• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 17 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 294

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 17

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 17 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 294

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

PDF FILER BIFOGADE TILL MASSUTSKICKET

 

Planen att

 

Texten

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RADIOS ANSTÄLLDA

 

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES TELEVISIONS ANSTÄLLDA

 

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TT NYHETSBYRÅS ANSTÄLLDA

 

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TV 4:s ANSTÄLLDA

 

 • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL RIKSMEDIAS ANSTÄLLDA

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Du förstår mera efter att sett advokat dr Reiner Fuellmich i denna intervju gjord av journalisten Jesper Johansson, fråga dig varför dessa ovan omnämnda undanhåller nationen Sveriges FOLK & BARN vad synnerligen högst TROVÄRDIGE opartiske, objektive, saklige, spets specialist sakkunnige världskände advokat dr Reiner Fuellmich delger hela världen

Reiner Füllmich & 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2022-01-17

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 294

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

DEN POLITISKA GLOBALISTISKA OCH NATIONELLA PLANERADE PLANDEMIN FORTSÄTTER BL.A. TACK VARE DE ANSTÄLLDA INOM SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA SOM UPPENBART BESKYDDAR DEN KRIMINELLA SKADAR & DÖDAR VERKSAMHETEN INOM SKOLMEDICINEN

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Den före detta WHO-anställde skrattade snett om medias roll i att sprida lögner.

”Media betalas av de multinationella ”företagen”. Jag kallar dem internationella pirater. Och media kontrollerar regeringarna. Medierna måste bli oberoende, de måste hjälpa befolkningen att få gratis information.”

 

Hon sa att pandemin verkligen var planerad. ” Du kan se detta från alla dokument. Alla kan analysera dem, de är i det fria, mitt framför våra ögon.”

 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://newspunch.com/who-whistleblower-were-living-in-a-pandemic-of-lies-bill-gates-is-in-charge/

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

KONTRAKT MELLAN GAVI, VÄRLDSBANKEN OCH WHO

DE VAR TVUNGNA ATT SKAPA EN PANDEMI

 

Maskinöversättning av artikel som alla ska läsa och sprida vidare, fakta och bevis, citat;

WHO Whistleblower: ”Vi lever i en pandemi av lögner – Bill Gates är ansvarig”

 

 

En whistleblower från Världshälsoorganisationen har gått till protokollet för att varna för att WHO har tagits över av fientliga enheter som Bill Gates som vidmakthåller en ”lögnepandemi” för att förslava mänskligheten.

 

I en intervju med en  norsk tidning sa Astrid Stuckelberger att pandemin orkestrerades av världens eliter för att inleda en ”ny världsordning” och kontrollera befolkningen.

 

Freewestmedia.com rapporterar:

 

”Det var speciellt: Organisationer som GAVI – Global Alliance for Vaccine Immunization ledd av Bill Gates – de kom till WHO 2006 med finansiering. Sedan dess har WHO utvecklats till en ny typ av internationell organisation. GAVI fick mer och mer inflytande, och total immunitet, mer än diplomaterna i FN. GAVI kan göra precis vad de vill, polisen kan inte göra något.”

 

WHO genomgick en revision 2014 och efter det blev det mer som ett företag med länder som dotterbolag.

”När jag arbetade med internationella relationer i WHO 2013 såg jag att GAVI kom in mer och mer. GAVI presenterade en global handlingsplan för vaccination 2012-2020. Det vill säga åtta år där GAVI hade allt i sina händer. Bill Gates skötte vaccinationen, han tog över.”

 

WHO har enorm makt över länder, sa hon. ”Förut var alla länder fria. Men nu, när jag gör intervjuer runt om i världen, ser jag att varje land är en del av ett ”WHO-företag”. WHO är inte längre en demokratisk medlemsorganisation, som FN. De olika regeringarna utgör grunden för ”företaget”. Det stämmer logiskt med vad som händer nu, eftersom ”företagen” vill ha pengar, affärer och att kontrollera människor. Det är som slaveri. Skatterna vi betalar, de går till regeringar som lyder under ”företaget”. Under de multinationella organisationerna, som GAVI.

 

 

Kontrakt mellan GAVI, Världsbanken och WHO

”GAVI, Världsbanken och WHO ingick ett kontrakt som heter IFFM: International Facility Finance for Immunization. Våra länder, vårt folk, betalar till WHO, Världsbanken och GAVI för att genomföra deras immuniseringsprogram. Vilket innebär att man vaccinerar hela befolkningen. När man ser planen från GAVI ser man att man från 2012 till 2020 har haft detta som mål. Men sedan fungerade det inte, de var tvungna att skapa en pandemi.”

 

Hon sa att pandemin verkligen var planerad. ” Du kan se detta från alla dokument. Alla kan analysera dem, de är i det fria, mitt framför våra ögon.”

 

Hon pekade på forskning av professor John Ioannidis vid Stanford University som visar att dödligheten 2020 inte var högre jämfört med andra år. ”Det är en lögn och ingen pandemi. WHO accepterar att dödligheten inte är högre, men de har inte förklarat att ”pandemin” är över”, tillade hon.

 

Stuckelberger sa att hon inte såg sig själv som en whistleblower, utan en expert på folkhälsa, medicin och vetenskap. 

 

Men Gates undersåtar har förklarat krig mot henne.

”Universiteten i Genève och Lausanne har stoppat alla mina kurser. Jag står inför rätta, de attackerar mig. De vill dra in mitt läkartillstånd, de försöker säga att jag inte är kompetent, att jag ljuger. Det gäller alla forskare som säger detta, vi är nu flera läkare som varnar för döden efter vaccination. Det är farligt för proffs att prata om det.”

 

 

Den före detta WHO-anställde skrattade snett om medias roll i att sprida lögner.

”Media betalas av de multinationella ”företagen”. Jag kallar dem internationella pirater. Och media kontrollerar regeringarna. Medierna måste bli oberoende, de måste hjälpa befolkningen att få gratis information.”

 

Ett antal studier och läkare har visat att det finns behandling för Covid-19.

Stuckelberger, som bor i Genève, tror att lösningen är att gå tillbaka till det gamla samhällslivet: ”Vi måste organisera ett parallellt socialt system. Vi måste gå tillbaka till ”vikingatiden”. Den har kommit till Schweiz, mycket här har nu rötter i vikingatiden. Jag tänker mycket på det – i Norge kan man gå tillbaka till jordbruket.”

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://newspunch.com/who-whistleblower-were-living-in-a-pandemic-of-lies-bill-gates-is-in-charge/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Här i denna video vittnar  Dr Astrid Stuckelberger till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee, se videon om ca 6 minuter och SPRID VIDARE

Corruption and Criminality at Leadership Level of the WHO – Part I

 

 

https://odysee.com/@shortXXvids:e/Corruption-and-Criminality-at-Leadership-Level-of-the-WHO—Part-I:5

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

Dr Astrid Stückelberger vittnesmål till tyska Corona om korruption i WHO/GAVI:s ledning

 

Här ett längre vittnesmål, ca 38 minuter, till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee se och sprid vidare

Dr. Astrid Stückelberger evidence to German Corona concerning corruption in WHO/GAVI leadership

https://odysee.com/@shortXXvids:e/CA-41-WHO-role-Dr.-Astrid-Stu%CC%88ckelberger:c

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Korruption och brottslighet på ledningsnivå inom WHO – del II

 

Här vittnesmål, del 2, ca 6 minuter, till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee se och sprid vidare

Corruption and Criminality at Leadership Level of the WHO – Part II

https://odysee.com/@shortXXvids:e/Corruption-and-Criminality-at-Leadership-Level-of-the-WHO—Part-II:5

 

 

 

 

Här finner nationen Sveriges FOLK & BARN vittnesmålen från Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Alltså kan även Sveriges regering, Sveriges riksdags alla ledamöter, SOCIALDEPARTEMENTET, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN,

 

Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting), Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige, alla anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner med flera medlöpare i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR, TYRANNI OCH PLANERAT BEDRÄGERI med mera mot nationen Sveriges FOLK & BARN,

 

finna fakta och bevis för att ”VACCINERNA” SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

 

 

Till och med SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/TT NYHETSBYRÅ och alla inom fria alternativa internetmedia ska klara av den enkla uppgiften

 

 • att delge nationen Sveriges FOLK & BARN om vad advokat dr Reiner Fuellmich och hans team säkerställt och sammanfattat i denna videointervju som sprids över hela världen,
 • SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är designade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

LÄS UNDERTEXTEN TILL VIDEON

 

Citat

Efter att ha hört vittnesmålen till den tyska Corona-utredningskommittén av Pfizers tidigare vicepresident dr Mike Yeadon, som har varit vetenskapsman i 36 år, drar advokater med Reiner Füllmich samma slutsats:

 

De injektioner som normalt kallas Corona-vacciner är utformade för att experimentera med mänskligheten och för att ta reda på vilken dos av ett ännu okänt toxin som behövs för att döda människor.

 

Dödligheten kopplad till vaccinerna, enligt Yeadon, är spårbar i termer av partinummer för de olika partierna, eftersom vissa partier verkar vara mer dödliga än andra.

 

När man tar en titt på den tillgängliga bevisningen är huvudmålet med injektionerna över hela världen global avfolkning, enligt de inblandade advokaterna. Dr Füllmich sa till Perspektiv att advokaterna som förberedde en internationell rättegång inte längre var tvivelaktiga:

 

Medborgarjournalisten Ulf Bittner från EU/EES Healthcare blog och Sverige Granskas konstaterade i intervjun att situationen med spårbara lotnummer och skador och dödsfall relaterade till lotnummer är likartad i de olika sjukvårdsregionerna i Sverige. Bittner har kontakt med en vaccinsamordnare som har tillhandahållit dokument för att hålla reda på hur många personer som skadats och mist livet relaterat till de olika partierna av de så kallade vaccinerna.

 

01:00 Olika siffror på streckkoderna på undersidan av vaccindoserna är placebo som har getts till politiker enligt en slovensk chefssköterska. Är det likadant i andra länder?

 

1:54 Mike Yeadon och LOT-siffrorna för vissa bilder av märkena Moderna, Johnson& Johnson och Pfizer/Biontech är relaterade till mycket högre dödlighet än för de andra tillverkarna.

 

3:52 Tillverkarna av de så kallade vaccinerna experimenterar med rätt doseringar för att döda människor enligt Dr Füllmich. Detta enligt Corona-utredningskommittén utgör övertygande bevis för skadestånd och försök till massmord. De dödar människor avsiktligt.

 

08:30 Advokater från Indien har lämnat in klagomål för överlagt mord.

 

09:55 Mike Yeadon som vittne till de kommande rättsliga åtgärderna mot förövarna.

 

10:44 Alla som kritiserar överträdelserna av världens regeringar kallas ”högerextremister”. Detta har också hänt den internationellt kända forskaren Mike Yeadon.

 

13:05 CDC drog tillbaka rekommendationen för PCR-tester för diagnos av SARS-CoV-2 från 31/12-2021. PCR-tester är grunden till pandemin. Varför gör Anthony Fauci nu en 180-graderssväng?

 

17:25 Minst en miljon dollar per person kommer att krävas i skadestånd om rättegången blir framgångsrik.

 

18:33 Tidigare rapporterades bara tio procent av alla biverkningar. I den situation världen är just nu, uppskattade teamet att i själva verket bara en procent av alla negativa effekter rapporterades.

 

19:25 VD för livförsäkringsbolaget från Indiana USA med 100 miljarder dollar i tillgångar sa: ”Under det senaste året har det varit en överdödlighet på 40 procent”. Detta tros bero på injektionerna.

 

21:05 Vilken substans i flaskorna gör dem så dödliga? Är det grafenoxid/grafenhydroxid?

 

22:37 Vilket vaccin som helst är ett gift, det är dosen som gör skillnaden. Detta är inte ett vaccin, eftersom ett vaccin ger immunitet, medan dessa produkter kräver oavbrutna injektioner. Antingen fungerar ett vaccin eller så fungerar det inte.

 

24:40 Det här är inte heller genterapi, eftersom en genterapi innebär att man byter ut en trasig gen mot en fast. Det här är mer som att experimentera på människor och försöka döda oss.

 

25.15 Doserna testas inte av regeringar, medan regeringar kommer att hålla kontrakten dolda för allmänheten i minst 55 år. Hur påverkar detta möjligheten att få människor straffade? Dr Füllmich går igenom alla lögner som banar väg för den tyranniska situation som världen nu befinner sig i.

 

28:25 Vaccinerna är varken säkra eller effektiva. Tillverkarna experimenterar med dödliga doser av gift. Alla som nu deltar i uppsåtlig skada kommer att straffas.

 

30:05 Hur säkra är juridiska experter på slutsatsen som Mike Yeadon har dragit av detta, att allt handlar om avfolkning och att avsiktligt döda människor genom injektioner? Om närmare 50 advokater är av samma åsikt, betraktas det som ”obestridligt bevis”.

 

32:08 Satser av injektioner i Sverige kan spåras genom en ansökan.

 

32:45 Füllmich samarbetar med personer som arbetar inom Tysklands underrättelsetjänst som inte vill ta injektionerna.

 

34:15 Dr Lee Merritt om stridspiloter i USA vägrar ta skotten. Enligt Dr Füllmich förklarade Dr Merrit: ”De förstod att om de tvingades [vaccineras] så skulle de dödas.”

 

35:15 Information samlas in om partier i Sverige från varje region, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Varje batch är spårbar genom en applikation. Det finns ekonomisk belöning för de svenska regionerna som lyckas få fler injicerade. En av de expertjurister som är involverade i de kommande domstolsförhandlingarna är en specialist på Nürnbergrättegångar.

 

38:45 Hur kommer rättegångarna att genomföras och genom vilken juridisk struktur? En gemensam design, samma struktur som för Nürnbergrättegångarna.

 

39:40 Det fria valet bör råda för medlemmar i Europeiska unionen. Konsumenter av hälso- och sjukvård har konsumenträttigheter. Bedrägeri innebär att vilseleda människor och konsumenter av hälso- och sjukvård.

 

42:00 De så kallade vaccinerna är en förfalskad produkt som släpps ut på marknaden. Enligt Mike Yeadon finns det en lag i USA som kommer att göra alla ansvariga för de skador som skapas av den förfalskade produkten. Toxiner sätts in i flaskorna förutom de kända lipiderna etc, vilket personerna som tog vaccinerna aldrig gick med på.

 

43:40 Vikten av decentralisering av makt och nationellt oberoende snarare än att globala organisationer som Europeiska Unionen talar om för folket vad de ska göra. Att koppla bort från banksystemet, NGO:er och skapa oberoende och starka jordbruksförsörjningskedjor, energiförsörjningskedjor mm.

 

46:15 När ska rättegångarna äga rum? Hur kommer anklagelserna att ske och hur kommer rättegångarna att hållas? Ett av målen är att informera människor och avslöja missförhållandena genom att involvera alternativmedia så att mainstreammedia inte ska kunna ignorera rättegångarna. Besättningen arbetar med ett nytt rättssystem i USA, Afrika och Tyskland.

 

50:48 Dr Füllmich tror att världen är nära en vändpunkt och att hela berättelsen kommer att falla isär väldigt mycket snart, kanske om ett par veckor eller månader.

 

54:13 Robert Malone, Robert F Kennedy och Mike Yeadon och andra som är involverade i att avslöja agendan är i kontakt med varandra, och en turné planeras med dessa whistleblowers i USA i mars

Slut citat

 

 

 

 

FINN FAKTA & BEVIS OM HUR MÅNGA SOM DÖDAR ”VACCINERNA” DÖDAR

 

ALLTSÅ VAD HELA VÄRLDEN KAN GÖRA, MEN UNDANHÅLLS AV SS/STATEN SVERIGE, SVERIGES REGERING OCH DERAR MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIGET/ PRC BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR OCH TYRANNI mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

 

Kom särskilt ihåg;

SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/TT NYHETSBYRÅ OCH DÄR ANSTÄLLDA JOURNALISTER UNDANHÅLLER NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN FAKTA & BEVIS OM DÖDAR ”VACCINERNA” OCH DÄRMED ÄR DESSA DELAKTIGA I DET VÄRSTA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

 

Den världskände synnerligen högst trovärdige opartiske, saklige, objektive, spets specialist sakkunnige dr Robert Malone, som ingen i DET SUPER KORRUPTA Sverige ”slår på fingrarna”, delger här nedan mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN om skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”, maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

”Hur dålig är min batch”

Historien om min vaccinskada

Robert W Malone MD, MS

13 jan

 

Jag har faktiskt ett personligt liv. Min fru på 42 år och jag är faktiskt ganska privata. Att dela personlig historia är inget jag gör varje dag. Men som många av er vet – jag vaccinerades med Moderna två gånger och fick en ganska betydande vaccinskada.

 

Detta var ganska tidigt i lanseringen av vaccinerna. Det var långt innan FOIA:s japanska prekliniska prövningsdata som hade så många röda flaggor och oegentligheter, långt innan vi fick reda på alla problem med de kliniska prövningarna, och långt innan VAER och biverkningar började bli kända.

 

För att skriva det, jag har aldrig varit en ”anti-vax” person. Jag har ägnat min karriär åt att arbeta med vacciner. Jag vet också att vissa vacciner är ”heta” och är mindre säkra. Vanligtvis är dessa typer av vaccin reserverade för extremt farliga virus som ebola eller gula febern. Där målet är att göra vaccinet 100% effektivt. Andra vacciner, som distribueras brett, som influensavacciner, måste vara mycket säkra. Avvägningen är att de är mindre effektiva. Det finns en hel vetenskap och konst att tillverka vacciner för att på lämpligt sätt svara på ”hotet”. Så jag vet att jag ska läsa litteraturen, göra min egen duediligence osv innan jag tar en experimentell produkt eller något vaccin.

 

Det var vad jag trodde att jag gjorde. Regeringen försäkrade oss att dessa vacciner var mycket säkra.

 

Hur som helst, tillbaka till min historia. Jag visste i början av april 2021 att jag var tvungen att resa utomlands och ordet på gatan var att Europeiska unionen skulle kräva fullständig vaccination innan jag kommer in i något EU-land till sommaren (det hände faktiskt aldrig förresten).

 

Jag visste att ett fullständigt vaccinationsprotokoll var en process på veckor – och att det var bättre att börja! Dessutom var det mycket surr kring tanken att vaccination skulle hjälpa mot ”lång-COVID.” Jag hade redan haft covid och kunde helt enkelt inte skaka av ett antal kroniska problem som jag hade utvecklat efter att ha fått sjukdomen. Ärligt talat borde jag ha gjort mer läxor på den där – för den här idén höll verkligen inte upp till granskning.

 

 

Hur som helst, i april 2021 blev jag vaccinerad. Det var tillräckligt tidigt i cykeln att jag inte hade något annat val än att ta Moderna-vaccinet, eftersom det fanns tillgängligt i mitt område. Vaccinet delades ut på en lokal högskola, med arméreserverna som administrerade programmet.

 

Första skottet var bra. Inga problem.

 

Det andra skottet slog mig nästan. Som i jag nästan dog.

Efter injektionen hade jag vanlig trötthet, muskelvärk och sedan började hjärtklappningen, samt andnöd. Inom ett par dagar blev det värre – jag är inte någon som går till läkaren lätt, men lyckligtvis för mig råkade jag ha ett rutinmöte med min läkare. Hon knäppte på mig och mitt systoliska blodtryck var genom taket. Eftersom hon också är kardiolog gjorde hon fler tester, satte mig på högt blodtrycksmedicin och vi fick det under kontroll. Jag känner att jag är skyldig henne mitt liv. En uppmaning till den fantastiska Dr. C. Bove.

 

Snabbspola fram till idag.

En av personerna som kommenterar mina Substack-artiklar, pekade mig på den här webbplatsen :

 

https://www.howbadismybatch.com/

 

Denna sida matchar vaccinbatchkoder med information från VAERS-systemet, som är händelserapporteringssystemet som drivs av CDC. Denna sida matchar vaccinsatserna med biverkningar av läkemedel, dödsfall, funktionshinder och livshotande sjukdomar från VAERS-systemet

 

 

Enligt webbplatsen ovan visar data som rapporterats i VAERS, återgivna på webbplatsen, att biverkningar som utlösts av Moderna batcher har varierat kraftigt.

 

 • 5 % av satserna verkar ha producerat 90 % av biverkningarna
 • Vissa Moderna partier är förknippade med 50 gånger antalet dödsfall och funktionsnedsättningar jämfört med andra partier.

 

 

Med den vetskapen skrev jag in min batchkod i sökrutan. Den första injektionen hade nästan inga signifikanta biverkningar förknippade med den. Den andra stöten chockade mig ärligt talat

Här är resultaten:

 

 

Nu vet jag inte hur många doser det finns i varje batch. Men jag vet att min batch definitivt var bland de översta 5 %. Så, egentligen inte en överraskning i efterhand att jag hade en så allvarlig biverkningsprofil.

Jag har alltid känt att jag hade turen att jag råkade gå till min läkare den dagen, som också är kardiolog (hon är min internist – så jag träffade henne inte för den specialiteten).

Men tänk bara – vår regering hade denna data långt tillbaka i VAER-systemet – även förra sommaren.

Dessa uppgifter är så övertygande och ändå … syrsor. Hur många människor kunde de ha hjälpt genom att släppa denna information? Människor som jag, som om jag inte var läkare och inte hade gått till min läkare lätt hade kunnat falla ihjäl.

 

Vad är det för fel på vår regering att en sådan sida inte är tillgänglig från CDC eller FDA?

Om någon har några tvivel om biverkningar från dessa vacciner, ta en titt på några av de peer reviewed forskningen eller titta på V AERS-data för dödsfall hos unga vuxna och barn .

 

Människor har rätt att få informerat samtycke om risker och fördelar med ett medicinskt ingrepp. Informerat samtycke ges inte, om riskerna är dolda.

 

DÄR DET FINNS RISK MÅSTE DET FINNAS VAL

Prenumerera på Vem är Robert Malone

Läs mer och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rwmalonemd.substack.com/p/how-bad-is-my-batch

 

 

 

 

Av dr Robert Malone, måste läsas och spridas vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, citat

16 000 läkare är överens

Läs deklarationen från International Association of Physicians and Medical Scientists.

‘Vår regering är utom kontroll’, sa han och tillade: ‘De är laglösa. De bortser helt från bioetiken. De bortser helt från den federala gemensamma regeln. de har brutit mot alla regler som jag känner till – som jag har tränats på i år och år och år.’

https://rwmalonemd.substack.com/p/16000-physicians-agree

 

 

Om dr Robert Malone,

Robert W Malone MD, MS

Uppfinnare av mRNA- och DNA-vacciner, RNA som läkemedel. Vetenskapsman, läkare, författare, podcastare, kommentator och advokat. Tror på vår grundläggande yttrandefrihet.

https://substack.com/profile/49176289-robert-w-malone-md-ms

 

 

 

 

 

 

Världshälsorådet kräver ett omedelbart stopp för det experimentella ”vaccinet” COVID-19

 

Publicerat 2022-01-15

Här delger med synnerligen högsta trovärdighet, opartiska, objektiva, sakliga spets specialist kompetens VÄRLDSRÅDET OM ATT STOPPA DE EXPERIMENTELLA COVIS-19 ”VACCINERNA”

 

Alltså vad Sveriges regering och deras medlöpare definitivt inte är, eftersom dessa bevisligen är partiska och osakliga och inte alls värnar om nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Alltså för uppenbart är Sveriges regering och deras medlöpare DÖDAR ”VACCIN” FÖRSÄLJARE & MARKNADSFÖR systematik och generell skolmedicinsk skadar och dödar verksamhet med bl.a. de sk DÖDAR ”VACCINERNA”

 

Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Världsrådet för hälsa uppmanar till ett omedelbart stopp för de experimentella covid-19 ”vaccinerna”

 

Konsensus mellan världens främsta experter

 

Globalt kända experter, inklusive Dr. Paul Alexander, Dr. Byram Bridle, Dr. Geert Vanden Bossche, Prof. Dolores Cahill och Drs. Sucharit Bhakdi, Ryan Cole, Richard Fleming, Robert W. Malone, Peter McCullough, Mark Trozzi, Michael Yeadon, Wolfgang Wodarg och Vladimir Zelenko , bland många andra, varnar konsekvent världen för de negativa effekterna av Covid-19 experimentella injektioner; de varnar också för deras långsiktiga effekter, som inte är kända för närvarande eftersom de flesta kliniska prövningar inte kommer att slutföras förrän 2023, och några så sent som 2025.

 

 

Världsrådet för hälsa förklarar att det är dags att sätta stopp för denna humanitära kris. Vidare förklarar rådet också att varje direkt eller indirekt inblandning i tillverkning, distribution, administration och marknadsföring av dessa injektioner bryter mot grundläggande principer för sedvanerätt, konstitutionell rätt och naturlig rättvisa, såväl som Nürnbergkoden, Helsingforsdeklarationen och andra internationella fördrag.

 

Vi vet nu att barn har över hundra gånger större risk att dö av dessa experimentella injektioner än Covid-19.

 

Injicerade idrottare, globalt sett, kollapsar framför våra ögon .

 

Trots att rapporteringssystemen är begränsade och passiva har miljontals biverkningar registrerats, som inkluderar dödsfall, förlamning, blodproppar, stroke, myokardit, perikardit, hjärtinfarkt, spontana missfall, kronisk trötthet och extrem depression.

 

Vittnesmål från offren

 

Världsrådet för hälsa erkänner och respekterar de erfarenheter och vittnesmål som offren för detta världsomspännande medicinska experiment har gjort.

 

Vi förklarar och bekräftar också att det finns säkra, effektiva och prisvärda behandlingar för Covid-19 och att de bör göras tillgängliga för alla som behöver dem.

 

Upphöra och avstå

 

Världshälsorådet är etiskt och lagligt förpliktigat att utfärda denna deklaration, i vilken det kräver att regeringar och företag upphör att direkt eller indirekt delta i tillverkning, distribution, administrering eller marknadsföring av experimentella injektioner av Covid-19.

 

Rådet förklarar att varje levande man och kvinna har en moralisk och rättslig skyldighet att vidta omedelbara och beslutsamma åtgärder för att stoppa detta medicinska experiment utan motstycke, som fortsätter att orsaka onödig och omätbar skada.

 

Meddelande om ansvar

 

Rätten till kroppslig integritet och rätten till informerat samtycke är omistliga och universella mänskliga rättigheter som har trampats sönder av statliga mandat och företags krav.

 

Världshälsorådet förklarar därför

 

 • att varje person eller organisation som direkt eller indirekt deltar i tillverkning, distribution, administration eller marknadsföring av experimentella biologiska läkemedel av typen Covid-19 kommer

 

 • att hållas ansvarig för brott mot rättsprinciper som grundar sig på civilrätt, straffrätt, konstitutionell rätt och naturrätt samt internationella fördrag.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/world-council-health-calls-immediate-stop-covid-19-experimental-vaccines/5765902

 

 

 

 

SÅ DET HÄR ÄR MASSMORD

 

Publicerat 2022-01-16 av dr Mercola, läs denna artikel i sin helhet, bifogas som pdf fil PLANEN…., maskinöversättning, citerar här nedan lösryckta delar ur artikeln, citat

PLANEN….

 

Motgift mot biovapnet har utvecklats i förväg

 

Zelenko fortsätter med att berätta om en relativt ny insikt. Tillbaka i mars 2020 såg han en MedCram-video, avsnitt 34, 1 där Dr. Roger Seheult förklarade några av principerna som han sedan byggde sitt COVID-protokoll på. Seheult citerade specifikt ett dokument som förklarade funktionen hos zinkjonoforer.

 

Den mekanismen är vad Zelenko förlitade sig på när han utvecklade sitt eget protokoll. Han insåg dock inte förrän i december 2021 att författaren till den centrala artikeln var Dr Ralph Baric. Varför spelar det någon roll? Zelenko förklarar:

 

”1999 kom Ralph Baric, finansierad av den amerikanska regeringen, vid University of North Carolina i Chapel Hill, på hur man kan ta ett djurvirus och få det att kunna infektera andra arter, olika djur, med andra ord kors- artinfektion.

År 2015 kom samma Dr Ralph Baric och Dr Zhengli [vid Wuhan Institute of Virology i Kina], finansierade av National Institutes of Health, ut hur man får ett coronafladdermusvirus att infektera människor och ökade dess dödlighet till människoliv. Det var 2015. Men 2010 publicerade Baric den tidningen som jag syftar på.

 

Så utvecklingen av vapnet skedde i etapper, men innan det släpptes lös på den mänskliga befolkningen, eller utvecklingen av att det kunde infektera människor, gjordes ett motgift. Forskning betald av regeringen publicerades.

 

Samma personer som tillverkade bomben, låt oss säga, skapade också motgiften för att sprida bomben. Och sedan, när pandemin kom, kom läkare som jag, av nödvändighet, med kreativa lösningar, baserade – i mitt fall, omedvetet – på detta arbete. Och omedelbart, den informationen marginaliserades och undertrycktes, och läkare deplattformade för att de förespråkade den.

 

Så regeringen som tillverkade bomben visste också om lösningen. 

Och anledningen är att de inte ville dö. Intressenterna här vill inte att deras familjer ska dö. Men för dig och för mig har de en annan agenda. Så de hade den informationen.

 

 

Jag vet att Googles chefer alla tar hydroxiklorokin och ivermektin för profylax, liksom hälften av kongressen. Och så, människorna som har orkestrerat detta visste svaret och använde det själva. Även läkare vet svaret själva.

 

 

De skriver ut [dessa droger] åt sig själva, eller så ringer de mig. Men när patienterna kommer säger de att det inte finns någon behandling, gå hem, ta Tylenol. Så det här är massmord.”

 

 

 

COVID- ”VACCCINERNA” – ytterligare ett brott mot mänskligheten

 

Förutom att döda ett oräkneligt antal människor genom att förneka och undertrycka tidiga behandlingsalternativ, dödar regeringar runt om i världen också människor med Covid-injektionerna.

 

Ett år in i den aggressiva kampanjen för att injicera så många människor som möjligt, är det troligt att ”vaccinerna” har dödat fler människor än vad som har dött av infektionen.

Det är mycket svårt att säga, tyvärr, eftersom uppgifterna är så allvarligt manipulerade.

 

 

2015 sa Bill Gates att världens befolkning måste minskas med 15 % genom användning av vaccin på grund av den globala uppvärmningen. Samma Bill Gates 2020 sa att 7 miljarder människor måste vaccineras. Varför skulle jag ta ett vaccin för min hälsa från någon som förespråkar användningen av vacciner för att minska världens befolkning? ~ Dr Vladimir Zelenko

 

Zelenko uppskattar att någonstans mellan 500 000 och 1 miljon amerikaner har dödats av ”vaccinerna” hittills.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/16/new-world-order-slave-system.aspx

 

 

 

 

Se videointervjun med dr Vladimir Zelenko och sprid vidare i alla dina nätverk

PLANEN ATT TAGGA OSS FÖR DET NYA VÄRLDSORDNINGENS SLAVSYSTEM – INTERVJU MED DR. VLADIMIR ZELENKO

https://www.bitchute.com/video/aNnwbasRlglJ/

 

 

Här kan Du läsa vad som sägs i intervjun

Se bifogade pdf filen Texten……

 

 

 

 

 

Nu också på engelska, sprid vidare i alla dina nätverk,

Stand Up Against The Mass Murder!

 

https://www.medicdebate.org/node/2691?language=en

 

 

 

 

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu