023, och som bevisligen inom EU, Storbritannien och USA dödat och skadat generellt och systematiskt mänskligheten i skolmedicinsk yrkes skadar och yrkes DÖDAR VERKSAMHET, precis som i en KRIMINELL MAFFIA och

 

 • att detta är uppenbart detsamma förfaringssätt som nazisterna tillämpade under andra världskriget mot mänskligheten och gav upphov efter det vansinnet till Nürnberg koden.

 

 

 

 

Det som Sveriges alla riksdagsledamöter KRIMINELLT BESKYDDAR  är i strid mot Nürnberg koden, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, EKMR, Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget och bl.a. Patientlag, se särskilt 3 och 4 kap.

 

Effekten av denna KRIMINELLA BESKYDDAR VERKSAMHET är att varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag beskyddar och därmed också således delaktiga i som enskilda riksdagsledamöter i det värsta och största BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot, rättighetsbärarna av bl.a. EU rättigheterna i Rättighetsstadgan är nämligen nationen Sveriges Folk & Barn, som därtill är Sveriges riksdags alla ledamöters UPPDRAGSGIVARE!

 

 

 

SVERIGES RIKSDAG har att avsätta Sveriges Regering med omedelbar verkan, därtill att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan, och därefter entlediga sig själva från riksdagsledamots uppdraget och varje enskild riksdagsledamot har därtill

 

 • att anmäla sig själva till åklagare för utredning och rannsakan inför domstol utifrån vad dessa bevisligen är och varit delaktiga i över tid mot nationen Sveriges Folk & Barn, deras UPPDRAGSGIVARE. Alltså om alla i riksdagen inte är psykopater/sociopater, för då fortsätter vansinnet som vanligt.

 

 

 

 

Och då förväntar sig dessa i Sveriges riksdag att nationen Sveriges Folk och Barn evakuerar dessa riksdagsledamöter på fredlig väg bort från deras uppdrag ut ur riksdagen och bort från allt vad skattefinansierad verksamhet är, för då är det uppenbart

 

 • att hela Sveriges riksdag och där alla enskilda riksdagsledamöter envar inte representera nationen Sveriges Folk och Barn och därtill förmodligen så

 

 • att dessa alla riksdagsledamöter är tvättäkta sociopater/psykopater och utifrån det också ett HOT MOT RIKETS SÄKERHET.

 

 

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Advokat dr Reiner Fuellmich avslöjar och delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn i Sveriges historia

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

Detta fullständiga VANSINNE beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och dessa är uppenbart stolta för att vara delaktiga i det STÖRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET i Sveriges historia.

 

FÖLJ PENGARNA SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DETTA ENORMA KRIMINELLA BEDRÄGERI & STÖLD/FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL MOT SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

 • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
 •  
 • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-14

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/13/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12-13-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-276/

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

  Absolute number deaths per age group and season    
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu