• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 02 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 283

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 02

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 02 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 283

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 283

 

 

Hjälp till att sprida vidare, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2022-01-02

 

 

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN DÖDAR

 

Noteras särskilt: ca 1 % rapporteras in av läkarna i VAERS registret i USA, utgå från detsamma i denna artikel publicerad 2021-12-22, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk om DÖDAR ”VACCINERNA” & SKADAR ”VACCINERNA” och vad som undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Alltså undanhålls av SVERIGES REGERING & DERAS MEDLÖPARE, bl.a. Sveriges riksdags alla ledamöter, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, Sveriges Kommuner och Regioner, av Sveriges 21 alla Regioner (fd landsting) med många flera, detta undanhålls nationen Sveriges FOLK & BARN, alltså om det som av bl.a. Sveriges alla 21 Regioner har marknadsförts som vanliga vaccin, men som bevisligen inte är vanliga vaccin.

 

 

Alltså det är ett MEDICINSKT EXPERIMENT & och det värsta BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia, där de sk ”vaccinerna”/biovapen i yrkesverksamhet inom skolmedicinen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, citat

 

32 649 dödsfall 3 003 296 skador efter COVID-sprutor i europeisk databas över biverkningar – unga, tidigare friska människor fortsätter att drabbas

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205

 

 

93 % AV DE MÄNNISKOR SOM DOG EFTER ATT HA BLIVIT ”VACCINERADE” DOG PÅ GRUND AV COVIDVACCINET!

 

BIOVAPNEN DÖDAR

Publicerat 2021-12-29 se videon och sprid vidare

93% OF PEOPLE WHO DIED AFTER BEING VACCINATED WERE KILLED BY THE COVID VACCINE!

https://rumble.com/vrkshu-breaking-report-93-of-people-who-died-after-being-vaccinated-were-killed-by.html

 

 

Dr David Martin presenterar den praktiska planen för att stoppa ”pandemin” och den stora återställningsagendan

Publicerat 2022-01-01 MÅSTE SES VIDEO om DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, videointervju med den världskände synnerligen högst TROVÄRDIGE spets specialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive dr David E Martin. Sprid vidare om de sk ”vaccinerna”/BIOVAPNEN som är genterapiinjektioner och ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

Alltså inget vanligt vaccin, som det marknadsförts som i Sverige, men bevisligen inte är, alltså ETT GIGANTISKT MEGA BEDRÄGERI mot mänskligheten och nationen Sverige FOLK & BARN

Dr. David Martin Presents The Practical Plan to End the “Pandemic” & Great Reset Agenda

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/01/dr-david-martin-presents-the-practical-plan-to-end-the-pandemic-great-reset-agenda/

 

 

 

Publicerat 2021-12-31 sanningen och verkligheten om DET SUPER KORRUPTA SVERIGE nu i fokus Sveriges Kommuner och Regioner och det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA LÄKEMEDELS EXPERIMENTET mot nationen Sveriges FOLK & BARN i Sveriges historia, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Åklagaranmälan till Stockholm Citys åklagarkammare om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

 

City åklagarkammare                                                       sida 1 av 34

Vice chefsåklagare/tf kammarchef Katarina Lenter

[email protected]

Telefon 010-562 56 00

Registrator

E-post [email protected]

Telefon 010-562 56 00

 

Denna åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på av vice chefsåklagare/tf kammarchef Katarina Lenter utsedd handläggare av ärendet, därtill diarieblad/diarie nr alternativt dagboksblad, som bevis och bekräftelse på att åklagare anmälan är emottagen och i laga ordning registrerad. Begär dessa uppgifter med vändande epost till [email protected] och därtill till [email protected] , [email protected] och [email protected]

 

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna åklagare anmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill av synnerligen mycket stort allmänt intresse internationellt.

 

 

Noteras särskilt

All kommunicering i anmälan ska ske med epost då anmälaren kan komma befinna sig på resande fot över tid.

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är de vittnen och vittnesmål med bevis från spetsspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva globalt världskända med högsta trovärdighet som delgives åklagaren i denna anmälan fullt ut avgörande.

 

Eftersom undertecknad/anmälaren har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon, advokat Robert F Kennedy Jr, prof. Arne Burkhardt MD och virologiprofessor Sucharit Bhakdi alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så är inhämtande från åklagaren av deras vittnesmål och sakkunnighets bevis avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning av anmälan.

 

Undertecknad/anmälaren står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs

 

2021-12-31

 

Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

 

Läs åklagaranmälan om 34 sidor, bifogas som bifogad pdf filen Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

 

Bilageförteckning

1

Åklagaranmälan om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar anmäles mot SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER

2

CDC svenska, se bifogade pdf filen

3

Comirnaty…, se bifogade pdf filen

4

Skrivelsen och delgivningen Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 11, bifogas som PDF fil

5

Inspelat samtal med Emma Spak av 2021 09 12, bifogas som mp 3 fil  http://www.jottacloud.com/s/271a538f3a6635c4d6fa14e86d5f7580fc6

6

DELGIVNING till Sveriges riksdags alla folkvalda och talmannen/talmännen 2021 09 02, bifogas som PDF fil

7

SOCIALDEPARTEMENTET……, bifogas som PDF fil

8

MASSUTSKICK…. av 2021 09 11, bifogas som Word fil

 

LÄS MER & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2661

 

 

 

 

VAD I HELVETE FÅR VI FÖR VÅRA SKATTEPENGAR ÄR EN SYNNERLIGEN MYCKET BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING, DU FÖRSTÅR STRAX MERA

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ETT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE & NOTORISKT FAKTUM SOM NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN ÄR BERÄTTIGADE TILL ATT ERHÅLLA OPARTISK, SAKLIG & OBJEKTIV INFORMATION OCH UPPLYSNING OM

 

Alltså utifrån vår grundlag Regeringsformen så ska Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting), Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering och deras medlöpare, Sveriges riksdags alla ledamöter och anställda tjänstemän/kvinnor vara opartiska, sakliga och objektiva i deras makt- och myndighetsutövning, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum. Läs mer i den delen i Regeringsformen 1:9.

 

Utifrån det ska såklart nationen Sveriges FOLK & BARN få del av denna information och upplysning om CORNA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och det största och värsta BEDRÄGERIET och MEDCINSKA LÄKEMEDELS EXPERIMENTET i mänsklighetens och nationen Sveriges historia, du förstår strax mera.

 

CDC säger att PCR-testet är ogiltigt. Gör ingen skillnad mellan Covid-19 och säsongsinfluensa. Upptäcker eller identifierar inte SARS-CoV-2 och dess varianter. Det finns ingen pandemi!

Läs mer i den bifogade pdf filen CDC….. maskinöversättning till svenska

Du kan läs även i denna artikeln publicerad 2021-12-31

https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179

 

Läs också den bifogade pdf filen WHO….

 

 

 

 

SANNINGEN & VERKLIGHETEN som undanhålls av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk.

 

Läs detta mycket nogsamt, sanningen och verkligheten, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Delgivning angående legalt ansvar till alla som kräver vaccinpass av sina kunder/anställda

 

Till ________________________________________________________

 

 

I den så kallade Nürnbergkonventionen, som undertecknats av den Svenska Regeringen uttrycks det tydligt att:

Nürnbergkod #1

 

”Ingen person ska tvingas delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.”
Genom att kräva att dina kunder eller anställda ska uppvisa ett så kallat Corona-pass eller Vaccinpass bryter du helt klart mot denna lag och kommer i sinom tid att åtalas. I Nürnbergrättegångarna kom det också tydligt till uttryck att varje person är ansvarig för sina egna handlingar.

 

Det är inte en ursäkt att säga att du bara följt nationella lagar och rekommendationer om detta inkluderar att sätta press på dina kunder att ta experimentella, oprövade injektioner och/eller medicinska testprocedurer.

 

Många media, politiska och icke-medicinska personer säger åt folk att ta Covid-sprutan.

De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi. Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelarna uppväger riskerna.” Länder använder restriktioner, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta läkemedel eller förhindras att delta i det fria samhället

 


Nürnbergkod #2:

Ett medicinskt experiment måste ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på andra sätt

 

Som listat ovan uppfyller inte de experimentella Covid 19 sprutorna kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset.

 

Det finns andra medicinska behandlingar som ger goda resultat mot Covid 19 såsom Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink och Hydroxyklorokin.

 


Nürnbergkod #3: 

Där ska finnas Basexperiment baseras på resultat av djurförsök och sjukdomshistoria


Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor.

 

I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor med BNT162b2 mRNA. I den studien utvecklade alla aporna lunginflammation.

 

 


Nürnbergkod #4 + #5:

Undvik allt onödigt lidande och skada + Inget experiment som ska utföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa.
I slutet av december 2021 hade CDC VAERS rapportsystem i USA rapporterat över 20 000 dödsfall och 900 000 vaccinhändelser. I EU är siffrorna ännu högre, se https://vaxxtracker.com/VaxStatistics.aspx. Andra studier har visat att bara mellan en och tio av 100 vaccinskador rapporteras, så det rör sig sannolikt om mer än miljon dödsfall globalt.

 

Nürnbergkod #6:

Riskerna bör aldrig överstiga fördelarna
Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 %.

 

Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk.

Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att ”heta virus” och varianter dyker upp. Socialstyrelsen är fullt medvetet om att användningen av ”läckande vacciner” underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det kommer till människor

 

 

 

 


Nürnbergkod #7:

Förberedelser måste göras mot ens avlägsen möjlighet till skada, funktionshinder eller död.
Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsbolagens egna kliniska fas 3-prövningar på människor kommer inte att avslutas förrän 2022/2023.

 

Dessa vacciner godkändes enligt en nödsituations-förordning och påtvingades en felaktigt informerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

 

 

Nürnbergkod #8:

Experimentet måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer
Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som shoppingcenter, Apotek och drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier.

 


Nürnbergkod #9:

Vem som helst måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet.
Trots protester från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet.
Faktum är att det för närvarande pågår många försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering. Detta inkluderar obligatoriska och tvångsvaccinationer.

 


Nürnbergkod #10:

Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller dödsfall
Det är tydligt i de statistiska rapporterna att detta experiment leder till dödsfall och skada, men politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapi-experiment från att skada en felaktigt informerad allmänhet.

 

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten? Dela denna information. Håll era politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade lagarna som anges i Genèvekonventionen och Nürnberg-konventionen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och dödas. Rättsprocesser går framåt, bevis har samlats in och en stor växande skara experter slår larm.


Om du inte vidtar åtgärder och ändrar dina policies före __________________ kommer denna delgivning att laddas upp på www.peoplescourt.org , tillsammans med en rekommendation till alla dina kunder och anställda att bojkotta ditt företag/institution tills du har rättat till detta brott. Du kommer också att åtalas för dessa anklagelser i en domstol och hållas ekonomiskt och juridiskt ansvarig för all skada du kan ha tillfogat dina anställda/kunder

 

Slut citat

LÄS ÄNNU MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2636

 

 

 

 

DU KAN GÖRA PRECIS SOM MARGARETA SKANTZE MYCKET FÖREDÖMLIGT GJORT;

NÄMLIGEN STÄLL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN & SVERIGES RADIO DE SYNNERLIGEN MYCKET AVGÖRANDE FRÅGORNA

 

Dessa ovan omnämnda fullt ut skattefinansierade ska var opartiska, sakliga och objektiva i deras makt- och myndighetsutövning, nu kommer det visa sig inom kort om så är fallet.

 

Alltså eftersom PCR BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN är i fokus och att dessa FAKTA & BEVIS är oåterkalleliga.

 

Alltså det får effekten att i en rättsstat värt namnet ska DÖDAR ”VACCINERNA” STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN, det återstår att se om Staten Sverige (SS) är en sådan rättsstat eller om SS fortsätter BESKYDDA det kriminella MEDICINSKA LÄKEMEDELS EXPERIMENTET & det gigantiska mega BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”

 

Det kom 2 mycket viktiga mail som du får del av, citat

 

Några frågor om omicron och PCR-testerna

 

Från: Margareta Skantze <[email protected]>
Skickat: den 1 januari 2022 11:07
Till: [email protected]
Ämne: Några frågor om omicron och PCR-testerna

 

Bästa Folkhälsomyndigheten! 

 

Jag hoppas få svar på dessa frågor:

 

1. Hur konstateras den så kallade Omicron-varianten? 

Görs det med PCR-test? 

 

2. Och om så är fallet – hur kommer FHM att förhålla sig till den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC.s nya rekommendationer angående PCR-testerna som gäller från och med idag, 1 jan 2022? 

 

https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179

 

 

Summering:

 

As of  January 1, 2022, the CDC in a request to the FDA withdraws it’s endorsement of the RT-PCR test.  The CDC acknowledges that the PCR test does not effectively differentiate between Covid-19 and Seasonal Influenza. Amply documented and analyzed by numerous scientists, the RT-PCR test does not detect or identify SARS-CoV-2 and its variants.

While the CDC does not officially acknowledge that the RT-PCR test is invalid, it nonetheless calls for it to be withdrawn.

It is worth noting that almost a year ago, in January 2021, the WHO also questioned the validity of the PCR test which it had itself put forth at the very outset of the covid crisis.

If the PCR test is invalid as suggested by the CDC’s statement, the 260 Million so-called “Confirmed Covid-19 Cases” collected and tabulated Worldwide since the outset of the alleged pandemic are meaningless.

Lyckeby 1 januari 2022

Margareta Skantze

 

 

Knösövägen 116

371 64 Lyckeby

Mobil: 0705 567 809

Mail: [email protected]

 

Slut citat

 

 

 

PCR-testerna

Från: Margareta Skantze <[email protected]>
Skickat: den 1 januari 2022 11:35
Till: Till: [email protected] <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: PCR-testerna

 

 

Bästa Ulrika Björkstén!

Jag har tidigare via mejl 19 mars 2021 kontaktat dig och din redaktion i förhoppningen att ni skulle belysa frågan om PCR-testernas bristande tillförlitlighet för att konstatera pågående infektion med covid-19. Jag fick inget svar. Mitt brev publicerades då på nättidningen Newsvoice 2 april 2021. Se bifogad länk. 

 

https://newsvoice.se/2021/04/vetenskapsradion-ovetenskapliga-pcr-testerna/

 

Se även denna artikel, där jag berättar om tre olika domstolar i tre olika länder, som konstaterar att PCR-testerna inte duger som vetenskapligt underlag för de restriktioner som vidtagits världen över och som vållat oöverblickbara skador. 

 

https://newsvoice.se/2021/10/nobels-fredspris-reiner-fuellmich/

 

Jag återkommer nu till denna fråga med anledning av de förändrade riktlinjer som 

den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC.s givit till FDA angående PCR-testerna och som träder i kraft idag, den 1 jan 2022.

 

https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179

 

 

Summering:

As of  January 1, 2022, the CDC in a request to the FDA withdraws it’s endorsement of the RT-PCR test.  The CDC acknowledges that the PCR test does not effectively differentiate between Covid-19 and Seasonal Influenza. Amply documented and analyzed by numerous scientists, the RT-PCR test does not detect or identify SARS-CoV-2 and its variants.

While the CDC does not officially acknowledge that the RT-PCR test is invalid, it nonetheless calls for it to be withdrawn.

It is worth noting that almost a year ago, in January 2021, the WHO also questioned the validity of the PCR test which it had itself put forth at the very outset of the covid crisis.

If the PCR test is invalid as suggested by the CDC’s statement, the 260 Million so-called “Confirmed Covid-19 Cases” collected and tabulated Worldwide since the outset of the alleged pandemic are meaningless.

 

Frågan om PCR-testernas tillförlitlighet utgör själva grundbulten i det officiella narrativet om den pågående pandemin.  Det är således av fundamental betydelse att belysa denna fråga och det borde vara ett självklart uppdrag för Sveriges Radio. 

 

 

Lyckeby 1 januari 2022

Margareta Skantze

 

Knösövägen 116

371 64 Lyckeby

Mobil: 0705 567 809

Mail: [email protected]

Slut citat

 

FÖRMODLIGEN DEN MEST KVALIFICERADE I VÄRLDEN ATT PRATA OM DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”

Publicerat 2022-01-01 den här intervjun med spets specialist sakkunnige med synnerligen högsta trovärdighet den världskände dr Robert Malone som är opartiskt, saklig och objektiv, denna video vill DU inte missa, för här kommer sanningen och verkligheten fram i LJUSET,SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

JOE ROGAN INTERVIEWS DR ROBERT MALONE JOE ROGAN PODCAST

Dr @RobertWMalone är uppfinnare av de nio ursprungliga mRNA-vaccinpatenten, som ursprungligen lämnades in 1989 (inklusive både idén om mRNA-vaccin och de ursprungliga principbevisförsöken) och RNA-transfektion.

 

Dr @RobertWMalone har närmare 100 publikationer som har granskats av fackfolk och citerats över 12 000 gånger. Sedan januari 2020 har Dr Malone lett ett stort team som fokuserar på klinisk forskningsdesign, läkemedelsutveckling, datormodellering och verkningsmekanismer för återanvända läkemedel för behandling av COVID-19.

 

Dr @RobertWMalone är medicinsk chef för @TheUnityProject en grupp med 300 organisationer i hela USA som står emot obligatoriska COVID-vacciner för barn. Han är också ordförande för Global Covid Summit, en organisation med över 16 000 läkare och forskare som har åtagit sig att tala sanning till makten om forskning och behandling av COVID-pandemin.

https://t.me/RobertWMalone/1182

 

MÅSTE SES, SPRID VIDARE

https://www.bitchute.com/video/IgbL2uTVnmWs/

 

 

 

 

”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN ÄR ETT ENORMT GIGANTISKT MEGA BEDRÄGERI & MEDICINSKT LÄKEMEDELS EXPERIMENT

Mycket viktig session med advokat dr Reiner Fuellmich och hans världskända opartiska, sakliga, objektiva spetsspecialist sakkunniga med högsta trovärdighet nämligen team Corona Investigative Committee, spola fram till ca 1 timme och 30 minuter in i videon, titta och lyssna verkligt nogsamt, på engelska, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-12-31, citat

Session 85: Att tänka om

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-85-en:f

 

 

 

 

 

OVEDERSÄGLIGA BEVIS: COVID-19-vaccinerna dödar människor!
Publicerat 2022-01-01 OVEDERSÄGLIGA BEVIS: COVID-19-vaccinerna dödar människor!

Är detta ett ovedersägligt bevis på att COVID-19-vaccinerna dödar människor? [VIDEO]

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

https://www.redvoicemedia.com/video/2022/01/is-this-irrefutable-proof-the-covid-19-vaccines-are-killing-people-video/

 

 

Publicerad 2022-01-01 sprid vidare i alla dina nätverk

DOKTOR MIKAEL NORDFORS INTERVJUAS, SE DENNA VIDEOINTERVJU

https://www.bitchute.com/video/uiiKvrixFvPo/

 

 

”VACCINFÖRSÄLJARNA”

SOM BESKYDDAR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, läkare och sjuksköterskor anställda inom Sveriges alla 21 Regioner, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner, och såklart SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internetmedia

 

Du förstår strax mera.

 

 

Tror Du att denna information och upplysning kommer delges dig från Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, läkare och sjuksköterskor anställda inom Sveriges alla 21 Regioner och såklart SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa internet media?

 

Alltså om det största och värsta BEDRÄGERIET med enorma ekonomiska incitament som uppenbart var planerat och väl genomtänkt grovt uppsåtligt BEDRÄGERI för att bana vägen för de sk ”vaccinerna”.

 

Alltså de sk ”vaccinerna” som BEVISLIGEN inte är vanliga vaccin, men som av de ovan omnämnda ”vaccinförsäljarna” uppenbart marknadsförts som vanliga vaccin.

 

Men som bevisligen är genterapiinjektioner/BIOVAPEN, som bevisligen generellt och systematiskt i skolmedicinsk yrkesverksamhet globalt och nationellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, i det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET i världshistorien.

Och detta undanhålls såklart av de ovan omnämnda KRIMINELLA ”vaccinförsäljarna”, som såklart är partiska, osakliga och ingår det största och värsta BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia.

 

 

ALLTSÅ DÄR STORA MÄNSKLIGHETEN SOM TILLÅTIT SIG MANIPULERATS att ”vaccinera” sig och där de ”vaccinerade” uppenbart bevisligen är försöksråttorna i detta LÄKEMEDELSEXPERIMENT, som ännu inte är avslutat.

 

Att de sk ”vaccinerna” skulle varit STOPPADE FÖR LÄNGE SEDAN utifrån fakta och bevis är uppenbart, men så har inte skett, trots att Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter är väl informerade via bl.a. dessa massutskicken.

 

 

Det finns inget lagstöd alls för att skolmedicinen ska bedriva i yrkesverksamhet som bevisligen GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, men dessa ”vaccinförsäljarna” beskyddar uppenbart bevisligen skolmedicinens globala och nationella generella och systematiska KRIMINELLA SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET.

 

Läs och sprid vidare, fakta och bevis om sanningen och verkligheten.

 

 

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR OCH VAR STARTSKOTTET TILL PLANDEMIN OCH DE SK ”VACCINERNA”, ALLT VAR PLANERAT

 

 

ALLTSÅ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN PLANERAT

& PÅDRIVET UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT,

GLOBALT & NATIONELLT, ALLA SKA MED!

 

 

Publicerat 2021-12-31

CDC erkänner inte längre PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka ”bekräftade Covid-19-fall”?

https://www.globalresearch.ca/bombshell-cdc-no-longer-recognizes-the-pcr-test-as-a-valid-method-for-detecting-confirmed-covid-19-cases/5765179

 

 

 

 

 

 

BIOVAPNEN DÖDAR

Detta undanhålls såklart av ”vaccinförsäljarna”, FAKTA & BEVIS, ställ dig frågan om varför

 

NOTERAS SÄRSKILT allmänt känt är att det rapporteras in ca 1 % av dödsfallen och skadorna av ”vaccinerna”/biovapnen de skolmedicinska läkarna, som bevisligen är partiska, osakliga och DEFINITIVT inte att lita på över huvud taget, lägg på 2 NOLLOR på siffrorna här nedan så kommer DU förmodligen nära sanningen

32 649 dödsfall 3 003 296 skador efter COVID-sprutor i europeisk databas över biverkningar – unga, tidigare friska människor fortsätter att drabbas

https://www.globalresearch.ca/32649-deaths-3003296-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-as-young-previously-healthy-people-continue-to-suffer/5765205

 

 

 

 

BIOVAPNEN SKADAR & DÖDAR

Detta undanhålls såklart av ”vaccinförsäljarna”, fråga dig varför

 

Den världskände med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET spetsspecialist sakkunnige dr Robert Malone delger om sanning och verkligheten, se videon och hela artikeln

Innan ditt barn injiceras, se Dr Robert Malones uttalande om COVID-vaccinationer för barn.

Innan du vaccinerar ditt barn, vilket är oåterkalleligt och potentiellt permanent skadligt, bör du ta reda på varför 15 000 läkare och medicinska vetenskapsmän runt om i världen har undertecknat en deklaration där de offentligt förklarar att friska barn INTE ska ”vaccineras” mot COVID-19.

 

På uppdrag av dessa läkare och doktorander ger dr Robert Malone, som har ägnat sin karriär åt vaccinutveckling, föräldrarna ett tydligt uttalande med de vetenskapliga fakta som ligger bakom detta beslut.

https://www.globalresearch.ca/before-your-child-is-injected-watch-dr-robert-malones-statement-on-child-covid-vaccinations/5764774

 

 

 

SVENSK TEXTAD VIDEO, CA 5 MINUTER, SAMMA SOM OVAN, FINNER DU HÄR

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

 

 

 

 

BIOVAPNEN DÖDAR

Detta undanhålls såklart av de ovan omnämnda ”vaccinförsäljarna”, ställ dig frågan om varför, publicerat 2021-12-31, FAKTA & BEVIS FRAMTVINGADE VIA DOMSTOLSBESLUT, detta undanhölls avsiktligt, och undanhålls fortfarande av de ovan omnämnda ”vaccinförsäljarna”

I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

BIOVAPNEN DÖDAR

Detta som delges av spetsspecialist sakkunnige, opartiske, saklige, objektive och världskände med synnerligen högsta TROVÄRDIHET undanhålls såklart av ovan omnämnda ”vaccinförsäljarna”, ställ dig frågan om varför, publicerat 2021-12-31

”Vaccinerna” är farligare än COVID-19: Dr. Peter McCullough

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

 

BIOVAPNEN DÖDAR

Publicerat 2021-12-31 dessa bägge spetspecialist sakkunniga världskända opartiska, sakliga och objektiva med synnerligen högsta TROVÄRDIGHET delger om sanningen och verkligheten, varför undanhålls det av de ovan omnämnda ”vaccinförsäljarna”

”Antalet dödsfall orsakade av dessa ”vacciner” är mycket värre än vad vi trodde”. Dr Sucharit Bhakdi, Dr Mike Yeadon

https://www.globalresearch.ca/the-numbers-killed-by-these-vaccines-is-much-worse-than-what-we-thought-dr-sucharit-bhakdi-mike-yeadon/5765883

 

 

 

 

Den brittiska regeringen erkänner

- att vaccinerna har skadat det naturliga immunförsvaret hos dubbelvaccinerade personer.

- att vi efter en dubbelvaccinering aldrig kommer att kunna förvärva fullständig naturlig immunitet mot varianterna av Covid – eller möjligen något annat virus.

 

 

Maskinöversättning av MYCKET VIKTIG INFORMATION, sprid den vidare i alla dina nätverk, citat

 

Den brittiska regeringen erkänner

- att vaccinerna har skadat det naturliga immunförsvaret hos dubbelvaccinerade personer.

- att vi efter en dubbelvaccinering aldrig kommer att kunna förvärva fullständig naturlig immunitet mot varianterna av Covid – eller möjligen något annat virus.

 

Resultat från rapporten om övervakning av COVID-19-vaccinet vecka 42, UK Health Authority

-> den ”riktiga” pandemin börjar nu!

-> sidan 23 = ”N-antikroppsnivåerna är lägre hos personer som smittats efter två vaccindoser”.

-> ”Denna minskning av antikroppar är i grunden permanent! ”

 

- Vi vet att vacciner inte förhindrar infektion eller överföring av viruset, tvärtom visar rapporten att vaccinerade vuxna statistiskt sett är mer sjuka och smittade än icke-vaccinerade.

 

-> Britterna har nu upptäckt att vaccinet påverkar kroppens förmåga att bilda antikroppar mot Spike-proteinet och andra delar av viruset efter infektion. I synnerhet verkar vaccinerade personer inte producera antikroppar mot nukleokapsidproteinet, virusets hölje, vilket är en kritisk del av svaret hos icke-vaccinerade personer.

 

-> På lång sikt är vaccinerade personer mycket känsligare för eventuella mutationer i spikproteinet, även om de redan har varit infekterade och blivit botade en eller flera gånger.

==> de icke-vaccinerade personerna får däremot permanent immunitet mot alla stammar av det misstänkta viruset efter att ha blivit naturligt infekterade med det bara en gång.

 

… Försäkringsbolagen börjar dra sig tillbaka när de står inför en lavin av ersättningskrav.

*Tecknet ”vaccin” (och derivat) är förstås som => ”experimentell injektion som en del av en pågående forskning för att validera ett vaccin”.

 

Dr Astrid Stückelberger

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu