• Arkiv

Sverige Demokraterna Roger och Maud Richthoff och alla riksdagsledamöter i Sverige Demokraterna får skrivelse av 2021 12 18

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 18 december 2021 11:30
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘jenn[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: FAKTA & BEVIS FÖR ATT SVERIGES RIKSDAG SKA STOPPA ”VACCINERNA”
Prioritet: Hög

 

FAKTA & BEVIS FÖR ATT SVERIGES RIKSDAG SKA STOPPA ”VACCINERNA”

 

Maud Richthoff regionfullmäktige ledamot, Region Sörmland

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/politisk-organisation/sok-politiker-och-politiska-forsamlingar/?hsaid=SE2321000032-56XS

 

Roger Richthoff riksdagsledamot, Sveriges riksdag

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/roger-richthoff_b4329cc3-9256-470c-a712-5e2501c6fde7

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Sverige Demokraternas alla riksdagsledamöter

 

2021-12-18

 

Maud och Roger

 

Såg denna morgon dessa bägge videos som är svensk textade, så att alla politiker, oavsett intelligensnivå, kan förstå att ”vaccinerna” ska STOPPAS OMEDELBART! Du/ni ser mer i den delen längre ner i denna delgivning till er bägge.

 

FAKTA & BEVIS

Notera särskilt att varken Sveriges regering eller deras medlöpare, bl.a. då Sveriges Kommuner och Regioner och alla 21 Sveriges Regioner(fd landsting) har INTE informerat i deras marknadsföring och erbjudande om vaccin till nationen Sveriges FOLK & BARN om att de sk  ”vaccinerna” är ett gigantiskt globalt och nationellt MEDICINSKA EXPERIMENT.

 

Det får effekten att dessa avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament och global  och nationell agenda undanhållits BEDRÄGLIGT i akt, mening och syfte att planerat grovt bedrägligt och uppsåtligt undanhålla att det som erbjudes och därmed marknadsförs är inte vanliga vaccin det är ett GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGERI & MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

Där de ”vaccinerade” utan deras informerade samtycke GROVT UPPSTÅTLIGT BEDRÄGLIGT manipulerats till att bli och vara försöksråttorna i detta grovt uppsåtliga gigantiska bedrägeri och gigantiska uppsåtliga bedrägliga MEDIDICINSKA EXPERIMENT som pågår till minst år 2023.

 

Alltså förmodligen hade ingen alls ställt upp på att deltaga i detta fullständiga vansinniga MEDICINSKA EXPERIMENT med de sk ”vaccinerna. om dessa fått fullständig opartisk, saklig och objektiv information och upplysning, alltså av dessa sammantaget av nationen Sveriges FOLK & BARN  som erbjudits uppsåtligt grovt bedrägligt som vanliga vaccin, vilket de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

Särskilt inte eftersom det bevisligen är generellt och systematiskt så att ”vaccinerna” effektivt skadar och dödar mänskligheten, alltså de sk ”vaccinerna” är ett BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, försök motbevisa det, det klarar ingen av er av, det garanteras till 100 %, ni förstår mer om den delen när du/ni läst hela denna skrivelse.

 

Vilket också undanhållits av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner.

 

Alltså en KRIMINELL KARTELL och LIVSFARLIG KLAN som säkerställer att skattemedel inte används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges FOLK & BARN. Således på ren svenska ett grovt uppsåtligt planerat gigantiskt BEDRÄGERI med enorma ekonomiska incitament.

 

Därtill utsätts avsiktligt planerat uppsåtligt hela nationen Sveriges FOLK & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet för gigantiskt stor fara, av landsförrädare som dessa uppenbart är.

 

Dessa har inte fortlöpande informerat och upplyst om, alltså Sveriges regering och deras medlöpare, b.la. då Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner, och inte heller av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, om vad som är allmänt känt över hela världen nämligen att mänskligheten systematiskt och generellt i detta skolmedicinska MEDICINSKA EXPERIMENT, som de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN bevisligen är, dör som flugor och att mänskligheten också generellt och systematiskt skadas i detta gigantiska globala och nationella MEDICINSKA EXPERIMENT.

 

Dessa ovan omnämnda har uppsåtligt planerat grovt BEDRÄGLIGT utifrån enorma ekonomiska incitament LURAT de ”vaccinerade” försöksråttorna i detta GIGANTISKA MEDICISKA EXPERIMENT & BEDRÄGERI och nationen Sveriges FOLK & BARN att det är vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är, det är toxiska injektioner/BIOVAPEN som bevisligen i yrkesverksamhet i skolmedicinen generellt och systematiskt i kriminell skolmedicinsk yrkes skadar verksamhet och yrkes dödar verksamhet gör mer skada än nytt, bevisligen är det så Maud och Roger.

 

GÅRDAGENS MASSUTSKICK INNEHÅLLER FAKTA & BEVIS SOM SÄKERSTÄLLER ATT DE SK ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

 

Ni läser mer i den delen i gårdagens massutskick av 2021-12-17, som ni bägge delgivits via epost nämligen ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 279, som ni också finner här offentligt publicerat

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2021-12-17-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-279/

 

Däri det massutskicket finner ni också vad som senare den dagen publicerades separat då detta är enormt viktig information, upplysning, FAKTA & BEVIS nämligen

 

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

Du/ni kan också ladda ner direkt pdf filen om drygt 7 MB med FAKTA & BEVIS

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

 

Här de 2 videos som denna morgon sågs, nu med svensk text,  sett dem tidigare, men då ingen svensk text, videos med 2 av världens mest TROVÄRDIGA spets specialist sakkunniga som garanterat är opartiska, sakliga och objektiva och värnar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

Vilket bevisligen Sveriges regering och deras medlöpare definitivt uppenbart bevisligen inte gör, dvs. FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner

 

ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna ska säkerställa att  de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

 

Dr. Robert Malone är en av upphovsmännen till mRNA-teknologin bakom vaccinen. Malone har gått ut som visselblåsare och varnar nu föräldrarna att vaccinera sina barn med mRNAvaccinet. Videon har svensk undertext. Se den bästa Maud och Roger

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

ENORMT VIKTIG VIDEO NU MED SVENSK TEXT bara denna ska säkerställa att  de sk ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN

53:52 in i denna intervju med dr Michael Yeadon delges, se för allt i världen hela videon med svensk text så alla fattar och förstår om PCR bedrägeriet, som är grunden till den planerade plandemin och det gigantiska BEDRÄGERIET som uppenbart även Sveriges riksdags alla ledamöter BESKYDDAR, eftersom de sk ”vaccinerna” inte STOPPATS av Sveriges riksdag, citat;

 

OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år.

Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter.

Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

 

 

04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ

https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

 

SIST MEN INTE MINST DET FINNS BOTMEDEL MOT COVID 19 SOM BEVISLIGEN UNDANHÅLLITS BEDRÄGLIGT OCH AVSIKTLIGT AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Bl.a. då vad som delgivits redan 2020 i maj till Sveriges alla 21 Regioner, alla arbetsgivarna/politikerna och deras anställda läkare och sjuksköterskor och väldigt många fler, det framgår eftersom du/ni ser själva vilka som är mottagarna, läs den bifogade pdf filen Till era alla anställda läkare och sjuksköterskor

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Till-era-alla-anst%C3%A4llda-l%C3%A4kare-och-sjuksk%C3%B6terskor-rep-2021-12-17.pdf

 

 

Som ni/du ser har även Sverige Demokraterna fått del av denna pdf fil redan i maj 2020 precis som andra partier i Sverige riksdag, men ingen har agerat för att rädda liv och värna nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

Ni vet att finns botemedel mot Covid 19  så ska det MEDICINSKA EXPERIMENTET STOPPAS OMEDELBART

 

Maud och Roger kommer du/ni fortsätta att beskydda detta gigantiska BEDRÄGERIET & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN  mot nationen Sveriges FOLK & BARN eller kommer ni vara med och STOPPA ”VACCINERNA” MED OMEDELBAR VERKAN tillsammans med ert parti Sverige Demokraterna är en mycket viktig fråga som begäres svar på mycket skyndsamt

 

Det är fruktansvärt enkelt, för kunskapen finns, ni/du ser till att dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon, advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, som därtill är synnerligen opartiska, sakliga och objektiva  kan vara er i riksdagen behjälpliga, uppenbart är detta problem ett globalt och nationellt problem, kan bjudas in av er i Sverige Demokraterna till Sveriges Riksdag, ja sen är saken klar, då säkerställts i debatten att ”vaccinerna” kommer STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

 

Eftersom undertecknad har personlig kontakt med advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så går det förmodligen att ordna mycket skyndsamt.

 

Läs också vad som sedan tidigare delgivits alla Sveriges 21 Regioner sedan tidigare

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

Läs också vad som delgivits Sveriges alla riksdagsledamöter sedan tidigare

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

Noteras särskilt; att det som pågår för fullt i Sverige och beskyddas av Sveriges riksdags alla ledamöter, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel, strider mot svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen och bl.a. Patient lag 3 och 4 kap.

 

Denna skrivelse kommer delges nationen Sveriges FOLK & BARN och alla Sveriges ledamöter i Sveriges riksdag  med många flera makt och myndighetsmissbrukare i Sverige i nästa massutskick och kommer efter att det skickats till er idag publiceras offentligt på http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ då detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

Har du ni frågor eller om något uppfattas som otydligt av er vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu