• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 15 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 278

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 12 15

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2021 12 15 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 278

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

LÄS DEN BIFOGADE PDF FILEN

Det kom ett mail som DU får del av och SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

SANNINGEN OM VERKLIGHETEN SOM VI BEFINNER OSS I

https://www.jottacloud.com/s/27141452cf0326b4549b36144f883e6b880

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något för att rädda nationen Sveriges FOLK & BARN från pågående TERROR & TORTYR från SS(Staten Sverige)

 

 

FAKTA & BEVIS;

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK; ”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

Vart du än ser misslyckas covid-”vacciner”.

https://naturalnews.com/2021-12-13-everywhere-covid-vaccines-are-failing.html

https://www.afinalwarning.com/571377.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS; BEVISLIGEN INGEN PANDEMI, ETT ENORMT PCR BEDRÄGERI/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Du läser mer i den delen i dagens massutskick

 

 

 

 • ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 278

 

 

 • FAKTA & BEVIS FÖR ATT ”VACCINERNA”  DET MEDICINSKA EXPERIMENTET SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 • 90 % av alla ”covid”-dödsfall sedan augusti inträffade i fullvaccinerade

 

Inte bara det, utan nio av 10 ”covid”-dödsfall sedan augusti är helt vaccinerade dödsfall , vilket betyder att nästan inga ovaccinerade människor dör efter att ha testat ”positivt.”

 

 • Uppgifterna är tydliga: Att vaccinera sig ökar enormt risken för dödsfall

 

 

 • Andra patologikonferensen avslöjar att 12 av 15 personer dog av ”vaccinerna”

           och det är absurt att människor fortfarande förlitar sig på det värdelösa PCR-testet.

 

 

 • Vacciner utgör sju gånger högre dödsrisk än covid för unga människor, varnar japanska experter

 

 

 • Detta är tyvärr det vi är utsatta för, en sedan länge planerad global attack mot mänskligheten som till år 2030 kommer att ha utplånat mer än 90 % av mänskligheten.

 

 • De så kallade ”vaccinernas” potential att utlösa självdestruktion är nu avslöjad. Att fortsätta med deras tillämpning kommer att likställas med avsedd kroppsskada. 

 

 • Ett tal för att flytta berg som riktar sig till läkare, advokater och alla med en själ

 

Ni, medicinska proffs i världen, kan och måste stoppa detta omedelbart.

Kan du stå ut med tanken på att din nästa injektion skulle kunna utplåna ett oskyldigt barns förhoppningar och lycka? Blod som du kan ha på händerna kan fortfarande tvättas bort. Men nytt blod kommer att finnas kvar på dig fram till domedagen.

 

Läkare, vi uppmanar er att vägra att delta i skadan för era patienter. Motstå politikens kapning av medicin och ta patientvård och patientsäkerhet tillbaka i dina egna händer.

Se till att de skyldiga ställs inför rätta.

 

Och, slutligen, till våra andra medlemmar av den mänskliga familjen: vi uppmanar er att stå upp för dina rättigheter och rättigheterna för dem du älskar – din frihet, din kroppsliga autonomi, din rätt att leva, tala, röra sig och arbeta fritt utan medicinskt tvång, hot eller rädsla för repressalier.

 

För när du väl ger bort dessa rättigheter kommer de inte att ges tillbaka. Du kommer att döma dina barn och de kommande generationerna till en tillvaro i en värld av mörker, till ett liv som saknar empati, kärlek, mänsklighet. Ett liv som inte längre är värt att leva.

 

 

FAKTA & BEVIS

 • Covid-”vacciner” hindrar mottagare från att NÅGONSIN skaffa verklig immunitet

https://www.afinalwarning.com/576341.html

 

 

 

 

DET STÖRSTA OCH VÄRSTA DÖDLIGAST MEDICINSKA EXPERIMENTET I VÄRLDSHISTORIEN ÄR DÖDAR ”VACCINERNA”

 

Att som staten Sverige(SS), alltså Sveriges regering i avtal med Sveriges Kommuner och Regioner säkerställt med skattebetalarnas medel

 

 • att utifrån enorma ekonomiska incitament i det STÖRSTA BEDRÄGERIET i Sveriges historia det MEDICINSKA EXPERIMENTET de sk ”vaccinerna”, som planerat, avsiktligt och med uppsåt bedrägligt grovt uppsåtligt vilseleda nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 • att dessa DÖDLIGA och mest skadliga dödar ”vaccinerna” är vanliga vaccin, vilket dessa sk vaccinerna”/BIOVAPNEN bevisligen inte är,  är uppenbart

 

 • att bevisligen säkerställa med skattemedel det värsta och största BEDRÄGERIET mot nationens FOLK & BARN i svensk historia och dessutom

 

 • att avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utsätta UTAN INFORMERAT SAMTYCKE, vilket bevisligen strider mot svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg konventionen, Helsingforsdeklarationen, Patientlag och de grundläggande mänskliga rättigheterna, nationen Sveriges FOLK & BARN för dessa bevisligen DÖDAR ”VACCINERNA” och SKADAR ”VACCINERNA” utifrån

 

 • att det inte alls existerar någon PANDEMI, men det existerar bevisligen en planerad PLANDEMI, det är uppenbart det värsta brottet som iscensatts med uppsåt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Det kom ett mail som du får del av, som bevisar att Sveriges alla Regioner(fd landsting) har av Sveriges Regering säkerställts enorma ekonomiska incitament för att driva igenom med ekonomiska incitament denna yrkesverksamhet inom skolmedicinen, en yrkesverksamhet som i en KRIMINELL MAFFIA skadar och dödar uppsåtligt med ”vaccinerna” nationen Sveriges FOLK & BARN och mänskligheten, citat

 

Mål för vaxinering

Från: [email protected]
Skickat: den 13 december 2021 12:50
Till: [email protected]
Ämne: SV: Mål för vaxinering

 

Hej!

 

Region Gävleborg har nått alla tre mål som satts upp för att erhålla den särskilda ersättning för skyndsam vaccination som angivits i överenskommelsen.

 

För a) har vi erhållit 7 615 928 kr

För b) har vi erhållit 7 615 928 kr

För c) har vi erhållit 4 154 404 kr

 

Totalt har vi erhållit 19 386 260 kr för denna del av överenskommelsen.

 

Med vänlig hälsning

Erik Lundgren

 

Slut citat

 

 

 

I tidigare massutskick som DU fått del av har också ett mycket stolt Region Västernorrland avslöjats i samma fullständiga vansinne som SVERIGES REGERING säkerställt med enorma ekonomiska incitament

 

 • att GROVT UPPSÅTLIGT OCH BEDRÄGLIGT vilseleda nationen Sveriges FOLK & BARN(vilket alla Sveriges Regioner gjort) med

 

 • att marknadsföra dessa dödliga och skadande ”vaccinerna” som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna”/Biovapnen  bevisligen inte är,  läs mer om vad som gäller i fråga om det värsta och största MEDICINSKA EXPERIMENTET dessa ”vaccinerna”/BIOVAPNEN i den bifogade pdf filen WHO…., se videon och lyssna på vad Region Västernorrland stolt presterat och levererat i detta planerade och grovt uppsåtliga  ENORMA BEDRÄGERI

 

 

SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

Läs också längre ner i detta massutskick BEVISEN för att det inte alls är en DÖDLIG PANDEMI, då utifrån FAKTA & BEVIS.

 

 

 

Den förmodligen viktigaste uppgiften som Sveriges riksdags alla ledamöter har är att BESKYDDA nationen Sverige och nationen Sveriges FOLK & BARN från KATASTROFER OCH FAROR, och det ska ske utifrån

 

 • att alla ledamöterna i riksdagen ska vara opartiska, sakliga och objektiva och värna därmed om nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Bevisligen har så inte skett eftersom de sk ”vaccinerna” är det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET I SVERIGES HISTORIA SOM BEVISLIGEN INTE STOPPATS AV SVERIGE RIKSDAG.

 

 

Utifrån detta erkända sakförhållande och notoriska faktum utsätter varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag nationen Sveriges FOLK & BARN för uppenbart landsförräderi och därtill TERROR och TORTYR, som får effekten av att RIKETS SÄKERHET ÄR HOTAD.

 

 

Utifrån detta så äger ingen av ledamöterna i Sveriges riksdag någon form av TROVÄDIGHET, och begreppet landsförrädare är uppenbart vad varje enskild riksdagsledamot är, eftersom de DÖDLIGASTE ”VACCINERNA” och de skadligaste ”vaccinerna” i världshistorien inte STOPPATS av Sveriges riksdags ledamöter.

 

 

Denna KRIMINELLA MAFFIA KLAN värnar således om andras/främmande makts enorma ekonomiska intressen och en global agenda som uppenbart innefattar

 

 • att i yrkesverksamhet finansierad av skattemedel DÖDA & SKADA mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN. Alltså att skada och DÖDA  är en del i den KRIMINELLA MAFFIA KLAN som uppenbart varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag ingår i och BESKYDDAR med näbbar och klor.

 

 

 

 

Kan det vara möjligt att någon av ledamöterna i Sveriges riksdag inte kan läsa innan till och inte förstår FAKTA & BEVIS, och dessutom inte kunnat alls se detta komma, utifrån alla massutskick dessa envar sittande i riksdagen av Sveriges riksdag delgivits.

 

 

Alltså det är definitivt inte möjligt, för den i riksdagen med lägst intelligensnivå ska såklart förstå innebörden av att läsa innantill och därtill att vara opartisk, saklig och objektiv, och dessutom inhämta rättssäker information och upplysning från spetsspecialist sakkunniga som är TROVÄRDIGA och opartiska, sakliga och objektiva.

 

 

Då återstår endast att konstatera att alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, som inte STOPPAT DÖDAR ”VACCINERNA” är fullständigt hjärntvättade/mind kontrollerade och inte alls fullt ut tillräkneliga, och därmed ska entledigas från deras uppdrag, och dessutom är en mycket stor fara för sig själva och nationen Sveriges FOLK & BARN, därtill ett ENORMT HOT MOT RIKETS SÄKERHET.

 

 

 

 

Du förstår mer efter att läst dagens massutskick, som även delgives till alla sittande ledamöter i Sveriges riksdag.

 

 

Publicerat 2021-12-14 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, SPRID VIDARE, LÄS HELA, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

90 % av alla ”covid”-dödsfall sedan augusti inträffade i fullvaccinerade

 

Företagsmedia sprider återigen hysteri om den senaste nya ”varianten” av Wuhan-coronaviruset (Covid-19), som har kallats ”Omicron” ( Moronic ). Vad världen däremot inte får veta är att de enda som påverkas av det är de ”fullständigt vaccinerade”.

 

Inte bara det, utan nio av 10 ”covid”-dödsfall sedan augusti är helt vaccinerade dödsfall , vilket betyder att nästan inga ovaccinerade människor dör efter att ha testat ”positivt.”

 

Vid denna tidpunkt är den enda plandemin som existerar den som sprider sig bland människor som tog skotten. Detta bevisas till fullo av officiella regeringsdata, som visar en nästan ren hälsoräkning för den återstående ovaccinerade befolkningen.

 

 

Uppgifterna är tydliga: Att vaccinera sig ökar enormt risken för dödsfall

 

 

Den mest chockerande datapunkten av alla är dödssiffran mellan vaccinerade och ovaccinerade. Skillnaden är så dramatisk att det inte längre går att förneka att ”vaccinerna” är det som dödar människor, inte något ”virus” som svävar runt i luften.

 

 

”Den tillgängliga data från Public Health Skottland som sträcker sig 14 veckor tillbaka i tiden bevisar mycket att detta är en pandemi av de helt vaccinerade, och med de vaccinerade står för 6 av 10 fall (57 %), 7 av 10 sjukhusinläggningar (70 %) , och 9 av 10 Covid-19-dödsfall (85 %) sedan åtminstone augusti, detta bevisar också att Covid-19-vaccinerna redan har varit ineffektiva i månader”, varnar Daily Exposé .

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/576487.html

 

 

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA”, DE DÖDLIGASTE ”VACCINERNA” SOM EXISTERAT DÖDAR BEVISLIGEN MÄNSKLIGHETEN, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISK, därför ska ”vaccinerna” STOPPAS OMEDELBART av Sveriges riksdags alla ledamöter, det ingår i deras uppdrag att vara opartiska, sakliga och objektiva i deras uppdrag för nationen Sveriges FOLK & BARN, Sveriges riksdags ledamöters uppdragsgivare.

 

Mycket viktig artikel, publicerat 2021-12-14 och författad av Dr. Paul Craig Roberts, läs hela, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Det kommer en tid när det inte finns något alternativ till att kämpa för ditt liv och frihet

 

Kennedy, en av de sista sanna amerikanerna, visar att ”Covid-pandemin” är en orkestrerad kupp mot folkhälsan, västerländsk demokrati och ansvarsfullt styre. Kennedy avslöjar också de mörkläggningsroller som pressmedia – CNN, MSNBC, NPR, NY Times och andra pressorganisationer, tillsammans med Big Tech-rävarbaronerna och militär- och underrättelseorganisationerna – har spelat för att kontrollera Covid-berättelsen:

 

Det är vår uppgift att hjälpa våra oförstående vänner och släktingar att vakna. Om Robert Kennedys bok inte väcker dem är de en total förlorad sak. När amerikaner dukar efter för propaganda och hjärntvätt, blir frihetens liv allt svagare. Min egen rädsla är att jag även med min höga ålder kommer att överleva den ”fria världen”.

 

Robert F. Kennedy, Jr. och Julian Assange är de två största personerna i vår tid.

 

Det totalt korrupta och totalt onda amerikanska etablissemanget har för avsikt att förstöra dem båda. Stöd dem annars går du ner med dem. Nu är det dags att kämpa eller att kyssa frihet och frihet adjö.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/there-no-alternative-fighting-life-liberty/5764683

 

 

Noteras särskilt; min kommentar, inbilla dig inte att det är annorlunda i Sverige, alla ledamöterna i Sveriges riksdag är uppenbart SUPER KORRUPTA, eftersom dessa bevisligen inte STOPPAT DÖDAR ”VACCINERNA”.

 

 

 

 

”Den oroande historien som utvecklas här har aldrig berättats, och många makthavare har arbetat hårt för att förhindra att allmänheten får veta den.”

Sanningen och verkligheten, FAKTA & BEVIS, delges om i denna artikel av 2021-12-14, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Andra patologikonferensen avslöjar att 12 av 15 personer dog av ”vaccinerna”

 

Fokus för den andra patologikonferensen som hölls av Reutlingen-teamet av specialister i Berlin den 4 december 2021 var 15 personer som hade dött mellan sju dagar och sex månader efter sin Covid-vaccination.

 

De tyska patologiprofessorerna Arne Burkhardt och Walter Langs presskonferens , som inkluderade oro från en läkare från Sverige, som hävdade att vaccinationer kan leda till turbotillväxt av bröstcancer, var ytterligare ett slag för vaccinförsäljare.

 

De 15 dödsfallen är sju män och åtta kvinnor som dog mellan sju dagar och sex månader efter sin Covid-vaccination. Döden inträffade dock inte hos alla – som man kan misstänka av mediarapporter – på intensivvårdsavdelningen eller på sjukhuset.

 

Rapporterna om allvarliga hälsoskador samt dödsfall kopplade till de nuvarande vaccinationerna mot Covid-19 har inte upphört . Starka bevis pekar på att turbocancertumörer utvecklas efter vaccination och en betydande, möjligen långvarig dämpning av det naturliga immunsystemet.

 

Den första delen av patologikonferensen den 20 september målade redan en dyster bild av ett orsakssamband mellan allvarliga skador och vaccination mot Covid-19.

 

Masspektrometri kan användas för att avläsa vilka proteiner som var inblandade i dödligheten. Denna procedur är guldstandarden i avgränsningen av virusproteiner och det är absurt att människor fortfarande förlitar sig på det värdelösa PCR-testet.

 

Med masspektroskopi kan man också skilja på olika Corona-varianter, förklarade prof. Walter Lang.

 

Teamet inväntar Langs resultat om masspektrometri som kommer att finnas tillgängligt snart och visar vilken roll spikproteiner spelade i dödligheten.

 

Prof. Lang arbetade som patolog vid Hannover Medical School 1968-1985. Därefter ledde han i 25 år ett privat institut för patologi i Hannover, som han grundade, specialiserat på lungpatologi, transplantationspatologi, extragynekologisk cytologi och sköldkörteltumörer. Han har utfört djupgående konsultationsdiagnostik för 12 stora lungkliniker i Europa.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.globalresearch.ca/second-pathology-conference-reveals-12-out-15-people-died-vaccines/5764665

 

 

 

 

Publicerat 2021-12-14

Vacciner utgör sju gånger högre dödsrisk än covid för unga människor, varnar japanska experter

”Det kan sluta med att vi dödar tusentals av våra barn med dessa säkerhetsmässigt otestade vacciner”, varnade hälsoforskaren och tidigare Trump-tjänstemannen Dr Paul Elias Alexander i en artikel för LifeSiteNews. ”Det finns inga ordentliga säkerhetsdata, varken på medellång eller lång sikt, och föräldrar måste stå upp nu och säga NEJ!”.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/vaccines-pose-7-times-higher-death-risk-than-covid-young-people-japanese-experts-warn/5764626

 

 

 

 

Det kom en kommunicering som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

 

OBS! Detta måste ses! Detta är tyvärr det vi är utsatta för, en sedan länge planerad global attack mot mänskligheten som till år 2030 kommer att ha utplånat mer än 90 % av mänskligheten.

 

Plandemin är planerad sedan länge och slår vi inte tillbaka mot de krafter som vill ha ihjäl oss så kommer de tyvärr att lyckas med sina planer.

 

Tvångsvaccinering med dessa avlivningsmedel som man kallar ”vacciner”, kommer att starta i många länder i början av januari 2022.

Slut citat

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Worldwide Corporate Takeover: En titt på avfolkningens globalistiska framtid

https://banthis.tv/watch?id=61b7df2c50c2701b6e1e6b3d

 

 

 

Dr Robert Malone delger i video intervju publicerad 2012-12-14, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, se videointervjun om cc 26 minuter, MYCKET ALLMÄNBILDANDE,  citat

Framtiden för den globala totalitarismen är här

Dr Robert Malone diskuterar hur vi redan befinner oss under ett globalt totalitärt styre. Han förklarar hur vi hamnade här och vad som görs för att bryta oss loss och återgå till etiken. Del 3 av en längre intervju med dr Robert Malone.

SE OCH SPRID VIDARE OM SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN

https://banthis.tv/watch?id=61b81831173ca41bd07c120a

 

 

 

 

Mycket viktig artikel publicerad 2021-12-14 av en synnerligen opartisk, saklig och objektiv erkänd över hela världen spetsspecialist sakkunnig, alltså raka motsatsen till vad knapptryckare kompaniet i Sveriges riksdag och övriga anställda tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, kommuner och regioner i Sverige,  läs artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Dr Sucharit Bhakdi: Ett tal för att flytta berg som riktar sig till läkare, advokater och alla med en själ

 

Återgå till dina utlovade plikter för att tjäna mänskligheten. Kom ihåg Hippokrates ed och 1954 års deklaration av Genève. Undvik att göra skada.

 

Läkare som deltar i vaccinationsprogrammet: sök efter sanningen i era själar. Handlar du av övertygelse? Har du försökt väga upp bevisen för och emot administreringen av de genbaserade medlen? Tidigt i vaccinationskampanjen kan du ha trott att injicering av genbaserade COVID-produkter tjänade dina patienters bästa.

 

Detta symposiumhar dock ovedersägligt dokumenterat att den hållningen inte längre är genomförbar. De så kallade vaccinernas potential att utlösa självdestruktion är nu avslöjad. Att fortsätta med deras tillämpning kommer att likställas med avsedd kroppsskada. 

 

Ni, medicinska proffs i världen, kan och måste stoppa detta omedelbart.

Kan du stå ut med tanken på att din nästa injektion skulle kunna utplåna ett oskyldigt barns förhoppningar och lycka? Blod som du kan ha på händerna kan fortfarande tvättas bort. Men nytt blod kommer att finnas kvar på dig fram till domedagen.

 

Läkare, vi uppmanar er att vägra att delta i skadan för era patienter. Motstå politikens kapning av medicin och ta patientvård och patientsäkerhet tillbaka i dina egna händer.

 

Vår uppmaning om frihet riktar sig till de statliga organen och läkemedelsmyndigheterna, vars intressekonflikter finns i överflöd. Vi anklagar dem för att tillskansa sig sina befogenheter för att tjäna sina egna intressen.

 

De har tillfogat världsbefolkningen otaligt lidande – cyniskt, skoningslöst, samvetslöst. De första personerna vi vänder oss till här är läkarna: Anthony Fauci, Ursula van der Leyen, de österrikiska och tyska hälsoministrarna, Schweiz nästa president. Är du inte rädd för att dina namn kommer att gå till historien tillsammans med namnen på de största illgärarna genom tiderna – och för alltid förstöra ställningen och prestigen för vårt en gång så hedrade yrke?

 

 

Vi utmanar dig att komma fram och diskutera saken med oss ​​på ett öppet och ärligt sätt. Denna utmaning sträcker sig till alla medicinska institutioner som fortsätter att berömma fördelarna med covid-vaccination.

 

Kollegor: vi kan inte båda ha rätt och det är vår underförstådda plikt att gå samman och söka sanningen. Kom, kollegor, övertyga världen om er hedervärda hållning genom att anta vår utmaning. Vi väntar på dig när som helst, vilken dag som helst, var som helst.

 

Vår uppmaning till rättvisa riktar sig till världens lagdomstolar. Vrån om hjälp når dina rättssalar från hela världen. Återgå till ditt rättsliga ansvar att skydda och stå vid befolkningen som terroriseras av ett fåtal utvalda i världen. Kom ihåg dina yrkesplikter och upprätthåll ditt yrkesetik. Öppna dina ögon, dina öron och dina sinnen för båda motparterna.

 

Se till att de skyldiga ställs inför rätta.

Och, slutligen, till våra andra medlemmar av den mänskliga familjen: vi uppmanar er att stå upp för dina rättigheter och rättigheterna för dem du älskar – din frihet, din kroppsliga autonomi, din rätt att leva, tala, röra sig och arbeta fritt utan medicinskt tvång, hot eller rädsla för repressalier.

 

För när du väl ger bort dessa rättigheter kommer de inte att ges tillbaka. Du kommer att döma dina barn och de kommande generationerna till en tillvaro i en värld av mörker, till ett liv som saknar empati, kärlek, mänsklighet. Ett liv som inte längre är värt att leva.

 

STÅ UPP NU !

LÄS ÄNNU MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/dr-sucharit-bhakdi-speech-move-mountains-aimed-physicians-lawyers-anyone-soul/5764636

 

 

 

HAR SS(STATEN SVERIGE) EN NAZIST REGERING ÄR EN SYNNERLIGEN BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING?

 

Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN reser sig mot det pågående globala och nationella vansinnet i Sverige utifrån Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten, alltså de sk ”vaccinerna” som är de DÖDLIGASTE i världshistorien och de SKADLIGASTE i världshistorien.

 

Alltså ett fullständigt vansinne som uppenbart beskyddas av DEN KRIMINELLA MAFFIAN dvs. alla ledamöter i Sveriges riksdag, du kan läsa mer i denna länk, men först ett citat från deras hemsida, NEJ TILL VACCINPASS, citat

 

”Under Nürnbergrättegångarna 1945-49 förbjöds för all framtid möjligheten att påtvinga människor medicinsk behandling. Det förbjöds också att märka människor med tex judestjärna eller pass med medicinsk innehåll – Dessa pass får ej begränsa människors rörelsefrihet både i samhället och vid resor.”

https://www.nejtillvaccinpass.se/omoss

 

 

 

 

HÄR KAN LÄSA MER OCH DU KAN ANMÄLA DIG TILL, citat

NEJ TILL VACCINPASS! DEN STÖRSTA FRIHETSMANIFESTATIONEN I SVENSK HISTORIA – FÖR ETT FRITT SVERIGE UTAN VACCINPASS

22 JANUARI 2022, STOCKHOLM, NORRMALMSTORG, KL. 14.00

https://nejtillvaccinpass.nu/

 

 

Här en namninsamling som du kan skriva på, från en annan aktör

Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!

https://www.skrivunder.com/vi_som_sager_nej_tvangsvaccinering

 

 

 

 

Här artikel och video om det uppropet/namninsamlingen

Mikael Jörgenstam har startat namninsamlingen ”Vi som säger NEJ till tvångsvaccinering!”.

 

Jörgenstam säger att vi alla måste fundera på om det är rimligt att vi påtvingas experimentella medicinska behandlingar utan att det ännu finns kunskap om framtida biverkningar och långsiktiga negativa konsekvenser för folkhälsan.

 

Läs mer och se videon

https://newsvoice.se/2021/12/nej-till-tvangsvaccinering-namninsamling/

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Advokat dr Reiner Fuellmich avslöjar och delger om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn i Sveriges historia

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

Detta fullständiga VANSINNE beskyddas av SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter och dessa är uppenbart stolta för att vara delaktiga i det STÖRSTA MEDICINSKA EXPERIMENTET & BEDRÄGERIET i Sveriges historia.

 

FÖLJ PENGARNA SÅ FÖRSTÅR DU VARFÖR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DETTA ENORMA KRIMINELLA BEDRÄGERI & STÖLD/FÖRSKINGRING AV SKATTEMEDEL MOT SVERIGES FOLK & BARN.

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT & SYSTEMATISKT I SKOLMEDCINSINSK YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET!

 

Och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, arbetsgivaren och de anställda läkarna och sjuksköterskorna, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media med flera, bl.a. då anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner.

 

 

Vilket lagstöd finnes för att beskydda

 

 • yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet inom skolmedicinen, globalt och nationellt, var i svensk lagstiftning finns lagstödet i Sveriges för
 •  
 • att beskydda den kriminella vaccin och läkemedelsindustrins/skolmedicinens uppenbart bevisade yrkes dödar verksamhet och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” och sk mediciner?

 

 

 

Hur många är inte psykopater/sociopater inom Sveriges regering och Sveriges riksdag?

 

Synnerligen befogad frågeställning eftersom ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE för länge sedan utifrån FAKTA & BEVIS redovisade i massutskicken över tid.

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-12-15

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-03 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

DE STÖRSTA LÖGNERNA GÅR ALLTID HEM

Jag måste bara först dela en historia som för bra för att inte dela. Sen kommer allvaret.

 

Polisen: – Ni körde för fort!

– Oh, jag förstår, säger kvinnan.

– Kan jag få se körkortet.

– Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.

– Har ni inget? utbrister polisen.

– Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.

– Kan jag istället få se registreringsbeviset!

– Tyvärr inte.

– Varför inte?

– Jag har stulit bilen…

– Stulit den?!

– Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.

– VAD ÄR DET NI SÄGER?!

– Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.

 

Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.

– Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.

– Är det något problem? undrar kvinnan.

– Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.

– Mördat ägaren? säger kvinnan.

– Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?

 

Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:

– Är det här er bil?

– Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?

– Jag måste medge att jag är aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!

– Jaha, och snart påstår han väl att jag körde för fort också?

 

Slutsats:
De största lögnerna går alltid hem.

Även den att Covid-19 dödar många när verkligheten är att den första vågen av Covid-19 eller InfluensaLik Infektion (ILI) har varit som en svårare influensasäsong. Alla andra ILI ”försvann” under 2020.

 

Under första ILI-säsongen 2019-09-01–2020-08-31 dog 5 880 personer med varav 2 under 20 års ålder och 645 under 70 års ålder

 

Överlevnaden totalt i hela landet var 99,94 %.

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde.

Med Covid19 dog 5 av 10 000 personer och 9 995  överlevde.

 

6 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 13 243 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

Totala dödligheten i Sverige var 92 000 personer under samma tid.

 

Andra säsongen 2020-09-01–2021-08-31 dog det 8 840 personer med Covid-19, alltså omkring 4 000 fler än första säsongen, trots vaccination av en stor del av befolkningen

 

Spanska sjukan dödade omkring 1 %, där dog 100 av 10 000 personer och 9 900 överlevde av 10 000 personer-

Med Covid19 dog 9 av 10 000 personer och 9 991 personer överlevde.

 

9 personer under 70 års ålder per 100 000 invånare eller 1 person per 8 671 personer under 70 års ålder dog med Covid-19.

 

Totala dödligheten i Sverige var 90 000 personer under samma tid, alltså 2 000 färre än första säsongen trots ökning av dödligheten med Covid-19 med 4 000.

 

Tabell 1

Absolute number deaths per age group and season
Age group 2019-2020 2020-2021 2021-2022
<20 years 2 12 0
20-29 years 10 12 4
30-39 years 18 29 0
40-49 years 45 75 4
50-59 years 164 213 14
60-69 years 406 634 35
70-79 years 1 268 2 021 108
80-89 years 2 437 3 541 167
90+ years 1 528 2 277 117
0-90+ years 5 885 8 840 449
0-69 years 645 975 57

 

 

Det är visat i många studier att vitamin D3 i tillräcklig mängd förhindrar ILI. Personer med mer än 125 nmol/L vitamin D3 i blodet slapp Covid-19 helt.

 

Detta innebär att mer än 90 % av dödsfallen med Covid-19 kunde ha förhindrats genom att ge alla personer den dos som nyfödda får per kg kroppsvikt av vitamin D3.

 

En nyföding ska enligt Livsmedelsverket få 400 IE per dag.

En vuxen om 75 kg ska då ha 400 IE/3 kg*75 kg=10 000 IE av vitamin D3 per dag.

 

Då skulle alla ha en nivå av vitamin D3 i serum/plasma om minst 125 nmol/L vilket enligt både gammal och ny vetenskap ger mycket högt skydd mot alla InfluensaLika Infektioner (ILI).

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik

 

Källa: Daglig statistik från FHM och SCB sammanställd av Björn Hammarskjöld 2021-12-02

Livsmedelsverkets råd  om vitamin D3 till nyfödingar

Mats Humble et al D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Lakartidningen.se 2020-05-07

Läs även kommentarer som Rädda liv genom att ge vitamin C och vitamin D3

 

Slut citat, källa till ovan citerat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/de-storsta-lognerna-gar-alltid-hem.html

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  DETTA SKA SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, DE SK ”VACCINERNA”  SOM I SKOLMEDICINSK GLOBAL YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET  OCH NATIONELLT INOM SVERIGES 21 REGIONER(fd landsting) YRKES SKADAR OCH YRKES DÖDAR VERKSAMHET SKA STOPPAS

 

 

FAKTA & BEVIS

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

 

 

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger artikel av datum 2021-12-04 som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk, citat

MENGELES STORA SVARTA SKUGGA ÖVER OSS

Kommentar till Läkartidningen som refuserades.

Läkartidningen: Ovaccinerade läkarstudenter portas från VFU i Västerbotten

Lakartidningen.se 2021-11-16

 

Den som är frisk smittar inte. Den som är sjuk bör stanna hemma. Den som är frisk och vaccinerad smittar inte, den som är ovaccinerad och frisk smittar inte. Det spelar ingen roll om man är vaccinerad eller ovaccinerad så länge man är frisk. Man smittar inte!

 

 

Att påstå att en ovaccinerad är ett hot mot de äldre och sköra visar på okunnighet hos ledningen då en vaccinerad är minst lika stort hot.

Det är då inte någon skillnad på vaccinerad eller ovaccinerad. Alltså är det diskriminering av den ovaccinerade, förbjudet i grundlagen 2 kapitlet 12 §. Att tvinga individer mot sin vilja till medicinsk åtgärd strider mot Regeringsformen 2 kapitlet 5 och 6 §§.

 

 

Inte heller ska någon student tvingas uppge om den är vaccinerad eller inte, det strider mot sekretesslagstiftningen, svaret ska vara ”Sekretess!”

Svaret får inte heller registreras enligt GDPR och RF 2 kapitlet 2 och 3 §§, inte ens registreras i huvudet hos någon överordnad

 

Att offentlig verksamhet strider mot lag är förbjudet enligt RF 1 kapitlet 1 § 3 st och mot 1 kapitlet 9 §.

 

 

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget gav upphovet till Helsingfors deklarationen, vår grundlag och EU-rätten för att Mengeles våldförande på människor aldrig mer skulle kunna äga rum.

 

Likväl ser man Mengeles stora svarta skugga över oss…

 

Din kommentar är inskickad

 

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi,

 

Slut citat, källa till ovan citerat

https://kostkunskap.blogg.se/2021/december/mengeles-stora-svarta-skugga-over-oss.html

 

 

 

 

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

 

 

Ca 99% av nationen Sveriges medborgare/invånare lider av D3 vitamin brist och detta får effekten att nationen Sveriges medborgare/invånare har ett mycket nedsatt naturligt immunförsvar, som är enkelt och kostnads effektivt att åtgärda, men inte gynnar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins/skolmedicinens ekonomiska intressen!

 

DET ÄR TID FÖR ATT SÄKERSTÄLLDA D3 VITAMIN NIVÅERNA HOS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, MEN DET ÄR UPPENBART INTE I LIVSMEDELSVERKETS OCH SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA SVERIGES REGIONER, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(folkhälsomyndigheten) OCH LÄKEMEDELSVERKETS INTRESSE!

 

Du läser mer om hur du enkelt och lätt kan åtgärda detta själv på Björn Hammarskjölds blogg, informationen som uppenbart undanhålls av Livsmedelsverket, Folkdödarmyndigheten och Sveriges alla Regioner, och hör även om det i det inspelade samtalet med Livsmedelsverket

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Björn Hammarskjöld utbildar Livsmedelsverkets avdelningschef Britta Ekman om D3 vitamin

 

Det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket körde en ”hatkampanj” och ”VARNADE” i pressmeddelande för D3 vitamin och därför ringdes Livsmedelsverket upp och Björn Hammarskjöld delgav avdelningschef Britta Ekman FAKTA om det livsviktiga D3 vitaminet.

 

Det inspelade samtalet är registrerat i laga ordning hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket som skickade följande mail utifrån den sakliga, objektiva och korrekta FAKTA redovisning som Björn Hammarskjöld delgivit till det uppenbart super korrupta Livsmedelsverket, där mp3 filen med det inspelade samtalet finns registrerad;

Till: [email protected]

Ämne: VB: Svar på e-post

Prioritet: Hög

 

För din kännedom

Från: [email protected] [mailto:[email protected]]

Skickat: den 13 januari 2021 09:56

Till: [email protected]

Ämne: Svar på e-post

 

Hej,

Tack för din e-post, 2019-12-25.  Vi har tagit del av innehållet, och handlingarna har registrerats i ärende 2020/04626. Vi gör ingen översyn av våra råd och rekommendationer om D-vitamin för närvarande. Vi kommer därför inte heller att ändra vårt pressmeddelande som publicerades 2020-12-16.

 

Med vänlig hälsning

 

Britta Ekman

Avdelningschef Avdelningen för Hållbara Matvanor

Undersökning och vetenskapligt stöd (UV)

 

 

Box 622, 751 26 Uppsala

018-17 55 16

www.livsmedelsverket.se

 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN VIA DENNA LÄNK OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://www.jottacloud.com/s/271e245c077151a4883a08bb38491726963

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu