• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 01 19 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 296

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2022 01 19

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 01 19 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 296

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

BIFOGAD PDF FIL TILL MASSUTSKICKET

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

 

Existerar rättssäkerhet, opartiskhet, saklighet, objektivitet, kompetens och gällande lagar inom Åklagarmyndigheten i Sverige?

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RADIOS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES TELEVISIONS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TT NYHETSBYRÅS ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL TV 4:s ANSTÄLLDA

 

  • DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL RIKSMEDIAS ANSTÄLLDA

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Du förstår mera efter att sett advokat dr Reiner Fuellmich i denna intervju gjord av journalisten Jesper Johansson, fråga dig varför dessa ovan omnämnda undanhåller nationen Sveriges FOLK & BARN vad synnerligen högst TROVÄRDIGE opartiske, objektive, saklige, spets specialist sakkunnige världskände advokat dr Reiner Fuellmich delger hela världen

Reiner Füllmich & 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

MINNS SÄRSKILT VAD SOM ANVÄNDES AV NAZISTERNA, SOM OCKSÅ ANVÄNDS NU MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Låt oss betänka Herman Görings ord vid Nürnbergrättegången:

 

”Hur fick du det tyska folket att acceptera allt detta?”

 

Göring: ”Det var lätt. Det har inget med nazism att göra, det har med människans natur att göra. Man kan göra det i en nazistregim, socialistregim, kommunistregim, i en monarki och även i en demokrati. Allt du behöver göra för att förslava människor är att SKRÄMMA dem. Om du kan tänka dig ett sätt att skrämma folk, kan du tvinga dem att göra vad du vill.”

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

FAKTA & BEVIS SOM UNDANHÅLLS NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN AV BL.A. JOURNALISTERNA, FRÅGA DIG SJÄLV VARFÖR?

 

2022-01-17 Läs och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, särskilt till journalisterna inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och TT NYHETSBYRÅ

Undersökning visar att Pfizers vaccin ger mindre än 1 % skydd mot COVID-19

En undersökning av den kanadensiska COVID Care Alliance (CCCA) har funnit att Pfizers Wuhan-coronavirus (COVID-19)-vaccin bara har en effektgrad på 0,84 procent. De tillade att Pfizers vaccin har gjort ” mer skada än nytta .”

Pfizers försöksdata bevisar också att ”vaccinering” ökar risken för en person att bli sjuk

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE

https://www.naturalnews.com/2022-01-17-pfizer-vaccine-one-percent-protection-against-covid.html

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2022-01-19

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 296

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

Publicerat 2022-01-18 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Existerar rättssäkerhet, opartiskhet, saklighet, objektivitet, kompetens och gällande lagar inom Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

Det återstår att se om Åklagarkammaren i Uppsala säkerställer opartisk, saklig, och objektiv rättssäker handläggning av åklagaranmälan mot Läkemedelsverket, du kommer att få del av det framledes, läs och begrunda, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Åklagaranmälan av LÄKEMEDELSVERKET till Åklagarkammaren i Uppsala av ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld 2022 01 18

[email protected]

 

[email protected]

 

Denna åklagaranmälan är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges FOLK & BARN därtill av synnerligen mycket stor internationellt intresse.

 

 

Citat

 

ANMÄLAN AV LÄKEMEDELSVERKET för som synes synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om bl.a. grovt planerat uppsåtligt bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament i det gigantiska som synes planerade grovt bedrägliga medicinska experimentet med de sk ”vaccinerna” och PCR bedrägeriet.

 

Slut citat

 

 

Du läser hela anmälan och bilagorna, som är offentligt publicerat, och kan spridas i alla dina nätverk, här

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/aklagaranmalan-av-lakemedelsverket-till-aklagarkammaren-i-uppsala-av-ass-professor-lakare-och-doktor-bjorn-hammarskjold-2022-01-18/

 

 

 

 

Se videon, ca 10 minuter, av läkaren doktor Mikael Nordfors och sprid den vidare i alla dina nätverk

Stoppa Massmordet!

Våra myndigheter och media sysslar för närvarande bevisligen med ett djävulskt uträknat och medvetet utfört massmord på den egna befolkningen och måste stoppas omedelbart och ställas inför rätta!!

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2688

 

 

 

 

Det som finns i Pfizers ”konfidentiella” rapport är detaljerade bevis på effekterna av ”vaccinet” på dödlighet och sjuklighet.

Dessa data som härrör från ”Hästens mun” kan nu användas för att konfrontera  och formulera rättsliga förfaranden mot Big Pharma, regeringarna, WHO och media.

 

Dessa avslöjanden är bortom ”bedräglig marknadsföring”: de pekar på brott mot mänskligheten.

 

För ytterligare detaljer se:

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement/5738792

 

 

 

 

2022-01-17

En studie av 145 länder visar på en kraftig ökning av virusöverföring och dödsfall EFTER införandet av Covid-vaccin.

”Vaccinerna” var tänkta att få infektioner och dödsfall ner, inte upp.

Även om det finns mycket mer pengar att tjäna på att ge hela befolkningen ”vacciner” följt av oändliga boosters, är den enda verkliga vägen ut ur detta att hitta säkra och effektiva förebyggande åtgärder och behandlingar.

https://www.naturalnews.com/2022-01-17-study-rise-covid-transmission-death-vaccines.html

 

 

 

 

Publicerat 2022-01-18

Varför existerar inte generell och systematisk RÄTTSSÄKERHET INOM TILLSYNSMYNDIGHETEN IVO?

Citat

Ny GD vill öka tilltron till Ivo

 

Bildkälla; Ny GD vill öka tilltron till Ivo

https://www.vardfokus.se/patientsakerhet/ny-gd-vill-oka-tilltron-till-ivo/

Citat

Sofia Wallström är myndighetschef

IVO är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ensamt ansvarar inför regeringen för verksamheten.

https://ivo.se/om-ivo/organisation/

 

 

Vill du skriva och kommunicera till myndighetschef och generaldirektören Sofia Wallström så skicka mail till [email protected]

 

 

Uppenbart är att som synes ska denna generaldirektör och myndighetschef Sofia Wallström entledigas efter som denne inte kan prestera och leverera att IVO säkerställer  generell opartisk, saklig och objektiv rättssäkerhet gentemot allmänheten/skattebetalarna och därmed UPPDRAGSGIVARNA

 

 

 

Två samtal med Anders Granberg tf chefsjurist, telefon 010-788 53 56, [email protected]  huvudkontoret, IVO Stockholm, krävdes för att få den anställde att inse och förstå vad som ingår i IVO:s uppdrag utifrån bl.a. svensk grundlag Regeringsformen och IVO:s uppdrag gentemot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Du får del av samtal nr 2 av datum 2022-01-18

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp IVO huvudkontoret i Stockholm tillsammans med ass professor läkare och doktor Björn Hammarskjöld

 

Inspelat samtal med Anders Granberg tf chefsjurist hk Ivo Stockholm 2022 01 18

 

 

LYSSNA GENOM ATT LADDA NER MP3 FILEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, LÄS MER OCH LADDA NER MP3 FILEN

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/18/ivo-varfor-existerar-inte-generell-och-systematisk-rattssakerhet-inom-tillsynsmyndigheten-ivo/

 

 

 

 

 

2022-01-17

EU medger att upprepade vaccinationer med COVID-19-vaccinet kan förstöra immunförsvaret

https://www.naturalnews.com/2022-01-18-eu-admits-covid-vaccines-destroy-immune-system.html

 

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en MYCKET VIKTIG artikel 2022-01-18, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Sanslös text i Dagens Nyheters ledare

På senaste tiden har Dagens Nyheter i olika sammanhang demonstrerat sin okunnighet och motvilja mot att redovisa fakta, när det gäller bland annat den nu aktuella ”pandemin”. Man tycks envist köra vidare på ”mainstream linjen” – utan att besvära sig med någon rejäl faktakontroll.

Jag har skrivit till Peter Wolodarski själv, och direkt till några av skribenterna, men förstås inte fått svar från någon. I dagens ledare (18/1 -22) tar Isobel Hardley-Kamptz till orda igen, efter några rejäla klavertramp tidigare. Och redan vid första meningen finns det anledning att ”ta sig för pannan”, som det heter.

Hon skriver: ”Innan hela världen är vaccinerad kommer vi inte att bli av med pandemin”!

Man vet faktiskt inte om man skall skratta eller gråta. Men insikten att många kanske litar på det hon skriver gör att gråten ligger närmast till hands.

Något mer ytligt och okunnigt uttalande i ”debatten” om pandemin kan man knappt föreställa sig. Detta aktualiserar förstås en uppfattning hos många också något mer kunniga inom området medicin. Man tycks anse, att den immunitet man uppnår via att vaccin skulle vara överlägsen vår ”naturliga” immunitet.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7100447/posting/sansl%C3%B6s-text-i-dagens-nyheters-ledare

 

 

Publicerat 2022-01-18 av Folkets Radio, Per Shapiro, lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk

 

”Vittnesmål från vaccinlandet”.

Rekordmånga har fått allvarliga hälsoproblem efter vaccinet mot covid-19. Aldrig i historien har så många misstänkta biverkningar rapporterats in på så kort tid. 

I det här programmet får vi möta några av dem som drabbats.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrift ska sjukvården skriva en rapport vid blotta misstanken om biverkning. Men i de flesta fall följs inte den instruktionen.

Det stora flertalet som blivit sjuka efter sprutan har inte fått något som helst gehör för att vaccinet kan vara orsaken. Många står nu dessutom inför ett tufft ultimatum. De måste ta ytterligare vaccin, annars får de inte längre delta fullt ut i samhället.

– Jag tog ju sprutan för att vara solidarisk. Men nu ska jag tydligen kastas till vargarna, säger Maria Nilsson, en av dem som medverkar i programmet.

LÄS MER, LYSSNA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://folketsradio.se/vittnesmal-fran-vaccinlandet/

 

 

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu