• Arkiv

Förvaltningsrätten i Uppsala erhåller komplettering i mål mot LÄKEMEDELSVERKET OM LÄKEMEDELS FÖRFALSKNING 2022 01 20

Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

BIFOGADE FILER TILL DENNA DELGIVNING OM BEVIS TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA FINNER DU HÄR

 

Inlagan 22 FUP 6704-21 Läkemedelsverkt 20220120

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/22-FUP-6704-21-L%C3%A4kemedelsverkt-20220120.pdf

 

 

Begäran om att modRNA-injektioner omedelbart ska återkallas på grund av till synes skadande och dödande effekt

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/01/Beg%C3%A4ran-om-att-modRNA-injektioner-omedelbart-ska-%C3%A5terkallas-p%C3%A5-grund-av-till-synes-skadande-och-d%C3%B6dande-effekt.pdf

 

 

Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

 

 

2022-01-20 Förvaltningsrätten i Uppsala delgives komplettering från ass professor, läkare och doktor Björn Hammarskjöld, läs och sprid vidare, i fråga och FOKUS LÄKEMEDELSVERKET OCH BROTTSMISSTANKAR OM LÄKEMEDELSFÖRFALSKNING, citerar lösryckta delar, citat

 

Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>

Skickat: den 20 januari 2022 03:06

Till: Förvaltningsrätten i Uppsala <[email protected]>

Ämne: Bevis om synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar om läkemedelsförfalskning med mera FUP 6704-21

 

Tjänare!

 

Här kommer rykande färskt bevismaterial så att ni kan jobba fort som attan.

 

 

 

Här kommer ett bevis att det medicinska preparatet Cominarty troligtvis är

förfalskat och att preparatet kan ha upp till 40 % dödlighet vilket gör att

preparatet omedelbart och skyndsamt ska återkallas från marknaden. Domstolen

har behörighet att begära att det medicinska preparatet omedelbart och skyndsamt

dras tillbaka

 

Ad punkt 2.3. Domstolen har enligt svensk lag och EU-rätten en omfattande

undersökningsplikt för att säkerställa att all information finns inför domstolens beslut.

Domstolen ska ha tillräcklig kunskap inom området för att kunna fatta beslut i enlighet

med RF 1:9 utan att tycka, tänka, tro, mena eller anse, domstolen ska veta, ha tillräcklig

kunskap för att kunna fatta ett beslut baserat på fakta.

 

 

Jag bistår gärna med ytterligare info när ni behöver det

 

Saknar skyndsamt begärt dagboksblad i ärendet

Begär därför dagboksblad att skyndsamt skickas via e-post.

 

Eftersom jag saknar dagboksblad och kvitto på att ni har fått mitt förra epostmeddelande bifogar jag det ånyo

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

070-385 09 33

Slut citat

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu